Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Звіту про результати контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації, здійсненого державними органами приватизації протягом третього кварталу 2019 року

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 30 жовтня 2019 року N 1066

Про затвердження Звіту про результати контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації, здійсненого державними органами приватизації протягом третього кварталу 2019 року

Відповідно до наказу Фонду державного майна України (далі - Фонд) від 24 квітня 2019 року N 408 "Про затвердження Плану діяльності Фонду державного майна України на 2019 - 2021 роки" наказую:

1. Затвердити Звіт про результати контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації, здійсненого державними органами приватизації протягом третього кварталу 2019 року (додається).

2. Регіональним відділенням Фонду забезпечити у четвертому кварталі 2019 року проведення перевірок стану виконання умов договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації в обсягах та у строки, які встановлені організаційно-розпорядчими документами Фонду.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту внутрішнього аудиту та контролю.

 

Голова Фонду

Д. Сенниченко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України
30 жовтня 2019 року N 1066

ЗВІТ
про результати контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації, здійсненого державними органами приватизації протягом третього кварталу 2019 року

Згідно з вимогами статей 7 (Закон N 2269-VIII) та 27 Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" (Закон N 2269-VIII) щодо контролю державними органами приватизації (далі - орган приватизації) за виконанням умов договорів купівлі-продажу державного майна, відповідно до Порядку здійснення контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації органами приватизації, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 18 жовтня 2018 року N 1327 (Порядок N 1327), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27 листопада 2018 року за N 1349/32801, протягом третього кварталу 2019 року проведено перевірки виконання покупцями державного майна умов укладених договорів. За результатами здійсненого контролю отримано такі дані.

1. Загальні дані про результати контролю, здійсненого протягом третього кварталу 2019 року

Станом на 01.10.2019 загальна кількість договорів купівлі-продажу державного майна, які перебувають на обліку органів приватизації, становить 12955* договорів купівлі-продажу (далі - договір), у тому числі:

  


* За даними інформаційно-пошукової системи Фонду державного майна України "Етап-Інвестиційні зобов'язання".

Станом на 01.10.2019 на контролі органів приватизації перебувало 779 договорів, станом на 01.10.2018 перебувало 679 договорів (з урахуванням договорів, по яким ведеться претензійно-позовна робота щодо їх розірвання та повернення проданих за ними об'єктів у державну власність).

Протягом звітного періоду кількість договорів купівлі-продажу, взятих на контроль, становить 79 договорів, кількість знятих з контролю договорів купівлі-продажу - 89 договорів.

Відповідно до затверджених органами приватизації графіків у звітному періоді перевірено 203 договори купівлі-продажу, що становить 100 % запланованих до перевірки.

Станом на 01.10.2019 кількість договорів, за якими ведеться претензійно-позовна робота з розірвання договорів купівлі-продажу та повернення об'єктів приватизації у державну власність, становить 88 договорів.

2. Результати проведених перевірок стану виконання умов договорів купівлі-продажу окремих груп об'єктів приватизації

Протягом третього кварталу 2019 року органами приватизації проведено перевірки 7 договорів купівлі-продажу пакетів акцій (3,4 % від загальної кількості перевірених), 55 договорів купівлі-продажу об'єктів незавершеного будівництва (27,1 % від загальної кількості перевірених) та 141 договору купівлі-продажу об'єкта малої приватизації (69,4 % від кількості перевірених).

За результатами контролю у звітному періоді невиконання тих чи інших умов встановлено за 9 договорами, що становить 4,4 % від загальної кількості перевірених договорів (у третьому кварталі 2018 році було зафіксовано невиконання за 18 договорами).

3. Інформація щодо стану виконання покупцями об'єктів приватизації інвестиційних зобов'язань, передбачених договорами купівлі-продажу

На виконання взятих зобов'язань власники приватизованих об'єктів (починаючи з 1995 року за даними бази інформаційно-пошукової підсистеми "Інвестиційні зобов'язання") забезпечили інвестування у підприємства України у сумі 22,450 млрд грн, 2,522 млрд дол. США та 72 млн євро, що у перерахунку на національну валюту становить 36,823 млрд грн.

Результати інвестиційної діяльності в рамках приватизаційних процесів

За всіма групами договорів купівлі-продажу

План до 2021 року

План на 01.10.2019

Факт на 01.10.2019

23516,774 млн грн
2025,142 млн дол. США
19,26 млн євро

23239,016 млн грн
2002,568 млн дол. США
19,26 млн євро

22450,282 млн грн
2522,111 млн дол. США
72 млн євро

За договорами купівлі-продажу пакетів акцій

21561,562 млн грн
1941,098 млн дол. США
19,26 млн євро

21556,562 млн грн
1938,942 млн дол. США
19,26 млн євро

20553,944 млн грн
2467,604 млн дол. США
72 млн євро

За договорами купівлі-продажу об'єктів незавершеного будівництва

1158,810 млн грн
10 тис. дол. США

1145,757 млн грн
10 тис. дол. США

1099,936 млн грн
27,756 тис. дол. США

За договорами купівлі-продажу об'єктів малої приватизації

796, 402 млн грн
74,044 млн дол. США

536,697 млн грн
71,294 млн дол. США

796,402 млн грн
26,751 млн дол. США

У звітному періоді зафіксовано внесення власниками приватизованих об'єктів за договорами купівлі-продажу пакетів акцій та об'єктів малої приватизації інвестицій в сумі 718,778 млн грн та 330,659 тис. дол. США (за результатами діяльності у 2018 році).

Результати перевірки стану виконання покупцями зобов'язань щодо збереження існуючої на момент приватизації кількості робочих місць та створення нових є такими.

На контролі органів приватизації перебуває 28 договорів, що містять умову щодо збереження кількості робочих місць, які існували на об'єктах на момент їх приватизації, та 21 договір щодо створення нових.

У звітному періоді з договорів купівлі-продажу, що містять умову щодо збереження кількості робочих місць, було перевірено 13 договорів купівлі-продажу.

Результати перевірки засвідчили, що наявна на момент приватизації кількість робочих місць становила 1261 одиниці, на момент перевірки їх кількість становить 1279 одиниць.

На виконання зобов'язання щодо створення нових робочих місць, передбаченого 7 перевіреними у звітному періоді договорами купівлі-продажу, зафіксовано створення 29 робочих місць. За одним із перевірених у звітному періоді договором термін виконання умови щодо створення 7 робочих місць не настав.

4. Інформація щодо вжитих органами приватизації заходів з усунення виявлених порушень договірних зобов'язань

Перевірками встановлено, що більшість договірних зобов'язань виконуються покупцями належним чином. Разом з тим за низкою договорів було допущено порушення окремих умов.

 

III квартал 2018 року

III квартал 2019 року

Кількість договорів купівлі-продажу, за якими виявлено порушення

18

9

Найбільш характерними порушеннями договірних умов є такі:

Умови, за якими зафіксовано невиконання

III квартал 2018 року

III квартал 2019 року

Порушення терміну сплати за об'єкт

-

1

Завершення будівництва та введення об'єкта в експлуатацію

4

2

Порушення терміну розбирання об'єкта

2

-

Здача земельної ділянки місцевим органам виконавчої влади

2

-

Переоформлення права на земельну ділянку

1

1

Ненадання документів, що підтверджують стан виконання умов договору

8

1

Переоформлення права забудовника

1

-

Погашення заборгованості перед бюджетом

-

1

Порушення санітарних, пожежних та екологічних норм

2

-

Недопуск, протидія та перешкоджання проведенню перевірки

-

1

Невнесені інвестиції

1

2

Створення робочих місць

2

-

Здійснення заходів щодо припинення юридичної особи

1

-

Протягом третього кварталу 2019 року за 2 договорами (1,0 % перевірених) об'єктів незавершеного будівництва зафіксовано порушення термінів завершення будівництва та введення об'єкта в експлуатацію. Причинами невиконання цієї умови є відсутність коштів для завершення будівництва.

Крім того, за 2 договорами (1,0 % перевірених) об'єктів малої приватизації зафіксовано порушення строків внесення покупцем інвестицій.

За порушення терміну сплати за єдиний майновий комплекс покупцю нараховано неустойку відповідно до умов договору та законодавства (0,5 % перевірених).

Також порушення в частині переоформлення права на земельну ділянку виявлено за договором купівлі-продажу об'єкта незавершеного будівництва (0,5 % перевірених). Причиною невиконання умови є неможливість своєчасного оформлення правовстановлюючих документів на земельну ділянку.

Порушення терміну погашення заборгованості підприємства перед державним бюджетом, яка склалася на дату переходу до покупця права власності, виявлено за договором купівлі-продажу пакета акцій (покупцем сплачено пеню, нараховану органом приватизації відповідно до умов договору та законодавства).

За результатами контролю за станом виконання умов договору купівлі-продажу об'єкта малої приватизації згідно з Актом про недопуск зафіксовано факт недопущення працівників органу приватизації, протидію та перешкоджання проведенню перевірки дотримання умов договору (відповідно до законодавства органом приватизації нараховано штраф керівнику підприємства у розмірі 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян).

За результатами контролю договору купівлі-продажу єдиного майнового комплексу зафіксовано порушення в частині ненадання в повному обсязі документів, що підтверджують виконання умов договору.

Щодо роботи з розірвання договорів купівлі-продажу та повернення об'єктів приватизації в державну власність.

Станом на 30.09.2019 за 88 договорами триває претензійно-позовна робота щодо їх розірвання та повернення відчужених об'єктів у державну власність (з них: 8 - пакети акцій акціонерних товариств, 12 - єдині майнові комплекси та 68 - об'єкти незавершеного будівництва).

За результатами перевірок виконання умов договорів купівлі-продажу, проведених органами приватизації у третьому кварталі 2019 року та попередні періоди, розпочато претензійно-позовну роботу з розірвання 4 договорів купівлі-продажу.

Щодо роботи з подальшого продажу об'єктів приватизації, повернутих у державну власність.

Станом на 01.10.2019 у власність держави накопичувальним підсумком повернено 379 об'єктів приватизації (з яких: 87 - пакети акцій, 61 - об'єкти малої приватизації та 231 - об'єкти незавершеного будівництва).

У третьому кварталі 2019 року у державну власність повернено 3 об'єкти незавершеного будівництва. Також продовжується робота щодо повернення у державну власність пакета акцій ПАТ "Укртелеком".

Перелік об'єктів приватизації, повернених у державну власність, які підлягають повторному продажу, станом на 01.10.2019 включає 105 об'єктів, з яких: 7 - пакети акцій, 3 - єдині майнові комплекси та 95 - об'єкти незавершеного будівництва.

З урахуванням заходів, здійснених у попередні періоди, станом на 01.10.2019 повторно продано (за накопичувальним підсумком) 223 об'єкти, у тому числі: 49 - пакети акцій; 33 - єдині майнові комплекси; 141 - об'єкти незавершеного будівництва.

У звітному періоді повторно продано 13 об'єктів незавершеного будівництва.

Сума коштів, отримана за повторний продаж у звітному періоді, становить 4495564,09 грн.

Загальна сума коштів, отриманих від продажу повернених державі об'єктів накопичувальним підсумком, становить 121,977 млн грн.

У третьому кварталі 2019 року, а також у попередньому звітному періоді за рішеннями судів штрафні санкції не нараховувалися, сплата штрафних санкцій не здійснювалась.

Водночас протягом звітного періоду згідно з актами перевірок органами приватизації нараховано штрафні санкції за невиконання / неналежне виконання окремих умов договорів купівлі-продажу об'єктів у сумі 399,053 тис. грн та 99,2514 тис. дол. США (з них сплачено 381,958 тис. грн та 99,2514 тис. дол. США).

Загальна сума штрафів, пені та неустойок, яка була нарахована та сплачена (наростаючим підсумком) за рішеннями судів, порівняно з попереднім звітним періодом не змінилася - нараховано 2262,1 млн грн та 119,3 тис. дол. США, фактично було сплачено 18,5 млн грн та 106,4 тис. дол. США.

5. Приклади позитивних результатів діяльності покупців приватизованих об'єктів

Перевірками фіксуються приклади поліпшення стану приватизованих об'єктів у результаті успішної реалізації власниками взятих зобов'язань.

Наприклад, слід відмітити договір купівлі-продажу пакета акцій ПрАТ "Івано-Франківський локомотиворемонтний завод".

Так, за результатами господарської діяльності товариством отримано чистого доходу від реалізації продукції за 2018 рік у сумі 66853000 грн, що становить на 314 % більше, ніж за аналогічний період 2017 року, який становив 21291000 грн. Випуск товарної продукції товариства за 2018 рік становить 68 180 200 грн.

У першому півріччі 2019 року товариством отримано чистий дохід від реалізації продукції у сумі 24010000 грн, випуск товарної продукції товариства у першому півріччі 2019 року становить 30039800 грн.

Також на виконання умов договору у соціальній діяльності товариства станом на 01.01.2019 сума заборгованості із заробітної плати перед працівниками товариства, яка виникла у 2017 році, зменшилась до 486 тис. грн, а протягом першого півріччя 2019 року погашена повністю.

Крім того, на сьогодні середня заробітна плата працівників товариства становить 8829,0 грн порівняно з 4485,0 грн за аналогічний період 2018 року.

Ще як приклад договір купівлі-продажу об'єкта соціального культурного призначення "Стадіон із спортивною залою" у м. Кривий Ріг".

На момент приватизації об'єкт знаходився в незадовільному стані та потребував капітального відновлення. Так, будівлі об'єкта було відключено від основних систем водопостачання, каналізації та опалення. Спортивні майданчики знаходилися в незадовільному стані, зокрема, була велика просадка шару покриття.

На сьогодні спортивний зал стадіону повністю реконструйовано та має два поверхи, в будівлі є всі необхідні комунікаційні мережі. Крім того, поряд зі стадіоном реконструйовано нежитлову будівлю, яку використовують під кафе для харчування спортсменів.

Прибудинкову територію частково заасфальтовано, частково викладено кольоровою тротуарною плиткою; проведено озеленення - висаджено дерева хвойних порід; обладнано автостоянки для відвідувачів; змонтовано споруду для зберігання технічного та спортивного інвентарю.

Територія приватизованого об'єкта також включає два футбольних поля з штучним і натуральним покриттям та спортивні майданчики.

Також слід відмітити договір купівлі-продажу об'єкта незавершеного будівництва - дитячого садка у Житомирській області.

Так, відповідно до умов зазначеного договору завершено будівництво церковного комплексу. Зокрема, побудовано храм, гостинне приміщення, монастирську; побудовано та облаштовано двоповерхові приміщення для проживання малозабезпечених та одиноких громадян; облаштовано швейну майстерню по виготовленню церковної утварі, келейні приміщення; побудовано дві свердловини для технічного водопостачання, будівлі для підсобного господарства, криницю, під'їзну дорогу до джерел, купальню.

На сьогодні у цьому комплексі функціонує релігійна організація "Чоловічий монастир преподобного Паїсія Величковського Житомирсько-Овруцької Православної церкви Київського Патріархату".

 

Заступник директора Департаменту
внутрішнього аудиту та контролю -
начальник відділу контролю
за виконанням умов договорів
купівлі-продажу

Є. Босенко