Додаткова копія: Про затвердження Змін до Правил організації зв'язку та радіотехнічного забезпечення польотів державної авіації України

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.08.2017

м. Київ

N 447

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 вересня 2017 р. за N 1137/31005

Про затвердження Змін до Правил організації зв'язку та радіотехнічного забезпечення польотів державної авіації України

Відповідно до статті 7 Повітряного кодексу України ( N 3393-VI) та з метою удосконалення Правил організації зв'язку та радіотехнічного забезпечення польотів державної авіації України, наказую:

1. Затвердити Зміни до Правил організації зв'язку та радіотехнічного забезпечення польотів державної авіації України, затверджених наказом Міністерства оборони України від 21 листопада 2012 року N 770/ДСК, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 грудня 2012 року за N 2064/22376, що додаються.

2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр оборони України
генерал армії України

С. Т. Полторак

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр внутрішніх
справ України

А. Б. Аваков

Голова Державної
прикордонної служби України
генерал-полковник

В. Назаренко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства оборони України
22 серпня 2017 року N 447

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
15 вересня 2017 р. за N 1137/31005

ЗМІНИ
до Правил організації зв'язку та радіотехнічного забезпечення польотів державної авіації України

1. У пункті 1.4 розділу I:

абзац другий виключити;

у зв'язку з цим абзаци третій - сімдесят восьмий вважати відповідно абзацами другим - сімдесят сьомим;

в абзаці тридцятому слова "по мінімуму I категорії" замінити словами "за категорією I";

в абзаці тридцять першому слова "по мінімуму II категорії" замінити словами "за категорією II";

в абзаці тридцять другому слова "по мінімуму III категорії", "мінімум IIIA", "мінімум IIIB", "мінімум IIIC" замінити словами "за категорією III", "категорія IIIA", "категорія IIIB, категорія IIIC" відповідно;

абзац сімдесят сьомий викласти в такій редакції:

"Інші терміни, що використовуються в цих Правилах, вживаються у значенні, наведеному в Повітряному кодексі України ( N 3393-VI) та інших нормативно-правових актах України з питань діяльності у галузі авіації.".

2. У розділі II:

1) підпункт 2.3.1 пункту 2.3. викласти в такій редакції:

"2.3.1. Заходи зв'язку та РТЗ польотів плануються відповідно до рішення командира (начальника) авіаційної частини на проведення польотів, постановки завдань керівному складу авіаційної частини, командирам підрозділів забезпечення та здійснюються згідно з розпорядженням з РТЗ польотів (заявкою на виділення засобів зв'язку та РТЗ на забезпечення польотів - для окремих підрозділів). У розпорядженні з РТЗ польотів вказується:

дата і час проведення польотів;

основна мета виконання польотів;

склад групи керівництва польотами;

відповідальний черговий зі зв'язку та РТЗ польотів;

засоби зв'язку та РТЗ польотів та склад чергових змін, час їх готовності;

склад резервних засобів зв'язку та РТЗ;

порядок організації попередньої та передпольотної підготовок;

особливості використання наземних засобів об'єктивного контролю;

час та місце доповіді керівника підрозділу РТЗ про готовність до забезпечення польотів.

Розпорядження з РТЗ польотів розробляється штабом та підписується начальником штабу авіаційної частини. Зазначене розпорядження з РТЗ може розроблятися на декілька суміжних льотних днів (змін). ";

2) у підпункті 2.3.2 пункту 2.3.:

в абзаці другому слово "щоденного" виключити;

абзаци дванадцятий та тринадцятий викласти в такій редакції:

"перевірка часу вмикання радіостанцій і засобів документування мовної інформації (магнітофонів) від акумуляторів під час відмови зовнішньої електромережі та якості їх роботи (запису);

перевірка налаштування засобів відповідно до заданих радіоданих та режимів роботи;";

3) підпункт 2.10.5 пункту 2.10. викласти в такій редакції:

"2.10.5. Допуск техніки та персоналу до забезпечення прийому (випуску) ПС літера "А" здійснюється наказом командира (начальника) авіаційної частини відповідно до актів та відомостей перевірки.".

3. У розділі III:

1) абзац другий пункту 3.6 викласти в такій редакції:

"Залежно від умов місцевості та особливостей аеродрому допускаються відхилення від типової схеми, які повинні відображатися в інструкції з виконання польотів у районі аеродрому та в документах аеронавігаційної інформації, які передбачені пунктами 28 - 30, 38 - 41 Положення про використання повітряного простору України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року N 401 (із змінами). Зазначені відхилення не повинні впливати на тактико-технічні характеристики радіотехнічного обладнання та якість його функціонування, що повинно підтверджуватися матеріалами льотної перевірки.";

2) пункт 3.7 доповнити новим реченням: "Допускаються відхилення, які не впливають на характеристики СТО та якість його функціонування.".

4. У розділі IV:

1) абзац сьомий підпункту 4.3.6 пункту 4.3. викласти в такій редакції:

"АРП повинен встановлюватися не ближче ніж за 30 м від радіотехнічних засобів аеродрому та поза робочим сектором посадкового радіолокатора, а на аеродромах, не обладнаних РМС та РСП, - у районі ДПРМ (ОПРМ) основного напрямку посадки на відстані ± 150 - 300 м від антенної системи ПАР.";

2) абзац третій підпункту 4.7.1 пункту 4.7. викласти в такій редакції:

"авіаційний наземний радіозв'язок (внутрішньо аеродромний радіозв'язок) для забезпечення взаємодії між пунктами управління повітряним рухом та об'єктами аеродрому не менш ніж в шести радіомережах (радіомережа управління силами та засобами пошуково-рятувального забезпечення, радіомережа охорони та оборони аеродрому, внутрішньо-аеродромна радіомережа, радіомережа управління системою зв'язку та РТЗ аеродрому, радіомережа управління силами та засобами інженерно-авіаційного забезпечення, радіомережа управління об'єктами аеродромно-технічного забезпечення) з можливістю оперативного входження керівника польотів у зазначені радіомережі;";

3) підпункт 4.8.4 пункту 4.8. викласти в такій редакції:

"4.8.4. Приміщення, в якому встановлюються засоби звукозапису, повинні виключати доступ сторонніх осіб.";

4) у підпункті 4.9.4 пункту 4.9. перше речення викласти в такій редакції:

"Незалежно від фактичного стану погоди за одну годину і за 15 - 20 хвилин до початку повітряної розвідки та за 30 хвилин до початку польотів проводиться радіолокаційна розвідка погоди й орнітологічної обстановки.";

5) у підпункті 4.10.5 пункту 4.10.:

абзац перший викласти в такій редакції:

"4.10.5. На робочих місцях ГрКП на аеродромі повинні бути:";

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"зв'язок із регіональним диспетчерським центром обслуговування повітряного руху, сусідніми та запасними аеродромами, полігоном (за потреби);";

6) в підпункті 4.10.7 пункту 4.10. слово "класу" замінити словом "категорії", абревіатуру "(СКП)" виключити;

7) абзац третій підпункту 4.10.8 пункту 4.10. викласти в такій редакції:

"пристроєм відображення інформації РСБН або РЛС (для польових аеродромів та комендатур - за можливістю);"

8) підпункт 4.10.8 пункту 4.10. доповнити новим абзацом чотирнадцятим такого змісту:

"При тимчасовому розміщенні робочого місця керівника польотів на рухомому СКП, крім штатного обладнання, додатково можуть встановлюватися: пристрій відображення інформації РСБН; табло контролю зайнятості ЗПС; табло контролю випуску шасі; виносний пристрій АРП.";

9) у підпункті 4.10.9 пункту 4.10.:

в абзацах третьому та одинадцятому слова "метрового діапазону" вилучити;

абзаци третій та четвертий доповнити словами "(для польових аеродромів та комендатур - за можливістю);"

доповнити підпункт новим абзацом дванадцятим такого змісту:

"При тимчасовому управлінні польотами керівником ближньої зони з РСП використовується штатне обладнання РСП, залежно від її типу, додаткове обладнання встановлюється за можливістю.";

10) підпункт 4.10.10 пункту 4.10 доповнити новим абзацом дванадцятим такого змісту:

"При тимчасовому управлінні польотами керівником зони посадки з РСП використовується штатне обладнання РСП, залежно від її типу, додаткове обладнання встановлюється за можливістю.";

11) у підпункті 4.11.2 пункту 4.11:

абзац другий викласти в такій редакції:

"За рішенням керівника органу управління авіації центрального органу виконавчої влади або виду Збройних Сил України ССО розгортається на аеродромі за однією з типових схем у межах установлених допусків.";

у реченні першому абзацу третього слова "I категорією метеомінімуму" замінити словами "категорією I";

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"На аеродромах, де немає потреби в забезпеченні зльоту і посадки ПС за категорією I, ССО розгортається за схемою СП-2, допускається за схемою ССП-1, на вертодромах - за схемою ССП-В. На оперативних аеродромах ССО може розгортатись за схемами ССП-О або "Луч", на вертолітних майданчиках - за схемою ССП-ВМ.";

абзац шостий після слів "незначних змін" доповнити словами "(відсутність окремих вогнів у відповідній системі вогнів, зменшення протяжності системи вогнів, невідповідності відстаней між вогнями тощо)";

12) у підпункті 4.11.3 пункту 4.11.:

абзац перший викласти в такій редакції:

"Типові схеми розміщення світлосигнального обладнання на аеродромах державної авіації ССП-1 наведені у додатках 16, 17 до цих Правил.";

абзац другий після абревіатури "ССП-1" доповнити словом та цифрами "(додаток 16)";

доповнити підпункт новим абзацом дев'ятнадцятим такого змісту:

"Розгортання ССО за схемою ССП-1 (додаток 17) має ряд особливостей, основними з яких є: відсутність групи вогнів імпульсної лінії; використання у групі бокових вогнів ЗПС вогнів колового огляду постійного випромінювання жовто-білого кольору випромінювання для вогнів, що позначають кінцеві 600-метрові ділянки ЗПС та білого кольору постійного випромінювання - для решти вогнів ЗПС; зменшення кількості вхідних вогнів з 12 до 8, що встановлюються двома групами по чотири вогні у кожній.";

у зв'язку з цим абзац дев'ятнадцятий вважати двадцятим;

абзац двадцятий викласти в такій редакції:

"Для розгортання ССО за схемою ССП-1 (додаток 17) використовуються комплекси ССО як у стаціонарному, так і в пересувному варіантах із вогнями середньої або високої інтенсивності.";

13) у підпункті 4.11.5 пункту 4.11:

абзац третій виключити.

У зв'язку з цим абзаци четвертий - тридцять другий вважати відповідно абзацами третім - тридцять першим;

абзац одинадцятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци дванадцятий - тридцять перший вважати відповідно абзацами одинадцятим - тридцятим;

у реченні третьому абзацу сімнадцятого слова та цифри "з частотою 90 проблисків на хвилину" замінити словами "з частотою 45 - 90 проблисків на хвилину, допускається режим постійного випромінювання.";

у реченні першому абзацу вісімнадцятого словосполучення "або з вогнем" виключити;

у реченні третьому абзацу двадцять першого слова та цифри "з частотою 45 проблисків на хвилину" замінити словами та цифрами "з частотою 45 - 90 проблисків на хвилину, допускається режим постійного випромінювання.";

в абзаці двадцять шостому слова "імпульсної лінії" замінити на слово "підходу";

абзаци двадцять сьомий - тридцятий виключити;

доповнити підпункт новими абзацами двадцять сьомим та двадцять восьмим такого змісту:

"До складу схеми СП-2 можуть входити окремі вогні групи вогнів підходу.

Вогні підходу (8 односпрямованих прожекторних вогнів постійного випромінювання) встановлюються в один ряд на продовженні осі ЗПС через кожні 200 ± 10 м, при цьому перший вогонь встановлюється в напрямку ДПРМ на відстані 100 ± 5 м від лінії вогнів посадкового світлового горизонту. Боковий зсув вогнів від осі ЗПС не більше ± 2 м. Колір випромінювання вогнів - червоний.";

14) у підпункті 4.11.6 пункту 4.11:

у реченні другому в абзацу дев'ятого слово "жовтий" замінити словами "білий або жовтий.";

в абзаці десятому:

у реченні першому цифру "6" замінити цифрою "8";

у реченні третьому слово "жовтий" замінити словами "білий або жовтий.";

у реченні першому абзацу дванадцятому слово "прожекторні" замінити словами "колового огляду";

в абзаці тринадцятому:

у реченні першому слово "подвоєні" замінити словом "потроєні";

речення третє викласти в такій редакції: "Режим роботи вогнів - постійного випромінювання.";

абзац чотирнадцятий викласти в такій редакції:

"Колір випромінювання вогнів позначення кінцевих 600-метрових ділянок ЗПС жовто-білий (у напрямку посадки - білий, а на кінцевій 600-метровій ділянці ЗПС - жовтий), для решти бокових вогнів ЗПС - білий.";

абзац вісімнадцятий викласти в такій редакції:

"У схемі ССП-О використовуються вогні середньої або високої інтенсивності.";

15) у підпункті 4.11.8 пункту 4.11:

абзац перший викласти в такій редакції:

"Типові схеми розміщення світлосигнального обладнання за схемою ССП-В наведено в додатках 23, 24 до цих Правил.";

абзац другий після абревіатури "ССП-В" доповнити словом та цифрами "(додаток 23)";

доповнити підпункт новими абзацами двадцять четвертим - сороковим такого змісту:

"До складу схеми ССП-В (додаток 24) входять такі групи вогнів:

наближення;

світлового горизонту;

ЗПС вхідні;

ЗПС бокові;

ЗПС обмежувальні;

напрямку зльоту;

руліжних доріжок бокові.

Вогні наближення (10 односпрямованих прожекторних вогнів постійного випромінювання) встановлюються в один ряд на продовженні осі ЗПС у напрямку БПРМ, починаючи з відстані 60 ± 3 м від її торця, через кожні 60 ± 3 м загальною протяжністю 600 м. Колір випромінювання вогнів - жовтий або білий.

Вогні світлового горизонту (4 односпрямовані прожекторні вогні постійного випромінювання) встановлюються двома групами по два вогні у групі, на відстані 300 ± 3 м від торця ЗПС на лінії, перпендикулярній осі ЗПС. Відстань кожної з груп від вогнів наближення та між вогнями у групі 7,5 ± 0,5 м. Колір випромінювання вогнів - жовтий або білий.

Вогні ЗПС вхідні (8 односпрямованих прожекторних вогнів постійного випромінювання) встановлюються двома групами по чотири вогні у групі на лінії, перпендикулярній осі ЗПС, на відстані не більше 3 м від торця ЗПС. Відстань між вогнями 2,5 ± 0,5 м, при цьому четвертий вогонь (нумерація від осі ЗПС) встановлюється на продовженні лінії вогнів ЗПС бокових. Колір випромінювання вогнів - зелений.

Вогні ЗПС бокові (колового огляду постійного випромінювання) встановлюються вздовж бокових меж ЗПС на відстані не більше 3 м від них. Відстань між вогнями 60 ± 5 м. Колір випромінювання вогнів - білий.

Вогні ЗПС обмежувальні (4 односпрямовані прожекторні вогні постійного випромінювання) встановлюються на одній лінії з вогнями ЗПС вхідними двома групами по два вогні у групі праворуч і ліворуч від осі ЗПС на відстані не більше 3 м від її кінця. Відстань між вогнями та їх віддалення від продовження лінії вогнів ЗПС бокових 2,5 ± 0,5 м. Колір випромінювання вогнів - червоний.

Вогні напрямку зльоту (3 односпрямовані прожекторні вогні постійного випромінювання) встановлюються на продовженні осі ЗПС. Перший вогонь встановлюється на відстані 60 ± 5 м від торця ЗПС, а другий та третій у напрямку БПРМ - на відстані 60 ± 5 м один від одного. Колір випромінювання вогнів - червоний.

Вогні руліжних доріжок бокові (колового огляду постійного випромінювання) установлюються вздовж бокових меж руліжних доріжок на відстані 2 - 5 м від них. Відстань між вогнями 100 ± 3 м.

У місцях повороту руліжних доріжок та їх примикання до ЗПС встановлюються подвоєні вогні на відстані 2,5 ± 0,5 м один від одного.

Колір випромінювання вогнів - синій.

У схемі ССП-В (додаток 24) повинні використовуватися вогні середньої або високої інтенсивності як у стаціонарному, так і в пересувному варіантах.";

16) у підпункті 4.11.9 пункту 4.11:

абзац перший викласти в такій редакції:

"Типові схеми розміщення світлосигнального обладнання за схемою ССП-ВМ наведено в додатках 25, 26 до цих Правил.";

абзац другий викласти в такій редакції:

"До складу схеми ССП-ВМ (додаток 25) входять такі групи вогнів:";

в абзаці тринадцятому абревіатуру "ССП-ВП" замінити абревіатурою, словом та цифрами "ССП-ВМ (додаток 25)";

доповнити підпункт новими абзацами шістнадцятим - двадцять п'ятим такого змісту:

"До складу схеми ССП-ВМ (додаток 26) входять такі групи вогнів:

наближення;

вертолітного майданчика;

напрямку зльоту.

Вогні наближення (3 односпрямовані прожекторні вогні або вогні колового огляду постійного випромінювання) встановлюються в один ряд на продовженні осі ЗПС у напрямку БПРМ. Перший вогонь встановлюється на відстані 60 ± 10 м від торця ЗПС. Відстань між вогнями 60 ± 10 м. Колір випромінювання вогнів - червоний.

Вогні вертолітного майданчика (4 - 6 вогнів колового огляду постійного випромінювання) встановлюються на відстані не більше 3 м від бокових меж майданчика на продовженні ліній початку і кінця майданчика. Колір випромінювання вогнів - білий.

Вогні напрямку зльоту (3 односпрямовані прожекторні вогні або вогні колового огляду постійного випромінювання) встановлюються в один ряд на продовженні осі ЗПС. Перший вогонь встановлюється на відстані 60 ± 10 м від торця ЗПС. Відстань між вогнями 60 ± 10 м. Колір випромінювання вогнів - червоний.

У схемі ССП-ВМ (додаток 26) повинні використовуватися вогні середньої або високої інтенсивності, але за певних умов можуть використовуватися вогні малої інтенсивності.

Під час польотів уночі в ПМУ світломаяк може не встановлюватися.

При розміщенні вертолітного майданчика на обладнаному аеродромі рішенням командира авіаційної частини дозволяється позначати майданчик тільки вогнями вертолітного майданчика.";

17) абзаци другий та третій підпункту 4.11.11 пункту 4.11 викласти в такій редакції:

"у разі розміщення ССО за типовими схемами СП-2, ССП-О, ССП-В, ССП-ВМ - тільки з основного напрямку посадки;

у разі розміщення ССО за типовими схемами ССП-1 - з основного та зворотного напрямків посадки;";

18) абзац третій підпункту 4.11.12 пункту 4.11 викласти в такій редакції:

"Під час денних польотів у складних метеорологічних умовах АПП можуть використовуватись (за необхідності), при цьому їх промені спрямовуються назустріч ПС, що заходять на посадку (крім цивільних ПС) під кутом 3 градуси до горизонту. Перший по заходу на посадку вдень АПП може розташовуватись як праворуч, так і ліворуч від продовження осі ЗПС.".

5. У розділі V:

1) назву розділу викласти в такій редакції:

"V. Вимоги до електроенергетичного обладнання об'єктів радіотехнічного забезпечення польотів";

2) пункт 5.13. викласти в такій редакції:

"5.13. Відповідальними за працездатність і придатність до експлуатації аеродромної електромережі та загальноаеродромних автономних джерел електричної енергії і пристроїв гарантованого електроживлення у відношенні до засобів РСТО є командири (начальники) підрозділів (служб), які відповідають за забезпечення енергопостачання аеродрому та за якими закріплені відповідні засоби.".

6. У тексті Правил слово "метеомінімум" у всіх відмінках замінити словом "мінімум" у відповідних відмінках.

7. Доповнити Правила новим додатком 17 (додається).

У зв'язку з цим додатки 17 - 34 вважати відповідно додатками 18 - 35. У тексті Правил посилання на додатки 17 - 34 замінити посиланнями відповідно на додатки 18 - 35.

8. Додатки 20, 21 до Правил викласти у новій редакції.

9. Доповнити Правила новим додатком 24 (додається).

У зв'язку з цим додатки 24 - 35 вважати відповідно додатками 25 - 36. У тексті Правил посилання на додатки 24 - 35 замінити посиланнями відповідно на додатки 25 - 36.

10. Доповнити Правила новим додатком 26 (додається).

У зв'язку з цим додатки 26 - 36 вважати відповідно додатками 27 - 37. У тексті Правил посилання на додатки 26 - 36 замінити посиланнями відповідно на додатки 27 - 37.

 

Начальник Управління регулювання
діяльності державної авіації України

М. Б. Кушнірук

 

Додаток 17
до Правил організації зв'язку та радіотехнічного забезпечення польотів державної авіації України

ТИПОВА СХЕМА
розміщення світлосигнального обладнання на аеродромі державної авіації ССП-1

  

 

Додаток 20
до Правил організації зв'язку та радіотехнічного забезпечення польотів державної авіації України

ТИПОВА СХЕМА
розміщення світлосигнального обладнання на аеродромі державної авіації СП-2

  

 

Додаток 21
до Правил організації зв'язку та радіотехнічного забезпечення польотів державної авіації України

ТИПОВА СХЕМА
розміщення світлосигнального обладнання на аеродромі державної авіації ССП-О

  

 

Додаток 24
до Правил організації зв'язку та радіотехнічного забезпечення польотів державної авіації України

ТИПОВА СХЕМА
розміщення світлосигнального обладнання на аеродромах базування вертольотів ССП-В

  

Примітка: на вертодромах з довжиною ЗПС понад 1000 м вогні ЗПС розгортаються відповідно до схеми ССП-О.".

 

Додаток 26
до Правил організації зв'язку та радіотехнічного забезпечення польотів державної авіації України

ТИПОВА СХЕМА
розміщення світлосигнального обладнання на вертолітних майданчиках ССП-ВМ

  

Примітки:

1. Під час польотів уночі в ПМУ світломаяк може не встановлюватись.

2. Привідна радіостанція може встановлюватися на продовженні осі майданчика на відстані 1200 - 1350 м від його торця. Допускається бокове відхилення від осі майданчика ± 5 м.

3. Під час посадки поодиноких вертольотів "по-вертолітному" дозволяється позначати майданчик тільки чотирма вогнями вертолітного майданчика.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали