Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про затвердження зразків документів, необхідних для вилучення, тимчасового вилучення паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, та журналу їх обліку

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.04.2018

м. Київ

N 311

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 квітня 2018 р. за N 531/31983

Про затвердження зразків документів, необхідних для вилучення, тимчасового вилучення паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, та журналу їх обліку

Відповідно до пункту 107 Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року N 302 (Постанова N 302) (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 року N 745 (Постанова N 745)), пункту 88 Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 травня 2014 року N 152 (Постанова N 152) (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 року N 1001 (Постанова N 1001)),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити зразки:

1) акта про вилучення / тимчасове вилучення паспорта громадянина України, що додається;

2) акта про вилучення / тимчасове вилучення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, що додається;

3) довідки про вилучення / тимчасове вилучення паспорта громадянина України, що додається;

4) довідки про вилучення / тимчасове вилучення паспорта громадянина України / паспорта громадянина України для виїзду за кордон, що додається;

5) журналу обліку актів та довідок про вилучення / тимчасове вилучення паспорта громадянина України / паспорта громадянина України для виїзду за кордон, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства внутрішніх справ України від 25 грудня 2015 року N 1633 "Про затвердження зразків документів, необхідних для оформлення, обміну, вилучення, тимчасового затримання паспорта громадянина України, та журналів їх обліку" (Акт N 1633), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25 січня 2016 року за N 131/28261.

3. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу (Боднар В. Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної міграційної служби України Соколюка М. Ю.

 

Міністр

А. Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

 

Т. в. о. Міністра
закордонних справ України

О. В. Зеркаль

Голова Державної
міграційної служби України

М. Ю. Соколюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
13 квітня 2018 року N 311

(зразок)

____
                 (найменування територіального органу /
____
          територіального підрозділу ДМС, закордонної
____
                     дипломатичної установи України,
____
                             уповноваженого суб'єкта)


АКТ
про вилучення / тимчасове вилучення паспорта громадянина України

від "___" 20__ р. N _________

Відповідно до пункту 107 Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року N 302 (Постанова N 302) (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 року N 745 (Постанова N 745)), у
_
                                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові)
вилучено / тимчасово вилучено (підкреслити потрібне) паспорт громадянина України
_
                                                                                    (серія, номер, ким і коли виданий)
_

Працівник
територіального
органу / територіального
підрозділу ДМС, уповноваженого суб'єкта,
закордонної дипломатичної установи*

 
 
 
 

(підпис)

 
 
 
 
________
(прізвище, ініціали)


_

Паспорт громадянина України серії _______ N __________ разом з актом про вилучення / тимчасове вилучення (підкреслити потрібне) паспорта громадянина України**:

  передано до __________
                                            (найменування територіального органу/підрозділу ДМС, який здійснює розгляд заяви-анкети)

Передав
Працівник
уповноваженого суб'єкта*

 
 

(підпис)

 
 
________
(прізвище, ініціали)

"___" 20__ р.

 

 

Прийняв
Працівник
територіального
органу / територіального
підрозділу ДМС*

 
 
 
 

(підпис)

 
 
 
 
________
(прізвище, ініціали)

"___" 20__ р.

 

 


  надіслано до __________
                                                   (найменування територіального органу/підрозділу ДМС, що здійснив його оформлення)

Працівник
закордонної дипломатичної установи*

 

(підпис)

 
________
(прізвище, ініціали)

"___" 20__ р.

 

 


Примітка. Акт про вилучення / тимчасове вилучення паспорта громадянина України формується в електронному вигляді залежно від обраного виду інформації, при цьому заповнюється виключно його активовані поля.


* Керівник територіального органу / територіального підрозділу ДМС, закордонної дипломатичної установи, уповноваженого суб'єкта визначає працівників, які виконуватимуть функції з вилучення / тимчасового вилучення паспорта громадянина України.

** Заповнюється у разі вилучення / тимчасового вилучення уповноваженим суб'єктом, закордонною дипломатичною установою у двох примірниках, один з яких зберігається в уповноваженого суб'єкта або закордонній дипломатичній установі, а інший передається або надсилається до територіального органу/підрозділу ДМС.

 

Директор Департаменту формування
політики щодо підконтрольних Міністрові
органів влади та моніторингу МВС

В. Є. Боднар

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
13 квітня 2018 року N 311

(зразок)

____
                 (найменування територіального органу /
____
          територіального підрозділу ДМС, закордонної
____
                     дипломатичної установи України,
____
                             уповноваженого суб'єкта)


АКТ
про вилучення / тимчасове вилучення паспорта громадянина України для виїзду за кордон

від "___" 20__ р. N ___________

Відповідно до пункту 88 Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 травня 2014 року N 152 (Постанова N 152) (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 року N 1001 (Постанова N 1001)), у
_
                                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові)
вилучено / тимчасово вилучено (підкреслити потрібне) паспорт громадянина України для виїзду за кордон _______
_
                                                                                   (серія, номер, ким і коли виданий)
_

Працівник
територіального
органу / територіального
підрозділу ДМС, уповноваженого суб'єкта,
закордонної дипломатичної установи*

 
 
 
 

(підпис)

 
 
 
 
________
(прізвище, ініціали)


_

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії ______ N __________ разом з актом про вилучення / тимчасове вилучення (підкреслити потрібне) паспорта громадянина України для виїзду за кордон**:

  передано до __________
                                               (найменування територіального органу/підрозділу ДМС, який здійснює розгляд заяви-анкети)

Передав
Працівник
уповноваженого суб'єкта*

 
 

(підпис)

 
 
________
(прізвище, ініціали)

"___" 20__ р.

 

 

Прийняв
Працівник
територіального
органу / територіального
підрозділу ДМС*

 
 
 
 

(підпис)

 
 
 
 
________
(прізвище, ініціали)

"___" 20__ р.

 

 


  надіслано до __________
                                                     (найменування територіального органу/підрозділу ДМС, що здійснив його оформлення
                                                                                               або прийняв рішення про його вилучення)

Працівник
закордонної дипломатичної установи*

 

(підпис)

 
________
(прізвище, ініціали)

"___" 20__ р.

 

 


Примітка. Акт про вилучення / тимчасове вилучення паспорта громадянина України для виїзду за кордон формується в електронному вигляді залежно від обраного виду інформації, при цьому заповнюється виключно його активовані поля.


* Керівник територіального органу / територіального підрозділу ДМС, закордонної дипломатичної установи, уповноваженого суб'єкта визначає працівників, які виконуватимуть функції з вилучення / тимчасового вилучення паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

** Заповнюється у разі вилучення / тимчасового вилучення уповноваженим суб'єктом, закордонною дипломатичною установою у двох примірниках, один з яких зберігається у уповноваженого суб'єкта або закордонній дипломатичній установі, а інший передається або надсилається до територіального органу/підрозділу ДМС.

 

Директор Департаменту формування
політики щодо підконтрольних Міністрові
органів влади та моніторингу МВС

В. Є. Боднар

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
13 квітня 2018 року N 311

(зразок)

____
                 (найменування територіального органу /
____
          територіального підрозділу ДМС, закордонної
____
                     дипломатичної установи України,
____
                             уповноваженого суб'єкта)


 

відцифрований
образ обличчя
особи*

 

 


N ___
    ___
                     (дата)

ДОВІДКА
про вилучення / тимчасове вилучення паспорта громадянина України

Видана:

 

прізвище

__

ім'я

__

по батькові

__

дата народження

__

місце народження

__

місце проживання/
перебування

 
__
(країна)**

 

__
(регіон)

 

__
(район/місто)

 

__
(селище/село)

 

__

__
(вулиця)

 

__
(будинок N, корпус N, квартира N)

про те, що у нього (неї)

  вилучено

  тимчасово вилучено

паспорт громадянина України ___________
                                                                                                                  (серія, номер, ким і коли виданий)
_

Акт про вилучення / тимчасове вилучення паспорта громадянина України від ___.___.20__ року N ____

Керівник
територіального
органу / територіального
підрозділу ДМС, закордонної
дипломатичної установи,
уповноваженого суб'єкта

 
 
 
 
 

(підпис)

 
 
 
 
 
________
(прізвище, ініціали)

 

М. П.

 


Примітка. Довідка про вилучення / тимчасове вилучення паспорта громадянина України формується в електронному вигляді залежно від обраного виду інформації, при цьому заповнюються виключно її активовані поля.


* У разі відсутності відцифрованого образу обличчя особи у відомчій інформаційній системі вклеюється фотокартка або скановане фотозображення з паспорта, який вилучається, та скріплюється печаткою.

** У разі проживання особи за кордоном заповнюється лише це поле.

 

Директор Департаменту формування
політики щодо підконтрольних Міністрові
органів влади та моніторингу МВС

В. Є. Боднар

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
13 квітня 2018 року N 311

(зразок)

____
                 (найменування територіального органу /
____
          територіального підрозділу ДМС, закордонної
____
                     дипломатичної установи України,
____
                             уповноваженого суб'єкта)


 

відцифрований
образ обличчя
особи*

 

 


N ___
     ___
                     (дата)

ДОВІДКА
про вилучення / тимчасове вилучення паспорта громадянина України для виїзду за кордон

Видана:

 

прізвище

__

ім'я

__

по батькові

__

дата народження

__

місце народження

__

місце проживання/
перебування

 
__
(країна)**

 

__
(регіон)

 

__
(район/місто)

 

__
(селище/село)

 

__

__
(вулиця)

 

__
(будинок N, корпус N, квартира N)

про те, що у нього (неї)

  вилучено

  тимчасово вилучено

паспорт громадянина України для виїзду за кордон _____
                                                                                                                                  (серія, номер, ким і коли виданий)
_

Акт про вилучення / тимчасове вилучення паспорта громадянина України для виїзду за кордон від ___.___.20__ року N _____

Керівник
територіального
органу / територіального
підрозділу ДМС, закордонної
дипломатичної установи,
уповноваженого суб'єкта

 
 
 
 
 

(підпис)

 
 
 
 
 
________
(прізвище, ініціали)

 

М. П.

 


Примітка. Довідка про вилучення / тимчасове вилучення паспорта громадянина України для виїзду за кордон формується в електронному вигляді залежно від обраного виду інформації, при цьому заповнюються виключно її активовані поля.


* У разі відсутності відцифрованого образу обличчя особи у відомчій інформаційній системі вклеюється фотокартка або скановане фотозображення з паспорта, який вилучається, та скріплюється печаткою.

** У разі проживання особи за кордоном заповнюється лише це поле.

 

Директор Департаменту формування
політики щодо підконтрольних Міністрові
органів влади та моніторингу МВС

В. Є. Боднар

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
13 квітня 2018 року N 311

(зразок)

ЖУРНАЛ
обліку актів та довідок про вилучення / тимчасове вилучення паспорта громадянина України / паспорта громадянина України для виїзду за кордон

_
(найменування територіального органу / територіального підрозділу ДМС, закордонної
дипломатичної установи, уповноваженого суб'єкта)

N акта/
довідки*

Прізвище, ім'я, по батькові особи, у якої вилучено / тимчасово вилучено паспорт громадянина України / паспорт громадянина України для виїзду за кордон, на ім'я якої видано довідку

Дата складання акта / видачі довідки

Підстави видачі довідки (N відповідного акта)

Підпис особи, на ім'я якої видано довідку, або її законного представника

Відмітка про повернення довідки

 

 

 

 

 

 


* Номер довідки відповідає порядковому номеру запису в журналі обліку.

 

Директор Департаменту формування
політики щодо підконтрольних Міністрові
органів влади та моніторингу МВС

В. Є. Боднар
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали