Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про затвердження Змін до Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, Порядку реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій, Порядку опломбування реєстраторів розрахункових операцій

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.09.2018

м. Київ

N 773

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 вересня 2018 р. за N 1106/32558

Про затвердження Змін до Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, Порядку реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій, Порядку опломбування реєстраторів розрахункових операцій

Відповідно до статей 7, 8 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", Податкового кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375 (Постанова N 375),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року N 547 (Порядок N 547), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 05 липня 2016 року за N 918/29048, Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти (Порядок N 547), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року N 547 (Порядок N 547), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 05 липня 2016 року за N 919/29049, Порядку реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій (Порядок N 547), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року N 547 (Порядок N 547), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 05 липня 2016 року за N 920/29050, Порядку опломбування реєстраторів розрахункових операцій (Наказ N 547), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року N 547 (Порядок N 547), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 05 липня 2016 року за N 921/29051, що додаються (далі - Зміни).

2. Департаменту податкової політики в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з 01 жовтня 2018 року, але не раніше дня його офіційного опублікування, крім абзаців п'ятого - сорок третього, сорок сьомого, сорок восьмого, п'ятдесят першого, п'ятдесят другого, п'ятдесят п'ятого, п'ятдесят шостого, п'ятдесят дев'ятого - шістдесят другого, шістдесят четвертого - сімдесят третього підпункту 2 пункту 1, підпункту 4 пункту 1, абзаців третього - тридцять дев'ятого, сорок дев'ятого, п'ятдесятого, п'ятдесят третього - п'ятдесят сьомого, шістдесятого - шістдесят шостого, шістдесят восьмого, шістдесят дев'ятого, сімдесят четвертого - сімдесят шостого та сімдесят дев'ятого підпункту 2 пункту 2, підпункту 4 пункту 2, абзаців дванадцятого, тринадцятого, шістнадцятого - двадцятого, двадцять четвертого, тридцять третього, тридцять четвертого, тридцять сьомого тридцять восьмого підпункту 2 пункту 3, підпункту 4 пункту 3, абзаців другого, третього, п'ятого - тринадцятого та вісімнадцятого підпункту 2 пункту 4, підпунктів 3 та 4 пункту 4 Змін, які набирають чинності після набрання чинності нормативно-правовим актом Міністерства фінансів України щодо затвердження порядків ведення реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій та реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій.

4. Установити, що зареєстровані журнали використання РРО, книги ОРО та розрахункові книжки за формами, наведеними у додатку 7 до Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти (Порядок N 547), та у додатках 1 (Порядок N 547), 2 (Порядок N 547) та 6 до Порядку реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій (Порядок N 547), затверджених наказом Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року N 547 (Порядок N 547), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 липня 2016 року за N 919/29049 та N 920/29050 відповідно, у редакції, що була чинною до внесення Змін, можуть використовуватись суб'єктами господарювання до скасування їх реєстрації або закінчення.

5. Установити, що до набрання чинності підпунктом 4 пункту 1 Змін у разі прийняття суб'єктом господарювання рішення про те, що у випадках виходу з ладу РРО або відключення електроенергії проведення розрахункових операцій не здійснюється до моменту належного підключення резервного РРО або увімкнення електроенергії, такий суб'єкт господарювання має додати до заяви про реєстрацію РРО копію відповідного рішення, про що зазначити в пункті 9 такої заяви.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в. о. Голови Державної фіскальної служби України Власова О. С.

 

В. о. Міністра

О. Маркарова

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
регуляторної служби України

К. Ляпіна

Голова Національного
банку України

Я. В. Смолій

В. о. Голови Державної
фіскальної служби України

О. Власов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
20 вересня 2018 року N 773

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 вересня 2018 р. за N 1106/32558

Зміни
до Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги) (Порядок N 547), Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти (Порядок N 547), Порядку реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій (Порядок N 547), Порядку опломбування реєстраторів розрахункових операцій (Наказ N 547)

1. У Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року N 547 (Порядок N 547), зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 05 липня 2016 року за N 918/29048 (із змінами):

1) у розділі I:

у пункті 1:

абзац перший після слів "Податкового кодексу України" доповнити словами "(далі - Кодекс)";

в абзаці другому слова "(уповноважених осіб)" виключити;

у пункті 3:

доповнити пункт після абзацу двадцять другого новим абзацом двадцять третім такого змісту:

"представник суб'єкта господарювання - представник платника податків у значенні, визначеному пунктом 19.2 статті 19 Кодексу;".

У зв'язку з цим абзаци двадцять третій - тридцять сьомий вважати відповідно абзацами двадцять четвертим - тридцять восьмим;

доповнити пункт після абзацу тридцять сьомого новими абзацами тридцять восьмим, тридцять дев'ятим такого змісту:

"Термін "пов'язана особа" в цьому Порядку застосовується у значенні, визначеному абзацом другим пункту 49 Порядку технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2004 року N 601.

Термін "уповноважена особа контролюючого органу" в цьому Порядку застосовується у значенні, визначеному підпунктом 14.1.1371 пункту 14.1 статті 14 Кодексу.".

У зв'язку з цим абзац тридцять восьмий вважати абзацом сороковим;

2) у розділі II:

пункт 3 глави 1 після слів "при перереєстрації" доповнити абревіатурою "РРО", після слів "і зберігається" доповнити словом та абревіатурою "за РРО";

у главі 2:

в абзаці четвертому пункту 3 слова "Українське державне підприємство поштового зв'язку" замінити словами "Публічне акціонерне товариство";

пункти 4 - 7 викласти у такій редакції:

"4. Для реєстрації РРО суб'єкт господарювання або представник суб'єкта господарювання подає до контролюючого органу заяву про реєстрацію реєстраторів розрахункових операцій за формою N 1-РРО (далі - реєстраційна заява) (додаток 1).

Представник суб'єкта господарювання може зареєструвати РРО за умови наявності документів, що посвідчують його особу та підтверджують надані йому повноваження.

5. Реєстраційна заява має бути підписана керівником суб'єкта господарювання або фізичною особою - підприємцем чи представником суб'єкта господарювання за умови наявності документів, що посвідчують його особу та підтверджують надані йому повноваження, а також виконання вимог щодо електронної ідентифікації у разі подання заяви в електронному вигляді із зазначенням дати подання. Усі розділи реєстраційної заяви підлягають обов'язковому заповненню.

6. У випадках, передбачених цим Порядком, можливість подання суб'єктами господарювання в електронному вигляді документів, у тому числі реєстраційної заяви, забезпечується в Електронному кабінеті, що функціонує відповідно до статті 421 Кодексу.

7. Суб'єкти господарювання, включені до системи подання податкових документів в електронному вигляді, можуть подавати реєстраційні заяви в електронній формі засобами електронного зв'язку з дотриманням вимог законів у сфері електронного документообігу та використання електронних документів із зазначенням обов'язкових реквізитів електронних документів.

Порядок та строки розгляду контролюючим органом реєстраційних заяв, поданих в електронному вигляді, є такими самими, як і для реєстраційних заяв, поданих у паперовому вигляді.

У разі подання заяви в електронному вигляді суб'єкт господарювання може отримати копію реєстраційного посвідчення засобами електронного зв'язку на адресу своєї електронної пошти. Для цього в реєстраційній заяві суб'єкт господарювання зазначає спосіб отримання цього документа (в електронному вигляді на електронну пошту, адресу якої зазначено в заяві, або безпосередньо в контролюючому органі).";

у пункті 8:

в абзаці першому слова та цифру "документів, визначених у пункті 4 цієї глави" замінити словами "реєстраційної заяви";

абзац п'ятий викласти у такій редакції:

"ЦСО не включено до Реєстру Центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій;";

абзац шостий виключити.

У зв'язку з цим абзаци сьомий - одинадцятий вважати відповідно абзацами шостим - десятим;

абзац сьомий викласти у такій редакції:

"щодо господарської одиниці, вказаної у заяві, суб'єкт господарювання не повідомив про такий об'єкт оподаткування контролюючий орган відповідно до вимог пункту 63.3 статті 63 Кодексу або згідно з таким повідомленням відповідний об'єкт є закритим чи не експлуатується суб'єктом господарювання;";

в абзаці дев'ятому слова "документи на реєстрацію РРО" замінити словами "реєстраційну заяву";

доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

"щодо договору між ЦСО та суб'єктом господарювання про технічне обслуговування та ремонт РРО в контролюючому органі відсутнє повідомлення ЦСО про його укладання або згідно з таким повідомленням відповідний договір розірваний або припинений;

у контролюючому органі наявні відомості про РРО як про викрадений;

екземпляр моделі (модифікації) РРО, що реєструється, відсутній в реєстрі екземплярів реєстраторів розрахункових операцій;

суб'єкт господарювання є пов'язаною особою з ЦСО.";

пункт 10 викласти у такій редакції:

"10. У разі відсутності підстав для відмови в реєстрації РРО посадова особа контролюючого органу не пізніше двох робочих днів з дня надходження реєстраційної заяви приймає рішення про можливість реєстрації РРО, формує та резервує фіскальний номер РРО в інформаційній системі ДФС. У день резервування фіскального номера РРО в інформаційній системі ДФС контролюючим органом, де проводиться реєстрація РРО, ДФС надсилає до ЦСО інформацію у вигляді довідки про резервування фіскального номера реєстратора розрахункових операцій за формою N 2-РРО (далі - довідка про резервування фіскального номера) (додаток 2) засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законів у сфері електронного документообігу та використання електронних документів із зазначенням обов'язкових реквізитів електронних документів.

Довідка про резервування фіскального номера дійсна протягом трьох днів з дати її надсилання до ЦСО.";

пункт 12 викласти у такій редакції:

"12. Після закінчення робіт із введення РРО в експлуатацію ЦСО надсилає до контролюючого органу, де проводиться реєстрація РРО, примірники довідки про опломбування РРО та акта введення в експлуатацію РРО засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законів у сфері електронного документообігу та використання електронних документів із зазначенням обов'язкових реквізитів електронних документів. Роботи з введення реєстраторів в експлуатацію виконуються ЦСО відповідно до вимог експлуатаційних документів у строк, що не перевищує трьох діб з дати його інформування ДФС про резервування фіскального номера реєстратора.

Примірники довідки про опломбування РРО та акта введення в експлуатацію РРО вважаються надісланими ЦСО до ДФС у час та дату, що зазначені у квитанції про прийняття (реєстрацію) відповідного електронного документа.";

у пункті 13:

слова "п'яти робочих днів" замінити словами "трьох днів";

слова "видачі або надсилання на адресу електронної пошти" замінити словами "надсилання до ЦСО";

у пункті 14:

абзац перший викласти у такій редакції:

"14. Завершення процедури реєстрації РРО здійснюється на підставі довідки про опломбування РРО та акта введення в експлуатацію РРО, примірники яких у день введення в експлуатацію ЦСО надсилає до контролюючого органу, де проводиться реєстрація РРО. У разі ненадіслання зазначених документів у строк, визначений пунктом 13 цієї глави, довідка про резервування фіскального номера вважається недійсною, фіскальний номер скасовується датою резервування. Про таке скасування ДФС не пізніше наступного робочого дня інформує відповідний ЦСО, який зобов'язаний не розпочинати, або припинити, або скасувати процедуру введення в експлуатацію РРО.";

абзац другий після слів "та надає" доповнити словом "(надсилає)";

абзац перший пункту 16 доповнити словами "або його копії (електронною поштою)";

пункт 17 викласти у такій редакції:

"17. Документи, визначені цією главою, можуть бути подані та отримані за наявності документа, що посвідчує особу, відповідальною особою суб'єкта господарювання або суб'єктом господарювання - фізичною особою - підприємцем, а також представником суб'єкта господарювання за умови наявності документів, що посвідчують його особу та підтверджують надані йому повноваження, а також виконання вимог щодо електронної ідентифікації у випадку подання документів в електронному вигляді.";

друге речення абзацу другого пункту 20 викласти у такій редакції: "Щодо кожної господарської одиниці, де використовуватиметься резервний РРО, суб'єкт господарювання має завчасно повідомити як про об'єкт оподаткування відповідно до пункту 63.3 статті 63 Кодексу.";

у главі 3:

у пункті 1:

абзац перший після слів "суб'єктом господарювання" доповнити словами "або представником суб'єкта господарювання";

абзаци третій, четвертий виключити.

У зв'язку з цим абзаци п'ятий, шостий вважати відповідно абзацами третім, четвертим;

у пункті 2:

абзац перший після слів "втрати або непридатності його для використання суб'єкт господарювання" доповнити словами "або представник суб'єкта господарювання";

абзац третій виключити.

У зв'язку з цим абзаци четвертий, п'ятий вважати відповідно абзацами третім, четвертим;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"У разі змін даних щодо суб'єкта господарювання, які зазначаються в реєстраційному посвідченні та пов'язані з перейменуванням районів у містах, скверів, бульварів, вулиць, провулків, проїздів, проспектів, площ, майданів, набережних, мостів чи інших об'єктів топоніміки населених пунктів за рішенням органів місцевого самоврядування, суб'єкт господарювання подає до контролюючого органу за місцем реєстрації РРО реєстраційну заяву з позначкою "Перереєстрація" та реєстраційне посвідчення. Після отримання такої заяви контролюючий орган видає суб'єкту господарювання нове реєстраційне посвідчення. З моменту видачі нового реєстраційного посвідчення попереднє реєстраційне посвідчення вважається таким, що втратило чинність.";

пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Заява з позначкою "Перереєстрація" оформлюється та надається до контролюючого органу у тому самому порядку, що й заява про реєстрацію РРО.";

у главі 4:

у пункті 1:

підпункт 2 викласти у такій редакції:

"2) вичерпано строк служби РРО, вказаний у реєстрі екземплярів РРО або у паспорті (формулярі) РРО, який не включений до такого реєстру та був зареєстрований у контролюючому органі до створення такого реєстру;";

підпункт 13 викласти у такій редакції:

"13) щодо господарської одиниці, де використовується РРО, суб'єкт господарювання повідомив про такий об'єкт оподаткування контролюючий орган відповідно до вимог пункту 63.3 статті 63 Кодексу як про закритий або такий, що не експлуатується суб'єктом господарювання.";

абзац другий пункту 2 доповнити новим реченням такого змісту: "Таке рішення підписується керівником контролюючого органу за місцем реєстрації РРО або уповноваженою особою контролюючого органу.";

у пункті 3:

абзац перший після слів "суб'єкт господарювання" доповнити словами "або представник суб'єкта господарювання";

абзац третій викласти у такій редакції:

"Разом із заявою про скасування реєстрації суб'єкт господарювання надає реєстраційне посвідчення.";

абзац шостий доповнити словами "або її копії (електронною поштою)";

пункт 4 викласти у такій редакції:

"4. Посадова особа контролюючого органу протягом п'яти календарних днів з дня отримання заяви про скасування реєстрації та реєстраційного посвідчення за наявності довідки про опломбування з відміткою про розпломбування РРО, надісланої ЦСО до контролюючого органу за місцем реєстрації РРО, або у разі прийняття рішення контролюючого органу про скасування реєстрації РРО проводить скасування реєстрації РРО шляхом внесення реєстраційного запису до інформаційної системи ДФС та надає (надсилає) суб'єкту господарювання довідку про скасування реєстрації, що засвідчує скасування реєстрації РРО.

У разі якщо скасування реєстрації РРО було здійснено за рішенням контролюючого органу, копія довідки про скасування реєстрації направляється до ЦСО, яким проводилося технічне обслуговування РРО, засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законів у сфері електронного документообігу та використання електронних документів із зазначенням обов'язкових реквізитів електронних документів.";

пункт 7 викласти у такій редакції:

"7. Документи, визначені у цій главі, можуть бути подані та отримані за наявності документа, що посвідчує особу, відповідальною особою суб'єкта господарювання або самим суб'єктом господарювання - фізичною особою - підприємцем, а також представником суб'єкта господарювання за умови наявності документів, що посвідчують його особу та підтверджують надані йому повноваження, а також виконання вимог щодо електронної ідентифікації у випадку подання документів в електронному вигляді.".

3) у розділі III:

пункт 2 викласти у такій редакції:

"2. На період виходу з ладу РРО та здійснення його ремонту або у разі тимчасового (не більше 7 робочих днів) відключення електроенергії проведення розрахункових операцій здійснюється з використанням книги обліку розрахункових операцій (далі - книга ОРО) та розрахункової книжки або із застосуванням належним чином зареєстрованого резервного РРО.

Суб'єкт господарювання зобов'язаний:

у разі незастосування РРО у випадках, передбачених Законом, проводити розрахунки з використанням книги ОРО та розрахункової книжки з додержанням встановленого порядку їх ведення, крім випадків, коли ведеться облік через електронні системи прийняття ставок, що контролюються в режимі реального часу центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів;

зберігати в господарській одиниці останню використану книжку та поточну розрахункову книжку, що використовується на період виходу з ладу РРО, здійснення його ремонту або у разі тимчасового (не більше 7 робочих днів) відключення електроенергії.

Суб'єкт господарювання може прийняти рішення про те, що у випадках виходу з ладу РРО або відключення електроенергії проведення розрахункових операцій не здійснюється до моменту належного підключення резервного РРО або включення електроенергії, про що зазначає у реєстраційній заяві. У такому випадку суб'єкт господарювання має право не реєструвати та не зберігати книги ОРО та розрахункові книжки. Для таких РРО у реєстраційному посвідченні зазначається: "Книга ОРО на цей РРО не реєструвалась. У випадках виходу з ладу РРО або відключення електроенергії проведення розрахункових операцій не здійснюється". Такі суб'єкти господарювання не мають права здійснювати розрахункові операції у разі виходу з ладу РРО або тимчасової відсутності електроенергії.";

у пункті 4:

абзаци сьомий, дев'ятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци восьмий, десятий - вісімнадцятий вважати відповідно абзацами сьомим - шістнадцятим;

4) додатки 1, 2, 4 - 6 до Порядку викласти в новій редакції, що додаються.

додаток 3 до Порядку викласти в новій редакції, що додається.

2. У Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти (Порядок N 547), затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року N 547 (Порядок N 547), зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 05 липня 2016 року за N 919/29049 (із змінами):

1) у розділі I:

у пункті 1:

абзац перший після слів "Податкового кодексу України" доповнити словами "(далі - Кодекс)";

в абзаці другому слова "(уповноважених осіб)" виключити;

у пункті 3:

доповнити пункт після абзацу дванадцятого новим абзацом тринадцятим такого змісту:

"представник суб'єкта господарювання - представник платника податків у значенні, визначеному пунктом 19.2 статті 19 Кодексу;".

У зв'язку з цим абзаци тринадцятий - двадцять четвертий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим - двадцять п'ятим;

доповнити пункт після абзацу двадцять четвертого новими абзацами двадцять п'ятим, двадцять шостим такого змісту:

"Термін "пов'язана особа" в цьому Порядку застосовується у значенні, визначеному абзацом другим пункту 49 Порядку технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2004 року N 601.

Термін "уповноважена особа контролюючого органу" в цьому Порядку застосовується у значенні, визначеному підпунктом 14.1.1371 пункту 14.1 статті 14 Кодексу.".

У зв'язку з цим абзац двадцять п'ятий вважати абзацом двадцять сьомим;

2) у розділі II:

у главі 2:

пункти 4 - 7 викласти в такій редакції:

"4. Для реєстрації РРО суб'єкт господарювання або представник суб'єкта господарювання подає до контролюючого органу заяву про реєстрацію реєстраторів розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти за формою N 1-РРОВ (далі - реєстраційна заява) (додаток 1).

5. Реєстраційна заява має бути підписана керівником суб'єкта господарювання або фізичною особою - підприємцем чи представником суб'єкта господарювання за умови наявності документів, що посвідчують його особу та підтверджують надані йому повноваження, а також виконання вимог щодо електронної ідентифікації у разі подання заяви в електронному вигляді із зазначенням дати подання. Усі розділи реєстраційної заяви підлягають обов'язковому заповненню.

6. У випадках, передбачених цим Порядком, можливість подання суб'єктами господарювання в електронному вигляді документів, у тому числі реєстраційної заяви, забезпечується в Електронному кабінеті, що функціонує відповідно до статті 421 Кодексу.

7. Суб'єкти господарювання, які включені до системи подання податкових документів в електронному вигляді, можуть подавати реєстраційні заяви в електронній формі засобами електронного зв'язку з дотриманням вимог законів у сфері електронного документообігу та використання електронних документів із зазначенням обов'язкових реквізитів електронних документів.

Порядок та строки розгляду контролюючим органом реєстраційних заяв, поданих в електронному вигляді, є такими самими, як і для реєстраційних заяв, поданих у паперовому вигляді.

У разі подання заяви в електронному вигляді суб'єкт господарювання може отримати копію реєстраційного посвідчення засобами електронного зв'язку на адресу своєї електронної пошти. Для цього в реєстраційній заяві суб'єкт господарювання зазначає спосіб отримання документа (в електронному вигляді на електронну пошту, адресу якої зазначено в заяві, або безпосередньо в контролюючому органі).";

у пункті 8:

в абзаці першому слова "документів, визначених у пункті 4 цієї глави" замінити словами "реєстраційної заяви";

абзац п'ятий викласти у такій редакції:

"ЦСО не включено до Реєстру Центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій;";

абзац шостий виключити.

У зв'язку з цим абзаци сьомий - десятий вважати відповідно абзацами шостим - дев'ятим;

в абзаці восьмому слова "документи на реєстрацію РРО" замінити словами "реєстраційну заяву";

доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

"щодо пункту обміну валюти, зазначеного у заяві, суб'єкт господарювання не повідомив про такий об'єкт оподаткування контролюючий орган відповідно до вимог пункту 63.3 статті 63 Кодексу або згідно з таким повідомленням відповідний об'єкт є закритим чи не експлуатується суб'єктом господарювання;

щодо договору між ЦСО та суб'єктом господарювання про технічне обслуговування та ремонт РРО в контролюючому органі відсутнє повідомлення ЦСО про його укладення або згідно з таким повідомленням ЦСО відповідний договір розірваний або припинений;

у контролюючому органі наявні відомості про РРО як про викрадений;

екземпляр моделі (модифікації) РРО, що реєструється, відсутній в реєстрі екземплярів реєстраторів розрахункових операцій;

суб'єкт господарювання є пов'язаною особою з ЦСО.";

пункт 10 викласти у такій редакції:

"10. У разі відсутності підстав для відмови в реєстрації РРО посадова особа контролюючого органу не пізніше двох робочих днів з дати надходження реєстраційної заяви приймає рішення про можливість реєстрації РРО, формує та резервує фіскальний номер РРО в інформаційній системі ДФС. У день резервування фіскального номера РРО в інформаційній системі ДФС контролюючим органом, де проводиться реєстрація РРО, ДФС надсилає до ЦСО інформацію у вигляді довідки про резервування фіскального номера реєстратора розрахункових операцій за формою N 2-РРОВ (далі - довідка про резервування фіскального номера) (додаток 2) засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законів у сфері електронного документообігу та використання електронних документів із зазначенням обов'язкових реквізитів електронних документів.

Довідка про резервування фіскального номера дійсна протягом трьох днів з дати її надсилання до ЦСО.";

пункт 12 викласти у такій редакції:

"12. За результатами проведення робіт із введення РРО в експлуатацію ЦСО надсилає до контролюючого органу, де проводиться реєстрація РРО, примірники довідки про опломбування РРО та акта введення в експлуатацію РРО засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законів у сфері електронного документообігу та використання електронних документів із зазначенням обов'язкових реквізитів електронних документів. Роботи з введення реєстраторів в експлуатацію виконуються ЦСО відповідно до вимог експлуатаційних документів у строк, що не перевищує трьох діб з дати його інформування ДФС про резервування фіскального номера реєстратора.

Примірники довідки про опломбування РРО та акта введення в експлуатацію РРО вважаються надісланими ЦСО до ДФС у час та дату, що зазначені у квитанції про прийняття (реєстрацію) відповідного електронного документа.";

у пункті 13:

слова "п'яти робочих днів" замінити словами "трьох днів";

слова "видачі / з дати надсилання на адресу електронної пошти" замінити словами "надсилання до ЦСО";

у пункті 14:

абзац перший викласти у такій редакції:

"14. Завершення процедури реєстрації РРО здійснюється на підставі довідки про опломбування РРО та акта введення в експлуатацію РРО, примірники яких у день введення в експлуатацію ЦСО надсилає до контролюючого органу, де проводиться реєстрація РРО. У разі ненадіслання зазначених документів у строк, визначений пунктом 13 цієї глави, довідка про резервування фіскального номера вважається недійсною, фіскальний номер скасовується датою резервування. Про таке скасування ДФС не пізніше наступного робочого дня інформує відповідний ЦСО, який зобов'язаний не розпочинати, або припинити, або скасувати процедуру введення в експлуатацію РРО.";

абзац другий після слів "та надає" доповнити словом "(надсилає)";

абзац перший пункту 16 доповнити словами "або його копії (електронною поштою)";

пункт 17 викласти у такій редакції:

"17. Документи, визначені цією главою, можуть бути подані та отримані за наявності документа, що посвідчує особу, відповідальною особою суб'єкта господарювання, а також представником суб'єкта господарювання за умови наявності документів, що посвідчують його особу та підтверджують надані йому повноваження, а також виконання вимог щодо електронної ідентифікації у випадку подання документів в електронному вигляді.";

абзац другий пункту 20 доповнити новим реченням такого змісту: "Щодо кожного пункту обміну валюти, де використовуватиметься резервний РРО, суб'єкт господарювання повідомляє про нього як про об'єкт оподаткування контролюючий орган відповідно до вимог пункту 63.3 статті 63 Кодексу.";

у главі 3:

у пункті 1:

абзац перший після слів "суб'єктом господарювання" доповнити словами "або представником суб'єкта господарювання";

в абзаці другому слова "посадова особа ДФС" замінити словами "у разі відсутності підстав для відмови посадова особа контролюючого органу";

у пункті 2:

абзац перший після слів "втрати або непридатності його для використання суб'єкт господарювання" доповнити словами "або представник суб'єкта господарювання";

в абзаці другому слова "посадова особа ДФС" замінити словами "у разі відсутності підстав для відмови посадова особа контролюючого органу";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"У разі змін даних щодо суб'єкта господарювання, які зазначаються в реєстраційному посвідченні та пов'язані з перейменуванням районів у містах, скверів, бульварів, вулиць, провулків, проїздів, проспектів, площ, майданів, набережних, мостів чи інших об'єктів топоніміки населених пунктів за рішенням органів місцевого самоврядування, суб'єкт господарювання подає до контролюючого органу за місцем реєстрації РРО реєстраційну заяву з позначкою "Перереєстрація" та реєстраційне посвідчення. Після отримання такої заяви контролюючий орган видає суб'єкту господарювання нове реєстраційне посвідчення. З дати видачі нового реєстраційного посвідчення попереднє реєстраційне посвідчення вважається таким, що втратило чинність.";

пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Заява з позначкою "Перереєстрація" оформлюється та надається до контролюючого органу у тому самому порядку, що й заява про реєстрацію РРО.";

у главі 4:

у пункті 1:

підпункт 2 викласти у такій редакції:

"2) вичерпано строк служби РРО, вказаний у реєстрі екземплярів РРО або у паспорті (формулярі) РРО, який не включений до такого реєстру та був зареєстрований у контролюючому органі до створення такого реєстру;";

доповнити новим підпунктом 13 такого змісту:

"13) щодо пункту обміну валюти, де використовується РРО, суб'єкт господарювання повідомив про такий об'єкт оподаткування контролюючий орган відповідно до вимог пункту 63.3 статті 63 Кодексу як про закритий або такий, що не експлуатується суб'єктом господарювання.";

пункт 2 після слів та цифр "визначених у підпунктах 2 - 10" доповнити цифрами ", 13";

у пункті 3:

абзац перший після слів "суб'єкт господарювання" доповнити словами "або представник суб'єкта господарювання";

абзац третій викласти у такій редакції:

"Разом із заявою про скасування реєстрації суб'єкт господарювання надає реєстраційне посвідчення.";

абзац шостий доповнити словами "або її копії (електронною поштою)";

пункт 4 викласти у такій редакції:

"4. Посадова особа контролюючого органу протягом п'яти календарних днів з дня отримання заяви про скасування реєстрації та реєстраційного посвідчення за наявності довідки ЦСО про опломбування з відміткою про розпломбування РРО, надісланої ЦСО до контролюючого органу за місцем реєстрації РРО, або у разі прийняття рішення контролюючого органу про скасування реєстрації РРО проводить скасування реєстрації РРО шляхом внесення реєстраційного запису до інформаційної системи ДФС та надає (надсилає) суб'єкту господарювання довідку про скасування реєстрації реєстраторів розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти за формою N 5-РРОВ (далі - довідка про скасування реєстрації) (додаток 5), що засвідчує скасування реєстрації РРО.

У разі якщо скасування реєстрації РРО було здійснено за рішенням контролюючого органу, копія довідки про скасування реєстрації направляється до ЦСО, яким проводилося технічне обслуговування РРО, засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законів у сфері електронного документообігу та використання електронних документів із зазначенням обов'язкових реквізитів електронних документів.";

пункт 5 після слів та цифр "визначених у підпунктах 4 - 10" доповнити цифрами ", 13";

пункт 7 доповнити новим реченням такого змісту: "Таке рішення підписується керівником контролюючого органу за місцем реєстрації РРО або уповноваженою особою контролюючого органу.";

пункт 8 викласти у такій редакції:

"8. Документи, визначені у цій главі, можуть бути подані та/або отримані за наявності документа, що посвідчує особу, відповідальною особою суб'єкта господарювання або представником суб'єкта господарювання за умови наявності документів, що посвідчують його особу та підтверджують надані йому повноваження, а також виконання вимог щодо електронної ідентифікації у випадку подання документів в електронному вигляді.";

у главі 5:

у пункті 2:

абзац перший доповнити реченням такого змісту: "Датою реєстрації першого журналу використання РРО є дата реєстрації РРО.";

в абзаці другому слово "телекомунікаційного" замінити словом "електронного";

доповнити новими абзацами такого змісту:

"Контролюючий орган відмовляє в реєстрації журналу використання РРО у разі відмови в реєстрації РРО, якщо відсутня або скасована реєстрація відповідного РРО, або у випадках, визначених пунктом 8 глави 2 цього розділу.

Заява про реєстрацію журналу має бути підписана керівником суб'єкта господарювання або представником суб'єкта господарювання за умови наявності документів, що посвідчують його особу та підтверджують надані йому повноваження, а також виконання вимог щодо електронної ідентифікації у випадку подання документів в електронному вигляді із зазначенням дати подання. Усі розділи заяви про реєстрацію журналу підлягають обов'язковому заповненню.";

в абзаці другому пункту 3:

після слів "суб'єкт господарювання" доповнити словами "або представник суб'єкта господарювання";

доповнити реченням такого змісту: "Така заява може бути подана в електронному вигляді.";

в абзаці третьому пункту 4 слова "книги обліку розрахункових операцій" замінити словами "журналу використання РРО";

у пункті 5:

абзац другий після слів "керівником контролюючого органу за місцем реєстрації РРО" доповнити словами "або уповноваженою особою контролюючого органу";

в абзаці четвертому:

слова "прийняття рішення про" виключити;

після слів "контролюючого органу" доповнити словами "за місцем реєстрації РРО";

3) у розділі III:

у пункті 6:

абзац другий виключити.

У зв'язку з цим абзаци третій - шостий вважати відповідно абзацами другим - п'ятим;

абзац четвертий викласти у такій редакції:

"створення X-звітів, Z-звітів та інших документів, що передбачені документацією на РРО, відповідно до законодавства України;";

в абзаці п'ятому слова "довідки про реєстрацію журналу використання РРО" виключити;

у пункті 7:

абзаци третій, п'ятий, шостий виключити.

У зв'язку з цим абзаци четвертий, сьомий вважати відповідно абзацами третім, четвертим;

в абзаці третьому слово та цифру "розділі 2" замінити словами "розділі "Облік перевірок";

пункт 10 викласти у такій редакції:

"10. Суб'єкти господарювання та їх представники, які здійснюють операції з купівлі-продажу іноземної валюти та на яких поширюється дія цього Порядку, не мають права здійснювати валютно-обмінні операції у пунктах обміну валюти в разі виходу з ладу РРО, відсутності резервного РРО або тимчасового відключення електроенергії.";

4) додатки 1 - 6 та 8 до Порядку викласти в новій редакції, що додаються.

додаток 7 до Порядку викласти в новій редакції, що додається.

3. У Порядку реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій (Порядок N 547), затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року N 547 (Порядок N 547), зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 05 липня 2016 року за N 920/29050 (із змінами):

1) у розділі I:

у пункті 1:

абзац перший після слів "Податкового кодексу України" доповнити словами "(далі - Кодекс)";

в абзаці другому слова "(уповноважених осіб)" виключити;

абзац третій викласти у такій редакції:

"Дія цього Порядку не поширюється на журнали використання РРО, що використовуються суб'єктами господарювання для реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти.";

у пункті 3:

доповнити пункт після абзацу третього новим абзацом четвертим такого змісту:

"представник суб'єкта господарювання - представник платника податків у значенні, визначеному пунктом 19.2 статті 19 Кодексу;".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - восьмий вважати відповідно абзацами п'ятим - дев'ятим;

доповнити пункт після абзацу восьмого новим абзацом дев'ятим такого змісту:

"Термін "уповноважена особа контролюючого органу" в цьому Порядку застосовується у значенні, визначеному підпунктом 14.1.1371 пункту 14.1 статті 14 Кодексу.".

У зв'язку з цим абзац дев'ятий вважати абзацом десятим;

2) у розділі II:

у главі 1:

пункт 1 викласти у такій редакції:

"1. Суб'єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, крім суб'єктів господарювання, які відповідно до рішень, затверджених власними розпорядчими документами, про те, що у випадку виходу з ладу РРО або відключення електроенергії проведення розрахункових операцій не здійснюється до моменту належного підключення резервного РРО або включення електроенергії, зобов'язані зареєструвати книги обліку розрахункових операцій (далі - книги ОРО).

Суб'єкти господарювання, які відповідно до рішень, затверджених власними розпорядчими документами, про те, що у випадку виходу з ладу РРО або відключення електроенергії проведення розрахункових операцій не здійснюється до моменту належного підключення резервного РРО або включення електроенергії, у разі необхідності та за власним бажанням можуть:

зареєструвати книги ОРО у порядку та строки, визначені пунктами 7, 8 цієї глави;

скасувати реєстрацію книги ОРО та припинити її застосування.";

в абзаці четвертому пункту 2 слова "Українське державне підприємство поштового зв'язку" замінити словами "Публічне акціонерне товариство";

в абзаці другому пункту 5 слова "скасування книги ОРО" замінити словами "скасування реєстрації";

у пункті 7:

абзац перший після слів "суб'єкт господарювання" доповнити словами "або представник суб'єкта господарювання";

абзац третій виключити.

У зв'язку з цим абзаци четвертий, п'ятий вважати відповідно абзацами третім, четвертим;

абзац четвертий викласти у такій редакції:

"Реєстраційна заява може бути подана керівником суб'єкта господарювання або фізичною особою - підприємцем чи представником суб'єкта господарювання за умови наявності документів, що посвідчують його особу та підтверджують надані йому повноваження.";

абзаци четвертий, п'ятий пункту 8 викласти у такій редакції:

"Реєстраційна заява має бути підписана керівником суб'єкта господарювання або фізичною особою - підприємцем чи представником суб'єкта господарювання за умови наявності документів, що посвідчують його особу та підтверджують надані йому повноваження, а також виконання вимог щодо електронної ідентифікації у випадку подання заяви в електронному вигляді із зазначенням дати подання. Усі розділи реєстраційної заяви підлягають обов'язковому заповненню.

Суб'єкти господарювання, які включені до системи подання податкових документів в електронному вигляді, можуть подавати заяви про реєстрацію книги ОРО на РРО в електронній формі засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законів у сфері електронного документообігу та використання електронних документів із зазначенням обов'язкових реквізитів електронних документів.";

абзац сьомий пункту 9 викласти у такій редакції:

"щодо господарської одиниці, зазначеної у заяві, суб'єкт господарювання не повідомив про такий об'єкт оподаткування відповідно до вимог пункту 63.3 статті 63 Кодексу або згідно з таким повідомленням відповідний об'єкт є закритим чи не експлуатується суб'єктом господарювання;";

в абзаці другому пункту 11 слова ", дані про посадову особу контролюючого органу" виключити;

у пункті 1 глави 2:

абзац перший після слів "суб'єкт господарювання" доповнити словами "або представник суб'єкта господарювання";

абзац другий доповнити реченням такого змісту: "Така заява може бути подана в електронному вигляді.";

доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

"У разі змін даних щодо суб'єкта господарювання, які зазначаються у книзі ОРО та пов'язані з перейменуванням районів у містах, скверів, бульварів, вулиць, провулків, проїздів, проспектів, площ, майданів, набережних, мостів чи інших об'єктів топоніміки населених пунктів за рішенням органів місцевого самоврядування, суб'єкт господарювання подає до контролюючого органу за місцем реєстрації книги ОРО реєстраційну заяву з позначкою "Перереєстрація" та книгу ОРО.

Книга ОРО, видана суб'єкту господарювання згідно з цим Порядком, залишається чинною до дати виникнення змін у даних щодо суб'єкта господарювання, які зазначаються на титульній сторінці книги ОРО.";

у главі 3:

у пункті 1:

абзац перший викласти у такій редакції:

"1. Скасування реєстрації книги ОРО на РРО здійснюється одночасно із скасуванням реєстрації РРО або за заявою суб'єкта господарювання (у разі викрадення, втрати, прийняття розпорядчого документа про те, що у випадку виходу з ладу РРО або відключення електроенергії проведення розрахункових операцій не здійснюється до моменту належного підключення резервного РРО або включення електроенергії, непридатності для використання тощо).";

абзац другий після слів "керівником контролюючого органу за місцем реєстрації РРО" доповнити словами "або уповноваженою особою контролюючого органу";

підпункт 6 пункту 2 викласти у такій редакції:

"6) щодо господарської одиниці, де використовується книга ОРО, суб'єкт господарювання повідомив про такий об'єкт оподаткування контролюючий орган відповідно до вимог пункту 63.3 статті 63 Кодексу як про закритий або такий, що не експлуатується суб'єктом господарювання;";

абзац другий пункту 4 викласти у такій редакції:

"При переопломбуванні книги ОРО посадовою особою контролюючого органу за місцем реєстрації книги ОРО виправляються дані про встановлений засіб контролю та вносяться відповідні зміни до інформаційної системи ДФС. Помітки, викреслювання, виправлення засвідчуються підписом посадової особи контролюючого органу за місцем реєстрації книги ОРО та печаткою контролюючого органу.";

пункт 5 викласти у такій редакції:

"5. Документи, визначені у цій главі та главах 1, 2 цього розділу, можуть бути подані за наявності документа, що посвідчує особу, відповідальною особою суб'єкта господарювання або самим суб'єктом господарювання - фізичною особою - підприємцем, а також представником суб'єкта господарювання за умови наявності документів, що посвідчують його особу та підтверджують надані йому повноваження, а також виконання вимог щодо електронної ідентифікації у випадку подання заяви в електронному вигляді.";

у главі 4:

пункт 2 після слів "пересувної торговельної мережі" доповнити словами ", а також об'єкти, де за бажанням суб'єкта господарювання не зареєстровано книгу ОРО";

у пункті 6:

абзаци третій, четвертий, шостий виключити.

У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом третім;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Суб'єкт господарювання має забезпечити збереження щоденних фіскальних звітних чеків (щоденних Z-звітів) в електронній формі протягом строку, визначеного пунктом 44.3 статті 44 Кодексу.";

пункт 8 викласти у такій редакції:

"8. За бажанням суб'єкта господарювання у графах 5 - 10 розділу 1 книги ОРО, зареєстрованої на РРО, можна створювати додаткові графи для зазначення сум розрахунків, суми податку на додану вартість, суми акцизного податку або іншого податку (збору) та виданих при поверненні товару коштів, які отримані (видані) з використанням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо. Крім того, у цьому розділі книги ОРО на РРО або в книзі ОРО на господарську одиницю можна виконувати додаткові записи, що підсумовують дані за розрахунками за день чи за місяць.";

у пункті 9 слово та цифру "розділі 3" замінити словом та цифрою "розділі 2";

у пункті 10:

в абзаці першому слово та цифру "розділі 3" замінити словом та цифрою "розділі 2";

в абзаці другому слово та цифру "розділі 2" замінити словом та цифрою "розділі 1";

пункт 11 виключити.

У зв'язку з цим пункти 12 - 14 вважати відповідно пунктами 11 - 13;

доповнити главу новим пунктом 14 такого змісту:

"14. Використані книги ОРО зберігаються відповідно до Закону.";

3) у главі 2 розділу III:

абзац перший пункту 10 після слів "керівник контролюючого органу за місцем реєстрації РРО" доповнити словами "або уповноважена особа контролюючого органу";

доповнити главу новим пунктом 11 такого змісту:

"11. Використані розрахункові книжки зберігаються відповідно до Закону.";

4) додатки 3 - 5 до Порядку викласти в новій редакції, що додаються.

додатки 1, 2 та 6 до Порядку викласти в новій редакції, що додаються.

4. У Порядку опломбування реєстраторів розрахункових операцій (Наказ N 547), затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року N 547 (Порядок N 547), зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 05 липня 2016 року за N 921/29051 (із змінами):

1) у розділі I:

абзац перший пункту 1 після слів "Податкового кодексу України" доповнити словами "(далі - Кодекс)";

пункт 2 доповнити новим абзацом такого змісту:

"повідомлення про укладення договору про технічне обслуговування та ремонт реєстратора розрахункових операцій.";

2) у розділі II:

пункт 1 доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі укладення, розірвання, припинення або внесення змін до договору між ЦСО та користувачем про технічне обслуговування та ремонт РРО ЦСО не пізніше дати набрання чинності відповідним правочином повинен надіслати повідомлення про укладення договору про технічне обслуговування та ремонт реєстратора розрахункових операцій за формою N 3-ЦСО (далі - повідомлення) (додаток 1) до контролюючого органу за місцем реєстрації РРО. Таке повідомлення надсилається засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законів у сфері електронного документообігу та використання електронних документів із зазначенням обов'язкових реквізитів електронних документів.";

в абзаці восьмому пункту 3 слово "уповноваженою" виключити;

пункти 6, 7 викласти у такій редакції:

"6. Роботи з введення РРО в експлуатацію виконуються ЦСО відповідно до вимог експлуатаційних документів у строк, що не перевищує трьох діб від дати отримання ЦСО довідки про резервування фіскального номера, надісланого до ЦСО ДФС.

Після закінчення робіт із введення РРО в експлуатацію представник ЦСО робить запис в експлуатаційних документах, заповнює у трьох примірниках акт введення РРО в експлуатацію. Перший примірник акта залишається в ЦСО, другий надається суб'єкту господарювання, третій разом з довідкою про опломбування РРО надсилається засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законів у сфері електронного документообігу та використання електронних документів із зазначенням обов'язкових реквізитів електронних документів до контролюючого органу, де проводиться реєстрація зазначеного РРО.

7. Після опломбування ЦСО видає (або додає) суб'єкту господарювання довідку про опломбування реєстратора розрахункових операцій за формою N 1-ЦСО (далі - довідка про опломбування) (додаток 2).

Довідка про опломбування складається у трьох примірниках, один з яких зберігається в ЦСО, що здійснив опломбування, другий надається суб'єкту господарювання, третій надсилається до контролюючого органу за місцем реєстрації РРО.

У довідці про опломбування зазначаються дані щодо відповідності конструкції та програмного забезпечення РРО документації виробника, а також щодо проведеної персоналізації РРО та переведення його у фіскальний режим роботи. Дані про суб'єкта господарювання заносяться з довідки про резервування фіскального номера РРО.

У всіх випадках, передбачених цим Порядком, коли здійснюється опломбування, переопломбування або розпломбування РРО, до контролюючого органу за місцем реєстрації РРО ЦСО повинен направити засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законів у сфері електронного документообігу та використання електронних документів із зазначенням обов'язкових реквізитів електронних документів примірник кожної складеної ЦСО довідки про опломбування.

У разі перереєстрації та наступного переопломбування РРО примірник довідки про опломбування ЦСО повинен направити до контролюючого органу не пізніше наступного робочого дня з дня переопломбування.";

в абзаці другому пункту 8 слова "другий передається" замінити словами "другий направляється ЦСО";

у пункті 15:

в абзаці першому слова "Податкового кодексу України" замінити словом "Кодексу";

в абзаці другому слово "уповноваженими" виключити;

в абзаці дванадцятому слово "уповноваженою" виключити;

пункт 17 доповнити реченням такого змісту: "Повідомлення надсилається у порядку та строки, визначені пунктом 1 цього розділу.";

у пункті 19 слово та цифру "(додаток 2)" замінити словом та цифрою "(додаток 3)";

3) доповнити Порядок новим додатком 1, що додається.

У зв'язку з цим додатки 1, 2 вважати відповідно додатками 2, 3;

додаток 2 викласти у новій редакції, що додається.

 

В. о. директора Департаменту
податкової політики

В. П. Овчаренко

 

Додаток 1
до Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги)
(пункт 4 глави 2 розділу II)

 

Форма N 1-РРО

Дата реєстрації в контролюючому органі

Номер реєстрації в контролюючому органі

ЗАЯВА
про реєстрацію реєстратора розрахункових операцій

(потрібне відмітити позначкою "Ц" або "+")

  

1. Контролюючий орган, до якого подається заява:

 


(найменування)

2. Дані щодо суб'єкта господарювання:

 


(найменування / прізвище, ім'я, по батькові)

податковий номер / серія та номер паспорта*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3. Дані щодо господарської одиниці:

назва

 


адреса

 


поштовий індекс

 

 

 

 

 

 


область

 


район

 


місто

 


вулиця

 


будинок

  

КОАТУУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ідентифікатор об'єкта оподаткування**

 

 

 

 

 

 

 

 


Контролюючий орган за адресою господарської одиниці:

 


(найменування)

4. Дані щодо РРО:

модель (модифікація)

 


заводський номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


версія програмного забезпечення

 


найменування виробник (постачальник)

 


дата виготовлення

  

модель зовнішнього модема***

 


заводський номер зовнішнього модема***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


реєстраційний номер екземпляра****

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


фіскальний номер (у разі наявності)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5. Сфера застосування відповідно до Державного реєстру РРО:

 


6. Дані щодо книги обліку розрахункових операцій на РРО та розрахункової книжки (у разі наявності):

серія та номер засобу контролю книги ОРО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


кількість аркушів ____

 

серія та номер засобу контролю розрахункової книжки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


кількість аркушів __

 

7. Дані щодо центру сервісного обслуговування:

найменування

 


податковий номер / серія та номер паспорта*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


договір про технічне обслуговування та ремонт РРО

N ________ строк дії з до  

8. Книга обліку розрахункових операцій не реєструється.

(потрібне відмітити позначкою "Ц" або "+")

У випадках виходу з ладу РРО або відключення електроенергії проведення розрахункових операцій не здійснюється до моменту належного підключення резервного РРО або включення електроенергії.

  

9. Спосіб отримання реєстраційного посвідчення РРО:

(потрібне відмітити позначкою "Ц" або "+")

  безпосередньо в
       контролюючому
       органі

  поштою

  отримання копії електронною поштою

 


(адреса електронної пошти суб'єкта господарювання)

10. Інформація, наведена в заяві, є достовірною.

11. Підписант:

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

(реєстраційний номер облікової картки
платника податків або серія та номер
паспорта*)

________
(прізвище, ім'я, по батькові)


(підпис)

_
(дата)

Дані про розгляд заяви та реєстрацію РРО

(заповнюються посадовими особами контролюючого органу)

Результати обробки заяви:

  Прийнято рішення про реєстрацію РРО                   Відмовлено в реєстрації РРО

Причини відмови в реєстрації РРО _______

Посадова особа контролюючого органу

_______
(прізвище та ініціали)


(підпис)

  року


Дані про реєстрацію РРО:

фіскальний номер РРО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


дата реєстрації РРО

  року

дата видачі (надсилання) реєстраційного посвідчення

  року


Посадова особа контролюючого органу

_______
(прізвище та ініціали)


(підпис)

  року* Серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами - підприємцями, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта.

** Ідентифікатор об'єкта оподаткування заповнюється згідно з повідомленням про такий об'єкт оподаткування, поданим до контролюючого органу відповідно до вимог пункту 63.3 статті 63 Податкового кодексу України.

*** Графа заповнюється в разі наявності у РРО зовнішнього модема.

**** Реєстраційний номер екземпляра РРО відповідно до Реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій.

 

Додаток 2
до Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги)
(пункт 10 глави 2 розділу II)

 

Форма N 2-РРО

  року N _

ДОВІДКА
про резервування фіскального номера реєстратора розрахункових операцій

Контролюючий орган:

 


(найменування)

Зарезервовано фіскальний номер РРО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Дані щодо суб'єкта господарювання:

 


(найменування / прізвище, ім'я, по батькові)

податковий номер / серія та номер паспорта*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Дані щодо господарської одиниці:

назва господарської одиниці

 


адреса господарської одиниці

 


КОАТУУ господарської одиниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ідентифікатор об'єкта оподаткування**

 

 

 

 

 

 

 

 


Дані щодо РРО:

модель (модифікація)

 


заводський номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


версія програмного забезпечення

 


виробник (постачальник)

 


дата виготовлення

  

строк служби

  

модель зовнішнього модема***

 


заводський номер зовнішнього модема***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


реєстраційний номер екземпляра****

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Дата надсилання довідки до ЦСО

  року

Довідка дійсна до ____ год ____ хв

  року

Посадова особа контролюючого органу

___
(прізвище та ініціали)


(підпис)

 

 

           М. П.


* Серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами - підприємцями, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта.

** Ідентифікатор об'єкта оподаткування заповнюється згідно з повідомленням про такий об'єкт оподаткування, поданим до контролюючого органу відповідно до вимог пункту 63.3 статті 63 Податкового кодексу України.

*** Графа заповнюється в разі наявності у РРО зовнішнього модема.

**** Реєстраційний номер екземпляра РРО відповідно до Реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій.

Примітка. Довідка про резервування фіскального номера РРО дійсна протягом трьох днів з дати її надсилання до ЦСО.

 

Додаток 3
до Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги)
(пункт 14 глави 2 розділу II)

 

Форма N 3-РРО

 

Основний

 

Резервний


(потрібне відмітити
позначкою "
Ц" або "+")

РЕЄСТРАЦІЙНЕ ПОСВІДЧЕННЯ

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Видано

 


(найменування контролюючого органу)

Дані щодо суб'єкта господарювання:

 


(найменування / прізвище, ім'я, по батькові)

податковий номер / серія та номер паспорта*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Дані щодо РРО:

фіскальний номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


модель (модифікація)

 


заводський номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


версія програмного забезпечення

 


модель зовнішнього модема**

 


заводський номер зовнішнього модема**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


реєстраційний номер екземпляра***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Сфера застосування РРО відповідно до Державного реєстру РРО:

 


Дані щодо господарської одиниці:

назва господарської одиниці

 


адреса господарської одиниці

 


КОАТУУ господарської одиниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Контролюючий орган за адресою господарської одиниці:

 


(найменування)

Дата реєстрації РРО

  року

Дата видачі реєстраційного посвідчення

  року


  

Книга обліку розрахункових операцій на цей РРО не реєструвалась.

(потрібне відмітити позначкою "Ц" або "+")

У випадках виходу з ладу або відключення електроенергії проведення розрахункових операцій не здійснюється.

  

Книга обліку розрахункових операцій на цей РРО зареєстрована.

(потрібне відмітити позначкою "Ц" або "+")

Фіскальний номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

 

 

 


Дата реєстрації року

  року

Керівник або уповноважена особа контролюючого органу

_
(прізвище та ініціали)


(підпис)

 

 

    М. П.

 


* Серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами - підприємцями, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта.

** Графа заповнюється в разі наявності у РРО зовнішнього модема.

*** Реєстраційний номер екземпляра РРО відповідно до Реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій.

аркуш 1

Корінець

 

 

Основний

 

Резервний


(потрібне відмітити
позначкою "
Ц" або "+")

РЕЄСТРАЦІЙНЕ ПОСВІДЧЕННЯ

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Видано

 


(найменування контролюючого органу)

суб'єкту господарювання:

 


(найменування/  прізвище, ім'я, по батькові)

податковий номер / серія та номер паспорта*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


на РРО:

фіскальний номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Спосіб вручення реєстраційного посвідчення:

надіслано поштою року;
(електронною поштою)

видано суб'єкту господарювання

Посвідчення одержав

_____
(прізвище та ініціали)

________
(підпис)

  року


  

Книга обліку розрахункових операцій на цей РРО не реєструвалась.

(потрібне відмітити позначкою "Ц" або "+")

У випадках виходу з ладу або відключення електроенергії проведення розрахункових операцій не здійснюється.

  

Книга обліку розрахункових операцій на цей РРО зареєстрована.

(потрібне відмітити позначкою "Ц" або "+")

Примітка. До цього корінця мають бути додані:

у разі отримання реєстраційного посвідчення за довіреністю - така довіреність;

у разі надсилання реєстраційного посвідчення поштою - поштове повідомлення про вручення відповідного листа суб'єкту господарювання чи представнику суб'єкта господарювання.


* Серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами - підприємцями, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта.

аркуш 2

 

Додаток 4
до Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги)
(підпункт 1 пункту 1 глави 4 розділу II)

 

Форма N 4-РРО

ЗАЯВА
про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій

Контролюючий орган, до якого подається заява:

 


(найменування)

Дані щодо суб'єкта господарювання:

 


(найменування / прізвище, ім'я, по батькові)

податковий номер / серія та номер паспорта*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Дані щодо РРО:

фіскальний номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


заводський номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


модель (модифікація)

 


версія програмного забезпечення

 


модель зовнішнього модема**

 


заводський номер зовнішнього модема**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


реєстраційний номер екземпляра***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Дані щодо господарської одиниці:

адреса господарської одиниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


КОАТУУ господарської одиниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ідентифікатор об'єкта оподаткування****

 

 

 

 

 

 

 

 


Причина скасування реєстрації РРО:

_

До заяви додається:

Реєстраційне посвідчення РРО N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Спосіб отримання довідки про скасування реєстрації РРО:

(потрібне відмітити позначкою "Ц" або "+")

  безпосередньо в контролюючому органі          поштою            електронною поштою

Підписант:

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

(реєстраційний номер облікової картки
платника податків або серія та номер
паспорта*)

________
(прізвище, ім'я, по батькові)


(підпис)

_
(дата)


* Серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами - підприємцями, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта.

** Графа заповнюється в разі наявності у РРО зовнішнього модема.

*** Реєстраційний номер екземпляра РРО відповідно до Реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій.

**** Ідентифікатор об'єкта оподаткування заповнюється згідно з повідомленням про такий об'єкт оподаткування, поданим до контролюючого органу відповідно до вимог пункту 63.3 статті 63 Податкового кодексу України.

аркуш 1

Дані
про розгляд заяви про скасування реєстрації РРО та скасування реєстрації РРО

(заповнюються посадовими особами контролюючого органу)

    Прийнято рішення про скасування реєстрації РРО

          Дата скасування реєстрації РРО року

    Про скасування реєстрації РРО суб'єкта господарювання повідомлено

           _______
                                                                                             (дата та вихідний номер листа)

    Заяву про скасування реєстрації РРО не прийнято до розгляду

          Суб'єкта господарювання повідомлено про причини відмови у розгляді заяви про скасування реєстрації РРО

            _______
                                                                                        (дата та вихідний номер листа)

           Посадова особа контролюючого органу

___
(прізвище та ініціали)


(підпис)

  року


 

аркуш 2

 

Додаток 5
до Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги)
(пункт 2 глави 4 розділу II)

 

Форма N 5-РРО

РІШЕННЯ N ___________
про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій

Дані щодо суб'єкта господарювання:

 


(найменування / прізвище, ім'я, по батькові)

податковий номер / серія та номер паспорта*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Дані щодо РРО:

фіскальний номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


модель (модифікація)

 


заводський номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


версія програмного забезпечення

 


модель зовнішнього модема**

 


заводський номер зовнішнього модема**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


реєстраційний номер екземпляра***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


дата виготовлення

  року

дата введення в експлуатацію

  року

найменування виробника

 


Дані щодо господарської одиниці:

назва господарської одиниці

 


адреса господарської одиниці

 


КОАТУУ господарської одиниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ідентифікатор об'єкта оподаткування****

 

 

 

 

 

 

 

 


Дані щодо книги ОРО:

фіскальний номер книги ОРО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


серія та номер засобу контролю книги ОРО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Складене

 


(найменування контролюючого органу)

у зв'язку із , що
                                                                      (подія, яка є підставою для скасування реєстрації РРО)
підтверджено _
                                                      (документ, який підтверджує наявність підстави для скасування реєстрації РРО)

від року N

Документ є підставою для скасування реєстрації РРО відповідно до ___
_
   (структурна одиниця Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються
     для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), затвердженого наказом Міністерства фінансів України
                                                                                     від 14 червня 2016 року N 547)

Датою скасування реєстрації РРО є року
                                                                                 (дата затвердження рішення або інша дата)

Керівник або уповноважена особа контролюючого органу


(прізвище та ініціали)


(підпис)

  року

 

М. П.

 * Серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами - підприємцями, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта.

** Графа заповнюється в разі наявності у РРО зовнішнього модема.

*** Реєстраційний номер екземпляра РРО відповідно до Реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій.

**** Ідентифікатор об'єкта оподаткування заповнюється згідно з повідомленням про такий об'єкт оподаткування, поданим до контролюючого органу відповідно до вимог пункту 63.3 статті 63 Податкового кодексу України.

 

Додаток 6
до Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги)
(пункт 3 глави 4 розділу II)

 

Форма N 6-РРО

  року N _______

ДОВІДКА
про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій

Видана ______
                                                                                 (найменування контролюючого органу)

суб'єкту господарювання:

 


(найменування / прізвище, ім'я, по батькові)

податковий номер / серія та номер паспорта*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


про скасування реєстрації РРО (дані щодо РРО):

фіскальний номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


модель (модифікація)

 


заводський номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


версія програмного забезпечення

 


модель зовнішнього модема**

 


заводський номер зовнішнього модема**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


реєстраційний номер екземпляра***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Причина скасування реєстрації

___

Підстава скасування реєстрації

___
(дата та номер заяви суб'єкта господарювання або рішення
контролюючого органу)


РРО використовувався в господарській одиниці (дані щодо господарської одиниці):

назва господарської одиниці

 


адреса господарської одиниці

 


КОАТУУ господарської одиниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ідентифікатор об'єкта оподаткування****

 

 

 

 

 

 

 

 


Дата скасування реєстрації

  року

Дата видачі довідки

  року

Посадова особа контролюючого органу

__
(прізвище та ініціали)

___________
(підпис)

  року

 

М. П.

 


* Серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами - підприємцями, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта.

** Графа заповнюється в разі наявності у РРО зовнішнього модема.

*** Реєстраційний номер екземпляра РРО відповідно до Реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій.

**** Ідентифікатор об'єкта оподаткування заповнюється згідно з повідомленням про такий об'єкт оподаткування, поданим до контролюючого органу відповідно до вимог пункту 63.3 статті 63 Податкового кодексу України.

аркуш 1

Корінець

ДОВІДКА
про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій

Видана ______
                                                                               (найменування контролюючого органу)

суб'єкту господарювання:

 


(найменування / прізвище, ім'я, по батькові)

податковий номер / серія та номер паспорта*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


про скасування реєстрації РРО:

фіскальний номер РРО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Причина скасування реєстрації

________

Підстава скасування реєстрації

________
(дата та номер заяви суб'єкта господарювання або рішення
контролюючого органу)

Копія довідки направлена до ЦСО
  року

Спосіб вручення довідки про скасування реєстрації РРО:

надіслано поштою року;
(електронною поштою)

видано суб'єкту господарювання

Довідку одержав

_____
(прізвище та ініціали)

________
(підпис)

  року


* Серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами - підприємцями, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта.

Примітка.

До цього корінця мають бути додані:

у разі отримання довідки про скасування реєстрації РРО за довіреністю - така довіреність;

у разі надсилання довідки про скасування реєстрації РРО поштою - поштове повідомлення про вручення відповідного листа суб'єкту господарювання чи представнику суб'єкта господарювання.


аркуш 2

 

Додаток 1
до Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти
(пункт 4 глави 2 розділу II)

 

Форма N 1-РРОВ

Дата реєстрації в контролюючому органі ___________

Номер реєстрації в контролюючому органі __________

ЗАЯВА
про реєстрацію реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти

(потрібне відмітити позначкою "Ц" або "+")

  

1. Контролюючий орган, до якого подається заява:

 


(найменування)

2. Дані щодо суб'єкта господарювання:

 


(найменування)

податковий номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3. Дані щодо уповноваженої фінансової установи:

 


(найменування)

податковий номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4. Дані щодо пункту обміну валюти:

реєстраційний номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


місцезнаходження

 


поштовий індекс

 

 

 

 

 

 


область

 


район

 


місто

 


вулиця

 


будинок

  

КОАТУУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ідентифікатор об'єкта оподаткування*

 

 

 

 

 

 

 

 


Контролюючий орган за місцезнаходженням пункту обміну валюти:

 


(найменування)

5. Дані про повідомлення Національного банку України щодо пункту обміну валюти:

лист від N _

6. Дані щодо РРО:

модель (модифікація)

 


заводський номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


версія програмного забезпечення

 


виробник (постачальник)

(найменування)


дата виготовлення

  

модель зовнішнього модема**

 


заводський номер зовнішнього модема**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


реєстраційний номер екземпляра***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


фіскальний номер (у разі наявності)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


7. Сфера застосування РРО відповідно до Державного реєстру РРО:

 


8. Дані щодо журналу використання РРО:

серія та номер засобу контролю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


кількість аркушів

9. Дані щодо центру сервісного обслуговування:

 


(найменування)

податковий номер / серія та номер паспорта****

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


договір про технічне обслуговування та ремонт РРО

N ________ строк дії з до  

10. Спосіб отримання реєстраційного посвідчення РРО:

(потрібне відмітити позначкою "Ц" або "+")

  безпосередньо в
       контролюючому органі

  поштою

  отримання копії електронною поштою

 


(адреса електронної пошти суб'єкта господарювання)

11. Інформація, наведена в заяві, є достовірною.

12. Підписант:

для юридичної особи

  

керівник

  

представник суб'єкта господарювання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

(реєстраційний номер облікової картки
платника податків або серія та номер
паспорта****)

________
(прізвище, ім'я, по батькові)

_
(підпис)


(дата)

Дані про розгляд заяви та реєстрацію РРО

(заповнюються посадовими особами контролюючого органу)

Результати обробки заяви:

  Прийнято рішення про реєстрацію РРО                Відмовлено в реєстрації РРО

Причини відмови в реєстрації РРО _______

Посадова особа контролюючого органу

__
(прізвище та ініціали)


(підпис)

  року


Дані про реєстрацію РРО:

фіскальний номер РРО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


дата реєстрації РРО

  року

дата видачі (надсилання) реєстраційного посвідчення

  року

Посадова особа контролюючого органу

 

____
(прізвище та ініціали)


(підпис)

  року* Ідентифікатор об'єкта оподаткування заповнюється згідно з повідомленням про такий об'єкт оподаткування, поданим до контролюючого органу відповідно до вимог пункту 63.3 статті 63 Податкового кодексу України.

** Графа заповнюється в разі наявності у РРО зовнішнього модема.

*** Реєстраційний номер екземпляра РРО відповідно до Реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій.

**** Серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами - підприємцями, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта.

 

Додаток 2
до Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти
(пункт 10 глави 2 розділу II)

 

Форма N 2-РРОВ

  року N ________

ДОВІДКА
про резервування фіскального номера реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти

Контролюючий орган

 


(найменування)

Зарезервовано фіскальний номер РРО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Дані щодо суб'єкта господарювання:

 


(найменування)

податковий номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Дані щодо пункту обміну валюти:

реєстраційний номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


місцезнаходження

 


КОАТУУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ідентифікатор об'єкта оподаткування*

 

 

 

 

 

 

 

 


Дані щодо РРО з купівлі-продажу іноземної валюти:

модель (модифікація)

 


заводський номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


версія програмного забезпечення

 


виробник (постачальник)

 


дата виготовлення

  

строк служби

  

модель зовнішнього модема**

 


заводський номер зовнішнього модема**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


реєстраційний номер екземпляра***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Дата надсилання довідки до ЦСО

  року

Довідка дійсна до ______ години

  року

Посадова особа контролюючого органу

________
(прізвище та ініціали)


(підпис)

 

 

М. П.

Примітка. Довідка про резервування фіскального номера РРО дійсна протягом трьох робочих днів з дати її надсилання до ЦСО.


* Ідентифікатор об'єкта оподаткування заповнюється згідно з повідомленням про такий об'єкт оподаткування, поданим до контролюючого органу відповідно до вимог пункту 63.3 статті 63 Податкового кодексу України.

** Графа заповнюється в разі наявності у РРО зовнішнього модема.

*** Реєстраційний номер екземпляра РРО відповідно до Реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій.

 

Додаток 3
до Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти
(пункт 14 глави 2 розділу II)

 

Форма N 3-РРОВ

 

 

Основний

 

Резервний


(потрібне відмітити
позначкою "
Ц" або "+")

РЕЄСТРАЦІЙНЕ ПОСВІДЧЕННЯ

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Видано

 


(найменування контролюючого органу)

Дані щодо суб'єкта господарювання:

 


(найменування)

податковий номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Дані щодо РРО з купівлі-продажу іноземної валюти:

фіскальний номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


модель (модифікація)

 


заводський номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


версія програмного забезпечення

 


модель зовнішнього модема*

 


заводський номер зовнішнього модема*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


реєстраційний номер екземпляра**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Сфера застосування РРО відповідно до Державного реєстру РРО:

 


Дані щодо пункту обміну валюти:

реєстраційний номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


місцезнаходження

 


КОАТУУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Контролюючий орган за місцезнаходженням пункту обміну валюти:

 


(найменування)

Дата реєстрації РРО

  року

Дата видачі реєстраційного посвідчення

  року

Керівник або уповноважена особа контролюючого органу

_____
(прізвище та ініціали)


(підпис)

 

 

М. П.

 


* Графа заповнюється в разі наявності у РРО зовнішнього модема.

** Реєстраційний номер екземпляра РРО відповідно до Реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій.

аркуш 1

Корінець

 

Основний

 

Резервний


(потрібне відмітити
позначкою "
Ц" або "+")

РЕЄСТРАЦІЙНЕ ПОСВІДЧЕННЯ

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Видано

 


(найменування контролюючого органу)

суб'єкту господарювання:

 


(найменування суб'єкта господарювання)

податковий номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


На РРО з купівлі-продажу іноземної валюти:

фіскальний номер РРО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Спосіб вручення реєстраційного посвідчення:

надіслано поштою року;
(електронною поштою)

видано суб'єкту господарювання

Посвідчення одержав

____
(прізвище та ініціали)

_______
(підпис)

  року

Примітка.

До цього корінця мають бути додані:

у разі отримання реєстраційного посвідчення за довіреністю - така довіреність;

у разі надсилання реєстраційного посвідчення поштою - поштове повідомлення про вручення відповідного листа суб'єкту господарювання чи уповноваженій особі суб'єкта господарювання.

аркуш 2

 

Додаток 4
до Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти
(підпункт 1 пункту 1 глави 4 розділу II)

 

Форма N 4-РРОВ

ЗАЯВА
про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти

Контролюючий орган

 


(найменування)

Дані щодо суб'єкта господарювання:

 


(найменування)

податковий номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Дані щодо РРО з купівлі-продажу іноземної валюти:

фіскальний номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


заводський номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


модель (модифікація)

 


версія програмного забезпечення

 


модель зовнішнього модема*

 


заводський номер зовнішнього модема*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


реєстраційний номер екземпляра**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Дані щодо пункту обміну валюти:

реєстраційний номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


місцезнаходження

 


КОАТУУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ідентифікатор об'єкта оподаткування***

 

 

 

 

 

 

 

 


Причина скасування реєстрації РРО:

_

До заяви додається:

реєстраційне посвідчення РРО N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Спосіб отримання довідки про скасування реєстрації РРО:

(потрібне відмітити позначкою "Ц" або "+")

  безпосередньо в контролюючому органі          поштою            електронною поштою

Підписант:

для юридичної особи                   керівник               представник суб'єкта господарювання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

(реєстраційний номер облікової картки
платника податків або серія та номер
паспорта*)

________
(прізвище, ім'я, по батькові)

_
(підпис)


(дата)


* Графа заповнюється в разі наявності у РРО зовнішнього модема.

** Реєстраційний номер екземпляра РРО відповідно до Реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій.

*** Ідентифікатор об'єкта оподаткування заповнюється згідно з повідомленням про такий об'єкт оподаткування, поданим до контролюючого органу відповідно до вимог пункту 63.3 статті 63 Податкового кодексу України.

аркуш 1

Дані про розгляд заяви про скасування реєстрації РРО з купівлі-продажу іноземної валюти
(заповнюються посадовими особами контролюючого органу)

      Прийнято рішення про скасування реєстрації РРО з купівлі-продажу іноземної валюти

             Дата скасування реєстрації РРО         року

      Про скасування реєстрації РРО з купівлі-продажу іноземної валюти суб'єкта
             господарювання повідомлено

_
                                                                                  (дата та вихідний номер листа)

      Заяву про скасування реєстрації РРО з купівлі-продажу іноземної валюти не прийнято
             до розгляду

             Суб'єкта господарювання повідомлено про причини відмови у розгляді заяви

_
                                                                                   (дата та вихідний номер листа)

             Посадова особа контролюючого органу

___
(прізвище та ініціали)


(підпис)

  року


 

аркуш 2

 

Додаток 5
до Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти
(пункт 4 глави 4 розділу II)

 

Форма N 5-РРОВ

  року N ________

 

ДОВІДКА
про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти

Видана

 


(найменування контролюючого органу)

суб'єкту господарювання:

 


(найменування)

податковий номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


про скасування реєстрації РРО з купівлі-продажу іноземної валюти:

фіскальний номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


модель (модифікація)

 


заводський номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


версія програмного забезпечення

 


модель зовнішнього модема*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


заводський номер зовнішнього модема*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


реєстраційний номер екземпляра РРО**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Причина скасування реєстрації __________

Підстава скасування реєстрації року N
                                                              (дата та номер заяви суб'єкта господарювання або рішення контролюючого органу)

РРО використовувався в пункті обміну валюти (дані щодо пункту обміну валюти):

реєстраційний номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


місцезнаходження

 


КОАТУУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ідентифікатор об'єкта оподаткування***

 

 

 

 

 

 

 

 


Дата скасування реєстрації РРО

  року

Дата видачі довідки

  року

Посадова особа контролюючого органу

 

_____
(прізвище та ініціали)


(підпис)

  року

                                               М. П.

 

 


* Графа заповнюється в разі наявності у РРО зовнішнього модема.

** Реєстраційний номер екземпляра РРО відповідно до Реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій.

*** Ідентифікатор об'єкта оподаткування заповнюється згідно з повідомленням про такий об'єкт оподаткування, поданим до контролюючого органу відповідно до вимог пункту 63.3 статті 63 Податкового кодексу України.

аркуш 1

Корінець

ДОВІДКА
про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти

Видана

 


(найменування контролюючого органу)

суб'єкту господарювання:

 


(найменування)

податковий номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Про скасування реєстрації РРО з купівлі-продажу іноземної валюти:

фіскальний номер РРО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Причина скасування реєстрації

_____

Підстава скасування реєстрації

_____
(дата та номер заяви суб'єкта господарювання або рішення контролюючого
органу)

Копію довідки направлено до ЦСО
  року

Спосіб вручення довідки про скасування реєстрації РРО:
надіслано поштою року;
(електронною поштою)

видано суб'єкту господарювання

Довідку одержав

______
(прізвище та ініціали)

__________
(підпис)

  року

Примітка.

До цього корінця мають бути додані:

у разі отримання довідки про скасування реєстрації РРО за довіреністю - така довіреність;

у разі надсилання довідки про скасування реєстрації РРО поштою - поштове повідомлення про вручення відповідного листа суб'єкту господарювання чи представнику суб'єкта господарювання.

аркуш 2

 

Додаток 6
до Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти
(пункт 7 глави 4 розділу II)

 

Форма N 6-РРОВ

РІШЕННЯ N ___________
про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти

Дані щодо суб'єкта господарювання:

 


(найменування)

податковий номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Дані щодо РРО з купівлі-продажу іноземної валюти:

фіскальний номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


модель (модифікація)

 


заводський номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


версія програмного забезпечення

 


модель зовнішнього модема*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


заводський номер зовнішнього модема*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


реєстраційний номер екземпляра**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


дата виготовлення

  року

дата введення в експлуатацію

  року

найменування виробника

 


Дані щодо пункту обміну валюти:

реєстраційний номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


місцезнаходження

 


КОАТУУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ідентифікатор об'єкта оподаткування***

 

 

 

 

 

 

 

 


Дані щодо журналу використання РРО:

фіскальний номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

/

 

 

 


серія та номер засобу контролю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Складено:

 


(найменування контролюючого органу)

у зв'язку із

 


(подія, яка є підставою для скасування реєстрації РРО)

,


що підтверджено _________
                                                       (документ, який підтверджує наявність підстави для скасування реєстрації РРО)

від року N

Документи є підставою для скасування реєстрації РРО відповідно до
_
                      (структурна одиниця Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій,
  що застосовуються для реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, затвердженого
наказом Міністерства                                                                      фінансів України від 14 червня 2016 року N 547 (Порядок N 547))

Датою скасування реєстрації РРО є:                                         року
                                                                                                                                    (дата затвердження рішення або інша дата)

Керівник або уповноважена особа контролюючого органу

___
(прізвище та ініціали)


(підпис)

  року

 

М. П.

 * Графа заповнюється в разі наявності у РРО зовнішнього модема.

** Реєстраційний номер екземпляра РРО відповідно до Реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій.

*** Ідентифікатор об'єкта оподаткування заповнюється згідно з повідомленням про такий об'єкт оподаткування, поданим до контролюючого органу відповідно до вимог пункту 63.3 статті 63 Податкового кодексу України.

 

Додаток 7
до Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти
(пункт 1 глави 5 розділу II)

 

Титульна сторінка

ЖУРНАЛ
використання реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

/

 

 

 


Зареєстрований __________
                                                                                         (найменування контролюючого органу)

Належить суб'єкту господарювання:

 


(найменування)

податковий номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


місцезнаходження

 


Дані щодо РРО з купівлі-продажу іноземної валюти, з яким застосовується журнал використання РРО:

фіскальний номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


модель (модифікація)

 


заводський номер

 


версія програмного забезпечення

 


модель зовнішнього модема*

 


заводський номер зовнішнього модема*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


реєстраційний номер екземпляра РРО**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Дані щодо пункту іноземної валюти:

реєстраційний номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


місцезнаходження

 


КОАТУУ пункту обміну валюти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ідентифікатор об'єкта оподаткування***

 

 

 

 

 

 

 

 


Дані щодо уповноваженої фінансової установи:

найменування

 


податковий номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


місцезнаходження

 


серія та номер установленого засобу контролю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


кількість аркушів __________

 

Розпочато

  року

 

Закінчено

  року


* Графа заповнюється в разі наявності у РРО зовнішнього модема.

** Реєстраційний номер екземпляра РРО відповідно до Реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій.

*** Ідентифікатор об'єкта оподаткування заповнюється згідно з повідомленням про такий об'єкт оподаткування, поданим до контролюючого органу відповідно до вимог пункту 63.3 статті 63 Податкового кодексу України.

3 - 4 сторінки

Особи, які мають право доступу до РРО

Прізвище, ім'я, по батькові

Повноваження****

Номер телефону

Примітки

1

2

3

4


**** Представник банку, керівник агента, касир, посадова особа контролюючого органу, працівник ЦСО тощо.

Облік перевірок

N
з/п

Дата і час початку перевірки

Установа, що здійснює перевірку

Документ, на підставі якого проводиться перевірка

Номер акта, дата і час завершення перевірки

Посада, прізвище, ініціали та підписи осіб, які здійснили перевірку

Посада, прізвище, ініціали та підпис особи, у присутності якої здійснювалася перевірка

1

2

3

4

5

6

7

 

Додаток 8
до Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти
(пункт 2 глави 5 розділу II)

 

Форма N 7-РРОВ

Дата реєстрації в контролюючому органі ___

Номер реєстрації в контролюючому органі __

 

ЗАЯВА
про реєстрацію журналу використання реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти

(потрібне відмітити позначкою "Ц" або "+")

  

1. Контролюючий орган, до якого подається заява

 


(найменування)

2. Дані щодо суб'єкта господарювання:

 


(найменування)

податковий номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3. Дані щодо уповноваженої фінансової установи:

 


(найменування)

податковий номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4. Дані щодо РРО з купівлі-продажу іноземної валюти:

фіскальний номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


модель (модифікація)

 


заводський номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


версія програмного забезпечення

 


модель зовнішнього модема*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


заводський номер зовнішнього модема*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


реєстраційний номер екземпляра РРО**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5. Дані щодо журналу використання РРО:

номер журналу, який реєструється (перереєструється)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

/

 

 

 


серія та номер засобу контролю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


кількість аркушів ________

 

6. Журнал використання РРО призначено для застосування у пункті обміну валюти:

реєстраційний номер пункту обміну валюти

 

 

 

 

 

 

 

 


місцезнаходження пункту обміну валюти

 


7. Інформація, наведена в заяві, є достовірною.

8. Підписант:

для юридичної особи                  керівник                представник суб'єкта господарювання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

(реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта*)

 
_________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 
__________
(підпис)

 
__________
(дата)


* Графа заповнюється в разі наявності у РРО зовнішнього модема.

** Реєстраційний номер екземпляра РРО відповідно до Реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій.

аркуш 1

Дані про розгляд заяви про реєстрацію журналу використання РРО та реєстрацію журналу використання РРО (заповнюються посадовими особами контролюючого органу)

Результати обробки заяви

       Журнал зареєстровано                              Відмовлено в реєстрації журналу

Причина відмови в реєстрації журналу використання РРО _

Посадова особа контролюючого органу

___
(прізвище та ініціали)


(підпис)

  року

Дата реєстрації журналу використання РРО

  року


Посадова особа контролюючого органу

___
(прізвище та ініціали)


(підпис)

  року


 

аркуш 2

 

Додаток 1
до Порядку реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій
(пункт 3 глави 1 розділу II)

 

Титульна сторінка

КНИГА
ОБЛІКУ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ на РРО

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р

/

 

 

 


Зареєстрована _
                                                                                            (найменування контролюючого органу)

Належить суб'єкту господарювання:

 


(найменування / прізвище, ім'я, по батькові)

податковий номер / серія та номер паспорта*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


місцезнаходження / місце проживання

 


Дані щодо РРО, з яким використовується Книга обліку розрахункових операцій:

фіскальний номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


модель (модифікація)

 


заводський номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


версія програмного забезпечення

 


модель зовнішнього модема**

 


заводський номер зовнішнього модема**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Дані щодо господарської одиниці:

Назва
господарської одиниці

КОАТУУ
господарської одиниці

Адреса
господарської одиниці

 

 

 

 

 

 

Серія та номер установленого засобу контролю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Кількість аркушів __

 

Дата реєстрації книги     року

 

Розпочато

  року

 

Закінчено

  року

Дата скасування реєстрації книги

  року


* Серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами - підприємцями, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта.

** Графа заповнюється в разі наявності у РРО зовнішнього модема.

аркуш 1

Сторінки для обліку розрахункових операцій та квитанцій

Розділ 1. Облік руху готівки та сум розрахунків

(грн, коп.)

Дата

Номер Z-звіту (номер розрахун-
кової книжки)

Сума готівки

Сума розрахунків

Сума подат-
ку на дода-
ну вар-
тість

Сума акциз-
ного податку
(або іншого подат-
ку)

Видано при повер-
ненні товару

службо-
ве внесен-
ня

службо-
ва видача

загаль-
на

за став-
кою подат-
ку на додану вар-
тість

за ставкою акциз-
ного податку
(або іншого подат-
ку)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Розділ 2. Облік розрахункових квитанцій

Номери фіскальних звітних чеків за контрольною стрічкою

Номер розрахункової книжки

Початок використання

Закінчення використання

Номер Z-звіту після встановлення РРО

першого на початку робочого дня

останнього перед виходом РРО з ладу

дата і час

серія та номер розрахун-
кової квитанції

дата і час

серія та номер розрахун-
кової квитанції

1

2

3

4

5

6

7

8

Примітки:

1. Z-звіт - фіскальний звітний чек.

2. У графі 2 розділу 2 замість номера Z-звіту зазначається номер розрахункової книжки, що використовувалась під час відключення електроенергії або в період ремонту РРО, якщо наприкінці робочого дня фіскальний звітний чек не роздруковувався через відсутність електроенергії чи непрацездатність РРО.

аркуш 2

 

Додаток 2
до Порядку реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій
(пункт 3 глави 1 розділу II)

 

Титульна сторінка

КНИГА
ОБЛІКУ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ
на господарську одиницю

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г

/

 

 

 


Зареєстрована _
                                                                                            (найменування контролюючого органу)

Належить суб'єкту господарювання:

 


(найменування / прізвище, ім'я, по батькові)

податковий номер / серія та номер паспорта*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


місцезнаходження / місце проживання

 


Для використання в господарській одиниці

Дані щодо господарської одиниці:

Назва
господарської одиниці

КОАТУУ
господарської одиниці

Адреса
господарської одиниці

 

 

 

 

 

 

Серія та номер установленого засобу контролю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Кількість аркушів __

 

Реєстрацію книги проведено

_______
(посада, прізвище, ініціали)


(підпис)

 

М. П.

 

Дата реєстрації книги

  року

 

Розпочато

  року

 

Закінчено

  року

Реєстрацію книги скасовано

_______
(посада, прізвище, ініціали)


(підпис)

 

М. П.

 

Дата скасування реєстрації книги року


* Серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами - підприємцями, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта.

аркуш 1

Сторінки для щоденних записів

Облік розрахункових квитанцій та руху готівки

(грн, коп.)

Дата

Номер розрахун-
кової книжки

Номер та серія розрахункової квитанції

Сума готівки

Сума розрахунків

Сума подат-
ку на дода-
ну вар-
тість

Сума акциз-
ного податку
(або іншого подат-
ку)

Видано при повер-
ненні товару

пер-
шої

остан-
ньої

служ-
бове внесен-
ня

служ-
бова видача

загаль-
на

за став-
кою подат-
ку на дода-
ну вар-
тість

за ставкою акциз-
ного податку (або іншого подат-
ку)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

аркуш 2

 

Додаток 3
до Порядку реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій
(пункт 7 глави 1 розділу II)

 

Форма N 1-КОРО

Дата реєстрації в контролюючому органі ___________

Номер реєстрації в контролюючому органі __________

 

ЗАЯВА
про реєстрацію книги обліку розрахункових операцій та/або розрахункової книжки

(потрібне відмітити позначкою "Ц" або "+")

  

1. Контролюючий орган, до якого подається заява:

 


(найменування)

2. Дані щодо суб'єкта господарювання:

 


(найменування / прізвище, ім'я, по батькові)

податковий номер / серія та номер паспорта*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3. Дані щодо РРО:

 

фіскальний номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


модель (модифікація)

 


заводський номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


версія програмного забезпечення

 


модель зовнішнього модема**

 


заводський номер зовнішнього модема**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


реєстраційний номер екземпляра***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4. Дані щодо господарської одиниці, в якій використовуватиметься книга обліку розрахункових операцій / розрахункова книжка:

назва господарської одиниці

 


адреса господарської одиниці

 


КОАТУУ господарської одиниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ідентифікатор об'єкта оподаткування****

 

 

 

 

 

 

 

 


5. Контролюючий орган за адресою господарської одиниці:

 


(найменування)


* Серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами - підприємцями, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта.

** Графа заповнюється в разі наявності у РРО зовнішнього модема.

*** Реєстраційний номер екземпляра РРО відповідно до Реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій.

**** Ідентифікатор об'єкта оподаткування заповнюється згідно з повідомленням про такий об'єкт оподаткування, поданим до контролюючого органу відповідно до вимог пункту 63.3 статті 63 Податкового кодексу України.

6. Дані щодо книги обліку розрахункових операцій та/або розрахункової книжки:

номер книги ОРО, яка реєструється (перереєструється)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

 

 

 


серія та номер засобу контролю книги ОРО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


кількість аркушів ___

 

номер розрахункової книжки,
яка реєструється (перереєструється)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

 

 

 


серія та номер засобу контролю
розрахункової книжки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


кількість аркушів ___

 

7. Інформація, наведена в заяві, є достовірною.

8. Підписант:

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

(реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта*)

 
_________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 
__________
(підпис)

 
__________
(дата)

9. Дані про розгляд заяви про реєстрацію книги обліку розрахункових операцій та/або розрахункової книжки (заповнюються посадовими особами контролюючого органу)

Результати обробки заяви про реєстрацію:

  прийнято рішення про реєстрацію                              відмовлено в реєстрації

Причини відмови в реєстрації ___________

Посадова особа контролюючого органу

__
(прізвище та ініціали)


(підпис)

  року


Дані про реєстрацію книги обліку розрахункових операцій:

фіскальний номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

 

 

 


дата реєстрації

  року


Дані про реєстрацію розрахункової книжки:

номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

 

 

 


дата реєстрації

  року


Посадова особа контролюючого органу

__
(прізвище та ініціали)


(підпис)

  року


 

 

Додаток 4
до Порядку реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій
(пункт 2 глави 3 розділу II)

 

Форма N 2-КОРО

ЗАЯВА
про скасування реєстрації книги обліку розрахункових операцій

Контролюючий орган, до якого подається заява:

 


Дані щодо суб'єкта господарювання:

 


(найменування / прізвище, ім'я, по батькові)

податковий номер / серія та номер паспорта*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Дані щодо РРО (заповнюються у разі наявності):

фіскальний номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


модель (модифікація)

 


заводський номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


версія програмного забезпечення

 


модель зовнішнього модема**

 


заводський номер зовнішнього модема**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


реєстраційний номер екземпляра***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


фіскальний номер книги ОРО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

 

 

 


серія та номер засобу контролю книги ОРО:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


номер розрахункової книжки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

 

 

 


серія та номер засобу контролю розрахункової книжки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Причина скасування реєстрації книги ОРО: ________
_

До заяви про скасування реєстрації книги ОРО додаються: __________
_

Підписант:

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

(реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта*)

 
_________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 
__________
(підпис)

 
__________
(дата)

Дані про розгляд заяви про скасування реєстрації книги ОРО та скасування реєстрації книги ОРО (заповнюються посадовими особами контролюючого органу)

  Прийнято рішення про скасування реєстрації книги ОРО

Дата скасування реєстрації книги ОРО року

  Заяву про скасування реєстрації книги ОРО не прийнято до розгляду

Суб'єкта господарювання повідомлено про причини відмови у розгляді заяви про скасування реєстрації книги ОРО ______
                                                                                                            (дата та вихідний номер листа)

Посадова особа контролюючого органу

__
(прізвище та ініціали)


(підпис)

  року* Серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами - підприємцями, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта.

** Графа заповнюється в разі наявності у РРО зовнішнього модема.

*** Реєстраційний номер екземпляра РРО відповідно до Реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій.

 

Додаток 5
до Порядку реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій
(пункт 2 глави 3 розділу II)

 

Форма N 3-КОРО

РІШЕННЯ N ___________
про скасування реєстрації книги обліку розрахункових операцій

1. Дані щодо суб'єкта господарювання:

 


(найменування / прізвище, ім'я, по батькові)

податковий номер / серія та номер паспорта*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2. Дані щодо господарської одиниці:

назва господарської одиниці

 


адреса господарської одиниці

 


КОАТУУ господарської одиниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ідентифікатор об'єкта оподаткування**

 

 

 

 

 

 

 

 


3. Дані щодо книги ОРО:

фіскальний номер книги ОРО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


серія та номер засобу контролю книги ОРО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4. Дані щодо РРО (у разі наявності):

 

фіскальний номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


модель (модифікація)

 


заводський номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


версія програмного забезпечення

 


модель зовнішнього модема***

 


заводський номер зовнішнього модема***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


реєстраційний номер екземпляра****

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


дата виготовлення

  року

дата введення в експлуатацію

  року

найменування виробника (постачальника)

 


складено _____
                                                                                   (найменування контролюючого органу)
_________, що
                                                 (подія, яка є підставою для скасування реєстрації книги ОРО)
підтверджено _
                                             (документ, який підтверджує наявність підстави для скасування реєстрації книги ОРО)

від року N

Документ є підставою для скасування реєстрації книги ОРО відповідно до

     (структурна одиниця Порядку реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій,
                                 затвердженого
наказом Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року N 547 (Порядок N 547))

Датою скасування реєстрації книги ОРО є року
                                                                                                  (дата затвердження рішення або інша дата)

Керівник або уповноважена особа контролюючого органу

__
(прізвище та ініціали)


(підпис)

  року

 

М. П.

 * Серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами - підприємцями, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта.

** Ідентифікатор об'єкта оподаткування заповнюється згідно з повідомленням про такий об'єкт оподаткування, поданим до контролюючого органу відповідно до вимог пункту 63.3 статті 63 Податкового кодексу України.

*** Графа заповнюється в разі наявності у РРО зовнішнього модема.

**** Реєстраційний номер екземпляра РРО відповідно до Реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій.

аркуш 1

Спосіб вручення примірника рішення про скасування реєстрації суб'єкту господарювання (потрібне відмітити позначкою "Ц" або "+")

  безпосередньо в контролюючому органі                      поштою

Примірник рішення про
скасування реєстрації
одержав _________            року
                            (прізвище та ініціали)                    (підпис)

Посадова особа контролюючого органу

__
(прізвище та ініціали)


(підпис)

  року


Примітка.

До цього корінця мають бути додані:

у разі отримання рішення про скасування реєстрації за довіреністю - така довіреність;

у разі надсилання рішення про скасування реєстрації поштою - поштове повідомлення про вручення відповідного листа суб'єкту господарювання чи уповноваженій особі суб'єкта господарювання.

аркуш 2

 

Додаток 6
до Порядку реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій
(пункт 2 глави 1 розділу III)

 

Реєстраційна сторінка

РОЗРАХУНКОВА КНИЖКА

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

 

 

 


Зареєстрована
                                                                                           (найменування контролюючого органу)

Дата реєстрації року

1. Належить суб'єкту господарювання:

 


(найменування / прізвище, ім'я, по батькові суб'єкта господарювання)

податковий номер / серія та номер паспорта*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


місцезнаходження / місце проживання

 


2. Дані щодо господарської одиниці:

назва господарської одиниці

 


адреса господарської одиниці

 


КОАТУУ господарської одиниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ідентифікатор об'єкта оподаткування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


серія та номер засобу контролю
розрахункової книжки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


кількість аркушів _

 

серія               номер першого бланка              кількість бланків   


* Серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами - підприємцями, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта.

 

Додаток 1
до Порядку опломбування реєстраторів розрахункових операцій
(пункт 1 розділу II)

 

Форма N 3-ЦСО

ПОВІДОМЛЕННЯ
про укладання договору про технічне обслуговування та ремонт реєстратора розрахункових операцій

1. Ознака надання інформації

  

2. Контролюючий орган, до якого подається заява:

 


(найменування)

3. Дані щодо центру сервісного обслуговування:

 


(найменування)

податковий номер / серія та номер паспорта*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


дата включення до Реєстру центрів сервісного обслуговування РРО

  

4. Дані щодо суб'єкта господарювання - власника РРО, з яким укладено договір:

 


(найменування)

податковий номер / серія та номер паспорта*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5. Дані щодо договору:

 

N __________ 

 

строк дії

з
       (початок дії)

до
          (закінчення дії)

продовжено

з
       (початок дії)

до
          (закінчення дії)

6. Дані щодо РРО:

модель (модифікація)

 


версія програмного забезпечення

 


7. Дані щодо виробника (постачальника) РРО:

 


(найменування)

податковий номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


8. Підписант:

  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

(реєстраційний номер облікової
картки платника
податків або серія та номер паспорта*)

 
________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 
  * Серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами - підприємцями, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта.

 

Додаток 2
до Порядку опломбування реєстраторів розрахункових операцій
(пункт 7 розділу II)

 

Форма N 1-ЦСО

  року N _____

 

ДОВІДКА
про опломбування реєстратора розрахункових операцій

направлено до
                                                                                          (найменування контролюючого органу)

центром сервісного обслуговування (дані щодо ЦСО):

 


(найменування / прізвище, ім'я, по батькові суб'єкта господарювання)

податковий номер / серія та номер паспорта*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


номер договору СГД з ЦСО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


дата договору СГД з ЦСО

  

строк дії договору:

з

  

 

до

  

Дані щодо РРО:

 

зарезервований/присвоєний фіскальний номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


модель (модифікація)

 


заводський номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


версія програмного забезпечення

 


модель зовнішнього модема**

 


заводський номер зовнішнього модема**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


найменування виробника (постачальника)

 


дата виготовлення

  

дата введення в експлуатацію

  

дата здійснення розпломбування

  о ____ год ____ хв

причина розпломбування

 


характер виявленої несправності РРО

 


сума денної виручки на момент розпломбування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


РРО використовується (дані щодо суб'єкта господарювання):

 


(найменування / прізвище, ім'я, по батькові суб'єкта господарювання)

податковий номер / серія та номер паспорта*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


у господарській одиниці (дані щодо господарської одиниці):

назва господарської одиниці/
пункту обміну валюти

 

 


адреса господарської одиниці/
місцезнаходження пункту обміну
валюти

 

 


КОАТУУ господарської одиниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Відповідальна особа суб'єкта господарювання

___
(прізвище та ініціали)


(підпис)

  


* Серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами - підприємцями, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта.

** Графа заповнюється в разі наявності у РРО зовнішнього модема.

аркуш 1

Конструкція та програмне забезпечення РРО відповідають документації виробника

РРО працює у фіскальному режимі роботи

Дата здійснення персоналізації о ____ год ____ хв

РРО опломбовано

Дата здійснення опломбування о ____ год ____ хв

Номери установлених засобів контролю на РРО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Відповідальна особа ЦСО

_________
(посада)

______
(прізвище та ініціали)


(підпис)


 

Відмовлено в опломбуванні РРО

Дата відмови о ____ год ____ хв

Причина відмови в опломбуванні

 


Відповідальна особа ЦСО

_________
(посада)

______
(прізвище та ініціали)


(підпис)


 

 

аркуш 2
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали