ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 29 травня 2018 року N 58

Про затвердження Змін до Положення про здійснення Національним банком України закупівель товарів і послуг, пов'язаних із розробленням дизайну, виготовленням захищеного паперу, банкнот, монет і державних нагород України, їх зберіганням, транспортуванням та обліком

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 2 Закону України "Про публічні закупівлі" (Закон N 922-VIII), з метою вдосконалення організації та здійснення Національним банком України закупівель товарів і послуг, пов'язаних із розробленням дизайну, виготовленням захищеного паперу, банкнот, монет і державних нагород України, їх зберіганням, транспортуванням та обліком, Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Зміни до Положення про здійснення Національним банком України закупівель товарів і послуг, пов'язаних із розробленням дизайну, виготовленням захищеного паперу, банкнот, монет і державних нагород України, їх зберіганням, транспортуванням та обліком, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 07 листопада 2013 року N 440 (Постанова N 440), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 листопада 2013 року за N 2039/24571 (зі змінами), що додаються.

2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Голову Національного банку України Смолія Я. В.

3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

 

Голова

Я. В. Смолій

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління Національного банку України
29 травня 2018 року N 58

Зміни до Положення про здійснення Національним банком України закупівель товарів і послуг, пов'язаних із розробленням дизайну, виготовленням захищеного паперу, банкнот, монет і державних нагород України, їх зберіганням, транспортуванням та обліком (Постанова N 440)

1. У пункті 3 розділу I:

1) абзац четвертий після слів та літер "(далі - ПК Договори")," доповнити словами та літерами "довідник у єдиній системі автоматизації фінансово-господарських операцій Національного банку (далі - САП НБУ),";

2) після абзацу чотирнадцятого доповнити пункт новим абзацом п'ятнадцятим такого змісту:

"ПК "Договори" - програмний комплекс для ведення закупівельної діяльності щодо закупівель товарів і послуг, які здійснюються Банкнотно-монетним двором Національного банку [уведення інформації щодо створення плану закупівель, унесення змін до плану закупівель, створення заявок на закупівлю, (візування) погодження заявок];".

У зв'язку з цим абзаци п'ятнадцятий - двадцять четвертий уважати відповідно абзацами шістнадцятим - двадцять п'ятим;

3) після абзацу двадцять першого доповнити пункт новим абзацом двадцять другим такого змісту:

"САП НБУ - система автоматизації фінансово-господарських операцій для ведення закупівельної діяльності щодо закупівель товарів і послуг, які здійснюються структурними підрозділами центрального апарату Національного банку [уведення інформації щодо створення плану закупівель, унесення змін до плану закупівель, створення заявок на закупівлю, погодження (деблокування) заявок];".

У зв'язку з цим абзаци двадцять другий - двадцять п'ятий уважати відповідно абзацами двадцять третім - двадцять шостим.

2. У розділі III:

1) абзац перший пункту 6 викласти в такій редакції:

"6. Заявка з додатками для закупівель, які проводяться структурними підрозділами центрального апарату, має бути погоджена з управлінням закупівель Департаменту забезпечення діяльності Національного банку, Департаментом фінансового контролінгу та Юридичним департаментом.";

2) після пункту 7 доповнити розділ новим пунктом 8 такого змісту:

"8. Управління закупівель Департаменту забезпечення діяльності Національного банку погоджує заявку з додатками для закупівель, що проводяться конкурсними комісіями структурних підрозділів центрального апарату щодо відповідності закупівлі вимогам цього Положення.".

У зв'язку з цим пункти 8 - 11 уважати відповідно пунктами 9 - 12;

3) у пункті 12 цифри "4 - 9" замінити цифрами "4 - 10".

3. Пункт 6 розділу V після абзацу другого доповнити трьома новими абзацами такого змісту:

"Голова (заступник голови Центральної конкурсної комісії) має право приймати рішення щодо розгляду окремих питань без проведення засідання.

Інформація щодо розгляду таких питань направляється засобами корпоративної електронної пошти.

Погодження тексту протоколу Центральної конкурсної комісії (у разі потреби) здійснюється засобами корпоративної електронної пошти.".

4. У розділі VI:

1) у пункті 4:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"розгляд ескізів (дизайну) пам'ятних монет України та сувенірної продукції з урахуванням рекомендацій, наданих Експертною радою з питань дизайну пам'ятних монет України, та прийняття рішення про обрання переможця (переможців) конкурсу з творчого мистецтва або про направлення ескізів (дизайну) пам'ятних монет України на доопрацювання художникам.";

абзац п'ятий виключити;

2) абзаци третій та четвертий пункту 7 замінити чотирма новими абзацами такого змісту:

"Конкурсна комісія з дизайну приймає рішення про обрання переможця (переможців) конкурсу з творчого мистецтва або про направлення ескізів (дизайну) пам'ятних монет України на доопрацювання художникам з урахуванням рекомендацій, наданих їй Експертною радою з питань дизайну пам'ятних монет України.

Конкурсна комісія з дизайну має право ініціювати залучення відповідних організацій чи окремих фахівців для отримання висновків чи рекомендацій до тематики та концепції монет.

Рішення конкурсної комісії з дизайну про обрання переможця (переможців) конкурсу з творчого мистецтва є підставою для подання ескізів на затвердження.

На основі рішень, прийнятих конкурсною комісією з дизайну про обрання переможця (переможців) конкурсу з творчого мистецтва, повідомляється відповідна інформація художникам, які брали участь у конкурсі з творчого мистецтва.".

5. Абзац другий підпункту 2 пункту 3 розділу VII викласти в такій редакції:

"нотаріально засвідчену копію статуту учасника (положення, засновницького договору або іншого документа, який його замінює) у повному обсязі зі змінами (у разі їх наявності). Статут повинен передбачати провадження діяльності, яка відповідає предмету закупівлі, або копія опису, сформованого за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців і громадських формувань, та кодом доступу до результатів розгляду документів через портал електронних сервісів. Якщо учасник здійснює діяльність без статуту (положення, засновницького договору або іншого документа, який його замінює), то у складі конкурсної пропозиції він подає письмове пояснення з посиланням на норми відповідних законодавчих актів України про підстави здійснення діяльності без зазначених документів;".

6. В абзаці другому пункту 1 розділів XVII та XIX цифри "4 - 9" замінити цифрами "4 - 10".

7. У тексті Положення, крім абзацу четвертого пункту 3 розділу I, літери та слово "ПК Договори" замінити літерами та словом "ПК Договори / САП НБУ".

 

Директор Департаменту
грошового обігу

В. П. Зайвенко
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали