Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Змін до Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

07.02.2017

м. Київ

N 86

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
07 березня 2017 р. за N 316/30184

Про затвердження Змін до Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", з метою забезпечення ефективного функціонування інформаційної системи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та створення умов для запровадження новітніх підходів до застосування інформаційних технологій у діяльності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженої рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 травня 2012 року N 646 (Рішення N 646), зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за N 831/21143 (із змінами), що додається.

2. Департаменту інформаційних технологій забезпечити:

подання цього рішення для здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку О. Панченка.

 

Голова Комісії

Т. Хромаєв

 

Протокол засідання Комісії
від 07 лютого 2017 р. N 9

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
07 лютого 2017 року N 86

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
07 березня 2017 р. за N 316/30184

Зміни
до Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (Рішення N 646)

1. Довідник 15 "Види договорів у діяльності з торгівлі цінними паперами" викласти в такій редакції:

Код показника

Зміст показника

0001

Договір купівлі/продажу (продаж)

0002

Договір купівлі/продажу (купівля)

0003

Договір купівлі/продажу (міна-продаж)

0004

Договір купівлі/продажу (міна-купівля)

0007

Договір позики (надання)

0008

Договір позики (отримання)

1001

Договір комісії (продаж)

1002

Договір комісії (купівля)

1003

Договір комісії (міна-продаж)

1004

Договір комісії (міна-купівля)

1005

Договір субкомісії (продаж)

1006

Договір субкомісії (купівля)

1007

Договір комісії (позика/надання)

1008

Договір комісії (позика/отримання)

1009

Договір субкомісії (позика/надання)

1010

Договір субкомісії (позика/отримання)

1011

Договір на виконання договору комісії (продаж)

1012

Договір на виконання договору комісії (купівля)

1013

Договір на виконання договору комісії (міна-продаж)

1014

Договір на виконання договору комісії (міна-купівля)

1015

Договір на виконання договору субкомісії (продаж)

1016

Договір на виконання договору субкомісії (купівля)

1017

Договір на виконання договору комісії (позика/надання)

1018

Договір на виконання договору комісії (позика/отримання)

1019

Договір на виконання договору субкомісії (позика/надання)

1020

Договір на виконання договору субкомісії (позика/отримання)

1021

Договір на виконання (укладений іншим торговцем)

2001

Договір доручення (продаж)

2002

Договір доручення (купівля)

2003

Договір доручення (міна-продаж)

2004

Договір доручення (міна-купівля)

2007

Договір доручення (позика/надання)

2008

Договір доручення (позика/отримання)

2011

Договір на виконання договору доручення (продаж)

2012

Договір на виконання договору доручення (купівля)

2013

Договір на виконання договору доручення (міна-продаж)

2014

Договір на виконання договору доручення (міна-купівля)

2017

Договір на виконання договору доручення (позика/надання)

2018

Договір на виконання договору доручення (позика/отримання)

3000

Договір на брокерське обслуговування

3101

Разове замовлення до договору на брокерське обслуговування (комісія/продаж)

3102

Разове замовлення до договору на брокерське обслуговування (комісія/купівля)

3103

Разове замовлення до договору на брокерське обслуговування (комісія/міна-продаж)

3104

Разове замовлення до договору на брокерське обслуговування (комісія/міна-купівля)

3105

Разове замовлення до договору на брокерське обслуговування (субкомісія/продаж)

3106

Разове замовлення до договору на брокерське обслуговування (субкомісія/купівля)

3107

Разове замовлення до договору на брокерське обслуговування (комісія/позика надання)

3108

Разове замовлення до договору на брокерське обслуговування (комісія/позика отримання)

3109

Разове замовлення до договору на брокерське обслуговування (субкомісія/позика надання)

3110

Разове замовлення до договору на брокерське обслуговування (субкомісія/позика отримання)

3111

Договір на виконання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування (комісія/продаж)

3112

Договір на виконання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування (комісія/купівля)

3113

Договір на виконання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування (комісія/міна-продаж)

3114

Договір на виконання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування (комісія/міна-купівля)

3115

Договір на виконання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування (субкомісія/продаж)

3116

Договір на виконання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування (субкомісія/купівля)

3117

Договір на виконання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування (комісія/позика надання)

3118

Договір на виконання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування (комісія/позика отримання)

3119

Договір на виконання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування (субкомісія/позика надання)

3120

Договір на виконання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування (субкомісія/позика отримання)

3201

Разове замовлення до договору на брокерське обслуговування (доручення/продаж)

3202

Разове замовлення до договору на брокерське обслуговування (доручення/купівля)

3203

Разове замовлення до договору на брокерське обслуговування (доручення/міна-продаж)

3204

Разове замовлення до договору на брокерське обслуговування (доручення/міна-купівля)

3207

Разове замовлення до договору на брокерське обслуговування (доручення/позика надання)

3208

Разове замовлення до договору на брокерське обслуговування (доручення/позика отримання)

3211

Договір на виконання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування (доручення/продаж)

3212

Договір на виконання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування (доручення/купівля)

3213

Договір на виконання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування (доручення/міна-продаж)

3214

Договір на виконання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування (доручення/міна-купівля)

3217

Договір на виконання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування (доручення/позика надання)

3218

Договір на виконання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування (доручення/позика отримання)

4000

Договір андеррайтингу, за яким торговець цінними паперами не бере на себе зобов'язання щодо гарантування продажу всіх цінних паперів емітента, що підлягають розміщенню, або їх частини

4001

Договір андеррайтингу, за яким торговець цінними паперами бере на себе зобов'язання щодо гарантування продажу всіх цінних паперів емітента, що підлягають розміщенню, або їх частини

4002

Договір на придбання цінних паперів

5000

Договір про спільну діяльність

6000

Договір про управління цінними паперами

6011

Договір на виконання договору про управління цінними паперами (продаж)

6012

Договір на виконання договору про управління цінними паперами (купівля)

6013

Договір на виконання договору про управління цінними паперами (міна-продаж)

6014

Договір на виконання договору про управління цінними паперами (міна-купівля)

7000

Договір про управління активами інвестиційного фонду*

7011

Договір на виконання договору про управління активами інвестиційного фонду (продаж)

7012

Договір на виконання договору про управління активами інвестиційного фонду (купівля)

7013

Договір на виконання договору про управління активами інвестиційного фонду (міна-продаж)

7014

Договір на виконання договору про управління активами інвестиційного фонду (міна-купівля)

8000

Договір позики (надання)

8001

Договір позики (отримання)

2. Довідник 20 "Предмет дебіторської заборгованості" викласти в такій редакції:

Код показника

Зміст показника

01

Цінні папери

02

Грошові кошти

03

Нараховані, але не сплачені відсотки

04

Корпоративні права (крім цінних паперів)

05

Позика

06

Заборгованість, що виникла на підставі договору відступлення прав вимоги

07

Інше відповідно до умов договору

 

Т. в. о. директора департаменту
інформаційних технологій

О. Камінський
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали