Додаткова копія: Про затвердження змін до Порядку підготовки проектів розпоряджень Київського міського голови

КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 15.04.2015 р. N 187

Про затвердження змін до Порядку підготовки проектів розпоряджень Київського міського голови

Відповідно до законів України "Про столицю України - місто-герой Київ", "Про місцеве самоврядування в Україні" та з метою організаційного забезпечення діяльності Київського міського голови:

Затвердити зміни до Порядку підготовки проектів розпоряджень Київського міського голови, затвердженого розпорядженням Київського міського голови від 22 серпня 2002 року N 247, виклавши його в новій редакції, що додається.

 

Голова

В. Кличко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Київського міського голови
22 серпня 2002 року N 247
(у редакції розпорядження Київського міського голови
від 15 квітня 2015 року N 187)

Порядок підготовки проектів розпоряджень Київського міського голови

1. Розпорядження Київського міського голови видаються одноосібно у межах повноважень, визначених законодавством України.

2. Суб'єктами подання проекту розпорядження Київського міського голови можуть виступати заступник міського голови - секретар Київської міської ради, перший заступник голови Київської міської державної адміністрації, заступники голови Київської міської державної адміністрації, керівник апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), керівники структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Подання візується керівником суб'єкта подання, якому доручена підготовка проекту розпорядження Київського міського голови. А у разі його відсутності (відпустка, хвороба, відрядження) - особою, яка виконує його обов'язки в установленому порядку.

У разі зміни керівника суб'єкта подання під час погодження проекту розпорядження Київського міського голови апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) повертає такий проект суб'єкту подання для внесення новопризначеним керівником суб'єкта подання.

Подання проекту розпорядження Київського міського голови обов'язково візується керівником юридичної служби суб'єкта подання. У разі відсутності (відпустка, хвороба, відрядження) керівника юридичної служби суб'єкта подання проект розпорядження Київського міського голови погоджується особою, яка виконує його обов'язки в установленому порядку.

3. Проект розпорядження Київського міського голови погоджують у такій послідовності: керівник та керівник юридичної служби суб'єкта подання, перший заступник голови Київської міської державної адміністрації або заступник голови Київської міської державної адміністрації, який спрямовує і координує діяльність суб'єкта подання, керівники заінтересованих органів та заступники голови Київської міської державної адміністрації, до компетенції яких належать зазначені в проекті розпорядження Київського міського голови питання, начальник юридичного управління апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), перший заступник голови Київської міської державної адміністрації (у разі, якщо він не погоджує проект розпорядження Київського міського голови як такий, що спрямовує і координує діяльність суб'єкта подання) та керівник апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Проекти розпоряджень Київського міського голови, що мають загальноміське значення, підготовлені на виконання рішень Київської міської ради та/або пов'язані з діяльністю Київської міської ради, погоджуються заступником міського голови - секретарем Київської міської ради.

Проекти розпоряджень Київського міського голови, що носять нормативно-правовий характер та/або мають загальноміське значення, погоджуються з усіма заступниками голови Київської міської державної адміністрації.

4. Проект розпорядження Київського міського голови оформлюється з урахуванням Інструкції з діловодства в структурних підрозділах виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністраціях (Інструкція N 320), затвердженої в установленому порядку, а також вимог техніки нормопроектування, викладених у нормативно-правових актах Міністерства юстиції України і Головного територіального управління юстиції у м. Києві.

На зворотному боці останньої сторінки проекту розпорядження Київського міського голови друкуються дані про подання і погодження проекту, а саме: посада, прізвище, ініціал(и) керівника та керівника юридичної служби суб'єкта подання та посада, прізвище й ініціал(и) керівників заінтересованих органів. Проставлення дати візування є обов'язковим.

На зворотному боці кожної сторінки проект розпорядження Київського міського голови візують керівник та керівник юридичної служби суб'єкта подання і начальник юридичного управління апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Факсимільне відтворення підпису посадової особи на проекті розпорядження Київського міського голови за допомогою механічного або іншого копіювання не допускається.

5. Додатки до розпоряджень Київського міського голови загального характеру візують: керівник суб'єкта подання на кожній сторінці, начальник юридичного управління апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на останній сторінці.

Додатки до розпоряджень Київського міського голови нормативно-правового характеру на кожній сторінці візують: керівник суб'єкта подання, відповідний заступник голови Київської міської державної адміністрації та начальник юридичного управління апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Додатки до розпоряджень Київського міського голови, що містять питання витрачання фінансових ресурсів, також візуються керівником Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Додатки до розпоряджень Київського міського голови підписує керівник апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

6. Суб'єкт подання надсилає проект розпорядження Київського міського голови на погодження разом з супровідним листом, пояснювальною запискою, порівняльною таблицею (якщо проектом розпорядження Київського міського голови передбачено внесення змін до інших розпоряджень Київського міського голови), а також з іншими необхідними документами та матеріалами.

Зразок пояснювальної записки наводиться у додатку 1 до Регламенту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (Розпорядження N 1810).

Загальний обсяг пояснювальної записки не повинен перевищувати чотирьох аркушів.

Пояснювальна записка не подається до проектів розпоряджень Київського міського голови з кадрових питань, щодо внесення змін до розпоряджень Київського міського голови з організаційних питань.

Подання пояснювальної записки до проектів розпоряджень Київського міського голови нормативно-правового характеру є обов'язковим.

7. Для оперативного обміну інформацією під час опрацювання та погодження проекту розпорядження Київського міського голови використовують електронну пошту та інші засоби зв'язку.

8. Проекти розпоряджень Київського міського голови погоджуються заінтересованими органами протягом 3 робочих днів, а у разі додаткового вивчення поставлених у проекті розпорядження Київського міського голови питань - 5 робочих днів. Проекти розпоряджень Київського міського голови з кадрових питань погоджуються протягом 2 робочих днів.

У разі коли заінтересований орган не висловив своєї позиції щодо проекту розпорядження Київського міського голови у визначений строк з дотриманням процедури, проект вважається погодженим без зауважень (крім погодження з Департаментом фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та юридичним управлінням апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)).

9. Проекти розпоряджень Київського міського голови підлягають обов'язковій правовій експертизі в юридичному управлінні апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Правова експертиза проектів розпоряджень Київського міського голови проводиться протягом 5 робочих днів, а у разі додаткового вивчення поставлених у проекті розпорядження Київського міського голови питань - 7 робочих днів.

Проект розпорядження Київського міського голови, у тексті якого містяться посилання на нормативно-правові акти, подається для проведення правової експертизи разом з текстами зазначених актів.

Юридичним управлінням апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) візуються всі сторінки проекту розпорядження Київського міського голови і додатків до нього, що носять нормативний характер (із зворотного боку).

У разі виявлення невідповідності проекту розпорядження Київського міського голови чи його окремих положень актам законодавства юридичне управління апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) готує зауваження до такого проекту та повертає його на доопрацювання суб'єкту подання з відповідними пропозиціями. У разі, коли недоліки проекту розпорядження Київського міського голови не можуть бути усунені шляхом доопрацювання - готується висновок.

Після візування проекту розпорядження Київського міського голови начальником юридичного управління апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) внесення до нього змін і доповнень не допускається.

10. Зауваження та пропозиції, що виникають під час погодження проекту розпорядження Київського міського голови, викладаються у письмовій формі на окремому аркуші. Виправлення, дописування та інші зміни тексту проекту розпорядження Київського міського голови під час погодження не допускаються.

Зауваження до проекту розпорядження Київського міського голови подаються суб'єкту подання заінтересованим органом виключно з тих питань, що належать до його компетенції.

Проекти розпоряджень Київського міського голови доопрацьовуються суб'єктом подання після отримання зауважень протягом двох робочих днів. У разі необхідності проведення консультацій з іншими органами, отримання довідок або роз'яснень цей строк може бути збільшено до п'яти робочих днів.

Якщо в результаті врахування суб'єктом подання зауважень заінтересованих органів проект розпорядження Київського міського голови або окремі його положення, погоджені іншими заінтересованими органами, зазнали змін, що суттєво змінюють проект розпорядження, проект у відповідній частині підлягає повторному погодженню такими органами.

11. Проекти розпоряджень Київського міського голови, що подаються на підпис в остаточній редакції, мають містити візи керівника та керівника юридичної служби суб'єкта подання, першого заступника голови Київської міської державної адміністрації або заступника голови Київської міської державної адміністрації, який спрямовує, координує і контролює діяльність суб'єкта подання, начальника юридичного управління апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та керівника апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

12. Підготовлений та погоджений в установленому порядку проект розпорядження Київського міського голови разом з іншими необхідними документами, розрахунком розсилки, підписаними суб'єктом подання проекту розпорядження, та текстом цього розпорядчо-правового документа (у паперовому вигляді) подається до відділу редагування документів та випуску розпоряджень апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Відділ редагування документів та випуску розпоряджень апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) здійснює підготовку на підпис проектів розпоряджень Київського міського голови, літературне редагування текстів та контроль за додержанням вимог щодо їх підготовки.

Не допускається внесення правок під час літературного редагування, що змінюють суть проекту розпорядження Київського міського голови або окремих його положень.

Проекти розпоряджень розпорядження Київського міського голови подаються на підпис Київському міському голові керівником апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Підписані Київським міським головою розпорядження Київського міського голови реєструються у відділі редагування та випуску розпоряджень апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), який забезпечує зняття необхідної кількості копій розпоряджень і відправлення їх зазначеним у розрахунку розсилки суб'єктам в установленому порядку.

13. Розпорядження Київського міського голови набирають чинності з моменту їх видання, якщо ними не встановлено пізніший термін набрання ними чинності.

Розпорядження Київського міського голови нормативно-правового характеру, які визначають права та обов'язки громадян або мають загальний характер, доводяться до відома населення і набирають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо самими розпорядженнями не встановлено пізніший термін набрання ними чинності.

Офіційне оприлюднення всіх розпоряджень Київського міського голови нормативно-правового характеру здійснюється шляхом опублікування у газеті Київської міської ради "Хрещатик". Офіційне оприлюднення розпоряджень Київського міського голови покладається на Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Розпорядження нормативно-правового характеру оприлюднюються не пізніше 5 днів з моменту їх видання.

Розпорядження Київського міського голови також розміщуються на офіційному веб-сайті виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва).

Суб'єкти подання проектів розпоряджень Київського міського голови нормативно-правового характеру забезпечують відповідно до вимог частини 3 статті 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) їх обов'язкове оприлюднення на офіційному веб-сайті виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва) не пізніше як за 20 робочих днів до дати їх видання.

14. Контроль за виконанням розпоряджень Київського міського голови здійснює контрольно-аналітичне управління апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

 

Керівник апарату

В. Бондаренко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали