Додаткова копія: Про затвердження змін до Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Головного територіального управління юстиції у Донецької області та проведення їх державної реєстрації

Про затвердження змін до Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Головного територіального управління юстиції у Донецької області та проведення їх державної реєстрації

Наказ Головного територіального управління юстиції у Донецькій області
від 25 червня 2018 року N 172/2

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у Донецькій області
26 червня 2018 р. за N 158/2600

Відповідно до пунктів 3, 9 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року N 731 (із змінами), пункту 103 Типової інструкції з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року N 55 (Постанова N 55), на виконання пункту 3 наказу Міністерства юстиції України від 31 травня 2018 року N 1676/5 "Про затвердження змін до Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації та Порядку скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів, занесених до державного реєстру" (Наказ N 1676/5), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 31 травня 2018 року за N 648/32100, керуючись підпунктом 4.20 пункту 4 (Положення N 1707/5), пунктом 8 Положення про Головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі (Положення N 1707/5), затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 23 червня 2011 року N 1707/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 червня 2011 року за N 759/19497 (із змінами), за результатами перегляду нормативно-правових актів, виданих Головним територіальним управлінням юстиції у Донецькій області, наказую:

1. Затвердити Зміни до Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Головного територіального управління юстиції у Донецької області та проведення їх державної реєстрації, затвердженого наказом Головного територіального управління юстиції у Донецькій області від 26 липня 2016 року N 286/2 (Порядок N 286/2), зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у Донецькій області 26 липня 2016 року за N 67/2135, що додаються.

2. Управлінню державної реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Донецькій області (Бабіч І. Ю.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

В. о. начальника

О. В. Павлова

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Головного територіального управління юстиції у Донецькій області
від 25 червня 2018 року N 172/2

Зареєстровано
в Головному територіальному управлінні юстиції у Донецькій області
26 червня 2018 р. за N 158/2600

Зміни
до Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Головного територіального управління юстиції у Донецької області та проведення їх державної реєстрації (Порядок N 286/2)

1. У пункті 1 розділу I слова та цифри "Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року N 1242 (далі - Типова інструкція)" замінити словами та цифрами "Типової інструкції з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року N 55 (Постанова N 55) (далі - Типова інструкції)".

2. У розділі II:

1) в абзаці четвертому пункту 4 слова та цифри "57 розділу II" замінити цифрами "85 (Постанова N 55)";

2) пункт 18 викласти в наступній редакції:

"18. Затверджений розпорядчим документом нормативно-правовий акт розміщується на стандартних аркушах без оформлення титульного аркуша та змісту. У правому верхньому куті першого аркуша нормативно-правового акта розміщується гриф затвердження за такою формою:

"ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління культури і туризму Донецької обласної державної адміністрації від 26 червня 2018 р. N 123-од"

У відповідних структурних одиницях розпорядчої частини документа, яким затверджено додаток, робиться посилання: "що додається" або "(додається)".

Після грифа затвердження необхідно залишити вільне місце для проставлення відмітки про державну реєстрацію нормативно-правового акта (60 х 100 міліметрів).

Нормативно-правовий акт, затверджений розпорядчим документом, підписується керівником структурного підрозділу суб'єкта нормотворення на лицьовому боці останнього аркуша. Підпис складається з найменування посади особи, яка підписує документ, особистого підпису, ініціалів (ініціала імені) та прізвища. Ініціали та прізвище керівника друкуються на рівні останнього рядка найменування посади.

У разі відсутності керівника структурного підрозділу, найменування посади, прізвище, ініціали (ініціал імені) якого зазначено на проекті зазначеного нормативно-правового акта, цей акт підписується у порядку, встановленому пунктом 85 Типової інструкції (Постанова N 55).

Нормативно-правові акти, затверджені розпорядчим документом, додаються у послідовності, у якій вони затверджені в розпорядчому документі.";

3) в абзаці п'ятому пункту 19 слова та цифри "50 розділу II" замінити цифрами "46 (Постанова N 55)";

4) в абзаці третьому пункту 20 слова та цифри "57 розділу II" замінити цифрами "85 (Постанова N 55)";

5) абзац другий пункту 27 викласти в наступні редакції:

"На окремому аркуші у верхньому правому куті зазначається гриф затвердження, що складається зі слова "ЗАТВЕРДЖЕНО", назви виду документа, яким затверджується створений документ, у називному відмінку із зазначенням його дати і номера, під грифом залишається місце для напису про державну реєстрацію нормативно-правового акта, а нижче розміщуються заголовок та текст змін. Наприклад:

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Головного територіального управління юстиції у Донецькій області
від 26 червня 2018 p. N 134/2

Зміни до Порядку подання нормативно-правових актів до Головного територіального управління юстиції у Донецькій області та проведення їх державної реєстрації (текст змін)".

6) абзац дев'ятий пункту 38 викласти в наступній редакції: "Нормативно-правові акти, які стосуються матеріального, соціально-побутового і медичного забезпечення осіб з інвалідністю, розробляються за участю громадських організацій осіб з інвалідністю відповідно до частини третьої статті 7 Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні".

3. У розділі III:

1) в абзаці третьому пункту 7 слова та цифри "57 розділу II" замінити цифрами "85 (Постанова N 55)";

2) в абзаці другому пункту 8 слова "через півтора міжрядкових інтервали" замінити словами "через одинарний міжрядковий інтервал";

3) абзац перший підпункту 1 пункту 11 викласти в наступній редакції:

"1) пояснювальна записка за формою, наведеною у додатку 4 до Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року N 950 (із змінами).";

4) абзац третій підпункту 4 пункту 11 викласти в наступній редакції:

"У разі подання на державну реєстрацію нормативно-правових актів, що стосуються прав осіб з інвалідністю, застосовується такий самий порядок підтвердження позиції громадських об'єднань осіб з інвалідністю.";

5) в абзаці першому пункту 13 слова "управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного управління" замінити словами "управління державної реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного управління";

4. В абзаці другому пункту 3 розділу IV слова "відділу реєстрації нормативно-правових актів Управління" замінити словами "відділу державної реєстрації нормативно-правових актів Управління".

5. Доповнити Порядок після розділу IV новим розділом V такого змісту:

"V. Особливості проведення державної реєстрації нормативно-правових актів в електронній формі

1. Підготовка та подання нормативно-правових актів в електронній формі на державну реєстрацію здійснюються відповідно до законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, у тому числі цього Порядку, та з урахуванням вимог Типової інструкції з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року N 55 (Постанова N 55).

2. У разі якщо нормативно-правовий акт відповідає вимогам законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, орган державної реєстрації приймає рішення про його державну реєстрацію.

3. Кожен запис державного реєстру засвідчується спеціально для цього призначеною електронною печаткою органу державної реєстрації. Відповідне засвідчення здійснює уповноважена особа органу державної реєстрації.

4. У разі необхідності з відповідного реєстру робляться витяги в електронній та паперовій формах.

5. У разі подання нормативно-правового акта в електронній формі з державного реєстру одразу за фактом засвідчення запису про державну реєстрацію відповідного акта автоматично надсилається повідомлення органу видання цього акта через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади з такими реєстраційними даними: дата державної реєстрації, номер акта згідно з державним реєстром. Реєстраційні дані нормативно-правового акта автоматично завантажуються до реєстраційно-моніторингової картки відповідного акта у системі електронного документообігу органу видання цього акта та не можуть бути спотворені шляхом їх редагування.".

У зв'язку з цим розділ V вважати розділом VI.

6. Додатки 2 - 5 до Порядку викласти в новій редакції, що додаються.

 

В. о. начальника управління
державної реєстрації нормативно-правових
актів, правової роботи та правової освіти
Головного територіального управління
юстиції у Донецькій області

І. Ю. Бабіч

 

Додаток 2
до Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Головного територіального управління юстиції у Донецькій області та проведення їх державної реєстрації
(підпункт 1 пункту 5 розділу IV)

ГОЛОВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

ПОГОДЖУЮ
Начальник управління державної
реєстрації нормативно-правових
актів, правової роботи та правової освіти

ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший заступник начальника
Головного управління

_____
(підпис, ініціал, прізвище)
"___" 20__ року

_____
(підпис, ініціал, прізвище)
"___" 20__ року

ВИСНОВОК
про державну реєстрацію нормативно-правового акта

_
                                                     (найменування органу, який прийняв нормативно-правовий акт)

_
_
_
_
                                                         (вид, дата, номер та заголовок нормативно-правового акта)

_
_
                           (дата надходження до Головного територіального управління юстиції у Донецькій області)

Стислий зміст нормативно-правового акта:
_
_
_
_

Зворотний бік

Висновок:
_
_
_
_
_
_
_
_
                           (рекомендоване рішення Головного територіального управління юстиції у Донецькій області
                               про державну реєстрацію нормативно-правового акта та правові підстави його прийняття)

Заступник начальника управління - начальник відділу державної реєстрації нормативно-правових актів управління державної реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Донецькій області

 
 
 
 
 
_
(підпис, ініціали, прізвище)

Заступник начальника / головний / провідний спеціаліст відділу державної реєстрації нормативно-правових актів управління державної реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Донецькій області

 
 
 
 
_
(підпис, ініціали, прізвище)

 

Додаток 3
до Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Головного територіального управління юстиції у Донецькій області та проведення їх державної реєстрації
(підпункт 2 пункту 5 розділу IV)

ГОЛОВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

ПОГОДЖУЮ
Начальник управління державної
реєстрації нормативно-правових
актів, правової роботи та правової освіти

ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший заступник начальника
Головного управління

_____
(підпис, ініціал, прізвище)
"___" 20__ року

_____
(підпис, ініціал, прізвище)
"___" 20__ року

ВИСНОВОК
про доопрацювання нормативно-правового акта

_
                                                    (найменування органу, який прийняв нормативно-правовий акт)

_
_
_
_
                                                         (вид, дата, номер та заголовок нормативно-правового акта)

_
_
                           (дата надходження до Головного територіального управління юстиції у Донецькій області)

Стислий зміст нормативно-правового акта:
_
_
_
_

Зворотний бік

Висновок:
_
_
_
_
_
_
_
_
                          (рекомендоване рішення Головного територіального управління юстиції у Донецькій області
                                  про доопрацювання нормативно-правового акта та правові підстави його прийняття)

Заступник начальника управління - начальник відділу державної реєстрації нормативно-правових актів управління державної реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Донецькій області

 
 
 
 
 
_
(підпис, ініціали, прізвище)

Заступник начальника / головний / провідний спеціаліст відділу державної реєстрації нормативно-правових актів управління державної реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Донецькій області

 
 
 
 
_
(підпис, ініціали, прізвище)

 

Додаток 4
до Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Головного територіального управління юстиції у Донецькій області та проведення їх державної реєстрації
(підпункт 3 пункту 5 розділу IV)

ГОЛОВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

ПОГОДЖУЮ
Начальник управління державної
реєстрації нормативно-правових
актів, правової роботи та правової освіти

ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший заступник начальника
Головного управління

_____
(підпис, ініціал, прізвище)
"___" 20__ року

_____
(підпис, ініціал, прізвище)
"___" 20__ року

ВИСНОВОК
про відмову в державній реєстрації нормативно-правового акта

_
                                                   (найменування органу, який прийняв нормативно-правовий акт)

_
_
_
_
                                                          (вид, дата, номер та заголовок нормативно-правового акта)

_
_
                                           (дата надходження до Головного управління юстиції у Донецькій області)

Стислий зміст нормативно-правового акта:
_
_
_
_

Зворотний бік

Висновок:
_
_
_
_
_
_
_
_
                         (рекомендоване рішення Головного територіального управління юстиції у Донецькій області
                   про відмову в державній реєстрації нормативно-правового акта та правові підстави його прийняття)

Заступник начальника управління - начальник відділу державної реєстрації нормативно-правових актів управління державної реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Донецькій області

 
 
 
 
 
_
(підпис, ініціали, прізвище)

Заступник начальника / головний / провідний спеціаліст відділу державної реєстрації нормативно-правових актів управління державної реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Донецькій області

 
 
 
 
_
(підпис, ініціали, прізвище)

 

Додаток 5
до Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Головного територіального управління юстиції у Донецькій області та проведення їх державної реєстрації
(підпункт 4 пункту 5 розділу IV)

ГОЛОВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

ПОГОДЖУЮ
Начальник управління державної
реєстрації нормативно-правових
актів, правової роботи та правової освіти

ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший заступник начальника
Головного управління

_____
(підпис, ініціал, прізвище)
"___" 20__ року

_____
(підпис, ініціал, прізвище)
"___" 20__ року

ВИСНОВОК
про визнання акта таким, що не підлягає державній реєстрації

_
                                                    (найменування органу, який прийняв нормативно-правовий акт)

_
_
_
_
                                                       (вид, дата, номер та заголовок нормативно-правового акта)

_
_
                          (дата надходження до Головного територіального управління юстиції у Донецькій області)

Стислий зміст нормативно-правового акта:
_
_
_
_

Зворотний бік

Висновок:
_
_
_
_
_
_
_
_
                        (рекомендоване рішення Головного територіального управління юстиції у Донецькій області
                    про визнання акта таким, що не підлягає державній реєстрації, та правові підстави його прийняття)

Заступник начальника управління - начальник відділу державної реєстрації нормативно-правових актів управління державної реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Донецькій області

 
 
 
 
 
_
(підпис, ініціали, прізвище)

Заступник начальника / головний / провідний спеціаліст відділу державної реєстрації нормативно-правових актів управління державної реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Донецькій області

 
 
 
 
_
(підпис, ініціали, прізвище)
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали