Додаткова копія: Про затвердження Змін до Технічного порядку взаємодії Національного банку України та банків під час екстреної підтримки ліквідності банків

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 13 грудня 2018 року N 837-рш

Про затвердження Змін до Технічного порядку взаємодії Національного банку України та банків під час екстреної підтримки ліквідності банків

Відповідно до статті 99 Конституції України, статей 7, 15, 42, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 66, 67, 71 Закону України "Про банки і банківську діяльність" та з метою сприяння фінансовій стабільності банків та стабільності фінансової системи України Правління Національного банку України вирішило:

1. Затвердити Зміни до Технічного порядку взаємодії Національного банку України та банків під час екстреної підтримки ліквідності банків, затвердженого рішенням Правління Національного банку України від 28 березня 2017 року N 182-рш (Порядок N 182-рш) (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С. В.) довести до відома банків України інформацію про прийняття цього рішення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Голови Національного банку України Чурія О. Є.

4. Рішення набирає чинності з дня його підписання.

 

Голова

Я. В. Смолій

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Правління Національного банку України
13 грудня 2018 року N 837-рш

Зміни до Технічного порядку взаємодії Національного банку України та банків під час екстреної підтримки ліквідності банків (Порядок N 182-рш)

1. Пункт 4 розділу I виключити.

2. У пункті 8 розділу II слова та цифри "пункті 34 розділу IV" замінити словами та цифрою "додатку 5 до".

3. У розділі III:

1) пункт 11 виключити;

2) у пункті 12 слово та цифру "додатку 2" замінити словом та цифрою "додатку 3";

3) розділ після пункту 19 доповнити новим пунктом 191 такого змісту:

"191. Нерухоме майно, яке розташоване на земельній ділянці, що належить іпотекодавцю на праві власності, підлягає передаванню в іпотеку разом із цією земельною ділянкою.".

4. У розділі IV:

1) назву розділу викласти в такій редакції:

"Прийняття рішення про укладення генерального договору, укладення генерального договору";

2) пункт 21 викласти в такій редакції:

"21. Банк подає до Департаменту супроводження кредитів документи, визначені в додатку 5 до Положення.

Акти про проведення огляду майна подаються банком за формою, визначеною в додатку 2 до цього Технічного порядку.

Реєстр укладених банком кредитних договорів з юридичними та/або фізичними особами, майнові права за якими пропонуються в заставу Національному банку, подається банком за формою, визначеною в додатку 3 до цього Технічного порядку.

Документи, що містяться в кредитних справах юридичних та фізичних осіб (боржників), подаються банком відповідно до переліку, визначеного в нормативно-правовому акті Національного банку з питань визначення банками розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями.

Реєстр кредитних договорів, укладених банком з юридичними та фізичними особами, майнові права за якими передані банком у заставу та за якими в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна недостатньо інформації для ідентифікації таких майнових прав, подається банком за формою, визначеною в додатку 4 до цього Технічного порядку.";

3) пункти 22, 26 виключити.

5. У розділі V:

1) назву розділу викласти в такій редакції:

"Прийняття рішення про надання кредиту для екстреної підтримки ліквідності, укладення кредитного договору та договорів застави, іпотеки, поруки";

2) пункт 27 викласти в такій редакції:

"27. Банк у разі фактичної потреби в отриманні кредиту для екстреної підтримки ліквідності подає до Департаменту супроводження кредитів документи, визначені в додатку 6 до Положення.

Реєстр укладених банком кредитних договорів з юридичними та/або фізичними особами, майнові права за якими пропонуються в заставу Національному банку, подається банком за формою, визначеною в додатку 3 до цього Технічного порядку.

Документи, що містяться в кредитних справах юридичних та фізичних осіб (боржників), подаються банком відповідно до переліку, визначеного в нормативно-правовому акті Національного банку з питань визначення банками розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями.";

3) абзац другий пункту 28 виключити.

6. В абзаці другому пункту 51 розділу VIII слово та цифру "додатку 4" замінити словом та цифрою "додатку 5".

7. У додатках до Технічного порядку:

1) додаток 2 викласти в такій редакції:

"Додаток 2
до Технічного порядку взаємодії Національного банку України та банків під час екстреної підтримки ліквідності банків
(у редакції рішення Правління Національного банку України
від 13.12.2018 N 837-рш)
(пункт 21 розділу IV)

Акт про проведення огляду майна

Опис предмета застави - нерухоме майно

Дата проведення огляду

Д

М

Р

Періодичність проведення огляду (кількість проведених оглядів на рік)

 

Дата проведення наступного огляду

Д

М

Р

Прізвище, ім'я, по батькові особи, яка проводила огляд

 

Посада особи, яка проводила огляд

 

Назва позичальника

 

Найменування заставодавця

 

Право власності на майно, надане в заставу

У власності

 

Об'єкт оцінки є майновими правами

Є

 

В оренді

 

Немає

 

Мета проведення огляду

Оцінка

 

Відповідність майна технічним документам

Так

 

Перевірка застави

 

Ні

 

Наявність страховки

Є

 

Немає

 

Найменування страхової компанії

 

 

 

Страхова сума

 

 

Вигодонабувач

 

Місцезнаходження об'єкта оцінки/ адреса реєстрації

Область

 

Кількість можливих покупців об'єкта оцінки

Мала кількість потенційних покупців

 

 

Район

 

Населений пункт

 

Середня кількість потенційних покупців

 

Район у місті

 

Велика кількість потенційних покупців

 

Назва вулиці

 

Ступінь ідентифікації об'єкта оцінки

Високий

 

Номер будинку

 

Середній

 

Номер квартири

 

Низький

 

Обмеження щодо контролю з боку банку

Немає обмежені

 

Наявність спеціальних норм для доступу до предмета застави (спеціальний пропуск, дозвіл тощо)

 

Обмеження, пов'язані з місцезнаходженням предмета застави (на територіях, які особливо охороняються, об'єкти з обмеженим режимом перебування, воєнні об'єкти тощо)

 

Обмеження, пов'язані з транспортною доступністю

 

Обмеження, пов'язані з сезонним чинником

 

Умови зберігання/експлуатації майна

Наявність охорони на території

 

Наявність охоронних систем

 

Наявність систем пожежогасіння та оповіщення про пожежу

 

Наявність протікання, дірок у стінах та покрівлі

 

Інші важливі умови зберігання

 

Чи є відповідні дозволи на будівництво, планування тощо. Якщо так, то зазначити які.

Є

 

Немає

 

Нерухоме майно

Площа,
кв. м

Загальна

 

Розмір земельної ділянки (кв. м)

В оренді

 

Прилегла територія

Обгороджена

 

Житлова

 

У власності

 

Не обгороджена

 

Офісні приміщення

 

Розмір земельної ділянки під забудову (кв. м)

 

Кадастровий номер

 

Складські приміщення

 

Земельна ділянка

Визначене в натурі

 

Підвал

 

Не визначене в натурі

 

Рік забудови

 

Висота стелі

 

Місцезнаходження на плані населеного пункту

Центр населеного пункту

 

Характеристика

Житлова будівля

 

Кількість кімнат (для житлової нерухомості)

 

Прилеглий до центру населеного пункту

 

Промислова забудова

 

Кількість поверхів

 

Спальний район

 

Комерційна забудова

 

Поверх

 

Околиця

 

Сільська забудова

 

 

 

На відстані від населеного пункту

 

Котеджне містечко

 

Відстань в км (максимум до 20 км) до:

зупинок громадського транспорту

 

Функціональне призначення

Використовується за призначенням

 

освітніх установ

 

Не використовується за призначенням:

житлова

 

торговельних закладів (магазинів, ринків)

 

офісна

 

аптек

 

складська

 

медичних закладів

 

торговельна

 

центру населеного пункту

 

розважальна

 

автовокзалу

 

інша

 

залізничної станції

 

Наявність договору оренди на

порту

 

земельну ділянку

 

нерухомість

 

аеропорту

 

Річна орендна плата за договором оренди, грн

розважальних закладів

 

земельна ділянка

 

нерухомість

 

закладів швидкого харчування

 

 

 

 

Тип нерухомості

Житлова

 

Житлова, призначена для оренди

 

Квартира

 

Кількість кімнат

 

Житловий будинок, котедж

Міська зона

 

Садовий будинок, дача

Міська зона

 

Більше п'яти кімнат

 

Приміська зона

 

Приміська зона

 

Суміжні кімнати

 

Сільська місцевість

 

Сільська місцевість

 

Кімната

 

 

Зона котеджної забудови

 

Зона котеджної забудови

 

Комерційна нерухомість

 

Виробнича нерухомість

 

Офісна будівля

 

Офісне приміщення

 

Нова будівля (1 - 7 років), офісний комплекс із відкритим плануванням

 

Побудовано у 70 - 90-х роках

 

Реконструйована будівля

 

Адміністративна будівля

 

Адміністративна будівля в складі майнового комплексу

 

Торговельна будівля

 

Торговельне приміщення

 

Торгівля продуктами харчування

 

Торгівля господарськими товарами

 

Торгівля товарами народного споживання

 

Торговельно-
розважальний центр

 

Аптека

 

Виробнича будівля

 

Виробниче приміщення

 

На території підприємства

 

Підвал, напівпідвал

 

На території підприємства з можливістю відокремлення

 

На першому поверсі

 

Відокремлена будівля на території підприємства

 

На другому поверсі та вище

 

Будівля, яка розташована окремо

 

Відокремлене у складі виробничого комплексу

 

Виробничий комплекс

 

Складська будівля

 

На території підприємства

 

На території підприємства з можливістю відокремлення

 

Відокремлена будівля на території підприємства

 

Будівля, побудована окремо

 

Складський комплекс

 

Центр логістики

 

Складське приміщення

 

Підвал, напівпідвал

 

На першому поверсі

 

На другому поверсі та вище

 

Відокремлене у складі торговельних приміщень

 

Конструктивні елементи будівлі

Фундамент

Стіни

Перекриття

Перегородки

Дах

Стрічковий (з/б блоки, бут)

 

Залізобетонна панель

 

Дерев'яне

 

Гіпсокартонні

 

Шифер

 

Монолітний

 

Силікатна цегла

 

Металеві балки

 

Цегляні

 

Руберойд

 

Палі

 

Керамічна цегла

 

Дерев'яні балки з наповнювачем

 

Дерев'яні

 

Метало-
черепиця

 

 

 

Інше

Залізобетонні панелі

 

 

 

Інше

Загальні технічні характеристики об'єктів нерухомості

Підлога

Лінолеум

 

Стіни

Поштукатурені

 

Стеля

Поштукатурена

 

Віконні прорізи

Дерев'яні прості

 

Килимове покриття

 

Пофарбовані

 

Пофарбована

 

Металопластикові зі склопакетами

 

Ламінат

 

Паперові шпалери

 

Паперові шпалери

 

Дерев'яні зі склопакетами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паркет

 

Вінілові шпалери

 

Вінілові шпалери

 

Алюмінієві

 

Кахельна плитка

 

Тканеві шпалери

 

Тканеві шпалери

 

Дверні прорізи

Дерев'яні

 

Мармурова плитка

 

Кахельна плитка

 

Підвісна

 

Металеві

 

Інше (зазначити)

 

Інше (зазначити)

 

Натяжна

 

Інше (зазначити)

 

Інше (зазначити)

 

 

Інженерні комунікації

Електрика

Водопостачання

Газопостачання

Каналізація

Автономна (дизель-генератор)

 

Автономне (свердловина, криниця)

 

Автономне (балон)

 

Автономна (вигрібна яма)

 

Централізована, підключена до інженерних мереж населеного пункту

 

Централізоване, підключене до інженерних мереж населеного пункту

 

Централізоване

 

Централізована, підключена до інженерних мереж населеного пункту

 

Підключена до загальнозаводських інженерних мереж

 

Підключено до загальнозаводських інженерних мереж

 

Немає

 

Підключена до загальнозаводських мереж

 

Немає

 

Немає

 

 

Немає

 

Опалення

Кондиціювання

Загальний технічний стан

Зразковий

 

Автономне (котел, бойлер)

 

Автономне (кондиціонер)

 

Добрий

 

Електричне

 

Централізоване

 

Задовільний

 

Централізоване парове

 

Немає

 

Незадовільний

 

Централізоване водяне

 

Вентиляція

Аварійний

 

Підключено до загальнозаводських мереж

 

Примусова

 

Неприродний

 

Немає

 

Природна

 

 

 

 

Немає

 

Характерні ознаки зносу конструктивних елементів

Перекриття панельні

Стіни цегляні

Стіни панельні

Тріщини у швах між плитами або уздовж балок

 

Тріщини

 

Дрібні вибоїни

 

Зміщення плит (балок) між собою по висоті

 

Вивітрювання розчину зі швів

 

Усадкові тріщини

 

Сліди протікання в місцях стику із зовнішніми стінами

 

Відшарування та відпадання штукатурки (облицювання)

 

Пошкодження оздоблення панелей

 

Поперечні тріщини

 

Сліди вологості на поверхні стін

 

Іржаві протікання

 

Помітний прогин

 

Випадання окремих цеглин

 

Відшарування захисного шару бетону

 

Відшарування захисного шару та корозія арматури

 

Тріщини в карнизах і перемичках

 

Сліди протікання і промерзання всередині будівлі

 

Зміщення та тріщини в місцях обпирання

 

Тріщини в простінках

 

Пліснява

 

Перегородки

Наскрізні тріщини в перемичках та віконних прорізах

 

Руйнування стиків

 

Невеликі тріщини

 

Відхилення від вертикалі

 

Тріщини в панелях

 

Відшарування штукатурки

 

Перекриття дерев'яні

Зміщення в панелях

 

Тріщини в місцях примикання до суміжних конструкцій

 

Усадкові тріщини в штукатурці

 

Руйнування вузлів кріплення панелей

 

Сліди вологості

 

Часткове відшарування і відпадання штукатурки

 

Фундаменти

Деформації плоскостей

 

Сліди вологості

 

Тріщини в цоколі та під вікнами першого поверху

 

Ураження гнилизною

 

Діагональні тріщини на стелі

 

Сліди вологості на поверхні цоколю та стін

 

Ураження короїдним жуком (для дерев'яних елементів)

 

Помітна хиткість

 

Помітне деформування цоколю

 

Масові тріщини по всій поверхні

 

Помітний прогин

 

Викривлення горизонтальних ліній по всій висоті стіни

 

Помітні відхилення від вертикалі

 

Ураження гнилизною і комахами

 

Масові наскрізні тріщини на всю висоту будівлі

 

 

 

Тимчасове кріплення

 

Випинання ґрунту та руйнування стін підвалу

 

Невід'ємні додаткові поліпшення, що впливають на вартість

Наявність рампи

 

Наявність залізничного шляху

 

Обмежений під'їзд

 

Інше

 

Додаткова інформація за результатами огляду

 

 

Огляд проведено "___" 20__ року

____
(посада)

________
(підпис)

____
(ініціали, прізвище)

____
(посада)

________
(підпис)

____
(ініціали, прізвище).";

2) у додатку 3:

слова та цифри "підпункт 5 пункту 21" замінити словом та цифрами "пункт 21";

назву колонки 3 таблиці викласти в такій редакції:

"Ідентифікатор контрагента";

доповнити примітку такими словами ", якщо немає реєстраційного номера облікової картки платника податків, то зазначаються серія та номер паспорта";

3) доповнити Технічний порядок новим додатком 4 такого змісту:

"Додаток 4
до Технічного порядку взаємодії Національного банку України та банків під час екстреної підтримки ліквідності банків
(пункт 21 розділу IV)

Реєстр кредитних договорів, укладених банком з юридичними та фізичними особами, майнові права за якими передані банком у заставу та за якими в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна недостатньо інформації для ідентифікації таких майнових прав

N з/п

Найменування контрагента

Ідентифікатор контрагента1

Серія та номер паспорта (для фізичних осіб)

N кредитного договору

Дата укладення кредитного договору

Вид забезпечення

Дата укладення
договору застави/іпотеки

Номер договору застави/іпотеки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"___" 20__ року

Голова правління

_____
(підпис)

(прізвище виконавця,
номер його телефону)

 


1 Зазначається код контрагента - юридичної особи за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або реєстраційний номер облікової картки платника податків контрагента - фізичної особи. Якщо немає реєстраційного номера облікової картки платника податків, то зазначаються серія та номер паспорта."

У зв'язку з цим додаток 4 уважати додатком 5.

 

Директор Департаменту
відкритих ринків

С. В. Пономаренко

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Національного банку України

О. Є. Чурій
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали