Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Змін до Порядку контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

10.09.2013

м. Київ

N 1752

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
01 жовтня 2013 р. за N 1688/24220

Про затвердження Змін до Порядку контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та з метою вдосконалення реалізації положень Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Порядку контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, затвердженого рішенням НКЦПФР від 19 липня 2012 року N 997 (Порядок N 997), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 серпня 2012 року за N 1353/21665, що додаються.

2. Департаменту контрольно-правової роботи (Р. Машуренко) забезпечити:

подання цього рішення на здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити:

опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

оприлюднення цього рішення на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена НКЦПФР Є. Воропаєва.

 

Голова НКЦПФР

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

С. Г. Гуржій

 

Протокол засідання Комісії
від 10 вересня 2013 р. N 46

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
10.09.2013 N 1752

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
01 жовтня 2013 р. за N 1688/24220

Зміни до Порядкуконтролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму (Порядок N 997)

1. У розділі II:

1) у пункті 8:

підпункт "в" викласти в такій редакції:

"в) на виконання судових рішень або на вимогу правоохоронних органів;";

підпункт "ґ" після слів "відомі під час проведення планової" доповнити словами "або позапланової", після слова "результатами" слово "планової" виключити;

доповнити пункт новими підпунктами "е" - "ж" такого змісту:

"е) винесення уповноваженою особою Органу контролю постанови про зупинення провадження у справі про правопорушення з метою проведення додаткової перевірки;

є) неподання у встановлений строк суб'єктом первинного фінансового моніторингу документів (інформації) на письмовий запит Органу контролю щодо здійснення безвиїзної перевірки, а також письмових пояснень про причини, які перешкоджають поданню таких документів;

ж) виявлення та підтвердження недостовірності в документах (інформації), наданих суб'єктом первинного фінансового моніторингу на письмовий запит Органу контролю щодо здійснення безвиїзної перевірки, та/або якщо такі документи (інформація) не дають змоги оцінити виконання суб'єктом первинного фінансового моніторингу вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму під час його діяльності.";

після абзацу дванадцятого доповнити новим абзацом тринадцятим такого змісту:

"У разі виникнення під час проведення планової перевірки підстав для проведення позапланової перевірки, за погодженням з Головою Органу контролю чи особою, яка виконує його обов'язки, такі питання підлягають перевірці в межах проведення цієї планової перевірки.".

У зв'язку з цим абзац тринадцятий вважати абзацом чотирнадцятим;

2) пункт 12 після слів "Мінімальний склад робочої групи Органу контролю" доповнити словами "виїзної перевірки";

3) пункт 15 доповнити новим абзацом такого змісту:

"У випадку продовження строку проведення перевірки завірена копія першого примірника доручення із продовженим терміном під час перевірки надається або надсилається суб'єкту первинного фінансового моніторингу, що перевіряється.";

4) доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

"17. У випадку необхідності заміни керівника або членів робочої групи після початку перевірки Органом контролю видається нове доручення з новим складом робочої групи із збереженням термінів, зазначених у попередньо виданому дорученні.

Про отримання другого примірника нового доручення керівник суб'єкта первинного фінансового моніторингу (особа, яка виконує його обов'язки) власноруч робить відмітку на першому примірнику доручення із зазначенням прізвища, ініціалів, посади та дати отримання другого примірника доручення.".

2. У пункті 3 розділу III:

1) підпункти "а", "б" викласти в такій редакції:

"а) вручити керівнику суб'єкта первинного фінансового моніторингу (особі, яка виконує його обов'язки) за місцем проведення перевірки другий примірник доручення. У разі відмови керівника (особи, яка виконує його обов'язки) суб'єкта первинного фінансового моніторингу поставити відмітку про отримання першого примірника доручення керівник робочої групи робить відповідний запис про те, що керівник (особа, яка виконує обов'язки) суб'єкта первинного фінансового моніторингу від підпису відмовився, та засвідчує це власним підписом;

б) повідомити керівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу (особу, яка виконує його обов'язки) про права, обов'язки та повноваження робочої групи, про порядок проведення, підставу та питання перевірки, про права, обов'язки та відповідальність суб'єкта первинного фінансового моніторингу;";

2) абзац шостий підпункту "ґ" викласти в такій редакції:

"відмови (ухилення) посадових осіб суб'єкта первинного фінансового моніторингу у наданні суб'єктом первинного фінансового моніторингу всіх або частини наявних у суб'єкта первинного фінансового моніторингу документів (інформації), необхідних для проведення перевірки.".

3. У розділі IV:

1) підпункт "а" пункту 1 викласти в такій редакції:

"а) порядок проведення, підставу та питання перевірки;";

2) у пункті 2:

після підпункту "а" доповнити пункт новими підпунктами "б" - "г" такого змісту:

"б) підтвердити повноваження керівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу (особи, яка виконує його обов'язки) відповідними документами;

в) отримати другий примірник доручення;

г) поставити на першому примірнику доручення підпис із зазначенням прізвища, ініціалів, посади та дати отримання другого примірника доручення, повернути перший примірник доручення керівнику робочої групи;".

У зв'язку з цим підпункти "б" - "е" вважати відповідно підпунктами "ґ" - "з";

підпункт "д" викласти в такій редакції:

"д) своєчасно та у повному обсязі надавати робочій групі достовірні документи або інформацію, що міститься в них, у терміни, встановлені запитами про надання документів, необхідних для проведення перевірки. Документи на ці запити надаються керівнику робочої групи із супровідним листом із зазначенням переліку наданих документів та дати їх надання;".

4. Пункт 2 розділу VI доповнити новим абзацом такого змісту:

"Складання та підписання протоколу про вилучення документів здійснюються керівником робочої групи.".

5. Пункт 2 розділу VII доповнити новими абзацами такого змісту:

"Доручення видається на строк, який забезпечує своєчасне та в повному обсязі проведення перевірок, але не більше ніж на 30 робочих днів.

Строк перевірки може бути продовжений уповноваженою особою Органу контролю, яка надала доручення, за обґрунтованим письмовим зверненням керівника робочої групи, але не більше ніж на 10 робочих днів.".

 

Т. в. о. директора департаменту
контрольно-правової роботи

Р. Машуренко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали