Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Змін до Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності

НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

РІШЕННЯ

30.10.2019

м. Київ

N 1727

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
03 січня 2020 р. за N 12/34295

Про затвердження Змін до Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності

Відповідно до статті 12 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", статті 17, частини другої статті 24 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності, затвердженого рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 21 січня 2016 року N 2 (Порядок N 2), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 лютого 2016 року за N 251/28381 (зі змінами), що додаються.

2. Внести до форми N 5 відомості про кінцевих бенефіціарних власників станом на ___ 20__ року, затвердженої рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 21 січня 2016 року N 2 (Порядок N 2), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17 лютого 2016 року за N 251/28381 (зі змінами), такі зміни:

1) підпункти 3, 4 пункту 1 виключити;

2) підпункт 2 пункту 2 виключити;

3) підпункти 3, 4 пункту 3 виключити;

4) у пункті 4 слова "або місцезнаходження юридичної особи", ", іноземних юридичних осіб" виключити.

3. Юридичному управлінню подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Відділу зв'язків зі ЗМІ, громадськими організаціями та діяльності суспільного мовлення оприлюднити це рішення на офіційному вебсайті Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Фещук У.

 

Перший заступник голови

О. Герасим'юк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення
30 жовтня 2019 року N 1727

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
03 січня 2020 р. за N 12/34295

ЗМІНИ
до Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності (Порядок N 2)

1. У розділі II:

1) пункт 12 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Інформацію про структуру власності, подану додатково та не обумовлену необхідністю виправлення технічної помилки в розумінні абзацу другого цього пункту, Національна рада не враховує та не розглядає.";

2) доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

"13. Щорічну інформацію про структуру власності, подану у паперовому вигляді, Національна рада зберігає протягом п'яти років.".

2. У розділі III:

1) пункти 1, 2 викласти в такій редакції:

"1. Заявник разом із заявою про видачу (продовження) ліцензії або переоформлення ліцензії у зв'язку зі зміною відомостей про прямого власника (співвласників) та/або кінцевого бенефіціарного власника (контролера) подає до Національної ради:

1) схематичне зображення структури власності суб'єкта інформаційної діяльності, складене відповідно до пункту 3 розділу II цього Порядку, за зразком, наведеним у додатку до цього Порядку;

2) відомості про власників істотної участі, складені за визначеною формою N 2;

3) відомості про пов'язаних осіб, складені за визначеною формою N 3;

4) відомості про зміни у структурі власності за поточний рік, складені за визначеною формою N 4;

5) відомості про кінцевих бенефіціарних власників, складені за визначеною формою N 5;

6) відомості про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру кінцевого бенефіціарного власника за рік, який передує даті звернення із заявою, за формою податкової декларації про майновий стан і доходи, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року N 859 (Декларація N 859), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2015 року за N 1298/27743 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 25 квітня 2019 року N 177 (Наказ N 177)).

2. Відомості, передбачені підпунктами 1 - 5 пункту 1 цього розділу, що подаються на отримання (продовження) ліцензії, зазначаються станом на останнє число місяця, який передує даті звернення із заявою.

Відомості, передбачені підпунктами 1 - 5 пункту 1 цього розділу, що подаються для переоформлення ліцензії у зв'язку зі зміною відомостей про прямого власника (співвласників) та/або кінцевого бенефіціарного власника (контролера), зазначаються станом на день відповідних змін.";

2) після пункту 2 доповнити розділ новим пунктом 3 такого змісту:

"3. Національна рада додатково на підставі мотивованого запиту може витребувати від заявника копії документів, які підтверджують достовірність інформації, включеної до декларації кінцевого бенефіціарного власника.".

У зв'язку з цим пункт 3 вважати пунктом 4.

3. Назву додатка до Порядку викласти в такій редакції:

"Схематичне зображення структури власності суб'єкта інформаційної діяльності станом на 20__ року".

 

Начальник юридичного управління

Г. Літвіщенко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали