Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Змін до Порядку конкурсного відбору енергоефективних проектів для їх державної підтримки за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010 - 2015 роки

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.12.2012

м. Київ

N 1390


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 грудня 2012 р. за N 2141/22453

Про затвердження Змін до Порядку конкурсного відбору енергоефективних проектів для їх державної підтримки за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010 - 2015 роки

Відповідно до підпункту 2 пункту 5 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010 - 2015 роки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 2011 року N 689 (Постанова N 689),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку конкурсного відбору енергоефективних проектів для їх державної підтримки за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010 - 2015 роки, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 06 жовтня 2011 року N 105 (Порядок N 105), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 жовтня 2011 року за N 1188/19926, що додаються.

2. Департаменту розвитку реального сектору економіки забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Перший заступник
Міністра економічного
розвитку і торгівлі України

А. А. Максюта

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Міністра
регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального
господарства України

О. М. Аліпов

Заступник Міністра
фінансів України

А. І. Мярковський

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
04.12.2012 N 1390

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
21 грудня 2012 р. за N 2141/22453


ЗМІНИ
до Порядку конкурсного відбору енергоефективних проектів для їх державної підтримки за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010 - 2015 роки (Порядок N 105)

1. Пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Цей Порядок визначає механізм проведення Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України (далі - Держенергоефективності) конкурсного відбору енергоефективних проектів (далі - проекти) за напрямами, передбаченими в підпунктах 2 (Постанова N 689) і 3 пункту 4 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010 - 2015 роки (Постанова N 689), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 2011 року N 689 (далі - конкурс).".

2. Пункт 5 доповнити новим абзацом такого змісту:

"копії платіжних доручень, завірених у встановленому порядку в органах Державної казначейської служби України чи установах банків (у разі співфінансування з місцевих бюджетів та інших джерел).".

3. У пункті 12:

3.1. Абзац перший підпункту 1 викласти в такій редакції:

"1) проекти з упровадження когенераційних технологій з використанням альтернативних видів палива у сфері комунальної теплоенергетики, у тому числі в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі - відповідно таких критеріїв:".

3.2. У підпункті 2:

абзац перший викласти в такій редакції:

"2) проекти з упровадження технологій використання теплових насосів на об'єктах комунальної форми власності і соціальної сфери - відповідно до таких критеріїв:";

в абзаці другому слово "підприємств" замінити словом "об'єктів";

в абзаці сьомому слова "бюджетних установ" замінити словами "об'єктів соціальної сфери", слова і цифри "у цінах 2011 року" замінити словами "у цінах року конкурсного відбору".

3.3. У підпункті 3:

абзац перший викласти в такій редакції:

"3) проекти з упровадження технологій використання електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання на об'єктах комунальної форми власності і соціальної сфери - відповідно до таких критеріїв:";

в абзаці другому слово "підприємств" замінити словом "об'єктів";

в абзаці сьомому слова "бюджетних установ" замінити словами "об'єктів соціальної сфери", слова і цифри "у цінах 2011 року" замінити словами "у цінах року конкурсного відбору".

3.4. Абзац перший підпункту 4 викласти в такій редакції:

"4) проекти з проведення модернізації та заміни котлів з переведенням їх на альтернативні види палива на об'єктах комунальної форми власності і соціальної сфери - відповідно до таких критеріїв:".

3.5. Доповнити пункт двома новими підпунктами 5, 6 такого змісту:

"5) проекти з проведення санації об'єктів соціальної сфери, які повністю утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, - відповідно до таких критеріїв:

зменшення втрат теплової енергії та води в результаті впровадження заходів санації порівняно з відповідними показниками до проведення санації об'єкта (0 - 3 бали) становить:

3 - 30 % і більше;

2 - від 20 до 30 %;

1 - від 10 до 20 %;

0 - 10 % і менше;

скорочення бюджетних видатків (у цінах року конкурсного відбору) на оплату послуг із теплозабезпечення, гарячого та холодного водопостачання порівняно з відповідними показниками до проведення санації об'єкта (0 - 3 бали) становить:

3 - 30 % і більше;

2 - від 20 до 30 %;

1 - від 10 до 20 %;

0 - 10 % і менше;

термін окупності проекту (0 - 2 бали) становить:

2 - до 3 років і менше;

1 - від 3 до 5 років;

0 - понад 5 років;

6) проекти з проведення модернізації та заміни котлів з переведенням їх на альтернативні види палива, з упровадження технологій використання теплових насосів, електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання на об'єктах комунальної форми власності і соціальної сфери, з упровадження когенераційних технологій з використанням альтернативних видів палива у сфері комунальної теплоенергетики, - відповідно до таких критеріїв:

Порядком передбачено співфінансування з місцевих бюджетів та інших джерел (0 - 5 балів), що становить:

для обласних центрів, міст Києва та Севастополя, міст обласного значення:

5 - 80 % і більше;

4 - від 60 до 80 %;

3 - від 40 до 60 %;

2 - від 20 до 40 %;

1 - до 20 %;

0 - проект не передбачає співфінансування з місцевих бюджетів та інших джерел;

для районних центрів та міст районного значення:

5 - 70 % і більше;

4 - від 50 до 70 %;

3 - від 30 до 50 %;

2 - від 10 до 30 %;

1 - до 10 %;

0 - проект не передбачає співфінансування з місцевих бюджетів та інших джерел;

для інших міст та селищ міського типу:

5 - 50 % і більше;

4 - від 35 до 50 %;

3 - від 20 до 35 %;

2 - від 5 до 20 %;

1 - до 5 %;

0 - проект не передбачає співфінансування з місцевих бюджетів та інших джерел;

для сільських населених пунктів:

5 - 35 % і більше;

4 - від 20 до 35 %;

3 - від 10 до 20 %;

2 - від 3 до 10 %;

1 - до 3 %;

0 - проект не передбачає співфінансування з місцевих бюджетів та інших джерел.".

4. Доповнити Порядок новими пунктами 15, 16 такого змісту:

"15. За результатами засідання комісії складається протокол щодо переліку переможців конкурсу з розподілом коштів за енергоефективними проектами, який підписується головуючим та секретарем, членами комісії, які брали участь у засіданні.

16. За результатами розгляду протоколу видається наказ Держенергоефективності, в якому визначаються розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня та обсяги бюджетних асигнувань, які будуть спрямовані на реалізацію енергоефективних проектів - переможців конкурсу.".

5. У додатку до Порядку:

5.1. У пункті 5 розділу "Основні відомості" слова "підприємств" та "бюджетних установ" замінити відповідно словами "об'єктів" та "соціальної сфери".

5.2. У розділі "Показники проекту":

у пункті 4 слово "підприємств" замінити словом "об'єктів";

у пункті 5 слова і цифри "у цінах 2011 року" замінити словами "у цінах року конкурсного відбору".

5.3. Доповнити розділ після пункту 6 новим пунктом 7 такого змісту:

"

7

Зменшення втрат теплової енергії та води****** (у відсотках)

(указати зменшення втрат теплової енергії та води порівняно з відповідними показниками до проведення санації об'єкта)


".

У зв'язку з цим пункти 7, 8 вважати відповідно пунктами 8, 9.

5.4. Виноски до додатка викласти в такій редакції:

"
* Для проектів з упровадження когенераційних технологій з використанням альтернативних видів палива у сфері комунальної теплоенергетики, у тому числі в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

** Для проектів з упровадження технологій використання теплових насосів на об'єктах комунальної форми власності і соціальної сфери та проектів з проведення модернізації та заміни котлів з переведенням їх на альтернативні види палива.

*** Для проектів з упровадження технологій використання електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання на об'єктах комунальної форми власності.

**** Для проектів з упровадження технологій використання теплових насосів, з упровадження технологій, які передбачають використання електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання на об'єктах соціальної сфери та проведення санації об'єктів соціальної сфери, які повністю утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів.

***** Для проектів з упровадження когенераційних технологій з використанням альтернативних видів палива у сфері комунальної теплоенергетики, у тому числі в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

****** Для проектів проведення санації об'єктів соціальної сфери, які повністю утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів.".

 

Директор департаменту розвитку
реального сектору економіки

О. В. Пендзин

 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали