Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про затвердження Змін до Правил плавання і лоцманського проведення суден у північно-західній частині Чорного моря, Бузько-Дніпровсько-лиманському та Херсонському морському каналах

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.01.2018

м. Київ

N 2

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 січня 2018 р. за N 76/31528

Про затвердження Змін до Правил плавання і лоцманського проведення суден у північно-західній частині Чорного моря, Бузько-Дніпровсько-лиманському та Херсонському морському каналах

Відповідно до статей 10, 110 Кодексу торговельного мореплавства України та статті 16 Закону України "Про транспорт", з метою забезпечення безпеки судноплавства і впорядкування руху суден у північно-західній частині Чорного моря, Бузько-Дніпровсько-лиманському та Херсонському морському каналах

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Правил плавання і лоцманського проведення суден у північно-західній частині Чорного моря, Бузько-Дніпровсько-лиманському та Херсонському морському каналах, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 01 серпня 2007 року N 655, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 жовтня 2007 року за N 1150/14417, що додаються.

2. Управлінню безпеки на транспорті та технічного регулювання забезпечити:

1) подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

2) оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Державному підприємству "Адміністрація морських портів України" привести обов'язкові постанови по морських портах у відповідність із цим наказом.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лавренюка Ю. Ф.

 

Міністр

В. Омелян

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної прикордонної
служби України
генерал-лейтенант

П. Цигикал

Перший заступник Міністра
інфраструктури України

М. Мартинюк

Міністр оборони України
генерал армії України

С. Т. Полторак

Перший заступник Голови
Державного агентства
рибного господарства України

В. Г. Фалей

Голова Державної служби
України з безпеки на транспорті

М. В. Ноняк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства інфраструктури України
02 січня 2018 року N 2

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
18 січня 2018 р. за N 76/31528

ЗМІНИ
до Правил плавання і лоцманського проведення суден у північно-західній частині Чорного моря, Бузько-Дніпровсько-лиманському та Херсонському морському каналах

1. У розділі 1:

1) пункт 1.2 викласти в такій редакції:

"1.2. Скорочення:

АІС - автоматична ідентифікаційна система;

АСК - акціонерна судноплавна компанія;

АРЛП - автоматизований радіолокаційний пост;

БДЛК - Бузько-Дніпровсько-лиманський канал;

ДП "АМПУ" - державне підприємство "Адміністрація морських портів України";

ЗНО - засоби навігаційного оснащення;

IMO - Міжнародна морська організація (International Maritime Organization);

МАМС - Міжнародна асоціація маячних служб;

МГЗ - Миколаївський глиноземний завод;

МЛС - морська лоцманська станція;

МПЗЗС-72 - Міжнародні правила запобігання зіткненню суден у морі 1972 року;

МПМ - морський порт Миколаїв;

МПХ - морський порт Херсон;

МРП - Миколаївський річковий порт;

ОКЦ - оперативно-координаційний центр;

ПЗЧЧМ - північно-західна частина Чорного моря;

ПРРС - пост регулювання руху суден;

РСРРС - регіональна служба регулювання руху суден;

РШ - рекомендований шлях;

СБЗ - суднобудівний завод;

СКМП - служба капітана морського порту;

СМП - спеціалізований морський порт;

СРЗ - судноремонтний завод;

СРРС - служба регулювання руху суден;

УКХ - ультракороткі хвилі;

ХМК - Херсонський морський канал;

ЦПР - центральна портова радіостанція;

ЦРРС - центр регулювання руху суден.";

2) абзац сьомий пункту 1.3 викласти в такій редакції:

"Мале судно - будь-яке судно з корпусом максимальною довжиною до 24 м (за винятком суден, на яких дозволено перевозити більше 12 пасажирів, суден, побудованих або обладнаних для буксирування, штовхання або ведення в зчалі суден, які не є малими, суден, що перевозять вантажі, криголамів, поромів, плавучих кранів, суден допоміжного та технічного флоту, суднових шлюпок і плотів), а також водні мотоцикли (гідроцикли).";

3) пункт 1.6 викласти в такій редакції:

"1.6. Нагляд за дотриманням цих Правил здійснюють капітани відповідних морських портів у межах зон нагляду, на які поширюються їх повноваження.

Державний нагляд (контроль) за дотриманням цих Правил здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпеки на морському та річковому транспорті.

Заходи щодо забезпечення безпеки судноплавства кораблів та катерів Морської охорони Державної прикордонної служби України регулюються відповідними нормативно-правовими актами, відповідальним за виконання яких є командир корабля (катера).

Державний нагляд за дотриманням законодавства і правил мореплавства, а також міжнародних договорів України щодо мореплавства, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, здійснює капітан відповідного морського порту у межах повноважень.";

4) у пункті 1.7 слова "начальника морського торговельного порту" замінити словами "по відповідному морському порту";

5) у пункті 1.8 цифри та слова "78 Кодексу торговельного мореплавства України" замінити цифрами та словами "17 Закону України "Про морські порти України (Закон N 4709-VI)".

2. У розділі 2:

1) у пункті 2.1:

у підпункті 2.1.1 абревіатуру "ПРРС" замінити абревіатурою "ЦРРС";

в абзаці третьому підпункту 2.1.2 слова "Іллічівського морського торговельного порту" замінити словами "морського порту Чорноморськ";

підпункт 2.1.4 викласти в такій редакції:

"2.1.4. Зона дії ПРРС "Южний" складається з двох секторів:

сектор 1 охоплює внутрішні портові води морського порту "Южний" та підхідний канал до нього;

сектор 2 охоплює акваторію, обмежену береговою лінією, меридіаном 30 град. 55,0' E, меридіаном 31 град. 12,0' E та дугою кола радіусом 12 миль, проведеною з точки з координатами j = 46 град. 36,1' N; l = 31 град. 01,4' E, за винятком внутрішніх портових вод морського порту "Южний" та підхідного каналу до нього.";

підпункт 2.1.7 викласти в такій редакції:

"2.1.7. Зона дії ПРРС "Очаків" починається від східної межі зони дії ПРРС "Южний" до РШ N 1 (меридіан 31 град. 12,0' E - буй Банки Трутаєва) і закінчується біля буя N 37 п'ятого коліна БДЛК. З півдня ця зона обмежена широтою 46 град. 30' N.

До зони дії ПРРС "Очаків" входить також частина акваторії морського порту Миколаїв, а саме водний простір територіального моря в районі Банки Трутаєва, обмежений лініями, що з'єднують точки з такими координатами:

46° 34' 41,3" N, 31° 12' 54,5" E;

46° 34' 41,3" N, 31° 14' 24,5" E;

46° 34' 05,4" N, 31° 14' 24,5" E;

46° 34' 05,4" N, 31° 12' 54,5" E;

46° 34' 59,4" N, 31° 20' 34,4" E;

46° 35' 29,3" N, 31° 20' 34,4" E;

46° 35' 54,3" N, 31° 18' 34,3" E;

46° 34' 59,4" N, 31° 18' 34,3" E.

ПРРС "Очаків" здійснює радіолокаційний контроль за рухом суден у всій зоні дії ПРРС.";

2) підпункт 2.2.2 пункту 2.2 викласти в такій редакції:

"2.2.2. У зоні дії цих Правил регулювання руху суден цілодобово здійснюється службою регулювання руху суден, до складу якої входять: ЦРРС "Руська Коса", ЦРРС "Чорноморськ", ПРРС "Одеса", ПРРС "Южний", ПРРС "Очаків" та ПРРС "Широка Балка".

У зоні дії ЦРРС/ПРРС судна користуються послугами з регулювання руху суден, що надаються ЦРРС/ПРРС згідно з Порядком надання послуг з регулювання руху суден, затвердженим наказом Міністерства інфраструктури України від 08 травня 2013 року N 291 (Порядок N 291), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24 травня 2013 року за N 807/23339 (із змінами).

Рух суден у зоні дії ЦРРС/ПРРС, вхід до зони дії, постановка на якір, зняття з якоря, відхід від причалу дозволяються суднам тільки відповідних ЦРРС/ПРРС не менш як за 30 хвилин до початку зазначеної дії. Якщо судно не почне зазначені дії протягом 30 хвилин, рух суден у зоні дії ЦРРС/ПРРС, вхід до зони дії, постановка на якір, зняття з якоря, відхід від причалу забороняються.".

3. У розділі 3:

1) в абзаці четвертому підпункту 3.1.1 пункту 3.1 слова "Інспекцію державного портового нагляду відповідного порту" замінити словами "Службу капітана відповідного морського порту";

2) підпункт 3.1.2 викласти в такій редакції:

"3.1.2. По БДЛК дозволяється плавання суден завдовжки до 230 м, завширшки до 32,5 м; по ХМК - суден завдовжки до 200 м, завширшки до 32,5 м.

Рішення щодо можливості плавання по БДЛК і ХМК суден, розміри яких є більшими від зазначених, приймається капітаном морського порту, до зони нагляду якого належить відповідний канал, в кожному випадку окремо з урахуванням стану судна, гідрометеорологічних умов, буксирного забезпечення, з визначенням інших необхідних заходів для забезпечення безпеки судноплавства.";

3) підпункт 3.1.3 викласти в такій редакції:

"3.1.3. Плавання по БДЛК без використання буксирного забезпечення дозволяється для суден завдовжки до 200 м.

Для суден завдовжки від 200 м до 230 м плавання без використання буксирного забезпечення можливе при швидкості руху судна каналом не більше 10 вузлів та обов'язковому використанні радіолокаційного проведення.

Плавання по ХМК великотоннажних суден, які мають довжину більше 187 м (до входу в річку Рвач) та більше 170 м при плаванні річкою Рвач, здійснюється з буксирним забезпеченням.

Буксир супроводу по БДЛК повинен мати потужність не менш як 3000 к/с (по ХМК - не менш як 2500 к/с) та розвивати швидкість руху по каналу не менше швидкості суден, які рухаються по каналу (супроводжуються), відповідно до підпункту 3.1.24 цих Правил.";

4) підпункт 3.1.4 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 3.1.5 - 3.1.36 вважати відповідно підпунктами 3.1.4 - 3.1.35;

5) підпункт 3.1.4 викласти в такій редакції:

"3.1.4. Плавання по БДЛК суден, які мають довжину більше 200 м та осадку не більше 8,0 м, а також суден, які мають осадку більше 8,0 м та довжину менше 200 м, дозволяється у темний час доби при швидкості руху судна каналом не більше 10 вузлів та обов'язковому використанні радіолокаційного проведення.

Плавання суден, характеристики яких відповідають одночасно двом ознакам, а саме по БДЛК - суден, які мають довжину більше 200 м та фактичну осадку більше 8,0 м, по ХМК - довжину 187 м і осадку більше 6,5 м (до входу в річку Рвач) та більше 170 м при плаванні річкою Рвач у темний час доби забороняється.";

6) підпункт 3.1.5 викласти в такій редакції:

"3.1.5. Плавання танкерів з нафтопродуктами або з недегазованими танками, суден з вибухонебезпечним вантажем, газовозів, що мають довжину 150 м і більше та осадку по БДЛК - більше 8,0 м, по ХМК - більше 6,5 м, у темний час доби забороняється.";

7) у підпунктах 3.1.6, 3.1.8 цифри "3.1.5, 3.1.6" замінити цифрами "3.1.4, 3.1.5";

8) у підпункті 3.1.17:

таблицю 1 доповнити позицією такого змісту:

"

Тринадцяте

зліва

1

- " -

 

";

доповнити абзацом другим такого змісту:

"Перше коліно акваторії МПМ зліва по всій довжині з шириною ділянки 1 кабельтов.".

У зв'язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно абзацами третім - п'ятим;

9) підпункт 3.1.20 викласти в такій редакції:

"3.1.20. Зона забровкового плавання за червоною бровкою на дванадцятому коліні БДЛК використовується для плавання всіх суден в обох напрямках, на тринадцятому коліні БДЛК та 1-ому коліні каналу акваторії МПМ за червоною бровкою використовується для плавання суден з осадкою до 4,0 метрів в обох напрямках в смузі 1 кабельтов від червоної бровки каналу.";

10) підпункт 3.1.21 доповнити абзацом третім такого змісту:

"Судна з осадкою до 4,0 м і всі малі судна для розходження з іншими суднами можуть використовувати ділянку другого коліна ХМК від буїв 49 - 50 до буїв 65 - 66 у смузі 1 кабельтов завширшки ліворуч та праворуч від бровок другого коліна каналу.";

11) у підпункті 3.1.23 цифри "3.1.13, 3.1.14" замінити цифрами "3.1.12, 3.1.13";

12) підпункт 3.1.24 викласти в такій редакції:

"3.1.24. Для плавання по БДЛК і ХМК суден та буксирних караванів, які за своєю осадкою не можуть вийти за бровку каналу та забезпечити швидкість руху 6 вузлів, організовується режим плавання, який узгоджується з капітаном відповідного порту.";

13) у підпункті 3.1.29 цифри "3.1.16, 3.1.17" замінити цифрами "3.1.15, 3.1.16";

14) у підпункті 3.1.30 цифру "187" замінити цифрою "200";

15) у підпункті 3.1.31:

цифру "187" замінити цифрою "200";

доповнити новим абзацом такого змісту:

"Розходження на БДЛК дозволяється в районах:

11-го коліна з використанням якірної стоянки N 363;

10-го коліна з використанням якірної стоянки N 362 суден з осадкою до 7,0 м та використанням буксирного забезпечення;

9-го коліна з використанням "розтрубу" підхідного каналу "Дніпро-Бузького морського порту" ТОВ "МГЗ".".

4. У розділі 4:

1) абзаци перший, другий підпункту 4.1.5 пункту 4.1 викласти в такій редакції:

"Плавання в районах обов'язкового лоцманського проведення всіх суден валовою місткістю більше ніж 500 одиниць і/або з осадкою більше ніж 4,0 м без морського лоцмана забороняється.

Від обов'язкового лоцманського проведення по РШ N 1, БДЛК і ХМК, першому та другому колінах каналу акваторії МПМ і Спаському каналу можуть звільнятися судна завдовжки менше ніж 140 м з осадкою до 4,0 м та буксирні судна місцевого базування, а також гідрографічні судна місцевого базування. Таким суднам рекомендується для підходу до БДЛК з моря і в зворотному напрямку використовувати рекомендовані шляхи.";

2) у пункті 4.2:

підпункт 4.2.1 викласти в такій редакції:

"4.2.1. Для суден, які прямують в морські порти Чорноморськ, Одеса та Южний, морські рибні порти і СРЗ, порядок подачі лоцманської заявки визначається обов'язковими постановами цих портів і СРЗ.

Місця приймання/висадки лоцмана визначаються в обов'язкових постановах по морському порту.";

підпункт 4.2.2 доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:

"Заявка на лоцманські послуги в районах обов'язкового лоцманського проведення подається черговому диспетчеру філії "Дельта-лоцман" ДП "АМПУ", а копія - черговому начальнику зміни СКМП, у зоні дії якої замовляються лоцманські послуги, не пізніше ніж за 2 години до початку роботи лоцманів.";

підпункт 4.2.3 доповнити новими абзацами такого змісту:

"У разі неможливості прибуття лоцмана в зазначений у заявці час філія "Дельта-лоцман" ДП "АМПУ" повідомляє капітана судна про час, коли прибуде лоцман.

Якщо судно не прибуло до місця приймання лоцмана в зазначений у заявці капітана судна або агента час, лоцман може бути направлений на інше судно.

На судно, що запізнилось, лоцман направляється за загальною чергою.";

3) в абзаці п'ятому підпункту 4.3.3 пункту 4.3 слова та цифри "Положення про державну морську лоцманську службу, затвердженого наказом Міністерства транспорту від 11.09.2000 N 498, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 17.10.2000 за N 717/4938" замінити словами та цифрами "Положення про морських лоцманів, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 08 травня 2013 року N 292 (Положення N 292), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 10 червня 2013 року за N 920/23452 (із змінами)".

5. У тексті Правил:

абревіатуру "ІДПН" замінити абревіатурою "СКМП";

слова "порт Миколаїв" у всіх відмінках замінити абревіатурою "МПМ";

слова "порт Херсон" у всіх відмінках замінити абревіатурою "МПХ";

слова "ДП "Дельта-лоцман" у всіх відмінках замінити словами "філія "Дельта-лоцман" ДП "АМПУ" у відповідних відмінках;

слова "державний морський лоцман" у всіх відмінках замінити словами "морський лоцман" у відповідних відмінках.

6. Додатки 1, 2, 3 до Правил викласти в новій редакції, що додаються.

 

Начальник відділу технічного регулювання,
охорони праці та соціальної політики
Управління безпеки на транспорті
та технічного регулювання

М. М. Варшава

 

Додаток 1
до Правил плавання і лоцманського проведення суден у північно-західній частині Чорного моря, Бузько-Дніпровсько-лиманському та Херсонському морському каналах
(підпункт 2.1.1 пункту 2.1 розділу 2)

  

 

Додаток 2
до Правил плавання і лоцманського проведення суден у північно-західній частині Чорного моря, Бузько-Дніпровсько-лиманському та Херсонському морському каналах
(підпункт 2.3.1 пункту 2.3 розділу 2)

Канали
зв'язку і позивні ПРРС та МЛС філії "Дельта-лоцман" ДП "АМПУ"

Радіостанція

Позивний

Канали УКХ

Резервні канали УКХ

ПРРС "Чорноморськ"

"Чорноморськ Трафік-контроль"

10

67

ПРРС "Чорноморськ"

"Чорноморськ Порт-контроль"

12

67

ПРРС "Одеса"

"Одеса Порт-контроль"

14

67

ПРРС "Южний"

"Южний Трафік-контроль"

11

74

ПРРС "Южний"

"Южний Порт-контроль"

74

67

ПРРС "Очаків"

"Очаків Трафік-контроль"

73

67

ЦРРС "Руська Коса"

"Руська Коса Трафік-контроль"

69

74

ПРРС "Широка Балка"

"Широка Балка Трафік-контроль"

71

11

МЛС "Дельта-лоцман"

"Южний-радіо-лоцман-2"

11

17

 

Додаток 3
до Правил плавання і лоцманського проведення суден у північно-західній частині Чорного моря, Бузько-Дніпровсько-лиманському та Херсонському морському каналах
(підпункт 2.3.1 пункту 2.3 розділу 2)

Канали
зв'язку з портами, портпунктами, СКМП

Радіостанція

Позивний

Канали УКХ

МПМ

ЦПР

Миколаїв - Радіо 1

16,1

Диспетчер

Миколаїв - Радіо 2

16,12,68

СКМП

Миколаїв - Радіо 5

16,12,68

Портофлот

Миколаїв - Радіо 6

16,12,73

СМП "Ольвія"

Диспетчер

Ольвія - Радіо 4

16,12

СКМП

Ольвія - Радіо 5

16,12

Диспетчер (МГЗ)

Миколаїв - Радіо 95

16,12

СКМП

Миколаїв - Радіо 15

16,13

МРП

 

 

Диспетчер вантажний

Миколаїв - Радіо 72

16,67

Диспетчер пасажирський

Миколаїв - Радіо 74

16,67

СКМП

Миколаїв - Радіо 75

16,67

АСК "Укррічфлот"

Миколаїв - Радіо 91

16,67

Очаків

 

 

СКМП

Очаків - Радіо 5

16,73,74

Очаків (Гідровузол)

Янтар

16

СБЗ "Океан"

Миколаїв 85

16,11

СБЗ імені 61 Комунара

Миколаїв 82

16

МПХ

 

 

ЦПР

Херсон - Радіо 1

16/27

Диспетчер

Херсон - Радіо 2

16/9

СКМП

Херсон - Радіо 5

16/14

Портофлот

Херсон - Радіо 6

16/9

Нижньодніпровське регіональне представництво

Херсон - Радіо 73

16/67

Кар'єр "Рибальче"

Брандвахта 28

9
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали