МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.06.2012

м. Київ

N 572


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
09 липня 2012 р. за N 1157/21469

Про затвердження зразків заяви на отримання бланків протоколів перевірки технічного стану транспортного засобу, актів приймання-передачі та про їх знищення, а також журналу обліку їх використання

Відповідно до статті 35 Закону України "Про дорожній рух", постанови Кабінету Міністрів України від 08 лютого 2012 року N 146 "Про затвердження Порядку забезпечення суб'єктів здійснення обов'язкового технічного контролю бланками протоколів перевірки технічного стану транспортного засобу та встановлення розміру плати за надання таких послуг" (Постанова N 146)

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити зразки:

заяви на отримання бланків протоколів перевірки технічного стану транспортного засобу, що додається;

акта приймання-передачі невикористаних бланків протоколів перевірки технічного стану транспортного засобу, що додається;

акта про знищення бланків протоколів перевірки технічного стану транспортного засобу, що додається;

журналу обліку використання бланків протоколів перевірки технічного стану транспортного засобу, що додається.

2. Департаменту Державтоінспекції МВС України, начальникам головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі забезпечити:

2.1. Вивчення вимог наказу всіма працівниками Державтоінспекції МВС України, які залучені до проведення зазначеної роботи.

2.2. Контроль за веденням документів згідно із затвердженими зразками.

3. Департаменту Державтоінспекції МВС України забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра генерал-майора міліції Ратушняка В. І.

5. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Наказ надіслати за належністю.

 

Міністр
генерал внутрішньої служби України

В. Ю. Захарченко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

Заступник Міністра фінансів
України

С. О. Рибак

Перший заступник Міністра
інфраструктури України

К. Єфименко

Голова Антимонопольного
комітету України

В. П. Цушко


 

Зразок

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
26.06.2012 N 572


Начальнику __
      (Департаменту Державтоінспекції МВС України,
_
управління (відділу) Державтоінспекції ГУМВС,
_
 УМВС України в області, місті)
від суб'єкта проведення обов'язкового технічного контролю ________
_,
                           (найменування суб'єкта)
зареєстрованого в реєстрі Державтоінспекції МВС України за N ____, уповноважений на отримання бланків протоколів перевірки технічного стану транспортного засобу
_
     (П. І. Б., серія та N паспорта, ким і коли виданий,
_
      реквізити довіреності для уповноваженої особи)


ЗАЯВА

Прошу відповідно до поданої заявки від __________ видати __________
                                                                                                                  (дата)                                                             (прописом)
штук бланків протоколів перевірки технічного стану транспортного засобу.

20__ р.
           (дата)

___________
(підпис та П. І. Б. керівника)

М. П.

 


 

Начальник Управління
Державтоінспекції МВС України
генерал-майор міліції

В. М. Лозовий


 

Зразок

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
26.06.2012 N 572


АКТ
приймання-передачі невикористаних бланків протоколів перевірки технічного стану транспортного засобу

"___" 20__ року

N ______

м. _______

Складений комісією _ у складі:
                                                                   (повне найменування суб'єкта проведення технічного контролю)

Голови ______
                                                    (посада, П. І. Б. посадової особи суб'єкта проведення технічного контролю)

Членів комісії: 1) ___________
                                                    (посада, П. І. Б. посадової особи суб'єкта проведення технічного контролю)
                        2) ___________
                                                    (посада, П. І. Б. посадової особи суб'єкта проведення технічного контролю)

Про те, що "___" 20__ року комісія здійснила передачу бланків протоколів перевірки технічного стану транспортного засобу від суб'єкта проведення обов'язкового технічного контролю _
                                                   (повне найменування суб'єкта проведення технічного контролю)
до ___________
(Департаменту Державтоінспекції МВС України, управління (відділу) Державтоінспекції ГУМВС, УМВС України в області, місті)


N
з/п

З номера

По номер

Примітка

1

2

3

4


Указані в акті бланки протоколів у кількості
                                                                                                                                                            (словами)
передані _____
                        (посада, звання, прізвище та ініціали, серія та номер службового посвідчення працівника Державтоінспекції)
_

Голова комісії

___
(підпис)

__________
(прізвище та ініціали)

Члени комісії:

___
(підпис)

__________
(прізвище та ініціали)

 

___
(підпис)

__________
(прізвище та ініціали)

Указані бланки отримав:      ___.___.20__ р.            __________               _
                                                                       (дата)                                       (підпис)                                       (прізвище та ініціали)


 

Начальник Управління
Державтоінспекції МВС України
генерал-майор міліції

В. М. Лозовий


 

Зразок

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
26.06.2012 N 572


АКТ
про знищення бланків протоколів перевірки технічного стану транспортного засобу

"___" 20__ року

N ______

м. _______

Складений комісією _ у складі:
                                                                     (повне найменування суб'єкта проведення технічного контролю)

Голови ______
                                                      (посада, П. І. Б. посадової особи суб'єкта проведення технічного контролю)

Членів комісії: 1) ___________
                                                       (посада, П. І. Б. посадової особи суб'єкта проведення технічного контролю)
                        2) ___________
                                                       (посада, П. І. Б. посадової особи суб'єкта проведення технічного контролю)
про те, що "___" 20__ року комісія здійснила перевірку наявності пошкоджених або зіпсованих бланків протоколів перевірки технічного стану транспортного засобу, що підлягають знищенню, за період з "___" 20__ року по "___" 20__ року.

Під час перевірки встановлена необхідність знищення вказаних нижче бланків:


N
з/п

Номери бланків

Причина анулювання

Примітка (вклеюється вирізаний з бланка протоколу номер)

1

2

3

4


Указані в акті бланки в кількості __ знищені
                                                                                                                                   (словами)
_
                                                                                (місце, час і спосіб знищення)
_

Голова комісії

___
(підпис)

__________
(прізвище та ініціали)

Члени комісії:

___
(підпис)

__________
(прізвище та ініціали)

 

___
(підпис)

__________
(прізвище та ініціали)


 

Начальник Управління
Державтоінспекції МВС України
генерал-майор міліції

В. М. Лозовий


 

Зразок

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
26.06.2012 N 572


ЖУРНАЛ
обліку використання бланків протоколів перевірки технічного стану транспортного засобу

___________
(повне найменування суб'єкта проведення технічного контролю)

N
з/п

Дата складання протоколу перевірки технічного стану

 

Марка транспортного засобу

Модель транспортного засобу

Реєстраційний номерний знак

Номер бланка протоколу перевірки технічного стану

Номер протоколу перевірки технічного стану

Прізвище та ініціали особи, що отримала протокол перевірки технічного стану

Підпис про отримання протоколу перевірки технічного стану

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Примітка: Видача бланків протоколів перевірки технічного стану здійснюється виключно у порядку зростання.

 

Начальник Управління
Державтоінспекції МВС України
генерал-майор міліції

В. М. Лозовий

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали