Додаткова копія: Про затвердження Змін до Порядку та умов виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності поліцейського

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.04.2019

м. Київ

N 249

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 квітня 2019 р. за N 414/33385

Про затвердження Змін до Порядку та умов виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності поліцейського

Відповідно до Законів України "Про Національну поліцію" (Закон N 580-VIII) та "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях" (Закон N 2268-VIII), з метою впорядкування виплати одноразової грошової допомоги поліцейським в особливий період, під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях або проведення антитерористичної операції, інших заходів в умовах особливого періоду

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку та умов виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності поліцейського, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 11 січня 2016 року N 4 (Порядок N 4), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 січня 2016 року за N 163/28293 (зі змінами), що додаються.

2. Управлінню взаємодії з Національною поліцією (Соколовський О. О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

А. Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр соціальної політики України

А. Рева

Голова Національної поліції України

С. М. Князєв

Голова Державної служби
України з питань праці

Р. Чернега

Перший заступник Голови
СПО об'єднань профспілок

О. О. Шубін

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
05 квітня 2019 року N 249

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
19 квітня 2019 р. за N 414/33385

ЗМІНИ
до Порядку та умов виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності поліцейського (Порядок N 4)

1. У розділі I:

1) пункт 3 після слів "у тому числі під час участі в антитерористичній операції," доповнити словами "у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, під час";

2) у пункті 4:

у підпункті 1 слова "захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України" замінити словами "у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, під час захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України або смерті поліцейського внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого за зазначених обставин";

у підпункті 2 слова "захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України" замінити словами "у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, під час захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України".

2. У розділі III:

1) у пункті 4:

в абзаці другому підпункту 1 слова "повнолітнього отримувача" замінити словами "члена сім'ї (повнолітнього), батьків та утриманців загиблого (померлого)";

підпункт 3 доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі смерті від захворювання акти розслідування нещасного випадку (у тому числі поранення) та акти, що свідчать про причини та обставини смерті поліцейського не подаються;";

підпункт 4 після слова "зв'язку" доповнити словом "захворювання,";

абзац вісімнадцятий викласти в такій редакції:

"Засвідчення копій документів, зазначених у підпунктах 3, 4, здійснює керівник підрозділу, установи, організації, що видав(ла) документ. Копії документів, зазначених у підпунктах 5 - 12, засвідчує своїм підписом фізична особа, що подає документи, та перевіряє особа, що їх приймає.";

2) абзац одинадцятий пункту 5 викласти в такій редакції:

"Засвідчення копій документів, зазначених у підпунктах 4 - 6, здійснює керівник установи, організації, підрозділу, що видала(в) документ. Копії документів, зазначених у підпунктах 7 - 9, засвідчує своїм підписом фізична особа, що подає документи, та перевіряє особа, що їх приймає.".

3. У розділі IV:

1) у пункті 1 цифру "6" замінити цифрою "5";

2) пункт 3 доповнити новими абзацами такого змісту:

"ОГД призначається і виплачується рівними частинами членам сім'ї, батькам та утриманцям загиблого (померлого) поліцейського.

Якщо одна із зазначених осіб відмовляється від отримання ОГД, її частка розподіляється між іншими особами, які мають право на її отримання.

Заява про відмову від отримання ОГД має бути нотаріально посвідчена в установленому законодавством порядку.";

3) абзац п'ятий пункту 4 після слова "України," доповнити словами "в межах бюджетних асигнувань встановлених органам поліції охорони на зазначені цілі,";

4) абзац перший пункту 8 викласти в такій редакції:

"8. Якщо поліцейському після встановлення ступеня втрати працездатності без установлення інвалідності під час повторного огляду буде встановлено згідно з рішенням медико-соціальної експертної комісії групу інвалідності або більший відсоток втрати працездатності, що дає йому право на отримання грошової допомоги в більшому розмірі, виплата проводиться з урахуванням раніше виплаченої суми.".

 

Начальник Управління взаємодії з
Національною поліцією
Міністерства внутрішніх справ України

О. О. Соколовський
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали