Додаткова копія: Про затвердження Змін до Порядку взаємодії МВС як головного розпорядника коштів державного бюджету та відповідальних виконавців бюджетних програм на всіх стадіях бюджетного процесу

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.08.2019

м. Київ

N 663

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 серпня 2019 р. за N 984/33955

Про затвердження Змін до Порядку взаємодії МВС як головного розпорядника коштів державного бюджету та відповідальних виконавців бюджетних програм на всіх стадіях бюджетного процесу

Відповідно до частини п'ятої статті 22, статей 35, 46 Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року N 878 (Постанова N 878), постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року N 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", та з метою приведення нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України у відповідність до вимог чинного законодавства України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку взаємодії МВС як головного розпорядника коштів державного бюджету та відповідальних виконавців бюджетних програм на всіх стадіях бюджетного процесу, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 13 листопада 2018 року N 907 (Порядок N 907), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2018 року за N 1366/32818, що додаються.

2. Департаменту фінансово-облікової політики (Шевнін С. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Тахтая О. В.

 

Т. в. о. Міністра

С. Яровий

ПОГОДЖЕНО:

 

Командувач Національної
гвардії України
генерал-лейтенант

М. Балан

Голова Державної служби
України з надзвичайної ситуації

М. Чечоткін

Голова Державної
міграційної служби України

М. Ю. Соколюк

Голова Державної
прикордонної служби України

С. Дейнеко

Голова Національної
поліції України

С. Князєв

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
09 серпня 2019 року N 663

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 серпня 2019 р. за N 984/33955

ЗМІНИ
до Порядку взаємодії МВС як головного розпорядника коштів державного бюджету та відповідальних виконавців бюджетних програм на всіх стадіях бюджетного процесу (Порядок N 907)

1. У розділі I:

1) у пункті 6:

абзаци другий, третій пункту 6 викласти в такій редакції:

"плани діяльності на середньостроковий період (включаючи заходи щодо реалізації інвестиційних проектів) з урахуванням Бюджетної декларації (прогнозу місцевого бюджету), закону про Державний бюджет України, прогнозних та програмних документів економічного і соціального розвитку;

проект кошторису та бюджетний запит, складені на підставі Бюджетної декларації та плану діяльності на середньостроковий період, з розрахунками та обґрунтуваннями в розрізі кодів економічної класифікації видатків;";

2) у пункті 8 слова "на плановий і наступні за плановим два бюджетні періоди" замінити словами "на середньостроковий період".

2. У розділі II:

1) заголовок розділу викласти в такій редакції:

"II. Порядок формування проектів кошторисів та їх розгляду головним розпорядником";

2) пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Головний розпорядник здійснює формування проектів кошторисів на підставі Бюджетної декларації та плану діяльності на середньостроковий період.";

3) у пункті 2 слова "та прогнозних показників на плановий і наступні за плановим два бюджетні періоди" виключити;

4) в абзацах другому, четвертому, шостому пункту 3 слова "на плановий і наступні за плановим два бюджетні періоди" та "на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди" замінити словами "на середньостроковий період" відповідно;

5) в абзацах першому, четвертому пункту 4 слова "прогнозних показників на плановий та наступні за плановими два бюджетні періоди" замінити словами "відповідних показників на середньостроковий період".

3. У розділі III:

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Підготовка та розроблення бюджетних запитів до проекту державного бюджету здійснюються відповідно до Бюджетної декларації та вимог інструкцій з підготовки бюджетних запитів з урахуванням планів діяльності на середньостроковий період, звітів про виконання паспортів бюджетних програм, результатів оцінки ефективності бюджетних програм, висновків про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства, рішень Кабінету Міністрів України за результатами огляду витрат державного бюджету в терміни, встановлені законодавством.";

2) у пункті 2 слова "на наступний рік та наступні за плановим два бюджетні періоди" замінити словами "на середньостроковий період".

4. У розділі V абзац другий пункту 5 викласти в такій редакції:

"Головний розпорядник забезпечує затвердження порядків використання коштів державного бюджету за бюджетними програмами протягом 30 днів з дня набрання чинності Законом про Державний бюджет України.".

5. У розділі VI:

1) у пункті 2:

після слів "в бюджетних запитах," доповнити словами "плані діяльності головного розпорядника на середньостроковий період,";

після слів "результативних показників" доповнити словами "та порядків використання бюджетних коштів";

2) у пункті 5 слова "у триденний строк від дня затвердження наказу про паспорти" замінити словами "протягом трьох робочих днів від дня прийняття наказу про затвердження паспортів".

6. Розділ VIII після пункту 3 доповнити новим пунктом 4 такого змісту:

"4. Якщо під час уточнення проекту кошторису розпорядника нижчого рівня головний розпорядник виявляє при формуванні показників цього проекту недодержання рівня діючих ставок (посадових окладів), норм, цін, лімітів, а також інших показників відповідно до законодавства або відсутність потреби в коштах, у тому числі у зв'язку зі зміною повноважень (функцій) такого розпорядника, він протягом бюджетного періоду вживає заходів щодо спрямування вивільнених обсягів видатків на заходи, передбачені законодавством, необхідність яких обумовлена діяльністю інших розпорядників бюджетних коштів, у порядку, визначеному законодавством.".

У зв'язку з цим пункти 4 - 9 вважати відповідно пунктами 5 - 10.

 

Директор Департаменту
фінансово-облікової політики
Міністерства внутрішніх справ України

С. Шевнін
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали