ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 10 липня 2017 року N 230

Про затвердження Змін до Порядку відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню місцевих бюджетів

Відповідно до Бюджетного кодексу України та з метою відображення у бухгалтерському обліку виконання місцевих бюджетів операцій з коштами в іноземній валюті наказую:

1. Затвердити Зміни до Порядку відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 14 грудня 2007 року N 233, що додаються.

2. Головному управлінню Державної казначейської служби України у м. Києві (Грицун Т. Г.) надати Департаменту інформаційних технологій (Стоєв О. О.) завдання щодо модифікації прикладного програмного забезпечення.

3. Департаменту інформаційних технологій (Стоєв О. О.) забезпечити доопрацювання прикладного програмного забезпечення згідно із завданнями на модифікацію.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його підписання.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Державної казначейської служби України відповідно до розподілу обов'язків та начальників головних управлінь Державної казначейської служби України.

 

В. о. Голови

В. П. Дуда

 

Додаток
до наказу Державної казначейської служби України
10 липня 2017 року N 230

Зміни до Порядкувідображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню місцевих бюджетів

1. Пункт "а" розділу V Порядку доповнити підпунктами 14 - 16 такого змісту:

"14. Перераховано кошти на придбання іноземної валюти (підстава - платіжні та підтвердні документи розпорядників або одержувачів бюджетних коштів):

Дебет

3541

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами загального фонду місцевого бюджету

або:

3543

Рахунок одержувачів коштів за коштами загального фонду місцевого бюджету

Кредит

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

а також:

Дебет

1231

Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів, відкриті в установах банків за коштами загального фонду

Кредит

3621

Рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків, за коштами загального фонду місцевого бюджету

15. На суму проведеної оплати рахунків в іноземній валюті розпорядників або одержувачів бюджетних коштів (підстава - Довідка про надходження до місцевих бюджетів в іноземній валюті):

Дебет

3621

Рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків, за коштами загального фонду місцевого бюджету

Кредит

1231

Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів, відкриті в установах банків за коштами загального фонду

одночасно:

Дебет

7211

Видатки загального фонду місцевого бюджету

Кредит

7911

Контррахунок за видатковими операціями

одночасно:

Дебет

9121

Поточні кошторисні призначення за коштами загального фонду місцевих бюджетів

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно (крім одержувачів бюджетних коштів):

Дебет

9141

Поточні призначення з загального фонду місцевого бюджету за планом асигнувань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно**:

Дебет

9423

Фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами загального фонду місцевого бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку


** проведення здійснюється у разі реєстрації в органах Казначейства бюджетних фінансових зобов'язань розпорядником (одержувачем) бюджетних коштів відповідно до вимог законодавчих та нормативно-правових актів.

16. На суму курсової різниці (підстава - Довідка про надходження до місцевих бюджетів в іноземній валюті, виписка з рахунку в банку):

1) у разі зменшення курсу:

Дебет

3621

Рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків, за коштами загального фонду місцевого бюджету

Кредит

1231

Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів, відкриті в установах банків за коштами загального фонду

одночасно:

Дебет

8143

Кошти загального фонду місцевого бюджету, отримані розпорядниками коштів від курсової різниці

Кредит

8921

Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку

2) у разі збільшення курсу:

Дебет

1231

Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів, відкриті в установах банків за коштами загального фонду

Кредит

3621

Рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків, за коштами загального фонду місцевого бюджету

одночасно:

Дебет

8921

Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку

Кредит

8143

Кошти загального фонду місцевого бюджету, отримані розпорядниками коштів від курсової різниці".

2. Пункт "б" розділу V Порядку доповнити пунктом 12 такого змісту:

"12. Перераховано кошти на придбання іноземної валюти (підстава - платіжні та підтвердні документи розпорядників або одержувачів бюджетних коштів):

Дебет

3542

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

або:

3544

Рахунок одержувачів коштів за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

а також:

Дебет

1234

Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів, відкриті в установах банків за коштами спеціального фонду

Кредит

3622

Рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду місцевого бюджету".

У зв'язку із цим пункти 12 - 14 вважати пунктами 13 - 15.

 

Директор Департаменту
методології з обслуговування
бюджетів, бухгалтерського обліку,
звітності та розвитку Казначейства

Л. І. Литвиненко
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали