Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження змін до Порядку організації та здійснення міжнародного співробітництва Міністерством оборони України та Збройними Силами України

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 24 жовтня 2019 року N 549

Про затвердження змін до Порядку організації та здійснення міжнародного співробітництва Міністерством оборони України та Збройними Силами України

Відповідно до Положення про Міністерство оборони України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року N 671 (Постанова N 671) (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року N 730 (Постанова N 730)), та з метою підвищення ефективності виконання заходів міжнародного співробітництва наказую:

1. Затвердити зміни до Порядку організації та здійснення міжнародного співробітництва Міністерством оборони України та Збройними Силами України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 15 грудня 2017 року N 665 "Про здійснення міжнародного співробітництва Міністерством оборони України та Збройними Силами України" (Порядок N 665), що додаються.

2. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.

 

Тимчасово виконуючий обов'язки
Міністра оборони України

І. Руснак

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства оборони України
24 жовтня 2019 року N 549

ЗМІНИ
до Порядку організації та здійснення міжнародного співробітництва Міністерством оборони України та Збройними Силами України (Порядок N 665)

1. У розділі IV:

1) Пункт 7 викласти в такій редакції:

"7. Перший заступник Міністра оборони України, заступники Міністра оборони України, державний секретар Міністерства оборони України приймають рішення на проведення заходів міжнародного співробітництва стосовно:

особистої участі, за погодженням з Міністром оборони України;

представників структурних підрозділів апарату Міноборони та прирівняних до них;

участі делегацій Міноборони в міжнародних заходах за кордоном;

позапланових заходів міжнародного співробітництва Міноборони, які не потребують витрат з боку Міноборони, а також позапланових заходів міжнародного співробітництва, які потребують витрат тільки на буфетне обслуговування.

Про відрядження за кордон першого заступника Міністра оборони України, заступників Міністра оборони України, державного секретаря Міністерства оборони України для участі в заходах міжнародного співробітництва в установленому порядку інформується Кабінет Міністрів України.".

2) Пункт 8 викласти в такій редакції:

"8. Керівники структурних підрозділів апарату Міноборони, начальник Національного університету оборони України імені Івана Черняховського приймають рішення на проведення заходів міжнародного співробітництва, включених до плану заходів міжнародного співробітництва на два місяці, в межах доведеного фінансового ресурсу на рік, стосовно підпорядкованого особового складу.

Про прийняті рішення щодо проведення заходів міжнародного співробітництва на території України, а також щодо відрядження за кордон підпорядкованого особового складу для участі в заходах міжнародного співробітництва завчасно інформуються відповідні органи міжнародного співробітництва Міноборони.".

3) У пункті 9:

абзац третій викласти в такій редакції:

"Першого заступника та заступників начальника Генерального штабу Збройних Сил України, командувача Об'єднаних сил, начальника Об'єднаного оперативного штабу, начальників головних управлінь (окремих управлінь) Генерального штабу, командувачів видів, окремих родів військ (сил), інших командирів (начальників), безпосередньо підпорядкованих Генеральному штабу органів військового управління;";

доповнити абзацом п'ятим такого змісту:

"позапланових заходів міжнародного співробітництва за участі представників структурних підрозділів Генерального штабу та підпорядкованих йому органів військового управління, які не потребують витрат з боку Міноборони, а також позапланових заходів міжнародного співробітництва, які потребують витрат тільки на буфетне обслуговування;";

у зв'язку з цим абзац п'ятий вважати відповідно абзацом шостим.

4) Пункт 10 викласти в такій редакції:

"10. Перший заступник та заступники начальника Генерального штабу (згідно з розподілом обов'язків) приймають рішення щодо проведення заходів міжнародного співробітництва стосовно:

особистої участі в Україні - за погодженням з начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних Сил України;

участі делегацій (робочих, інспекційних груп) у заходах військового співробітництва на території України та за кордоном на чолі з представниками головних управлінь (окремих управлінь) Генерального штабу та підпорядкованих йому органів військового управління;

позапланових заходів міжнародного співробітництва за участі представників структурних підрозділів Генерального штабу та підпорядкованих йому органів військового управління, які не потребують витрат з боку Міноборони, а також позапланових заходів міжнародного співробітництва, які потребують витрат тільки на буфетне обслуговування;

участі інспекційних груп (представників) держав - учасниць міжнародних договорів та угод у галузі контролю над озброєннями під час здійснення верифікаційної діяльності на території України.".

5) Пункт 11 викласти в такій редакції:

"11. Начальники головних управлінь (окремих управлінь) Генерального штабу та підпорядкованих йому органів військового управління приймають рішення на проведення заходів міжнародного співробітництва, включених до плану заходів міжнародного співробітництва на два місяці, в межах доведеного фінансового ресурсу на рік стосовно:

особистої участі в Україні - за погодженням з начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних Сил України;

підпорядкованого особового складу.

Про прийняті рішення щодо проведення заходів міжнародного співробітництва на території України, а також щодо відрядження за кордон підпорядкованого особового складу для участі в заходах міжнародного співробітництва завчасно інформуються відповідні органи міжнародного співробітництва Генерального штабу.".

6) Пункт 12 викласти в такій редакції:

"12. Командувач Морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, командувач Морського командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України, командувачі оперативних командувань, командири повітряних командувань та їм рівні, начальники вищих військових навчальних закладів, навчальних центрів, командири військових частин приймають рішення (надають дозвіл) щодо відвідування підпорядкованих військових частин (установ) та підрозділів іноземними делегаціями (робочими, інспекційними групами, представниками) за умови завчасного інформування органу військового співробітництва (органу контролю над озброєнням) за підпорядкованістю.

Інформація щодо запитів іноземних делегацій (робочих, інспекційних груп, представників) про відвідування визначених військових частин (установ) та підрозділів надходить до командувача Морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, командувача Морського командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України, командувачів оперативних командувань, командирів повітряних командувань та їм рівних, начальників вищих військових навчальних закладів, навчальних центрів, командирів військових частин від органу військового співробітництва через вищий штаб.".

7) У пункті 19:

абзац другий викласти в такій редакції:

"Структурний підрозділ Міноборони, Генерального штабу, інші органи військового управління розробляють та погоджують з органами міжнародного співробітництва (за належністю), режимно-секретним органом програму (план) візиту до України делегації іноземної держави (додаток 7) та інформують відповідний підрозділ Служби безпеки України щодо проведення заходу.";

доповнити новим абзацом шостим такого змісту:

"Програма щодо відвідування військових частин, військових навчальних закладів представниками (інструкторами) іноземних збройних сил, які перебувають на території України на постійній основі (більше одного місяця), може включати перелік військових частин, підпорядкованих керівнику органу військового управління, де проводяться (плануються бути проведеними) заходи з підготовки особового складу (підрозділів) Збройних Сил України. Програма щодо відвідування військових частин, військових навчальних закладів, затверджена уповноваженою посадовою особою, є підставою для надання допуску до зазначених військових частин, навчальних закладів на весь період їх перебування в Україні, відповідно до запиту іноземної сторони.".

8) Абзац п'ятий пункту 22 викласти в такій редакції:

"Пропозиції щодо проведення позапланового заходу погоджуються з органом міжнародного співробітництва за напрямом діяльності, структурним підрозділом апарату Міноборони, який призначений для участі у формуванні та реалізації державної політики з питань фінансового забезпечення Збройних Сил, та подаються для прийняття рішення першому заступнику (заступнику) Міністра оборони України або першому заступнику (заступнику) начальника Генерального штабу Збройних Сил України (згідно з розподілом обов'язків).".

2. Пункт 5 розділу V доповнити абзацами п'ятим та шостим такого змісту:

"Звіт за результатами участі в дипломатичному прийомі, робочій зустрічі, семінарі, брифінгу, стажуванні, спортивних змаганнях, засіданнях міжнародних спортивних комітетів, а також за результатами виступу, лікування (реабілітації) надається на затвердження керівників структурних підрозділів апарату Міноборони, начальників головних управлінь (окремих управлінь) Генерального штабу, командувачів видів, окремих родів військ (сил) Збройних Сил України, командувача Морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, командувача Морського командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України (незалежно від посадової особи, яка приймала рішення щодо проведення заходу міжнародного співробітництва).

У разі необхідності прийняття відповідного рішення, доведення важливої інформації, отриманої під час участі у заході міжнародного співробітництва, та її розповсюдження для використання у повсякденній діяльності звіт з пропозиціями подається на затвердження посадовій особі, яка наділена відповідними повноваженнями.".

3. У додатку 7 до Порядку організації та здійснення міжнародного співробітництва Міністерством оборони України та Збройними Силами України слова "Керівник підрозділу Служби безпеки України" виключити.

 

Начальник Головного управління
військового співробітництва та миротворчих
операцій Генерального штабу
Збройних Сил України
генерал-лейтенант

Л. Голопатюк
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали