Додаткова копія: Про затвердження Змін до Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка з обласного бюджету

Про затвердження Змін до Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка з обласного бюджету

Розпорядження Луганської обласної державної адміністрації,
Луганської обласної військово-цивільної адміністрації
від 26 вересня 2018 року N 712

Зареєстровано в Головному територіальному управління юстиції у Луганській області
08 жовтня 2018 р. за N 94/1850

Керуючись статтями 6, 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" (із змінами), абзацом третім частини першої статті 1 (Закон N 141-VIII), пунктом 8 частини третьої статті 6 Закону України "Про військово-цивільні адміністрації" (Закон N 141-VIII) (із змінами), Порядком проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року N 1049 (Постанова N 1049) (із змінами), з метою узгодження актів Луганської обласної державної адміністрації із чинним законодавством та необхідністю фінансової підтримки програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка з обласного бюджету, зобов'язую:

1. Затвердити Зміни до Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка з обласного бюджету, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації - керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 31 липня 2017 року N 522 (Розпорядження N 522), зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у Луганській області 17 серпня 2017 року за N 89/1689 (додається).

2. Розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

3. Департаменту масових комунікацій Луганської обласної державної адміністрації (Костенко О. В.) забезпечити опублікування цього розпорядження в офіційних друкованих виданнях обласної державної адміністрації - обласної військово-цивільної адміністрації.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Клименка Ю. Ю.

 

В. о. голови обласної державної
адміністрації - керівника обласної
військово-цивільної адміністрації

Г. Іваненко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Луганської обласної державної адміністрації, Луганської обласної військово-цивільної адміністрації
26 вересня 2018 року N 712

Зареєстровано
в Головному територіальному управління юстиції у Луганській області
08 жовтня 2018 р. за N 94/1850

Зміни до Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка з обласного бюджету (Розпорядження N 522)

1. У пункті 5:

слова та цифри "не пізніше ніж за 45 днів до його початку" виключити;

доповнити підпунктом 6 такого змісту:

"6) граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів однієї програми (проекту, заходу).".

2. У пункті 6:

в абзаці першому слова "два роки" замінити словами "шість місяців";

доповнити новим абзацом другим такого змісту:

"Інститут громадянського суспільства може подавати на конкурс декілька конкурсних пропозицій.";

доповнити новим абзацом третім такого змісту:

"У разі неподання жодної конкурсної пропозиції організатор конкурсу має право продовжити строк приймання конкурсних пропозицій до одного місяця.".

У зв'язку із цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно абзацами четвертим - шостим.

3. Підпункт 6 пункту 13 після слів "бюджетного законодавства" доповнити словами "(крім попередження)".

4. Пункт 14 викласти в такій редакції:

"14. Якщо інститут громадянського суспільства не реалізував програму (проект, захід), для чого надавалися бюджетні кошти у попередньому бюджетному періоді, а також установлено факт порушення ним вимог бюджетного законодавства у формі попередження протягом одного або двох попередніх бюджетних періодів, конкурсна комісія приймає рішення щодо можливості допущення конкурсної пропозиції до участі в конкурсі такого інституту громадянського суспільства.".

5. Пункт 22 доповнити абзацами такого змісту:

"Переможці конкурсу протягом 20 днів після оголошення результатів конкурсу зобов'язані повідомити організатора конкурсу про можливість надання іншими організаторами конкурсів фінансової підтримки за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів для реалізації проекту та рішення щодо вибору одного з них.

Забороняється надання фінансової підтримки на виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу), якщо її фінансування передбачається за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів, розпорядником яких є інший організатор конкурсу.".

6. У пункті 25:

в абзаці першому цифри "25" замінити цифрами "15";

абзац другий викласти в такій редакції:

"Внесок для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) може здійснюватися інститутом громадянського суспільства, який визнаний переможцем конкурсу та отримав фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів, як матеріальні чи нематеріальні ресурси, у тому числі як разові, періодичні, цільові внески та відрахування засновників і членів, оплата вартості приміщення, техніки, обладнання, проїзду.".

7. Пункт 31 викласти в такій редакції:

"31. Організатор конкурсу на підставі рішення конкурсної комісії щодо невиконання (нереалізації) програми (проекту, заходу) інститутом громадянського суспільства, який визнаний переможцем конкурсу та отримав фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів, або на підставі встановлення факту фінансування статей витрат кошторису за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів двома та більше організаторами конкурсу, може прийняти рішення про повернення бюджетних коштів, яке у триденний строк надсилається відповідному інституту громадянського суспільства, який після отримання такого рішення у тижневий строк повинен повернути кошти до обласного бюджету та протягом трьох робочих днів поінформувати про це організатора конкурсу.".

 

Директор Департаменту масових
комунікацій Луганської обласної
державної адміністрації

О. Костенко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали