Додаткова копія: Про затвердження Змін до Порядку взаємодії територіальних органів Державної фіскальної служби України, місцевих фінансових органів та територіальних органів Державної казначейської служби України у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.04.2018

м. Київ

N 417

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 квітня 2018 р. за N 533/31985

Про затвердження Змін до Порядку взаємодії територіальних органів Державної фіскальної служби України, місцевих фінансових органів та територіальних органів Державної казначейської служби України у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань

Відповідно до статті 43 Податкового кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375 (Постанова N 375), та з метою удосконалення процедури повернення платникам помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань

НАКАЗУЮ:

1. Доповнити заголовок та пункт 1 наказу Міністерства фінансів України від 15 грудня 2015 року N 1146 "Про затвердження Порядку взаємодії територіальних органів Державної фіскальної служби України, місцевих фінансових органів та територіальних органів Державної казначейської служби України у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань" (Порядок N 1146), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31 грудня 2015 року за N 1679/28124, після слів "грошових зобов'язань" словами "та пені".

2. Затвердити Зміни до Порядку взаємодії територіальних органів Державної фіскальної служби України, місцевих фінансових органів та територіальних органів Державної казначейської служби України у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 15 грудня 2015 року N 1146 (Порядок N 1146), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31 грудня 2015 року за N 1679/28124, що додаються.

3. Департаменту моніторингу баз даних та верифікації виплат Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в. о. Голови Державної фіскальної служби України Продана М. В. та Голову Державної казначейської служби України Слюз Т. Я.

 

Міністр

О. Данилюк

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Державної
фіскальної служби України

М. В. Продан

Голова Державної
казначейської служби України

Т. Я. Слюз

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
06 квітня 2018 року N 417

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 квітня 2018 р. за N 533/31985

Зміни
до Порядку взаємодії територіальних органів Державної фіскальної служби України, місцевих фінансових органів та територіальних органів Державної казначейської служби України у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань (Порядок N 1146)

1. Заголовок Порядку після слів "грошових зобов'язань" доповнити словами "та пені".

2. Пункт 4 доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі повернення надміру сплачених податкових зобов'язань з податку на додану вартість, зарахованих до бюджету з рахунку платника податку в системі електронного адміністрування податку на додану вартість у порядку, визначеному пунктом 2001.5 статті 2001 Податкового кодексу України, такі кошти підлягають поверненню виключно на рахунок платника в системі електронного адміністрування податку на додану вартість, а у разі його відсутності на момент звернення платника податків із заявою на повернення надміру сплачених податкових зобов'язань з податку на додану вартість чи на момент фактичного повернення коштів - шляхом перерахування на поточний рахунок платника податків в установі банку.".

3. У пункті 8:

1) абзац дев'ятий викласти в такій редакції:

"У разі повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до місцевих бюджетів населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, перелік яких затверджений Кабінетом Міністрів України, орган ДФС передає висновки згідно з реєстром висновків за платежами, належними місцевим бюджетам, та платежами, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами, для погодження Донецькій або Луганській обласній військово-цивільній адміністрації відповідно до пункту 241 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України.";

2) в абзацах десятому, одинадцятому слова та цифри "відповідно до частини першої статті 672 глави 11 розділу III Бюджетного кодексу України" замінити словами та цифрами "відповідно до пункту 241 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України".

4. В абзаці п'ятому пункту 13 слова та цифри "відповідно до частини першої статті 672 глави 11 розділу III Бюджетного кодексу України" замінити словами та цифрами "відповідно до пункту 241 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України".

5. У тексті Порядку слова "серія та номер" замінити словами "серія та/або номер", після слів "грошових зобов'язань" доповнити словами "та пені".

6. Відмітки до додатків 2 - 4 до Порядку після слів "грошових зобов'язань" доповнити словами "та пені".

7. У додатках 2 - 4 до Порядку слова "серія та номер" замінити словами "серія та/або номер".

8. Додаток 1 до Порядку викласти в такій редакції:

Штамп органу ДФС

"Додаток 1
до Порядку взаємодії територіальних органів Державної фіскальної служби України, місцевих фінансових органів та територіальних органів Державної казначейської служби України у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань та пені
(пункт 8)

ВИСНОВОК
про повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань та пені

 

N _______

від "___" 20__ року

__
                                                                                           (найменування органу ДФС)
щодо заяви або результатів розрахунку за загальним річним оподатковуваним доходом фізичної особи
__
                                                                      (дата та номер реєстрації в органі ДФС податкової декларації)1
платника податків
_
                                                    (найменування та код ЄДРПОУ платника податків - юридичної особи або
_
                        прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи
                                                 (серія та/або номер паспорта)
2, його податкова адреса3)
про повернення з бюджету помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань та пені з
_
                                                                  (назва податку, збору та код класифікації доходів бюджету)
на суму
___
                                                                                                        (цифрами та словами)

За даними інтегрованої картки та/або інших документів (зазначити)
___
у платника податків станом на "___" 20__ року обліковуються помилково та/або надміру сплачені грошові зобов'язання та пеня з
___
                                                               (назва податку, збору та код класифікації доходів бюджету)
у сумі _________,
                                                                                                             (цифрами та словами)
що виникли "___" 20__ року або при митному оформленні
___
                                                                                                         (зазначити товар)
за митною декларацією N _____ від "___" 20__ року

та зараховані на рахунок N ___ за _________,
                                                                                                                                                              (код класифікації доходів бюджету)

відкритий в ____,
                                                                                            (найменування, реквізити органу Казначейства)
за платіжним(и) дорученням(и) від "___" 20__ року N __________,
                                                      від "___" 20__ року N __________.

Зазначена сума підлягає поверненню
з рахунку N ___ за _________,
                                                                                                                                         (код класифікації доходів бюджету)
відкритого в __:
                                                                                                   (найменування, реквізити органу Казначейства)

1) шляхом перерахування на рахунок N ___ за ___________,
                                                                                                                                                       (код класифікації доходів бюджету)4
відкритий в ____
                                                                                (найменування, реквізити органу Казначейства/банку)

для ___________
                                                                                                            (найменування та код ЄДРПОУ органу ДФС)5
згідно з підготовленим органом ДФС реєстром фізичних осіб - одержувачів коштів
N , що додається6, код виду сплати7 __________;

2) готівковими коштами фізичним особам, що не мають рахунків у банках (зазначити у віконці):

  на підставі чеків, виписаних органами Казначейства на ім'я фізичної особи;

або

  через підприємства поштового зв'язку (поштові перекази) згідно з підготовленим органом ДФС реєстром фізичних осіб - одержувачів коштів N , що додається, код виду сплати 107.

Керівник (заступник керівника) органу ДФС

 
_________
(підпис)

 

(ініціали, прізвище)

М. П.

 

 

Погоджено8:

Керівник місцевого фінансового органу

 
_________
(підпис)

 

(ініціали, прізвище)

                                                 М. П.

1

Не заповнюється митницями ДФС.

2

Заповнюється для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган ДФС і мають відмітку у паспорті.

3

Заповнюється у разі повернення надміру утриманого (сплаченого) податку на доходи фізичних осіб.

4

Заповнюється у разі повернення на погашення грошового зобов'язання (податкового боргу) з інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, незалежно від виду бюджету.

5

Заповнюється у разі повернення на депозитний рахунок митниці ДФС.

6

Заповнюється у разі повернення фізичним особам, що не мають рахунків у банках, готівкових коштів з відповідних рахунків банків за реєстрами одержувачів коштів, підготовленими органами, що контролюють справляння надходжень бюджету.

7

Заповнюється згідно з додатком до Порядку заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 липня 2015 року N 666 (Порядок N 666), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 серпня 2015 року за N 974/27419.

8

Погоджується виключно у випадках повернення платежів, належних місцевим бюджетам, та платежів, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами.".

 

Директор Департаменту
моніторингу баз даних та
верифікації виплат

Д. М. Серебрянський
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали