Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Змін до Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 29 жовтня 2019 року N 125

Про затвердження Змін до Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті

Відповідно до статей 6, 7, 15, 44, 45, 56 Закону України "Про Національний банк України", Закону України "Про валюту і валютні операції" (Закон N 2473-VIII) та з метою лібералізації здійснення деяких валютних операцій Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Зміни до Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року N 5 (Положення N 5) (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту відкритих ринків (Сергій Пономаренко) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

3. Постанова набирає чинності з 05 листопада 2019 року.

 

В. о. Голови

К. Рожкова

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління Національного банку України
29 жовтня 2019 року N 125

Зміни
до Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті (Положення N 5)

1. У розділі I:

1) абзац третій пункту 4 викласти в такій редакції:

"Вимоги абзацу першого пункту 4 розділу I цього Положення не поширюються на операції з купівлі безготівкової іноземної валюти фізичними особами, операції з купівлі банківських металів без фізичної поставки фізичними особами та операції з купівлі банківських металів без фізичної поставки в незначному розмірі юридичними особами, фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності (далі - фізичні особи - підприємці) протягом календарного дня в межах банку на одного клієнта, що визначені в пункті 37 розділу IV цього Положення, а також на операції з купівлі безготівкової іноземної валюти органами державної влади, уповноваженими здійснювати досудове розслідування, для здійснення ними заходів, визначених статтею 8 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність", статтею 5 Закону України "Про боротьбу з тероризмом", статтями 271 ( N 4651-VI) і 273 Кримінального процесуального кодексу України ( N 4651-VI).";

2) пункт 5 після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

"Клієнти уповноважених установ - фізичні особи не подають документи, що свідчать про наявність у них підстав/зобов'язань для здійснення операцій з купівлі іноземної валюти / банківських металів, також на суму, що перевищує суму (в еквіваленті) у незначному розмірі.".

У зв'язку з цим абзац другий уважати абзацом третім;

3) в абзаці третьому, у першому реченні абзацу четвертого, в абзаці п'ятому, у першому реченні абзацу восьмого пункту 8 слова та цифри "та пункті 91 розділу IX" виключити;

4) у пункті 142:

у підпункті 1 слова "з метою розміщення коштів на власних рахунках за кордоном" виключити;

підпункт 2 виключити.

2. У розділі IV:

1) у підпункті 2 пункту 33 слова "надання коштів в гривнях" замінити словами "укладення форвардного договору";

2) у першому реченні підпункту 2 пункту 35 слова "фізичним особам," виключити;

3) пункт 37 викласти в такій редакції:

"37. Банк здійснює операції з продажу банківських металів без фізичної поставки протягом календарного дня в межах банку на одного клієнта без подання документів, що пов'язані із здійсненням такої операції:

1) фізичним особам - на підставі заяви або дистанційного розпорядження клієнта без обмеження за сумою;

2) юридичним особам / фізичним особам - підприємцям - на підставі заяви, в незначному розмірі.";

4) пункт 39 виключити;

5) у другому реченні підпункту 1 пункту 44 слова та цифри "випадок, передбачений у пункті 58 розділу V цього Положення" замінити словами "випадки купівлі іноземної валюти фізичними особами".

3. Пункти 57, 58 розділу V викласти в такій редакції:

"57. Переказ за межі України за поточними неторговельними операціями купленої іноземної валюти здійснюється на підставі документів, що свідчать про наявність у фізичної особи підстав/зобов'язань для здійснення такого переказу з урахуванням вимог пунктів 4, 5 розділу I цього Положення.

58. Фізичні особи - клієнти банків здійснюють операції з купівлі безготівкової іноземної валюти без обмеження за сумою на підставі заяви або дистанційного розпорядження клієнта без подання клієнтом документів.".

 

Директор Департаменту
відкритих ринків

С. Пономаренко

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Національного банку України

О. Чурій