АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 5 липня 2012 року N 252/10

Про затвердження змін до Порядку застосування до аудиторів (аудиторських фірм) стягнень за неналежне виконання професійних обов'язків

Керуючись Законом України "Про аудиторську діяльність" від 22.04.93 р. N 3125-XII, Аудиторська палата України (далі - АПУ) вирішила:

1. Затвердити зміни до Порядку застосування до аудиторів (аудиторських фірм) стягнень за неналежне виконання професійних обов'язків, затвердженого рішенням АПУ від 15.11.2007 N 184/4, що додаються.

2. Секретаріату АПУ забезпечити оприлюднення цього рішення.

 

Голова
Аудиторської палати України

І. І. Нестеренко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Аудиторської палати України
05.07.2012 N 252/10


Зміни
до Порядку застосування до аудиторів (аудиторських фірм) стягнень за неналежне виконання професійних обов'язків

1. Преамбулу виключити.

2. Назву розділу 1 викласти в такій редакції:

"1. Загальні положення".

3. Після назви розділу 1 доповнити новими пунктами 1.1 - 1.2 такого змісту:

"1.1. Порядок застосування до аудиторів (аудиторських фірм) стягнень за неналежне виконання професійних обов'язків (далі - Порядок) розроблено відповідно до вимог статті 22 Закону України "Про аудиторську діяльність".

1.2. Цим Порядком Аудиторська палата України (далі - АПУ) встановлює єдині умови та порядок застосування до аудиторів (аудиторських фірм) стягнень за неналежне виконання професійних обов'язків".

У зв'язку з цим пункти 1 - 2 вважати відповідно пунктами 1.3 - 1.4, а підпункти 1.1 - 1.9 вважати відповідно підпунктами 1.3.1 - 1.3.9.

4. Підпункт 1.3.3 пункту 1.3 викласти у такій редакції:

"1.3.3. Дисциплінарна комісія АПУ - це постійно діюча комісія АПУ, яка здійснює розгляд матеріалів дисциплінарного провадження".

5. Підпункти 1.3.7 та 1.3.8 пункту 1.3 виключити. У зв'язку з цим підпункт 1.3.9 вважати відповідно підпунктом 1.3.7.

6. Пункт 1.4 викласти у такій редакції:

"1.4. Інші терміни, які використовуються в цьому Положенні, слід застосовувати в контексті Закону України "Про аудиторську діяльність", нормативних документів АПУ та стандартів аудиту".

7. Назву розділу 2 викласти в такій редакції:

"2. Дисциплінарне провадження".

8. Змінити нумерацію пунктів розділу 2, а саме: пункти 1 - 2 вважати відповідно пунктами 2.1 - 2.2.

9. Пункт 2.1 викласти у такій редакції:

"2.1. Дисциплінарне провадження здійснюється Дисциплінарною комісією АПУ згідно із вимогами цього Порядку".

10. Після пункту 2.1 доповнити новими пунктами 2.2 - 2.3 такого змісту:

"2.2. Підставами для відкриття дисциплінарного провадження можуть бути:

2.2.1. Рішення АПУ.

2.2.2. Результати зовнішніх перевірок системи контролю якості аудиторських послуг або вчинення аудиторською фірмою (аудитором) перешкод при здійсненні АПУ контролю за дотриманням вимог Закону України "Про аудиторську діяльність", стандартів аудиту, норм професійної етики аудиторів або непроходження аудиторською фірмою (аудитором) зазначеного контролю у визначений АПУ термін без поважних причин.

2.2.3. Неподання аудиторською фірмою (аудитором) в установлений АПУ термін звіту про виконані роботи за минулий рік (форма N 1-аудит) або зазначення у звіті недостовірної інформації щодо обсягу наданих послуг, надання недостовірної інформації в документах аудиторської фірми (аудитора), що подані до АПУ, яка стала відома АПУ після внесення заявника до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів.

2.2.4. Подання Голови АПУ в зв'язку із виявленням фактів неналежного виконання аудиторами (аудиторськими фірмами) професійних обов'язків.

2.2.5. Подання Комісій АПУ за результатами перевірок дотримання аудиторами (аудиторськими фірмами) вимог Закону України "Про аудиторську діяльність", стандартів аудиту, норм професійної етики та рішень АПУ.

2.2.6. Інші підстави для порушення дисциплінарного провадження щодо аудиторів (аудиторських фірм) згідно з вимогами чинного законодавства.

2.3. До кола питань дисциплінарного провадження залежно від характеру допущених порушень у контексті його предмета можуть входити:

2.3.1. Процедура отримання замовлення на аудиторські послуги.

2.3.2. Результати надання аудиторських послуг.

2.3.3. Позиціонування аудитора (аудиторської фірми) на ринку професійних послуг в Україні (цінова та рекламна політика, аудиторська звітність).

2.3.4. Професійна незалежність аудитора (аудиторської фірми).

2.3.5. Застосування стандартів аудиту та норм професійної етики".

У зв'язку з цим пункт 2.2 вважати відповідно пунктом 2.4.

11. Друге речення пункту 2.4 викласти у такій редакції:

"У випадку коли судовими або іншими органами виявлено порушення Кримінального кодексу України або Кодексу України про адміністративні правопорушення, таке виявлення є підставою для відкриття дисциплінарного провадження".

12. Після пункту 2.4 доповнити новими пунктами 2.5 - 2.12 такого змісту:

"2.5. Дисциплінарне провадження здійснюється Дисциплінарною комісією АПУ через вивчення, перевірку та обговорення матеріалів дисциплінарного провадження (результатів перевірки фактів неналежного виконання професійних обов'язків, пояснень осіб, щодо яких порушено дисциплінарне провадження, висновків експертів тощо) та прийняття відповідного рішення".

2.6. За достовірність інформації та документів, поданих до АПУ, несуть відповідальність сторони, що їх надали.

2.7. Про засідання Дисциплінарної комісії АПУ для надання відповідних пояснень інформують осіб, щодо яких розглядаються питання дисциплінарного провадження. Неявка таких осіб на засідання Дисциплінарної комісії АПУ не є перешкодою для розгляду матеріалів дисциплінарного провадження.

2.8. За наслідками дисциплінарного провадження Дисциплінарна комісія АПУ виносить на розгляд АПУ відповідний проект рішення, який містить мотивований висновок та аргументовані пропозиції щодо застосування до аудиторів (аудиторських фірм) стягнень відповідно до Закону України "Про аудиторську діяльність".

2.9. Якщо надані до розгляду матеріали не дають змогу зробити однозначний висновок про неналежне виконання професійних обов'язків, вони підлягають поверненню на додаткову перевірку до відповідної Комісії АПУ або до органу, що перевіряв скаргу по суті.

2.10. У зв'язку із непідтвердженням фактів неналежного виконання аудитором (аудиторською фірмою) професійних обов'язків Дисциплінарна комісія АПУ може прийняти рішення про закриття дисциплінарного провадження без застосування стягнення.

2.11. Термін розгляду матеріалів дисциплінарного провадження не повинен перевищувати трьох місяців. Матеріали дисциплінарного провадження після їх розгляду передаються до Секретаріату АПУ.

2.12. Розгляд матеріалів дисциплінарного провадження має виключно конфіденційний характер і форма оприлюднення інформації з цих питань визначається рішенням АПУ".

13. Назву розділу 3 викласти в такій редакції:

"3. Порядок прийняття АПУ рішень про застосування стягнень".

14. Змінити нумерацію пунктів розділу 3, а саме: пункти 1 - 9 вважати відповідно пунктами 3.1 - 3.9.

15. У пункті 3.1 слова "за поданням Дисциплінарної комісії АПУ" замінити словами "на підставі подання відповідного проекту рішення Дисциплінарною комісією АПУ".

16. Пункт 3.2 викласти в такій редакції:

"3.2. За неналежне виконання професійних обов'язків до аудиторів (аудиторських фірм) АПУ можуть бути застосовані стягнення у вигляді попередження, зупинення терміну чинності сертифіката на строк до одного року, анулювання сертифіката або виключення з Реєстру аудиторських фірм та аудиторів".

17. Пункт 3.3 доповнити реченням такого змісту:

"Суттєвість порушень визначає Дисциплінарна комісія АПУ при розгляді матеріалів дисциплінарного провадження".

18. У пункті 3.4 слова "попередження; зупинення чинності сертифіката аудитора на строк до 6 місяців" замінити словами "попередження або зупинення терміну чинності сертифіката аудитора на строк до 6 місяців".

19. У пункті 3.5 слова "такі стягнення: зупинення чинності сертифіката на строк від 6 місяців до одного року; анулювання сертифіката; виключення з Реєстру аудиторських фірм та аудиторів" замінити словами "стягнення у вигляді зупинення чинності сертифіката на строк від 6 місяців до одного року, анулювання сертифіката або виключення з Реєстру аудиторських фірм та аудиторів".

20. У пункті 3.7 слова "проходження відповідних курсів підвищення кваліфікації" замінити словами "пройти додатково курси удосконалення професійних знань".

 

Голова Дисциплінарної комісії
Аудиторської палати України

І. І. Нестеренко

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали