КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VII сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 25 травня 2011 року N 222/2609

Про затвердження звіту про виконання бюджету Деснянського району міста Києва за 2010 рік

Відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України та пункту 79 рішення Київської міської ради від 14.10.2010 N 79/4891 "Про внесення змін до рішення Київради від 14.05.2010 N 793/4231 "Про бюджет міста Києва на 2010 рік" Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити звіт про виконання бюджету Деснянського району міста Києва за 2010 рік згідно з додатком.

1.1. По доходах у загальній сумі 419989902,88 грн., в тому числі:

- по доходах загального фонду в сумі 391577138,52 грн.,

- по доходах спеціального фонду в сумі 28412764,36 грн.

1.2. По видатках у загальній сумі 454738489,02 грн., в тому числі:

- по видатках загального фонду в сумі 422267382,49 грн.,

- по видатках спеціального фонду в сумі 32471106,53 грн.

1.3. По фінансуванню бюджету у загальній сумі 34748586,14 грн., в тому числі:

- за рахунок отримання, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.02.2009 N 157, безвідсоткової позички з єдиного казначейського рахунку в сумі 35457993,34 грн.,

- за рахунок зміни обсягів готівкових коштів в сумі 709407,2 грн.

2. Взяти до відома, що фактичне виконання бюджету Деснянського району міста Києва за 2010 рік по доходах становить 90,5 відсотка, по видатках 96,4 відсотка до планових показників, затверджених Деснянською районною у м. Києві радою та Київською міською радою з урахуванням змін на 01.01.2011.

3. Контроль за виконанням: цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Київський міський голова

Л. Черновецький

 

Додаток
до рішення Київської міської ради
25.05.2011 N 222/2609

Звіт про виконання бюджету Деснянського району міста Києва за 2010 рік

Найменування

Код бюд-
жетної класи-
фікації

Код нової функціо-нальної класи-фікації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

планові показники

виконано з початку року

планові показники

виконано з початку року

планові показники

виконано з початку року

Затверд-
жено розписом на звітний рік з ураху-
ванням змін

Кошто-
рисні призна-
чення на звітний рік з ураху-
ванням змін

Затверд-
жено розписом на рік з ураху-
ванням змін

кошторисні призна-
чення на рік з ураху-
ванням змін

Затверд-
жено розписом на рік з ураху-
ванням змін

кошторисні призна-
чення на рік з ураху-
ванням змін

1

2

А

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Податкові надходження:

999990

10000000

420241900

0

382101719.49

0

0

0

420241900

0

382101719.49

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

999990

11000000

264150300

0

228069649.05

0

0

0

264150300

0

228069649.05

Податок з доходів фізичних осіб

999990

11010000

260668600

0

224587989.96

0

0

0

260668600

0

224587989.96

Податок з доходів найманих працівників

999990

11010100

247362100

0

211278628.96

0

0

0

247362100

0

211278628.96

Податок з доходів фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності і незалежної професійної діяльності

999990

11010200

1642700

0

1412666.94

0

0

0

1642700

0

1412666.94

Податок з доходів фізичних осіб на дивіденди та роялті

999990

11010300

5171200

0

5257300.16

0

0

0

5171200

0

5257300.16

Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю

999990

11010400

1543600

0

1687385.57

0

0

0

1543600

0

1687385.57

Податок з доходів фізичних осіб у вигляді виграшів або призів, отриманих внаслідок проведення конкурсу

999990

11010600

69600

0

68564.9

0

0

0

69600

0

68564.9

Податок з доходів фізичних осіб - нерезидентів

999990

11010700

14500

0

14371.53

0

0

0

14500

0

14371.53

Податок з доходів фізичних осіб - військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу

999990

11010800

2600500

0

2616663.41

0

0

0

2600500

0

2616663.41

Податок з доходів фізичних осіб від інших видів діяльності

999990

11011100

422500

0

395590.42

0

0

0

422500

0

395590.42

Податок з доходів фізичних осіб від продажу нерухомого манна та надання нерухомості в оренду (суборенду) житловий найм (піднайм)

999990

11011200

821400

0

812276.56

0

0

0

821400

0

812276.56

Податок з доходів фізичних осіб від продажу рухомого майна та надання рухомого майна в оренду (суборенду) житловий найм (піднайм)

999990

11011300

423100

0

462047.65

0

0

0

423100

0

462047.65

Податок з доходів фізичних осіб від отриманого платником доходу внаслідок прийняття ним у спадщину майна, коштів, майнових чи немайнових прав

999990

11011400

597400

0

582493.86

0

0

0

597400

0

582493.86

Податок на прибуток підприємств

999990

11020000

3481700

0

3481659.09

0

0

0

3481700

0

3481659.09

Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності

999990

11020200

3481700

0

3481659.09

0

0

0

3481700

0

3481659.09

Збори за спеціальне використання природних ресурсів

999990

13000000

110882500

0

11063949.63

0

0

0

110882500

0

111063949.63

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду

999990

13010000

129200

0

129193.63

0

0

0

129200

0

129193.63

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення та користування земельними ділянками

999990

13010200

129200

0

129193.63

0

0

0

129200

0

129193.63

Плата за землю

999990

13050000

110753300

0

110934756

0

0

0

110753300

0

110934756

Земельний податок з юридичних осіб

999990

13050100

32581500

0

33496359.86

0

0

0

32581500

0

33496359.86

Орендна плата з юридичних осіб

999990

13050200

69535200

0

69940439.18

0

0

0

69535200

0

69940439.18

Земельний податок з фізичних осіб

999990

13050300

2345300

0

2243032.22

0

0

0

2345300

0

2243032.22

Орендна плата з фізичних осіб

999990

13050500

6291300

0

5254924.74

0

0

0

6291300

0

5254924.74

Внутрішні податки на товари та послуги

999990

14000000

9787700

0

8148631

0

0

0

9787700

0

8148631

Плата за ліцензії

999990

14060000

7287700

0

6836994.34

0

0

0

7287700

0

6836994.34

Податок на промисел

999990

14060100

21100

0

21448

0

0

0

21100

0

21448

Плата за видачу ліцензій та сертифікатів

999990

14060200

4600

0

4364

0

0

0

4600

0

4364

Плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності

999990

14060300

260000

0

229649.08

0

0

0

260000

0

229649.08

Плата за державну реєстрацію, крім плати за реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності

999990

14060900

2000

0

1862.75

0

0

0

2000

0

1862.75

Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами

999990

14061100

7000000

0

6579670.51

0

0

0

7000000

0

6579670.51

Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності

999990

14070000

2500000

0

1311636.66

0

0

0

2500000

0

1311636.66

Плата за придбання торгового патенту на здійснення роздрібної торгівлі, сплачена фізичними особами

999990

14070100

651700

0

642385.21

0

0

0

651700

0

642385.21

Плата за придбання торгового патенту на здійснення роздрібної торгівлі, сплачена юридичними особами

999990

14070200

893000

0

938762.6

0

0

0

893000

0

938762.6

Плата за придбання торгового патенту на здійснення операцій з торгівлі готівковими валютними цінностями

999990

14070300

190700

0

215679.48

0

0

0

190700

0

215679.48

Плата за придбання торгового патенту на здійснення оптової торгівлі, сплачена фізичними особами

999990

14070500

6700

0

6903

0

0

0

6700

0

6903

Плата за придбання торгового патенту на здійснення торговельно-виробничої діяльності (громадське харчування)

999990

14070600

227800

0

234219.35

0

0

0

227800

0

234219.35

Плата за придбання торгового патенту на здійснення оптової торгівлі, сплачена юридичними особами

999990

14070700

194200

0

200822.09

0

0

0

194200

0

200822.09

Плата за придбання торгового патенту на здійснення торговельно-виробничої діяльності (громадське харчування)

999990

14070800

220600

0

228706.17

0

0

0

220600

0

228706.17

Плата за придбання пільгового торгового патенту на здійснення торговельної діяльності

999990

14070900

1300

0

500

0

0

0

1300

0

500

Плата за придбання торгового патенту на здійснення діяльності з надання побутових послуг, сплачена фізособами

999990

14071300

9900

0

7849

0

0

0

9900

0

7849

Плата за придбання торгового патенту на здійснення діяльності з надання побутових послуг, сплачена юрособами

999990

14071400

75200

0

103005.49

0

0

0

75200

0

103005.49

Плата за придбання торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу

999990

14071700

15000

0

-1286467.09

0

0

0

15000

0

-1286467.09

Плата за придбання торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу

999990

14071800

13900

0

19271.36

0

0

0

13900

0

19271.36

Інші податки

999990

16000000

35421400

0

34819489.81

0

0

0

35421400

0

34819489.81

Місцеві податки і збори

999990

16010000

14420000

0

14172802.92

0

0

0

14420000

0

14172802.92

Податок з реклами

999990

16010100

1009400

0

691181.09

0

0

0

1009400

0

691181.09

Комунальний податок

999990

16010200

798800

0

746591.03

0

0

0

798800

0

746591.03

Збір за припаркування автотранспорту

999990

16010400

1892400

0

1783872.76

0

0

0

1892400

0

1783872.76

Ринковий збір

999990

16010500

10576700

0

10851798.11

0

0

0

10576700

0

10851798.11

Збір за видачу ордера на квартиру

999990

16010600

1000

0

601.6

0

0

0

1000

0

601.6

Збір за право використання місцевої символіки

999990

16011100

141700

0

98758.33

0

0

0

141700

0

98758.33

Фіксований сільськогосподарський податок

999990

16040000

1400

0

1385.64

0

0

0

1400

0

1385.64

Фіксований сільськогосподарський податок, нарахований після 1 січня 2001 року

999990

16040100

1400

0

1385.64

0

0

0

1400

0

1385.64

Єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва

999990

16050000

21000000

0

20645301.25

0

0

0

21000000

0

20645301.25

Єдиний податок на підприємницьку діяльність з юридичних осіб

999990

16050100

7129800

0

6797228.42

0

0

0

7129800

0

6797228.42

Єдиний податок на підприємницьку діяльність з фізичних осіб

999990

16050200

13870200

0

13848072.83

0

0

0

13870200

0

13848072.83

Неподаткові надходження

999990

20000000

10424200

0

7184779.11

16550200

18731915.73

18943565.77

26974400

18731915.73

26128344.88

Доходи від власності та підприємницької діяльності

999990

21000000

1097200

0

742490

0

0

0

1097200

0

742490

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету

999990

21010300

34000

0

15533.93

0

0

0

34000

0

15533.93

Надходження сум відсотків за користування тимчасово вільними бюджетними коштами місцевих бюджетів

999990

21050000

129200

0

129236.12

0

0

0

129200

0

129236.12

Інші надходження

999990

21080000

934000

0

597719.95

0

0

0

934000

0

597719.95

Інші надходження

999990

21080500

0

0

49.27

0

0

0

0

0

49.27

Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг

999990

21080900

184000

0

191789.45

0

0

0

184000

0

191789.45

Адміністративні штрафи та інші санкції

999990

21081100

750000

0

405881.23

0

0

0

750000

0

405881.23

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу

999990

22000000

8670000

0

5812602.07

0

0

0

8670000

0

5812602.07

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном

999990

22080000

5670000

0

3212761.74

0

0

0

5670000

0

3212761.74

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що у комунальній власності

999990

22080400

5670000

0

3212761.74

0

0

0

5670000

0

3212761.74

Державне мито

999990

22090000

3000000

0

2599840.33

0

0

0

3000000

0

2599840.33

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення

999990

22090100

2676000

0

2416235.07

0

0

0

2676000

0

2416235.07

Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян

999990

22090400

324000

0

183605.26

0

0

0

324000

0

183605.26

Інші неподаткові надходження

999990

24000000

657000

0

629687.04

0

0

0

657000

0

629687.04

Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ

999990

24030000

0

0

392.75

0

0

0

0

0

392.75

Інші надходження

999990

24060000

657000

0

629294.29

0

0

0

657000

0

629294.29

Інші надходження

999990

24060300

657000

0

629294.29

0

0

0

657000

0

629294.29

Власні надходження бюджетних установ

999990

25000000

0

0

0

16550200

18731915.73

18943565.77

16550200

18731915.73

18943565.77

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами

999990

25010000

0

0

0

16550200

15566771.55

15761079.68

16550200

15566771.55

15761079.68

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями

999990

25010100

0

0

0

11367200

11343280.35

11496877.93

11367200

11343280.35

11496877.93

Плата за оренду майна бюджетних установ

999990

25010300

0

0

0

5183000

4216052

4256203.95

5183000

4216052

4256203.95

Кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації манна

999990

25010400

0

0

0

0

7439.2

7997.8

0

7439.2

7997.8

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

999990

25020000

0

0

0

0

3165144.18

3182486.09

0

3165144.18

3182486.09

Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами

999990

25020100

0

0

0

0

3165144.18

3182486.09

0

3165144.18

3182486.09

Доходи від операцій з капіталом

999990

30000000

94000

0

84639.92

5000000

0

4300698.59

5094000

0

4385338.51

Надходження від продажу основного капіталу

999990

31000000

94000

0

84639.92

5000000

0

4300698.59

5094000

0

4385338.51

Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, майна, що за правом спадкоємства перейшло у власність держави або територіальної громади, та скарбів, знахідок, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі

999990

31010000

94000

0

84625.66

0

0

0

94000

0

84625.66

Культура і мистецтво

110000

9102

11461736

11461736

11317858.69

1544300

2071769.57

1888861.59

13006036

13533505.57

13206720.28

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи

110103

9102

176862

176862

171303.71

0

0

0

176862

176862

171303.71

Бібліотеки

110201

9102

3396994

3396994

3347139.04

6600

86869.57

86300.57

3403594

3483863.57

3433439.61

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

110204

9102

1159400

1159400

1127279.04

434800

592808

521845.75

1594200

1757208

1649124.79

Школи естетичного виховання дітей

110205

9102

6355100

6355100

6305274.42

1102900

1392092

1280715.27

7458000

7747192

7585989.69

Інші культурно-освітні заклади та заходи

110502

9102

373380

373380

366862.48

0

0

0

373380

373380

366862.48

Засоби масової інформації

120000

9102

76600

76600

76545

0

0

0

76600

76600

76545

Періодичні видання (газети та журнали)

120201

9102

76600

76600

76545

0

0

0

76600

76600

76545

Фізична культура і спорт

130000

9102

5357450

5357450

5128005.53

723100

641628.1

586513.27

6080550

5999078.1

5714518.8

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань

130102

9102

50000

50000

33000

0

0

0

50000

50000

33000

Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури

130106

9102

950300

950300

899478.39

216800

188137

152690.72

1167100

1138437

1052169.11

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

130107

9102

3542550

3542550

3488573.32

244000

103028

98976.44

3786550

3645578

3587540.76

Фінансова підтримка спортивних споруд

130110

9102

814600

814600

706953.82

262300

350463.1

334846.11

1076900

1165063.1

1041799.93

Будівництво

150000

9102

0

0

0

14269000

14269000

9306561.56

14269000

14269000

9306561.56

Капітальні вкладення

150101

9102

0

0

0

6307000

6307000

3243717.64

6307000

6307000

3243717.64

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

150110

9102

0

0

0

2077000

2077000

1308243.34

2077000

2077000

1308243.34

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція позашкільних навчальних закладів

150112

9102

0

0

0

5765000

5765000

4754600.58

5765000

5765000

4754600.58

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень

150119

9102

0

0

120000

120000

0

120000

120000

0

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика

170000

9102

0

0

0

2116000

2116000

2116000

2116000

2116000

2116000

Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг

170703

9102

0

0

0

2116000

2116000

2116000

2116000

2116000

2116000

Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю

180000

9102

0

0

0

1803000

1803000

510000

1803000

1803000

510000

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди

180409

9102

0

0

0

1803000

1803000

510000

1803000

1803000

510000

Видатки, не віднесені до основних груп

250000

9102

1036349

946349

576511.66

0

0

0

1036349

946349

576511.66

Резервний фонд

250102

9102

90000

0

0

0

0

0

90000

0

0

Інші видатки

250404

9102

946349

946349

576511.66

0

0

0

946349

946349

576511.66

Разом видатків

900201

9102

394970100

394880100

383516577.14

36031800

39408691.85

32471106.53

431001900

434288791.85

415987683.67

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку

250344

9102

220000

0

220000

0

0

0

220000

0

220000

Всього

900202

9102

395190100

394880100

383736577.14

36031800

39408691.85

32471106.53

431221900

434288791.85

416207683.67

Кошти, що передаються до районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення)

250302

9102

40505900

0

38530805.35

0

0

0

40505900

 

38530805.35

Разом

900203

9102

435696000

394880100

422267382.49

36031800

39408691.85

32471106.53

471727800

434288791.85

454738489.02

Дефіцит (-)/профіцит (+)*

999995

1D

-1555400

0

-30690243.97

-6007000

0

-4058342.17

-7562400

0

-34748586.14

Дефіцит (-)/профіцит (+)**

999995

2D

0

0

5634561.38

0

0

-9226842.17

0

0

-3592280.79

Внутрішнє фінансування*

999995

200000

1555400

0

30690243.97

6007000

0

4058342.17

75,62400

0

34748586.14

Внутрішнє фінансування**

999995

200000*

0

0

-5634561.38

0

0

9226842.17

0

0

3592280.79

Інше внутрішнє фінансування

999995

203000

0

0

35457993.34

0

0

0

0

0

35457993.34

Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, манна, одержаного територіального громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі

999990

31010200

94000

0

84625.66

0

0

0

94000

0

84625.66

Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння

999990

31020000

0

0

14.26

0

0

0

0

0

14.26

Надходження від відчудження майна,яке належить Автономній Республіці Крим та майна, що знаходиться у комунальній власності

999990

31030000

0

0

0

5000000

0

4300698.59

5000000

0

4300698.59

Разом доходів

999990

90010100

430760100

0

389371138.52

21550200

18731915.73

23244264.36

452310300

18731915.73

412615402.88

Всього доходів

999990

90010200

430760100

0

389371138.52

21550200

18731915.73

23244264.36

452310300

18731915.73

412615402.88

Інші субвенції

999990

41035000

3380500

0

2206000

8474600

0

5168500

11855100

0

7374500

Разом

999990

90010300

434140600

0

391577138.52

30024800

18731915.73

28412764.36

464165400

18731915.73

419989902.88

Державне управління

10000

9102

27954669

27954669

26949904.05

0

0

0

27954669

27954669

26949904.05

Органи місцевого самоврядування

10116

9102

2270800

2270800

1704947.35

0

0

0

2270800

2270800

1704947.35

Органи виконавчої влади в м. Києві

10117

9102

25683869

25683869

25244956.7

0

0

0

25683869

25683869

25244956.7

Освіта

70000

9102

321054563

321054563

315619741.82

14282800

17173546.33

16735343.58

335337363

338228109.33

332355085.4

Дошкільні заклади освіти

70101

9102

95536516

95536516

93853993.72

9473000

10446155

10439980.77

105009516

105982671

104293974.49

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї.

70201

9102

21 1210897

211210897

208460177.78

4707800

6571271.33

6148314.58

215918697

217782168.33

214608492.36

Вечірні (змінні) школи

70202

9102

1698200

1698200

1695237.31

0

0

0

1698200

1698200

1695237.31

Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

70401

9102

6636250

6636250

6579988.64

37000

92476

83559.1

6673250

6728726

6663547.74

Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти

70802

9102

1314900

1314900

1304443.64

0

0

0

1314900

1314900

1304443.64

Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти

70804

9102

2539900

2539900

2435879.19

65000

63644

63489.13

2604900

2603544

2499368.32

Групи централізованого господарського обслуговування

70805

9102

471100

471100

466547.54

0

0

0

471100

471100

466547.54

Інші освітні програми

70808

9102

1576800

1576800

753514

0

0

0

1576800

1576800

753514

Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

70808

9102

70000

70000

69960

0

0

0

70000

70000

69960

Соціальний захист та соціальне забезпечення

90000

9102

6546069

6546069

6419548.7

0

40147.85

34326.53

6546069

6586216.85

6453875.23

Інші видатки на соціальний захист населення

90412

9102

661000

661000

660719.17

0

0

0

661000

661000

660719.17

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

90416

9102

137000

137000

137000

0

0

0

137000

137000

137000

Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

91101

9102

1035900

1035900

1008476.85

0

0

0

1035900

1035900

1008476.85

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

91102

9102

49388

49388

47288.08

0

0

0

49388

49388

47288.08

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді

91103

9102

117551

117551

76550.7

0

0

0

117551

117551

76550.7

Інші видатки

91106

9102

328300

328300

313739.83

0

0

0

328300

328300

313739.83

Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

91108

9102

148050

148050

148050

0

0

0

148050

148050

148050

Територіальні центри і відділення соціальної допомоги на дому

91204

9102

3161000

3161000

3148551.39

0

40147.85

34326.53

3161000

3201 147.85

3182877.92

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

91209

9102

157780

157780

157780

0

0

0

157780

157780

157780

Інші установи та заклади

91214

9102

750100

750100

721392.68

0

0

0

750100

750100

721392.68

Житлово-комунальне господарство

100000

9102

21482664

21482664

17428461.69

1293600

1293600

1293500

22776264

22776264

18721961.69

Житлово-експлуатаційне господарство

100101

9102

2932100

2932100

629084.5

0

0

0

2932100

2932100

629084.5

Благоустрій міст, сіл, селищ

100203

9102

18261264

18261264

16542378.01

0

0

0

18261264

18261264

16542378.01

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі

100302

9102

289300

289300

256999.18

1293600

1293600

1293500

1582900

1582900

1550499.18

Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку

999995

203400

0

0

35457993.34

0

0

0

0

0

35457993.34

Одержано

999995

203410

0

0

258144300

0

0

0

0

0

258144300

Повернено

999995

203420

0

0

222686306.66

0

0

0

0

0

222686306.66

Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ*

999995

205000

0

0

0

0

0

301479.2

0

0

301479.2

Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ**

999995

205000*

0

0

-38530805.35

0

0

301479.2

0

0

-38229326.15

На початок періоду

999995

205100

0

0

0

0

0.

1240304.29

0

0.

1240304.29

На кінець періоду

999995

205200

0

0

0

0

0

932261.03

0

0

932261.03

Інші розрахунки*

999995

205300

0

0

0

0

0

-6564.06

0

0

-6564.06

інші розрахунки**

999995

205300*

0

0

-38530805.35

0

0

-6564.06

0

0

-38537369.41

Інші розрахунки*

999995

205340

0

0

0

0

0

-6564.06

0

0

-6564.06

Інші розрахунки**

999995

205340*

0

0

-38530805.35

0

0

-6564.06

0

0

-38537369.41

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів місцевих бюджетів*

999995

208000

1555400

0

-4767749.37

6007000

0

3756862.97

7562400

0

-1010886.4

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів місцевих бюджетів**

999995

208000*

0

0

-2561749.37

0

0

8925362.97

0

0

6363613.6

На початок періоду

999995

208100

2055494.47

0

2055494.47

10389090.08

0

10389090.08

12444514.55

0

12444584.55

На кінець періоду

999995

208200

500094.47

0

6823243.84

4382090.08

0

6632227.11

4882184.55

0

13455470.95

Інші розрахунки**

999995

208300*

0

0

2206000

0

0

5168500

0

0

7374500

Інші розрахунки**

999995

208340*

0

0

2206000

0

0

5168500

0

0

7374500

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора*

999995

900230

1555400

0

30690243.97

6007000

0

4058342.17

7562400

0

34748586.14

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора**

999995

900231

0

0

-5634561.38

0

0

9226842.17

0

0

3592280.79

Фінансування за активними операціями*

999995

600000

1555400

0

30690243.97

6007000

0

4058342.17

7562400

0

34748586.14

Фінансування за активними операціями**

999995

600000*

0

0

-5634561.38

0

0

9226842.17

0

0

3592280.79

Зміни обсягів готівкових коштів*

999995

602000

1555400

0

-4767749.37

6007000

0

4058342.17

7562400

0

-709407.2

Зміни обсягів готівкових коштів**

999995

602000*

0

0

-41092554.72

0

0

9226842.17

0

0

-31865712.55

На початок періоду

999995

602100

2055494.47

0

2055494.47

10389090.08

0

11629394.37

12444584.55

0

13684888.84

На кінець періоду

999995

602200

500094.47

0

6823243.84

4382090.08

0

7564488.14

4882184.55

0

14387731.98

Інші розрахунки*

999995

602300

0

0

0

0

0

-6564.06

0

0

-6564.06

Інші розрахунки**

999995

602300*

0

0

-36324805.35

0

0

5161935.94

0

0

-31162869.41

інші розрахунки*

999995

602304

0

0

0

0

0

-6564.06

0

0

-6564.06

Інші розрахунки**

999995

602304*

0

0

-36324805.35

0

0

5161935.94

0

0

-31162869.41

Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку

999995

603000

0

0

35457993.34

0

0

0

0

0

35457993.34

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання*

999995

900460

1555400

0

30690243.97

6007000

0

4058342.17

7562400

0

34748586.14

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання**

999995

900461

0

0

-5634561.38

0

0

9226842.17

0

0

3592280.79

 

Заступник міського голови -
секретар Київської міської ради

Г. Герега

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали