Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Змін до Загальних вимог до визначення результативних показників бюджетних програм

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.04.2019

м. Київ

N 145

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 квітня 2019 р. за N 444/33415

Про затвердження Змін до Загальних вимог до визначення результативних показників бюджетних програм

Відповідно до частини третьої розділу II "Прикінцеві положення" Закону України від 06 грудня 2018 року N 2646-VIII "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження середньострокового бюджетного планування" (Закон N 2646-VIII), пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375 (Постанова N 375), з метою удосконалення програмно-цільового методу у бюджетному процесі

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Загальних вимог до визначення результативних показників бюджетних програм, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 10 грудня 2010 року N 1536, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2010 року за N 1353/18648 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 червня 2015 року N 553 (Наказ N 553)), що додаються.

2. Департаменту державного бюджету забезпечити:

подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

доведення цього наказу після його державної реєстрації до відома головних розпорядників коштів державного бюджету.

3. Департаменту забезпечення комунікацій та організаційно-аналітичної роботи забезпечити оприлюднення цього наказу після його державної реєстрації в Міністерстві юстиції України на офіційному сайті Міністерства фінансів України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на заступників Міністра відповідно до розподілу обов'язків.

 

Міністр

О. Маркарова

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 08 квітня 2019 року N 145

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
25 квітня 2019 р. за N 444/33415

Зміни
до Загальних вимог до визначення результативних показників бюджетних програм

1. Пункт 3 викласти у такій редакції:

"3. Результативні показники бюджетної програми (далі - результативні показники) - кількісні та якісні показники, які визначають результат виконання бюджетної програми, характеризують хід її реалізації, ступінь досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник, досягнення мети бюджетної програми, виконання завдань бюджетної програми, висвітлюють обсяг і якість надання публічних послуг.

Результативні показники використовуються для оцінки ефективності бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів, у тому числі ефективності надання публічних послуг.".

2. У пункті 4:

в абзаці третьому слова "стратегічними цілями головних розпорядників, показниками результату їх діяльності" замінити словами "цілями державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник, та показниками їх досягнення";

в абзаці четвертому після слів "надання державних послуг" доповнити словами ", ступінь забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків".

3. У пункті 5:

в абзаці другому слова "кошторисну вартість реалізації інвестиційних проектів" замінити словами "загальну вартість інвестиційних проектів";

в абзаці четвертому слова "ефективність надання державних послуг," виключити;

в абзаці п'ятому після слів "рівень реалізації інвестиційних проектів" доповнити словами "(за весь період з початку реалізації цих проектів)", після слів "тенденцій в економіці" доповнити словами "(відповідній сфері діяльності)", після слів "реалізації бюджетної програми" доповнити словами ", у тому числі з точки зору забезпечення гендерної рівності".

4. У пункті 6:

в абзаці другому слова "стратегічних цілей головного розпорядника та очікуваних показників результату його діяльності" замінити словами "цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник, та показників їх досягнення";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Результативні показники бюджетних програм, які забезпечують виконання інвестиційних проектів, розроблення та реалізація яких здійснюються з використанням державних капітальних вкладень, формуються з урахуванням інформації та показників, визначених відповідними інвестиційними проектами.".

5. У пункті 9 слово "Кількість" замінити словом "Перелік".

6. У тексті Загальних вимог слова "державні послуги" в усіх відмінках замінити словами "публічні послуги" у відповідних відмінках.

 

Директор Департаменту
державного бюджету

В. П. Лозицький
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали