Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Змін до Порядку проведення установчого з'їзду арбітражних керуючих України

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.11.2019

м. Київ

N 3530/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 листопада 2019 р. за N 1162/34133

Про затвердження Змін до Порядку проведення установчого з'їзду арбітражних керуючих України

Відповідно до підпункту 1 пункту 3 (Постанова N 228), пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України (Постанова N 228), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 228,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку проведення установчого з'їзду арбітражних керуючих України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 17 жовтня 2019 року N 3190/5 (Порядок N 3190/5), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21 жовтня 2019 року за N 1123/34094, що додаються.

2. Департаменту з питань правосуддя та національної безпеки (Олійник О. М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Коломієць В. Р.

 

Міністр

Д. Малюська

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
14 листопада 2019 року N 3530/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
15 листопада 2019 р. за N 1162/34133

Зміни
до Порядку проведення установчого з'їзду арбітражних керуючих України (Порядок N 3190/5)

1. У розділі II:

1) у пункті 1:

в абзаці п'ятому слова "арбітражних керуючих" замінити словами "арбітражного керуючого";

доповнити пункт після абзацу шостого новим абзацом сьомим такого змісту:

"затверджує порядок денний, визначає регламент проведення з'їзду та порядок голосування;".

У зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим;

2) у пункті 2:

абзац третій після слів "кандидатур на" доповнити словами "обрання в органи саморегулівної організації арбітражних керуючих і";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Для ведення підрахунку голосів під час голосування на установчому з'їзді обирається лічильна комісія.".

2. У розділі IV:

1) у пункті 1:

доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом другим такого змісту:

"відкриває установчий з'їзд;",

У зв'язку з цим абзаци другий - п'ятнадцятий вважати відповідно абзацами третім - шістнадцятим;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"обирає секретаря (секретаріат) установчого з'їзду з числа арбітражних керуючих, присутніх на установчому з'їзді;":

абзац восьмий виключити.

У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - шістнадцятий вважати відповідно абзацами восьмим - п'ятнадцятим;

2) абзац перший пункту 2 після слова "секретар" доповнити словом "(секретаріат)";

3) абзац перший пункту 3 викласти в такій редакції:

"3. Лічильна комісія обирається на установчому з'їзді з числа арбітражних керуючих, присутніх на установчому з'їзді".

3. У розділі V:

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Головуючий на установчому з'їзді оголошує загальну кількість присутніх арбітражних керуючих на установчому з'їзді, обирає з присутніх секретаря (секретаріат) установчого з'їзду, оголошує проєкт порядку денного установчого з'їзду, ставить його на обговорення та голосування (затвердження порядку денного установчим з'їздом).

Установчим з'їздом з числа присутніх арбітражних керуючих обирається лічильна комісія.";

2) у пункті 2:

абзац другий після слова "обрання" доповнити словами "Голови Ради арбітражних керуючих України,";

абзац третій доповнити словами ", якщо інше не встановлено установчим з'їздом";

3) пункт 4 після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

"Для цілей таємного голосування формується єдиний бюлетень по кожному органу саморегулівної організації арбітражних керуючих окремо.".

У зв'язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно абзацами третім - п'ятим;

4) в абзаці третьому пункту 8 слова "цього Порядку" замінити словами "порядку проведення установчого з'їзду";

5) у пункті 10:

абзац другий викласти в такій редакції:

"Обраним Головою Ради арбітражних керуючих України вважається арбітражний керуючий, який набрав найбільшу кількість голосів.";

абзац третій виключити.

У зв'язку з цим абзаци четвертий - шостий вважати відповідно абзацами третім - п'ятим;

абзац третій викласти в такій редакції:

"Якщо за результатами голосування кандидати набрали однакову кількість голосів, через що не можна визначити особу, яка є обраною установчим з'їздом, голосування повторюється, але тільки щодо кандидатур з однаковою найбільшою кількістю голосів.";

перше речення абзацу четвертого виключити.

 

Директор Департаменту з питань
правосуддя та національної безпеки

О. Олійник
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали