ДЕРЖАВНА ВИКОНАВЧА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 21 грудня 2011 року N 61/26

Про затвердження звітності за формою N 1 (піврічна) "Звіт про роботу органів державної виконавчої служби" та Порядку щодо її складання

Відповідно до Закону України "Про державну виконавчу службу", підпункту 8 пункту 4 Положення про Державну виконавчу службу України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 N 385/2011 (Положення N 385/2011), наказую:

1. Затвердити звітність за формою N 1 (піврічна) "Звіт про роботу органів державної виконавчої служби" та Порядок щодо її складання, що додаються, і ввести їх у дію, починаючи зі звіту за 2011 рік.

2. Відділу діловодства та контролю Департаменту організації та контролю за виконанням рішень Державної виконавчої служби України (Котляр Н. Д.) довести цей наказ до відома керівників структурних підрозділів Державної виконавчої служби України.

3. Сектору аналітики та статистики Департаменту організації та контролю за виконанням рішень Державної виконавчої служби України (Велем Р. М.) довести цей наказ до відома начальників Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державної виконавчої служби України Миронюка І. В.

 

Голова

Г. В. Стаднік

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
статистики України

О. Г. Осауленко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної виконавчої служби України
21.12.2011 N 61/26

ПОРЯДОК
складання первинних звітів державних виконавців та зведених звітів за формою N 1 (піврічна) "Звіт про роботу органів державної виконавчої служби"

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до Законів України "Про державну виконавчу службу", "Про виконавче провадження" і Указу Президента України від 06.04.2011 N 385/2011 "Про затвердження Положення про Державну виконавчу службу України" (Положення N 385/2011) та визначає порядок обліку виконавчих документів у звітному періоді органами державної виконавчої служби (далі - органи ДВС) та заповнення звітності за формою N 1 (піврічна) "Звіт про роботу органів державної виконавчої служби" (далі - звіт (додаток 1).

1.2. До звіту за формою N 1 (піврічна) "Звіт про роботу органів державної виконавчої служби" входять первинні звіти державних виконавців, зведені звіти відділів ДВС районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції (далі - відділи державної виконавчої служби), зведені звіти відділів примусового виконання рішень управлінь державної виконавчої служби Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі (далі - відділи примусового виконання рішень управлінь державної виконавчої служби), зведені звіти управлінь державної виконавчої служби Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі (далі - управління державної виконавчої служби), зведений звіт відділу примусового виконання рішень Державної виконавчої служби України.

2. Підготовка та подання звіту

2.1. Звіти складаються шляхом підсумовування даних за відповідні звітні періоди з накопичувальним підсумком (півріччя та рік).

2.2. Первинні звіти державними виконавцями відділів державної виконавчої служби, відділів примусового виконання рішень управлінь державної виконавчої служби та відділу примусового виконання рішень Державної виконавчої служби України готуються до 5-го числа наступного місяця після звітного періоду.

Начальником відділу державної виконавчої служби, відділу примусового виконання рішень управлінь державної виконавчої служби та відділу примусового виконання рішень Державної виконавчої служби України на підставі первинних звітів державних виконавців до 10-го числа цього самого місяця формується зведений звіт про роботу відповідного органу ДВС.

2.3. Зведені звіти відділів державної виконавчої служби подаються до управлінь державної виконавчої служби до 15-го числа наступного місяця після звітного періоду.

Зведені звіти відділів примусового виконання рішень управлінь державної виконавчої служби подаються начальникам вказаних органів ДВС до 15-го числа наступного місяця після звітного періоду.

2.4. Зведений звіт про роботу органів ДВС подається управлінням державної виконавчої служби на паперових та електронних носіях до Державної виконавчої служби України до 20-го числа наступного місяця після звітного періоду.

До зведеного звіту по регіону обов'язково включаються показники роботи відділів примусового виконання рішень.

2.5. Зведений звіт відділу примусового виконання рішень Державної виконавчої служби України подається першому заступнику Голови Державної виконавчої служби України до 20-го числа наступного місяця після звітного періоду.

2.6. Зведений звіт про роботу органів державної виконавчої служби формується до 30 числа наступного місяця після звітного періоду.

2.7. Відповідальність за достовірність та дотримання термінів подання звітів покладається:

первинних звітів - на державних виконавців;

зведених звітів відділів державної виконавчої служби, відділів примусового виконання рішень управлінь державної виконавчої служби - на начальників вказаних відділів державної виконавчої служби та відділів примусового виконання рішень;

зведених звітів управлінь державної виконавчої служби - на начальників вказаних управлінь державної виконавчої служби, а зведеного звіту відділу примусового виконання рішень Державної виконавчої служби України - на начальника вказаного відділу;

зведеного звіту про роботу органів державної виконавчої служби - на першого заступника Голови Державної виконавчої служби України.

2.8. Первинний звіт складається державним виконавцем в одному примірнику, який подається до начальника відповідного органу ДВС, якому державний виконавець безпосередньо підпорядкований.

2.9. Зведений звіт відділу державної виконавчої служби та відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби складається в двох примірниках: перший примірник подається за підпорядкованістю до управління державної виконавчої служби; другий примірник залишається в органі ДВС та зберігається в окремій справі за номенклатурою відповідно до встановленого порядку.

2.10. Зведений звіт управління державної виконавчої служби про роботу органів державної виконавчої служби складається в двох примірниках: перший примірник подається до Державної виконавчої служби України; другий зберігається в окремій справі в управлінні державної виконавчої служби за номенклатурою відповідно до встановленого порядку.

Зведений звіт відділу примусового виконання рішень Державної виконавчої служби України складається у двох примірниках: перший примірник подається першому заступнику Голови Державної виконавчої служби України; другий зберігається в окремій справі у відділі за номенклатурою відповідно до встановленого порядку.

2.11. Державною виконавчою службою України зведений звіт про роботу органів державної виконавчої служби складається в одному примірнику та зберігається у Департаменті організації та контролю за виконанням рішень Державної виконавчої служби України в окремій справі за номенклатурою відповідно до встановленого порядку.

2.12. Бланк звіту про роботу органів державної виконавчої служби оформляється на папері формату А4 (орієнтація альбомна), прошивається і скріплюється печаткою відповідного органу ДВС.

2.13. Первинний звіт підписується державним виконавцем.

2.14. Примірник зведеного звіту органу ДВС підписується начальником відповідного органу ДВС і скріплюється печаткою.

2.15. Примірник зведеного звіту відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби підписується начальником відповідного відділу та скріплюється печаткою.

2.16. Примірник зведеного звіту управління Державної виконавчої служби України підписується начальником відповідного управління Державної виконавчої служби та скріплюється печаткою.

2.17. Примірники зведеного звіту відділу примусового виконання рішень Державної виконавчої служби України підписуються начальником даного відділу та скріплюється печаткою.

2.18. Примірник зведеного звіту про роботу органів державної виконавчої служби підписується Головою Державної виконавчої служби України.

2.19. Достовірність даних звітності перевіряється Державною виконавчою службою України, управліннями державної виконавчої служби при проведенні комплексних, цільових або інших перевірок органів державної виконавчої служби.

Якщо при проведенні вищезазначених перевірок встановлено недостовірність звіту будь-якого органу ДВС, звіт переробляється та подається до управління державної виконавчої служби, при цьому додається відповідне пояснення щодо причин подання недостовірного звіту та матеріали про притягнення винних осіб до відповідальності.

3. Звіт про роботу органів державної виконавчої служби

3.1. Первинні звіти готуються до 5-го числа наступного місяця після звітного періоду на основі журналів реєстрації вхідної кореспонденції, книг обліку виконавчих документів, переданих державному виконавцеві, облікових карток на зведене виконавче провадження, контрольних карток на підприємство, організацію, установу, форма яких встановлена наказом Міністерства юстиції України від 25 грудня 2008 року N 2274/5 "Про затвердження Порядку роботи з документами в органах державної виконавчої служби"; книг обліку депозитних сум, форма яких встановлена Інструкцією про проведення виконавчих дій, затвердженою наказом Міністерства юстиції України від 15.12.99 N 74/5 і зареєстрованою в Мін'юсті України 15.12.99 за N 865/4158 (із змінами), а також інших документів, пов'язаних із здійсненням виконавчого провадження та роботою органів ДВС.

3.2. Звіт за формою N 1 "Звіт про роботу органів державної виконавчої служби" (піврічна) має три розділи:

"Розділ 1. Виконавчі документи" (далі - Розділ 1), який складається з 1 рядку та 12 граф (нумерація 1 - 12);

"Розділ 2. Суми за виконавчими документами, грн." (далі - Розділ 2), який складається з 1 рядку та 12 граф (нумерація 13 - 24);

"Розділ 3. Довідка" (далі - Розділ 3), який складається з 2 граф (гр. 1 "Кількість" та гр. 2 "Суми") та 10 рядків (нумерація 1 - 10).

3.3. До звіту заносяться дані про рух виконавчих документів по виконанню рішень судів та інших органів (посадових осіб), які надійшли на примусове виконання до відділів державної виконавчої служби, відділів примусового виконання рішень управлінь державної виконавчої служби, відділу примусового виконання рішень Державної виконавчої служби України, а також які залишилися невиконаними на початок звітного року станом на 1 січня звітного періоду.

4. Вимоги щодо заповнення Розділу 1. Виконавчі документи

4.1. У графах 1 - 12 Розділу 1 обліковується рух виконавчих документів.

4.2. Кожний виконавчий документ, який надійшов до органу ДВС, рахується як одна одиниця.

4.3. У разі передачі виконавчих документів від одного державного виконавця до іншого в межах одного органу ДВС цей документ ураховується один раз.

При передачі виконавчого документа від одного органу ДВС до іншого або виконавчої групи, він обліковується за кожним органом ДВС, у яких документ перебував на виконанні в тій частині, в якій він був виконаний цим органом у відповідному звітному періоді.

Орган ДВС, який прийняв виконавчий документ до виконання, обліковує його за сумою залишку нестягнутих коштів, яка зазначена у постанові про прийняття до виконання виконавчого документа, відповідно до Порядку передачі матеріалів виконавчого провадження з одного органу ДВС до іншого або виконавчої групи, від одного державного виконавця до іншого, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 17.05.2004 N 38/5 (із змінами).

4.4. У графах 4 - 8 обліковуються виконавчі документи з урахуванням залишку виконавчих документів на початок звітного періоду (графа 1 Розділу 1).

4.5. У графі 1 "Залишок виконавчих документів на початок звітного періоду" обліковується кількість виконавчих документів, які залишилися невиконаними на початок звітного року станом на 1 січня звітного періоду.

4.6. У графі 2 "Надійшло виконавчих документів у звітному періоді" обліковується загальна кількість виконавчих документів, які надійшли у звітному періоді на виконання до органу ДВС.

4.7. У графі 3 "Відмовлено у відкритті виконавчого провадження" обліковуються виконавчі документи, по яких винесено постанови про відмову у відкритті виконавчого провадження відповідно до вимог статті 26 Закону України "Про виконавче провадження".

4.8. У графі 4 "Підлягало примусовому виконанню виконавчих документів" обліковуються виконавчі документи, які підлягали примусовому виконанню державними виконавцями у звітному періоді, тобто залишок виконавчих документів на початок звітного періоду, облікованих у графі 1 Розділу 1, та кількість виконавчих документів, які надійшли у звітному періоді, облікованих у графі 2 Розділу 1, за винятком виконавчих документів, за якими у відкритті виконавчого провадження відмовлено, облікованих у графі 3 Розділу 1.

4.9. У графі 5 "Усього завершено документів у звітному періоді" обліковуються виконавчі документи, провадження за якими закінчено згідно з вимогами статті 49 Закону України "Про виконавче провадження", в тому числі виконавчі документи, направлені за належністю до іншого органу ДВС, а також виконавчі документи, які повернуті відповідно до вимог статей 47, 48 Закону України "Про виконавче провадження".

Крім того, у графі 5 обліковуються виконавчі документи, передані з одного органу ДВС до іншого або виконавчої групи (в іншому органі ДВС) згідно акта приймання-передавання, складеного відповідно до вимог Порядку передачі матеріалів виконавчого провадження з одного органу ДВС до іншого або виконавчої групи, від одного державного виконавця до іншого, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 17.05.2004 N 38/5 (із змінами).

4.10. У графі 6 "Залишок виконавчих документів на кінець звітного періоду" обліковуються виконавчі документи, які залишились невиконаними на кінець звітного періоду.

4.11. У графі 7 "Зупинено виконавчих документів (з гр. 6)" із загального числа виконавчих документів, що знаходяться у залишку на кінець звітного періоду, обліковуються виконавчі документи, виконання за якими зупинено на підставі статей 37, 38 Закону України "Про виконавче провадження".

4.12. У графах 8, 9 та 10 звіту обліковуються виконавчі документи, виконання по яких зупинено на підставі пункту 8 ст. 37, пункту 15 ст. 37 та пункту 5 ст. 38 Закону України "Про виконавче провадження" відповідно.

4.16. У графі 11 "Кількість документів про стягнення з підприємств-боржників з часткою держави у статутному фонді не менше 25 % (з гр. 6)" обліковуються виконавчі документи, по яких не здійснюється примусова реалізація майна у зв'язку з дією Закону України "Про введення мораторію на примусову реалізацію майна" та які залишились невиконаними на кінець звітного періоду.

4.17. У графі 12 "Кількість документів, які надійшли на виконання протягом останнього місяця звітного періоду (з гр. 6)" обліковуються виконавчі документи з числа документів, що обліковані у графі 6, які надійшли на виконання до органів ДВС протягом останнього місяця звітного періоду.

5. Вимоги щодо заповнення Розділу 2. Суми за виконавчими документами, грн.

5.1. У графах 13 - 24 Розділу 2 здійснюється облік сум, які підлягають стягненню за виконавчими документами майнового характеру. Сума, яка підлягає стягненню у солідарному порядку з двох або більше осіб за виконавчими документами, які перебувають на виконанні в одному органі ДВС, ураховується один раз.

5.2. Облік сум у графах Розділу 2 здійснюється виключно в національній валюті.

5.3. Суми вказуються в гривнях, після остаточного підрахунку суми заокруглюються, копійки в звітах не зазначаються.

5.4. У графі 13 "Залишок нестягнутих сум на початок звітного періоду" зазначаються суми, які не стягнуті за виконавчими документами, що обліковані у графі 1 Розділу 1.

5.5. У графі 14 "Суми, пред'явлені до стягнення у звітному періоді" обліковуються суми, які визначені до стягнення виконавчими документами всіх категорій, що пред'явлені до стягнення у звітному періоді та обліковані у графі 2 Розділу 1.

5.6. У графі 15 "Відмовлено у відкритті виконавчих проваджень на суму" зазначаються суми за виконавчими документами, облікованими у графі 3 Розділу 1.

5.7. У графі 16 "Фактично підлягало стягненню" зазначаються суми, які обліковані в графах 13 та 14 частини 2, за вирахуванням сум, облікованих у графі 15 Розділу 2.

5.8. У графі 17 "Усього завершено документів у звітному періоді на суму" зазначаються суми за виконавчими документами, облікованими у графі 5 Розділу 1, за вирахуванням частково стягнутих сум за цими виконавчими документами.

5.9. У графі 18 "Залишок виконавчих документів на кінець звітного періоду на суму" зазначаються нестягнуті суми за виконавчими документами, облікованими в графі 6 Розділу 1.

5.10. У графі 19 "Зупинено документів на суму (з гр. 18)" зазначаються нестягнуті суми по зупинених виконавчих документах, облікованих в графі 7 Розділу 1.

5.11. У графах 20, 21 та 22 зазначаються суми за виконавчими документами, що обліковуються відповідно в графах 8, 9 та 10 Розділу 1.

5.12. У графі 23 "Про стягнення з підприємств-боржників з часткою держави у статутному фонді не менше 25 % (з гр. 18)" зазначаються суми за виконавчими документи, облікованими в графі 11 Розділу 1.

5.13. У графі 24 "Сума за документами, які надійшли на виконання протягом останнього місяця звітного періоду (з гр. 18)" обліковуються суми за документами, кількість яких зазначається у графі 12 Розділу 1.

6. Вимоги щодо заповнення Розділу 3. Довідка

6.1. У рядку 1 "Звіт складено про роботу органів державної виконавчої служби" вказується кількість органів ДВС (в тому числі відділів примусового виконання рішень), про роботу яких складено зведений звіт.

6.2. У рядку 2 "За штатним розписом державних виконавців, з них" указується кількість державних виконавців відповідно до затвердженої штатної чисельності (у тому числі державних виконавців відділів примусового виконання рішень).

6.3. У рядку 2.1 "на кінець звітного періоду фактично державних виконавців" зазначається кількість державних виконавців, які фактично прийняті за наказами на відповідні посади, тобто без урахування вакантних посад на кінець звітного періоду, в тому числі вакантних посад, що тимчасово вивільнені у зв'язку із відпусткою працівника для догляду за дитиною.

6.4. У рядку 3 "Всього стягнуто за постановами" зазначається сума за постановами державних виконавців про стягнення витрат на проведення виконавчих дій, яку стягнуто у звітному періоді.

6.5. У рядку 4 "Винесено постанов державних виконавців про накладення штрафу" зазначається кількість та сума за постановами державних виконавців про стягнення штрафів, винесених відповідно до вимог Закону України "Про виконавче провадження".

6.6. У рядку 4.1 "в т. ч. всього стягнуто за постановами (з р. 4)" зазначається сума за постановами державних виконавців про накладення штрафу, яку стягнуто у звітному періоді.

6.7. У рядку 5 "Стягнуто виконавчого збору протягом звітного періоду" зазначається сума виконавчого збору, стягнутого протягом звітного періоду.

6.8. У рядку 5.1 "Перераховано до Державного бюджету України виконавчого збору на суму (з р. 5)" зазначається сума виконавчого збору, перерахована до Державного бюджету України, із загальної суми стягнутого виконавчого збору у звітному періоді з рядка 5.

6.9. У рядку 6 "Стягнуто коштів за рахунок реалізації торговельними організаціями арештованого державними виконавцями майна на суму" зазначається сума, отримана від реалізації торговельними організаціями майна, арештованого державними виконавцями в ході виконання рішень, та перерахована на депозитний рахунок органу ДВС.

6.8. У рядку 7 "Сума коштів, одержаних від реалізації конфіскованого майна, у т. ч. конфіскованих коштів" зазначається сума конфіскованих коштів, а також коштів, одержаних від реалізації конфіскованого майна.

6.9. У рядку 7.1 "Перераховано до Державного бюджету України конфіскованих коштів та коштів, одержаних від реалізації конфіскованого майна (з. р. 7)" зазначається сума перерахованих до Державного бюджету України конфіскованих коштів та коштів, одержаних у звітному періоді від реалізації конфіскованого майна, із загальної суми, що облікована у рядку 7.

6.10. У рядку 8 "Залишок депозитних сум на кінець звітного періоду" зазначається сума залишку депозитних сум на кінець звітного періоду відповідно до книг обліку депозитних сум та виписок з рахунків з обліку депозитних сум в органах Державного казначейства України.

6.11. У рядку 9 "Надано доручень органам ДВС відповідно до п. 4 ст. 20 Закону України "Про виконавче провадження" обліковується кількість постанов державних виконавців, якими доручено проведення перевірки необхідної інформації відповідним органам ДВС.

6.12. У рядку 10 "Виконано доручень інших органів ДВС відповідно до п. 4 ст. 20 Закону України "Про виконавче провадження" обліковується кількість постанов державних виконавців, якими доручено проведення перевірки необхідної інформації відповідними органами ДВС.

7. Вимоги щодо контролю за складанням звіту про роботу органів державної виконавчої служби (форма N 1)

Контроль за правильністю складання звіту про роботу органів державної виконавчої служби здійснюється за допомогою умов логічного контролю (додаток 2).

 

Додаток 1

Звітність

Звіт про роботу органів державної виконавчої служби
за __________ 20__ року

Подають

Терміни подання

Відділи державної виконавчої служби районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції Міністерства юстиції України - управлінням державної виконавчої служби Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі

до 15 числа наступного місяця після звітного періоду

Відділи примусового виконання рішень управлінь державної виконавчої служби Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі - управлінням державної виконавчої служби Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі

до 15 числа наступного місяця після звітного періоду

Управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, відділ примусового виконання рішень Державної виконавчої служби України - Державній виконавчій службі України

до 20-го числа наступного місяця після звітного періоду


 

Форма N 1
Піврічна

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної виконавчої служби України
21.12.2011 N 61/26

за погодженням з
Держстатом України

Респондент:

Найменування:

Місцезнаходження:

(поштовий індекс, область/АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,

 

N будинку/корпусу, N квартири/офісу)

 

сторінка 2

Розділ 1. Виконавчі документи, одиниць

Залишок виконавчих документів на початок звітного періоду

Надійшло виконавчих документів у звітному періоді

Відмовлено у відкритті виконавчого провадження

Підлягало примусовому виконанню виконавчих документів

Усього завершено документів у звітному періоді

Залишок виконавчих документів на кінець звітного періоду на суму

Зупинено виконавчих документів (з гр. 6)

З них на підставі:

Кількість документів про стягнення з підприємств-
боржників з часткою держави у статутному фонді не менше 25 % (з гр. 6)

Кількість документів, які надійшли на виконання протягом останнього місяця звітного періоду (з гр. 6)

порушення судом провадження у справі про банкрутство боржника, п. 8 ст. 37 ЗУ "Про виконавче провадження" (з гр. 7)

внесення підприємства ПЕК до РППЕК, п. 15 ст. 37 ЗУ "Про виконавче провадження" (з гр. 7)

оголошення розшуку, п. 4 ст. 38 ЗУ "Про виконавче провадження" (з гр. 7)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 2. Суми за виконавчими документами, грн.

Залишок нестягнутих сум на початок звітного періоду

Суми, пред'явлені до стягнення у звітному періоді

Відмовлено у відкритті виконавчого провадження на суму

Фактично підлягало стягненню

Усього завершено документів у звітному періоді на суму

Залишок виконавчих документів на кінець звітного періоду

Зупинено виконавчих документів на суму (з гр. 18)

З них на підставі:

Про стягнення з підприємств-
боржників з часткою держави у статутному фонді не менше 25 % (з гр. 18)

Сума за документами, які надійшли на виконання протягом останнього місяця звітного періоду (з гр. 18)

порушення судом провадження у справі про банкрутство боржника, п. 8 ст. 37 ЗУ "Про виконавче провадження" (з гр. 19)

внесення підприємства ПЕК до РППЕК, п. 15 ст. 37 ЗУ "Про виконавче провадження" (з гр. 19)

оголошення розшуку, п. 4 ст. 38 ЗУ "Про виконавче провадження" (з гр. 19)

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сторінка 3

Розділ 3. Довідка

Найменування інформації

Кількість, одиниць

Сума, грн.

1

2

1. Звіт складено про роботу органів державної виконавчої служби

 

х

2. За штатним розписом державних виконавців, з них

 

х

2.1. на кінець звітного періоду фактично державних виконавців

 

х

3. Всього стягнуто за постановами державних виконавців про стягнення витрат на проведення виконавчих дій

х

 

4. Винесено постанов державних виконавців про накладення штрафу

 

 

4.1. в т. ч. всього стягнуто за постановами (з р. 4)

х

 

5. Стягнуто виконавчого збору протягом звітного періоду

х

 

5.1 Перераховано до Державного бюджету України виконавчого збору на суму (з р. 5)

х

 

6. Стягнуто коштів за рахунок реалізації торгівельними організаціями арештованого державними виконавцями майна на суму

х

 

7. Сума коштів, одержаних від реалізації конфіскованого майна, у т. ч. конфіскованих коштів

х

 

7.1 Перераховано до Державного бюджету України конфіскованих коштів та коштів, одержаних від реалізації конфіскованого майна (з р. 7)

х

 

8. Залишок депозитних сум на кінець звітного періоду

х

 

9. Надано доручень органам ДВС відповідно до п. 4 ст. 20 Закону України "Про виконавче провадження"

 

х

10. Виконано доручень інших органів ДВС відповідно до п. 4 ст. 20 Закону України "Про виконавче провадження"

 

х

Керівник ________
                                                                      (підпис)

__________
(П. І. Б.)

Виконавець ______
                                                                        (П. І. Б.)

 

телефон: _____

факс: ______

електронна пошта: ___________

 

Додаток 2
до пункту 7 Порядку заповнення форми звітності N 1 "Звіт про роботу органів державної виконавчої служби" (піврічна)

УМОВИ ЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ

1. За графами до Розділів 1 та 2

1) гр. 3 Ј гр. 2

2) гр. 4 = гр. 1 + гр. 2 - гр. 3

3) гр. 4 = гр. 5 + гр. 6

4) гр. 5 Ј гр. 4

5) гр. 6 = гр. 4 - гр. 5

6) гр. 7 Ј гр. 6

7) гр. 8 + гр. 9 + гр. 10 Ј гр. 7

8) гр. 8 Ј гр. 7

9) гр. 9 Ј гр. 7

10) гр. 10 Ј гр. 7

11) гр. 11 Ј гр. 6

12) гр. 12 Ј гр. 6

13) гр. 15 Ј гр. 14

14) гр. 21 = гр. 13 + гр. 14 - гр. 15

15) гр. 17 Ј гр. 16

16) гр. 18 Ј гр. 16

17) гр. 18 Ј гр. 17

18) гр. 19 Ј гр. 18

19) гр. 20 + гр. 21 + гр. 22 Ј гр. 19

20) гр. 20 Ј гр. 19

21) гр. 21 Ј гр. 19

22) гр. 22 Ј гр. 19

23) гр. 23 Ј гр. 18

24) гр. 24 Ј гр. 18

2. До Розділу 3 "Довідка"

1) гр. 1 р. 2.1 Ј гр. 1 р. 2

2) гр. 2 р. 4.1 Ј гр. 2 р. 4

3) гр. 2 р. 5.1 Ј гр. 2 р. 5

4) гр. 2 р. 7 Ј гр. 2 р. 6

5) гр. 2 р. 7.1 Ј гр. 2 р. 7

6) гр. 1 рядків 3, 4.1, 5, 5.1, 6, 7, 7.1, 8 = 0

7) гр. 2 рядків 1, 2, 2.1, 9, 10 = 0

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали