Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Змін до Порядку обліку музейних предметів в електронній формі

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.12.2018

м. Київ

N 1092

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
08 січня 2019 р. за N 15/32986

Про затвердження Змін до Порядку обліку музейних предметів в електронній формі

Відповідно до абзацу першого підпункту 48 пункту 4 Положення про Міністерство культури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року N 495 (Постанова N 495),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку обліку музейних предметів в електронній формі, затвердженого наказом Міністерства культури України від 09 вересня 2016 року N 784 (Порядок N 784), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15 листопада 2016 року за N 1478/29608, що додаються.

2. Відділу з питань музейної справи (Чорногор В. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Карандєєва Р. В.

 

Міністр

Є. Нищук

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
спеціального зв'язку
та захисту інформації України

Л. О. Євдоченко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства культури України
12 грудня 2018 року N 1092

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
08 січня 2019 р. за N 15/32986

ЗМІНИ
до Порядку обліку музейних предметів в електронній формі (Порядок N 784)

1. Пункт 2 розділу II викласти в такій редакції:

"2. Умови обробки інформації визначаються власником інформаційної системи музею згідно із законодавством України у сфері захисту інформації.";

2. У розділі III:

абзац шостий пункту 4 викласти в такій редакції:

"В унікальному коді музею за адміністративно-територіальними одиницями (додаток 2) застосовується такий порядок цифр: перші дві цифри коду від 10 до 36 є незмінними і визначають адміністративно-територіальну одиницю. Три останні цифри коду від 001 до 999 - порядковий номер музею на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, який присвоюється музею за його заявою наказом Мінкультури у порядку черговості надходження заяв від музеїв про присвоєння унікальних п'ятизначних кодів.";

пункт 12 виключити.

3. Розділ IV доповнити новим пунктом такого змісту:

"5. Експорт пакета даних до Мінкультури здійснюється в день внесення відомостей про музейні предмети до інформаційної системи музею. Формування пакета даних здійснюється згідно з вимогами до файлу-повідомлення (додатки 5 - 7).".

4. Доповнити Порядок новими додатками 2, 5 - 7, що додаються.

У зв'язку з цим додатки 2, 3 вважати відповідно додатками 3, 4.

У тексті Порядку посилання на додатки 2, 3 вважати відповідно посиланнями на додатки 3, 4.

 

Начальник відділу
з питань музейної справи

В. Чорногор

 

Додаток 2
до Порядку обліку музейних предметів в електронній формі
(пункт 4 розділу III)

Унікальні коди музеїв за адміністративно-територіальними одиницями

м. Київ - 10000

Вінницька область - 11000

Волинська область - 12000

Дніпропетровська область - 13000

Донецька область - 14000

Житомирська область - 15000

Закарпатська область - 16000

Запорізька область - 17000

Івано-Франківська область - 18000

Київська область - 19000

Кіровоградська область - 20000

Луганська область - 21000

Львівська область - 22000

Миколаївська область - 23000

Одеська область - 24000

Полтавська область - 25000

Рівненська область - 26000

Сумська область - 27000

Тернопільська область - 28000

Харківська область - 29000

Херсонська область - 30000

Хмельницька область - 31000

Черкаська область - 32000

Чернівецька область - 33000

Чернігівська область - 34000

Автономна Республіка Крим - 35000

м. Севастополь - 36000

 

Додаток 5
до Порядку обліку музейних предметів в електронній формі
(пункт 5 розділу IV)

ВИМОГИ
до змісту файлу-повідомлення про первинну реєстрацію предмета фонду музею у книзі надходжень основного або науково-допоміжного фондів

Файл-повідомлення про первинну реєстрацію предмета фонду музею у відповідній книзі надходжень основного або науково-допоміжного фондів оформлюється як електронний XML-документ, валідний XML-схемі codeUA, з дотриманням таких вимог щодо змісту:

дані в межах розділу "Набір даних про колекцію" (collection) групуються за процедурним сценарієм із використанням підпорядкованих елементів actionWrap та actionSet;

у розділі "Набір атрибутів" (attributeGroup) зазначаються дані за такими атрибутами:

назва предмета із використанням підпорядкованих елементів titleWrap та titleSet;

автор або виробник (за наявності даних) як пов'язана особа (особи) з певною роллю (ролями) у контексті відповідної події в історії предмета із використанням підпорядкованих елементів eventWrap, eventSet, actorWrap та actorSet. В елементі eventType зазначається відповідний тип події ("створення", "модифікація" тощо);

фрагмент (у разі якщо об'єкт не повний, не цілий) із використанням підпорядкованого елемента fragmentValue;

кількість (кількість елементів предмета, зареєстрованого під одним обліковим номером) із використанням підпорядкованого елемента amountValue;

техніка із використанням підпорядкованих елементів techniqueWrap та techniqueSet;

матеріал із використанням підпорядкованих елементів materialWrap та materialSet;

розміри із використанням підпорядкованих елементів measureWrap та measureSet;

опис (за наявності даних) із використанням підпорядкованих елементів descriptionWrap та descriptionSet;

зображення із використанням підпорядкованих елементів imageWrap та imageSet;

стан збереженості із використанням підпорядкованих елементів conditionWrap та conditionSet;

вартість закупівельна, оціночна та/або страхова (за наявності даних) із використанням підпорядкованих елементів valuationWrap та valuationSet. В елементі valuationType зазначається відповідний тип вартості;

спосіб надходження із використанням підпорядкованого елемента acquisitionMethodRecord;

підстава (пов'язані документи) із використанням підпорядкованих елементів documentWrap та documentSet;

обліковий номер (номер первинної реєстрації) із використанням підпорядкованих елементів identifierWrap та identifierSet. В елементі identifierType зазначається відповідний тип облікового номера ("первинна реєстрація ОФ", "первинна реєстрація НДФ" тощо);

приналежність до колекції, фонду, відділу тощо (за наявності даних) із використанням підпорядкованих елементів fundWrap та fundSet;

атрибут "Примітка" заповнюється за наявності даних із використанням підпорядкованих елементів noteWrap та noteSet;

в елементі objectEID зазначається унікальний електронний ідентифікатор предмета. Атрибут type елемента objectEID зазначається як UEID. Атрибут scope елемента objectEID зазначається як global;

у розділі "Інформація про процедуру" (actionData) зазначаються дані про поточну процедуру, зокрема:

тип процедури як "первинна реєстрація" із використанням підпорядкованого елемента actionType;

відповідальний виконавець (особа, яка забезпечила формування набору даних) із використанням підпорядкованих елементів actorWrap та actorSet;

дата реєстрації із використанням підпорядкованого елемента actionDate;

сторони процедури, зокрема сторона, яка передала предмет на постійне зберігання (джерело надходження), та сторона, яка прийняла предмет на постійне зберігання (із зазначенням даних головного зберігача та/або іншої уповноваженої особи), фіксуються із використанням підпорядкованих елементів actorWrap та actorSet. У примірниках елемента actorRole зазначаються відповідні ролі сторін (уповноважених осіб).

 

Додаток 6
до Порядку обліку музейних предметів в електронній формі
(пункт 5 розділу IV)

ВИМОГИ
до змісту файлу-повідомлення про реєстрацію музейного предмета в інвентарній книзі

Файл-повідомлення про реєстрацію музейного предмета в інвентарній книзі оформлюється як електронний XML-документ, валідний XML-схемі codeUA, з дотриманням таких вимог щодо змісту:

дані в межах розділу "Набір даних про колекцію" (collection) групуються за процедурним сценарієм із використанням підпорядкованих елементів actionWrap та actionSet;

у розділі "Набір атрибутів" (attributeGroup) зазначаються дані за такими атрибутами:

назва предмета із використанням підпорядкованих елементів titleWrap та titleSet;

автор або виробник (за наявності даних) як пов'язана особа (особи) з певною роллю (ролями) у контексті відповідної події в історії предмета із використанням підпорядкованих елементів eventWrap, eventSet, actorWrap та actorSet. В елементі eventType зазначається відповідний тип події ("створення", "модифікація" тощо);

фрагмент (у разі якщо об'єкт не повний, не цілий) із використанням підпорядкованого елемента fragmentValue;

кількість (кількість елементів предмета, зареєстрованого під одним обліковим номером) із використанням підпорядкованого елемента amountValue;

техніка із використанням підпорядкованих елементів techniqueWrap та techniqueSet;

матеріал із використанням підпорядкованих елементів materialWrap та materialSet;

розміри із використанням підпорядкованих елементів measureWrap та measureSet;

опис із використанням підпорядкованих елементів descriptionWrap та descriptionSet;

історичний контекст (за наявності даних), зокрема час і місце створення (виготовлення), побутування, виявлення предмета тощо, із використанням підпорядкованих елементів eventWrap, eventSet. В елементі eventType зазначається відповідний тип події;

зображення із використанням підпорядкованих елементів imageWrap та imageSet;

стан збереженості із використанням підпорядкованих елементів conditionWrap та conditionSet;

вартість оціночна та/або страхова (за наявності даних) із використанням підпорядкованих елементів valuationWrap та valuationSet. В елементі valuationType зазначається відповідний тип вартості;

підстава (пов'язані документи) із використанням підпорядкованих елементів documentWrap та documentSet;

інвентарний номер із використанням підпорядкованих елементів identifierWrap та identifierSet. В елементі identifierType зазначається тип облікового номера як "інвентарний облік";

номер первинної реєстрації із використанням підпорядкованих елементів identifierWrap та identifierSet. В елементі identifierType зазначається відповідний тип облікового номера ("первинна реєстрація ОФ", "первинна реєстрація НДФ" тощо);

приналежність до колекції (фонду, відділу тощо) із використанням підпорядкованих елементів fundWrap та fundSet;

атрибут "Примітка" заповнюється за наявності даних із використанням підпорядкованих елементів noteWrap та noteSet;

в елементі objectEID зазначається унікальний електронний ідентифікатор предмета. Атрибут type елемента objectEID зазначається як UEID. Атрибут scope елемента objectEID зазначається як global;

у розділі "Інформація про процедуру" (actionData) зазначаються дані про поточну процедуру, зокрема:

тип процедури як "інвентарний облік" із використанням підпорядкованого елемента actionType;

дата реєстрації із використанням підпорядкованого елемента actionDate;

сторони (учасники) процедури, зокрема відповідальний виконавець (особа, яка забезпечила формування набору даних), відповідальний зберігач, головний зберігач та/або інші уповноважені особи організації, що забезпечує постійне зберігання предмета, фіксуються з використанням підпорядкованих елементів actorWrap та actorSet. У примірниках елемента actorRole зазначаються відповідні ролі сторін (уповноважених осіб).

 

Додаток 7
до Порядку обліку музейних предметів в електронній формі
(пункт 5 розділу IV)

ВИМОГИ
до змісту файлу-повідомлення про реєстрацію музейного предмета у спеціальній інвентарній книзі

Файл-повідомлення про реєстрацію музейного предмета у спеціальній інвентарній книзі оформлюється як електронний XML-документ, валідний XML-схемі codeUA, з дотриманням таких вимог щодо змісту:

дані в межах розділу "Набір даних про колекцію" (collection) групуються за процедурним сценарієм із використанням підпорядкованих елементів actionWrap та actionSet;

у розділі "Набір атрибутів" (attributeGroup) зазначаються дані за такими атрибутами:

назва предмета із використанням підпорядкованих елементів titleWrap та titleSet;

автор або виробник (за наявності даних) як пов'язана особа (особи) з певною роллю (ролями) у контексті відповідної події в історії предмета із використанням підпорядкованих елементів eventWrap, eventSet, actorWrap та actorSet. В елементі eventType зазначається відповідний тип події ("створення", "модифікація" тощо);

фрагмент (у разі якщо об'єкт не повний, не цілий) із використанням підпорядкованого елемента fragmentValue;

кількість (кількість елементів предмета, зареєстрованого під одним обліковим номером) із використанням підпорядкованого елемента amountValue;

техніка із використанням підпорядкованих елементів techniqueWrap та techniqueSet;

матеріал (зокрема проба і маса дорогоцінних металів, маса дорогоцінного каміння тощо) із використанням підпорядкованих елементів materialWrap та materialSet;

розміри та загальна маса із використанням підпорядкованих елементів measureWrap та measureSet;

опис із використанням підпорядкованих елементів descriptionWrap та descriptionSet;

історичний контекст (за наявності даних), зокрема час і місце створення (виготовлення), побутування, виявлення предмета тощо, із використанням підпорядкованих елементів eventWrap, eventSet. В елементі eventType зазначається відповідний тип події;

зображення із використанням підпорядкованих елементів imageWrap та imageSet;

стан збереженості із використанням підпорядкованих елементів conditionWrap та conditionSet;

вартість (оціночна та/або страхова) із використанням підпорядкованих елементів valuationWrap та valuationSet. В елементі valuationType зазначається відповідний тип вартості;

підстава (пов'язані документи, зокрема акт експертних випробувань) із використанням підпорядкованих елементів documentWrap та documentSet;

номер спеціального інвентарного обліку із використанням підпорядкованих елементів identifierWrap та identifierSet. В елементі identifierType зазначається тип облікового номера як "спецінвентарний облік";

інвентарний номер із використанням підпорядкованих елементів identifierWrap та identifierSet. В елементі identifierType зазначається тип облікового номера як "інвентарний облік";

номер первинної реєстрації із використанням підпорядкованих елементів identifierWrap та identifierSet. В елементі identifierType зазначається відповідний тип облікового номера ("первинна реєстрація ОФ", "первинна реєстрація НДФ" тощо);

приналежність до колекції (фонду, відділу тощо) із використанням підпорядкованих елементів fundWrap та fundSet;

атрибут "Примітка" заповнюється за наявності даних із використанням підпорядкованих елементів noteWrap та noteSet;

в елементі objectEID зазначається унікальний електронний ідентифікатор предмета. Атрибут type елемента objectEID зазначається як UEID. Атрибут scope елемента objectEID зазначається як global;

у розділі "Інформація про процедуру" (actionData) зазначаються дані про поточну процедуру, зокрема:

тип процедури як "спеціальний інвентарний облік" із використанням підпорядкованого елемента actionType;

дата реєстрації із використанням підпорядкованого елемента actionDate;

сторони (учасники) процедури, зокрема відповідальний виконавець (особа, яка забезпечила формування набору даних), відповідальний зберігач, головний зберігач та/або інші уповноважені особи організації, що забезпечує постійне зберігання предмета, фіксуються з використанням підпорядкованих елементів actorWrap та actorSet. У примірниках елемента actorRole зазначаються відповідні ролі сторін (уповноважених осіб).
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали