КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
IX сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 24 травня 2012 року N 574/7911

Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Києва за 2011 рік

Відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України та пункту 23 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та враховуючи розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07.03.2012 N 370 "Про схвалення проекту рішення Київської міської ради "Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Києва за 2011 рік", Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити звіт про виконання бюджету міста Києва за 2011 рік згідно з показниками, що додаються.

1.1. По доходах у загальній сумі - 14546219,4 тис. грн., у тому числі:

- по доходах загального фонду - 11242608,9 тис. гривень,

- по доходах спеціального фонду - 3303610,5 тис. гривень.

1.2. По видатках у загальній сумі - 16096902,7 тис. грн., у тому числі:

- по видатках загального фонду - 11678105,2 тис. гривень,

- по видатках спеціального фонду - 4418797,5 тис. гривень.

1.3. По фінансуванню бюджету - 1550683,3 тис. грн., у тому числі:

- зміна обсягів готівкових коштів - 247725,6 тис. гривень,

- зміна обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю, - (-3022,5) тис. гривень,

- фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку - 529796,6 тис. гривень,

- фінансування за борговими операціями - 776183,6 тис. гривень.

1.4. Взяти до відома, що фактичне виконання бюджету міста Києва за 2011 рік по доходах становить 84,1 %, по видатках - 82,5 % до планових показників, затверджених Київською міською радою з урахуванням змін на 01.01.2012.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Київський міський голова

Л. Черновецький


 

Додаток
до рішення Київської міської ради
24.05.2012 N 574/7911


ПОКАЗНИКИ ЗВІТУ
про виконання бюджету міста Києва за 2011 рік

тис. грн.

Найменування показника

Код бюджетної класифікації

Річні планові показники, затверджені Київською міською радою з урахуванням змін

Виконано на 01.01.2012

% виконання

ДОХОДИ

 

 

 

 

Податкові надходження

100000

10000951,4

8253323,7

82,5

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

110000

6834179,4

6218447,8

91,0

Податок на доходи фізичних осіб

110100

6769837,2

6165776,7

91,1

Податок на прибуток підприємств

110200

64342,2

52671,1

81,9

Збори та плата спеціальне використання природних ресурсів

130000

3027340,1

1951725,7

64,5

Платежі за спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення

130200,
130300,
130700

34197,6

36421,5

106,5

Плата за землю

130500

2993142,5

1915304,2

64,0

Місцеві податки і збори

180000

139400,0

83082,7

59,6

Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року

160100,
160121

3000,0

11873,6

 

Збір за місця для паркування транспортних засобів

180200

90000,0

16555,5

18,4

Туристичний збір

180300

7000,0

6845,9

97,8

Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності

100400

39400,0

47807,7

121,3

Інші податки та збори

190000

31,9

67,6

211,8

Фіксований сільськогосподарський податок

190400

31,9

35,8

112,3

Податки та збори, не віднесені до інших категорій

190900

0,0

31,7

 

Неподаткові надходження

200000

447505,1

337041,5

75,3

Доходи від власності та підприємницької діяльності

210000

61090,3

67210,5

110,0

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету

210103

54160,0

52957,3

97,8

Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів

210500

500,0

2,4

0,5

Інші надходження

210805

3000,0

3871,5

129,1

Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг

210809

0,0

719,7

 

Адміністративні штрафи та інші санкції

210811

3430,3

9659,6

281,6

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу

220000

320375,3

263594,5

82,3

Плата за ліцензії

220100

152041,2

123319,9

81,1

Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади

220102

23354,6

126,5

0,5

Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

220103

4276,3

3875,5

90,6

Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів

220105

20,0

-1,6

-7,9

Плата за ліцензії на право експорту, імпорту та оптової торгівлі спирту етилового, коньячного і плодового

220106

502,0

4,7

0,9

Плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольними напоями та тютюновими виробами

220107

32,0

52,8

165,0

Плата за державну реєстрацію (крім реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців)

220109

3281,3

5358,5

163,3

Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами

220110

34674,0

29549,0

85,2

Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами

220111

85901,0

69629,9

81,1

Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності

220118

0,0

14724,6

 

Плата за утримання дітей у школах-інтернатах

220200

100,0

288,1

288,1

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності

220804

125303,3

108681,2

86,7

Державне мито

220900

42930,8

31305,4

72,9

Інші неподаткові надходження

240000

66039,5

6236,5

9,4

Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності

240300

31,9

58,1

182,2

Інші надходження

240600

66007,6

6178,3

9,4

Доходи від операцій з капіталом

300000

0,0

1386,2

 

Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі

310102

0,0

1376,1

 

Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння

310200

0,0

10,1

 

РАЗОМ ДОХОДІВ

 

10448456,5

8591751,4

82,2

Дотації

410200

604322,8

604322,8

100,0

Субвенції

410300

2091780,0

2046534,8

97,8

Всього доходів

 

13144559,3

11242608,9

85,5

ДОХОДИ (Спеціальний фонд)

 

 

 

 

Спеціальний фонд

 

4145725,9

3303610,5

79,7

Податки на власність

120000

38110,2

40669,8

106,7

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

120200

24345,6

25081,2

103,0

Збір за першу реєстрацію транспортного засобу

120300

13764,6

15588,5

113,3

Єдиний податок

180500

166305,0

239992,9

144,3

Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах

180415

1350,0

1694,8

125,5

Інші податки та збори

190000

53708,8

60464,0

112,6

Екологічний податок

190100

42658,2

51289,7

120,2

Збір за забруднення навколишнього природного середовища

190500

11050,6

9174,3

83,0

Дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є майно Автономної Республіки Крим, комунальна власність

210108

4100,0

1331,0

32,5

Надходження коштів від відшкодування втрат с/г і л/г виробництва

211100

1800,0

138,5

7,7

Надходження від збору за проведення гастрольних заходів

240608

0,0

11,1

 

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

240616,
240621

1026,0

1265,9

123,4

Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

241106,
241109

0,0

1098,3

 

Власні надходження бюджетних установ

250000

430467,8

1165988,1

270,9

Доходи від операцій з капіталом

300000

1817700,0

415195,5

22,8

Надходження від продажу основного капіталу

310000

1017700,0

73878,1

7,3

Надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності

310300

1017700,0

73878,1

7,3

Кошти від продажу землі

330000

800000,0

341317,4

42,7

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади

501100

516350,3

359743,4

69,7

Субвенції

410300

1114807,8

1016017,2

91,1

Всього доходів

900103

17290285,2

14546219,4

84,1

Фінансування

 

2225792,7

1550683,3

Х

Баланс фінансового ресурсу

 

19516077,9

16096902,7

82,5

II. ВИДАТКИ:

 

 

 

 

2.1 Видатки за функціональною класифікацією (загальний фонд)

 

 

 

 

Державне управління

010000

572462,3

527395,6

92,1

Освіта

070000

3452536,2

3108900,1

90,0

Охорона здоров'я

080000

2565508,7

2317733,5

90,3

Соціальний захист та соціальне забезпечення

090000

1948369,2

1880680,70

96,5

Житлово-комунальне господарство

100000

651754,5

431348,8

66,2

Культура і мистецтво

110000

429080,9

410122,6

95,6

Засоби масової інформації

120000

30605,1

27060,6

88,4

Фізична культура і спорт

130000

101398,7

85219,6

84,0

Будівництво

150000

4573,0

1151,2

25,2

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика

170000

461741,8

435237,1

94,3

Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю

180000

345331,5

269113,9

77,9

Попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

210000

8631,5

8346,7

96,7

Обслуговування внутрішнього боргу

230000

774666,3

632442,6

81,6

Видатки, не віднесені до основних груп

250000

187119,2

83775,2

44,8

Разом видатків (загальний фонд)

900201

11533778,9

10218528,2

88,6

Кошти, що передаються до Державного бюджету

250301

1470407,9

1451700,0

98,7

Інші субвенції, дотації

250300

22420,0

7877,0

35,1

Всього видатків

900202

13026606,8

11678105,2

89,6

2.2 Видатки (спеціальний фонд)

 

 

 

 

Будівництво

150000

1273143,9

597373,8

46,9

Будівництво та придбання житла для військовослужбовців

150107

0,0

0,0

 

Сільське і лісове господарство, рибне господарство

160000

2400,0

416,0

17,3

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика

170000

328478,3

304559,2

92,7

Видатки на фінансування робіт пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автодоріг

170703

288562,4

285173,4

98,8

Державні цільові фонди

240000

631180,0

403927,9

64,0

Фонд охорони навколишнього природного середовища

240600

82293,3

43152,1

52,4

Цільові фонди

240900

548886,7

360775,8

65,7

Спеціальні фонди та спец. кошти бюджетних установ

 

1648146,9

1380720,3

83,8

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди

180409

1090637,1

840289,3

77,0

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

180410

1977,5

979,8

49,5

Житлово-комунальне господарство

100000

1460274,1

887393,3

60,8

Інші заходи, видатки

 

39525,5

2220,2

5,6

Субвенції

250300

17400,0

5120,0

29,4

Фінансування ремонту приміщень праці

250915

307,8

184,5

59,9

Кредитування місцевих бюджетів

250904/
250909

-4000,0

-4386,8

Х

Погашення відсотків за кредити

250907

 

0,0

Х

Всього видатків (спеціальний фонд)

900203

6489471,1

4418797,5

68,1

Всього видатків (загальний і спеціальний фонди)

 

19516077,9

16096902,7

82,5


 

Заступник міського голови -
секретар Київради

Г. Герега

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали