Додаткова копія: Про затвердження Змін до Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ
ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

23.08.2018

м. Київ

N 2359

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 вересня 2018 р. за N 1080/32532

Про затвердження Змін до Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються

Відповідно до пункту 10 частини першої (Закон N 4452-VI), пункту 14 частини п'ятої (Закон N 4452-VI) та частини шостої статті 12 (Закон N 4452-VI), частин третьої (Закон N 4452-VI) та сьомої статті 51 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (Закон N 4452-VI) виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 24 березня 2016 року N 388 (Положення N 388), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 квітня 2016 року за N 606/28736 (у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 05 травня 2017 року N 1872 (Рішення N 1872)) (далі - Зміни), що додаються.

2. Пункт 3 Змін застосовується до процедури продажу активів (майна) банку на відкритих торгах (аукціоні), розпочатої після набрання чинності цим рішенням.

3. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичним департаментом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

4. Це рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

5. Відділу зв'язків з громадськістю та фінансової просвіти забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника директора-розпорядника С. В. Рекрут.

 

Директор-розпорядник

К. М. Ворушилін

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
23 серпня 2018 року N 2359

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
19 вересня 2018 р. за N 1080/32532

ЗМІНИ
до Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються (Положення N 388)

1. В абзаці тридцять першому пункту 1 розділу II слово "торгах" замінити словами "відкритих торгах (аукціоні)".

2. У розділі IV:

1) абзац тринадцятий пункту 3 викласти в такій редакції:

"правовий статус активів (майна), розташованих на тимчасово окупованій території України, лінії зіткнення/розмежування, в зоні безпеки, прилеглій до району бойових дій, або в районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.";

2) абзац чотирнадцятий пункту 4 викласти в такій редакції:

"активи (майно), розташовані на тимчасово окупованій території України, лінії зіткнення/розмежування, в зоні безпеки, прилеглій до району бойових дій, або в районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації;".

3. У пункті 7 розділу VII:

1) абзац четвертий після слів "відкритих торгів (аукціону)" доповнити словами "або продовження їх проведення з інформуванням про зміну суттєвих характеристик активу (майна) на сайті банку(ів) та веб-сайті Фонду, а також організатора відкритих торгів (аукціону) до дати проведення відкритих торгів (аукціону). Інформування переможця відкритих торгів (аукціону) здійснюється у порядку, визначеному Фондом.";

2) доповнити пункт після абзацу четвертого чотирма новими абзацами такого змісту:

"Якщо при реалізації на відкритих торгах (аукціоні) пулу активів (майна) на будь-якому етапі організації та проведення процедури реалізації такого пулу активів (майна) до моменту укладення договору купівлі-продажу відбувається зміна суттєвих характеристик пулу активів (майна) і балансова вартість активів (майна), що входять до пулу активів (майна) та щодо яких відбулись такі зміни, відображена у рішенні Фонду, яким затверджено умови продажу пулу активів (майна):

не перевищує 10 % від загальної балансової вартості усього пулу активів (майна), відображеної у відповідному рішенні Фонду, - в межах строків, визначених відповідно до цього Положення, переможець відкритих торгів (аукціону) укладає із банком договір купівлі-продажу такого пулу активів (майна) із характеристиками станом на дату укладення договору купівлі-продажу, в тому числі із майновими правами щодо активів (майна), які виникли до дати укладення договору купівлі-продажу в результаті дій (бездіяльності) третіх осіб, та сплачує в повному обсязі ціну продажу пулу активів (майна) відповідно до протоколу відкритих торгів (аукціону);

становить від 10 % до 20 % від загальної балансової вартості усього пулу активів (майна), відображеної у відповідному рішенні Фонду, - в межах строків, визначених відповідно до цього Положення для укладення договору купівлі-продажу, банк/Фонд інформує про такі обставини переможця відкритих торгів (аукціону) і у випадку відсутності заперечень від останнього щодо вказаних змін такий переможець укладає із банком договір купівлі-продажу такого пулу активів (майна) із характеристиками станом на дату укладення договору купівлі-продажу, в тому числі із майновими правами щодо активів (майна), які виникли до дати укладення договору купівлі-продажу в результаті дій (бездіяльності) третіх осіб, та сплачує в повному обсязі ціну продажу пулу активів (майна) відповідно до протоколу відкритих торгів (аукціону) або, якщо переможець відкритих торгів (аукціону) не погоджується із змінами у складі пулу активів (майна), банк інформує про це Фонд для розгляду питання про скасування результатів відповідних відкритих торгів (аукціону);

становить 20 % і більше відсотків від загальної балансової вартості усього пулу активів (майна), відображеної у відповідному рішенні Фонду, - в межах строків, визначених відповідно до цього Положення для укладення договору купівлі-продажу, банк інформує про такі обставини Фонд для розгляду питання про скасування результатів відповідних відкритих торгів (аукціону)."

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - восьмий вважати відповідно абзацами дев'ятим - дванадцятим.

 

Начальник відділу стратегії та
нормативно-методологічного
забезпечення

Н. О. Лапаєва
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали