КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 20.03.2009 р. N 174

Про затвердження змін та доповнень до розпорядження Київського міського голови від 30.11.2005 N 348

З метою посилення матеріальної зацікавленості керівників підприємств, установ, організацій комунальної форми власності територіальної громади міста Києва у ефективному виконанні завдань з управління комунальним майном, у кінцевих результатах діяльності підприємства, отриманні максимальних прибутків, враховуючи вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 N 37 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України":

1. Затвердити зміни та доповнення до Положення про порядок укладання контрактів з керівниками підприємств, установ і організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, затвердженого розпорядженням Київського міського голови від 30.11.2005 N 348 "Про порядок призначення керівників підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва" (із змінами та доповненнями), виклавши частину 1 пункту 10 у наступній редакції:

"Проект контракту в обов'язковому порядку погоджується з першим заступником голови міськдержадміністрації, Головним управлінням економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Головним управлінням комунальної власності міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Головним управлінням праці та зайнятості виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), юридичним управлінням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), управлінням кадрової роботи і нагород апарату виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)".

2. Затвердити зміни і доповнення до Типової форми контракту з керівниками підприємств, установ і організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, затвердженої розпорядженням Київського міського голови від 30.11.2005 N 348 "Про порядок призначення керівників підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва" (в редакції розпорядження Київського міського голови від 12.02.2009 N 106), що додаються.

3. Це розпорядження довести до відома заступників голови Київської міської державної адміністрації, начальників головних управлінь, управлінь та інших структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), керівників підприємств, установ і організацій комунальної форми власності та інших зацікавлених осіб.

4. Першому заступникові голови Київської міської державної адміністрації Бассу Д. Я. забезпечити висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

5. Контроль за. виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

 

Голова

Л. Черновецький


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Київського міського голови
20.03.2009 N 174


Зміни та доповнення
до Типової форми контракту з керівниками підприємств, об'єднань, заснованих на комунальній власності територіальної громади міста Києва

Розділ 3 Типової форми контракту викласти в наступній редакції:

"3. УМОВИ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КЕРІВНИКА

3.1. За виконання обов'язків, передбачених цим Контрактом, Керівникові нараховується заробітна плата за рахунок частки доходу, одержаного Підприємством в результаті його господарської діяльності, виходячи з установлених Керівнику:

3.1.1. посадового окладу в розмірі _____ гривень і фактично відпрацьованого часу;

3.1.2. премії в розмірі до 100 відсотків нарахованої заробітної плати за посадовим окладом відповідно до діючого на підприємстві Положення про преміювання за виконання показників та умов, затверджених Органом управління майном, але не більше розміру посадового окладу;

3.1.3. надбавки за інтенсивність праці та особливий характер роботи у розмірі 50 % посадового окладу і фактично відпрацьованого часу.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи відповідно до умов Контракту надбавка скасовується або зменшується;

3.1.4. доплати до посадового окладу за науковий ступінь кандидата або доктора наук у розмірі відповідно 15 і 20 відсотків і за вчене звання старшого наукового співробітника у розмірі 25 відсотків та професора - 33 відсотки, якщо підприємство здійснює науково-дослідну, науково-виробничу та науково-технічну діяльність. Доплати провадяться у разі, коли діяльність керівника за профілем збігається з наявним науковим ступенем, вченим званням;

3.1.5. щомісячної надбавки за стаж наукової діяльності для працівників, робота яких пов'язана з науковою, науково-технічною діяльністю, у таких розмірах: понад 3 роки - 10 відсотків, понад 10 років - 20 відсотків, понад 20 років - 30 відсотків;

3.1.6. щомісячної надбавки за почесне або спортивне звання в розмірі до 20 відсотків. Надбавка за почесне та спортивне звання встановлюється керівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з почесним або спортивним званням. За наявності двох або більше звань надбавка встановлюється за одним (вищим) званням;

3.1.7. надбавки за знання та використання в роботі іноземної мови в розмірі 10 відсотків посадового окладу;

3.2. Премія зменшується або скасовується у тому звітному періоді, коли виявлено порушення (за окремим рішенням):

3.2.1. у разі несвоєчасного виконання обов'язків, визначених цим Контрактом;

3.2.2. у разі виникнення на Підприємстві нещасного випадку із смертельним наслідком з вини Підприємства;

3.2.3. у разі погіршення якості роботи, порушення трудової дисципліни.

3.3. Крім того, Керівникові можуть виплачуватися:

3.3.1. винагорода за вислугу років відповідно до діючого на Підприємстві Положення;

3.3.2. матеріальна винагорода за ефективне управління майном за рахунок частини чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Підприємства, згідно з умовами, затвердженими Органом управління майном, умовами, показниками та розмірами матеріальної винагороди за ефективне управління комунальним майном відповідно до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 18.05.2006 N 830. Матеріальна винагорода за підсумками роботи за рік керівнику виплачується за умови виконання ним затверджених умов, показників та розмірів матеріальної винагороди за ефективне управління комунальним майном. Розмір матеріальної винагороди за рік не може перевищувати розміру 10 посадових окладів керівника;

3.3.3. винагорода за підсумками роботи за рік відповідно до діючого на Підприємстві Положення;

3.4. Розмір оплати праці, розмір надбавки, премії, винагороди за підсумками роботи може бути підвищено або знижено у випадках, передбачених в пунктах 3.1, 3.2 цього розділу за рішенням Органу управління майном;

3.5. Матеріальна винагорода не виплачується при збитковості та невиконанні показників і умов матеріальної винагороди;

3.6. Керівнику надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю календарних днів, а також додаткові відпустки

_
(зазначити всі види відпусток)


3.7. Оплата відпустки провадиться з урахуванням середньомісячного заробітку, обчисленого у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. При наданні відпустки Керівникові надається матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі його середньомісячного заробітку;

3.8. Керівник визначає час і порядок використання своєї щорічної відпустки (час початку та закінчення, поділу її на частини тощо) за погодженням з Органом управління майном;

3.9. У разі виходу Керівника на пенсію йому виплачується грошова допомога у розмірі

________ посадових окладів;
(не більше як шість посадових окладів)


3.10. Крім умов матеріального забезпечення, зазначених у пунктах 3.1 - 3.9 цього Контракту, Керівникові можуть бути встановлені інші умови, що не заборонені законодавством, у разі отримання рішення Органу управління майном."

 

Заступник голови -
керівник апарату

Б. Стичинський

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали