Додаткова копія: Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.03.2019

м. Київ

N 361

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 березня 2019 р. за N 306/33277

Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

Відповідно до статей 10 - 12 Закону України "Про державну таємницю", Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року N 939, на підставі рішень державних експертів з питань таємниць про скасування раніше прийнятих рішень про віднесення інформації до державної таємниці, зареєстрованих у Службі безпеки України 03 січня 2019 року за N 1969, 01 лютого 2019 року за N 1971, 15 лютого 2019 року за N 1973, та рішень державних експертів з питань таємниць про віднесення інформації до державної таємниці, зареєстрованих у Службі безпеки України 03 січня 2019 року за N 1970, 01 лютого 2019 року за N 1972, 15 лютого 2019 року за NN 1974, 1975, 1976, 1977,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки України від 12 серпня 2005 року N 440, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 серпня 2005 року за N 902/11182, що додаються.

2. Начальникам Управління правового забезпечення та Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Служби
генерал армії України

В. Грицак

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Служби безпеки України
04 березня 2019 року N 361

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 березня 2019 р. за N 306/33277

ЗМІНИ
до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

1. У пункті 5 Загальних положень:

після абзацу тридцять першого доповнити новим абзацом тридцять другим такого змісту:

"МОЗ - Міністерство охорони здоров'я України.".

У зв'язку з цим абзаци тридцять другий - п'ятдесят перший вважати відповідно абзацами тридцять третім - п'ятдесят другим.

2. У Відомостях, що становлять державну таємницю:

1) у розділі 2:

статтю 2.1.19 викласти в такій редакції:

"

2.1.19

Відомості про потреби, обсяги заготівлі донорської крові або її компонентів на особливий період: за окремими показниками у цілому щодо: МОЗ, ЗС; за сукупністю всіх показників у цілому щодо: Ради міністрів АР Крим, обласної, Київської або Севастопольської міських державних адміністрацій

Т

5

МОЗ

";

статтю 2.2.9 викласти в такій редакції:

"

2.2.9

Відомості за сукупністю всіх показників про баланс електричної потужності, споживання електроенергії об'єктами оборонних галузей (крім військових), які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, за умов воєнного стану в цілому щодо:

 

 

МЕРТ

центрального органу виконавчої влади, ДКУ

ЦТ

10

окремого об'єкта оборонної галузі, який має стратегічне значення для економіки і безпеки держави

Т

5

";

2) у розділі 4:

статтю 4.1.17 викласти в такій редакції:

"

4.1.17

Відомості про дійсне призначення або належність підрозділу, який створюється для виконання завдань оперативно-розшукової, контррозвідувальної чи розвідувальної діяльності, розголошення яких може перешкодити виконанню цих завдань.
При засекречуванні ступінь секретності встановлюється і змінюється за рішенням державного експерта з питань таємниць

 

 

ГУР
ДПС
ДФС
МВС
НАБ
НПУ
СБ
СЗР
ССО
УДО

до: СЗР; ДПС, розвідувального органу Адміністрації ДПС; ССО

ЦТ
Т

10
5

до: СБ; органів внутрішніх справ; органів НПУ; податкової міліції ДФС; ГУР; НАБ; УДО

Т

5

";

статті 4.5.2, 4.5.3 викласти в такій редакції:

"

4.5.2

Відомості про номенклатуру, фактичну наявність, фінансування, потребу в забезпеченні основними засобами, озброєнням, військовою технікою

 

 

ГУР
ДКВС
ДПС
ДССЗЗІ
МВС
НАБ
НПУ
СБ
СЗР
УДО

за сукупністю всіх показників у цілому щодо: ГУР; ДПС; ДССЗЗІ; СЗР; УДО; НАБ

ЦТ

10

за окремими показниками в цілому щодо: підрозділу, військової частини ГУР; ДПС; ДССЗЗІ; МВС; НПУ; НГУ; СБ; СЗР; НАБ;
за окремими показниками щодо номенклатури або фактичної наявності в цілому щодо УДО;
за сукупністю всіх показників у цілому щодо: ДКВС; розвідувального органу Адміністрації ДПС, його територіального (структурного) підрозділу, оперативного підрозділу органу ДПС; органу СБ; підрозділу СЗР

Т

5

4.5.3

Відомості (за кодами економічної класифікації видатків) про потреби, фінансування, витрачання, матеріально-технічне забезпечення, які стосуються проведення або забезпечення негласної оперативно-розшукової, контррозвідувальної чи розвідувальної діяльності

 

 

ГУР
ДКВС
ДПС
ДФС
МВС
НАБ
НПУ
СБ
СЗР
ССО
УДО

за окремими показниками в цілому щодо: СБ; СЗР; ДПС; ГУР; НПУ;
за сукупністю всіх показників у цілому щодо: МВС; УДО; податкової міліції ДФС; органу СБ; оперативного підрозділу СЗР; розвідувального органу Адміністрації ДПС, його територіального (структурного) підрозділу, оперативного підрозділу органу ДПС; НАБ; ССО

ЦТ

10

за окремими показниками в цілому щодо: УДО; податкової міліції ДФС; ДКВС; підрозділу, військової частини СБ; підрозділу СЗР; підрозділу, військової частини ГУР; оперативного підрозділу органів внутрішніх справ; оперативного підрозділу органів чи підрозділів НПУ; розвідувального органу Адміністрації ДПС, його територіального (структурного) підрозділу, оперативного підрозділу органу ДПС; НАБ; військової частини ССО;
за сукупністю всіх показників у цілому щодо: підрозділу податкової міліції ДФС; органу, установи виконання покарань, слідчого ізолятора ДКВС; оперативного підрозділу УДО

Т

5

";

статтю 4.5.6 викласти в такій редакції:

"

4.5.6

Відомості про факт закупівлі СЗР, СБ технічних засобів розвідки, спеціальних технічних засобів чи спеціальної техніки, що розкривають найменування, принцип дії чи експлуатаційні характеристики технічних засобів розвідки, спеціальних технічних засобів чи спеціальної техніки, призначених для здійснення та забезпечення оперативно-розшукової, контррозвідувальної чи розвідувальної діяльності СЗР, СБ, володіння якими дає змогу зацікавленій стороні впливати на її результати, що створює загрозу національним інтересам і безпеці.
При засекречуванні ступінь секретності встановлюється і змінюється за рішенням державного експерта з питань таємниць

ЦТ
Т

10
5

СБ
СЗР

".

 

Начальник Департаменту охорони
державної таємниці та ліцензування

С. Болдир
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали