Додаткова копія: Про затвердження Змін до Порядку надання роботодавцями державній службі зайнятості інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.11.2018

м. Київ

N 1763

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 грудня 2018 р. за N 1438/32890

Про затвердження Змін до Порядку надання роботодавцями державній службі зайнятості інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року N 423 (Постанова N 423) (зі змінами), та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку надання роботодавцями державній службі зайнятості інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 16 травня 2013 року N 271 (Порядок N 271), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31 травня 2013 року за N 841/23373, що додаються.

2. Генеральному директору Директорату розвитку ринку праці та зайнятості (Савенку О. Л.) подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Крентовську О. П.

 

Міністр

А. Рева

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
України з питань праці

Р. Т. Чернега

В. о. Міністра
фінансів України

С. Марченко

Голова Державної регуляторної
служби України

К. Ляпіна

Голова виконавчого комітету
Всеукраїнської спілки
громадських організацій
"Конфедерація громадських
організацій інвалідів України"

В. В. Карпенко

Виконавчий директор
Національної Асамблеї
людей з інвалідністю України

Н. Скрипка

Виконавчий Віце-президент
Конфедерації роботодавців України

О. Мірошниченко

Голова СПО
об'єднань профспілок

Г. В. Осовий

Керівник Секретаріату
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

Р. Іллічов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
23 листопада 2018 року N 1763

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
19 грудня 2018 р. за N 1438/32890

ЗМІНИ
до Порядку надання роботодавцями державній службі зайнятості інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню (Порядок N 271)

1. У розділі I:

пункт 1.3 викласти в такій редакції:

"1.3. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

квота - норматив працевлаштування громадян, зазначених у частині першій статті 14 Закону (Закон N 5067-VI) (крім осіб з інвалідністю), у розмірі:

5 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній календарний рік для підприємств, установ та організацій з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб;

не менше однієї особи у середньообліковій чисельності штатних працівників для підприємств, установ та організацій з чисельністю штатних працівників від 8 до 20 осіб для працевлаштування осіб, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до статті 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" залишилося 10 і менше років;

роботодавці - підприємства, установи, організації з чисельністю штатних працівників від 8 осіб.

Інші терміни, що використовуються в цьому Порядку, застосовуються у значеннях, наведених у Законі (Закон N 5067-VI).".

2. В абзаці першому пункту 2.4 розділу II слова "територіальних органів" замінити словами "центрів зайнятості".

3. У розділі III:

у пункті 3.2:

абзац перший після слова "чисельність" доповнити словом "штатних";

абзац шостий підпункту 2 викласти в такій редакції:

"копією посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю", наведеного в додатку 1 до Порядку обліку, зберігання, оформлення та видачі посвідчень особам, які одержують державну соціальну допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам", затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 16 листопада 2007 року N 612, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 05 грудня 2007 року за N 1349/14616;";

пункт 3.4 викласти в такій редакції:

"3.4. У рядку 04 зазначається середньооблікова чисельність штатних працівників за звітний рік.";

доповнити розділ після пункту 3.4 новими пунктами такого змісту:

"3.5. У рядку 05 зазначається середньооблікова чисельність штатних працівників за звітний рік, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до статті 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" залишилося 10 і менше років.

3.6. У рядку 06 вказується чисельність громадян, яких планується працевлаштувати в поточному році у рахунок квоти.".

У зв'язку з цим пункт 3.5 вважати пунктом 3.7.

4. У тексті Порядку:

слово "інвалід" в усіх відмінках і числах замінити словами "особа з інвалідністю" у відповідних відмінках і числах;

слова "дитина-інвалід" та "інвалід з дитинства" в усіх відмінках замінити відповідно словами "дитина з інвалідністю" та "особа з інвалідністю з дитинства" у відповідних відмінках, крім абзацу сьомого підпункту 2 пункту 3.2 розділу III.

5. Додаток до Порядку викласти в такій редакції:

"Додаток
до Порядку надання роботодавцями державній службі зайнятості інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню
(пункт 2.5)

ІНФОРМАЦІЯ
про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню за 20__ рік

Подають

Строк подання

Підприємства, установи та організації незалежно від форми власності з чисельністю штатних працівників від 8 осіб - регіональному чи базовому центру зайнятості, його філіям (за наявності) незалежно від місцезнаходження

Щороку не пізніше 01 лютого після звітного року

Респондент:

Код згідно з ЄДРПОУ / ІПН __

Найменування:

Місцезнаходження: _________
                                          (поштовий індекс, область / Автономна Республіка Крим, м. Київ, м. Севастополь,
__
                 район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, N будинку/корпусу, N квартири/офісу)

Телефон: Факс: ___ Електронна пошта: ____

Назва показників

Код рядка

Кількість, осіб

А

Б

1

Середньооблікова чисельність штатних працівників за попередній календарний рік - усього*

01

 

Середньооблікова чисельність штатних працівників, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню відповідно до частини першої статті 14 Закону України "Про зайнятість населення" (Закон N 5067-VI) (крім осіб з інвалідністю), які працювали на умовах повної зайнятості у звітному періоді*

02

 

Квота у розмірі 5 % середньооблікової чисельності штатних працівників*

03

 

Середньооблікова чисельність штатних працівників за звітний рік - усього**

04

 

Середньооблікова чисельність штатних працівників за звітний рік, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до статті 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" залишилося 10 і менше років**

05

 

Чисельність громадян, яких планується працевлаштувати в поточному році у рахунок квоти

06

 


* Заповнюється підприємствами, установами та організаціями з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб.

** Заповнюється підприємствами, установами та організаціями з чисельністю штатних працівників від 8 до 20 осіб.

Дата заповнення ___ 20__ року

Керівник (особа, відповідальна за подання інформації)
__
                                       (прізвище, ім'я, по батькові)

 
____
(підпис)

Дата прийняття ___ 20__ року

Відповідальна особа, яка прийняла інформацію
__
                                     (прізвище, ім'я, по батькові)

 
__
(підпис)

 

"

 

Генеральний директор
Директорату розвитку ринку
праці та зайнятості

О. Савенко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали