НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

від 25 квітня 2017 року N 550

м. Київ

Про затвердження Змін до Порядку визначення необхідного доходу від здійснення діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом у разі застосування стимулюючого регулювання та Порядку визначення необхідного доходу від здійснення діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання

Відповідно до законів України "Про природні монополії", "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановляє:

1. Затвердити Зміни до Порядку визначення необхідного доходу від здійснення діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом у разі застосування стимулюючого регулювання, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 11 липня 2013 року N 898 (Порядок N 898), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 липня 2013 року за N 1220/23752, що додаються.

2. Затвердити Зміни до Порядку визначення необхідного доходу від здійснення діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 26 липня 2013 року N 1032 (Порядок N 1032), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 серпня 2013 року за N 1293/23825, що додаються.

3. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

 

Голова НКРЕКП

Д. Вовк

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Антимонопольного
комітету України

Ю. Терентьєв

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики
25 квітня 2017 року N 550

Зміни до Порядку визначення необхідного доходу від здійснення діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом у разі застосування стимулюючого регулювання (Порядок N 898)

1. У розділі II:

1) абзаци п'ятий та шостий пункту 2.2 викласти в такій редакції:

"ФОПnt-1 - прогнозований фонд оплати праці, що врахований у складі прогнозованих операційних контрольованих витрат у попередньому році t-1, тис. грн;

ФОПnt - прогнозований фонд оплати праці (витрати на оплату праці) у році t, що розраховується відповідно до Порядку визначення витрат на оплату праці, які враховуються у тарифах на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами), постачання електричної енергії за регульованим тарифом, передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, виробництво теплової та виробництво електричної енергії, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 26 жовтня 2015 року N 2645 (Порядок N 2645), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 листопада 2015 року за N 1431/27876, (далі - Порядок визначення витрат на оплату праці), тис. грн;";

2) пункти 2.6 - 2.8 виключити.

У зв'язку з цим пункти 2.9 - 2.28 вважати відповідно пунктами 2.6 - 2.25 та формули 9 - 27 вважати відповідно формулами 5 - 23;

3) пункт 2.15 викласти в такій редакції:

"2.15. Прибуток на регуляторну базу активів для першого та наступних регуляторних періодів у році t визначається за формулою

П t = РБА 0 х РНД 0 +

(РБА нов пt + РБА нов к t)
______
2

х РНД нов, тис. грн,

(7)

де

РБА0 - регуляторна база активів, яка створена на дату переходу до стимулюючого регулювання, тис. грн;

РНД0 - встановлена НКРЕКП регуляторна норма доходу на регуляторну базу активів, яка створена на дату переходу до стимулюючого регулювання, відносні одиниці;

РБАновпt - регуляторна база активів, яка створена після переходу до стимулюючого регулювання на початок року t, тис. грн;

РБАновкt - регуляторна база активів, яка створена після переходу до стимулюючого регулювання на кінець року t, тис. грн;

РНДнов - встановлена НКРЕКП регуляторна норма доходу на регуляторну базу активів, яка створена після переходу до стимулюючого регулювання, відносні одиниці.".

У зв'язку з цим формули 9 - 23 вважати відповідно формулами 8 - 22;

4) пункт 2.16 виключити.

У зв'язку з цим пункти 2.17 - 2.25 вважати відповідно пунктами 2.16 - 2.24;

5) абзац перший пункту 2.19 після слова та знака "регулювання," доповнити словами "для першого та наступних регуляторних періодів";

6) пункт 2.20 виключити.

У зв'язку з цим пункти 2.21 - 2.24 вважати відповідно пунктами 2.20 - 2.23 та формули 13 - 22 вважати відповідно формулами 11 - 20;

7) у пункті 2.21 цифри "2.14 - 2.25" замінити цифрами "2.11 - 2.20".

2. У пункті 3.2 розділу III:

1) абзаци дев'ятий та десятий викласти в такій редакції:

"ФОПуt-2 - середньорічний фонд оплати праці у році t - 2, що врахований у складі уточнених операційних контрольованих витрат у році t-2, тис. грн;

ФОПуt-1 - середньорічний фонд оплати праці в попередньому році t - 1, що розрахований відповідно до Порядку визначення витрат на оплату праці (Порядок N 2645), з урахуванням фактично застосованих параметрів, тис. грн;";

2) в абзаці дев'ятнадцятому слова "що визначається відповідно до пунктів 2.6 - 2.8 розділу II цього Порядку," виключити;

3) в абзаці двадцять першому цифри "2.14" замінити цифрами "2.11";

4) в абзаці двадцять другому цифри "2.18" замінити цифрами "2.15";

5) в абзаці двадцять третьому цифри "2.25" замінити цифрами "2.20";

6) в абзаці сорок другому символи та цифри "(26), (27)" замінити символами та цифрами "(19), (20)";

7) абзац сорок третій викласти в такій редакції:

"КПt-1 - коригування необхідного доходу у зв'язку з прийняттям НКРЕКП рішень щодо порушення Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, затверджених постановою НКРЕ від 13 червня 1996 року N 15/1, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 08 серпня 1996 року за N 433/1458, у частині виявлення фактів недотримання вимог при формуванні переліку активів для проведення незалежної оцінки та визначення регуляторної бази активів, невиконання інвестиційної програми, надання ліцензіатом недостовірних даних, помилок при розрахунку необхідного доходу для здійснення діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом.".

3. У тексті Порядку абревіатуру "НКРЕ" замінити абревіатурою "НКРЕКП", крім підпункту 3 пункту 1.5 розділу I та абзацу сорок третього пункту 3.2 розділу III.

 

Заступник директора Департаменту
із регулювання відносин
у сфері енергетики

А. Огньов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики
25 квітня 2017 року N 550

Зміни до Порядку визначення необхідного доходу від здійснення діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання (Порядок N 1032)

1. У розділі II:

1) абзац п'ятий та шостий пункту 2.2 викласти в такій редакції:

"ФОПnt-1 - прогнозований фонд оплати праці, що врахований у складі прогнозованих операційних контрольованих витрат у попередньому році t - 1, тис. грн;

ФОПnt - прогнозований фонд оплати праці (витрати на оплату праці) у році t, що розраховується відповідно до Порядку визначення витрат на оплату праці, які враховуються у тарифах на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами), постачання електричної енергії за регульованим тарифом, передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, виробництво теплової та виробництво електричної енергії, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 26 жовтня 2015 року N 2645 (Порядок N 2645), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 листопада 2015 року за N 1431/27876, (далі - Порядок визначення витрат на оплату праці), тис. грн;";

2) пункти 2.6 - 2.8 виключити.

У зв'язку з цим пункти 2.9 - 2.30 вважати відповідно пунктами 2.6 - 2.27 та формули 9 - 33 вважати відповідно формулами 5 - 29;

3) пункт 2.15 викласти в такій редакції:

"2.15. Прибуток на регуляторну базу активів для першого та наступних регуляторних періодів у році t визначається за формулою

П t = РБА 0 х РНД 0 +

(РБА нов пt + РБА нов к t)
_____
2

х РНД нов, тис. грн,

(7)

де

РБА0 - регуляторна база активів, яка створена на дату переходу до стимулюючого регулювання, тис. грн;

РНД0 - встановлена НКРЕКП регуляторна норма доходу на регуляторну базу активів, яка створена на дату переходу до стимулюючого регулювання, відносні одиниці;

РБАновпt - регуляторна база активів, яка створена після переходу до стимулюючого регулювання на початок року t, тис. грн;

РБАновкt - регуляторна база активів, яка створена після переходу до стимулюючого регулювання на кінець року t, тис. грн;

РНДнов - встановлена НКРЕКП регуляторна норма доходу на регуляторну базу активів, яка створена після переходу до стимулюючого регулювання, відносні одиниці.".

У зв'язку з цим формули 9 - 29 вважати відповідно формулами 8 - 28;

4) пункт 2.16 виключити.

У зв'язку з цим пункти 2.17 - 2.27 вважати відповідно пунктами 2.16 - 2.26;

5) абзац перший пункту 2.20 після слова та знака "регулювання," доповнити словами "для першого та наступних регуляторних періодів";

6) пункт 2.21 виключити.

У зв'язку з цим пункти 2.22 - 2.26 вважати відповідно пунктами 2.21 - 2.25 та формули 11 - 28 вважати відповідно формулами 9 - 26;

7) в абзаці першому пункту 2.23 цифри "2.14 - 2.26" замінити цифрами "2.11 - 2.21".

2. У пункті 3.2 розділу III:

1) абзаци десятий та одинадцятий викласти в такій редакції:

"ФОПуt-2 - середньорічний фонд оплати праці у році t - 2, що врахований у складі уточнених операційних контрольованих витрат у році t - 2, тис. грн;

ФОПуt-1 - середньорічний фонд оплати праці в попередньому році t - 1, що розрахований відповідно до Порядку визначення витрат на оплату праці (Порядок N 2645), з урахуванням фактично застосованих параметрів, тис. грн;";

2) в абзаці двадцятому слова "що визначається відповідно до пунктів 2.6 - 2.8 розділу II цього Порядку," виключити;

3) в абзаці двадцять другому цифри "2.14" замінити цифрами "2.11";

4) в абзаці двадцять третьому цифри "2.18" замінити цифрами "2.15";

5) в абзаці двадцять четвертому цифри "2.26" замінити цифрами "2.21";

6) в абзаці шістдесят четвертому символи та цифри "(31), (32)" замінити символами та цифрами "(24), (25)";

7) абзац сімдесят третій викласти в такій редакції:

"КПt-1 - коригування необхідного доходу у зв'язку з прийняттям НКРЕКП рішень щодо порушення Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами, затверджених постановою НКРЕ від 13 червня 1996 року N 15, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 26 липня 1996 року за N 408/1433, у частині виявлення фактів недотримання вимог при формуванні переліку активів для проведення незалежної оцінки та визначення регуляторної бази активів, невиконання інвестиційної програми, надання ліцензіатом недостовірних даних, помилок при розрахунку необхідного доходу для здійснення діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами.".

3. Абревіатуру "НКРЕ" замінити абревіатурою "НКРЕКП", крім підпункту 3 пункту 1.5 розділу I, пункту 2.11 розділу II, абзаців сорок першого, сорок третього, сімдесят третього пункту 3.2 розділу III.

 

Заступник директора Департаменту
із регулювання відносин
у сфері енергетики

А. Огньов
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали