Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Змін до Порядку розгляду заяв іноземців та осіб без громадянства про продовження строку перебування на території України, затвердженого наказом МВС України від 25 квітня 2012 року N 363

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.11.2012

м. Київ

N 1085


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 грудня 2012 р. за N 2094/22406

Про затвердження Змін до Порядку розгляду заяв іноземців та осіб без громадянства про продовження строку перебування на території України, затвердженого наказом МВС України від 25 квітня 2012 року N 363

Відповідно до пункту 7 Порядку продовження строку перебування та продовження або скорочення строку тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на території України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2012 року N 150 (Постанова N 150), та з метою врегулювання процедури розгляду заяв іноземців та осіб без громадянства про продовження строку перебування на території України, прийняття рішення за якими належить до компетенції Голови (або його заступників) Державної міграційної служби України,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку розгляду заяв іноземців та осіб без громадянства про продовження строку перебування на території України, затвердженого наказом МВС від 25 квітня 2012 року N 363 (Порядок N 363), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 травня 2012 року за N 778/21091, що додаються.

2. Державній міграційній службі України (Ковальчук М. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної міграційної служби України Ковальчука М. М.

4. Цей наказ надіслати за належністю.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр
генерал внутрішньої служби України

В. Ю. Захарченко

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Служби безпеки України

В. Породько

Т. в. о. Міністра
закордонних справ України

Р. М. Демченко

Перший заступник Голови
Державної прикордонної служби -
директор Департаменту
охорони державного кордону
генерал-полковник

П. А. Шишолін


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
26.11.2012 N 1085

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 грудня 2012 р. за N 2094/22406


ЗМІНИ
до Порядку розгляду заяв іноземців та осіб без громадянства про продовження строку перебування на території України (Порядок N 363)

1. У пункті 7:

в абзаці першому слова "до десяти робочих днів" замінити словами "до десяти, а у випадку подання документів для прийняття рішення до ДМС - чотирнадцяти календарних днів";

в абзаці другому цифри та слова "10 робочих днів" замінити цифрами та словами "14 календарних днів".

2. Пункт 8 після слів "цих осіб в Україні" доповнити словами "та завіряє копії прийнятих документів своїм підписом".

3. Пункт 10 доповнити новими абзацами такого змісту:

"У разі якщо прийняття рішення за заявою про продовження строку перебування на території України належить до компетенції Голови (або його заступників) ДМС, прийняті документи (крім паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства) невідкладно (не пізніше наступного робочого дня після дати подачі заяви) надсилаються до ДМС із супровідним листом за підписом начальника (або його заступника) територіального органу чи підрозділу ДМС.

Працівник ДМС перевіряє правильність оформлення документів, з'ясовує питання щодо наявності або відсутності підстав для продовження строку перебування на території України та свої пропозиції разом із супровідним листом на адресу територіального органу чи підрозділу ДМС доповідає Голові (або його заступнику) ДМС для прийняття остаточного рішення. Після прийняття рішення документи повертаються територіальному органу чи підрозділу ДМС за місцем проживання іноземця чи особи без громадянства.".

4. Абзац перший пункту 12 викласти в такій редакції:

"12. Продовження строку перебування оформляється шляхом проставлення в паспортному документі штампа (додаток 6), у якому зазначається орган, який прийняв рішення, та термін, на який вирішено продовжити строк перебування. Штамп проставляється на першій вільній сторінці паспортного документа поряд з візою чи наявною відміткою про реєстрацію, завіряється підписом начальника (або його заступника) територіального органу чи підрозділу ДМС за місцем проживання іноземця чи особи без громадянства та скріплюється печаткою.".

 

Голова Державної
міграційної служби України

М. М. Ковальчук

 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали