Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Змін до Правил ринку та Змін до Правил ринку "на добу наперед" та внутрішньодобового ринку

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

від 31 травня 2019 року N 879

м. Київ

Про затвердження Змін до Правил ринку та Змін до Правил ринку "на добу наперед" та внутрішньодобового ринку

Відповідно до законів України "Про ринок електричної енергії" (Закон N 2019-VIII), "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановляє:

1. Затвердити Зміни до Правил ринку, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року N 307 (Постанова N 307), що додаються.

2. Затвердити Зміни до Правил ринку "на добу наперед" та внутрішньодобового ринку, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року N 308, що додаються.

3. Оператору системи передачі протягом одного місяця з дня набрання чинності цією постановою розробити та подати до НКРЕКП керівництва, передбачені Правилами ринку (Постанова N 307).

4. Державному підприємству, що здійснює діяльність з оптового постачання електричної енергії, протягом одного місяця з дня набрання чинності цією постановою розробити та подати до НКРЕКП Правила поведінки на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку.

5. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

 

Голова НКРЕКП

О. Кривенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
31 травня 2019 року N 879

Зміни до Правил ринку (Постанова N 307)

1. У розділі I:

1) у пункті 1.1.2 глави 1.1:

абзац тридцять четвертий виключити.

У зв'язку з цим абзаци тридцять п'ятий - дев'яносто третій вважати відповідно абзацами тридцять четвертим - дев'яносто другим;

після абзацу вісімдесят п'ятого доповнити новим абзацом вісімдесят шостим такого змісту:

"торгова зона - відокремлена зона, визначена оператором системи передачі за погодженням НКРЕКП, в якій здійснюється синхронна робота електроустановок (далі - зона);".

У зв'язку з цим абзаци вісімдесят шостий - дев'яносто другий вважати відповідно абзацами вісімдесят сьомим - дев'яносто третім;

2) у главі 1.21:

абзац перший пункту 1.21.1 викласти в такій редакції:

"1.21.1. Кожен учасник ринку, зокрема його посадові особи та офіційні представники, а також працівники, які отримують конфіденційну інформацію:";

пункт 1.21.3 викласти в такій редакції:

"1.21.3. Положення цієї глави є обов'язковими для учасників ринку, зокрема його посадових осіб та офіційних представників, а також працівників, суб'єктів господарювання, що припинили виконувати ці Правила.";

доповнити двома новими пунктами такого змісту:

"1.21.4. Учасникам ринку, їх посадовим особам та офіційним представникам, а також працівникам забороняється займатися інсайдерською діяльністю, а також будь-якою діяльністю, яка може призвести до маніпулювання ринком електричної енергії чи здійснювати негативний вплив на конкуренцію або може надавати переваги будь-яким іншим учасникам ринку.

1.21.5. У разі розкриття конфіденційної інформації або порушення положень пунктів 1.21.1 - 1.21.4 цієї глави учасники ринку, їх посадові особи та офіційні представники, а також працівники несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством. ".

2. Пункт 2.6.3 глави 2.6 розділу II виключити.

3. У розділі IX:

1) пункти 9.1.2 та 9.1.3 глави 9.1 викласти в такій редакції:

"9.1.2. ОСП повідомляє всіх учасників ринку про настання надзвичайної ситуації на своєму веб-сайті, зазначивши при цьому перший розрахунковий період, для якого настає надзвичайна ситуація, та направляє відповідне повідомлення всім учасникам ринку. Розрахунок на термін надзвичайної ситуації здійснюється відповідно до глави 9.2 цього розділу, а врегулювання надзвичайної ситуації в ОЕС України здійснюється згідно з Кодексом системи передачі.

9.1.3. ОСП направляє всім учасникам ринку та публікує на власному веб-сайті відповідне повідомлення про припинення надзвичайної ситуації в ОЕС України, зазначивши останній розрахунковий період, для якого розрахунки здійснюються з урахуванням глави 9.2 цього розділу, який повинен бути не раніше ніж через 3 години з моменту, коли було зроблено повідомлення про припинення дії надзвичайної ситуації.";

2) пункт 9.2.2 глави 9.2 викласти в такій редакції:

"9.2.2. У разі тривалості надзвичайної ситуації в ОЕС України більше 24 годин зобов'язання учасників ринку та АР щодо відповідальності за небаланси та оплати балансуючої енергії, визначені цими Правилами, припиняють свою дію на період дії надзвичайної ситуації в ОЕС України.

АР після припинення надзвичайної ситуації в ОЕС України, що тривала більше 24 годин, розраховує фактичні витрати, понесені кожним учасником ринку під час надзвичайної ситуації в ОЕС України, відповідно до його дій згідно з положеннями Кодексу системи передачі та Правил безпеки постачання та виставляє відповідні платежі всім учасникам ринку для компенсації таких витрат.".

4. Пункт 11.3 глави 11 додатка 1 викласти в такій редакції:

"11.3. У разі внесення змін до типової форми договору про врегулювання небалансів електричної енергії ОСП публікує такі зміни на своєму сайті та направляє повідомлення щодо таких змін учаснику ринку.

Якщо учасник ринку не ініціював розірвання цього Договору протягом 1 місяця з дня направлення відповідного повідомлення про внесення змін до типової форми шляхом направлення ОСП листа про розірвання договору, вважається, що він погодився зі зміненим Договором. ".

5. У главі 13 додатка 4:

пункт 13.1 викласти в такій редакції:

"13.1. У разі внесення змін до типової форми договору про надання допоміжних послуг з регулювання частоти та активної потужності ОСП публікує такі зміни на своєму сайті та направляє повідомлення щодо таких змін ПДП.

Якщо ПДП не ініціював розірвання цього Договору протягом 1 місяця з дня направлення відповідного повідомлення про внесення змін до типової форми шляхом направлення ОСП листа про розірвання договору, вважається, що він погодився зі зміненим Договором.";

пункт 13.3 виключити.

У зв'язку з цим пункти 13.4 - 13.6 вважати відповідно пунктами 13.3 - 13.5.

6. У главі 13 додатка 5:

пункт 13.1 викласти в такій редакції:

"13.1. У разі внесення змін до типової форми договору про надання допоміжних послуг із забезпечення відновлення функціонування ОЕС України після системних аварій ОСП публікує такі зміни на своєму сайті та направляє повідомлення щодо таких змін ПДП.

Якщо ПДП не ініціював розірвання цього Договору протягом 1 місяця з дня направлення відповідного повідомлення про внесення змін до типової форми шляхом направлення ОСП листа про розірвання договору, вважається, що він погодився зі зміненим Договором.";

пункт 13.3 виключити.

У зв'язку з цим пункти 13.4 - 13.6 вважати відповідно пунктами 13.3 - 13.5.

7. У главі 13 додатка 6:

пункт 13.1 викласти в такій редакції:

"13.1. У разі внесення змін до типової форми договору про надання послуги з регулювання напруги та реактивної потужності в режимі синхронного компенсатора ОСП публікує такі зміни на своєму сайті та направляє повідомлення щодо таких змін ПДП.

Якщо ПДП не ініціював розірвання цього Договору протягом 1 місяця з дня направлення відповідного повідомлення про внесення змін до типової форми шляхом направлення ОСП листа про розірвання договору, вважається, що він погодився зі зміненим Договором.";

пункт 13.3 виключити.

У зв'язку з цим пункти 13.4 - 13.6 вважати відповідно пунктами 13.3 - 13.5.

8. Пункт 10.2 глави 10 додатка 7 викласти в такій редакції:

"10.2. У разі внесення змін до типової форми договору про участь у балансуючому ринку ОСП опубліковує такі зміни на своєму сайті та направляє повідомлення щодо таких змін ППБ.

Якщо ППБ не ініціював розірвання цього Договору протягом 1 місяця з дня направлення відповідного повідомлення про внесення змін до типової форми шляхом направлення ОСП листа про розірвання договору, вважається, що він погодився зі зміненим Договором.".

 

Начальник Управління енергоринку

Ю. Власенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
31 травня 2019 року N 879

Зміни до Правил ринку "на добу наперед" та внутрішньодобового ринку

1. У розділі II:

1) пункт 1.17 глави 1 викласти в такій редакції:

"1.17. У разі внесення змін до типової форми договору про участь на РДН та/або ВДР ОР публікує такі зміни на своєму сайті та направляє учаснику РДН/ВДР два примірники додаткової угоди, підписані зі своєї сторони, щодо приведення укладеного договору у відповідність до нової редакції типового договору.

Протягом 14 днів з дня отримання від ОР двох примірників додаткової угоди щодо приведення укладеного договору у відповідність до нової редакції типової форми договору учасник РДН/ВДР підписує їх зі своєї сторони та повертає ОР один примірник такої угоди.

Якщо учасник РДН/ВДР не повернув ОР один примірник підписаної додаткової угоди протягом строку, визначеного цим пунктом, договір про участь на РДН та/або ВДР призупиняє свою дію до моменту повернення ОР одного примірника підписаної додаткової угоди.";

2) пункт 3.9 глави 3 викласти в такій редакції:

"3.9. У разі внесення змін до встановленої цими Правилами форми договору про купівлю-продаж електричної енергії на РДН/ВДР ОР публікує такі зміни на своєму сайті та направляє учаснику РДН/ВДР через систему програмного забезпечення ОР повідомлення щодо таких змін та додаткову угоду щодо приведення укладеного договору у відповідність до нової редакції договору про купівлю-продаж електричної енергії на РДН/ВДР, встановленого цими Правилами, підписану зі своєї сторони шляхом накладання ЕЦП (КЕП) уповноваженою посадовою особою ОР.

Протягом 14 днів з дня отримання від ОР додаткової угоди, щодо приведення укладеного договору у відповідність до нової редакції договору про купівлю-продаж електричної енергії на РДН/ВДР, встановленого цими Правилами, учасник РДН/ВДР має підписати її зі своєї сторони шляхом накладання ЕЦП (КЕП).

Якщо учасник РДН/ВДР не підписав додаткову угоду щодо приведення укладеного договору у відповідність до нової редакції договору про купівлю-продаж електричної енергії на РДН/ВДР, встановленого цими Правилами, протягом строку, визначеного цим пунктом, договір про купівлю-продаж електричної енергії на РДН/ВДР призупиняє свою дію до моменту підписання учасником РДН/ВДР додаткової угоди.".

2. Пункт 4.3 глави 4 розділу IV викласти в такій редакції:

"4.3. ОР розраховує розміри фіксованого платежу за участь у РДН/ВДР та тарифу на здійснення операцій купівлі-продажу на РДН/ВДР відповідно до Порядку розрахунку розміру фіксованого платежу за участь у РДН/ВДР та тарифу на здійснення операцій купівлі-продажу на РДН та ВДР, що є додатком 6 до цих Правил (далі - Порядок), та оприлюднює їх на веб-сайті ОР не пізніше 30 днів до дня введення їх у дію.

ОР переглядає розміри фіксованого платежу за участь у РДН/ВДР та тарифу на здійснення операцій купівлі-продажу на РДН/ВДР у випадку, встановленому пунктом 3.2 глави 3 Порядку.".

3. Пункт 9.4 глави 9 додатка 1 викласти в такій редакції:

"9.4. У разі внесення змін до типової форми договору про участь у ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку сторони вносять необхідні зміни до цього Договору відповідно до порядку, визначеного пунктом 1.17 глави 1 розділу II Правил РДН/ВДР.

У разі невиконання учасником абзацу другого пункту 1.17 глави 1 розділу II Правил РДН/ВДР договір призупиняє свою дію до моменту повернення ОР одного примірника підписаної додаткової угоди.".

4. Пункт 11.4 глави 11 додатка 2 викласти в такій редакції:

"11.4. У разі внесення змін до встановленої Правилами РДН/ВДР форми договору про купівлю-продаж електричної енергії на РДН сторони вносять необхідні зміни до цього Договору відповідно до порядку, визначеного у пункті 3.9 глави 3 розділу III Правил РДН/ВДР.

У разі невиконання учасником абзацу другого пункту 3.9 глави 3 розділу III Правил РДН/ВДР договір призупиняє свою дію до моменту підписання учасником РДН/ВДР додаткової угоди.".

5. Пункт 11.4 глави 11 додатка 3 викласти в такій редакції:

"11.4. У разі внесення змін до встановленої Правилами РДН/ВДР форми договору про купівлю-продаж електричної енергії на ВДР сторони вносять необхідні зміни до цього Договору відповідно до порядку, визначеного у пункті 3.9 глави 3 розділу III Правил РДН/ВДР.

У разі невиконання учасником абзацу другого пункту 3.9 глави 3 розділу III Правил РДН/ВДР договір призупиняє свою дію до моменту підписання учасником РДН/ВДР додаткової угоди.".

6. Пункт 3.2 глави 3 додатка 6 замінити двома новими пунктами такого змісту:

"3.2. Тарифи на здійснення операцій купівлі-продажу на РДН та ВДР (Tо) розраховуються за формулою

  

, грн/МВт*год,

де V p- прогнозний обсяг купівлі-продажу електричної енергії на РДН та ВДР на рік, МВт·год;

D - прогнозний дохід від здійснення господарської діяльності з організації купівлі-продажу електричної енергії на ринку електричної енергії на рік, що розраховується за формулою

D = Pk + PP + P, грн,

де Pk - прогнозний розмір операційних витрат на здійснення господарської діяльності з організації купівлі-продажу електричної енергії на ринку електричної енергії на рік, грн;

P - прогнозний розмір прибутку після оподаткування на рік, грн;

PP - прогнозний розмір податку на прибуток на рік, грн.

Прогнозний розмір операційних витрат на здійснення господарської діяльності з організації купівлі-продажу електричної енергії на ринку електричної енергії складається з:

витрат на оплату праці та обов'язкових платежів - витрат на оплату праці персоналу оператора ринку, які встановлюються з урахуванням вимог законодавства України, чисельності персоналу, відрахувань до державних цільових фондів, які визначаються відповідно до встановленого законодавством України розміру;

амортизації, призначеної для відновлення вартості зношуваних основних засобів з урахуванням норм Податкового кодексу України;

інших господарських видатків - витрат, що включають:

оплату послуг уповноважених банків;

оплату внесків на регулювання;

забезпечення господарської діяльності і організації виробничого процесу оператора ринку;

інших витрат, які включаються до витрат оператора ринку відповідно до рішень Уряду та НКРЕКП.

3.3. ОР визначає прогнозний дохід від здійснення господарської діяльності з організації купівлі-продажу електричної енергії на ринку електричної енергії та тариф на здійснення операцій купівлі-продажу на РДН та ВДР та до 01 грудня року, що передує року, на який визначаються відповідні дохід та тариф, надає відповідні розрахунки до НКРЕКП для розгляду та погодження.

До погодження НКРЕКП прогнозного доходу від здійснення господарської діяльності з організації купівлі-продажу електричної енергії на ринку електричної енергії та тарифу на здійснення операцій купівлі-продажу на РДН та ВДР ОР застосовуються попередні погоджені значення.

Тариф на здійснення операцій купівлі-продажу на РДН та ВДР може переглядатись у поточному році у разі виникнення обставин, що мають суттєвий вплив на витрати, пов'язані з організацією купівлі-продажу електричної енергії на ринку електричної енергії, та при виконанні умови, що визначається за формулою

   

,

де  - фактичний дохід від здійснення господарської діяльності з організації купівлі-продажу електричної енергії на ринку електричної енергії за відповідний період з початку року, грн;

  - плановий дохід від здійснення господарської діяльності з організації купівлі-продажу електричної енергії на ринку електричної енергії за відповідний період з початку року, грн;

PPI - індекс цін виробників промислової продукції відповідно до основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України (сценарій 1) на відповідний рік, схвалених постановою Кабінету Міністрів України, %.".

 

Начальник Управління енергоринку

Ю. Власенко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали