МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.12.2011

м. Київ

N 950

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 січня 2012 р. за N 29/20342

Про затвердження Змін до Стандарту інфекційного контролю за туберкульозом в лікувально-профілактичних закладах, місцях довгострокового перебування людей та проживання хворих на туберкульоз

Відповідно до статті 7 Закону України "Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз" та з метою запобігання внутрішньолікарняному інфікуванню туберкульозом

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Стандарту інфекційного контролю за туберкульозом в лікувально-профілактичних закладах, місцях довгострокового перебування людей та проживання хворих на туберкульоз, затвердженого наказом МОЗ України від 18.08.2010 N 684, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2010 за N 803/18098, що додаються.

2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь (головних управлінь) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити застосування цього наказу в роботі.

3. Департаменту лікувально-профілактичної допомоги забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра охорони здоров'я України Толстанова О. К.

 

Міністр

О. В. Аніщенко

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Керівника
спільного представницького органу
всеукраїнських профспілок та
профспілкових об'єднань

Г. В. Осовий

Голова Профспілки працівників
охорони здоров'я України

В. М. Коваль

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців
на національному рівні

О. Мірошниченко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
23.12.2011 N 950

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
12 січня 2012 р. за N 29/20342

Зміни до Стандарту інфекційного контролю за туберкульозом в лікувально-профілактичних закладах, місцях довгострокового перебування людей та проживання хворих на туберкульоз

1. Пункти 3.4 та 3.5 розділу III викласти в такій редакції:

"3.4. Оцінка ступеня ризику захворювання на туберкульоз працівників лікувально-профілактичних закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу хворим на туберкульоз

Ступінь ризику захворювання на туберкульоз

Високий (надання лікувально-профілактичної допомоги хворим на заразну форму туберкульозу)

Середній (надання лікувально-профілактичної допомоги хворим на активну форму туберкульозу)

Низький

1

2

3

I. Однопрофільні, спеціалізовані лікарняні заклади охорони здоров'я, що надають медичну допомогу хворим на туберкульоз

Диспансерне відділення (амбулаторно-поліклінічне відділення)

Відділення для хворих на туберкульоз без бактеріовиділення

Аптечний склад (аптека)

Приймальне відділення

Відділення диференційної діагностики

Адміністративно-управлінські та господарсько-допоміжні підрозділи

Клініко-діагностична лабораторія (мікробіологічна, бактеріологічна лабораторія (відділ)

Відділення для хворих на позалегеневий туберкульоз

Службові приміщення для персоналу (кімнати для переодягання, прийому їжі, душові кабіни, туалети)

Відділення для хворих на туберкульоз з бактеріовиділенням

Дитяче відділення

 

Відділення для хворих на хіміорезистентний туберкульоз

Пункт збору мокротиння на відкритих майданчиках

 

Легенево-хірургічне (хірургічне) відділення

Санаторно-курортні заклади для хворих на активну форму туберкульозу

 

Відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії, відділення (палати) інтенсивної терапії

 

 

Рентгенодіагностичне (рентгенівське) відділення (кабінет), кабінет ультразвукової діагностики

 

 

Відділення (кабінет) функціональної діагностики

 

 

Фізіотерапевтичне відділення (кабінет)

 

 

Ендоскопічне відділення (кабінет)

 

 

Стоматологічний кабінет

 

 

Кабінет отоларингологічних захворювань

 

 

Пункт збору мокротиння у приміщенні

 

 

Пункт знешкодження інфікованого матеріалу

 

 

Патолого-анатомічне відділення, у тому числі у складі патолого-анатомічного бюро

 

 

Лікарня (відділення) "Хоспіс" (відділення, палати паліативної допомоги)

 

 

Фтизіатрична (фтизіопульмонологічна) МСЕК

 

 

*Адміністративно-управлінський персонал з числа лікарів (головний лікар, його заступники) та фахівців з неповною вищою медичною освітою (головна медична сестра) здійснює адміністративні обходи в палатах усіх відділень закладу, бере участь у консиліумах з питань ведення тяжкохворих, здійснює перевірку виконання інфекційного контролю, веде прийом хворих з особистих питань

 

 

II. Структурні підрозділи лікувально-профілактичних закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу хворим на туберкульоз

Протитуберкульозний кабінет

Відділення (палати) для хворих на туберкульоз без бактеріовиділення (для дорослих і дітей)

 

Відділення (палати) для хворих на туберкульоз з бактеріовиділенням (для дорослих і дітей)

ДОТ-кабінет

 

Фтизіатричні відділення (палати) у складі психіатричних лікарень

Пункт мікроскопії з діагностики туберкульозу

 

3.5. Здійснення інфекційного контролю в приміщеннях лікувально-профілактичних закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу хворим на туберкульоз

Ступінь ризику,
структурний підрозділ

Компоненти інфекційного контролю та їх реалізація

адміністративний

контроль за станом навколишнього середовища

індивідуальний захист медичних працівників

1

2

3

4

Високий ступінь ризику захворювання на туберкульоз

Диспансерне відділення (амбулаторно-поліклінічне відділення)

розподіл потоків хворих згідно із графіком, затвердженим наказом керівника закладу охорони здоров'я (далі - графік)

припливно-витяжна вентиляція, лампи УФО закритого/відкритого типу, дезінфекція поверхонь

респіратори з Хепа-фільтром, спецодяг та спецвзуття для медичного персоналу

Приймальне відділення

розподіл потоків хворих згідно із затвердженим графіком

припливно-витяжна вентиляція, лампи УФО закритого/відкритого типу, дезінфекція поверхонь

респіратори з Хепа-фільтром, спецодяг та спецвзуття для медичного персоналу

Клініко-діагностична лабораторія протитуберкульозних закладів (мікробіологічна, бактеріологічна лабораторія (відділ))

розподіл зон роботи (набір приміщень, їх інфраструктура, розміщення обладнання повинні забезпечувати поточність руху досліджуваного матеріалу)

автономна припливно-витяжна вентиляція з негативним тиском; ламінарні бокси з Хепа-фільтрами; загальнообмінна припливно-витяжна вентиляція, дезінфекція поверхонь; лампи УФО

респіратори з Хепа-фільтром при аварійних ситуаціях; спецодяг та спецвзуття для медичного персоналу

Відділення для хворих на туберкульоз із бактеріовиділенням

розподіл потоків хворих згідно із затвердженим графіком

припливно-витяжна вентиляція, лампи УФО закритого/відкритого типу, дезінфекція поверхонь

респіратори з Хепа-фільтром, спецодяг та спецвзуття для медичного персоналу

Відділення для хворих на хіміорезистентний туберкульоз

розподіл потоків хворих згідно із затвердженим графіком

припливно-витяжна вентиляція, лампи УФО закритого/відкритого типу, дезінфекція поверхонь

респіратори з Хепа-фільтром, спецодяг та спецвзуття для медичного персоналу

Легенево-хірургічне (хірургічне) відділення

розподіл потоків хворих згідно із затвердженим графіком

припливно-витяжна вентиляція, лампи УФО закритого/відкритого типу, дезінфекція поверхонь

респіратори з Хепа-фільтром, спецодяг та спецвзуття для медичного персоналу

Відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії, відділення (палати) інтенсивної терапії

розподіл потоків хворих згідно із затвердженим графіком

припливно-витяжна вентиляція, лампи УФО закритого/відкритого типу, дезінфекція поверхонь

респіратори з Хепа-фільтром, спецодяг та спецвзуття для медичного персоналу

Ендоскопічне відділення (кабінет)

розподіл потоків хворих згідно із затвердженим графіком

хімічна дезінфекція фібробронхоскопів, припливно-витяжна/змішана вентиляція, лампи УФО закритого типу, дезінфекція поверхонь

респіратори з Хепа-фільтром, спецодяг та спецвзуття для медичного персоналу

Рентгенодіагностичне (рентгенівське) відділення (кабінет), кабінет ультразвукової діагностики

розподіл потоків хворих згідно із затвердженим графіком

загальнообмінна припливно-витяжна вентиляція, лампи УФО закритого/відкритого типу, дезінфекція поверхонь

респіратори з Хепа-фільтром, спецодяг та спецвзуття для медичного персоналу

Відділення (кабінет) функціональної діагностики

розподіл потоків хворих згідно із затвердженим графіком

загальнообмінна припливно-витяжна вентиляція, лампи УФО закритого/відкритого типу, дезінфекція поверхонь

респіратори з Хепа-фільтром, спецодяг та спецвзуття для медичного персоналу

Фізіотерапевтичне відділення (кабінет)

розподіл потоків хворих згідно із затвердженим графіком

загальнообмінна припливно-витяжна вентиляція, лампи УФО закритого/відкритого типу, дезінфекція поверхонь

респіратори з Хепа-фільтром, спецодяг та спецвзуття для медичного персоналу

Стоматологічний кабінет

розподіл потоків хворих згідно із затвердженим графіком

припливно-витяжна вентиляція, лампи УФО закритого/відкритого типу, дезінфекція поверхонь

респіратори з Хепа-фільтром, спецодяг та спецвзуття для медичного персоналу

Кабінет отоларингологічних захворювань

розподіл потоків хворих згідно із затвердженим графіком

припливно-витяжна вентиляція, лампи УФО закритого/відкритого типу, дезінфекція поверхонь

респіратори з Хепа-фільтром, спецодяг та спецвзуття для медичного персоналу

Пункт збору мокротиння у приміщенні

розподіл потоків хворих згідно із затвердженим графіком

припливно-витяжна вентиляція, лампи УФО закритого/відкритого типу, дезінфекція поверхонь

респіратори з Хепа-фільтром, спецодяг та спецвзуття для медичного персоналу

Пункт знешкодження інфікованого матеріалу

розподіл зон роботи

припливно-витяжна/змішана/природна вентиляція, лампи УФО закритого/відкритого типу, дезінфекція поверхонь

респіратори з Хепа-фільтром, спецодяг та спецвзуття для медичного персоналу

Патолого-анатомічне відділення у тому числі у складі патолого-анатомічного бюро

розподіл зон роботи

загальнообмінна припливно-витяжна вентиляція, лампи УФО закритого/відкритого типу, дезінфекція поверхонь

респіратори з Хепа-фільтром, спецодяг та спецвзуття для медичного персоналу

Лікарня (відділення) "Хоспіс" (відділення, палати паліативної допомоги)

розподіл потоків хворих згідно із затвердженим графіком

припливно-витяжна вентиляція, лампи УФО закритого/відкритого типу, дезінфекція поверхонь

респіратори з Хепа-фільтром, спецодяг та спецвзуття для медичного персоналу

Фтизіатрична (фтизіопульмонологічна) МСЕК

розподіл потоків хворих згідно із затвердженим графіком

припливно-витяжна вентиляція, лампи УФО закритого/відкритого типу, дезінфекція поверхонь

респіратори з Хепа-фільтром, спецодяг та спецвзуття для медичного персоналу

Протитуберкульозний кабінет

обов'язкове дотримання масочного режиму для пацієнтів

припливно-витяжна/змішана/природна вентиляція, лампи УФО закритого/відкритого типу, дезінфекція поверхонь

респіратори, спецодяг та спецвзуття для медичного персоналу

Відділення (палати) для хворих на туберкульоз з бактеріовиділенням (для дорослих і дітей)

розподіл потоків хворих згідно із затвердженим графіком

припливно-витяжна вентиляція, лампи УФО закритого/відкритого типу, дезінфекція поверхонь

респіратори з Хепа-фільтром, спецодяг та спецвзуття для медичного персоналу

Фтизіатричні відділення (палати) у складі психіатричних лікарень

розподіл хворих у палати з МБТ+, МБТ- за даними результатів ТМЧ

припливно-витяжна/змішана/природна вентиляція, лампи УФО закритого/відкритого типу, дезінфекція поверхонь

респіратори з Хепа-фільтром, спецодяг та спецвзуття для медичного персоналу

Середній ступінь ризику захворювання на туберкульоз

Відділення для хворих на туберкульоз без бактеріовиділення

розподіл потоків хворих згідно із затвердженим графіком

загальнообмінна припливно-витяжна вентиляція, лампи УФО закритого/відкритого типу, дезінфекція поверхонь

респіратори з Хепа-фільтром, спецодяг та спецвзуття для медичного персоналу

Відділення для диференціальної діагностики

розподіл потоків хворих згідно із затвердженим графіком

загальнообмінна припливно-витяжна вентиляція, лампи УФО закритого/відкритого типу, дезінфекція поверхонь

респіратори з Хепа-фільтром, спецодяг та спецвзуття для медичного персоналу

Відділення для хворих на позалегеневий туберкульоз

розподіл потоків хворих згідно із затвердженим графіком

загальнообмінна припливно-витяжна вентиляція, лампи УФО закритого/відкритого типу, дезінфекція поверхонь

респіратори з Хепа-фільтром, спецодяг та спецвзуття для медичного персоналу

Дитяче відділення

розподіл потоків хворих згідно із затвердженим графіком

загальнообмінна припливно-витяжна вентиляція, лампи УФО закритого/відкритого типу, дезінфекція поверхонь

респіратори з Хепа-фільтром, спецодяг та спецвзуття для медичного персоналу

Пункт збору мокротиння на відкритих майданчиках

розподіл потоків хворих згідно із затвердженим графіком

природна вентиляція

спецодяг та спецвзуття для медичного персоналу

Санаторно-курортні заклади для хворих на активну форму туберкульозу

розподіл зон роботи

загальнообмінна припливно-витяжна вентиляція, лампи УФО закритого/відкритого типу, дезінфекція поверхонь

респіратори з Хепа-фільтром, спецодяг та спецвзуття для медичного персоналу

Низький ступінь ризику захворювання на туберкульоз

Аптечний склад (аптека)

розподіл зон роботи

припливно-витяжна/змішана/природна вентиляція, лампи УФО закритого/відкритого типу, дезінфекція поверхонь

спецодяг та спецвзуття для медичного персоналу

Адміністративно-управлінські та господарсько-допоміжні підрозділи

розподіл зон роботи

припливно-витяжна/змішана/природна вентиляція, лампи УФО закритого/відкритого типу, дезінфекція поверхонь

спецодяг та спецвзуття для медичного персоналу

Службові приміщення для персоналу (кімнати для переодягання, прийому їжі, душові кабіни, туалети)

розподіл зон роботи

припливно-витяжна/змішана/природна вентиляція, лампи УФО закритого/відкритого типу, дезінфекція поверхонь

спецодяг та спецвзуття для медичного персоналу

Примітка. Спецодяг - халат, медичний ковпак/косинка; спецвзуття - капці/бахили; зміна халатів, ковпаків (косинок) повинна здійснюватись не рідше двох разів на тиждень. При забрудненні спецодягу біологічними рідинами (виділеннями) хворих спецодяг міняється негайно. Медперсоналу забороняється прати спецодяг удома.".

 

Директор Департаменту
лікувально-профілактичної допомоги

М. К. Хобзей

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали