Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження звіту про наявність і використання земель в Українській РСР

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 24 лютого 1977 р. N 107

Київ

Про затвердження звіту про наявність і використання земель в Українській РСР

Із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів Української РСР від 22 серпня 1991 року N 166

Розглянувши матеріали державного обліку земель, Рада Міністрів Української РСР відмічає, що радянські і сільськогосподарські органи, здійснюючи схвалені ЦК Компартії України і Радою Міністрів УРСР заходи по підвищенню родючості грунтів, добились певного поліпшення використання земель.

У минулому році виконано значний обсяг меліоративних, культуртехнічних, протиерозійних та інших робіт, в результаті чого площа поліпшених кормових угідь зросла на 68 тис. гектарів, меліорованих земель на 277,3 тис. гектарів, ріллі на 22,8 тис. гектарів.

Помітно зменшилось відведення продуктивних земель для несільськогосподарських потреб. Підприємства, установи і організації посилили роботи по рекультивації земель, що вивільнились з-під розробок корисних копалин та інших промислових потреб.

Проте, як показала перевірка, проведена в 1976 році органами народного контролю, в ряді областей республіки продовжують мати місце розміщення несільськогосподарських об'єктів на високопродуктивних землях, засмічення земель промисловими відходами і стічними водами та інші порушення землекористування.

Міністерство сільського господарства УРСР і його землевпорядна служба недостатньо здійснюють контроль за використанням земель, не завжди своєчасно і принципово реагують на порушення земельного законодавства. Адміністративні комісії при рай/міськ/виконкомах у багатьох випадках затягують розгляд матеріалів про порушення земельного законодавства, не в повній мірі використовують надані їм права.

В ряді випадків облвиконкоми і Міністерство сільського господарства УРСР порушують встановлені строки розгляду матеріалів про відведення земель для державних і громадських потреб.

Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити поданий Міністерством сільського господарства УРСР звіт про наявність і використання земель в Українській РСР за станом на 1 листопада 1976 р. /додається/.


2. Пункт 2 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету Міністрів Української РСР від 22.08.91 р. N 166)


3. Пункт 3 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету Міністрів Української РСР від 22.08.91 р. N 166)

4. Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, Міністерству харчової промисловості УРСР, Головплодвинпрому УРСР і облвиконкомам протягом 1977 - 1980 років здійснити заходи по підвищенню ефективності захисних лісонасаджень згідно з додатком N 1.

Міністерству лісового господарства УРСР подати колгоспам і радгоспам допомогу в проведенні лісокультурних робіт.

5. Зобов'язати Міністерство меліорації і водного господарства УРСР, Міністерство сільського господарства УРСР, Ворошиловградський, Миколаївський, Одеський і Ровенський облвиконкоми протягом 1977 року надолужити відставання в будівництві гідротехнічних протиерозійних споруд та забезпечити безумовне виконання встановлених планів цих робіт.

6. Схвалити пропозиції облвиконкомів, погоджені з Міністерством будівництва і експлуатації автомобільних шляхів УРСР, про корчування малоцінних лісонасаджень вздовж автошляхів та про передачу вивільнених земель суміжним землекористувачам для сільськогосподарського використання згідно з додатком N 2.

7. Зобов'язати Міністерство вугільної промисловості УРСР протягом 1977 - 1978 років розробити і здійснити заходи по припиненню затоплення і засолення земель і вододжерел у Західному Донбасі та по рекультивації земельних угідь, порушених шахтами об'єднання "Павлоградвугілля" при проведенні гірничих розробок.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР

О. ЛЯШКО

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО


Інд. 22

 

ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
постановою Ради Міністрів УРСР
від 24 лютого 1977 р. N 107


ЗВІТ
про наявність і використання земель в Українській РСР за станом на 1 листопада 1976 року

/в тис. гектарів/

Землекористувачі та категорії земель

Загальна площа

Рілля

Сади, виноградники та інші багаторічні насадження

Перелоги

Сіножаті

Пасовища

Разом сільськогосподарських угідь

всього

в т. ч. використовується під культурні пасовища

всього

з них багаторічні культури

Всі колгоспи та міжколгоспні організації

36423,6

24269,1

158,2

496,3

5,2

1668,5

3224,7

201,7

29663,8

в тому числі колгоспи

36355,1

24243,3

158,2

495,0

5,2

1661,9

3218,4

201,7

29623,8

Державні господарства з сільськогосподарським виробництвом - всього

12186,6

7906,4

47,4

380,2

2,1

392,5

1360,6

37,9

10041,8

в тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

радгоспи всіх систем

10709,5

6926,3

39,7

341,3

1,9

336,2

1253,1

31,8

8858,8

Разом у колгоспах і державних господарствах з сільськогосподарським виробництвом

48610,2

32175,5

205,6

876,5

7,3

2061,0

4585,3

239,6

39705,6

Державний земельний запас

1604,0

7,1

-

-

0,2

2,7

22,2

-

32,2

Державні лісогосподарські підприємства

7001,8

29,7

-

3,2

-

63,8

53,6

-

150,3

Землі населених пунктів

1146,9

35,4

-

6,6

0,1

8,5

41,9

-

92,5

Землі промисловості, транспорту, курортів, заповідників та іншого несільськогосподарського призначення

1917,5

64,1

9,0

0,9

35,6

122,3

-

231,9

Землі державного водного фонду

74,6

0,3

-

0,1

-

1,2

1,1

-

2,7

Разом земель

60355,0

32312,1

205,6

895,4

8,5

2172,8

4826,4

239,6 

40215,2


Землекористувачі та категорії земель

Присадибні землі, службові наділи, колективні городи та сади в користуванні громадян

Ліси - всього

В тому числі

Під водою

всього

в тому числі сільгоспугідь

з них

полезахисних лісових смуг

насаджень на ярах, берегах річок та прияружних лісосмуг

насаджень на пісках

ріллі /городів/

садів та інших багаторічних насаджень

Всі колгоспи та міжколгоспні організації

1915,9

1848,7

1630,6

158,8

2223,9

279,0

343,6

244,3

352,5

в тому числі колгоспи

1912,3

1845,3

1628,2

157,8

2221,6

278,9

343,5

244,1

344,4

Державні господарства з сільськогосподарським виробництвом - всього

397,4

379,7

325,7

43,6

633,7

124,4

76,5

42,0

149,0

в тому числі радгоспи всіх систем

349,4

333,9

285,8

38,7

553,7

109,6

65,7

37,0

102,0

Разом у колгоспах і державних господарствах з сільськогосподарським виробництвом

2313,3

2228,4

1956,3

202,4

2857,6

403,4

420,1

286,3

501,5

Державний земельний запас

9,9

9,7

8,2

0,2

0,8

-

0,2

0,1

1529,3

Державні лісогосподарські підприємства

36,8

36,5

9,0

0,3

6285,6

3,8

98,8

163,1

44,2

Землі населених пунктів

196,8

172,3

105,9

57,0

115,2

5,1

20,7

2,5

40,0

Землі промисловості, транспорту, курортів, заповідників та іншого несільськогосподарського призначення

20,7

20,3

13,9

2,9

322,8

130,8

4,0

0,5

159,6

Землі державного водного фонду

-

-

-

-

2,8

1,7

0,8

-

49,1

Разом земель

2577,5

2467,2

2093,3

262,8

9584,8

544,8

544,6

452,5

2323,7


 

Додаток N 1
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 24 лютого 1977 р. N 107


ЗАХОДИ
по підвищенню ефективності захисних лісонасаджень в колгоспах і радгоспах Української РСР

а) Рубки догляду в полезахисних лісосмугах

/в тис. га/

Області

Всього на 1977 - 1980 рр.

в тому числі в

колгоспах

держгоспах Мінсільгоспу УРСР

радгоспах Мінрадгоспів УРСР

радгоспах Мінхарчопрому УРСР

держгоспах Головплодвинпрому УРСР

інших держгоспах

Вінницька

5,6

4,2

0,1

-

0,6

0,3

0,4

Ворошиловградська

12,5

5,6

0,3

6,0

-

0,1

0,5

Дніпропетровська

11,2

7,4

0,1

3,1

-

0,1

0,5

Донецька

3,9

2,2

0,2

1,1

0,1

0,1

0,2

Житомирська

2,0

1,8

-

0,1

0,1

-

-

Запорізька

13,9

8,9

0,4

4,2

0,1

0,1

0,2

Київська

4,4

2,9

0,1

0,8

0,2

-

0,4

Кіровоградська

9,0

7,3

0,2

0,5

0,8

-

0,2

Кримська

7,7

2,8

0,3

3,6

0,2

0,5

0,3

Миколаївська

11,3

6,0

0,5

3,6

-

0,7

0,5

Одеська

20,3

15,3

0,3

2,0

1,1

0,7

0,9

Полтавська

8,4

6,3

0,1

0,5

0,7

0,1

0,7

Сумська

2,9

2,0

0,1

0,2

0,4

-

0,2

Харківська

11,0

7,0

0,1

2,4

0,6

0,3

0,6

Херсонська

6,7

2,9

0,3

3,2

-

0,3

-

Хмельницька

1,5

1,4

-

-

-

-

0,1

Черкаська

4,0

3,1

0,3

-

0,4

-

0,2

Чернігівська

2,3

1,7

0,1

0,2

0,1

-

0,2

Всього

138,6

88,8

3,5

31,5

5,4

3,3

6,1


б) Рубки догляду в лісонасадженнях на ярах, балках, пісках, берегах річок

Області

Всього на 1977 - 1980 рр.

в тому числі в

колгоспах

держгоспах Мінсільгоспу УРСР

радгоспах Мінрадгоспів УРСР

радгоспах Мінхарчопрому УРСР

держгоспах Головплодвинпрому УРСР

інших держгоспах

Вінницька

10,4

9,3

-

0,1

0,4

0,4

0,2

Волинська

21,9

19,5

-

2,1

0,1

-

0,2

Ворошиловградська

12,1

8,0

-

4,0

-

0,1

-

Дніпропетровська

5,0

4,0

0,1

0,7

-

-

0,2

Донецька

1,3

0,9

-

0,4

-

-

-

Житомирська

11,7

10,2

0,1

0,6

0,1

-

0,7

Закарпатська

2,8

2,8

-

-

-

-

-

Запорізька

1,3

0,6

-

0,7

-

-

-

Івано-Франківська

0,6

0,5

-

0,1

-

-

-

Київська

26,6

22,8

-

3,3

0,1

-

0,4

Кіровоградська

5,4

5,2

-

-

0,2

-

-

Львівська

6,9

6,1

-

0,7

-

-

0,1

Миколаївська

6,8

3,9

-

2,7

-

0,2

-

Одеська

11,4

9,4

-

1,0

0,3

0,5

0,2

Полтавська

10,5

9,3

-

0,5

0,2

-

0,5

Ровенська

12,5

10,8

-

1,7

-

-

-

Сумська

15,1

13,3

0,3

0,5

0,5

-

0,5

Тернопільська

3,8

3,7

-

0,1

-

-

-

Харківська

9,3

5,2

0,1

2,8

0,3

0,1

0,8

Хмельницька

2,6

2,3

-

-

0,1

0,1

0,1

Черкаська

13,8

13,1

0,3

0,1

0,2

-

0,1

Чернівецька

0,8

0,3

-

-

-

0,4

0,1

Чернігівська

22,0

20,0

-

1,8

0,2

-

-

Всього

214,6

181,2

0,9

23,9

2,7

1,8

4,1


в) Реконструкція полезахисних лісових смуг

Області

Всього на 1977 - 1980 роки

в тому числі в 

колгоспах

радгоспах Мінрадгоспів УРСР

держгоспах Головплодвинпрому УРСР

Вінницька

0,2

0,2

-

Ворошиловградська

0,1

-

0,1

-

Дніпропетровська

0,4

0,2 

0,2

-

Донецька

0,1

0,1

-

-

Запорізька

0,8

0,6

0,2

-

Київська

0,1

0,1

-

-

Кіровоградська

0,1

0,1

-

-

Миколаївська

0,6

0,2

0,2

0,2

Одеська

0,7

0,6

0,1

-

Полтавська

0,3

0,3

-

-

Харківська

0,4

0,3

0,1

-

Хмельницька

0,1

0,1

-

-

Черкаська

0,1

0,1

-

-

Чернігівська

0,1

0,1

-

-

Всього

4,1

3,0

0,9

0,2


 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО


 

Додаток N 2
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 24 лютого 1977 р. N 107


Площі малоцінних насаджень, розміщених у смугах автошляхів на високопродуктивних орних землях, які підлягають розкорчовці і передачі для сільськогосподарського використання

/в гектарах/

Області

Намічено до передачі

Всього

в тому числі

в постійне користування

в тимчасове користування

Вінницька

192

148

44

Ворошиловградська

78

11

67

Дніпропетровська

219

219

-

Донецька

48

-

48

Житомирська

32

7

25

Запорізька

45

45

-

Івано-Франківська

39

6

33

Київська

72

72

-

Кіровоградська

220

38

182

Кримська

206

126

80

Львівська

123

26

97

Одеська

264

94

170

Полтавська

583

227

356

Ровенська

43

19

24

Тернопільська

42

-

42

Харківська

120

8

112

Хмельницька

96

32

64

Черкаська

25

-

25

Чернівецька

53

-

53

Чернігівська

295

279

16

Всього

2795

1357

1438


 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали