Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Змін до Порядку ведення обліку і звітності про використання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також їх зберігання

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.09.2019

м. Київ

N 3000/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 вересня 2019 р. за N 1062/34033

Про затвердження Змін до Порядку ведення обліку і звітності про використання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також їх зберігання

Відповідно до підпункту 22 пункту 3 (Постанова N 228) та пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України (Постанова N 228), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 228,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку ведення обліку і звітності про використання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також їх зберігання, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 29 жовтня 2012 року N 1578/5 (Порядок N 1578/5), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 02 листопада 2012 року за N 1845/22157 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту приватного права (Ференс О. М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

 

Міністр

Д. Малюська

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
26 вересня 2019 року N 3000/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 вересня 2019 року за N 1062/34033

ЗМІНИ
до Порядку ведення обліку і звітності про використання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також їх зберігання (Порядок N 1578/5)

1. У розділі II:

у пункті 2.5:

після слів "сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) ради" доповнити словами ", ради об'єднаної територіальної громади";

доповнити новим абзацом такого змісту:

"Посадова особа, відповідальна за зберігання бланків свідоцтв в окремому приміщенні виконавчого органу сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) ради об'єднаної територіальної громади, одержує бланки свідоцтв у посадової особи, відповідальної за зберігання бланків свідоцтв у виконавчому органі сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) ради об'єднаної територіальної громади, за видатковою накладною з розрахунку не більше місячної потреби в них.";

абзац другий пункту 2.6 після слів "сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) ради" доповнити словами ", ради об'єднаної територіальної громади";

абзац перший пункту 2.8 після слів "розташованого у декількох приміщеннях," доповнити словами "та у виконавчому органі сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) ради, ради об'єднаної територіальної громади";

у пункті 2.10:

після слів "сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) ради" доповнити словами ", ради об'єднаної територіальної громади";

доповнити новим абзацом такого змісту:

"Посадова особа, відповідальна за зберігання бланків свідоцтв в окремому приміщенні виконавчого органу сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) ради, об'єднаної територіальної громади, не пізніше наступного робочого дня з дня їх отримання надає підтвердження про прийняття бланків свідоцтв (додаток 31) посадовій особі, відповідальній за зберігання бланків свідоцтв у відповідному виконавчому органі.".

2. У розділі III:

пункт 3.2 викласти у такій редакції:

"3.2. У виконавчому органі сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) ради, ради об'єднаної територіальної громади відповідальною за зберігання бланків свідоцтв є посадова особа, що проводить державну реєстрацію актів цивільного стану, а також посадова особа, уповноважена на проведення державної реєстрації актів цивільного стану в населених пунктах об'єднаної територіальної громади (крім її адміністративного центру), на яких цей обов'язок покладено розпорядженням виконавчого органу або рішенням відповідної ради, про що повідомляється відділ державної реєстрації актів цивільного стану головного територіального управління юстиції, який забезпечує бланками свідоцтв цей виконавчий орган.";

пункт 3.4, підпункт 3.4.3 пункту 3.4 після слів "сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) ради" доповнити словами ", ради об'єднаної територіальної громади";

в абзаці другому пункту 3.6 слова та цифри "абзацом другим пункту 2.4" замінити словами та цифрами "абзацом другим пункту 2.4, абзацом другим пункту 2.5";

абзац перший пункту 3.9 після слів "сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) ради" доповнити словами ", ради об'єднаної територіальної громади".

3. У розділі IV:

підпункт 4.2.3 пункту 4.2 після слів "сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) ради" доповнити словами ", у тому числі в окремому приміщенні виконавчого органу сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) ради об'єднаної територіальної громади,";

пункти 4.3, 4.6 після слів "сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) ради" доповнити словами ", ради об'єднаної територіальної громади".

4. У пункті 5.4 розділу V:

після слів "сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) ради" доповнити словами ", ради об'єднаної територіальної громади";

доповнити новим абзацом такого змісту:

"Посадова особа, відповідальна за зберігання бланків свідоцтв в окремому приміщенні виконавчого органу сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) ради об'єднаної територіальної громади, подає звіт про витрачання бланків свідоцтв посадовій особі, відповідальній за зберігання бланків свідоцтв у відповідному виконавчому органі, щомісяця не пізніше 03 числа наступного місяця.".

5. Абзаци перший, третій пункту 6.2 розділу VI після слів "сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) ради" доповнити словами ", ради об'єднаної територіальної громади".

6. У додатках до Порядку:

доповнити Порядок після додатка 3 новим додатком 31, що додається;

додатки 5, 12 після слів "(крім міст обласного значення) ради" доповнити словами "(ради об'єднаної територіальної громади)".

 

Директор Департаменту
приватного права

О. Ференс

 

Додаток 31
до Порядку ведення обліку і звітності про використання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також їх зберігання
(пункт 2.10)

Найменування виконавчого органу
сільської, селищної, міської
(крім міст обласного значення) ради
об'єднаної територіальної громади

ПІДТВЕРДЖЕННЯ
про прийняття бланків свідоцтв

___ 20__ року

____
(місце складання)

N ______

Відповідно до пункту 2.10 розділу II Порядку ведення обліку і звітності про використання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також їх зберігання, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від ___ N ____, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України ___ за N ___, а також на підставі _______
                                                                                                                                                                  (найменування документа)
виконавчого комітету ______ сільської, селищної, міської
                                                                                          (найменування ради)
(крім міст обласного значення) ради об'єднаної територіальної громади (необхідне підкреслити) від ___ 20__ року N ______ мною, _________,
                                                                                                                                        (посада, прізвище та ініціали)
складено це підтвердження про те, що ___ 20__ року від
_
       (прізвище, ім'я, по батькові посадової особи, відповідальної за зберігання бланків свідоцтв у виконавчому органі
                  сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) ради об'єднаної територіальної громади)
було прийнято та перевірено на наявність такі бланки свідоцтв:

про _______ серії _____ з N ______ до N ______
                              (вид бланків свідоцтв)
у кількості _________ (___________) штук.
                           (цифрами)                         (словами)

Кожний бланк свідоцтва переглянуто, окремо перевірено їх нумерацію.

Отримані бланки свідоцтв ___ 20__ року оприбутковано в книзі обліку бланків свідоцтв про _________
                                                     (вид бланків свідоцтв)

М. П.

Посадова особа, відповідальна
за зберігання бланків свідоцтв

 
__________
(підпис)

 
_______
(ініціали та прізвище)
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали