МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.04.2018

м. Київ

N 1435

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 квітня 2018 р. за N 515/31967

Про затвердження Змін до Порядку проведення конкурсу на посади державних та головних тренерів штатної команди національних збірних команд України з видів спорту

Відповідно до частини шостої статті 37 Закону України "Про фізичну культуру і спорт"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку проведення конкурсу на посади державних та головних тренерів штатної команди національних збірних команд України з видів спорту, затвердженого наказом Міністерства молоді та спорту України від 11 серпня 2014 року N 2624 (Порядок N 2624), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 серпня 2014 року за N 1025/25802 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту олімпійського спорту забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Відділу взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства молоді та спорту України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Міністра молоді та спорту України відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

 

Міністр молоді
та спорту України

І. О. Жданов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства молоді та спорту України
02 квітня 2018 року N 1435

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 квітня 2018 р. за N 515/31967

Зміни
до Порядку проведення конкурсу на посади державних та головних тренерів штатної команди національних збірних команд України з видів спорту (Порядок N 2624)

1. Пункт 1 розділу IV доповнити новими підпунктами 7 - 9 такого змісту:

"7) біографічну довідку за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку;

8) копію трудової книжки;

9) копію усіх сторінок військового квитка (чоловікам до 60 років).".

2. У розділі V:

1) пункт 6 доповнити новими абзацами такого змісту:

"У день проведення засідання члени комісії реєструються в реєстраційній картці за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку.

У разі відсутності на засіданні членів Комісії з поважних причин (відпустка, відрядження, тимчасова непрацездатність, участь у невідкладних заходах, на яких зобов'язаний бути присутнім член Комісії у зв'язку з виконанням посадових обов'язків, тощо), наслідком якої є відсутність кворуму, конкурс переноситься на інший день з урахуванням строків, передбачених пунктом 7 цього розділу.".

2) пункт 7 доповнити новим реченням такого змісту: "Зазначене повідомлення може надсилатись поштою (у письмовій формі), електронним зв'язком або іншими доступними засобами.";

3) в абзаці першому пункту 8 слова "усіма членами комісії, які брали участь у засіданні" замінити словами "головою або заступником голови та секретарем";

4) пункт 9 викласти у такій редакції:

"9. Комісія протягом 5 робочих днів з дня підписання протоколу повідомляє кандидатів на посади тренерів про результати конкурсу. Зазначене повідомлення може надсилатись поштою (у письмовій формі), електронним зв'язком або іншими доступними засобами.".

3. Доповнити Порядок новими додатками 1, 2 такого змісту:

"Додаток 1
до Порядку проведення конкурсу на посади державних та головних тренерів штатної команди національних збірних команд України з видів спорту
(підпункт 7 пункту 1 розділу IV)

Біографічна довідка

___________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Місце роботи

 

Громадянство

 

Число, місяць і рік народження

 

Освіта
(освітньо-кваліфікаційний рівень та повна назва навчального(их) закладу(ів))

 

Володіння мовами

 

Нагороди, почесні звання

 

Загальний стаж роботи

 

Вихованці та їх досягнення

 

Рекомендації спортивних федерацій, характеристики

 


Трудова діяльність

Строк перебування на посаді

Назва посади (вказати установу, організацію, підприємство)

 

 

 

 

 

 

___
(дата)

______
(підпис)

 

Додаток 2
до Порядку проведення конкурсу на посади державних та головних тренерів штатної команди національних збірних команд України з видів спорту
(пункт 6 розділу V)

Реєстраційна картка

N з/п

П. І. Б.

Посада

Дата та час прибуття

Підпис

Примітки

1

2

3

4

5

6

Секретар комісії __________
                                                              (підпис)

___".
(П. І. Б.)

 

Директор департаменту
олімпійського спорту

Р. Я. Вірастюк
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали