КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
III сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 9 липня 2009 року N 997/2053

Про затвердження звіту про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку м. Києва за 2008 рік

Відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України та пункту 23 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити звіт про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку м. Києва за 2008 рік згідно з додатками.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Київський міський голова 

Л. Черновецький 

 

Додаток
до рішення Київради
09.07.2009 N 997/2053 

Звіт
про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку м. Києва за 2008 рік

3.1. Ресурсне забезпечення розвитку міста

3.1.1. Бюджетно-фінансова політика

 

Основні завдання та заходи Програми на 2008 рік 

Інформація про хід виконання завдань та заходів Програми за 2008 рік, % 

Наповнення зведеного, державного та місцевих бюджетів 

До Зведеного бюджету України в 2008 році у м. Києві надійшло податків, зборів та інших обов'язкових платежів в обсязі 51,3 млрд. грн. (125,1 % величини 2007 року). У структурі доходів значну частку займають податок на прибуток підприємств (125,0 %, або 12804,1 млн. грн.) та податок з доходів фізичних осіб (19,2 %, або 9859,8 млн. грн.).
До Державного бюджету України з урахуванням відшкодування ПДВ надійшло 35,2 млрд. грн. надходжень, які контролюють органи податкової служби, що на 26,3 % більше ніж за 2007 рік.
Доходи загального та спеціального фонду бюджету м. Києва (без урахування субвенцій) порівняно з минулим роком зросли на 21,7 % та склали 16,1 млрд. грн. Значних змін у структурі доходів не відбулося - основним джерелом надходжень до загального фонду бюджету м. Києва традиційно залишається податок з доходів фізичних осіб, питома вага якого становить 78,4 %, та плата за землю - 11,8 %.
Рівень виконання затвердженого на 2008 рік показника доходів бюджету м. Києва становив 81,5 %, що пов'язано з погіршенням соціально-економічної ситуації під впливом світової фінансово-економічної кризи. Не забезпечено виконання по надходженнях податку з доходів фізичних осіб (унаслідок скорочення штатних працівників або переведення їх на неповну зайнятість чи відправлення в неоплачувані відпустки, невиплат або зниження розміру премій, зростання на промислових підприємствах міста та у сфері будівництва заборгованості з виплати заробітної плати), по платі за землю, інших платежах. 

Покращення платіжної дисципліни суб'єктів господарювання, забезпечення погашення податкового боргу підприємств-боржників, у т. ч. шляхом їх реструктуризації 

Станом на 01.01.2009 сума податкового боргу до зведеного бюджету за податковими зобов'язаннями по м. Києву (без врахування боргу платників, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство або прийнято рішення суду про зупинення стягнення податків і зборів до бюджетів та державних цільових фондів) по платежах, що контролюються органами податкової служби, становить 2229,5 млн. грн., що на 10,0 % більше порівняно з початком року.
У структурі податкового боргу найбільша питома вага припадає на податок на прибуток підприємств - 15,7 %, податок на додану вартість - 29,7 % та рентна плата за транзит природного газу через територію України - 36, 4, 0 %.
За рахунок вжитих ДПА у м. Києві заходів по погашенню податкового боргу, а саме: вилучення готівкових коштів, реалізація заставного майна податковими органами та самостійно платниками, стягнення на майно боржника в судовому порядку, погашення податкового боргу на підприємствах, щодо яких реалізуються процедури банкрутства та внаслідок застосування адміністративного арешту активів протягом 2008 року до Зведеного бюджету України надійшло 449,4 млн. грн., в т. ч. до місцевих - 12,4 млн. грн. 

Забезпечення надходжень до бюджету міста від приватизації згідно з Програмою приватизації комунального майна територіальної громади міста Києва на 2007 - 2010 роки та продажу земельних ділянок 

Протягом 2008 року надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності, до бюджету м. Києва складають 615,2 млн. грн., що становить 108,0 % від затвердженого річного завдання.
За 2008 рік від продажу землі та нематеріальних активів до бюджету м. Києва надійшло 942,6 млн. грн., що становить 48,9 % від затвердженого річного завдання. 

Підвищення ефективності використання фінансових активів і об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Києва 

Структурними підрозділами Київської міської державної адміністрації здійснюється контроль за виконанням затверджених річних фінансових планів комунальних підприємств, вживаються заходи, спрямовані на недопущення заниження доходної та прибуткової частини діяльності підприємств та зростання витрат невиробничого характеру.
Станом на 01.01.2009 надходження частки прибутку до бюджету м. Києва підприємств, установ та організацій комунальної власності міста та районів склало 57,1 млн. грн., що на 63,5 % перевищує минулорічні показники та складає 85,1 % річного завдання.
За 2008 рік до бюджету м. Києва надійшло 179,3 млн. грн. від плати за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна, що становить 99,4 % до затвердженого річного завдання та 114,1 % до рівня 2007 року. 

Удосконалення тарифної політики, зокрема, методики формування тарифів і механізмів оплати послуг із паркування транспортних засобів, а також послуг із примусової евакуації автотранспортних засобів 

Рішенням Київради від 22.08.2007 N 145/1979 затверджена Інвестиційна програма впровадження інноваційних технологій в паркуванні транспортних засобів у м. Києві (2007 - 2011 роки), яка передбачена в тарифах КП "Київтранспарксервіс" на паркування транспортних засобів.
Розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 10.01.2008 N 22 затверджено План використання інвестиційної складової, передбаченої в тарифах КП "Київтранспарксервіс" на вилучення з примусовим переміщенням автотранспортних засобів за порушення правил зупинки чи стоянки на спеціально обладнаний майданчик.
Наприкінці 2007 року введено абонементні талони на паркування на один день та один місяць, вартість яких диференційована в залежності від зони паркування автомобіля, а у березні 2008 року введено плату за паркування за допомогою мобільних телефонів.
У вересні 2008 року погоджені тарифи на виклик, завантаження та розвантаження і доставку транспортних засобів у разі порушення водіями правил дорожнього руху. 

Поглиблення співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями щодо залучення кредитних ресурсів для розбудови транспортно-інженерної інфраструктури 

Для розбудови інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва у 2007 році Європейським Банком Реконструкції та Розвитку надано довгостроковий кредит комунальним підприємствам міста без гарантій міської влади на загальну суму 100,0 млн. Євро під 6,2 % терміном на 10 років з пільговим періодом 2 роки. А саме: на придбання рухомого складу КП "Київський метрополітен" отримало 40 млн. Євро, КП "Київпастранс" - 60 млн. Євро.
25.04.2008 укладено Угоду про підготовку кредитного фінансування щодо реалізації проекту розвитку управління транспортом у м. Києві, якою передбачено отримання:
- гранту на 200 тис. Євро на підготовку попереднього техніко-економічного обґрунтування проекту будівництва тунелю через р. Дніпро;
- кредиту на 30 млн. Євро терміном на 10 років під 6,5 % з пільговим періодом 2 роки для:
- КП "Київдорсервіс" (20 млн. Євро) на розробку і встановлення системи автоматизованого управління транспортом в м. Києві; запровадження Інтелектуальної системи управління транспортом; впровадження єдиної системи паркувального простору міста;
- КП "Київавтодор" (10 млн. Євро) на реконструкцію транспортних розв'язок у м. Києві. 

Забезпечення доступу середнього та малого бізнесу до фінансових ресурсів, підтримка програм мікрокредитування підприємницької діяльності, надання часткової компенсації за рахунок міського бюджету відсотків по кредитах 

У 2008 році на підтримку вітчизняного виробника та малого підприємництва у бюджеті міста Києва із змінами передбачено 32,5 млн. грн., а виділено 24,7 млн. грн. або 76,0 % до річного завдання.
У тому числі Головному управлінню з питань регуляторної політики перераховано 21,9 млн. грн. Головному управлінню промислової, науково-технічної та інноваційної політики - 2,8 млн. грн.
З питання надання фінансово-кредитної підтримки у 2008 році звернулось 26 суб'єктів господарювання. Конкурсною комісією по відбору проектів підтримано 21 проект, по яких з ВАТ КБ "Хрещатик" укладено 19 договорів та видано кредитів на суму 213464,4 тис. грн. 

Виконання заходів, передбачених на 2008 рік Програмою інформування громадськості та розміщення соціальної реклами з питань оподаткування та діяльності органів Державної податкової адміністрації м. Києва в 2007 - 2009 роках, у першу чергу по платежах, що надходять до бюджету м. Києва 

За 2008 рік у рамках зазначеної Програми проведено наступну роботу:
- підготовлено та розміщено актуальну інформацію з податкової тематики у газетах "Ріо-Сенс", "Консультант", "Киевские ведомости", "Хрещатик", "Сегодня", "Газета по-киевски", "Факты и комментарии", "Деловая столица";
- виготовлено та розміщено 100 сіті-лайтів на зупинках міського транспорту;
- вийшло в радіоефір 1000 інформаційних повідомлень з актуальних податкових питань на радіоканалах "Русское радио", "Люкс ФМ", "Європа плюс Київ", "Радіо Київ", "Взрослое радио". 

3.1.2. Інвестиційна політика

 

Основні завдання та заходи Програми на 2008 рік 

Інформація про хід виконання завдань та заходів Програми за 2008 рік, % 

Формування привабливості інвестиційного клімату, підтримка та економічне стимулювання інвестиційної діяльності, спрямованої на поліпшення міського середовища життєдіяльності (розбудову транспортної, житлово-комунальної, екологічної інфраструктури) 

Інформація по розділу "Інвестиційна політика" згідно зі статистичними даними за підсумками I кварталу 2009 року буде надана в звіті за I півріччя 2009 року.
Протягом 2008 року за рахунок усіх джерел фінансування підприємствами-забудовниками на території міста Києва освоєно капітальних інвестицій на суму 55468,4 млн. грн., що у фактичних цінах в 1,2 раза перевищує рівень капіталовкладень 2007 року.
У структурі капітальних інвестицій 2008 року у порівнянні з 2007 роком відбулось збільшення на 132,3 млн. грн. суми витрат на інші необоротні матеріальні активи, що становить 1232,0 млн. грн., на 854,3 млн. грн. збільшились інвестиції у нематеріальні активи (3668,6 млн. грн.) та на 987,2 млн. грн. збільшилась сума витрат, пов'язаних з поліпшенням об'єкта інвестування (3993,7 млн. грн.)
За джерелами фінансування у звітному періоді переважали капітальні інвестиції за рахунок власних коштів підприємств та організацій, частка яких протягом 2008 року склала 53,0 % (29407,6 млн. грн.) загального обсягу капітальних інвестицій та залишилась на рівні 2007 року.
Найбільшу частку (84,0 %) капітальних інвестицій у 2008 році становили інвестиції в основний капітал - 46574,1 млн. грн., що складає 96,8 % надходжень, внесених в економіку м. Києва у січні - грудні 2007 року.
У розрахунку на одну особу сума інвестицій в основний капітал станом на 01.01.2009 досягла рівня 1716,0 грн.
Основним джерелом інвестування в основний капітал залишаються власні кошти підприємств і організацій (47,5 %).
Фінансова криза позначилась на рівні інвестування найпривабливіших сфер, таких як: операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям - сума внесених коштів становила 14376,7 млн. грн. загального обсягу інвестицій в основний капітал (30,9 %), що дорівнює 90,7 % коштів, спрямованих в цю сферу у 2007 році; діяльність транспорту та зв'язку - 8774,6 млн. грн. (або 18,8 %), що становить 79,7 % інвестицій в основний капітал у 2007 році; фінансова діяльність - 2181,0 млн. грн. (або 4,7 %), що складає 94,9 % рівня інвестицій в основний капітал 2007 року. У промисловий сектор столиці внесено 4800,4 млн. грн., або 98,6 % коштів 2007 року.
У розвиток будівельної галузі спрямовано 5681,6 млн. грн., що на 28,3 % більше, ніж інвестиції 2007 року; та 6607 млн. грн. внесено в торгівлю, ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку, що складає 110,8 % інвестицій в основний капітал січня - грудня 2007 року.
Також у 2008 році у порівнянні з 2007 роком освоєння інвестицій в основний капітал зросло в таких соціальне важливих сферах, як надання комунальних та індивідуальних послуг, діяльність у сфері культури та спорту - на 22,3 %; охорона здоров'я та надання соціальної допомоги - 10,2 %.
Протягом 2008 року інвесторами-нерезидентами в економіку м. Києва було спрямовано 3639,8 млн. дол. США.
Станом на 01.01.2009 сума залучених іноземних коштів накопиченим підсумком склала 13321,5 млн. дол. США, що на 37,6 % більше порівняно із сумою іноземних інвестицій, внесених в економіку Києва на початок 2008 року, та на одного мешканця міста складає 4956,2 дол. США.
Зростання іноземних інвестицій зумовлено, в першу чергу, притоком грошових внесків - 5461,3 млн. дол. США та внесків у вигляді рухомого та нерухомого майна - 100,1 млн. дол. США.
Поряд із збільшенням іноземного капіталу нерезидентів у 2008 році відбулося його зменшення на суму 372,3 млн. дол. США. Зменшення інвестицій відбулося, в основному, за рахунок вилучення капіталу - 347,0 млн. дол. США, в тому числі грошових внесків - 331,4 млн. дол. США.
Основні обсяги іноземних інвестицій вносяться в непромисловий сектор економіки. В структурі прямих іноземних інвестицій зарубіжних країн в економіку міста за видами економічної діяльності:
- фінансова діяльність - 5499,4 млн. дол. США (41,3 % від загального обсягу), що у 1,7 раза більше суми іноземних інвестицій, внесених в дану галузь у 2007 році,
- підприємства, що займаються оптовою та роздрібною торгівлею та посередництвом у торгівлі - 2277,6 млн. дол. США (17,1 %),
- операції з нерухомістю, здавання під найм та послугами юридичним особам - 2183,7 млн. дол. США (16,4 %),
- будівельна діяльність - 1387,0 млн. дол. США (10,4 %).
У розвиток промислових підприємств залучено 6,9 % (або 912,9 млн. дол. США) усіх капіталовкладень, з них в обробну промисловість внесено 6,2 % (826,1 млн. дол. США).
Розподіл прямих іноземних інвестицій за географічною структурою за підсумками 2008 року. Станом на 01.01.2009 сума коштів, вкладених нерезидентами Кіпру, становила 3649,0 млн. дол. США або 27,4 % від загального обсягу іноземних інвестицій. З Нідерландів надійшло 1802,7 млн. дол. США, що становить 13,6 % загального обсягу іноземних інвестицій, з Республіки Австрії - 1186,3 млн. дол. США (8,9 %); з Російської Федерації - 931,0 млн. дол. США (7,0 %), з Віргінських (Британських) островів - 820,1 млн. дол. США (6,2 %), зі Сполученого Королівства - 797,4 млн. дол. США (6,0 %) і замикають групу лідерів Сполучені Штати Америки - 630,2 млн. дол. США (4,7 %). 

Поліпшення інвестиційного клімату для приватного капіталу шляхом подальшої лібералізації ділової та підприємницької діяльності, підвищення прозорості процедур прийняття рішень органами влади, формування системи інвестиційних гарантій і страхування інвестиційних ризиків 

З метою провадження відкритих економічних методів регулювання та здійснення інвестиційної діяльності постійно діючою комісією по залученню інвесторів протягом 9 місяців 2008 року проведено 41 конкурс, по яких визначено переможців до фінансування будівництва та реконструкції об'єктів різноманітного функціонального призначення: торговельно-розважальних комплексів, офісних та бізнес-центрів, сучасних адміністративних та виробничих комплексів, паркінгів, благоустрій та впорядкування парків та скверів, пляжів та зон відпочинку м. Києва.
Для вирішення проблем містобудівного розвитку м. Києва в нових соціально-економічних умовах, поліпшення інвестиційного клімату столиці підготовлено розпорядження Київської міської державної адміністрації від 25.07.2008 N 1045 та рішення Київради від 18.09.2008 N 262/262 про розробку нового Генерального плану розвитку міста Києва та його приміської зони до 2025 року, створено робочу групу з координації робіт по розробці нового Генерального плану, засідання якої проводяться двічі на тиждень, розроблено План організаційних заходів, проведено роботу по організації відрядження делегації м. Києва до м. Москви з метою вивчення досвіду по розробці головного містобудівного документа столиці, в рамках якої розглянуто питання щодо механізмів вирішення транспортних проблем, проблем, пов'язаних з соціальним захистом, житловим забезпеченням населення, культурним та економічним розвитком міста.
З метою покращення благоустрою в м. Києві та впорядкування об'єктів торгівлі та побуту, облаштування зупинок громадського транспорту, розміщення туалетів, бюветів підготовлено та подано на розгляд постійних комісій Київради проект рішення "Про затвердження нового порядку розміщення МАФів у м. Києві".
Проведено заходи, спрямовані на розвиток сучасної мережі громадських вбиралень у м. Києві, зокрема, розроблено Програму розміщення громадських туалетів із застосуванням туалетних модулів (контейнерів) у м. Києві за кошти бюджету та інвесторів. 

3.2. Поліпшення міського середовища життєдіяльності

3.2.1. Розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури та поліпшення транспортного забезпечення

 

Основні завдання та заходи Програми на 2008 рік 

Інформація про хід виконання завдань та заходів Програми за 2008 рік, % 

Розвиток метрополітену 

Протягом січня - грудня 2008 року здійснювались роботи по будівництву та реконструкції об'єктів метрополітену, де освоєно 1105,7 млн. грн. або 100 % річної Програми, в т. ч. по:
• Сирецько-Печерській лінії від станції "Харківська" до Харківської площі з електродепо "Харківське";
23.05.2008 введено в експлуатацію ст. м. "Червоний хутір";
• Куренівсько-Червоноармійської лінії від станції "Либідська" до станції "Виставковий центр";
• розпорядженням КМДА від 20.05.2008 N 696 затверджено проект спорудження дільниці від ст. "Вокзальна" до ст. "Братиславська" з електродепо та відгалуженням в бік ж/м Вигурівщина-Троєщина. Проводились роботи по відведенню земельних ділянок під будівництво лінії, отримані згоди на розробку проектів землеустрою для відведення земельних ділянок.
• Проект розпорядження про затвердження проекту будівництва "Дільниця від ст. "Вулиця Милославська" до ст. "Проспект Ватутіна" з I пусковим комплексом електродепо "Троєщина" (I черга) знаходиться на погодженні в міських службах. За січень - грудень капітальні вкладення виконані на суму 634,8 тис. грн. або 63,5 % річної Програми. 

Розвиток вулично-шляхової мережі 

Протягом 2008 року тривала розбудова вуличної мережі м. Києва шляхом здійснення будівництва та реконструкції транспортних розв'язок та доріг. Подальшому підвищенню пропускної спроможності магістралей, швидкості та безпеки руху сприяло будівництво транспортних розв'язок у різних рівнях.
Велись роботи по:
- спорудженню Подільського мостового переходу через р. Дніпро в м. Києві, виконано робіт на суму 636,7 млн. грн. Крім того, перераховано аванс на придбання металоконструкцій на суму 186,2 млн. грн. З початку будівництва виконано робіт на суму 2346,6 тис. грн. (46,3 % від кошторисної вартості об'єкта);
- реконструкції транспортної розв'язки на Московській площі - 85,9 млн. грн. (61,1 %);
- реконструкції транспортної розв'язки на перетині вул. Щусєва з вул. Тираспільською біля ст. м. "Сирець" з будівництвом підземного пішохідного переходу;
- реконструкції лінії швидкісного трамваю від вул. Старовокзальної до Великої Кільцевої дороги - 79,3 млн. грн. (62,0 %);
- спорудженню тролейбусної лінії від Амурської площі до вул. Касіяна - 6,6 млн. грн. (81,6 %);
- по спорудженню другої черги АСКДР з реконструкцією та розширенням будинку центрального пункту керування по вул. Б. Хмельницького, 54 - 2,9 млн. грн. (94,1 %);
- виконувались роботи по встановленню інформаційних табло та дорожніх знаків, заміні лампових світлофорів і світлофорного обладнання на дорогах м. Києва на суму 54,2 млн. грн.;
- завершена розробка проекту реконструкції транспортної розв'язки на Ленінградській площі, будівництва вул. Здолбунівської;
Закінчені роботи по:
- будівництву автомобільної дороги від Харківської площі до станції метрополітену "Червоний хутір".
Продовжуються роботи по розробці проектно-кошторисної документації на об'єктах: будівництво транспортної розв'язки біля станції метро "Дніпро", реконструкція Поштової площі, реконструкція мосту ім. Є. О. Патона через р. Дніпро, реконструкція проспекту Перемоги, вул. Горького тощо. 

Розвиток інфраструктури громадського транспорту 

Для забезпечення надійних, безаварійних та регулярних пасажироперевезень рухомий склад транспортного парку міста у звітному періоді поповнено на 168 одиниць, в т. ч. 32 тролейбусами; 135 автобусами та 1 трамваєм.
Крім того, відремонтовано: 80 вагонів метрополітену, 3 тролейбуси, 17 трамваїв, 7,58 км колій метрополітену, 16,2 км контактної мережі.
В січні - грудні 2008 року міський пасажирський транспорт працював стабільно. Щоденний випуск на маршрути загального користування в години "пік" становив 1845 одиниць (за 2007 рік - 1897 од.), в тому числі: 309 трамваїв, 446 тролейбусів, 577 автобусів, 513 вагонів метрополітену.
Щоденно в режимі маршрутного таксі працювало 2261 автобус різних форм власності (2718 автобусів у відповідному періоді 2007 року).
Крім того, з початку року міською владою було започатковано:
- обмеження заїзду транзитного вантажного транспорту загальною масою понад 4,5 тони в межах м. Києва;
- заміна маршрутних таксі на автобуси підвищеної комфортності;
- будівництво відкритих "кишень" на зупинках транспорту;
- впровадження єдиної системи паркувального простору;
- будівництво доріжок для велосипедистів;
- запровадження одностороннього руху на вулицях Горького та Червоноармійській;
- встановлення пристроїв примусового зниження швидкості руху транспортних засобів.
За січень - грудень 2008 року встановлено 35 світлофорних об'єктів, проведено роботи по заміні лампових світлофорів на сучасні світлодіодні на 225 світлофорних об'єктах, встановлено 3917 од. дорожніх знаків, 15 інформаційних табло та дорожніх знаків зі змінною інформацією, 51 інформаційний щит та 158 дорожніх знаків про обмеження руху вантажного транспорту в м. Києві та його центральній частині, облаштовано 6 світлофорних об'єктів спеціальними пристроями для осіб з вадами зору, встановлено 6 схем маршрутного орієнтування.
З бюджету міста у січні - грудні 2008 року виділено 672,0 млн. грн., в т. ч. на компенсацію за перевезення пільгових категорій громадян - 342,3 млн. грн., на капітальний ремонт та придбання рухомого складу - 329,7 млн. грн. 

3.2.2. Комунальне господарство. Модернізація та розбудова інженерних мереж

 

Основні завдання та заходи Програми на 2008 рік 

Інформація про хід виконання завдань та заходів Програми за 2008 рік, % 

Водопостачання та водовідведення: 

Протягом 2008 року підприємства та організації комунального господарства міста забезпечили виконання необхідних робіт та надання послуг для населення та інших споживачів.
У цілому по галузі "Комунальне будівництво" за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 2055,9 млн. грн., в тому числі за рахунок коштів спеціального фонду міського бюджету 1812,9 млн. грн. (77,8 % річної програми).
З метою підвищення надійності роботи системи водопостачання та водовідведення у звітному періоді на об'єктах комунального господарства виконано робіт на загальну суму 315,6 млн. грн., що складає 79,7 % річної програми, в т. ч.:
- водопровідної магістралі Д = 900 мм від вул. Глибочицької до вул. Володимирської;
- комплексу споруд артезіанського водопостачання ж/м Осокорки-Північні;
- водопровідної магістралі по просп. Григоренка (I черга);
- другої нитки Головного міського каналізаційного колектора;
- Південно-Західного колектора;
- каналізаційного колектора, Д = 1200 мм по вул. Здолбунівській (II черга);
- водопостачанню та каналізуванню малоповерхової забудови району Біличі та Ново-Біличі;
- завершено роботи по розробці ТЕО реконструкції Бортницької станції аерації. Після затвердження ТЕО планується проведення інвестиційного конкурсу. Завершено розробку проекту реконструкції дамб мулових полів NN 1 та 2;
- водопровідної мережі по вул. Північно-Сирецькій від вул. Білицької до вул. Маршала Гречка. 

Санітарна очистка міста: 

На об'єктах санітарної очистки міста за січень - червень освоєно 34,9 млн. грн. (майже 90,4 % річної програми), в т. ч. по:
• здійсненню першочергових заходів для забезпечення стійкості схилів звалища с. Пирогів;
• реконструкції та технічному переоснащенню полігону твердих побутових відходів N 5 у с. Підгірці;
• будівництву водопостачання та автошляхів в с. Романків, Креничі;
• розміщенню громадських туалетів із застосуванням туалетних модулів (до кінця року планується встановити 14 туалетних модулів). 

Зелене господарство: 

На об'єктах зеленого господарства за замовленням КО "Київзеленбуд" за січень - вересень освоєно 17,9 млн. грн., що складає 86,4 % річної програми. Роботи виконувались на 7 об'єктах зеленого господарства.
Продовжувались роботи по:
• спорудженню пожежного депо і двох лісових кордонів Дарницького лісопаркового господарства;
• реконструкції парків "Партизанської слави", "Вічної слави", "Володимирська гірка", "Нивки";
завершені роботи по реконструкції парку Національного технічного університету України (КПІ)

Протизсувні заходи 

На об'єктах по проведенню протизсувних заходів за рік освоєно 10,9 млн. грн. (82,5 % річної програми), в т. ч. здійснено роботи з укріплення дніпровського схилу біля Пішохідного мосту, схилів Божкового Яру, схилу біля будівлі на вул. Нижньоюрківській, 53 та схилів парку "Вічної слави". 

3.2.3. Житлова політика

 

Основні завдання та заходи Програми на 2008 рік 

Інформація про хід виконання завдань та заходів Програми за 2008 рік, % 

Фінансування з міського бюджету будівництва та придбання житлової площі для пільгових категорій населення (багатодітних сімей, хворих ТБЦ, інвалідів ВВВ і сімей загиблих, дітей-сиріт) 

Протягом 2008 року профінансовано придбання квартир у сумі 22,4 млн. грн. (35 квартир).
На будівництво жилих будинків спрямовано 118,5 млн. грн. за рахунок спеціального фонду міського бюджету. 

Будівництво житла для черговиків квартирного обліку - інвалідів війни та учасників бойових дій, офіцерів, звільнених у запас або відставку, членів сімей осіб, які загинули під час виконання службових обов'язків 

У 2008 році введено в експлуатацію жилий будинок на вул. Бальзака, 4 - 6, с. Г, в якому виділені квартири для зазначених категорій населення (1799 кв. м).
За 2008 рік за рахунок коштів субвенції з державного бюджету профінансовано 8,05 млн. грн. 

Подальший розвиток програм молодіжного житлового будівництва, виділення асигнувань (38,2 млн. грн.) на погашення відсоткових ставок за користування іпотечним кредитом та 6 % на обслуговування кредитів 

Протягом 2008 року профінансовано 35,5 млн. грн. (93,0 % річного завдання) на компенсацію відсоткових ставок за молодіжними кредитами на будівництво і придбання житла, що в 1,3 раза більше ніж за 2007 рік. 

У 2008 році ввести в дію 1430,0 тис. кв. м загальної площі квартир 

У 2008 році введено в експлуатацію 1430,4 тис. кв. м житла в багатоповерхових жилих будинках та будинках малоповерхової та котеджної забудови (100,03 % річного завдання). 

3.3. Збереження довкілля та підвищення рівня безпеки киян

3.3.1. Охорона навколишнього природного середовища. Екологічна безпека

 

Основні завдання та заходи Програми на 2008 рік 

Інформація про хід виконання завдань та заходів Програми за 2008 рік, % 

Розробка техніко-економічного обґрунтування реконструкції споруд першої черги Бортницької станції аерації, проведення робіт на очисних спорудах другої та третьої черги БСА з метою підготовки їх до роботи з повним навантаженням при зупинці першої черги на реконструкцію 

На очисних спорудах другої та третьої черги БСА у звітному періоді виконувались роботи по наступних об'єктах:
- удосконалення процесу видалення органічних сполук і підвищення енергетичної ефективності Бортницької станції аерації, станом на 01.01.2009 освоєно 1858,9 тис. грн. (28,2 % річного завдання);
- на технічне переоснащення грабельного відділення II та III блоків Бортницької станції аерації, яке дасть можливість більш якісно очищати стічні води і зменшити неприємні запахи, передбачені кошти в сумі 1499,4 тис. грн.;
- реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів БСА (виконано робіт на суму 84,0 тис. грн., що становить 76,4 % від запланованого обсягу. 

Реконструкція дамб мулових полів NN 1 та 2 

У зв'язку з переповненням мулових майданчиків осадом стічних вод виникла гостра виробнича необхідність в аварійному збільшенні місткості мулових карт для прийняття додаткових об'ємів мулу до моменту будівництва мулоспалювального заводу.
Виконано будівельно-монтажних робіт на суму 25000,7 тис. грн., профінансовано 9100,0 тис. грн. (36,4 % річного завдання). 

Будівництво нового сміттєспалювального підприємства ТЕЦ на відновному паливі N 1 у Деснянському районі м. Києва біля ТЕЦ-6 

Виділено земельну ділянку площею 5,05 га, визначено інвестора, ведуться переговори з інвестором щодо укладення інвестиційного договору. 

Будівництво очисних споруд зливових вод ж/м Вигурівщина-Троєщина (II черга) 

26.05.2008 ДКП "Плесо" отримано державний акт на право постійного користування земельною ділянкою площею 3,5 га на вул. Електротехнічній у Деснянському районі міста.
Ведуться проектні роботи, освоєно коштів на суму 3,7 тис. грн.
Ведеться робота згідно з топографогеодезичною зйомкою по нанесенню меж земельної ділянки. 

Реконструкція "Заводу "Енергія" філіалу АЕК "Київенерго", впровадження системи комплексного очищення димових газів від сміттєспалювальних котлоагрегатів 

ВАТ "НПО" Рассвет-Енерго" розроблено та подано до Київдержекспертизи ТЕР системи хімічного очищення димових газів від сміттєспалювальних котлів заводу "Енергія".
25.12.2008 за N 6252 отримано позитивний висновок комплексної державної експертизи. 

 

Охорона атмосферного повітря 

 

Встановлення нових і модернізація діючих стаціонарних автоматизованих постів спостереження за станом атмосферного повітря 

Для проведення обстеження забруднення атмосферного повітря визначено найбільш раціональні місця розміщення стаціонарних постів спостережень за станом атмосферного повітря у Печерському та Солом'янському районах. На виконання зазначених робіт профінансовано 99,2 тис. грн.
З метою здійснення автоматизованого контролю за впливом автотранспорту на якість атмосферного повітря на пл. Перемоги встановлено трасовий газоаналізатор, який працює автономно на сонячній батареї.
Інформація з приладу щодо стану атмосферного повітря надходить в реальному часі - кожні 20 хвилин цілодобово. 

Продовження робіт з оснащення димових труб великих промислових підприємств міста стаціонарними комплексами екологічного контролю за викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря з передачею даних до інформаційно-аналітичного центру (ІАЦ) 

Виконувались роботи щодо оснащення 4-го котла Київської ТЕЦ-5 АК "Київенерго" стаціонарними комплексами екологічного контролю викидів в атмосферне повітря з передачею інформації до ІАЦ КМДА.
Освоєно - 180 тис. грн., на які виготовлено 2 лінії транспортування проб з електричним обігрівом, 2 блоки підготовки проби та 2 інформаційні блоки, виготовлено 2 багатокомпонентних газоаналізатори, які планується встановити на 4 енергоблоці ТЕЦ-5 у 2009 році (профінансовано 120 тис. грн.). 

Розробка та затвердження нормативно-правових актів щодо заборони використання у місті (в т. ч. заборони в'їзду іногороднього транспорту) без каталізаторів відпрацьованих газів двигунів 

Розроблено проекти документів щодо прискорення введення на території міста Києва екологічних стандартів "Євро-2", підготовлено лист Кабінету Міністрів України "Про введення на території міста Києва "Екологічного знаку" та проект розпорядження "Про запровадження екологічних стандартів "Євро-2" для автотранспорту у м. Києві". 

Забезпечення жорсткого екологічного контролю за якістю та відповідністю державним стандартам пального, що реалізується автозаправними станціями міста, а також за екологічними параметрами автотранспорту 

З 1 січня 2008 року в Україні діють національні стандарти "Бензини автомобільні підвищеної якості" та "Дизельне паливо підвищеної якості" на відповідність вимогам "Євро-3" та "Євро-4", за рахунок чого намітилася тенденція збільшення долі якісного пального. 

10 

Введення зон обмеженого доступу автотранспорту в разі перевищення на території житлової забудови гранично допустимої концентрації забруднюючих речовин в атмосфері, а також гранично допустимого рівня шуму від автотранспорту 

З метою поліпшення екологічного стану в м. Києві прийнято розпорядження Київської міської державної адміністрації від 11.03.2008 "Про додаткові заходи щодо впорядкування руху вантажного автотранспорту в місті Києві", яким з 01.06.2008 обмежується рух вантажного автотранспорту територією міста та забороняється його в'їзд у центральну частину міста. 

 

Охорона водних ресурсів 

 

11 

Розробка регіональної програми відродження та збереження водних об'єктів м. Києва на період до 2015 року, а також схеми меж прибережних захисних смуг об'єктів водного фонду м. Києва 

До проекту Переліку природоохоронних заходів у м. Києві для фінансування з міського фонду охорони навколишнього природного середовища в 2008 році включено "Розробку Програми загальноміських заходів щодо відновлення та впорядкування озер, річок, ставків та джерел у м. Києві на період до 2015 року".
Проекти прибережних захисних смуг водних об'єктів Голосіївського, Дарницького, Деснянського та Дніпровського районів направлено для розгляду профільним комісіям Київради з подальшим винесенням для затвердження сесією Київради.
Проекти прибережних захисних смуг водних об'єктів Оболонського, Святошинського, Солом'янського, Печерського, Подільського та Шевченківського районів міста затверджені рішенням IV сесії Київради V скликання від 15.03.2007 N 253/914. 

12 

Проведення благоустрою та очищення Русанівського каналу 

Бюджетом міста на проведення робіт у 2008 році було виділено 10 млн. грн.
Виконано розчистку русла каналу об'ємом 9,5 тис. м куб., що складає 13 % від загального об'єму русла.
Відновлені та пересаджені зелені насадження за власний рахунок підрядника. Проведено запуск системи зрошення відкосів, проводились регламентні роботи по догляду за висадженими зеленими насадженнями.
Освоєно 6080,95 тис. грн. (61,0 % річного завдання). 

 

Озеленення міста, збереження біологічного і ландшафтного розмаїття 

 

13 

Продовження робіт з інвентаризації природних комплексів територій природно-заповідного фонду м. Києва 

Розроблені проекти землеустрою: регіонального ландшафтного парку місцевого значення "Партизанська слава", парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Маріїнський сад", "Володимирська гірка", парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Міський сад", "Хрещатий".
Розроблені проекти землеустрою - "Кинь-грусть", "Парк "Слава", "Парк Аскольдова могила", "Березовий гай", "Кирилівський гай", "Парк "Нивки" (західна частина), "Парк ім. Пушкіна", "Парк ім. Т. Г. Шевченка", загальнодержавного значення - "Парк "Нивки" (східна частина), "Сирецький гай", "Пуща-Водицький лісопарк", заказника місцевого значення "Урочище "Бобровня", пам'ятки природи місцевого значення "Дубовий гай".
Встановлено межі заказника загальнодержавного значення "Лісники". 

14 

Реконструкція та благоустрій парків міста (парку "Володимирська гірка", парку Вічної слави, розробка проектної документації на виконання робіт по реконструкції меморіального парку "Бабин Яр"), реконструкція дикоростучих зелених насаджень на території Гідропарку та зелених насаджень на Дніпровських схилах від Києво-Печерської лаври до Поштової площі 

Виконувались роботи по реконструкції та благоустрою парків міста.
В парку Вічної слави виконані роботи (програма на рік - 9203,4 тис. грн., виконано - 7323,2 тис. грн. - 80,0 %) та влаштовано мощення паркових доріжок меморіальної частини парку (площею 2100 кв. м), встановлено опори зовнішнього освітлення з світильниками (68 шт.), замінено кабелі електропостачання, реконструйоване гранітне мощення алеї N 2 до другої видової площадки, встановлені паркові лави та урни. Виконані роботи по оздоровленню зелених насаджень парку з видаленням хворих, сухостійних та аварійних дерев.
У парку Партизанської слави завершено будівництво Музею партизанської слави (програма на рік - 7228,6 тис. грн., виконано - 6985,7 тис. грн. - 97,0 %), виконані роботи з влаштування зовнішнього освітлення (встановлено 170 опор), влаштоване замощення паркових доріжок, влаштовані газони, встановлено 70 паркових лав, контейнери та урни для сміття.
Розпочато розробку робочої документації на будівництво в парку "Володимирська гірка" металевого мосту через фунікулер при реконструкції і благоустрою парку. Виконані проектні роботи по опорах мосту.
Інститутом "Київжитлопроект" ВАТ "Київпроект" проводиться розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію парку Нивки, в складі якої передбачається очищення та берегоукріплення 3-х ставків. Станом на 01.01.2009 виконано робіт на суму 948,9 тис. грн. 

15 

Будівництво парків та скверів у районах новобудов, створення буферних парків 

У рамках Весняної толоки з озеленення та благоустрою висаджено 17213 дерев та кущів, створено 2 нових сквери.
КО "Київзеленбуд" розроблено та затверджено завдання на проектування благоустрою території лісового масиву Пуща-Водицького лісництва і створення буферного парку "Виноградар". 

 

Поліпшення стану земельних ресурсів 

 

16 

Забезпечення інженерного захисту території міста від зсувів та рекультивації порушених земель 

З метою захисту території міста від зсувів виконані наступні роботи:
- протизсувні заходи для укріплення дніпровського схилу біля Пішохідного мосту (виконано 5525,6 тис. грн. - 78,2 % річного завдання);
- протизсувні заходи на схилі Божкового яру (1291,3 тис. грн. - 99, 3, 0 % річного завдання);
- укріплення схилу вул. Нижньоюрківської (2,0 млн. грн. - 100,0 % річного завдання);
- протизсувні заходи на схилах парку Вічної слави (1834,6 тис. грн. - 92,0 %). 

17 

Збір і демеркуризація відпрацьованих ртутьвмісних ламп, що зберігаються в закладах та установах міста, впровадження системи збору й утилізації відходів автотранспорту 

Протягом 2008 року зібрано 52381 відпрацьована ртутьвмісна лампа в бюджетних закладах та установах міста (Дарницький район - 27993 шт., Деснянський район - 24388 шт.). На виконання робіт профінансовано 26,2 тис. грн.
Впроваджена і функціонує система щодо збору й утилізації відходів автотранспорту (відпрацьованих акумуляторів, нафтомасел, масляних фільтрів, автошин, мулу, що утворюється при митті транспортних засобів тощо). 

18 

Організація, проведення та участь у загальноміських природоохоронних акціях, підготовка, виготовлення та розповсюдження поліграфічної продукції на екологічну тематику 

Протягом звітного періоду в навчальних закладах міста проводилась організаційно-просвітницька та культурно-виховна робота з питань охорони довкілля. Проведено акцію "Первоцвіти під охороною" та загальноміський суботник "Весняна толока з озеленення та благоустрою", акції "Нагодуй пташку взимку", "Мій домашній улюбленець". На базі КП "Київський міський Будинок природи" постійно проводяться науково-практичні конференції, семінари, тематичні зустрічі, тренінги для шкільної та студентської молоді, а також для педагогів та викладачів навчально-виховних закладів.
Виготовлено та розповсюджено плакати "Весняна толока", "День Довкілля", "Первоцвіти", "Будь природі другом". Видано фотоальбом "Краєвиди Дніпра", збірник "Екологічний стан м. Києва".
Підготовлено та передано до трансляції на телеканали відеоролик "Весняна толока", "Збережемо ялинку", "Первоцвіти".
Виготовлено документальний фільм з екологічної тематики "Місто, в якому ти живеш". 

3.3.2. Природно-техногенна безпека

 

Основні завдання та заходи Програми на 2008 рік 

Інформація про хід виконання завдань та заходів Програми за 2008 рік, % 

Створення єдиної системи оперативно-диспетчерського управління (ЄСОДУ) в надзвичайних ситуаціях м. Києва з єдиним телефонним номером виклику аварійних служб 128 

Зазначені заходи включені до Міської цільової програми підготовки та проведення в м. Києві фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердженої рішенням Київради від 31 січня 2008 року N 71/4543. Роботи щодо їх реалізації будуть виконуватись з моменту фінансування, починаючи з 2009 року. 

Модернізація автоматизованої системи централізованого оповіщення населення м. Києва, системи моніторингу та системи транкового зв'язку 

Здійснено перший етап модернізації системи оповіщення. Придбано програмно-апаратний комплекс "Озон-С" (складову частину системи оповіщення керівного складу, членів Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та служб цивільної оборони), визначено відповідальних чергових. 

Створення Лівобережного аварійно-рятувального підрозділу КАРС "Київська служба порятунку" та загальноміської мережі опорних пунктів аварійних бригад служб комунального господарства м. Києва 

Міською цільовою програмою підготовки та проведення в м. Києві фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу на створення Лівобережного аварійно-рятувального підрозділу КАРС "Київська служба порятунку" передбачено 17,83 млн. грн. (3,22 млн. грн. у 2009 році, 8,17 млн. грн. у 2010 році та по 3,22 млн. грн. у 2011 і 2012 роках).
На створення загальноміської мережі опорних пунктів аварійних бригад служб комунального господарства м. Києва планується виділити 50,52 млн. грн. (9,33 млн. грн. у 2009 році, 22,53 млн. грн. у 2010 році та по 9,33 млн. грн. у 2011 і 2012 роках) за рахунок коштів місцевого бюджету. 

Впровадження системи моніторингу надійності існуючих будівель і споруд при здійсненні забудови 

Придбано комплекс спеціального обладнання, який дозволяє проводити моніторинг надійності існуючих будівель та споруд, в тому числі при здійсненні забудови. Вартість цього комплексу складає 99,6 тис. грн. 

Поліпшення якості навчання населення порядку дій при НС, у т. ч. у межах відповідних програм закладів освіти 

Підготовка населення до дій у надзвичайних ситуаціях здійснюється на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності та господарювання.
Протягом 2008 року в Інституті державного управління у сфері цивільного захисту пройшли підготовку 719 осіб, на міських курсах цивільної оборони підготовлено 4713 осіб.
Підвищення рівня знань та отримання практичних навичок у надзвичайних ситуаціях здійснюється на практичних заняттях у ході проведення комплексних об'єктових навчань та тренувань.
За 2008 рік проведено 74 комплексних об'єктових навчань та 123 комплексних об'єктових тренування. 

Вирішення проблем у сфері зберігання, утилізації та захоронення відходів, особливо високотоксичних та радіоактивних 

Серед потенційно небезпечних підприємств міста, які негативно впливають на навколишнє природне середовище, найбільш небезпечними є ВАТ "Радикал", ДНВП "Захід" та Київський державний міжобласний спеціальний комбінат УкрДО "Радон".
Розроблено та знаходиться на стадії видачі "техніко-екологічне обґрунтування інвестиційних вкладень екологічної санації промплощадки ВАТ "Радикал". Вартість робіт з очищення території ВАТ "Радикал" становить понад 96,0 млн. грн.
На ДНВП "Захід" фільтри вентиляційних систем, елементи обладнання, будівельні матеріали та відходи, забруднені берилієм, запаковано у 111 герметичних металевих контейнерах ємністю 3 м3 і вагою близько 5 т кожний, складовано в приміщенні технологічного корпусу, який на сьогодні служить пунктом тимчасового зберігання контейнерів.
Для УкрДО "Радон" придбано контейнери для зберігання вилучених із аварійних сховищ радіоактивних відходів на загальну суму 4,5 млн. грн. Продовжуються підготовчі роботи із вилучення радіоактивних матеріалів з аварійних сховищ. 

3.4. Підвищення конкурентоспроможності економіки

3.4.1. Реформування відносин власності

 

Основні завдання та заходи Програми на 2008 рік 

Інформація про хід виконання завдань та заходів Програми за 2008 рік, % 

Проведення оцінки фінансово-господарської діяльності товариств, пакети акцій (частка) яких перебувають у власності територіальної громади м. Києва 

Станом на 01.01.2009 управління корпоративними правами здійснювалось у 45 господарських товариствах, з них 19 - відкритих акціонерних товариств, 9 - закритих акціонерних товариств, 16 - товариств з обмеженою відповідальністю, а також 1 - вищий навчальний заклад.
За попередніми даними показники діяльності акціонерних товариств за 2008 рік у порівнянні з 2007 роком погіршились.
Станом на 01.01.2009 господарські товариства, які мають у статутних фондах частку, що належить територіальній громаді міста Києва, сплатили до бюджету дивідендів на суму 10,8 млн. грн., що становить 89,7 % до затвердженого річного завдання.
Крім того, у власності територіальної громади міста Києва перебувають частки, розмір яких не дає можливості впливати на фінансово-господарську діяльність товариств (СВАТ "Калита" - (9,53 %), ВАТ АК "Укргазбанк" - 0,0001 %). 

Продаж на аукціоні пакетів акцій господарських товариств, які неефективно здійснюють господарську діяльність, отримали незадовільні фінансово-економічні показники і мають в статутних фондах частку територіальної громади м. Києва, що не дозволяє впливати на управління господарськими товариства 

На виконання рішення Київради від 08.02.2007 N 62/723 здійснено продаж на аукціоні пакетів акцій ВАТ "Київський завод електротранспорту", ВАТ "ГОТ "Київгорбуд", ВАТ "Київхімковолокно", ВАТ "Київська компанія оптового ринку", ВАТ "Київпроект".
Від продажу пакету акцій по зазначених підприємствах до бюджету м. Києва протягом звітного періоду надійшло 25448,9 тис. грн., в тому числі по:
- ВАТ "Київський завод електротранспорту" - 3703,8 тис. грн.;
- ВАТ "ПТІ "Київгорбуд" - 1274,7 тис. грн.;
- ВАТ "Київхімковолокно" - 11897,6 тис. грн.;
- ВАТ "Київська компанія оптового ринку" - 4786,5 тис. грн.;
- ВАТ "Київпроект" - 3786,2 тис. грн. 

Проведення приватизації об'єктів, подальше перебування яких у державній власності та власності територіальної громади м. Києва є недоцільним з точки зору їх соціальної значимості й економічної ефективності 

У 2008 році у місті Києві приватизовано 844 об'єкти (839 об'єктів малої приватизації (групи А), 2 об'єкти групи Ж, 2 об'єкти групи Е та 1 групи Д, що становить 16,3 від загальної кількості приватизованих об'єктів в Україні.
Із загального обсягу роздержавлених об'єктів: 12 - державної власності, 99 - комунальної власності міста, 733 - комунальної власності районів.
За способами приватизації: 759 об'єктів приватизовано шляхом викупу, 73 продано на аукціоні, 12 продано за конкурсом. 

Забезпечення надходжень до бюджету коштів, одержаних від приватизації, в сумі, передбаченій бюджетом м. Києва на 2008 рік 

Надходження від відчуження майна комунальної власності протягом 2008 року склали 615,2 млн. грн. (108,0 % річного завдання) та на 24,4 % більше ніж у минулорічному періоді. 

3.4.2. Розвиток підприємництва й інфраструктури його підтримки

 

Основні завдання та заходи Програми на 2008 рік 

Інформація про хід виконання завдань та заходів Програми за 2008 рік, % 

Надходження до бюджету від діяльності юридичних осіб - суб'єктів підприємництва 

До Зведеного бюджету України в 2008 році у м. Києві надійшло податків, зборів та інших обов'язкових платежів в обсязі 51,3 млрд. грн. (125,1 % величини 2007 року).
До Державного бюджету України з урахуванням відшкодування ПДВ надійшло 35,2 млрд. грн. надходжень, які контролюють органи податкової служби, що на 26,3 % більше ніж за 2007 рік.
Доходи загального та спеціального фонду бюджету м. Києва (без урахування субвенцій) порівняно з минулим роком зросли на 21,7 % та склали 16,1 млрд. грн. 

Вдосконалення дозвільної системи, забезпечення функціонування міського "Єдиного офісу" з видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності (Управління з надання дозвільних та адміністративних послуг), розвиток автоматизованої системи взаємодії державних реєстраторів із міськими органами, задіяними у післяреєстраційних процедурах 

Протягом 2008 року адміністраторами та місцевими дозвільними органами видано майже 27,4 тис. документів дозвільного характеру та надано майже 32,6 тис. консультацій.
Завдяки здійсненню ряду заходів із запровадження принципу організаційної єдності при підготовці та видачі документів дозвільного характеру на міському рівні з 01.04.2008 розпочато роботу Управління з надання дозвільних та адміністративних послуг із видачі дозвільних документів у приміщенні міського Центру "Єдиний офіс". До роботи залучено 9 міських дозвільних органів (шляхом підписання порядків взаємодії). Відпрацьований механізм видачі 33 документів дозвільного характеру.
З метою вдосконалення дозвільної системи в сфері господарської діяльності, спрощення та скорочення у часі процедур видачі документів дозвільного характеру, поліпшення інформаційно-консультативної підтримки підприємців з питань отримання дозволів протягом 2008 року проводились семінари, засідання, робочі наради, на яких обговорювались актуальні питання щодо надання документів дозвільного характеру для виконання робіт у капітальному будівництві, на виділення земельної ділянки, проектування об'єктів будівництва, розміщення зовнішньої реклами та інші.
Інформація про процедури отримання документів дозвільного характеру у "Єдиному офісі" розміщена в мережі Інтернет на офіційному веб-порталі Київської міської влади (www.kmv.gov.ua) на сторінці "Підприємцям" та на веб-порталі "Столичний діловий портал" (www.bizportal.kiev.ua). 

Підвищення ефективності реалізації державної регуляторної політики 

Для дотримання принципу передбачуваності регуляторної діяльності при розробці проектів регуляторних актів затверджено та оприлюднено План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Київської міської державної адміністрації у 2008 році, до якого було включено 37 проектів регуляторних актів.
Інформація про проекти регуляторних актів Київської міської державної адміністрації разом з аналізами регуляторного впливу розміщена на:
- офіційному веб-порталі Київської міської влади на сторінці "Підприємцям" в розділі "Регуляторна політика", на сторінках структурних підрозділів Київської міської державної адміністрації;
- Інтернет-ресурсі Головного управління з питань регуляторної політики та підприємництва "Столичний діловий портал".
За 2008 рік розроблено та оприлюднено 41 проект регуляторних актів, здійснено 19 базових та 15 повторних відстежень результативності регуляторних актів та оприлюднено звіти в мережі Інтернет, на офіційному веб-порталі Київської міської влади. 

Оптимізація нормативного забезпечення надання майнових і фінансових гарантій і страхування підприємницьких структур, розширення організаційної та фінансової участі державних інституцій у функціонуванні інфраструктури підтримки малого бізнесу 

Протягом 2008 року Київським міським бізнес-центром надано 4540 консультацій, підготовлено пакети документів для реєстрації 19 суб'єктів господарювання, проведено 6 семінарів-тренінгів та 13 круглих столів, розроблено 5 бізнес-планів, 6 інвестиційних проектів, виконано 4 маркетингових дослідження.
Комунальне підприємство "Київський міський бізнес-центр" упродовж 2008 року здійснювало такі основні функції та напрямки роботи:
• допомога в одержанні кредитів;
• послуги бізнес-інкубатору;
• укладання договорів про надання місцезнаходження;
• підготовка установчих документів та подання на державну реєстрацію;
• навчання основам та практиці підприємництва;
• проведення маркетингових досліджень;
• проведення тренінгів;
• надання консультацій. 

Удосконалення фінансово-кредитної підтримки суб'єктів господарювання, забезпечення часткової компенсації за рахунок міського бюджету відсотків по кредитах. Усього з бюджету міста по статті "Підтримка малого і середнього підприємництва" в 2008 році заплановано виділити 63,8 млн. грн. 

У бюджеті міста Києва на 2008 рік з урахуванням змін по коду функціональної класифікації "підтримка малого і середнього підприємництва" передбачено 32,5 млн. грн. За 2008 рік з міського бюджету за статтею "Підтримка малого та середнього підприємництва" на часткове відшкодування відсотків за отриманими суб'єктами господарювання кредитами профінансовано та видано кредитів 24,7 млн. грн. ВАТ КБ "Хрещатик" укладено 19 кредитних договорів із суб'єктами господарювання на суму 213,46 млн. грн.
У 2008 році проведено круглий стіл з питань кредитування та мікрокредитування: "Умови, механізми, процедури кредитування та мікрокредитування суб'єктів малого та середнього підприємництва в м. Києві" за участі депутатів Київради, представників банківських установ, членів Координаційної ради з питань розвитку підприємництва при Київському міському голові. Визначені основні завдання для вирішення питання розвитку доступної, зручної, розгалуженої та соціальне спрямованої системи мікрокредитування. 

Забезпечення відкритості інформації щодо ресурсів територіальної громади міста, розвиток діяльності Міжрегіонального маркетингового центру 

У засобах масової інформації розміщуються повідомлення про проведення земельних торгів та конкурсів на право оренди нежитлових приміщень. Переліки земельних ділянок, призначених для продажу на земельних торгах суб'єктам підприємництва під забудову, нежитлових приміщень, виставлених на конкурс, інформація про механізми оформлення прав на землю та порядок видачі вказаних документів розміщуються на офіційному web-порталі Київської міської влади (www.kmw.gov.ua).
Інформування підприємців щодо нежитлових приміщень, що належать до майна територіальних громад районів міста та пропонуються до продажу або передачі в оренду, здійснюється через районні засоби масової інформації, в шести районах - через офіційні web-сайти.
За 2008 рік послугами Міжрегіонального маркетингового центру скористались 127 суб'єктів підприємництва.
Мережа об'єктів інфраструктури підтримки підприємництва станом на 01.01.2009 розширилась порівняно з минулим роком за рахунок збільшення кількості: бізнес-центрів - на 19 од., лізингових центрів - на 154 од., кредитних спілок - на 158 од., фондів підтримки підприємництва - на 42 од., інвестиційних фондів і компаній - на 244 од., інноваційних фондів і компаній - на 53 од., інформаційно-консультативних установ - на 120 од., громадських об'єднань підприємців - на 37 од., страхових організацій - на 350 од., бірж - на 22 од. 

Удосконалення інфраструктури підтримки підприємництва та його інформаційного забезпечення, зокрема, розширення Київської міської інформаційної мережі для надання оперативного доступу до інформаційних, комунікаційних, банківських послуг та іншої інформації, необхідної підприємцям; розвиток і підтримка в актуальному стані Інтернет-ресурсів ("Столичний діловий портал", "МЕТ-ОНЛАЙН") 

Для допомоги підприємцям з різних аспектів їх діяльності на Інтернет-ресурсі "Столичний діловий портал" розміщувались:
- повідомлення про оприлюднення проектів розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради,
- звіти про базове відстеження результативності регуляторного акта,
- зміни та доповнення до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів виконавчого органу Київської міської ради на 2008 рік,
- анонси та звіти про проведення круглих столів та семінарів-тренінгів.
На веб-порталі "Столичний діловий портал" функціонує спеціалізована рубрика для підприємців, в якій розміщено та постійно оновлюються нормативно-правові акти загальнодержавного та міського рівня, актуальні роз'яснення з питань адміністрування податків.
На офіційному веб-порталі Київської міської влади на сторінці "Підприємцям" розміщено блоки інформації щодо утворення та реєстрації підприємств, ліцензування та сертифікації, інвестиційної діяльності, земельних відносин, дозвільної системи, регуляторної політики.
Здійснювалась оптимізація Інтернет-ресурсу для підприємців-початківців (www.merega.kiev.ua), постійно випускались в ефір телепрограми з питань розвитку підприємництва: "Бізнес-ситуація", "Старт", "Бізнес-сектор", "Бізнес-лабіринти", в яких висвітлювались актуальні питання.
У рамках проекту Київського міського бізнес-центру "Бізнес-інкубатор КМБЦ" на пільгових умовах 11 суб'єктам підприємницької діяльності надано приміщення площею 671,6 кв. м.
Для вирішення проблем ефективного використання ресурсів розвитку підприємництва реалізується проект "Київський ресурсний центр".
У II кварталі 2008 року розпочав роботу Call-центр для підприємців з проблемних питань започаткування та ведення підприємницької діяльності. 

Впровадження на малих підприємствах системи управління якістю, проведення на підприємствах-дипломантах програми "Київська якість" заходів із розробки систем менеджменту якості згідно з міжнародними стандартами ISO 9000 

У рамках програми "Київська якість", спільно з Київською торгово-промисловою палатою, на підприємствах міста здійснювались заходи з розробки систем менеджменту якості згідно із стандартами ISO 9000.
У 2008 році завершено розробку систем менеджменту якості на чотирьох підприємствах: ТОВ "Атем", ВАТ "Комбінат будіндустрії", ТОВ "Росток-ЕЛЕКОМ", ЗАТ "Дослідний завод зварювального устаткування ІЕЗ ім. Є. О. Патона" та розроблено системи менеджменту якості на двох підприємствах ДП АТ "Київхліб" "Булочно-кондитерський комбінат", ВАТ "Універмаг "Дитячий світ". На цих підприємствах проведена попередня перевірка систем менеджменту якості та внутрішній аудит.
Фахівцями Київської торгово-промислової палати 28 лютого 2008 року проведено семінар з питань підвищення кваліфікації для спеціалістів в області сертифікації систем менеджменту якості, в якому взяли участь 48 осіб. 

Підвищення ролі малого бізнесу в інноваційному оновленні столичної економіки шляхом сприяння створенню науково-виробничих кластерів, формуванню навколо потужних науково-освітньо-виробничих комплексів "інноваційної периферії" 

24 березня 2008 року проведено семінар "Кластери та інвестиційна діяльність" за участю депутатів Київради, представників підприємців, їх громадських об'єднань та студентської молоді. 

10 

Збільшення соціальної складової малого та середнього підприємництва: реалізація та подальше удосконалення Комплексної програми навчання, профорієнтації та працевлаштування молоді "Освіта. Робота. Бізнес", проведення щорічного київського міського конкурсу "Молодий підприємець року" тощо 

У рамках Комплексної програми навчання, профорієнтації і працевлаштування молоді "Освіта. Робота. Бізнес" 21 травня 2008 року проведено муніципальну виставку для молоді "Освіта. Робота. Бізнес" та 3 тренінги з питань підприємництва.
З початку 2008 року проведено 12 навчальних тренінгів та надано 519 консультацій. Київським молодіжним центром праці надано 632 консультації з питань бізнес-планування, проектного менеджменту, реєстрації суб'єктів господарювання.
Відповідно до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 05.11.2002 N 2005 у м. Києві проводиться щорічний київський міський конкурс "Молодий підприємець року", метою якого є виявлення найкращих молодих підприємців за номінаціями "Бізнес-початок", "Малий бізнес", "Середній та великий бізнес" та популяризація ідей підприємництва серед молоді.
Всього проведено п'ять міських конкурсів, в яких взяли участь 490 молодих підприємців. На основі досвіду проведення київського міського конкурсу запроваджено всеукраїнський конкурс "Молодий підприємець року". Десять переможців міських конкурсів стали переможцями Всеукраїнського конкурсу у 2005 - 2007 роках, що на 27,3 % більше аналогічного періоду минулого року.
У 2008 році проведено VI конкурс, учасниками якого стали 164 підприємці. 

11 

Підвищення доступності бізнес- і менеджмент-освіти для підприємців, реалізація міської освітньої програми для підприємців та управлінських кадрів у сфері підтримки підприємництва, Програми заходів з перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва ("Українська ініціатива") 

З метою підвищення доступності для підприємців бізнес- та менеджмент-освіти в рамках Київської міської програми підтримки малого та середнього підприємництва на 2007 - 2008 роки продовжувалась реалізація міської освітньої програми для підприємців та управлінських кадрів у сфері підтримки підприємництва.
Протягом 2008 року здійснювались заходи з реалізації програми перепідготовки управлінських кадрів у сфері підприємництва "Українська ініціатива". Постійно проводяться консультації підприємців стосовно умов участі у програмі. Надано рекомендації підприємцям на участь у стажуванні на підприємствах країн Європейського Союзу за програмою InWent. 

12 

Сприяння співпраці державних, громадських, профспілкових та інших організацій, причетних до підприємницької діяльності, з відповідними міжнародними (в т. ч. донорськими) структурами 

24 - 29 лютого 2008 року у Німеччині (м. Лейпциг) Київською торгово-промисловою палатою представлено продукцію підприємств м. Києва на виставці Субконтрактингу "Z 2008".
Підприємці м. Києва взяли участь у заходах Проекту Європейського Союзу MTP-IV (Managers Training Programme):
- підсумковому семінарі за напрямом "Підтримка розвитку компаній" (17 - 19 травня 2008 року);
- заключній конференції (20 - 22 червня 2008 року);
- в роботі Міжрегіональної конференції по програмах підвищення кваліфікації управлінських кадрів, яка організовувалась Міністерством економіки України. 

3.4.3. Науково-технічна й інноваційна політика

 

Основні завдання та заходи Програми на 2008 рік 

Інформація про хід виконання завдань та заходів Програми за 2008 рік, % 

Формування бази даних інноваційних проектів і наукових розробок (пошук, аналіз і відбір інноваційних пропозицій) 

КП "Центр високих технологій та інновацій" проводиться попередній аналіз, підготовка інформації та реєстрація високотехнологічних інноваційних пропозицій, що надійшли в бази даних. Оформлені договори про співробітництво з 35 науково-дослідними інститутами та промисловими підприємствами міста.
Проводився аналіз, відбір та введення в базу даних сайту "Інноваційний міст" інноваційних проектів, наукових та технологічних розробок наукових організацій м. Києва, що надійшли до КП "Центр високих технологій та інновацій" для їх впровадження на підприємствах.
Постійно забезпечується вільний доступ суб'єктів економічної діяльності до баз даних "Проекти" та "Партнери" (пошук партнерів для співробітництва) зі сторінок Інтернет-порталу "Інноваційний Міст".
У базі даних сайту "Інноваційний Міст" зареєстровано понад 1400 промислових підприємств та наукових організацій. Постійно здійснюється модернізація та оновлення інформаційних баз даних, виконується їх адміністрування та підтримка інформації в актуальному стані.
Здійснюються маркетингові дослідження відповідних секторів ринку, формування маркетингового плану інноваційних проектів, аналіз ринку високих технологій та визначення секторів науково-технічних розробок, перспективних для інвестування інноваційних проекті. 

Сприяння розвитку та забезпечення діяльності комунальної інноваційної фінансово-кредитної установи Київський інноваційний фонд для фінансування інноваційних проектів із залученням коштів міського бюджету, іноземного та вітчизняного капіталів 

Бюджетом м. Києва у 2008 році на підтримку проектів через "Київський інноваційний фонд" було виділено 6,0 млн. грн.
На виконання розпорядження Київської міської державної адміністрації від 25.06.2007 N 773 "Про організаційно-правові заходи щодо створення комунальної інноваційної фінансово-кредитної установи "Київський інноваційний фонд" здійснюються організаційно-правові заходи щодо створення зазначеної установи.
Затверджено Положення про порядок формування і використання коштів комунальної інноваційної фінансово-кредитної установи "Київський інноваційний фонд". 

Надання фінансово-кредитної підтримки інноваційної діяльності шляхом компенсування відсотків за користування банківським кредитом за Програмою фінансово-кредитної підтримки суб'єктів господарювання в Києві під випуск інноваційної продукції 

На часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами господарювання для реалізації інноваційних проектів, бюджетом м. Києва у 2008 році виділено 5,0 млн. грн.
Зазначених коштів достатньо для закінчення фінансування за договорами, які укладені у 2007 році: ВАТ "УХЛМАШ", ЗАТ НВЦ "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", ВАТ "Київська макаронна фабрика". Сума отриманих компенсаційних коштів з міського бюджету з початку 2008 року складає 2784,4 тис. грн. 

Сприяння розвитку інвестиційно-інноваційної інфраструктури (бізнес-інкубаторів, інноваційних центрів, центрів комерціалізації технологій, технопарків, венчурних компаній та ін.) 

КП "Центр високих технологій та інновацій" розроблено методику комплексного аналізу стану розвитку малого та середнього наукоємного підприємництва м. Києва. За результатами методики здійснено аналіз діяльності малих наукоємних підприємств міста, визначено проблеми та перспективи їх розвитку.
Проведено аналіз наукових та технологічних розробок наукових організацій м. Києва.
До реалізації інноваційних проектів забезпечено доступ до баз даних "Проекти", "Проекти для малих підприємств" та "Партнери" (пошук партнерів для співробітництва) зі сторінок сайту "Інноваційний Міст". 

Посилення міжнародної кооперації в інноваційній сфері 

КП "Центр високих технологій та інновацій" співпрацює з міжнародними та закордонними організаціями, бере участь у роботі міжнародних семінарів з питань розвитку інноваційної політики.
З початку року проведено понад 20 зустрічей з міжнародними партнерами. 

Забезпечення фінансування науково-технічних досліджень і розробок за рахунок коштів міського бюджету 

Відповідно до бюджету м. Києва на 2008 рік виконано і профінансовано наукових робіт за перехідною тематикою на суму 500 тис. грн.
Проведено засідання секції з питань науково-технічних досліджень Науково-економічної ради з розгляду тематики наукових робіт на 2008 рік. Затверджено 77 наукових робіт на суму 8390,6 тис. грн. 

3.4.4. Промислова політика

 

Основні завдання та заходи Програми на 2008 рік 

Інформація про хід виконання завдань та заходів Програми за 2008 рік, % 

 

Виробництво промислової продукції 

Провідна роль у створенні потужної основи для розвитку економіки належить виробничому сектору. За 2008 рік вироблено промислової продукції у порівняних цінах на 1,5 % менше ніж за січень - грудень 2007 року. Зниження обсягів виробництва промислової продукції засвідчує низьку стійкість промислового комплексу столиці до впливу негативних зовнішніх чинників. Починаючи з серпня 2008 року щомісяця відбувалось прискорення темпів падіння обсягів промислового виробництва порівняно з попереднім місяцем з 0,1 % у вересні до 16,1 % у грудні, що пов'язано з негативним впливом світової фінансово-економічної кризи, яка призвела до погіршення ситуації у банківському секторі й ускладнила доступ до фінансових ресурсів, обумовила різке скорочення як зовнішнього, так і внутрішнього попиту на промислову продукцію.
Промислове виробництво по окремих видах діяльності
Позитивну динаміку
зростання виробництва на кінець 2008 року змогли зберегти підприємства у сферах:
- целюлозно-паперового виробництва, видавничій діяльності - 110,0 %;
- виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів - 103,8 %;
- хімічній та нафтохімічній промисловості - 102,2 %;
Скорочення обсягів промислового виробництва відбулось у:
- машинобудуванні - на 13,2 %,
- легкій промисловості - на 7,5 %,
- обробленні деревини та виробництві виробів із деревини - на 7,5 %;
- виробництві іншої неметалевої мінеральної продукції - на 4,8 %;
- металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів - 4,9 %.
Зниження виробничої активності підприємств по виробництву будівельних матеріалів зумовлено зменшенням обсягів будівельних робіт, призупиненням будівництва значної кількості об'єктів у місті. 

 

 

У січні - листопаді 2008 року 65,3 % київських підприємств усіх видів промислової діяльності працювали прибутково (7,7 млрд. грн., що становить 23,2 % від загалу по економіці міста).
Найбільший фінансовий результат отримали підприємства добувної промисловості (2,4 млрд. грн.), з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води (2,2 млрд. грн.), з виробництва продуктів нафтоперероблення (1,2 млрд. грн.), харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (0,5 млрд. грн.), хімічної та нафтохімічної промисловості (0,5 млрд. грн.) і машинобудування (0,4 млрд. грн.). 

Здійснення техніко-економічної оцінки й опрацювання механізмів проведення реорганізації чи ліквідації екологічно шкідливих виробництв, розташованих у безпосередній близькості до житлових забудов і загальноміських центрів, а також вилучення земельних ділянок промислових підприємств, що неефективно використовуються 

Станом на 01.10.2008 роботи з очищення території та об'єктів ДНВП "Захід" завершено. Продукти очищення, забруднені берилієм, спаковано у герметичні металеві контейнери, що утримуються в технологічному корпусі підприємства.
У травні 2008 року розпочато вивчення питання вивезення контейнерів з берилійвмісними відходами за межі України для їх переробки або захоронення. В опрацюванні цього питання задіяна польська фірма SARPI Dabrova Gomicza Sp.z o.o., яка спеціалізується на ліквідації небезпечних та інших відходів методом високотемпературного спалювання, а також здійснює послуги з транспортування відходів до місця переробки.
Польською стороною готується контракт на здійснення ліквідації берилійвмісних відходів або прийняття їх на захоронення, а також визначається вартість зазначених послуг.
Зважаючи на відсутність державного бюджетного фінансування з утримання пункту тимчасового зберігання контейнерів, здійснення контролю за їхнім станом та станом навколишнього природного середовища, з міського бюджету виділено 350,0 тис. грн. на погашення збитків підприємства, отриманих у 2007 році. 

Підвищення ефективності виставково-ярмаркових заходів і рекламно-пропагандистських кампаній (забезпечення участі київських промислових підприємств у колективних експозиціях м. Києва в рамках міжнародних і всеукраїнських виставок, випуск каталогів номенклатури продукції підприємств та ін.) 

Протягом 2008 року проведено роботу по залученню столичних підприємств та організацій до участі:
- 41-му Каїрському міжнародному ярмарку, на якому представлені нафтова та газова промисловість, машинобудування, обладнання, інформаційні технології;
- IX щорічній міжнародній виставці з субконтрактингу "Z-2008", що проходила в рамках Лейпцігського Ярмарку (ФРН) 26 - 29 лютого 2008 року;
- 7 Міжнародній універсальній виставці зовнішньоекономічної і міжрегіональної співпраці "Східна Брама України - 2008", яка відбулася 17 - 19 червня 2008 року;
- Білоруському промисловому форумі у травні 2008 року;
- загальнодержавній виставковій акції "Барвиста Україна" та всеукраїнському конкурсі "Кращий вітчизняний товар року" у серпні 2008 року;
- XIII виставці "Міжрегіональні зв'язки Північно-Східного адміністративного округу столиці" у м. Москва 4 - 8 вересня 2008 року;
- Шостому Міжнародному авіаційно-космічному салоні "Авіа - світ - XHI", який відбувся 25 - 29 вересня 2009 року;
- Міжнародному промисловому форумі, який відбувся 25 - 28 листопада 2008 року. 

Розвиток систем забезпечення якості та сертифікації продукції, розробки на підприємствах - дипломантах програми "Київська якість" системи менеджменту якості згідно зі стандартами ISO 9000 

Міською владою столиці здійснюється ряд заходів з метою підвищення інвестиційної привабливості та інноваційної активності підприємств, зокрема, "Центром високих технологій та інновацій", створеним при Київській міськдержадміністрації, встановлені ділові контакти та оформлені договори з 30 інститутами та промисловими підприємствами з метою формування координаційних планів спільних робіт.
Створено регіональну конкурсну комісію Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) - "100 кращих товарів України", спільно з державним підприємством "Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів" організовано участь у конкурсі київських підприємств, установ та організацій.
В рамках програми "Київська якість", спільно з Київською торгово-промисловою палатою, на підприємствах міста здійснювались заходи з розробки систем менеджменту якості згідно із стандартами ISO 9000. 

Прискорення інноваційного оновлення промисловості за рахунок стимулювання розвитку наукомісткого і високотехнологічного машинобудування 

За підтримки журналу "Експерт України" проводився постійно діючий конкурс інноваційних, інвестиційних, високотехнологічних та інших бізнес-проектів, що мають соціальне або економічне значення для територіальної громади м. Києва: опрацьовано 10 високотехнологічних наукоємних бізнес-проектів на загальну суму інвестицій близько 20 млн. дол. США (зокрема, з організації виробництва металокерамічних рентгенівських трубок, плазмових стерилізаторів для медичної та технічної діагностики, високовольтних вимірювачів тощо). 

3.4.5. Енергозабезпечення та енергозбереження

 

Основні завдання та заходи Програми на 2008 рік 

Інформація про хід виконання завдань та заходів Програми за 2008 рік, % 

Реалізація енергозберігаючих заходів (ущільнення чи заміна вікон і дверей, встановлення радіаторних рефлекторів тощо) у житлових будинках, дитячих дошкільних закладах, школах, лікарнях, адміністративних і громадських будівлях 

За звітний період комунальними підприємствами та управліннями м. Києва на реалізацію енергозберігаючих заходів у житлових будинках, дитячих дошкільних закладах, школах, лікарнях, адміністративних і громадських будівлях використано 112,6 млн. грн. 

Економія паливно-енергетичних ресурсів 

Підприємствами, організаціями та установами м. Києва на впровадження енергозберігаючих заходів витрачено 300,0 млн. грн.
Економія паливно-енергетичних ресурсів
склала близько 69,0 тис. т. у. п., що в грошовому еквіваленті складає близько 35,0 млн. грн.
За рахунок впровадження енергозберігаючої технології "Удосконалення процесу видалення органічних сполук в аеротенках" і підвищення ефективності Бортницької стації аерації ВАТ "АК "Київводоканал" на Бортницькій станції аерації зекономлено 2,6 млн. м3 природного газу або 2,969 тис. т. у. п. завдяки виробництву альтернативного виду палива (використання метантенкового газу замість природного).
В житловому господарстві за звітний період комунальними підприємствами міста виконувались роботи по:
- модернізації та заміні внутрішньобудинкових систем холодного та гарячого водопостачання, центрального опалення з встановленням приладів обліку;
- впровадженню автоматичного регулювання освітлення;
- утепленню та заміні вікон;
- утепленню зовнішніх стін фасадів;
- утепленню та ремонту покрівлі, перекриттів над підвалами, утепленню та ремонту вхідних дверей будівель. 

Вдосконалення тарифного регулювання, розроблення механізмів ліквідації заборгованості за спожиті енергоносії, що розширить можливості підприємств ПЕК самостійно інвестувати в оновлення інфраструктури, впроваджувати нові технології 

З метою вдосконалення тарифної політики погоджено тарифи на послуги з централізованого постачання холодної та гарячої води і їх водовідведення, диференційовані в залежності від обладнання квартир сантехнічним обладнанням.
За 2008 рік на оплату в різниці тарифів АЕК "Київенерго" з міського бюджету відшкодовано 394,8 млн. грн.
Основним теплопостачальним підприємством АЕК "Київенерго" проведені розрахунки витрат для встановлення тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, які надані на розгляд Державній інспекції з контролю за цінами в м. Києві з метою одержання висновків щодо економічно обґрунтованих планових витрат.
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25.04.2008 N 440 підприємствам теплоенергетики міста погашено заборгованість з різниці в тарифах на суму 40,7 млн. грн.
У Київській міській державній адміністрації розглядалось питання щодо приведення тарифів на житлово-комунальні послуги до економічно обґрунтованого рівня II - III груп споживачів із поетапним їх запровадженням. 

Скорочення непродуктивної витрати енергоресурсів у промисловості за рахунок упровадження перспективних технічних регламентів, комп'ютерних систем цілодобового контролю за енерговикористовуючим обладнанням 

Підприємствами міста в 2008 році на впровадження комп'ютерних систем контролю за енерговикористовуючим обладнанням та обладнанням повного використання тепла вихідних газів, тепла агрегатів, що охолоджуються, тепла відпрацьованої пари від пресів і молотів витрачено 4,4 млн. грн. 

3.4.6. Ринок споживчих товарів і послуг, продовольча безпека

 

Основні завдання та заходи Програми на 2008 рік 

Інформація про хід виконання завдань та заходів Програми за 2008 рік, % 

 

Розвиток споживчого ринку та торгівлі 

Стрімке зростання випуску продукції кінцевого споживання свідчить про продовження тенденції збільшення споживчого попиту та розширення внутрішнього ринку.
Оборот роздрібної торгівлі у січні - грудні 2008 року зріс на 19,5 % порівняно з 2007 роком і склав 61,4 млрд. грн., що в 1,9 раза перевищує програмний показник.
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за 2008 рік збільшився порівняно з 2007 роком на 17,5 % і становив 46,5 млрд. грн.
Оборот ресторанного господарства
за 2008 рік склав 2,8 млрд. грн. (на 2,2 % більше).
Постійно зростає роздрібний товарооборот підприємств на одну особу, який протягом січня - грудня 2008 року в середньому за місяць становить 1414,2 грн. проти 1069,0 грн. у відповідному періоді минулого року. 

Розширення мережі підприємств торгівлі, насамперед з продажу продовольчих товарів першої необхідності (в т. ч. для пільгових категорій населення - хворих на цукровий діабет, ветеранів війни та ін.) 

Продовжувалась робота щодо розвитку і розширення торговельної мережі міста та забезпечення киян якісними і різноманітними товарами.
Протягом 2008 року в м. Києві відкрито 53 продовольчих магазини площею 45,0 тис. кв. м (у т. ч. в Оболонському районі найбільший в Україні супермаркет "АШАН" площею 21,0 тис. кв. м, супермаркет "Материк" площею 9,3 тис. кв. м), 46 закладів ресторанного господарства на 2400 посадкових місць, 42 магазини з продажу непродовольчої групи товарів площею понад 8,3 тис. кв. м та супермаркет електроніки "Фокстрот".
У закладах торгівлі великих форматів облаштовані куточки для хворих на цукровий діабет 80,0 тис. ветеранів війни та громадян інших пільгових категорій забезпечені дисконтними картками для придбання товарів зі знижкою від 3 % до 10 % у торговельних мережах великих форматів. Пільговим категоріям громадян реалізовано товарів на суму 5,2 млн. грн. 

Розробка та реалізація міської Програми формування регіональних запасів продовольчого зерна та плодоовочевої продукції 

Проект Програми із забезпечення продовольчої безпеки та здійснення заходів щодо стабілізації ринку продовольчих товарів, формування регіональних запасів продовольчого зерна та плодоовочевої продукції у м. Києві розроблено і в даний час він знаходиться на погодженні відповідних депутатських комісій Київської міської ради.
За 2008 рік на ВАТ "Київмлин" завезено 270,0 тис. т зерна, що становить 131 % до встановленого рішенням Київської міської ради завдання (75 тис. т).
За 2008 рік ВАТ "Київхліб" випечено та реалізовано мешканцям міста 241,1 тис. т хліба та хлібобулочних виробів, асортимент яких складає майже 400 найменувань.
За рахунок закладеної на міжсезонне зберігання картоплі та плодоовочів урожаю 2008 року через роздрібну торговельну мережу реалізовано майже 20,0 тис. т свіжої та переробленої плодоовочевої продукції.
З урожаю 2008 року споживачам міста завезено 157,7 тис. т плодоовочевої продукції, що складає 104,6 % до встановленого завдання і на 8,0 % більше, ніж за аналогічний період минулого року. На міжсезонне зберігання закладено 20,9 тис. т свіжих овочів, що більше на 617 т ніж за аналогічний період минулого року та 1547 т переробленої плодоовочевої продукції, що більше на 62 т ніж за 2007 рік. 

Залучення на споживчий ринок міста додаткових товарних ресурсів шляхом проведення загальноміських і районних ярмарків продовольчих і непродовольчих товарів (у 2008 році заплановано проведення понад 180 ярмарків) із залученням безпосередніх товаровиробників з різних регіонів України 

Для більш повного насичення споживчого ринку столиці і задоволення потреб споживачів сільськогосподарською продукцією та продуктами її переробки з початку року організовано та проведено 237 ярмарків (на 11,0 % більше ніж за 2007 рік), на яких реалізовано 28,4 тис. т (на 43,0 % більше 2007 року) різної продовольчої продукції, зокрема картоплі, плодоовочевої продукції, фруктів - 21,2 тис. т, м'яса та м'ясопродуктів - 1,5 тис. т, риби - 0,8 тис. т, інших продовольчих товарів - 4,9 тис. т. Продукція на ярмарках реалізується за цінами, нижчими на 10 - 15 % ніж у роздрібній торговельній мережі та на ринках міста.
За звітний період споживчий ринок міста функціонував стабільно, забезпечення продовольчими ресурсами було достатнім.
Протягом 2008 року здійснено комплекс заходів, спрямованих на забезпечення попиту населення основними продовольчими товарами.
Для запобігання необґрунтованому підвищенню цін у місті проведена організаційна робота по здійсненню товарної інтервенції з державного матеріального резерву

Надання фінансово-кредитної підтримки ВАТ "Київмлин" для створення регіональних запасів продовольчого зерна 

На закупівлю продовольчого зерна за 2008 рік ВАТ "Київмлин" надано пільгові кредити ВАТ КБ "Хрещатик" з частковою компенсацією відсотків за рахунок коштів міського бюджету в сумі 90 млн. грн. (100 % від запланованих Програмою обсягів). 

Сприяння розвитку та підтримка діяльності підприємств побутового обслуговування, що надають соціально необхідні послуги, а також здійснюють пільгове обслуговування малозабезпеченої категорії населення 

За 2008 рік підприємствами сфери побутового обслуговування реалізовано побутових послуг на суму 1,4 млрд. грн., що в розрахунку на 1 жителя міста становить 529,0 грн. і в 1,4 раза перевищує аналогічний показник 2007 року.
В місті надають послуги 4385 об'єктів побутового обслуговування, в тому числі 1317 салонів краси та перукарень, 768 об'єктів по наданню послуг з ремонту взуття, 556 об'єктів по наданню автопослуг, 49 хімчисток з мережею приймальних пунктів у кількості 188 од., 383 ательє та майстерень з індивідуального пошиття і ремонту одягу, 192 майстерні з ремонту теле-, відеоапаратури, комп'ютерів, мобільного зв'язку та складної побутової техніки, 48 ательє з ремонту та виготовлення за індивідуальним замовленням меблів.
З початку року мережа об'єктів побуту збільшилася на 253 об'єкти, а кількість робочих місць, порівняно з 2007 роком, зросла на 1900 одиниць.
Активно розвиваються підприємства з ремонту житла, а саме: приймальні пункти замовлень на встановлення металопластикових вікон, дверей; підприємства по наданню послуг з ремонту оргтехніки та мобільного зв'язку. Найбільшого розвитку набула мережа побутового обслуговування у Святошинському, Голосіївському, Солом'янському та Оболонському районах міста.
За 2008 рік у міській програмі "Турбота" взяли участь 950 суб'єктів господарювання сфери побуту (на 5,0 % більше ніж у 2007 році), надав на пільгових умовах соціальні послуги 80,3 тисячам малозабезпечених громадян міста Києва.
У цій роботі бере участь кожне п'яте підприємство сфери побуту міста. 

3.4.7. Використання туристично-рекреаційного потенціалу

 

Основні завдання та заходи Програми на 2008 рік 

Інформація про хід виконання завдань та заходів Програми за 2008 рік, % 

Створення сприятливих умов для реалізації потенціалу у сфері туризму, розвиток туристично-готельної інфраструктури, приведення кількісних і якісних характеристик об'єктів туристично-рекреаційної сфери до міжнародних стандартів 

Туристична галузь міста Києва впродовж останніх років характеризується позитивною та сталою динамікою росту. Зростання кількості туристів та обсягів наданих їм послуг, комплексний підхід до розвитку туризму, готельного господарства та курортів на місцевому рівні, підтримка розвитку малого та середнього бізнесу у туристичній сфері створили новий імідж київського турпродукту, конкурентоспроможного в Україні та за кордоном.
У Києві працюють 1660 туристичних підприємств, що складає біля 30 % від загальної кількості туристичних підприємств України. Протягом 2008 року видана 381 ліцензія підприємствам на право здійснення туроператорської та турагентської діяльності.
Протягом 2008 року в рамках підготовки галузі готельного господарства м. Києва до фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу активно проводились роботи по забезпеченню виконання вимог УЄФА щодо розміщення учасників та вболівальників чемпіонату.
Згідно з проведеним моніторингом проектів будівництва закладів готельного господарства м. Києва із 53 готелів на 12479 номерів, які заплановано побудувати/реконструювати в м. Києві до проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу:
- введено в експлуатацію у жовтні 2008 року 4-зірковий готель "Вісак" на 42 номери по Оболонській набережній, 17;
- введено в експлуатацію готель "Козацький стан" на 58 номерів по Бориспільському шосе, 18;
- на різних стадіях будівництва знаходиться 17 готелів на 3740 номерів.
Окрім готелів у м. Києві проводяться роботи по підготовці альтернативних закладів розміщення для поселення вболівальників чемпіонату 2012 року та закладів розміщення Київської області, що знаходяться в радіусі 100 км від м. Києва.
На виконання Програми розвитку туризму у м. Києві до 2010 року та з метою висвітлення туристичного потенціалу за кордоном, залучення більшої кількості іноземних туристів до м. Києва, представники КМДА брали участь у Міжнародній туристичній виставці "ІМТМ-2008" (05 - 06.02.2008, м. Тель-Авів, Ізраїль), Міжнародній туристичній виставці "ІТВ Berlin - 2008" (05.09.2008, м. Берлін, Німеччина), Міжнародній туристичній виставці "СОТТМ-2008" (14 - 16 травня 2008 року, м. Пекін, Китай), Міжнародній туристичній виставці "MITF-2008" (15 - 18.05.2008, м. Москва, Росія), VI Міжнародному туристичному форумі для парламентарів та місцевих влад (22 - 25.10.2008, м. Себу, Філіппіни), Міжнародній туристичній біржі "WTM-2008" (10 - 13.01.2008, м. Лондон, Великобританія).
Під час проведення виставок проводились презентації туристичного потенціалу м. Києва, прес-конференції для ЗМІ, семінари, вікторини, фотоконкурси, розповсюджувалась рекламно-інформаційна продукція. Київ був представлений більше ніж 200 столичними туристичними організаціями та готелями. Проведено ділові зустрічі з делегаціями з мм. Москва та Санкт-Петербург, на яких обговорювались напрямки подальшого співробітництва у туристичній та готельній галузях, розглянуто можливість участі єдиним стендом "Київ туристичний" у Міжнародних туристичних виставках, які відбуватимуться у Росії протягом 2009 року. 

Встановлення інформаційних стендів і туристичних терміналів 

У рамках підготовки до Євро-2012 у 2008 році виготовлено та встановлено в місті 10 туристичних терміналів. Усі термінали виготовлені за сучасними IT технологіями, що забезпечують високу швидкість роботи, зручність у використанні. Термінали за допомогою мережі Internet підключені до єдиної автоматизованої системи інформаційно-рекламної туристичної діяльності і пропагування позитивного іміджу м. Києва, на базі якої працює Київський туристичний інформцентр (веб-адреса www.info-kyiv.com.ua).
У рамках вищезазначеної програми створено та розміщено у центральній частині м. Києва (вул. Хрещатик, вул. В. Васильківська, Європейська площа та ін.) 41 туристичний інформаційний стенд із зображенням туристичних маршрутів, прив'язаних до місця встановлення стенду. 

Розвиток спортивно-оздоровчого, дитячого, молодіжного та сімейного туризму, розширення тематики маршрутів для дітей і молоді, проведення змагань з пішохідного, водного, гірського та велосипедного видів туризму 

У рамках проведення Року туризму і курортів в Україні, згідно з календарним планом основних заходів зі спортивно-оздоровчого туризму в м. Києві протягом 2008 року проведено 14 різноманітних заходів, які залучили майже 6000 осіб.
Районними клубами та туристськими секціями міста практикуються подорожі, експедиції, походи по території майже всієї України.
При Міжнародному центрі дитячо-юнацького туризму функціонує дитяча екскурсійно-туристична база "Юний турист" на 350 осіб, яка щорічно приймає понад 7000 юних туристів з усіх регіонів України та ближнього зарубіжжя.
З метою залучення юнацтва до вивчення історії та культури м. Києва започатковано міську акцію "Пізнай свій край - пізнай себе". У трьох етапах акції, яка проходила у 2007 - 2008 роках, взяло участь більше 2000 школярів столиці з 70 навчальних закладів міста. Етапи акції проходили різноманітними маршрутами, серед яких Китаєво, Голосієво, Биківня та інші. 

3.5. Розвиток людського потенціалу, забезпечення гідної праці та добробуту населення

3.5.1. Демографічна ситуація та міграційна політика

 

Основні завдання та заходи Програми на 2008 рік 

Інформація про хід виконання завдань та заходів Програми за 2008 рік, % 

Надання за кошти міського і районних бюджетів адресної допомоги при народженні дитини та малозабезпеченим сім'ям з дітьми (одноразової матеріальної допомоги, щомісячної додаткової допомоги одиноким матерям і малозабезпеченим багатодітним сім'ям та ін.) у рамках реалізації міської комплексної програми "Турбота" 

У січні - грудні 2008 року в рамках реалізації міської комплексної програми "Турбота" надавалась щомісячна додаткова матеріальна допомога:
• у розмірі 50,0 грн. малозабезпеченим багатодітним сім'ям, які виховують чотирьох і більше дітей, на кожну неповнолітню дитину, а також кожній одинокій матері;
• у розмірі 500,0 грн. - на кожну дитину-сироту та дитину, позбавлену батьківського піклування, які проживають в сім'ях опікунів або піклувальників, а також на кожну дитину-інваліда, яка виховується в прийомних сім'ях або будинках сімейного типу;
• у розмірі 1000,0 грн. - на кожну дитину-інваліда, яка проживає в сім'ях опікунів або піклувальників. 

Поліпшення рівня та якості медичного забезпечення материнства і дитинства, організація спільного перебування матері та дитини в пологових будинках міста, запровадження програм первинної реанімації новонароджених та ін. 

Протягом звітного періоду проведено оцінку матеріально-технічного стану жіночих консультацій та дитячих ЛПЗ районів.
Продовжили своє функціонування кабінети "Репродуктивного здоров'я та планування сім'ї" в базових жіночих консультаціях.
Виконувались заходи щодо дооснащення родопомічних закладів обладнанням та апаратурою для моніторингового спостереження за станом матері та плоду шляхом державного замовлення на закупівлю фетальних моніторингів, дихальних апаратів та медичного обладнання для первинної респіраторної реанімації новонароджених.
У практику роботи пологових будинків впроваджено програму МОЗ України "Підтримка грудного вигодовування немовлят". У післяпологовому періоді широко застосовується сумісне перебування матері та дитини.
Порівняно з відповідним періодом минулого року станом на 01.12.2008 народжуваність зросла з 10,5 до 11,6 немовлят на 1000 населення, смертність знизилась з 11,4 до 10,9 померлих на 1000 жителів. Вперше з 1993 року у січні - серпні 2008 року статистика народжуваності дітей перевищила статистику смертності киян (20530 осіб проти 20019 осіб). 

Впровадження програм ранньої діагностики та лікування порушень репродуктивного здоров'я, відновлення практики профілактичних оглядів населення, підтримання санітарно-епідеміологічного благополуччя 

У звітному періоді продовжили своє функціонування 3 спеціалізовані відділення з надання стаціонарної допомоги при захворюваннях репродуктивної системи: Київський центр репродуктивного здоров'я при КМКЛ N 1 у Дарницькому районі, відділення репродуктивної патології при КМПБ N 5 у Солом'янському районі, відділення репродуктивного здоров'я при поліклініці N 2 Шевченківського району.
Створений та розпочав свою роботу Київський міський Центр репродуктивної та перинатальної медицини, а також 28 кабінетів репродуктивного здоров'я та планування сім'ї, з них - 3 міжрайонні кабінети.
Проведена робота щодо створення на базі 10 центральних районних поліклінік відділень профілактики.
Протягом звітного періоду здійснювалась робота щодо формування здорового способу життя у студентської молоді в Київській міській студентській поліклініці. 

Підвищення якості та доступності безоплатних лікувально-діагностичних послуг особами похилого віку, а також спеціалізованої геріатричної допомоги 

Протягом звітного періоду здійснювались заходи щодо забезпечення окулярами та слуховими апаратами за пільговими цінами людей похилого віку, які потребують корекції зору та слуху.
Забезпечено збільшення кількості спеціалізованих відділень для інвалідів війни в міських лікарнях та ліжко-місць для лікування ветеранів праці та "дітей війни".
Стаціонарна допомога цьому контингенту хворих надається в відділеннях міського шпиталю (500 ліжок); у госпітальному психоневрологічному відділенні ПНЛ N 1 - 80 ліжок; у КМКЛ N 10 - госпітальне терапевтичне відділення на 60 та 30 ліжок, госпітальне неврологічне відділення на 60 ліжок; в КМКЛ N 11 Дніпровського району - 40 ліжок у неврологічному відділенні та 20 у терапії; в госпіталі "Печерський" - на 46 ліжок; в міських лікарнях та спеціалізованих лікувальних закладах (палати для інвалідів та ветеранів ВВВ) - 895 ліжок.
Забезпечено проведення заходів щорічного моніторингу медико-демографічної ситуації з одночасним вивченням довготривалих тенденцій в зміні здоров'я літніх людей.
При поліклініках продовжили своє функціонування медико-соціальні кабінети для обслуговування ветеранів війни та непрацездатних літніх людей. 

Створення правових, економічних, культурних, соціальних умов для зміцнення сім'ї та стійкості шлюбу, активна пропаганда через засоби масової інформації сімейних цінностей 

Розпочато роботу з виконання програми підготовки молоді до сімейного життя, зокрема з питань планування сім'ї, збереження репродуктивного здоров'я, духовності у подружньому житті, психології взаємовідносин у сім'ї. У рамках реалізації програми протягом звітного періоду проведено 390 занять з 150 молодіжними парами з питань планування сім'ї.
Статистика зареєстрованих шлюбів на 01.12.2008 перевищила статистику зареєстрованих розлучень в 2,2 раза (20,4 тис. осіб проти 9,1 тис. осіб). 

Розроблення економічних механізмів запобігання виїзду з Києва кваліфікованих спеціалістів (особливо молоді), вдосконалення потоків маятникової трудової міграції, розроблення та впровадження механізмів легалізації нелегальної трудової міграції 

Демографічний стан суспільства в м. Києві у 2008 році характеризувався тим, що вперше після 1993 року у січні - серпні 2008 року кількість народжених перевищила кількість померлих на 511 осіб (20530 проти 20019). Зростання чисельності населення у січні - листопаді 2008 року відбулося також за рахунок позитивного сальдо міграційного приросту населення на 20658 осіб (50400 прибулих проти 29742 вибулих).
Для забезпечення регулювання міграційних процесів у м. Києві Київською міською державною адміністрацією у квітні 2008 року направлено пропозиції:
- до Міністерства освіти і науки України, Міністерства праці та соціальної політики України щодо розгляду можливості запровадження процедури укладання контрактів з випускниками вищих навчальних закладів, які навчались за рахунок бюджетних коштів зі спеціальностей, які користуються попитом на зовнішніх ринках праці, передбачивши у контрактах умови виїзду за кордон та відшкодування коштів у випадку постійної еміграції за межі України;
- до Міністерства економіки України щодо розгляду можливості розробки та запровадження моніторингу наявних фізичних та економічних робочих місць в Україні, їх фактичного стану (діючі, резервні, модернізовані чи морально і технічно зношені), а також рівня спрацювання, темпів оновлення та інших параметрів за усіма секторами економіки та видами економічної діяльності.
За даними Київського міського центру зайнятості у 2008 році на підприємства міста прийнято 219,3 тис. чол. з числа трудових мігрантів, переважно жителів Дніпропетровської, Вінницької, Чернівецької, Донецької, Харківської областей. 

3.5.2. Охорона здоров'я та медичне забезпечення

 

Основні завдання та заходи Програми на 2008 рік 

Інформація про хід виконання завдань та заходів Програми за 2008 рік, % 

 

Покращення матеріально-технічної бази системи охорони здоров'я 

За 12 місяців 2008 року для покращення матеріально-технічної бази системи охорони здоров'я освоєно 285,3 млн. грн. або 67,6 % річної Програми капітальних вкладень.
Введено в експлуатацію дитячу поліклініку на діл. 19 у 3 м-ні ж/м Позняки.
Продовжувались роботи з:
реконструкції:
- корпусів міської клінічної лікарні N 14 під Київський міський центр крові на вул. Зоологічній, 3 (освоєно 47,3 % річної Програми);
- дитячої поліклініки N 1 на вул. Лайоша Гавро, 26 (освоєно 81 % річної Програми);
- з розширенням будівель центру інфекційних хвороб Олександрівської клінічної лікарні м. Києва на вул. Шовковичній, 39/1 (освоєно 43,2 % річної Програми);
• створення центру ПЕТ-технологій для раннього виявлення онкологічних захворювань на території існуючої Київської міської онкологічної лікарні на вул. Верховинній, 69 (освоєно 59,0 % річної Програми);
проектування:
- реконструкції будівлі Київської міської станції швидкої медичної допомоги та медицини катастроф на вул. Богдана Хмельницького, 37-б (освоєно 30,7 % річної Програми);
- реконструкції Київського міського клінічного ендокринологічного центру на вул. Рейтарській, 22 (освоєно 25,3 % річної Програми);
- реконструкції з розширенням будівель Київської міської клінічної лікарні N 6 з перепрофілюванням її під лікарню швидкої медичної допомоги на просп. Космонавта Комарова, 3 (освоєно 35,6 % річної Програми);
- реконструкції Київської міської клінічної лікарні N 18 на бульв. Т. Шевченка, 17 (освоєно 40,6 % річної Програми);
- реконструкції Київської міської клінічної лікарні N 12 на вул. Підвисоцького, 4-а (освоєно 43,3 % річної Програми). 

Подальша реструктуризація медико-санітарної допомоги на користь ефективних амбулаторно-поліклінічних форм її надання, вдосконалення спеціалізації ліжкового фонду згідно з показниками його використання 

Станом на 01.01.2009 загальна кількість стаціонарних закладів системи ГУОЗ та МЗ склала 55 одиниць; загальна кількість ліжок у лікарняних закладах ГУОЗ та МЗ м. Києва - 18998 одиниць; для дорослого населення - 16358 одиниць, дітей - 2640 одиниць.
Протягом 2008 року в стаціонарах було проліковано 509,0 тис. хворих проти 526,0 тис. 2007 року (-3,2 %).
Заклади первинної медико-санітарної допомоги (юридичні особи) увійшли на правах учасників до складу трьох територіально-медичних об'єднань (ТМО): "Лівобережне" - 12 поліклінік дорослої мережі, 7 поліклінік дитячої мережі та 3 медичні установи на засадах сімейної медицини, "Либідське" - 10 поліклінік дорослої мереж, 4 поліклініки дитячої мережі та "Старокиївське" - 15 поліклінік дорослої мережі та 6 поліклінік дитячої мережі. 

Упровадження стаціонарозаміщуючих технологій медичної допомоги (денних стаціонарів і стаціонарів на дому для хворих, що не потребують цілодобового нагляду), розширення лікувально-діагностичної та медико-соціальної допомоги вдома 

У січні - грудні 2008 року у денних стаціонарах при амбулаторно-поліклінічних закладах та стаціонарах вдома функціонувало 1590 ліжок.
За 2008 рік загальна кількість пролікованих склала 123,0 тис. хворих, що близько рівня 2007 року. В стаціонарах та вдома було проліковано 251,0 тис. хворих (243,0 тис. - за 12 місяців 2007 року). Кількість пролікованих хворих збільшилась на 3,3 % 

Розвиток медичного обслуговування на засадах загальної лікарської практики (сімейної медицини), насамперед покращення умов праці сімейних лікарів (для успішного функціонування з сімейним лікарем повинні працювати 2 - 3 медичні сестри, на даний момент кількість медсестер є меншою за кількість лікарів), проведення навчальних тренінгів 

Щоденно близько 70 тис. киян відвідують поліклініки та диспансери, невідкладна медична допомога мешканцям міста надається в 48 пунктах при поліклініках, 63 бригадами невідкладної медичної допомоги виконується більше 1200 виїздів.
У місті функціонують 23 заклади, що працюють на засадах загальної лікарської практики/сімейної медицини, а саме: 9 поліклінік з дільницями ЗПСМ, 4 поліклініки з відділенням сімейних лікарів, 3 самостійних амбулаторії сімейних лікарів та 7 амбулаторій на території обслуговування поліклінік.
У м. Києві працюють 76 лікарів, підготовлених за програмою загальної лікарської практики, з яких атестовано 50 %, решта лікарів не підлягають атестації в зв'язку з відсутністю відповідного стажу. Укомплектованість штатних посад складає 80 %. 

Виконання заходів, передбачених на 2008 рік Програмою розвитку служби швидкої та невідкладної медичної допомоги, медицини катастроф, швидкої психіатричної допомоги та медичного автотранспорту міста Києва на 2006 - 2010 роки 

Підготовлений проект нового комплексного наказу про удосконалення екстреної медичної допомоги та направлений для затвердження в МОЗ України.
Напрацьовані графіки роботи виїзних бригад ШМД з урахуванням потреби населення м. Києва в екстреній медичній допомозі протягом доби, контролюється дотримання профільності госпіталізації хворих та потерпілих до медичних закладів (відділень). Експлуатація автоматизованої інформаційно-диспетчерської системи "Швидка медична допомога" з підсистемами здійснюється згідно із запланованим фінансуванням.
Лікарі токсико-терапевтичних бригад пройшли курси підготовки з токсикології в Міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги.
Атестовано та переатестовано 97,9 % лікарів. 

Забезпечення спільного перебування матері та дитини в пологових будинках міста, запровадження програм первинної реанімації новонароджених, сучасних методик медико-соціальної реабілітації дітей з органічними ураженнями нервової системи 

Виконується програма дооснащення родопомічних закладів обладнанням та апаратурою для моніторингового спостереження за станом матері та плоду шляхом державного замовлення на закупівлю фетальних моніторингів, дихальних апаратів та медичного обладнання для первинної респіраторної реанімації новонароджених. 

Розвиток шкільної служби охорони здоров'я та валеологічного виховання, забезпечення укомплектованості дошкільних закладів і загальноосвітніх шкіл медичними працівниками 

У січні - грудні 2008 року проводилося обстеження учнів загальноосвітніх шкіл міста за допомогою комп'ютерної діагностичної програми "Школяр", по результатах якого надано рекомендації вчителям та батькам обстежених дітей.
Укомплектованість лікарями дошкільних закладів та загальноосвітніх шкіл медичними працівниками склала: 65,4 - лікарями, 73 % - середнім медичним персоналом. 

Використання сучасних технологій організації лікування хворих на туберкульоз (зокрема, стандартизованого лікування з використанням ефективних режимів хіміотерапії); розробка механізмів залучення до обов'язкового лікування хворих на туберкульоз, які зловмисно ухиляються від прийому ліків і є епідемічно небезпечними для оточуючих 

Забезпечено роботу районних міжвідомчих комісій щодо боротьби із туберкульозом.
Закупівля протитуберкульозних препаратів для всіх контингентів хворих на туберкульоз проводилась централізовано МОЗ України.
Забезпеченість основними протитуберкульозними препаратами відносно задовільна. Препарати для лікування хворих на полірезистентний туберкульоз постачались у кількості на 2 - 3 місяці лікування, замість 4 - 5 міс., що має свій негативний вплив.
Для заохочування хворих на туберкульоз до лікування в амбулаторних умовах їм надається соціальна підтримка у вигляді продуктових наборів за умови прийняття ліків під контролем медичних працівників. Соціальну допомогу отримали понад 500 хворих на туберкульоз, які лікувалися амбулаторне. В місті проводяться заходи з удосконалення системи виявлення туберкульозу. В лікувально-профілактичних закладах проводиться робота з групами підвищеного ризику захворювання на туберкульоз, прийняті заходи щодо залучення їх до обов'язкових флюорооглядів. У 2008 році група ризику на туберкульоз складала 160 тис. осіб (2007 рік - 270 тис. осіб). 

Виконання заходів, передбачених на 2008 рік розділом "Профілактика ВІЛ/СНІДу" міської Міжгалузевої комплексної програми "Здоров'я киян" на 2003 - 2011 роки та Міською міжгалузевою комплексною Програмою по запобіганню поширенню ВІЛ-інфекції в м. Києві, забезпеченню допомоги та лікування людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом, на 2006 - 2008 роки 

У звітному періоді у м. Києві продовжив своє функціонування міський Центр СНІДу (Київська міська клінічна лікарня N 5).
У середньому щомісяця до кабінетів довіри з метою добровільного обстеження на ВІЛ-інфекцію звертаються понад 800 - 1000 киян, що дозволило збільшити кількість виявлених та взятих на диспансерний облік хворих на ВІЛ/СНІД.
Продовжено виконання заходів нової регіональної міжгалузевої програми, яка містить комплекс заходів, спрямованих на запобігання поширенню ВІЛ-інфекції в м. Києві, забезпечення допомоги та лікування хворих на ВІЛ/СНІД та формування толерантного ставлення до людей, що живуть з ВІЛ/СНІД, розрахованої на період 2006 - 2008 років. 

3.5.3. Ринок праці та зайнятість населення

 

Основні завдання та заходи Програми на 2008 рік 

Інформація про хід виконання завдань та заходів Програми за 2008 рік, % 

Сприяння підприємницькій активності населення, створенню малих і середніх підприємств (насамперед, у перспективних галузях спеціалізації економіки міста) як провідного джерела нових робочих місць 

Розвиток підприємницького сектора економіки міста в поточному році характеризується стійкою тенденцією до зростання кількості суб'єктів підприємництва, що сприяє збільшенню кількості нових робочих місць, активізації самозайнятості населення і, як наслідок, призводить до зростання доходів працездатного населення.
Київським міським центром зайнятості створено умови для самостійного опрацювання інформаційно-методичних матеріалів комплексу "Світ підприємництва" щодо започаткування власного бізнесу, методик розробки та реалізації бізнес-планів, збірників нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності.
Створено банк методик для діагностики професійно важливих якостей професій сфери підприємництва.
Протягом звітного періоду проведено майже 300 семінарів з питань орієнтації на підприємницьку діяльність "Шлях до власної справи", "Крок у бізнес", "Як розпочати власний бізнес". Охоплено 1,7 тис. осіб, з яких понад 0,7 тис. осіб віком до 35 років.
Надано 2600 індивідуальних довідково-інформаційних та методичних консультацій, 700 - індивідуальних профконсультацій з використанням методів профдіагностики. 

Створення нових робочих місць відповідно до додатка 3 Плану дій щодо реалізації в 2007 - 2008 роках Основних напрямів проведення державної політики зайнятості на період до 2009 року (розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.04.2007 N 156-р) 

За даними Київського міського центру зайнятості у січні - грудні 2008 року створено майже 86,3 тис. нових робочих місць, що становить 141,4 % виконання завдань Програми.
Зокрема, для працівників у юридичних осіб - майже 45,5 тис. од., для працівників у фізичних осіб - підприємців - майже 17,4 тис. од., для фізичних осіб - підприємців - майже 23,1 тис. од., для самозайнятих осіб - платників податку з доходів фізичних осіб - понад 0,2 тис. од. 

Стимулювання перерозподілу зайнятих у сфери економічної діяльності, які є найбільш затребуваними й орієнтуються на виробництво конкурентних споживчих товарів, зменшення обсягів відтоку висококваліфікованих працівників із матеріального виробництва до сфери торговельно-посередницької діяльності, що зумовлює втрату досвіду, професійних знань і навичок за основною спеціальністю 

У січні - грудні 2008 року чисельність зайнятого населення за видами економічної діяльності розподілилась відповідно: 13,9 % - у промисловості, 7,1 % - у будівництві, 6,8 % - у транспорті та зв'язку.
Здійснювались заходи з перерозподілу зайнятих працівників у виробництво конкурентних споживчих товарів:
- профорієнтаційна робота з молоддю;
- робота з педагогами загальноосвітніх шкіл міста щодо ситуації на ринку праці;
- стажування за робітничими професіями безпосередньо на виробництві за рахунок Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;
- комплектування вакансій підприємств шляхом підготовки кадрів за замовленням роботодавців з подальшим гарантованим працевлаштуванням;
- семінари з роботодавцями "Проблеми комплектування підприємств кадрами та шляхи їх вирішення. Сучасні методи закріплення персоналу на підприємстві";
- проведення ярмарків вакансій із залученням роботодавців, які працюють у сфері промисловості тощо.
Протягом 2008 року працевлаштоване близько 5,8 тис. осіб за направленням служби зайнятості на вакансії у промисловій сфері, у т. ч. 2,6 тис. осіб - на місця для робітників, майже 2,2 тис. осіб - на посади службовців, решта - на місця, що не потребують спеціальної підготовки. 

Поліпшення взаємодії з роботодавцями, профспілковими органами, освітніми закладами щодо узгодження діяльності з професійної орієнтації, підготовки та перепідготовки кадрів із потребами суб'єктів господарювання в працівниках у розрізі професій і спеціальностей 

Вивченням стану професійного навчання кадрів на виробництві було охоплено 138 підприємств.
На 39,1 % підприємств збільшено виділення коштів на професійне навчання, на 13,8 % - на рівні минулого року.
На підприємствах, на яких вивчався стан професійного навчання кадрів на виробництві, пройшли професійну підготовку, перепідготовку та підвищили кваліфікацію 15403 особи, що складає 17,2 % від загальної кількості працівників. На 70,3 % обстежених підприємств передбачено професійне навчання персоналу у колективному договорі.
Станом на 01.01.2009 у загальноміському банку даних налічувалось вільних робочих місць та вакантних посад 24,1 тис. вакансій, із них: для службовців - 11,6 тис. од., для робітничих професій - 8,9 тис. вакансій та 3,6 тис. вакансій для осіб без кваліфікації.
За видами економічної діяльності заявлені роботодавцями вакансії розподілені таким чином:
• підприємства торгівлі та сфери обслуговування - 1,7 тис. од.;
• фінансові установи та установи нерухомості - понад 5,7 тис. од.;
• підприємства будівництва, транспорту та зв'язку - 5,5 тис. од.;
• промислові підприємства - 2,4 тис. од.;
• державні установи та установи освіти і охорони здоров'я - 8,1 тис. од.;
• інші - 0,6 тис. од.
Проводилась відповідна робота щодо інформування громадян "про потрібні і важливі" професії на ринку праці, відновлення престижу робочих спеціальностей, створення позитивного іміджу робітника-професіонала. 

Організація зайнятості громадян, які потребують соціального захисту та не здатні на рівних конкурувати на ринку праці, у т. ч. працевлаштування осіб з функціональними обмеженнями, жінок, які виховують таких дітей, на умовах надомної праці, організація сезонних робіт для підлітків і молоді з кризових категорій сімей тощо 

Для гарантованого працевлаштування громадян, які потребують соціального захисту, у 2008 році заброньовано 0,6 тис. робочих місць на підприємствах, в організаціях та установах міста, в т. ч. для жінок з малолітніми дітьми - понад 0,1 тис. од., молоді, якій надається перше робоче місце, - майже 0,3 тис. од., осіб передпенсійного віку - 153 од., звільнених після відбуття покарання - 47 робочих місць. 

Розширення обсягів навчання та фінансової підтримки безробітних, які бажають вести мікро- і сімейний бізнес, сприяння самозайнятості населення 

Київським міським центром зайнятості проводиться навчання основам підприємницької діяльності за курсом "Вступ в організацію підприємницької діяльності" на базі Інституту післядипломного навчання Національного авіаційного університету та Інституту підвищення кваліфікації Державної служби зайнятості України.
За звітний період 0,4 тис. осіб проходили навчання основам підприємницької діяльності.
Шляхом одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності у січні - вересні поточного року працевлаштовано 314 осіб. Безробітні розпочали власну справу у сферах туристичних, рієлторських послуг, вантажних перевезень, видавництва поліграфічної продукції, виробництва металевих виробів, надання послуг з веб-дизайну та ін.
Протягом 2008 року 0,1 тис. безробітних проходили навчання за професіями, які дають змогу для подальшого заняття індивідуально-трудовою діяльністю (кондитер, квітникар, перукар, кравець, кухар, манікюрниця, флорист тощо). 

Удосконалення механізмів залучення незайнятих до оплачуваних громадських робіт 

За даними Київського міського центру зайнятості у 2008 році взяли участь у громадських роботах майже 8,7 тис. чол. (на 1,6 % більше ніж у 2007 році). 

Активізація роботи щодо укомплектування вакансій шляхом професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітних за замовленням роботодавців 

Профпідготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації пройшли 7,3 тис. безробітних, що на 2,3 % більше ніж у відповідному періоду минулого року. 

Дослідження масштабів неофіційної трудової міграції у м. Києві та розробка рекомендацій щодо впровадження механізмів її легалізації 

У січні - грудні 2008 року іноземним громадянам видано 11,4 тис. та подовжено 2,2 тис. дозволів на працевлаштування в м. Києві. 

10 

Проведення Київським міським центром зайнятості інформаційних заходів на замовлення роботодавців: розповсюдження з використанням засобів масової інформації даних про потребу підприємств у вакансіях, організація ярмарків вакансій, розміщення в міському транспорті стрічки про наявність робочих місць тощо 

Станом на 01.01.2009 у загальноміському банку даних налічувалось вільних робочих місць та вакантних посад 24,1 тис. вакансій, із них: для службовців - 11,6 тис. од., для робітничих професій - 8,9 тис. вакансій та 3,6 тис. вакансій для осіб без кваліфікації. 

3.5.4. Грошові доходи та заробітна плата

 

Основні завдання та заходи Програми на 2008 рік 

Інформація про хід виконання завдань та заходів Програми за 2008 рік, % 

Стимулювання зростання доходів працездатного населення за допомогою сприяння розвитку малого і середнього бізнесу, самозайнятості 

Розвиток малого та середнього підприємництва має вирішальний вплив на покращення якості життя, забезпечення зайнятості та збільшення доходів.
За попередніми даними у 2008 році по м. Києву кількість малих підприємств по відношенню до минулого року на 8,9 % збільшилась і склала 68900 одиниць. Середня кількість зайнятих на малих підприємствах працівників по відношенню до минулого року зросла на 1,2 % і склала 273,4 тис. осіб. Середньомісячна заробітна плата одного найманого працівника у 2008 році склала 1165,0 грн., що на 25,0 % більше по відношенню до минулого року.
За 2008 рік рівень номінальної середньомісячної заробітної плати у м. Києві становив 3074,0 грн., що на 33,7 % більше порівняно з минулорічним періодом, у 4,6 раза перевищує встановлений прожитковий мінімум для працездатних осіб (669,0 грн.).
Реальна заробітна плата у січні - грудні 2008 року порівняно з відповідним періодом 2007 року зросла на 7,8 %. 

Сприяння у погашенні заборгованості із заробітної плати на підприємствах, в установах і організаціях м. Києва, здійснення контролю за своєчасною виплатою і не нижче встановленого державою мінімального розміру заробітної плати 

Заборгованість із виплати заробітної плати з початку року станом на 01.01.2009 становила 71,0 млн. грн.
У розрізі категорій підприємств-боржників на економічно активних підприємствах заборгованість становить 61,2 млн. грн., на підприємствах, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, - 7,3 млн. грн. та на економічно неактивних підприємствах - 2,4 млн. грн., що складає відповідно 86,2 %, 10,3 % та 3,5 % від загальної суми боргу по місту.
Питома частка боргу на економічно активних підприємствах-боржниках державного сектора економіки станом на 01.01.2009 становила 11,1 млн. грн. або 18,1 % від загальної суми боргу із заробітної плати економічно активних підприємств-боржників міста.
У розрізі центральних органів виконавчої влади найбільший обсяг заборгованості із заробітної плати припадає на державні підприємства та установи, які перебувають у функціональному підпорядкуванні Мінпромполітики - понад 7,6 млн. грн., Міноборони - понад 0,8 млн. грн., Мінприроди - понад 0,4 млн. грн. та Нацагенства з ефективного використання енергоресурсів - 0,3 млн. грн.
За 2008 рік структурними підрозділами Київської міської державної адміністрації проведено 926 обстежень підприємств та організацій міста з питань контролю за своєчасною і не нижче визначеного державою мінімального розміру оплатою праці, за результатами яких керівникам підприємств надано 2565 рекомендацій щодо усунення виявлених порушень норм чинного законодавства, до органів прокуратури міста передано 207 матеріалів обстежень для вжиття відповідних заходів.
Питання стану погашення заборгованості із заробітної плати, звіти районних у м. Києві державних адміністрацій та керівників підприємств-боржників міста, а також заходи, що вживаються ними для погашення боргів, постійно заслуховуються на засіданнях спеціально створеної міської робочої групи з питань погашення заборгованості із заробітної плати та внесків до Пенсійного фонду на підприємствах, установах та організаціях міста Києва (у 2008 році відбулось 10 засідань), до складу якої входять представники відповідних правоохоронних та контролюючих органів, об'єднань профспілок та роботодавців міста. За результатами засідань робочої групи приймаються відповідні рішення та вживаються заходи реагування з метою прискорення погашення заборгованості із заробітної плати в місті. 

Ініціювання у встановленому порядку процедури банкрутства підприємств-боржників із заробітної плати, які є збитковими та мають заборгованість по сплаті страхових внесків і платежів до бюджету, сума яких перевищує 300 мінімальних заробітних плат (132,0 тис. грн.) 

З початку року підрозділами погашення прострочених податкових зобов'язань ДПА у м. Києві направлено 596 позовів до суду щодо звернення стягнення на кошти та інше майно боржників та неплатоспроможних підприємств, які мають заборгованість перед бюджетами та державними цільовими фондами на суму 2,2 млрд. грн. 

Посилення контролю за нормуванням і умовами праці на підприємствах міста, вдосконалення колективно-договірного регулювання трудових відносин 

За 2008 рік проведено 926 обстежень підприємств та організацій міста з питань контролю за своєчасною і не нижче визначеного державою мінімального розміру оплатою праці, за результатами яких керівникам підприємств надано 2565 рекомендацій щодо усунення порушень, а до органів прокуратури міста передано 207 матеріалів обстежень для вжиття відповідних заходів прокурорського реагування, на підставі яких внесені приписи та порушені кримінальні справи за ст. 175 КК України.
Київською міською державною адміністрацією здійснюється робота, направлена на удосконалення організації праці та поліпшення нормування праці на підприємствах усіх форм власності. Разом з роботодавцями та відповідними профспілковими органами під час укладення регіональної угоди, колективних договорів визначаються конкретні зобов'язання щодо поліпшення стану нормування праці працівників. 

 

 

Щоквартально проводяться колегії, робочі наради, семінари з питань реалізації заходів з поліпшення нормування праці на підприємствах міста, на які запрошуються та заслуховуються роботодавці, спеціалісти підприємств, відповідні профспілкові органи.
Проводиться вивчення питання стану нормування праці на підприємствах, в установах та організаціях міста. 

Реформування системи пенсійного забезпечення відповідно до бюджетної політики Пенсійного фонду України, що передбачає становлення інституційних засад реалізації прав громадян на накопичувальну трудову пенсію, підвищення фінансової стійкості державної та зміцнення недержавної пенсійних систем, зростання обсягів пенсійних виплат населенню 

Протягом 2008 року органами Пенсійного фонду України проведено 31 масовий перерахунок пенсій по 3420,6 тис. особових рахунків.
Продовжується реформування системи пенсійного забезпечення населення, запроваджено нову формулу обчислення пенсії, яка передбачає розширення періоду врахування заробітку при призначенні її розмірів.
Середній розмір пенсії по м. Києву станом на 01.01.2009 становив 1192,76 грн., що у 2,4 раза перевищує прожитковий мінімум, встановлений для непрацездатних осіб (498,0 грн.), та на 21,5 % більше ніж у 2007 році.
Станом на 01.01.2009 до бюджету Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві мобілізовано 22,6 млрд. грн., що на 33,2 % більше ніж за відповідний період минулого року. На виплату пенсій мешканцям міста спрямовано 10,3 млрд. грн., перераховано до Пенсійного фонду України 12,7 млрд. грн., що відповідно на 49,4 % та 35,3 % більш ніж у минулорічному періоді. 

Посилення роботи органів Державної виконавчої служби щодо стягнення боргів за позовами Пенсійного фонду з метою залучення додаткових надходжень власних коштів 

Протягом 12 місяців 2008 року до органів ДВС Головним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві направлено узгоджених вимог та наказів суду на загальну суму 40,5 млн. грн., в тому числі недоїмка по страховим внескам 38,3 млн. грн.
Надійшло коштів по виставлених вимогах та судових рішеннях 21,1 млн. грн., в т. ч. від заходів ДВС - 9,0 млн. грн., що на 6,0 млн. грн. більше ніж у минулорічному періоді. 

Поліпшення інформованості населення з питань пенсійної реформи шляхом проведення відповідної інформаційної кампанії, в т. ч. із залученням можливостей міського транспорту (моніторів у метро та ін.) 

За 12 місяців 2008 року проведено:
- 602 семінари із спеціалістами районних управлінь;
- 243 семінари з керівниками та головними бухгалтерами підприємств, установ та організацій міста;
- 220 зустрічей з трудовими колективами;
- 227 виступів на телебаченні та радіо;
- опублікована 231 стаття в газетах та журналах. 

3.5.5. Соціальний захист населення

 

Основні завдання та заходи Програми на 2008 рік 

Інформація про хід виконання завдань та заходів Програми за 2008 рік, % 

 

Розвиток соціальної сфери 

Відповідно до міської та районних комплексних програм "Турбота" територіальними центрами проводиться значна робота по організації надання натуральної та грошової допомоги малозабезпеченим групам населення.
За 2008 рік інвалідам міста видано 384 автомобілі. Інвалідів та пенсіонерів міста забезпечено засобами пересування та реабілітації (1003 інвалідних візки, 599 медичних ходунків, 1933 милиці та 1636 ортопедичних палиць).
По галузі "Соціальний захист" повільними темпами продовжувались роботи по:
• реконструкції з прибудовою будівлі колишнього дитсадка N 403 для розміщення територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів м. Києва та центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів на вул. О. Теліги, 37-г - освоєно 29,1 % річної Програми;
• реконструкції з надбудовою 1-го відділення санаторію "Перше Травня" під психоневрологічний інтернат у Пуща-Водиці освоєно 44,9 % річної програми (у зв'язку з коригуванням проектно-кошторисної документації). 

Удосконалення процедури обліку осіб, які мають право на пільги, на підставі Єдиного державного автоматизованого реєстру, впровадження в повному обсязі електронного обміну інформацією про пільгові категорії громадян між органами праці та соціального захисту населення і підприємствами, що надають послуги 

Протягом 2008 року забезпечувалась підтримка Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, шляхом наповнення баз даних відсутньою інформацією про громадян, які мають право на пільги (завантаження пільг на житлово-комунальні послуги, внесення інформації щодо зміни місця реєстрації померлих тощо).
Станом на 01.01.2009 на обліку в ЄДАРП перебувають 542,5 тис. осіб, які мають право на пільги за соціальною ознакою та зареєстровані і проживають в м. Києві відповідно до 16 законів України. Органами соціального захисту продовжується робота по впровадженню електронного обміну.
По Києву 92,3 % підприємств надають звіти в електронному вигляді, що на 1,8 % більше ніж за 2007 рік. 

Дослідження перспектив створення мережі платних інтернатних установ із поліпшеними умовами проживання інвалідів і громадян похилого віку, в т. ч. взамін на передане ними приватизоване житло як один зі шляхів формування муніципального фонду соціального житла 

У м. Києві функціонують 2 спеціалізованих будинки, в яких проживають 149 мешканців. Організацією обслуговування мешканців будинків займаються територіальний центр Деснянського району та територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів м. Києва. В будинках діє комплекс медико-соціального та побутового обслуговування пенсіонерів та інвалідів, цілодобово працює медпункт з маніпуляційним кабінетом. Мешканці будинків отримали 32 тис. різноманітних процедур та медичних послуг. 

Реалізація заходів соціальної допомоги, передбачених на 2008 рік міською та районними програмами "Турбота" 

У 2008 році запроваджено щомісячні виплати одноразової адресної матеріальної допомоги в сумі 75 - 150 грн. пенсіонерам, які отримують пенсійну виплату в розмірі, що не перевищує двох з половиною розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Допомога виплачується понад 500 тисячам пенсіонерів м. Києва.
Продовжувались опоряджувальні роботи на реконструкції з прибудовою будівлі колишнього дитячого садка N 403 для розміщення територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів м. Києва та центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів на вул. О. Теліги, 37-г. Станом на 01.01.2009 виконані будівельні роботи на суму 685,0 тис. грн., що становить 29,1 %. За рахунок загальноміської програми "Турбота" надаються також різні види щомісячної та щоквартальної допомоги (у розмірі 25 - 200 грн.):
Малозабезпеченим багатодітним сім'ям, які виховують чотирьох і більше дітей; одиноким матерям, інвалідам I групи для оплати житлово-комунальних послуг та абонплати за телефон, батькам загиблих або померлих у мирний час військовослужбовців строкової служби, сім'ям загиблих учасників війни в Афганістані, на неповнолітніх дітей, сім'ям загиблих працівників внутрішніх справ, непрацюючим працездатним особам, які доглядають за інвалідом I групи або престарілим, який досяг 80-річного віку, учасникам народного ополчення, реабілітованим громадянам та іншим малозахищеним верствам населення.
Загалом малозахищені верстви населення отримали зазначені допомоги на суму 517,0 млн. грн. (у порівнянні з 2007 роком більше на 29,3 %), в т. ч. одноразові - 475,1 млн. грн. (у порівнянні з 2007 роком більше на 27,0 %), щомісячні - 32,1 млн. грн. (у порівнянні з 2007 роком більше ніж у 2,6 раза), щоквартальні - 9,8 млн. грн. 

Надання непрацездатним громадянам послуг соціально-побутового та соціально-медичного характеру у відділеннях денного перебування у складі територіальних центрів (на сьогодні - це 16 відділень соціально-побутової та соціально-медичної реабілітації) 

У місті функціонують 1 міський та 11 районних територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів, в яких на обліку перебувають 55,9 тис. користувачів соціальних послуг, охоплених різними формами обслуговування.
Домінуючою формою обслуговування залишається надання соціально-побутової допомоги одиноким непрацездатним громадянам у домашніх умовах. На надомному обслуговуванні знаходяться 15,1 тис. одиноких непрацездатних громадян, яких обслуговують 1130 соціальних працівників із 40 відділень соціальної допомоги вдома.
Територіальними центрами проводилась робота по організації надання натуральної та грошової допомоги малозабезпеченим громадянам.
За 2008 рік 50,9 тис. малозабезпечених громадян (2007 рік - 7,1 млн. грн.) отримали допомогу на суму 8,4 млн. грн. за рахунок коштів місцевих бюджетів та спонсорських внесків.
Забезпечується соціальний захист та обслуговування осіб з психічними розладами спеціалізованим відділенням соціальної допомоги вдома інвалідам з психічними захворюваннями при територіальному центрі соціального обслуговування пенсіонерів м. Києва.
Станом на 01.01.2009 у спеціалізованому відділенні на надомному обслуговуванні перебувають 756 інвалідів з психічними захворюваннями.
Малозабезпечені інваліди через районні територіальні центри отримали натуральну допомогу на суму 415,0 тис. грн. (2007 рік - 378,0 тис. грн.). 

Удосконалення мережі будинків соціального піклування (нічліжних закладів для бездомних громадян) шляхом створення єдиної системи таких міських і районних закладів, посилення роботи з бездомними громадянами 

У підпорядкуванні соціального захисту населення знаходяться:
- Центр соціальної адаптації престарілих, інвалідів та інших осіб, що не мають постійного місця проживання, - надано послуги 540 чол.;
- Центр соціальної адаптації для жінок, які не мають визначеного місця проживання, - 20 жінкам;
- Будинок соціального піклування з відділеннями нічного перебування та соціального готелю - 815 особам;
- міський Центр обліку бездомних громадян (відкрито в липні поточного року), в функції якого входять допомога у веденні обліку бездомних громадян, які перебувають на території міста, поновлення особистих документів та надання реєстрації переважного місця знаходження. На кінець року Центром взято на облік більше 250 бездомних громадян. 

Надання підтримки громадським організаціям інвалідів і спеціалізованим підприємствам, які використовують працю осіб з обмеженими фізичними можливостями 

Відповідно до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 06.03.2008 N 276 "Про фінансову підтримку Київського об'єднання Спілки самаритян України у 2008 році" зазначеній організації виділені міські кошти в сумі 710,0 тис. грн. для надання безкоштовних транспортних послуг, невідкладної медичної допомоги лежачим інвалідам Великої Вітчизняної війни та надання комплексу медико-соціальних послуг вдома одиноким інвалідам Великої Вітчизняної війни. Виконання становить 87,1 % річного завдання. 

Забезпечення контролю за дотриманням вимог щодо наявності на об'єктах соціальної інфраструктури, житлових будинках, адміністративних будівлях пристроїв вільного (безбар'єрного) доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями (поручнів, пандусів, спецобладнання туалетів тощо) 

Протягом 2008 року перевірено 75 об'єктів, які вводяться в експлуатацію. До всіх об'єктів надані зауваження згідно з чинними нормами. 

3.5.6. Підтримка сімей і молоді

 

Основні завдання та заходи Програми на 2008 рік 

Інформація про хід виконання завдань та заходів Програми за 2008 рік, % 

Виконання заходів, передбачених на 2008 рік комплексною програмою "Молодь міста Києва на 2006 - 2008 роки" 

З метою підвищення професійної обізнаності молоді, сприяння у виборі майбутньої професії протягом 2008 року Київським молодіжним центром праці проводилося профорієнтаційне комп'ютерне тестування серед учнів 10 - 11 класів загальноосвітніх шкіл м. Києва. Протестовано 700 учнів.
Протягом звітного року до Київської молодіжної біржі праці звернулися 21038 молодих людей. Працевлаштовано 1229 осіб, з них випускники навчальних закладів - 1094 осіб; безробітна молодь - 135 осіб.
Надавалась методична допомога володарям грантів Президента України для обдарованої молоді в реалізації проектів (протягом 2008 року направлено 8 подань, з яких реалізовано 7).
Розповсюджено через студентську профспілкову асоціацію м. Києва 1,4 млн. студентських проїзних квитків на наземний транспорт і метро.
У рамках реалізації програми підготовки наречених до подружнього життя проведено 390 занять із 150 молодіжними парами з питань планування сім'ї (на 33 % більше ніж у 2007 році).
До Міжнародного дня сім'ї нагороджено преміями Київського міського голови у розмірі 2000,0 грн. 18 одиноких молодих батьків та матерів, які самі виховують дітей.
Київським міським центром сім'ї "Родинний дім" продовжено роботу з реалізації програм "Здоров'я сім'ї", "Школа життя", "Усвідомлене батьківство", "Наша дитина", "Клуб родинної культури", "Гармонійна родина", "Родовід".
Виходила в ефір щотижнева телевізійна програма для сімей "Про сім'ю", яка висвітлює питання репродуктивного здоров'я, статевого виховання, профілактики наркоманії та СНІДу (підготовлено та проведено 39 випусків програми).
На виконання міської Програми по запобіганню поширенню ВІЛ-інфекції у м. Києві, забезпеченню допомоги та лікування людей, що живуть з ВІЛ/СНІДом, на 2006 - 2008 роки, "Про активізацію заходів для боротьби з незаконним обігом наркотиків та профілактики наркоманії, алкоголізму, тютюнокуріння і ВІЛ-інфекції/СНІДу у м. Києві" здійснювались профілактичні заходи щодо збереження репродуктивного здоров'я молоді міста.
Створено групу молодих експертів для поточного моніторингу та аналізу молодіжної сфери м. Києва. Проведено моніторинг ЗМІ для вироблення пропозицій щодо покращення роботи в сфері молодіжної політики. Зібрано та підготовлено інформацію для написання посібника "Путівник молодого політика". 

Здійснення в рамках виконання Міської цільової програми підготовки та проведення в м. Києві фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в 2008 році підготовчих заходів і проведення інвестиційного конкурсу зі створення ландшафтного парку "Міжнародний молодіжний центр" (ММЦ) на території Труханового острова 

У структурі Київського молодіжного центру праці створено Молодіжний інформаційно-комунікаційний центр.
На його базі спільно з навчальними закладами I - IV рівня акредитації апробуються та відпрацьовуються механізми інформаційної взаємодії та загальна концепція. Для безперебійної роботи Молодіжного інформаційно-комунікаційного центру в 2008 році організовується робота офісу. 

Подальше збільшення обсягів оздоровлення дітей і підлітків, розвиток практики сімейного оздоровлення 

Протягом 2008 року оздоровлено 1506 дітей шкільного віку, студентів - 3099. Кількість оздоровлених сімей - 510 (510 батьків і 634 дитини, що на 69,7 % більше ніж у відповідному періоді 2007 року).
Київським міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді організовано літнє оздоровлення 198 дітей у ДОЦ "Сонячний берег" (Одеська обл.), санаторії "Патрія" (Одеська обл.), літньому наметовому таборі. 

Проведення молодіжних заходів і акцій, спрямованих на національно-патріотичне й естетичне виховання молоді, підтримка молодіжних творчих проектів 

Протягом 2008 року проведено 65 заходів та акцій, в яких взяли участь понад 150 тис. учасників.
Спільно з Координаційною радою проведено наступні заходи:
- декаду української літератури і мови, присвячену шевченківським дням, у рамках якої проведено конкурси сценівок та літературної творчості; літературно-мистецьке свято "Вінок Кобзареві";
- захід, присвячений 190-й річниці від дня народження О. Гончара;
- проведено вечори пам'яті О. Теліги, В. Сосюри, вечір українського гумору "Вишневі усмішки";
- у рамках днів краснописьменства проведено зустрічі з українськими літераторами, письменниками, поетами;
- круглий стіл на тему "Державні діти: хто вони?";
- ознайомчі зустрічі з видатними українознавцями: депутатами, героями України та лауреатами Шевченківської премії; захід "Молодь і державна мова", на якому було обговорено проблеми мови в молодіжному середовищі. 

Створення соціальної реклами, посилення інформаційної та просвітницької діяльності з проблем охорони здоров'я, морально-етичного виховання, пропаганди здорового способу життя тощо, зокрема, видання та розповсюдження серед молоді буклетів (з питань профілактики наркоманії, тютюнокуріння, алкоголізму, ВІЛ-інфекції/СНІДу, інфекцій, що передаються статевим шляхом), в яких описана небезпека цих явищ і шляхи запобігання 

Протягом 2008 року діяла МССС "Мобільний консультативний пункт" з надання комплексних соціальних послуг та інформаційної допомоги неповнолітнім та молоді (надано 9072 індивідуальних послуги за зверненням 4030 осіб).
З березня 2008 року первинну консультативну допомогу кияни отримували як учасники соціальних програм:
- "Центр соціально-педагогічної підтримки дітей-сиріт, які живуть з ВІЛ/СНІД" (соціальним педагогом проведено 175 групових занять);
- "Служба підтримки сім'ї в кризі "Наша родина" (за індивідуальними планами здійснюється соціальний супровід 18 сімей з проблемами ВІЛ/СНІД у кризовому стані, яким надано 241 індивідуальна та 240 групових послуг).
Проводилась робота з центрами ВІЛ-інфікованих, алко- та наркозалежних щодо питань профілактики наркоманії, тютюнокуріння, алкоголізму, ВІЛ-інфекції/СНІДу, інфекцій, що передаються статевим шляхом, серед молоді м. Києва.
У цілодобовому режимі при Київському міському центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді продовжив роботу "Телефон довіри" (надано 4207 послуг).
З метою висвітлення та пропагування переваг здорового способу життя щотижневе хронометражем у 30 хв. на ТРК "Київ" та КДР ТРК здійснювався випуск телепрограми соціального спрямування "Молодіжна телевізійна служба". Протягом 2008 року "Молодіжною телевізійною службою" підготовлено 12 тематичних випусків МТВС.
Здійснювався випуск щомісячної газети "За Молодь" тиражем 20000 примірників на теми: "Зимовий відпочинок", "Місяць кохання", "Весна вже в місті", "День незалежності", "Студент 2008" та інші. Примірники газети розповсюджені через філії Київського молодіжного центру праці в гуртожитках вищих навчальних закладів міста Києва.
Протягом 2008 року для заохочення молоді до здорового способу життя виготовлено та розповсюджено соціальні посібники "Майбутнє у твоїх руках" та "Крок у майбутнє" накладом у 20000 примірників кожен. Посібники розповсюджувались через філії Київського молодіжного центру праці у 10 вищих навчальних закладах м. Києва.
Регулярно поновлювалась інформація для молоді та молодіжних громадських організацій у мережі Інтернет на веб-сторінках на офіційному сайті Київської міської державної адміністрації (www.kmv.gov.ua), Київського молодіжного центру праці (www.youthcentre.kiev.ua), Молодіжної телевізійної служби (www.mtvs.kiev.ua), електронної поштової скриньки Головного управління у справах сім'ї та молоді (org@simya.kyiv-city.gov.ua). Продовжив функціонування створений в 2007 році молодіжний Інтернет-портал Головного управління у справах сім'ї та молоді www.sms.gov.ua, який оновлюється щодня та охоплює всі сфери життя молоді. 

3.5.7. Освіта

 

Основні завдання та заходи Програми на 2008 рік 

Інформація про хід виконання завдань та заходів Програми за 2008 рік, % 

 

Мережа загальноосвітніх закладів 

У 2008 - 2009 навчальному році мережа загальноосвітніх навчальних закладів міста складає 528 загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та форм власності, у яких навчається 228450 учнів, а саме:
• середніх загальноосвітніх шкіл - 273
• НВК (навчально-виховних комплексів) - 3
• початкових шкіл - 10
• гімназій - 41
• ліцеїв - 32
• загальноосвітніх шкіл-інтернатів - 10
• спеціальних шкіл інтернатів - 17
• вечірніх (змінних) шкіл - 11
• шкіл-дитячих садків - 87
• приватних закладів - 44 

Модернізація матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів, виконання міських програм ремонтних робіт, оснащення сучасним обладнанням і технікою 

У 2008 році на будівництві об'єктів освіти за замовленням Київської міськдержадміністрації виконано робіт на 294,1 млн. грн. (або 69,1 % річної Програми капітальних вкладень), в тому числі за рахунок коштів міського бюджету - 137,5 млн. грн. (80,6 % річної Програми).
Протягом 2008 року:
введено в експлуатацію:
-
дитячий садок-школа "Перевесло" на 240 місць у 3 мікрорайоні ж-м Позняки (діл. 17) у Дарницькому районі;
- дитячий садок на 260 місць у 3 мікрорайоні житлового масиву Позняки (діл. 17-а) у Дарницькому районі,
- дитячий садок на 140 місць на вул. Милославській у Деснянському районі,
завершено:
- реконструкцію будівлі спеціалізованої школи N 107 з будівництвом прибудови на 100 уч. місць на вул. Введенській, 35 у Подільському районі,
- реконструкцію з прибудовою на 40 місць до середньої школи N 193 на вул. Світлицького, 22 у Подільському районі,
- I чергу (прибудову) реконструкції та розширення середньої школи N 162 на вул. Рахманінова, 47 у Святошинському районі на 590 уч. місць,
- III чергу (басейн) реконструкції і добудови школи N 115 на вул. Кавказькій, 10 у Солом'янському районі,
- будівництво навчального корпусу педагогічного коледжу на 1000 учнів на вул. Маршала Тимошенка, 13-б в Оболонському районі;
здійснювалась реконструкція з добудовою:
- середньої школи N 140 на вул. Львівській, 47/8 (освоєно 100,0 % річної Програми);
- загальноосвітньої школи N 47 на вул. П. Лумумби, 14/21 (освоєно 62,9 % річної Програми).
На виконання програми "Освіта столиці. 2006 - 2010 роки" передбачені видатки на загальну суму 252,4 млн. грн., в тому числі у сумі 234,5 млн. грн. на виконання основних загальноміських програм. 

 

Дошкільна освіта 

Мережа дошкільних навчальних закладів у м. Києві становить 469 одиниць, із них: 446 - комунальної форми власності, 23 - інших форм власності. Охоплення дітей дошкільного віку дошкільною освітою становить 72 %.
Для забезпечення дітей дошкільною освітою проводилась робота по введенню в дію 61 групи за рахунок проведення ремонтних робіт непрацюючих приміщень, виведення орендарів, що дало можливість відновити для дітей 1090 місць, що рівнозначно 5 дитсадкам потужністю 220 місць кожний. 

 

Загальна середня та позашкільна освіта 

У системі освіти м. Києва функціонують 63 позашкільних навчальних заклади, з яких 17 комплексних і 46 профільних. У цих позашкільних закладах займається 86,1 тис. дітей (36,5 % від загальної кількості школярів міста), з них 17,0 тис. дітей відвідують дитячо-юнацькі спортивні школи системи освіти, а також виховуються в Київському спортивному ліцеї-інтернаті. На базі Київського Палацу дітей та юнацтва працює Київське територіальне відділення Малої академії наук України (Київська Мала академія наук учнівської молоді "Дослідник"), яке об'єднує 22 наукових товариства, в них навчається 6,4 тис. дітей. 98,8 % творчих об'єднань позашкільних навчальних закладів системи освіти фінансуються за рахунок бюджетних асигнувань, їх відвідують діти на безоплатній основі незалежно від пільгової категорії.
У 2008 році відповідно до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 04.03.2008 N 253 "Про надання продовольчих наборів дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, які навчаються в професійно-технічних навчальних закладах м. Києва" діти-сироти, учні професійно-технічних навчальних закладів м. Києва, щомісячно отримували продовольчі набори вартістю 125 грн. - з січня по серпень, та з вересня по грудень отримували зазначені набори вартістю 145 грн. 

3.5.8. Культура

 

Основні завдання та заходи Програми на 2008 рік 

Інформація про хід виконання завдань та заходів Програми за 2008 рік, % 

Проведення ремонтно-реставраційних робіт, відтворення історичних об'єктів, розвиток і вдосконалення мережі місць проведення масових і громадських культурних заходів та колективного відпочинку 

На будівництві об'єктів культури протягом 2008 року освоєно 202,7 млн. грн. (або 85,1 % річної Програми капітальних вкладень), в тому числі за рахунок коштів міського бюджету - 179,9 млн. грн. (84,6 % річної Програми).
Завершено реконструкцію з добудовою дитячої музичної школи N 14 ім. Д. Кабалевського.
Здійснювались роботи з:
- будівництва Меморіального комплексу пам'яті жертв голодоморів в Україні (освоєно 100,0 % річної Програми),
- спорудження пам'ятника журналісту Георгію Гонгадзе та журналістам, що загинули за нез'ясованих обставин (освоєно 99,2 %),
- реставрації об'єкта на вул. Воровського, 2 під Київську дитячу школу мистецтв N 2 з прибудовою до нього концертної зали (41,4 %),
- будівництва храму апостолів Петра і Павла (28,7 %),
- будівництва павільйону людиноподібних мавп Київського зоопарку (25,1 % річної Програми).
Протягом звітного періоду театральні і концертні колективи міста проводили культурні та мистецькі заходи, брали участь у міжнародних фестивалях та конкурсах. 

3.5.9. Фізична культура і спорт

 

Основні завдання та заходи Програми на 2008 рік 

Інформація про хід виконання завдань та заходів Програми за 2008 рік, % 

Проведення проектних та будівельно-монтажних робіт, будівництво та реконструкція об'єктів спортивного комплексу 

Протягом 2008 року проводилась робота щодо покращення фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності в районах міста Києва. Проводились спортивно-масові та оздоровчі заходи, спартакіади.
З початку року в м. Києві проводили роботу 86 шкіл, з яких 41 ДЮСШ та 45 СДЮШОР та 1 ШВСМ, в яких займались майже 40 тис. чол. Представництво спортсменів м. Києва у складах збірних команд з олімпійських видів спорту складає 562 чол. За 2008 рік 980 спортсменів взяли участь у змаганнях всеукраїнського та міжнародного рівня, зайнято 950 призових місць.
По галузі "Фізкультура та спорт" протягом 2008 року велись роботи:
• по будівництву:
- сучасних дитячих та спортивних майданчиків у м. Києві - освоєно 100,0 % річної Програми;
реконструкції:
- стадіону "Русанівець" на бульв. Давидова, 12 - освоєно 70 % річної Програми. 

Вивчення можливостей віднесення об'єктів спортивної інфраструктури, незалежно від форм власності, до I групи споживачів по тарифах за теплову енергію, воду, водовідведення, що дозволить збільшити видатки на розвиток спортивних баз, закупівлю інвентарю й обладнання 

Тарифи на теплову енергію та послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для I групи встановлені з урахуванням збільшення лише у 1,8 - 2 рази - є збитковими. Різниця між фактичною вартістю відпущеної житлово-експлуатаційним організаціям міста теплової енергії, послуг з водопостачання та водовідведення відшкодовується за рахунок міського бюджету. 

Проведення традиційних щорічних спортивно-масових заходів 

За 2008 рік під патронатом Київського міського голови проведено 273 міських спортивно-масових заходи за участю майже 72 тис. учасників.
Для пропаганди здорового способу життя проведено:
- міжнародний благодійний легкоатлетичний "Пробіг під каштанами", присвячений Дню Києва, в якому взяли участь більше 3,5 тис. чоловік;
- естафета "В здоровому тілі - здоровий дух" серед учнів загально-навчальних закладів та студентів вищих навчальних закладів, в якій взяли участь 1 тис. студентів та учнів;
- міжнародна акція під егідою НОКУ "Олімпійський день бігу". 

Створення умов для занять фізичною культурою і спортом людям з обмеженими фізичними можливостями, вирішення питань щодо розміщення Київського міського центру фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт", а також будівництва сучасного спортивного комплексу у складі басейну, спортивних залів, стадіону для учасників Параолімпійського руху 

За 2008 рік спортсмени-інваліди м. Києва взяли участь у 24 міжнародних змаганнях у складі збірної команди України, де було завойовано 16 золотих, 24 срібних та 9 бронзових медалей.
Київським міським центром фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт" проведено 58 міських змагань з 28 видів спорту та 38 навчально-тренувальних зборів. 8 спортсменів у складі збірної команди України взяли участь у XIII Параолімпійських іграх 2008 року в м. Пекині (Китай). Близько 50 спортсменів-інвалідів м. Києва ще виборюють право участі в змаганнях Дефлімпійських ігор 2009 року.
В 2008 році в ДЮСШР налічувалось більше 500 учнів та в різноманітних міських заходах брали участь близько 1500 чоловік з 31 виду спорту. 

Розроблення механізмів преміювання спортсменів за успішний виступ на чемпіонатах світу та Європи, встановлення щомісячної стипендії провідним перспективним спортсменам-киянам, вирішення їх житлово-побутових проблем (можливостей створення "Олімпійського селища" за прикладом Білорусі) 

Розпорядженнями від 07.05.2008 N 166 та від 29.05.2008 N 758 встановлено 60 стипендій міського голови видатним спортсменам міста Києва в розмірі 500,0 грн. та встановлені винагороди чемпіонам та призерам спортивних змагань міжнародного рівня. 

3.7. Київ у світових глобалізаційних та інтеграційних процесах

3.7.1. Міжнародне співробітництво

 

Основні завдання та заходи Програми на 2008 рік 

Інформація про хід виконання завдань та заходів Програми за 2008 рік, % 

Організація та проведення конференцій, семінарів, симпозіумів тощо з актуальних питань розвитку сучасного міста, зовнішньоекономічного й інших видів міжнародного співробітництва 

Протягом 2008 року проводились міжнародні ділові зустрічі з представниками:
• Компанії "Дойче Банк АГ";
• Всесвітнього руху за демократію;
• Європейського банку реконструкції та розвитку;
• Головного управління культури магістрату м. Відень (Австрійська Республіка);
• Французького культурного центру в Україні;
• Австрійських ділових кіл (інвестиційний фонд "Immoeast AG", інвестиційний фонд "ARCON Group", інвестиційна група "Grece Equily Investments");
• м. Кракова (Республіка Польща) на чолі з президентом м. Кракова, в рамках якого було підписано Протокол намірів про співпрацю між Києвом, Краковом та Львовом в контексті підготовки до ЄВРО-2012;
• угорських підприємств;
• агенції з міжнародного співробітництва Міністерства економіки, фінансів і зайнятості та Міністерства бюджету, державних рахунків та державної служби Французької Республіки "ADETEF";
• Кіотської школи балетного мистецтва Терада на чолі з головою громадської Асоціації обмінів між Кіото та Києвом Мітіко Такао (Японія);
• Рейтингового агентства "Moody's Investors Service Ltd";
• Корпорації "Arisen Business Group" (Держава Ізраїль) з числа керівників основних компаній, що входять до складу корпорації ("Arisen Investments", "Hapoalim", "Housing and Construction", "Arisen Investments - Water Initiative") на чолі з власницею корпорації Шері Арісон;
• провідних будівельних компаній з м. Пекін (КНР);
• Урядової делегації Республіки Таджикистан на чолі з заступником міністра закордонних справ Республіки Таджикистан Собіновим М. Н. за участю представників Міністерства регіонального розвитку та будівництва України;
• з Послом Європейського Союзу, Головою Представництва Європейської Комісії в Україні Ієном Боугом за участю заступника міністра закордонних справ України Єлісєєва;
• Австрійсько-німецької делегації у складі керівників Австрійського контрольного банку "Oesterreichische Kontrollbank AG" та німецької компанії "Euler Hermes Kreditversicherungs AG" за участю Надзвичайного і Повноважного Посла Австрійської Республіки в Україні Йозефа-Маркуса Вукетіча;
• Ради керуючих Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР);
• фірми "Бош системи безпеки ГмбХ" з м. Лейпциг (ФРН) на чолі з екс-бургомістром міста Хольгером Чензе;
• Міжнародної Спілки Архітекторів; 

 

 

• Спілок Самаритян (Федерального Союзу Робітничих Самаритян ФРН, Союзу робітничих Самаритян Австрії, Союзу Самаритян Франції, Союзу Самаритян Норвегії, Союзу Самаритян Південного Тіролю, Союзу Самаритян Баварії, Союзу Самаритян Латвії, Союзу Самаритян Данії, Союзу Самаритян Угорщини, Об'єднання "Міст до Києва" з м. Мюнхен (ФРН), Об'єднання "Християнська солідарність - Допомога Україні", Об'єднання "Допомога при катастрофах Йоганітерів" (Саксонія) на чолі з президентом Європейського Інтернаціоналу Самаритян Гербертом Рьорігом;
• делегації фундації "Міжнародний Сад Миру";
• експертів Комітету Європейської хартії регіональних мов або меншин Ради Європи на чолі з головою Консультативного комітету Європейської Хартії регіональних мов або меншин Штефаном Отером;
• компанії "BGS Smartcard System" (Австрійська Республіка) на чолі з директором компанії Леонідом Дельбергом;
• експертами-консультантами Європейського Союзу Шаміндером Пурі, Юраєм Фаркасом і В. Кузнєцовим - експертом представництва Європейської Комісії в Україні;
• компанії "ІКЕА" на чолі з генеральним менеджером компанії по країнам СНД Пером Кауфманом;
• італійської фірми "HAFNER SRL" за участю представників відділу розвитку торговельного обміну Посольства Італійської Республіки в Україні;
• ЄБРР на чолі з Томасом Маєром - генеральним директором департаменту інфраструктури бельгійської компанії "CFE Group".
Представники Київської міської державної адміністрації приймали участь у:
• Форумі інвесторів та емітентів цінних паперів країн Центральної та Східної Європи, м. Відень (Австрійська республіка);
• Міжнародній виставці нерухомості "МІРІМ - 2008" у мм. Канни, Ніцца (Французька Республіка);
• вивченні досвіду проведення масштабних спортивних змагань, в рамках підготовки до ЄВРО-2012 у регіоні Брюссель - Столиця (Королівство Бельгія);
• вивченні досвіду роботи сміттєпереробних заводів у м. Будапешт (Угорська Республіка);
• у підписанні Протоколу намірів про співпрацю між Києвом, Краковом та Львовом у контексті підготовки до ЄВРО-2012;
• у проведенні переговорів з мерією м. Варшава щодо створення у Києві українсько-польської міжнародної школи;
• офіційної церемонії закладення Саду миру;
• у проведенні низки зустрічей з представниками фінансових кіл Європи в штаб-квартирі ЄБРР;
• в ознайомленні з технологією комплексної переробки відходів для подальшого застосування при спорудженні сміттєспалювального заводу у м. Києві (мм. Мюнхен та Кельн, ФРН);
• в ознайомленні з досвідом проведення чемпіонату Європи 2004 року з футболу у м. Порту (Португальська Республіка);
• у черговому засіданні Ради міст-приймачів ЄВРО-2012 у м. Варшава (Республіка Польща);
• у вивченні досвіду з питань організації системи освіти та її фінансування (м. Париж, Французька Республіка);
• підписанні кредитної угоди між Київською міською державною адміністрацією та Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР). 

3.7.2. Зовнішньоекономічна діяльність

 

Основні завдання та заходи Програми на 2008 рік 

Інформація про хід виконання завдань та заходів Програми за 2008 рік, % 

 

Розвиток основних показників зовнішньоекономічної діяльності 

У січні - грудні 2008 року обсяг зовнішньої торгівлі товарами підприємств та організацій м. Києва склав 41,5 млрд. дол. США, що на 39,7 % більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року.
У порівнянні з відповідним періодом минулого року обсяг експорту збільшився на 62,1 % (8,7 млрд. дол. США), імпорту збільшився на 35,2 % (32,8 млрд. дол. США).
Суб'єкти господарювання міста підтримували зовнішньоекономічні зв'язки із 188 країнами світу.
На торгівлю з Російською Федерацією припадає 16,0 % зовнішньоторговельного обороту (6,6 млрд. дол. США): 16,2 % - від загального експорту та 15,9 % - від загального імпорту.
З метою підготовки до ЄВРО-2012 рішенням Київради від 31 січня 2008 року N 71/4543 затверджено Міську цільову програму підготовки та проведення в м. Києві фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, основними пріоритетами якої є приведення до вимог УЄФА об'єктів спортивної, медичної, транспортної, туристичної, інформаційної інфраструктури; забезпечення належного рівня безпеки та правопорядку.
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 16.10.2008 N 937 приведено у відповідність до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу завдання, показники і заходи Міської цільової програми підготовки та проведення в м. Києві фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.
Протягом звітного періоду проведено роботу по складанню Генерального плану з інфраструктури м. Києва по підготовці ЄВРО-2012, який містить інформацію про кожен об'єкт інфраструктури, який планується спорудити та ввести в експлуатацію до початку турніру, та який буде активно використовуватись для обслуговування фінальної частини чемпіонату Європи з футболу. 

 

Додаток 

Станом на 01.01.2009

Інформація щодо фактичного освоєння та фінансування капітальних вкладень в 2008 році

ЗА СІЧЕНЬ - ГРУДЕНЬ 2008 року
(уточнені дані)

тис. грн.

НАЙМЕНУВАННЯ 

Спеціальний фонд міського бюджету, всього 

в тому числі: 

Бюджет розвитку 

Цільові фонди 

Субвенції з Державного бюджету України 

Прог-
рама* 

Освоєно 

Профінан-
совано 

% освоєння 

Прог-
рама 

Освоєно 

Профінан-
совано 

% освоєння 

Прог-
рама 

Освоєно 

Профінан-
совано 

% освоєння 

Прог-
рама 

Освоєно 

Профінан-
совано 

% освоєння 

А 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

ВСЬОГО: 

4505053,0 

3777302,4 

3342093,3 

83,8 

2565262,4 

2150389,0 

1535806,3 

83,8 

363810,4 

357038,6 

337510,0 

98,1 

1575980,2 

1269874,8 

1468777,0 

80,6 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ТА МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

135303,5 

62804,6 

39699,0 

46,4 

119379,3 

46880,4 

23774,8 

39,3 

15924,2 

15924,2 

15924,2 

100,0 

 

 

 

 

крім того, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за роботи, виконані в 2007 році 

5374,4 

 

 

 

5374,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ТА МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

1028,0 

 

 

 

1028,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я 

1028,0 

 

 

 

1028,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ ПІД МЕДИЧНУ АМБУЛАТОРІЮ ПОЛІКЛІНІКИ N 2 ТА ПУНКТУ РОЗДАЧІ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ НА ПРОСП. МИРУ, 19/18 

500,0 

 

 

 

500,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ ПІД МЕДИЧНУ АМБУЛАТОРІЮ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАЙОННОЇ ПОЛІКЛІНІКИ ТА ПУНКТУ РОЗДАЧІ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ НА БУЛЬВ. ПЕРОВА, 10 

500,0 

 

 

 

500,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 

28,0 

 

 

 

28,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ КП "МОЛОЧНА ФАБРИКА-КУХНЯ" НА ВУЛ. ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІЙ, 10 

28,0 

 

 

 

28,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР" КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

114996,7 

58283,2 

39699,0 

50,7 

99072,5 

42359,0 

23774,8 

42,8 

15924,2 

15924,2 

15924,2 

100,0 

 

 

 

 

крім того, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за роботи, виконані в 2007 році 

5374,4 

 

 

 

5374,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я 

114996,7 

58283,2 

39699,0 

50,7 

99072,5 

42359,0 

23774,8 

42,8 

15924,2 

15924,2 

15924,2 

100,0 

 

 

 

 

крім того, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за роботи, виконані в 2007 році 

5374,4 

 

 

 

5374,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ МІСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ ТУБЕРКУЛЬОЗНОЇ ЛІКАРНІ НА ВУЛ. ГАМАРНИКА, 10 

1036,0 

 

 

 

1036,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за роботи, виконані в 2007 році 

301,9 

 

 

 

301,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ КОРПУСІВ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ N 14 ПІД КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР КРОВІ НА ВУЛ. ЗООЛОГІЧНІЙ, 3 

8300,0 

3927,5 

1685,8 

47,3 

6614,2 

2241,7 

 

33,9 

1685,8 

1685,8 

1685,8 

100,0 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО КЛІНІЧНОГО ЕНДОКРИНОЛОГІЧНОГО ЦЕНТРУ НА ВУЛ. РЕЙТАРСЬКІЙ, 22 

6260,4 

1584,3 

1346,3 

25,3 

5614,1 

938,0 

700,0 

16,7 

646,3 

646,3 

646,3 

100,0 

 

 

 

 

крім того, оплата за роботи, виконані в 2007 році 

209,6 

 

 

 

209,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ З РОЗШИРЕННЯМ БУДІВЕЛЬ ЦЕНТРУ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ М. КИЄВА НА ВУЛ. ШОВКОВИЧНІЙ, 39/1 

12838,1 

5550,1 

2329,9 

43,2 

10530,2 

3242,2 

22,0 

30,8 

2307,9 

2307,9 

2307,9 

100,0 

 

 

 

 

крім того, оплата за роботи, виконані в 2007 році 

2161,9 

 

 

 

2161,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БУДІВНИЦТВО ГОЛОВНОГО КОРПУСУ ДИТЯЧОГО САНАТОРІЮ "ЯЛИНКА" В С. ПУЩА-ВОДИЦЯ (ДОВГОБУД) 

210,1 

210,1 

 

100,0 

210,1 

210,1 

 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ДИТЯЧОГО САНАТОРІЮ "ЛУЧЕЗАРНИЙ" В М. ЄВПАТОРІЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за роботи, виконані в 2007 році 

96,2 

 

 

 

96,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БУДІВНИЦТВО КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ СЕРЦЯ НА ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКІЙ, 5-А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за роботи, виконані в 2007 році 

263,8 

 

 

 

263,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ КОРПУСУ N 4 КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОНКОЛОГІЧНОЇ ЛІКАРНІ ПІД ГОСПІС ДЛЯ ОНКОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ НА ВУЛ. ВЕРХОВИННІЙ, 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за роботи, виконані в 2007 році 

866,2 

 

 

 

866,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТВОРЕННЯ ЦЕНТРУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ ПЕТ-ТЕХНОЛОПЇ ДЛЯ РАННЬОГО ВИЯВЛЕННЯ ОНКОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ НА ТЕРИТОРІЇ ІСНУЮЧОЇ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОНКОЛОГІЧНОЇ ЛІКАРНІ НА ВУЛ. ВЕРХОВИННІЙ, 69 

73900,0 

43581,8 

33223,3 

59,0 

62900,0 

32581,8 

22223,3 

51,8 

11000,0 

11000,0 

11000,0 

100,0 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 

12452,1 

3429,4 

1113,7 

27,5 

12167,9 

3145,2 

829,5 

25,8 

284,2 

284,2 

284,2 

100,0 

 

 

 

 

крім того, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за роботи, виконані в 2007 році 

1474,8 

 

 

 

1474,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТУБЕРКУЛЬОЗНОЇ ЛІКАРНІ N 2, СЕЛИЩЕ ГОСТОМЕЛЬ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за роботи, виконані в 2007 році 

321,0 

 

 

 

321,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ N 10 НА ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 59-А 

50,9 

50,9 

47,1 

100,0 

3,8 

3,8 

 

100,0 

47,1 

47,1 

47,1 

100,0 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НА ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКІЙ, 3 

500,0 

116,8 

 

23,4 

500,0 

116,8 

 

23,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

БУДІВНИЦТВО ЛІКУВАЛЬНОГО КОРПУСУ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНОГО ДИСПАНСЕРУ НА ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКІЙ, 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за роботи, виконані в 2007 році 

50,2 

 

 

 

50,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ З РОЗШИРЕННЯМ БУДІВЕЛЬ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ N 6 З ПЕРЕПРОФІЛЮВАННЯМ ЇЇ ПІД ЛІКАРНЮ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НА ПРОСП. КОСМОНАВТА КОМАРОВА, 3 

3000,0 

1068,3 

752,4 

35,6 

2947,6 

1015,9 

700,0 

34,5 

52,4 

52,4 

52,4 

100,0 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ З РОЗШИРЕННЯМ БУДІВЛІ ЦЕНТРУ ТЕРМІЧНИХ УРАЖЕНЬ, РЕКОНСТРУКТИВНО-
ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ТА ПЛАСТИЧНОЇ ХІРУРГІЇ КМКЛ N 2 НА ВУЛ. КРАКІВСЬКІЙ, 13 

896,4 

12,6 

12,5 

1,4 

896,4 

12,6 

12,5 

1,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за роботи, виконані в 2007 році 

1103,6 

 

 

 

1103,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ З РОЗШИРЕННЯМ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ N 17 У ПРОВ. ЛАБОРАТОРНОМУ, 14 - 20 З РОЗТАШУВАННЯМ ПІДСТАНЦІЇ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ 

1000,0 

 

 

 

1000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ІНФЕКЦІЙНОГО ВІДДІЛЕННЯ З БУДІВНИЦТВОМ ЛОКАЛЬНИХ ОЧИСНИХ СПОРУД КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ N 2 НА ПРОСП. АЛІШЕРА НАВОЇ, 3 

1000,0 

118,8 

117,0 

11,9 

1000,0 

118,8 

117,0 

11,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ N 12 НА ВУЛ. ПІДВИСОЦЬКОГО, 4-а 

500,0 

216,4 

58,5 

43,3 

441,5 

157,9 

 

35,8 

58,5 

58,5 

58,5 

100,0 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ N 4 ТА БУДІВНИЦТВО ПЕРЕХОДУ МІЖ ЛІКАРНЕЮ ТА ПОЛІКЛІНІКОЮ НА ВУЛ. СОЛОМ'ЯНСЬКІЙ, 17 

104,8 

104,8 

104,8 

100,0 

 

 

 

 

104,8 

104,8 

104,8 

100,0 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ N 18 НА БУЛЬВ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, 17 

2500,0 

1014,5 

13,0 

40,6 

2487,0 

1001,5 

 

40,3 

13,0 

13,0 

13,0 

100,0 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ З РЕСТАВРАЦІЄЮ ТА ПРИСТОСУВАННЯМ ТА БУДІВНИЦТВО КОРПУСІВ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ М. КИЄВА НА ВУЛ. ШОВКОВИЧНІЙ, 39/1 

1000,0 

116,1 

 

11,6 

1000,0 

116,1 

 

11,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ МІСЬКОГО БУДИНКУ ДИТИНИ ІМ. М. ГОРОДЕЦЬКОГО, СМТ ВОРЗЕЛЬ 

150,0 

 

 

 

150,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ АКУШЕРСЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ РЕПРОДУКТИВНОЇ ТА ПЕРИНАТАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ ПІД ІНФЕКЦІЙНЕ ОБСЕРВАЦІЙНЕ ВІДДІЛЕННЯ З БУДІВНИЦТВОМ ЛОКАЛЬНИХ ОЧИСНИХ СПОРУД НА ВУЛ. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 16 

400,0 

195,5 

 

48,9 

400,0 

195,5 

 

48,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ СТАНЦІЇ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ НА ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 37-Б 

1350,0 

414,7 

8,4 

30,7 

1341,6 

406,3 

 

30,3 

8,4 

8,4 

8,4 

100,0 

 

 

 

 

КИЇВСЬКІЙ ЗООЛОГІЧНИЙ ПАРК 

19278,8 

4521,4 

 

23,5 

19278,8 

4521,4 

 

23,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУЛЬТУРА 

19278,8 

4521,4 

 

23,5 

19278,8 

4521,4 

 

23,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БУДІВНИЦТВО ОБ'ЄКТІВ КИЇВСЬКОГО ЗООПАРКУ 

19278,8 

4521,4 

 

23,5 

19278,8 

4521,4 

 

23,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

БУДІВНИЦТВО ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНОГО КОРПУСУ 

568,5 

 

 

 

568,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БУДІВНИЦТВО ПАВІЛЬЙОНУ ЛЮДИНОПОДІБНИХ МАВП (ГОРИЛ, ШИМПАНЗЕ) 

14623,2 

3666,5 

 

25,1 

14623,2 

3666,5 

 

25,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ "ОСТРОВА ЗВІРІВ" ПІД ПАВІЛЬЙОН "ТРОПІЧНИЙ ЛІС" 

8,0 

 

 

 

8,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ВЕДМЕЖАТНИКА ПІД ПАВІЛЬЙОН ТРОПІЧНИХ ВЕДМЕДІВ 

2566,1 

493,6 

 

19,2 

2566,1 

493,6 

 

19,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗРОБКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ КИЇВСЬКОГО ЗООПАРКУ 

860,0 

270,6 

 

31,5 

860,0 

270,6 

 

31,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 

653,0 

90,7 

 

13,9 

653,0 

90,7 

 

13,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

БУДІВНИЦТВО ПІДПІРНИХ СТІН 

393,0 

90,7 

 

23,1 

393,0 

90,7 

 

23,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ГОЛОВНОГО ВХОДУ З ОГОРОЖЕЮ ЗООПАРКУ 

150,0 

 

 

 

150,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗРОБКА СХЕМИ ЗОВНІШНІХ МЕРЕЖ КИЇВСЬКОГО ЗООПАРКУ 

110,0 

 

 

 

110,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ МВС УКРАЇНИ В М. КИЄВІ 

2090,0 

471,1 

 

22,5 

2090,0 

471,1 

 

22,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО 

500,0 

48,0 

 

9,6 

500,0 

48,0 

 

9,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 

500,0 

48,0 

 

9,6 

500,0 

48,0 

 

9,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ АДМІНБУДІВЛІ ПІД ГУРТОЖИТОК НА ВУЛ. ХОРИВА, 22 

500,0 

48,0 

 

9,6 

500,0 

48,0 

 

9,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНШІ ГАЛУЗІ ГОСПОДАРСТВА 

1590,0 

423,1 

 

26,6 

1590,0 

423,1 

 

26,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИБУДОВА СПОРТЗАЛУ ПРИЙМАЛЬНИКА-РОЗПОДІЛЬНИКА ДЛЯ НЕПОВНОЛІТНІХ У БОНДАРСЬКОМУ ПРОВ., 14 

300,0 

193,3 

 

64,4 

300,0 

193,3 

 

64,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

БУДІВНИЦТВО АДМІНБУДИНКУ РУ ГУ МВС ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ НА ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО 

1200,0 

229,8 

 

19,2 

1200,0 

229,8 

 

19,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 

90,0 

 

 

 

90,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ АДМІНБУДИНКУ ГУ МВС УКРАЇНИ В М. КИЄВІ НА ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКІЙ, 15 

90,0 

 

 

 

90,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПАЛИВА, ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ 

96052,1 

71263,5 

38234,8 

74,2 

65738,7 

51820,9 

18792,3 

78,8 

 

 

 

 

30313,4 

19442,6 

19442,5 

64,1 

у тому числі: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поточні капітальні вкладення 

95872,6 

71263,5 

38234,8 

74,3 

65559,2 

51820,9 

18792,3 

79,0 

 

 

 

 

30313,4 

19442,6 

19442,5 

64,1 

залишок коштів з 2007 року 

179,5 

 

 

 

179,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за роботи, виконані в 2007 році 

8293,4 

 

8021,4 

 

8293,4 

 

8021,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВГАЗ" 

10937,3 

2827,2 

977,4 

25,8 

7374,3 

2291,3 

441,7 

31,1 

 

 

 

 

3563,0 

535,9 

535,8 

15,0 

крім того, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за роботи, виконані в 2007 році 

460,7 

 

460,7 

 

460,7 

 

460,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМУНАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО 

10937,3 

2827,2 

977,4 

25,8 

7374,3 

2291,3 

441,6 

31,1 

 

 

 

 

3563,0 

535,9 

535,8 

15,0 

крім того, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за роботи, виконані в 2007 році 

460,7 

 

460,7 

 

460,7 

 

460,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАЗОПРОВІД ПО ВУЛ. ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІЙ, ВУЛ. НОВІЙ, Ж/М ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА, 23 М-Н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за роботи, виконані в 2007 році 

23,4 

 

23,4 

 

23,4 

 

23,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БУДІВНИЦТВО СТАНЦІЙ КАТОДНОГО ЗАХИСТУ ГАЗОПРОВОДІВ ВІД КОРОЗІЇ 

2944,7 

 

 

 

2944,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за роботи, виконані в 2007 році 

255,3 

 

255,3 

 

255,3 

 

255,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕКЛАДКА (ЗАМІНА) ГАЗОВИХ МЕРЕЖ, ЯКІ ЗНАХОДЯТЬСЯ В УМОВАХ ПІДВИЩЕНОЇ КОРОЗІЙНОЇ НЕБЕЗПЕКИ (I ЧЕРГА) 

4653,4 

718,0 

717,9 

15,4 

1090,4 

182,1 

182,1 

16,7 

 

 

 

 

3563,0 

535,9 

535,8 

15,0 

крім того, оплата за роботи, виконані в 2007 році 

172,6 

 

172,6 

 

172,6 

 

172,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ГГРП N 8, НА ВУЛ. ЧЕРВОНОПРАПОРНІЙ, 106-Б 

19,2 

 

 

 

19,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за роботи, виконані в 2007 році 

9,4 

 

9,4 

 

9,4 

 

9,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 

3320,0 

2109,2 

259,5 

63,5 

3320,0 

2109,2 

259,5 

63,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ЗА СТАНОМ ГАЗОРЕГУЛЮЮЧОГО ОБЛАДНАННЯ НА ГРП (I ЧЕРГА) 

520,0 

507,0 

 

97,5 

520,0 

507,0 

 

97,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАНЦІЇ КАТОДНОГО ЗАХИСТУ ГАЗОПРОВОДІВ ВІД КОРОЗІЇ (I ЧЕРГА) 

1800,0 

1157,9 

259,5 

64,3 

1800,0 

1157,9 

259,5 

64,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

РУКОНСТРУКЦІЯ (ЗАМІНА) ГАЗОВИХ МЕРЕЖ, ЯКІ ЗНАХОДЯТЬСЯ В УМОВАХ ПІДВИЩЕНОЇ КОРОЗІЙНОЇ НЕБЕЗПЕКИ (I ЧЕРГА) 

500,0 

150,0 

 

30,0 

500,0 

150,0 

 

30,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ГГРП "МИКІЛЬСЬКА БОРЩАГІВКА" НА ВУЛ. ГЕРОЇВ КОСМОСУ, 2-Б 

500,0 

294,3 

 

58,9 

500,0 

294,3 

 

58,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

АЕК "КИЇВЕНЕРГО" 

80538,8 

63926,2 

32747,1 

79,4 

57308,2 

48488,8 

17309,7 

84,6 

 

 

 

 

23230,6 

15437,4 

15437,4 

66,5 

поточні капітальні вкладення 

80359,3 

63926,2 

32747,1 

79,6 

57128,7 

48488,8 

17309,7 

84,9 

 

 

 

 

23230,6 

15437,4 

15437,4 

66,5 

залишок коштів з 2007 року 

179,5 

 

 

 

179,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за роботи, виконані в 2007 році 

7832,7 

 

7560,7 

 

7832,7 

 

7560,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМУНАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО 

80538,8 

63926,2 

32747,1 

79,4 

57308,2 

48488,8 

17309,7 

84,6 

 

 

 

 

23230,6 

15437,4 

15437,4 

66,5 

поточні капітальні вкладення 

80359,3 

63926,2 

32747,1 

79,6 

57128,7 

48488,8 

17309,7 

84,9 

 

 

 

 

23230,6 

15437,4 

15437,4 

66,5 

залишок коштів з 2007 року 

179,5 

 

 

 

179,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за роботи, виконані в 2007 році 

7832,7 

 

7560,7 

 

7832,7 

 

7560,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНАЩЕННЯ ІНЖЕНЕРНИХ ВВОДІВ БАГАТОКВАРТИРНИХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ ЗАСОБАМИ ОБЛІКУ СПОЖИВАННЯ ГАРЯЧОЇ ВОДИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за роботи, виконані в 2007 році 

1953,4 

 

1690,4 

 

1953,4 

 

1690,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОМЕРЕЖІ ВІД РК "БОРТНИЧІ" З ВПРОВАДЖЕННЯМ ПОПЕРЕДНЬО ІЗОЛЬОВАНИХ ТРУБ 

1640,0 

1452,4 

574,4 

88,6 

1640,0 

1452,4 

574,4 

88,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

БУДІВНИЦТВО ПЕРЕМИЧКИ МІЖ ТМ-2 СТ "ПОЗНЯКИ" ТА ТМ N 6 ТЕЦ-5 ВІД ТК-611 У ПІВДЕННОМУ НАПРЯМКУ НА ПРОСП. БАЖАНА 

7230,0 

7229,9 

7229,9 

100,0 

67,7 

67,7 

67,7 

100,0 

 

 

 

 

7162,3 

7162,2 

7162,2 

100,0 

крім того, оплата за роботи, виконані в 2007 році 

2882,3 

 

2882,3 

 

2882,3 

 

2882,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТП РК "СИРЕЦЬ-2" НА ВУЛ. БАКИНСЬКІЙ, 22 НА ДІЛ. ВІД ТК 307, 308, 309 ДО Ж/Б N 37-А, 37-Б, 37-В, ВІД ТК 205, 206, 207, 208, 209 ДО Ж/Б НА ВУЛ. О. ТЕЛІГИ N 39, 41, 43, 51, 53, 57 ТА НА ВУЛ. ПЕТРОПАВЛІВСЬКІЙ, 47-А, 51 ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ЦТП 

3284,2 

1216,4 

1000,0 

37,0 

3284,2 

1216,4 

1000,0 

37,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМИ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ВІД СТ "БІЛИЧІ" ВІД ТК-17 ДО ТП N 52 НА ВУЛ. БУЛАХОВСЬКОГО, 30 

0,1 

 

 

 

0,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

залишок коштів з 2007 року 

0,1 

 

 

 

0,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВОГО ПУНКТУ І ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ЦО ТА ГВП ДО СПОЖИВАЧІВ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ НА ПРОСП. ВОЗЗ'ЄДНАННЯ, 16-Б 

870,5 

870,5 

500,2 

100,0 

870,5 

870,5 

500,2 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРУБОПРОВОДІВ ОПАЛЕННЯ ТА ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ВІД ЦТП НА ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 17-А ДО ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ NN 17, 17-А, 19, 21/38 НА ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА ТА N 36 НА ВУЛ. МАЛИНОВСЬКОГО 

3580,0 

3571,3 

1295,5 

99,8 

3580,0 

3571,3 

1295,5 

99,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОМЕРЕЖІ РАЙОННОЇ КОТЕЛЬНІ ПО ВУЛ. ДЕПУТАТСЬКІЙ, 2 

1832,2 

903,6 

550,0 

49,3 

1832,2 

903,6 

550,0 

49,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТМ N 5 ВІД СТ-1 НА ДІЛЯНЦІ ВІД ТК-502 ДО ТК-505Д ПО ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКІЙ 

2100,0 

2099,8 

2099,8 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

2100,0 

2099,8 

2099,8 

100,0 

крім того, оплата за роботи, виконані в 2007 році 

351,6 

 

351,6 

 

351,6 

 

351,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТАТЕХПЕРЕОСНАЩЕННЯ СТАНЦІЇ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ N 1 (СТ-1) НА ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКІЙ, 85 (І П.К. I ЧЕРГИ БУДІВНИЦТВА ВОДОПІДГОТОВЧОЇ УСТАНОВКИ) 

13630,4 

5784,4 

5784,4 

42,4 

179,4 

 

 

 

 

 

 

 

13451,0 

5784,4 

5784,4 

43,0 

поточні капітальні вкладення 

13451,0 

5784,4 

5784,4 

43,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

13451,0 

5784,4 

5784,4 

43,0 

залишок коштів з 2007 року 

179,4 

 

 

 

179,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВОГО ПУНКТУ НА ВУЛ. ЖМЕРИНСЬКІЙ, 36 (ЗАМІНА ОБЛАДНАННЯ ЦТП) 

975,0 

838,2 

251,5 

86,0 

975,0 

838,2 

251,5 

86,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТП НА ВУЛ. ЖМЕРИНСЬКІЙ, 6-А ІЗ ОБЛАШТУВАННЯМ ВБУДОВАНИХ ІТП ТА ЗАМІНОЮ ТМ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ПОПЕРЕДНЬО ІЗОЛЬОВАНИХ ТРУБ 

2140,0 

2140,0 

536,2 

100,0 

2140,0 

2140,0 

536,2 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТП НА ВУЛ. КАШТАНОВІЙ, 8-Г ІЗ ОБЛАШТУВАННЯМ ВБУДОВАНИХ ІТП ТА ЗАМІНОЮ ТМ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ПОПЕРЕДНЬО ІЗОЛЬОВАНИХ ТРУБ (I ЕТАП) 

2700,0 

2676,6 

371,4 

99,1 

2700,0 

2676,6 

371,4 

99,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТП НА ПРОСП. КОРОЛЬОВА, 10 (ЗАМІНА ОБЛАДНАННЯ ТП, ПЕРЕКЛАДАННЯ ТРМ ТА ГВП) 

3800,0 

3591,6 

1084,7 

94,5 

3800,0 

3591,6 

1084,7 

94,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВОЇ МЕРЕЖІ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ТК-800 - ТК-802 ПО ВУЛ. КУРГАНІВСЬКІЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за роботи, виконані в 2007 році 

1417,2 

 

1417,2 

 

1417,2 

 

1417,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТМ N 8 ВІД ТЕЦ-5 НА ДІЛЯНЦІ ВІД УТ 807 А ДО УП-2 НА БУЛЬВ. Л. УКРАЇНКИ ТА ВУЛ. КУТУЗОВА 

5584,3 

5539,0 

1361,4 

99,2 

5584,3 

5539,0 

1361,4 

99,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВОЇ МЕРЕЖІ РАЙОННОЇ КОТЕЛЬНІ "ФЕОФАНІЯ" ВІД ТК-209 ДО ТК-211А ПО ВУЛ. ЛЕБЕДЄВА 

672,5 

508,3 

508,3 

75,6 

155,2 

117,3 

117,3 

75,6 

 

 

 

 

517,3 

391,0 

391,0 

75,6 

крім того, оплата за роботи, виконані в 2007 році 

124,5 

 

124,5 

 

124,5 

 

124,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖ ГВП ВІД ТП "ЛЕНІНА, 23" (К/К ГЕОФІЗИКІВ, 10) ДО БУДИНКІВ 27, 29 НА ВУЛ. ЛЕНІНА 

1202,0 

843,9 

608,0 

70,2 

1202,0 

843,9 

608,0 

70,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕКЛАДКА ТЕПЛОМЕРЕЖ, ПРОВ. ЛУК'ЯНІВСЬКИЙ, 6 - 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за роботи, виконані в 2007 році 

50,0 

 

50,0 

 

50,0 

 

50,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ОБЛАДНАННЯ ТП "ЛЬВІВСЬКА, 57-А" ІЗ ЗАМІНОЮ БОЙЛЕРІВ І ЦО ТА РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ТРУБОПРОВОДІВ ГВП ДО ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ НА ВУЛ. ЛЬВІВСЬКІЙ, 57-А, ВУЛ. ВЕРХОВИННІЙ, 82 

489,0 

474,8 

 

97,1 

489,0 

474,8 

 

97,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТП НА ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО, 4 (I ЕТАП) (ОБЛАШТУВАННЯ ІЗ ЗАМІНОЮ ТМ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ПОПЕРЕДНЬО ІЗОЛЬОВАНИХ ТРУБ, ПЕРЕКЛАДАННЯ ТРМ ЦО ТА ГВП ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ПІТ, ЧАСТКОВА ЗАМІНА НАСОСНОГО ОБЛАДНАННЯ ЦТП) 

5961,7 

5960,8 

1061,8 

100,0 

5961,7 

5960,8 

1061,8 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВОГО ПУНКТУ НА ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 5 (ПЕРЕКЛАДАННЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ЦО ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ПОПЕРЕДНЬО ІЗОЛЬОВАНИХ ТРУБ) 

150,0 

 

 

 

150,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за роботи, виконані в 2007 році 

48,4 

 

48,4 

 

48,4 

 

48,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕПЛОВОГО ПУНКТУ НА ВУЛ. ПЕТРИЦЬКОГО, 5/9 І РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ЦО ТА ГВП ВІД ТП "ПЕТРИЦЬКОГО, 5/9" ДО ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ НА ВУЛ. ПЕТРИЦЬКОГО, 7, 7/9, НА ВУЛ. ЛЬВІВСЬКІЙ, 7/9 ТА НА ВУЛ. ВЕРХОВИННІЙ, 18 

2280,0 

1991,1 

660,3 

87,3 

2280,0 

1991,1 

660,4 

87,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТП НА ВУЛ. ПРИОЗЕРНІЙ, 12-А (ПЕРЕКЛАДАННЯ ТРМ ЦО ТА ГВП) 

3242,0 

3241,9 

1848,1 

100,0 

3242,0 

3241,9 

1848,2 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТП НА БУЛЬВ. Р. РОЛЛАНА, 3 ІЗ ОБЛАШТУВАННЯМ ВБУДОВАНИХ ІТП ТА ЗАМІНОЮ ТМ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ПОПЕРЕДНЬО ІЗОЛЬОВАНИХ ТРУБ 

3472,0 

3467,5 

443,5 

99,9 

3472,0 

3467,5 

443,5 

99,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТП НА БУЛЬВ. Р. РОЛЛАНА, 4 ІЗ ОБЛАШТУВАННЯМ ВБУДОВАНИХ ІТП ТА ЗАМІНОЮ ТМ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ПОПЕРЕДНЬО ІЗОЛЬОВАНИХ ТРУБ 

1782,3 

1671,5 

534,7 

93,8 

1782,3 

1671,5 

534,7 

93,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТМ N 1 ВІД РК "МОЛОДЬ" НА ДІЛЯНЦІ ВІД УТ-107 ДО УТ-121 НА ВУЛ. ЯКІРА 

8820,0 

7076,2 

3666,5 

80,2 

8820,0 

7076,2 

3666,5 

80,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 

2898,8 

776,5 

776,5 

26,8 

2898,8 

776,5 

776,5 

26,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за роботи, виконані в 2007 році 

318,8 

 

309,8 

 

318,8 

 

309,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗРОБКА СХЕМИ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ М. КИЄВА НА ПЕРІОД ДО 2020 РОКУ (I ЕТАП ДО 2010 РОКУ) 

2298,8 

302,8 

302,8 

13,2 

2298,8 

302,8 

302,8 

13,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за роботи, виконані в 2007 році 

309,9 

 

309,8 

 

309,9 

 

309,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ПО ВУЛ. ВЕРБОВІЙ 

600,0 

473,7 

473,7 

79,0 

600,0 

473,7 

473,7 

79,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ КОТЕЛЬНІ "ДЕПУТАТСЬКА, 2" З ЗАМІНОЮ КОТЛІВ НА СУЧАСНІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за роботи, виконані в 2007 році 

8,9 

 

 

 

8,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАВОДУ "ЕНЕРГІЯ" КИЇВЕНЕРГО 

201,8 

 

 

 

201,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за роботи, виконані в 2007 році 

686,5 

 

686,5 

 

686,5 

 

686,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БУДІВНИЦТВО КАБЕЛЬНОЇ ЛІНІЇ 10 КВ ПС "ОСОКОРКИ-РП "349" ЗАВОДУ "ЕНЕРГІЯ" КИЇВЕНЕРГО ВІДПОВІДНО ДО РОБОЧОГО ПРОЕКТУ "ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ФІЛІАЛУ "ЗАВОД "ЕНЕРГІЯ" "КИЇВЕНЕРГО" НА ВУЛ. КОЛЕКТОРНІЙ, 44 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА 

201,8 

 

 

 

201,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТАНОВЛЕННЯ ТУРБОГЕНЕРАТОРА ДЛЯ ВИРОБЛЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ТА ВИДАЧА ТЕПЛОВОЇ ТА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ В МІСЬКІ МЕРЕЖІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за роботи, виконані в 2007 році 

686,5 

 

686,5 

 

686,5 

 

686,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КП "ГРУПА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНИХ І ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЛЯХ М. КИЄВА" 

4576,0 

4510,1 

4510,1 

98,6 

1056,2 

1040,8 

1040,8 

98,5 

 

 

 

 

3519,8 

3469,3 

3469,3 

98,6 

КОМУНАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО 

4576,0 

4510,1 

4510,1 

98,6 

1056,2 

1040,8 

1040,8 

98,5 

 

 

 

 

3519,8 

3469,3 

3469,3 

98,6 

ОСНАЩЕННЯ ІНЖЕНЕРНИХ ВВОДІВ БАГАТОКВАРТИРНИХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ ЗАСОБАМИ ОБЛІКУ СПОЖИВАННЯ ГАРЯЧОЇ ВОДИ 

4576,0 

4510,1 

4510,1 

98,6 

1056,2 

1040,8 

1040,8 

98,5 

 

 

 

 

3519,8 

3469,3 

3469,3 

98,6 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО ФІЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ ТА СПОРТУ 

2848,1 

297,7 

 

10,5 

2848,1 

297,7 

 

10,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за роботи, виконані в 2007 році 

784,8 

 

 

 

784,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я 

2848,1 

297,7 

 

10,5 

2848,1 

297,7 

 

10,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за роботи, виконані в 2007 році 

784,8 

 

 

 

784,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ НА ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ, 10 

40,0 

 

 

 

40,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БУДІВНИЦТВО СТАДІОНУ З ТРИБУНАМИ У ПАРКУ ВОЇНІВ-ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТІВ НА ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО, 23 

20,0 

 

 

 

20,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ "РУСАНІВЕЦЬ" НА БУЛЬВ. ДАВИДОВА, 12 

425,0 

297,7 

 

70,0 

425,0 

297,7 

 

70,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ІЗ ШТУЧНИМ ПОКРИТТЯМ НА ВУЛ. ДРАЙЗЕРА, 2-Б 

50,0 

 

 

 

50,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ СПОРТИВНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ ШКОЛИ ОЛІМПІЙСЬКОГО РЕЗЕРВУ "АТЛЕТ" НА ВУЛ. ЗРОШУВАЛЬНІЙ, 4-А 

390,0 

 

 

 

390,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БУДІВНИЦТВО ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ ЗІ ШТУЧНИМ ПОКРИТТЯМ НА ВУЛ. НОВОМОСТИЦЬКІЙ, 10 

50,0 

 

 

 

50,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БУДІВНИЦТВО СТАДІОНУ З ТРИБУНАМИ НА ПРОСП. ОБОЛОНСЬКОМУ, 9-А 

106,9 

 

 

 

106,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛЕГКОАТЛЕТИЧНОГО МАНЕЖУ ШКОЛИ ВИЩОЇ СПОРТИВНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ НА ПРОСП. П. ТИЧИНИ, 18 

200,0 

 

 

 

200,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БУДІВНИЦТВО СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСУ В ПАРКУ КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ "ПАРТИЗАНСЬКА СЛАВА" НА ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКІЙ, 60 

1041,2 

 

 

 

1041,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за роботи, виконані в 2007 році 

177,4 

 

 

 

177,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ДЮСШ N 15 НА ВУЛ. МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО, 7-Г 

25,0 

 

 

 

25,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за роботи, виконані в 2007 році 

607,4 

 

 

 

607,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 

500,0 

 

 

 

500,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОГО КОМПЛЕКСУ НА ВУЛ. РАЙДУЖНІЙ, 33-А 

500,0 

 

 

 

500,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

250982,9 

248556,8 

219041,3 

99,0 

91219,0 

88794,2 

68326,0 

97,3 

151715,0 

151713,7 

142666,4 

100,0 

8048,9 

8048,9 

8048,9 

100,0 

крім того, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фінансування витрат 

92128,6 

74444,9 

57932,3 

80,8 

 

 

 

 

92128,6 

74444,9 

57932,3 

80,8 

 

 

 

 

оплата за роботи, виконані в 2007 році 

1021,6 

 

1021,6 

 

 

 

 

 

1021,6 

 

1021,6 

 

 

 

 

 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

32635,4 

30251,2 

21538,5 

92,7 

11246,0 

8861,8 

8792,3 

78,8 

20731,0 

20731,0 

12087,8 

100,0 

658,4 

658,4 

658,4 

100,0 

крім того, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фінансування витрат 

92128,6 

74444,9 

57932,3 

80,8 

 

 

 

 

92128,6 

74444,9 

57932,3 

80,8 

 

 

 

 

ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО 

29181,7 

29181,7 

20538,5 

100,0 

7792,3 

7792,3 

7792,3 

100,0 

20731,0 

20731,0 

12087,8 

100,0 

658,4 

658,4 

658,4 

100,0 

крім того, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фінансування витрат 

92128,6 

74444,9 

57932,3 

80,8 

 

 

 

 

92128,6 

74444,9 

57932,3 

80,8 

 

 

 

 

Ж/М В.-ТРОЄЩИНА, 14 М-Н, ДІЛ. 45, 46, 48 

19282,8 

19282,8 

19282,8 

100,0 

7792,3 

7792,3 

7792,3 

100,0 

10832,1 

10832,1 

10832,1 

100,0 

658,4 

658,4 

658,4 

100,0 

Ж/Б 1 

7792,3 

7792,3 

7792,3 

100,0 

7792,3 

7792,3 

7792,3 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ж/Б 2 

11490,5 

11490,5 

11490,5 

100,0 

 

 

 

 

10832,1 

10832,1 

10832,1 

100,0 

658,4 

658,4 

658,4 

100,0 

ОКРЕМО РОЗТАШОВАНІ ЖИТЛОВІ БУДИНКИ 

9898,9 

9898,9 

1255,7 

100,0 

 

 

 

 

9898,9 

9898,9 

1255,7 

100,0 

 

 

 

 

крім того, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фінансування витрат 

92128,6 

74444,9 

57932,3 

80,8 

 

 

 

 

92128,6 

74444,9 

57932,3 

80,8 

 

 

 

 

БУДІВНИЦТВО КВАРТИР ДЛЯ СОЦІАЛЬНО НЕЗАХИЩЕНИХ ВЕРСТВ НАСЕЛЕННЯ НА УМОВАХ ПАЙОВОЇ УЧАСТІ 

9898,9 

9898,9 

1255,7 

100,0 

 

 

 

 

9898,9 

9898,9 

1255,7 

100,0 

 

 

 

 

КОМПЕНСАЦІЯ НА ЗДЕШЕВЛЕННЯ ВАРТОСТІ ЖИТЛА ТА НА ПОГАШЕННЯ ВІДСОТКІВ ЗА КОРИСТУВАННЯ ІПОТЕЧНИМИ КРЕДИТАМИ НА БУДІВНИЦТВО (РЕКОНСТРУКЦІЮ) ЖИТЛА ДЛЯ МОЛОДИХ СІМЕЙ ТА ОДИНОКИХ МОЛОДИХ ГРОМАДЯН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, фінансування витрат 

38160,0 

37709,6 

35508,1 

98,8 

 

 

 

 

38160,0 

37709,60 

35508,1 

98,8 

 

 

 

 

КОМПЕНСАЦІЯ НА ЗДЕШЕВЛЕННЯ ВАРТОСТІ ЖИТЛА ТА НА ПОГАШЕННЯ ВІДСОТКІВ ЗА КОРИСТУВАННЯ ІПОТЕЧНИМИ КРЕДИТАМИ НА ПРИДБАННЯ (БУДІВНИЦТВО) ЖИТЛА ДЛЯ БАГАТОДІТНИХ СІМЕЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, фінансування витрат 

17233,3 

 

 

 

 

 

 

 

17233,3 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИДБАННЯ КВАРТИР ДЛЯ СОЦІАЛЬНО НЕЗАХИЩЕНИХ ВЕРСТВ НАСЕЛЕННЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, фінансування витрат 

36735,3 

36735,3 

22424,2 

100,0 

 

 

 

 

36735,3 

36735,30 

22424,2 

100,0 

 

 

 

 

КОМУНАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО 

3453,7 

1069,5 

1000,0 

31,0 

3453,7 

1069,5 

1000,0 

31,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЗАМАЙДАНЧИКОВІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ ТА БЛАГОУСТРІЙ, ТРОЄЩИНА 14 М-Н, ДІЛ. 45, 46, 48 

3453,7 

1069,5 

1000,0 

31,0 

3453,7 

1069,5 

1000,0 

31,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД" 

404,0 

404,0 

 

100,0 

 

 

 

 

404,0 

404,0 

 

100,0 

 

 

 

 

ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО 

404,0 

404,0 

 

100,0 

 

 

 

 

404,0 

404,0 

 

100,0 

 

 

 

 

ОКРЕМО РОЗТАШОВАНІ ЖИТЛОВІ БУДИНКИ 

404,0 

404,0 

 

100,0 

 

 

 

 

404,0 

404,0 

 

100,0 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 

404,0 

404,0 

 

100,0 

 

 

 

 

404,0 

404,0 

 

100,0 

 

 

 

 

Ж/Б НА ВУЛ. УБОРЕВИЧА, 26 

404,0 

404,0 

 

100,0 

 

 

 

 

404,0 

404,0 

 

100,0 

 

 

 

 

КП "ЖИТЛОІНВЕСТБУД - УКБ" 

217943,5 

217901,6 

197502,8 

100,0 

79973,0 

79932,4 

59533,7 

99,9 

130580,0 

130578,7 

130578,6 

100,0 

7390,5 

7390,5 

7390,5 

100,0 

крім того, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за роботи, виконані в 2007 році 

1021,6 

 

1021,6 

 

 

 

 

 

1021,6 

 

1021,6 

 

 

 

 

 

ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО 

96978,1 

96976,8 

96976,7 

100,0 

1207,7 

1207,7 

1207,7 

100,0 

88379,9 

88378,6 

88378,5 

100,0 

7390,5 

7390,5 

7390,5 

100,0 

крім того, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за роботи, виконані в 2007 році 

1021,6 

 

1021,6 

 

 

 

 

 

1021,6 

 

1021,6 

 

 

 

 

 

ОКРЕМО РОЗТАШОВАНІ ЖИТЛОВІ БУДИНКИ 

96978,1 

96976,8 

96976,7 

100,0 

1207,7 

1207,7 

1207,7 

100,0 

88379,9 

88378,6 

88378,5 

100,0 

7390,5 

7390,5 

7390,5 

100,0 

крім того, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за роботи, виконані в 2007 році 

1021,6 

 

1021,6 

 

 

 

 

 

1021,6 

 

1021,6 

 

 

 

 

 

Ж/Б НА ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКІЙ, 15-А 

9641,3 

9641,3 

9641,3 

100,0 

 

 

 

 

9641,3 

9641,3 

9641,3 

100,0 

 

 

 

 

Ж/Б НА ВУЛ. АЛМА-АТИНСЬКІЙ, 39 

19416,9 

19416,9 

19416,9 

100,0 

 

 

 

 

19416,9 

19416,9 

19416,9 

100,0 

 

 

 

 

БАЛЬЗАКА, 4 - 6, СЕКЦІЯ Г 

22251,0 

22249,7 

22249,6 

100,0 

 

 

 

 

14860,5 

14859,2 

14859,1 

100,0 

7390,5 

7390,5 

7390,5 

100,0 

Ж/Б НА ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКІЙ, 54-Б 

462,5 

462,5 

462,5 

100,0 

 

 

 

 

462,5 

462,5 

462,5 

100,0 

 

 

 

 

Ж/Б НА ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКІЙ, ДІЛ. 1 

10861,0 

10861,0 

10861,0 

100,0 

1207,7 

1207,7 

1207,7 

100,0 

9653,3 

9653,3 

9653,3 

100,0 

 

 

 

 

Ж/Б НА ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКІЙ, ДІЛ. 4 

18071,9 

18071,9 

18071,9 

100,0 

 

 

 

 

18071,9 

18071,9 

18071,9 

100,0 

 

 

 

 

Ж/Б НА ВУЛ. ПОЛІСЬКІЙ, 28 

169,4 

169,4 

169,4 

100,0 

 

 

 

 

169,4 

169,4 

169,4 

100,0 

 

 

 

 

Ж/Б НА ВУЛ. РОГОЗІВСЬКІЙ, 1-А 

13450,9 

13450,9 

13450,9 

100,0 

 

 

 

 

13450,9 

13450,9 

13450,9 

100,0 

 

 

 

 

крім того, оплата за роботи, виконані в 2007 році 

1021,6 

 

1021,6 

 

 

 

 

 

1021,6 

 

1021,6 

 

 

 

 

 

Ж/Б НА Ж/М ОСОКОРКИ, 7, 8 М-Н 

2253,2 

2253,2 

2253,2 

100,0 

 

 

 

 

2253,2 

2253,2 

2253,2 

100,0 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 

400,0 

400,0 

400,0 

100,0 

 

 

 

 

400,0 

400,0 

400,0 

100,0 

 

 

 

 

ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО В КВАРТАЛІ, ОБМЕЖЕНОМУ ВУЛИЦЯМИ РОГОЗІВСЬКОЮ, ВОЛХОВСЬКОЮ ТА С. ЛАЗО 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

 

 

 

 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

 

 

 

 

Ж/Б НА Ж/М ЛОЗНЯКИ 4 М-Н, ДІЛ. 36 

300,0 

300,0 

300,0 

100,0 

 

 

 

 

300,0 

300,0 

300,0 

100,0 

 

 

 

 

КОМУНАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО 

34071,5 

34030,9 

17029,3 

99,9 

22771,8 

22731,2 

5729,6 

99,8 

11299,7 

11299,7 

11299,7 

100,0 

 

 

 

 

ОСОКОРКИ-ЦЕНТРАЛЬНІ, 7, 8 ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА 

4852,5 

4852,5 

4423,5 

100,0 

3952,8 

3952,8 

3523,8 

100,0 

899,7 

899,7 

899,7 

100,0 

 

 

 

 

ПОЗНЯКИ, 3 ВУЛИЦІ ТА ПОЗАМАЙДАНЧИКОВІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ ТА ДОРОГИ 

2786,7 

2786,5 

351,0 

100,0 

2786,7 

2786,5 

351,0 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЗНЯКИ, 3 ОЧИСНІ ЗЛИВНІ СПОРУДИ 

223,8 

223,8 

63,5 

100,0 

223,8 

223,8 

63,5 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКА, 15-А, ЗОВНІШНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ 

5301,6 

5262,1 

 

99,3 

5301,6 

5262,1 

 

99,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМУНАЛЬНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ НА ВУЛ. АЛМА-АТИНСЬКІЙ, 39 

1238,3 

1237,4 

 

99,9 

1238,3 

1237,4 

 

99,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТЕРИТОРІЇ ПО ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКІЙ, ДІЛ. 1 - 6 (НА СОЦІАЛЬНЕ ЖИТЛО) 

10400,0 

10400,0 

10400,0 

100,0 

 

 

 

 

10400,0 

10400,0 

10400,0 

100,0 

 

 

 

 

ПОЗАМАЙДАНЧИКОВІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ, ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКА, ДІЛ. 1 - 6 (НА СОЦІАЛЬНЕ ЖИТЛО) 

308,2 

308,2 

308,2 

100,0 

308,2 

308,2 

308,2 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКС ІНЖЕНЕРНИХ РОБІТ, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ БУДІВНИЦТВОМ ЖИЛОГО БУДИНКУ НА ВУЛ. РОГОЗІВСЬКІЙ, 1-А 

8960,4 

8960,4 

1483,1 

100,0 

8960,4 

8960,4 

1483,1 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я 

19938,6 

19938,6 

19438,6 

100,0 

10827,1 

10827,1 

10327,1 

100,0 

9111,5 

9111,5 

9111,5 

100,0 

 

 

 

 

БУДІВНИЦТВО ДИТЯЧОЇ ПОЛІКЛІНІКИ, Ж/М ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА, 23 М-Н 

500,0 

500,0 

 

100,0 

500,0 

500,0 

 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

БУДІВНИЦТВО ДИТЯЧОЇ ПОЛІКЛІНІКИ, Ж/М ПОЗНЯКИ, 3 М-Н, ДІЛ. 19 

19438,6 

19438,6 

19438,6 

100,0 

10327,1 

10327,1 

10327,1 

100,0 

9111,5 

9111,5 

9111,5 

100,0 

 

 

 

 

ОСВІТА 

66955,3 

66955,3 

64058,2 

100,0 

45166,4 

45166,4 

42269,3 

100,0 

21788,9 

21788,9 

21788,9 

100,0 

 

 

 

 

БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ, Ж/М ПОЗНЯКИ, 9 М-Н, ДІЛ. 11 

8386,9 

8386,9 

8386,9 

100,0 

8386,9 

8386,9 

8386,9 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

БУДІВНИЦТВО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ. РАДУНСЬКІЙ, Ж/М ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА, 24 М-Н, ДІЛ. 29 

550,0 

550,0 

77,3 

100,0 

550,0 

550,0 

77,3 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

БУДІВНИЦТВО ДИТЯЧОГО САДКА-ШКОЛИ, Ж/М ПОЗНЯКИ, 3 М-Н, ДІЛ. 17 

13493,8 

13493,8 

13493,8 

100,0 

 

 

 

 

13493,8 

13493,8 

13493,8 

100,0 

 

 

 

 

БУДІВНИЦТВО ДИТЯЧОГО САДКА, Ж/М ПОЗНЯКИ, 3 М-Н, ДІЛ. 17-А 

24846,5 

24846,5 

24846,5 

100,0 

17354,1 

17354,1 

17354,1 

100,0 

7492,4 

7492,4 

7492,4 

100,0 

 

 

 

 

БУДІВНИЦТВО ДИТЯЧОГО САДКА, ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКА, ДІЛ. 7 (ПІД СОЦІАЛЬНЕ ЖИТЛО) 

15878,1 

15878,1 

15878,1 

100,0 

15075,4 

15075,4 

15075,4 

100,0 

802,7 

802,7 

802,7 

100,0 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 

3800,0 

3800,0 

1375,6 

100,0 

3800,0 

3800,0 

1375,6 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ З БАСЕЙНОМ, Ж/М ОСОКОРКИ, 11 М-Н, ДІЛ. 26, 26-А 

150,0 

150,0 

5,0 

100,0 

150,0 

150,0 

5,0 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ З БАСЕЙНОМ, Ж/М ПОЗНЯКИ, 8 М-Н, ДІЛ. 40 

950,0 

950,0 

251,3 

100,0 

950,0 

950,0 

251,3 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ З БАСЕЙНОМ, Ж/М ПОЗНЯКИ, 4 М-Н, ДІЛ. 33, 35 

550,0 

550,0 

251,3 

100,0 

550,0 

550,0 

251,3 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

БУДІВНИЦТВО ДИТЯЧОГО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ, Ж/М ОСОКОРКИ, 11 М-Н, ДІЛ. 24 

550,0 

550,0 

206,2 

100,0 

550,0 

550,0 

206,2 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

БУДІВНИЦТВО ДИТЯЧОГО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ, Ж/М ОСОКОРКИ, 11 М-Н, ДІЛ. 25 

550,0 

550,0 

208,6 

100,0 

550,0 

550,0 

208,6 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

БУДІВНИЦТВО ДИТЯЧОГО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ, Ж/М ПОЗНЯКИ, 8 М-Н, ДІЛ. 38 

650,0 

650,0 

156,6 

100,0 

650,0 

650,0 

156,6 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

БУДІВНИЦТВО ДИТЯЧОГО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ, Ж/М ПОЗНЯКИ, 4 М-Н, ДІЛ. 36 

400,0 

400,0 

296,6 

100,0 

400,0 

400,0 

296,6 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТУ 

2966884,8 

2301150,2 

2024100,3 

77,6 

1971002,6 

1583966,9 

1171313,2 

80,4 

50060,0 

50060,0 

50060,0 

100,0 

945822,2 

661820,8 

802727,1 

70,0 

у тому числі: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поточні капітальні вкладення 

2646490,4 

2035175,5 

2024100,3 

76,9 

1710330,4 

1323294,7 

1171313,2 

77,4 

50060,0 

50060,0 

50060,0 

100,0 

886100,0 

661820,8 

802727,1 

74,7 

залишок коштів з 2007 року 

320394,4 

260672,2 

 

81,4 

260672,2 

260672,2 

 

100,0 

 

 

 

 

59722,2 

 

 

 

крім того, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за роботи, виконані в 2007 році 

30147,1 

 

1241,5 

 

30147,1 

 

1241,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за роботи, виконані в минулі роки 

142,7 

 

 

 

142,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

погашення кредиту 

4500,0 

 

4500,0 

 

4500,0 

 

4500,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВПАСТРАНС" 

491100,2 

232841,2 

291793,9 

47,4 

392900,2 

185125,1 

223912,9 

47,1 

 

 

 

 

98200,0 

47716,1 

67881,0 

48,6 

крім того, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за роботи, виконані в 2007 році 

19914,4 

 

750,0 

 

19914,4 

 

750,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

погашення кредиту 

4500,0 

 

4500,0 

 

4500,0 

 

4500,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМУНАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО 

491100,2 

232841,2 

291793,9 

47,4 

392900,2 

185125,1 

223912,9 

47,1 

 

 

 

 

98200,0 

47716,1 

67881,0 

48,6 

крім того, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за роботи, виконані в 2007 році 

19914,4 

 

750,0 

 

19914,4 

 

750,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

погашення кредиту 

4500,0 

 

4500,0 

 

4500,0 

 

4500,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРОЛЕЙБУСНА ЛІНІЯ ВІД АМУРСЬКОЇ ПЛОЩІ ПО ВУЛИЦЯХ О. ТРУТЕНКА, АКАДЕМІКА ВІЛЬЯМСА, МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО ДО ВУЛ. В. КАСІЯНА 

8126,4 

6628,0 

4239,0 

81,6 

8126,4 

6628,0 

4239,0 

81,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за роботи, виконані в 2007 році 

2194,6 

 

 

 

2194,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРОЛЕЙБУСНА ЛІНІЯ ПО ВУЛ. ГОРЬКОГО - ВОЛОДИМИРСЬКІЙ - ЛИБІДСЬКІЙ ПЛОЩІ 

4000,0 

3700,0 

 

92,5 

4000,0 

3700,0 

 

92,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНИХ ПЕРЕЇЗДІВ В МІСЦЯХ ПЕРЕТИНУ З ПРОЇЖДЖОЮ ЧАСТИНОЮ ВУЛИЧНО-ШЛЯХОВОЇ МЕРЕЖІ М. КИЄВА 

1952,0 

560,0 

 

28,7 

1952,0 

560,0 

 

28,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ФУНІКУЛЕРА 

500,0 

232,5 

 

46,5 

500,0 

232,5 

 

46,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКСНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІНІЇ ШВИДКІСНОГО ТРАМВАЮ ВІД ВУЛ. СТАРОВОКЗАЛЬНОЇ ДО ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ 

127966,7 

81312,8 

109643,5 

63,5 

127966,7 

81312,8 

109643,5 

63,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за роботи, виконані в 2007 році 

5130,7 

 

 

 

5130,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИДБАННЯ РУХОМОГО СКЛАДУ ТА ОБЛАДНАННЯ 

297180,9 

131190,5 

172310,2 

44,1 

213980,9 

83474,4 

104429,2 

39,0 

 

 

 

 

83200,0 

47716,1 

67881,0 

57,4 

крім того, оплата за роботи, виконані в 2007 році 

11289,1 

 

 

 

11289,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, погашення кредиту 

4500,0 

 

4500,0 

 

4500,0 

 

4500,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВПРОВАДЖЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРОЇЗДУ ТА ОБЛІКУ ПАСАЖИРІВ В МІСЬКОМУ НАЗЕМНОМУ ПАСАЖИРСЬКОМУ ТРАНСПОРТІ 

10000,0 

1500,0 

1500,0 

15,0 

10000,0 

1500,0 

1500,0 

15,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 

26374,2 

7717,4 

4101,2 

29,3 

26374,2 

7717,4 

4101,2 

29,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за роботи, виконані в 2007 році 

1300,0 

 

750,0 

 

1300,0 

 

750,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БУДІВНИЦТВО ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛІНІЇ НА ТРАНПОРТНІЙ РОЗВ'ЯЗЦІ ВУЛ. БОГАТИРСЬКА - ПЕТРІВКА 

350,0 

115,6 

115,6 

33,0 

350,0 

115,6 

115,6 

33,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРОЛЕЙБУСНА ЛІНІЯ ПО ВУЛ. СТАРОНАВОДНИЦЬКІЙ 

877,5 

238,1 

 

27,1 

877,5 

238,1 

 

27,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНИХ ЛІНІЙ З Ж/М ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА ДО ЗАЛІЗНИЧНОГО ВОКЗАЛУ "ДАРНИЦЯ" 

3150,0 

842,2 

842,2 

26,7 

3150,0 

842,2 

842,2 

26,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ НА ДІЛЯНЦІ ВІД РОЗВОРОТНОГО ТРАМВАЙНОГО КІЛЬЦЯ НА ПРОСП. ВІДРАДНОМУ ДО СТ. М "ЛУК'ЯНІВСЬКА" 

1650,0 

330,1 

330,1 

20,0 

1650,0 

330,1 

330,1 

20,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

БУДІВНИЦТВО ТРАМВАЙНОЇ ПОВОРОТНОЇ КРИВОЇ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКОЇ ТА ВУЛ. ДОБРИНІНСЬКОЇ 

467,7 

121,8 

21,8 

26,0 

467,7 

121,8 

21,8 

26,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛ. АЛМА-АТИНСЬКІЙ 

1088,0 

352,1 

 

32,4 

1088,0 

352,1 

 

32,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРАМВАЙНА ЛІНІЯ ВІД ПРОСП. ВІДРАДНОГО ДО ВУЛ. СИМИРЕНКА 

1250,0 

 

 

 

1250,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за роботи, виконані в 2007 році 

750,0 

 

750,0 

 

750,0 

 

750,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛ. ГЛИБОЧИЦЬКІЙ 

720,0 

538,6 

 

74,8 

720,0 

538,6 

 

74,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛ. ДМИТРІВСЬКІЙ 

720,0 

472,0 

268,6 

65,6 

720,0 

472,0 

268,6 

65,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНИХ РОЗВОРОТНИХ КІЛЕЦЬ НА КОНТРАКТОВІЙ ПЛОЩІ 

1707,0, 

347,0 

94,4 

20,3 

1707,0 

347,0 

94,4 

20,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. МІСЬКОЇ ДО ВУЛ. СЕЛЯНСЬКОЇ У ПУЩІ-ВОДИЦІ 

1650,0 

983,3 

 

59,6 

1650,0 

983,3 

 

59,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛ. ФРУНЗЕ 

3290,0 

611,5 

432,3 

18,6 

3290,0 

611,5 

432,3 

18,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ДІЛЯНКИ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД СТАНЦІЇ "ГНАТА ЮРИ" ДО ВУЛ. СИМИРЕНКА 

5000,0 

2212,2 

1860,2 

44,2 

5000,0 

2212,2 

1860,2 

44,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

БУДІВНИЦТВО ПІДХОДІВ-ПІД'ЇЗДІВ ДО ЗУПИНОЧНИХ ПУНКТІВ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ПІВКІЛЬЦІ У М. КИЄВІ 

250,0 

 

 

 

250,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛАШТУВАННЯ ЗУПИНОК ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ ЕЛЕКТРОННИМИ ІНФОРМАЦІЙНИМИ ТАБЛО ПРИБУТТЯ РУХОМОГО СКЛАДУ З ОБ'ЄКТАМИ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ 

300,0 

 

 

 

300,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗРОБКА СХЕМИ РОЗТАШУВАННЯ ТА ОБЛАШТУВАННЯ ЗУПИНОК ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ 

1524,0 

135,9 

136,0 

8,9 

1524,0 

135,9 

136,0 

8,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТВОРЕННЯ ЦЕНТРУ МОНІТОРИНГУ ЗА ЯКІСТЮ НАДАННЯ ПОСЛУГ НА КОМУНАЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ (КП "КИЇВПАСТРАНС") 

1000,0 

 

 

 

1000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БУДІВНИЦТВО АВТОНОМНОЇ ГАЗОВОЇ КОТЕЛЬНІ В ТРАМВАЙНОМУ ДЕПО ІМ. ШЕВЧЕНКА НА ПРОСП. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА 

380,0 

 

 

 

380,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за роботи, виконані в 2007 році 

550,0 

 

 

 

550,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТВОРЕННЯ ЦЕНТРУ ДІАГНОСТИКИ, ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ РУХОМОГО СКЛАДУ В АВТОБУСНОМУ ПАРКУ N 6 НА ВУЛ. ПОЛЯРНІЙ, 20 

1000,0 

417,0 

 

41,7 

1000,0 

417,0 

 

41,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ МІСЬКИХ ПАСАЖИРОПЕРЕВЕЗЕНЬ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ 

15000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15000,0 

 

 

 

ПРИДБАННЯ РУХОМОГО СКЛАДУ 

15000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15000,0 

 

 

 

КОМУНАЛЬНА КОРПОРАЦІЯ "КИЇВАВТОДОР" 

1191238,2 

864324,7 

698414,4 

72,6 

683956,0 

588029,5 

258148,5 

86,0 

60,0 

60,0 

60,0 

100,0 

507222,2 

276235,2 

440205,9 

54,5 

поточні капітальні вкладення 

870843,8 

603652,5 

698414,4 

69,3 

423283,8 

327357,3 

258148,5 

77,3 

60,0 

60,0 

60,0 

100,0 

447500,0 

276235,2 

440205,9 

61,7 

залишок коштів з 2007 року 

320394,4 

260672,2 

 

81,4 

260672,2 

260672,2 

 

100,0 

 

 

 

 

59722,2 

 

 

 

крім того, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за роботи, виконані в 2007 році 

10232,7 

 

491,5 

 

10232,7 

 

491,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМУНАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО 

1191238,2 

864324,7 

698414,4 

72,6 

683956,0 

588029,5 

258148,5 

86,0 

60,0 

60,0 

60,0 

100,0 

507222,2 

276235,2 

440205,9 

54,5 

поточні капітальні вкладення 

870843,8 

603652,5 

698414,4 

69,3 

423283,8 

327357,3 

258148,5 

77,3 

60,0 

60,0 

60,0 

100,0 

447500,0 

276235,2 

440205,9 

61,7 

залишок коштів з 2007 року 

320394,4 

260672,2 

 

81,4 

260672,2 

260672,2 

 

100,0 

 

 

 

 

59722,2 

 

 

 

крім того, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за роботи, виконані в 2007 році 

10232,7 

 

491,5 

 

10232,7 

 

491,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БУДІВНИЦТВО АВТОДОРОГИ "ІРПІНЬ-КИЇВ" 

100,0 

 

 

 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА КИЇВСЬКОМУ ПІВКІЛЬЦІ НА ДІЛЯНЦІ КМ 12 + 240-КМ 14 + 360 (ЖУЛЯНСЬКИЙ ШЛЯХОПРОВІД) 

4938,1 

912,5 

710,2 

18,5 

4938,1 

912,5 

710,2 

18,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕКЛАДКА МЕРЕЖ, II П.К. ПО ВЕЛИКІЙ ОКРУЖНІЙ ДОРОЗІ ВІД ГОСТОМЕЛЬСЬКОГО ШОСЕ ДО ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЇ 

1308,5 

1085,5 

126,3 

83,0 

1308,5 

1085,5 

126,3 

83,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за роботи, виконані в 2007 році 

891,5 

 

 

 

891,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОСП. ВОЗЗ'ЄДНАННЯ ВІД МОСТУ ІМ. Є. О. ПАТОНА ДО ЛЕНІНГРАДСЬКОЇ ПЛОЩІ (I ТА II ЧЕРГИ) 

3526,7 

37,3 

 

1,1 

3526,7 

37,3 

 

1,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОСП. ГАГАРІНА З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ БІЛЯ СТАНЦІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ "ЧЕРНІГІВСЬКА" З ДЕМОНТАЖЕМ ТРАМВАЙНОЇ КОЛІЇ ПО ПРОСП. ГАГАРІНА (II ЧЕРГА) 

1559,3 

 

 

 

1559,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ДНІПРОВСЬКОЇ НАБЕРЕЖНОЇ ТА ПРОСП. ВОЗЗ'ЄДНАННЯ 

24500,0 

14984,9 

19500,0 

61,2 

5000,0 

 

 

 

 

 

 

 

19500,0 

14984,9 

19500,0 

76,8 

БУДІВНИЦТВО ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКОЇ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ХАРКІВСЬКОГО ШОСЕ ДО ВУЛ. ТЕПЛОВОЗНОЇ ТА НА ДІЛЯНЦІ ВІД ЗАЛІЗНИЧНИХ КОЛІЙ ДО ДНІПРОВСЬКОЇ НАБЕРЕЖНОЇ ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКОЇ ВІД ВУЛ. ТЕПЛОВОЗНОЇ ДО ЗАЛІЗНИЧНИХ КОЛІЙ 

32951,9 

23654,2 

7547,0 

71,8 

32951,9 

23654,2 

7547,0 

71,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за роботи, виконані в 2007 році 

491,5 

 

491,5 

 

491,5 

 

491,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. КІРОВОГРАДСЬКОЇ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. ГРІНЧЕНКА ДО ПРОСП. ЧЕРВОНОЗОРЯНОГО 

219,6 

219,5 

 

100,0 

219,6 

219,5 

 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за роботи, виконані в 2007 році 

1920,4 

 

 

 

1920,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОДОВЖЕННЯ ВУЛ. КУРЕНІВСЬКОЇ ВІД ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЇ ДО ВУЛ. ЄРМАКА 

1871,7 

 

 

 

1871,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ЛЕНІНГРАДСЬКІЙ ПЛОЩІ 

21110,6 

10793,3 

14316,6 

51,1 

1110,6 

1110,7 

1110,7 

100,0 

 

 

 

 

20000,0 

9682,6 

13205,9 

48,4 

крім того, оплата за роботи, виконані в 2007 році 

250,7 

 

 

 

250,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА МОСКОВСЬКІЙ ПЛОЩІ 

140600,0 

85939,6 

132000,0 

61,1 

40600,0 

31831,0 

32000,0 

78,4 

 

 

 

 

100000,0 

54108,6 

100000,0 

54,1 

БУДІВНИЦТВО АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ ВІД ХАРКІВСЬКОЇ ПЛОЩІ ДО СТАНЦІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ "ЧЕРВОНИЙ ХУТІР" 

17700,0 

17377,2 

15527,4 

98,2 

17700,0 

17377,2 

15527,4 

98,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. ЩУСЄВА З ВУЛ. ТИРАСПОЛЬСЬКОЮ БІЛЯ СТ. М. "СИРЕЦЬКА" З БУДІВНИЦТВОМ ПІДЗЕМНОГО ПІШОХІДНОГО ПЕРЕХОДУ 

12999,8 

12278,8 

8700,7 

94,5 

12999,8 

12278,8 

8700,7 

94,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за роботи, виконані в 2007 році 

144,7 

 

 

 

144,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАДЗЕМНИЙ ПІШОХІДНИЙ ПЕРЕХІД НА БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДІВ В РАЙОНІ ВУЛ. СТРУТИНСЬКОГО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за роботи, виконані в 2007 році 

30,0 

 

 

 

30,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИДБАННЯ КОМУНАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ 

31800,0 

31218,6 

18711,2 

98,2 

31800,0 

31218,6 

18711,2 

98,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО 

855394,4 

639939,1 

463487,6 

74,8 

495672,2 

449980,0 

163487,6 

90,8 

 

 

 

 

359722,2 

189959,1 

300000,0 

52,8 

поточні капітальні вкладення 

535000,0 

379266,9 

463487,6 

70,9 

235000,0 

189307,8 

163487,6 

80,6 

 

 

 

 

300000,0 

189959,1 

300000,0 

63,3 

залишок коштів з 2007 року 

320394,4 

260672,2 

 

81,4 

260672,2 

260672,2 

 

100,0 

 

 

 

 

59722,2 

 

 

 

крім того, оплата за роботи, виконані в 2007 році 

1875,7 

 

 

 

1875,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНИХ ТЕРМІНАЛІВ НА ОСНОВНИХ В'ЇЗДАХ В М. КИЇВ 

250,0 

 

 

 

250,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕСТАВРАЦІЯ (РЕАБІЛІТАЦІЯ) СХОДІВ ДО ПАМ'ЯТНИКА МАГДЕБУРЗЬКОМУ ПРАВУ (ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за роботи, виконані в 2007 році 

544,9 

 

 

 

544,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТВОРЕННЯ ЦЕНТРІВ МОНІТОРИНГУ ЗА ЯКІСТЮ НАДАННЯ ПОСЛУГ В КОМУНАЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ (КК "КИЇВАВТОДОР") 

500,0 

500,0 

 

100,0 

500,0 

500,0 

 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

БУДІВНИЦТВО ДРЕНАЖНОЇ СИСТЕМИ БУДИНКУ ФЛІГЕЛЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ МУЗИЧНОЇ АКАДЕМІЇ УКРАЇНИ ІМ. П. І. ЧАЙКОВСЬКОГО (ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКА, 4-А) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за роботи, виконані в 2007 році 

73,3 

 

 

 

73,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 

39907,6 

25384,2 

17787,4 

63,6 

31847,6 

17824,2 

10227,4 

56,0 

60,0 

60,0 

60,0 

100,0 

8000,0 

7500,0 

7500,0 

93,8 

крім того, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за роботи, виконані в 2007 році 

4010,0 

 

 

 

4010,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БУДІВНИЦТВО ВЕЛИКОЇ ОКРУЖНОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. РОКОССОВСЬКОГО ДО ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЇ 

500,0 

 

 

 

500,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БУДІВНИЦТВО ДОРОГИ ВІД МОСТА ІМ. Є. О. ПАТОНА ДО МОСКОВСЬКОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО З БУДІВНИЦТВОМ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ З ПОДІЛЬСЬКИМ МОСТОВИМ ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО 

1000,0 

 

 

 

1000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БУДІВНИЦТВО З'ЇЗДІВ З ВУЛ. САПЕРНО-СЛОБІДСЬКОЇ НА СТОЛИЧНЕ ШОСЕ 

700,0 

 

 

 

700,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ БІЛЯ СТАНЦІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ "ДНІПРО" 

3626,0 

2346,5 

1249,3 

64,7 

3626,0 

2346,5 

1249,3 

64,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ МОСТА ІМ. Є. О. ПАТОНА ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО (ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ) 

300,0 

197,3 

 

65,8 

300,0 

197,3 

 

65,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ ВІД ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКОЇ ДО ВУЛ. ГОЛОСІЇВСЬКОЇ 

1000,0 

1000,0 

1100,0 

100,0 

1000,0 

1000,0 

1100,0 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за роботи, виконані в 2007 році 

500,0 

 

 

 

500,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОСП. БАЖАНА 

1000,0 

925,5 

700,0 

92,6 

1000,0 

925,5 

700,0 

92,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за роботи, виконані в 2007 році 

500,0 

 

 

 

500,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ БРОВАРСЬКОГО ПРОСПЕКТУ ВІД МОСТУ МЕТРО ДО СТАНЦІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ "ЛІВОБЕРЕЖНА" З ОРГАНІЗАЦІЄЮ ЗАЇЗДУ НА ВУЛ. Р. ОКІПНОЇ 

200,0 

 

 

 

200,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ГОРЬКОГО ВІД ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО ДО ЛИБІДСЬКОЇ ПЛОЩІ 

1900,0 

1449,0 

900,0 

76,3 

1900,0 

1449,0 

900,0 

76,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за роботи, виконані в 2007 році 

500,0 

 

 

 

500,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ДМИТРІВСЬКОЇ 

1000,0 

500,0 

 

50,0 

1000,0 

500,0 

 

50,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

БУДІВНИЦТВО АВДОРОГИ ДЛЯ З'ЄДНАННЯ ВУЛ. О. ДОВБУША З ВУЛ. БУТЛЄРОВА ТА ВУЛ. ЧЕРВОНОГВАРДІЙСЬКОЮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за роботи, виконані в 2007 році 

50,0 

 

 

 

50,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БУДІВНИЦТВО ПОДОВЖЕННЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ШОСЕ ВЗДОВЖ ЗАЛІЗНИЦІ ДО ВУЛ. ПАНАСА ЛЮБЧЕНКА З ВИХОДОМ НА ВУЛ. БОЖЕНКА 

310,0 

310,0 

310,0 

100,0 

250,0 

250,0 

250,0 

100,0 

60,0 

60,0 

60,0 

100,0 

 

 

 

 

крім того, оплата за роботи, виконані в 2007 році 

500,0 

 

 

 

500,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПРИМИКАННІ ПРОСП. НАУКИ ДО СТОЛИЧНОГО ШОСЕ 

1700,0 

1000,6 

600,0 

58,9 

1700,0 

1000,6 

600,0 

58,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОСП. ПЕРЕМОГИ 

2000,0 

1566,0 

1000,0 

78,3 

2000,0 

1566,0 

1000,0 

78,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за роботи, виконані в 2007 році 

500,0 

 

 

 

500,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСП. ПЕРЕМОГИ З ВУЛ. ГЕТЬМАНА (ШУЛЯВСЬКИЙ ШЛЯХОПРОВІД) 

3458,8 

908,7 

608,7 

26,3 

3458,8 

908,7 

608,7 

26,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за роботи, виконані в 2007 році 

400,0 

 

 

 

400,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПОШТОВОЇ ПЛОЩІ 

3000,0 

1508,2 

1404,4 

50,3 

3000,0 

1508,2 

1404,4 

50,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИВОКЗАЛЬНОЇ ПЛОЩІ БІЛЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ВОКЗАЛУ "ДАРНИЦЯ" З БУДІВНИЦТВОМ ДВОХ АВТОМОБІЛЬНИХ ТУНЕЛІВ ТА ОДНОГО ТРАМВАЙНОГО ТУНЕЛЮ 

8105,0 

7605,0 

7605,0 

93,8 

105,0 

105,0 

105,0 

100,0 

 

 

 

 

8000,0 

7500,0 

7500,0 

93,8 

крім того, оплата за роботи, виконані в 2007 році 

100,0 

 

 

 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. РАСКОВОЇ ТА БУЛ. ВЕРХОВНОЇ РАДИ ІЗ ЗАЛІЗНИЧНИМИ КОЛІЯМИ НА ДІЛЯНЦІ СТАНЦІЯ "КИЇВ-РУСАНІВКА" - СТАНЦІЯ "КИЇВ-ДНІПРОВСЬКИЙ" 

1395,9 

328,1 

 

23,5 

1395,9 

328,1 

 

23,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОДОВЖЕННЯ ВУЛ. СУЗДАЛЬСЬКОЇ ДО ВУЛ. ВОЛИНСЬКОЇ З БУДІВНИЦТВОМ ШЛЯХОПРОВОДУ ЧЕРЕЗ ЗАЛІЗНИЧНІ КОЛІЇ 

2500,0 

232,5 

 

9,3 

2500,0 

232,5 

 

9,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за роботи, виконані в 2007 році 

100,0 

 

 

 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ТАШКЕНТСЬКОЇ З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ТРАМВАЙНИХ КОЛІЙ 

1625,1 

1110,0 

210,0 

68,3 

1625,1 

1110,0 

210,0 

68,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за роботи, виконані в 2007 році 

210,0 

 

 

 

210,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ В РІЗНИХ РІВНЯХ НА ХАРКІВСЬКІЙ ПЛОЩІ 

3896,8 

3896,8 

1900,0 

100,0 

3896,8 

3896,8 

1900,0 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за роботи, виконані в 2007 році 

450,0 

 

 

 

450,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖІ МІСЬКОЇ ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ НА ТЕРИТОРІЇ, ЩО ПРИЛЯГАЄ ДО СВЯТО-УСПЕНСЬКОЇ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ 

490,0 

300,0 

200,0 

61,2 

490,0 

300,0 

200,0 

61,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за роботи, виконані в 2007 році 

200,0 

 

 

 

200,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗРОБКА ПРОГРАМИ "ЯСКРАВЕ МІСТО" 

200,0 

200,0 

 

100,0 

200,0 

200,0 

 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН" 

1105113,7 

1089112,8 

942652,3 

98,6 

770713,7 

754712,8 

653252,3 

97,9 

 

 

 

 

334400,0 

334400,0 

289400,0 

100,0 

крім того, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

освоєно КВ 

 

18549,2 

 

 

 

18521,7 

 

 

 

 

 

 

 

27,5 

 

 

оплата за роботи, виконані в минулі роки 

142,7 

 

 

 

142,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТРОПОЛІТЕНИ 

1105113,7 

1089112,8 

942652,3 

98,6 

770713,7 

754712,8 

653252,3 

97,9 

 

 

 

 

334400,0 

334400,0 

289400,0 

100,0 

крім того, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

освоєно КВ 

 

18549,2 

 

 

 

18521,7 

 

 

 

 

 

 

 

27,5 

 

 

оплата за роботи, виконані в минулі роки 

142,7 

 

 

 

142,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДРУГИЙ ВИХІД ІЗ СТАНЦІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ "ВОКЗАЛЬНА" 

450,0 

1,2 

 

0,3 

450,0 

1,2 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДРУГИЙ ВИХІД З СТАНЦІЇ "ДАРНИЦЯ" 

 

1,1 

 

 

 

1,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за роботи, виконані в минулі роки 

141,9 

 

 

 

141,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬКА ЛІНІЯ, ДІЛЬНИЦЯ ВІД СТАНЦІЇ "ДОРОГОЖИЧІ" ДО СТАНЦІЇ "СИРЕЦЬ" (НЕДОРОБКИ) 

250,0 

2,9 

 

1,2 

250,0 

2,9 

 

1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬКА ЛІНІЯ, ДІЛЬНИЦЯ ВІД СТАНЦІЇ "ХАРКІВСЬКА" ДО ХАРКІВСЬКОЇ ПЛОЩІ З ЕЛЕКТРОДЕПО "ХАРКІВСЬКЕ", У Т. Ч. СТАНЦІЯ "ВИРЛИЦЯ" (II ЧЕРГА ЕЛЕКТРОДЕПО) 

171950,5 

171950,5 

143466,4 

100,0 

171950,5 

171950,5 

143466,4 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, освоєно КВ 

 

18521,7 

 

 

 

18521,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВПРОВАДЖЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ПРОХОДУ ПАСАЖИРІВ 

9174,0 

2340,1 

1000,0 

25,5 

9174,0 

2340,1 

1000,0 

25,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУРЕНІВСЬКО-ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА ЛІНІЯ, ДІЛЬНИЦЯ ВІД СТАНЦІЇ "КОНТРАКТОВА ПЛОЩА" ДО СТАНЦІЇ "ЛИБІДСЬКА" (ОБСЛУГОВУЮЧІ ПРОЦЕСИ ДОДАТКОВИХ ПРИСТРОЇВ) 

149,2 

56,0 

 

37,5 

149,2 

56,0 

 

37,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за роботи, виконані в минулі роки 

0,8 

 

 

 

0,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУРЕНІВСЬКО-ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА ЛІНІЯ, ДІЛЬНИЦЯ ВІД СТАНЦІЇ "ЛИБІДСЬКА" ДО СТАНЦІЇ "ВИСТАВКОВИЙ ЦЕНТР" (I ЧЕРГА - ДІЛЬНИЦЯ ВІД СТАНЦІЇ "ЛИБІДСЬКА" ДО СТАНЦІЇ "ВАСИЛЬКІВСЬКА") 

882900,0 

882391,2 

771607,8 

99,9 

573500,0 

572991,2 

507207,8 

99,9 

 

 

 

 

309400,0 

309400,0 

264400,0 

100,0 

ПРОВЕДЕННЯ ОБСТЕЖЕНЬ СТАНУ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ ОБ'ЄКТІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (ДОДАТКОВИХ ПРИСТРОЇВ) КУРЕНІВСЬКО-ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКОЇ ЛІНІЇ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЇХ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ 

1400,0 

50,0 

 

3,6 

1400,0 

50,0 

 

3,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДІЛЬНИЦЯ ПОДІЛЬСЬКО-ВИГУРІВСЬКОЇ ЛІНІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ В М. КИЄВІ ВІД СТАНЦІЇ "ГЛИБОЧИЦЬКА" ДО СТАНЦІЇ "РАЙДУЖНА" З ВІДГАЛУЖЕННЯМ У БІК ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА 

25390,0 

25390,0 

25390,0 

100,0 

390,0 

390,0 

390,0 

100,0 

 

 

 

 

25000,0 

25000,0 

25000,0 

100,0 

крім того, освоєно КВ 

 

27,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27,5 

 

 

ДІЛЬНИЦЯ: СТАНЦІЯ "ТРОЄЩИНА" - СТАНЦІЯ "ОСОКОРКИ" (I ЧЕРГА), ДІЛЬНИЦЯ ВІД СТАНЦІЇ "ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКА" ДО СТАНЦІЇ "ПРОСПЕКТ ВАТУТІНА" З I ПУСКОВИМ КОМПЛЕКСОМ ЕЛЕКТРОДЕПО "ТРОЄЩИНА" 

1000,0 

634,8 

 

63,5 

1000,0 

634,8 

 

63,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИДБАННЯ ДЕФЕКТОСКОПНИХ ВІЗКІВ 

150,0 

88,9 

 

59,3 

150,0 

88,9 

 

59,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИДБАННЯ ПРИБИРАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ 

1200,0 

1188,1 

1188,1 

99,0 

1200,0 

1188,1 

1188,1 

99,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО ПОЖЕЖЕГАСІННЯ ТА ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ НА ОБ'ЄКТАХ МЕТРОПОЛІТЕНУ 

2000,0 

39,4 

 

2,0 

2000,0 

39,4 

 

2,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 

9100,0 

4978,6 

 

54,7 

9100,0 

4978,6 

 

54,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬКА ЛІНІЯ МЕТРОПОЛІТЕНУ, ДОДАТКОВИЙ ПАСАЖИРСЬКИЙ ПЕРЕХІД МІЖ СТАНЦІЯМИ "ТЕАТРАЛЬНА" ТА "ЗОЛОТІ ВОРОТА" 

1000,0 

 

 

 

1000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПОРУДЖЕННЯ СТАНЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ "ЛЬВІВСЬКА БРАМА" З БУДІВНИЦТВОМ ВХОДУ 

1500,0 

2,1 

 

0,1 

1500,0 

2,1 

 

0,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУРЕНІВСЬКО-ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА ЛІНІЯ, ДІЛЬНИЦЯ ВІД СТАНЦІЇ "ВИСТАВКОВИЙ ЦЕНТР" ДО ОДЕСЬКОЇ ПЛОЩІ 

5000,0 

4776,5 

 

95,5 

5000,0 

4776,5 

 

95,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПЕРЕСАДОЧНОГО ВУЗЛА МІЖ СТАНЦІЯМИ "МАЙДАН НЕЗАЛЕЖНОСТІ" ТА "ХРЕЩАТИК" З ВСТАНОВЛЕННЯМ 2-Х ТРАВІЛАТОРІВ 

900,0 

 

 

 

900,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТВОРЕННЯ ЦЕНТРУ МОНІТОРИНГУ ЗА ЯКІСТЮ НАДАННЯ ПОСЛУГ НА КОМУНАЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ (КП "КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН") 

500,0 

 

 

 

500,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕО ОРГАНІЗАЦІЇ МІСЬКИХ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ У М. КИЄВІ 

200,0 

200,0 

 

100,0 

200,0 

200,0 

 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВДОРСЕРВІС" 

137637,1 

79206,7 

77628,4 

57,5 

87637,1 

29206,7 

27628,4 

33,3 

50000,0 

50000,0 

50000,0 

100,0 

 

 

 

 

КОМУНАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО 

137637,1 

79206,7 

77628,4 

57,5 

87637,1 

29206,7 

27628,4 

33,3 

50000,0 

50000,0 

50000,0 

100,0 

 

 

 

 

БУДІВНИЦТВО АВТОМАТИЗОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ДОРОЖНІМ РУХОМ НА ВУЛИЧНО-ШЛЯХОВІЙ МЕРЕЖІ М. КИЄВА (ІНФОРМАЦІЙНІ ЕЛЕКТРОННІ ТАБЛО, КЕРОВАНІ ДОРОЖНІ ЗНАКИ, ДЕТЕКТОРИ ТРАНСПОРТУ ТА МЕТЕОНАГЛЯД) 

92700,0 

54286,6 

66601,9 

58,6 

42700,0 

4286,6 

16601,9 

10,0 

50000,0 

50000,0 

50000,0 

100,0 

 

 

 

 

ВЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЇВ ПРИМУСОВОГО ЗНИЖЕННЯ ШВИДКОСТІ РУХУ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ НА ВУЛИЦЯХ І ДОРОГАХ М. КИЄВА 

5600,0 

5476,3 

5084,6 

97,8 

5600,0 

5476,3 

5084,6 

97,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВПРОВАДЖЕННЯ ОДНОСТОРОННЬОГО РУХУ НА ВУЛИЦЯХ М. КИЄВА 

1000,0 

450,0 

450,0 

45,0 

1000,0 

450,0 

450,0 

45,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАМІНА ЛАМПОВИХ СВІТЛОФОРІВ І СВІТЛОФОРНОГО ОБЛАДНАННЯ НА ДОРОГАХ М. КИЄВА 

17080,8 

14815,7 

2500,0 

86,7 

17080,8 

14815,7 

2500,0 

86,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

БУДІВНИЦТВО II ЧЕРГИ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ДОРОЖНІМ РУХОМ (АСКДР) З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ТА РОЗШИРЕННЯМ БУДИНКУ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПУНКТУ КЕРУВАННЯ, ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 54 

3154,5 

3154,5 

2968,3 

100,0 

3154,5 

3154,5 

2968,3 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТОМ МІСТА КИЄВА АСУТ (АСКДР, АСДУ) 

14851,8 

 

 

 

14851,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 

3250,0 

1023,6 

23,6 

31,5 

3250,0 

1023,6 

23,6 

31,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

БУДІВНИЦТВО СТАЦІОНАРНИХ ПРОПУСКНИХ ПУНКТІВ ПЛАТНОГО В'ЇЗДУ ВАНТАЖНОГО ТРАНСПОРТУ ДО М. КИЄВА 

1000,0 

1000,0 

 

100,0 

1000,0 

1000,0 

 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗРОБКА ПРОГРАМИ ОБЛАШТУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ВЕЛОСИПЕДНИХ ДОРІЖОК У М. КИЄВІ 

1500,0 

23,6 

23,6 

1,6 

1500,0 

23,6 

23,6 

1,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗШИРЕННЯ МЕРЕЖІ ВУЛИЦЬ МІСТА КИЄВА З ОДНОСТОРОННІМ РУХОМ ТРАНСПОРТУ 

750,0 

 

 

 

750,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕРЖАВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ГАЛУЗЕВЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ПІВДЕННО-ЗАХІДНА ЗАЛІЗНИЦЯ" 

6000,0 

3442,0 

5240,2 

57,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

6000,0 

3442,0 

5240,2 

57,4 

КОМУНАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО 

6000,0 

3442,0 

5240,2 

57,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

6000,0 

3442,0 

5240,2 

57,4 

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 

6000,0 

3442,0 

5240,2 

57,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

6000,0 

3442,0 

5240,2 

57,4 

БУДІВНИЦТВО ПАСАЖИРСЬКОГО ВОКЗАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ НА СТАНЦІЇ ДАРНИЦЯ (I ЧЕРГА) 

6000,0 

3442,0 

5240,2 

57,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

6000,0 

3442,0 

5240,2 

57,4 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВТРАНСПАРКСЕРВІС" 

35795,6 

8371,1 

8371,1 

23,4 

35795,6 

8371,1 

8371,1 

23,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМУНАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО 

35795,6 

8371,1 

8371,1 

23,4 

35795,6 

8371,1 

8371,1 

23,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИДБАННЯ БЛОКУЮЧИХ ПРИСТРОЇВ ДЛЯ БЛОКУВАННЯ КОЛІС ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 

1000,0 

999,0 

999,0 

99,9 

1000,0 

999,0 

999,0 

99,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИДБАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ АВТОМОБІЛІВ ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ МОБІЛЬНИХ ГРУП З БЛОКУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 

8428,7 

1000,0 

1000,0 

11,9 

8428,7 

1000,0 

1000,0 

11,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИДБАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ АВТОМОБІЛІВ-ЕВАКУАТОРІВ 

18740,9 

 

 

 

18740,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИДБАННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ПАРКОМАТІВ 

5876,0 

5876,0 

5876,0 

100,0 

5876,0 

5876,0 

5876,0 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЛАШТУВАННЯ ПАНДУСНИХ В'ЇЗДІВ ВЗДОВЖ БОРДЮРНОГО КАМЕНЮ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ОБМЕЖУВАЛЬНИХ СТОВПЧИКІВ НА ТРОТУАРНІЙ ЧАСТИНІ ВУЛИЦЬ ПЕРШОЇ ЗОНИ ПАРКУВАННЯ 

1000,0 

496,1 

496,1 

49,6 

1000,0 

496,1 

496,1 

49,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВПОРЯДКУВАННЯ АВТОМОБІЛЬНОГО РУХУ НА АНДРІЇВСЬКОМУ УЗВОЗІ 

250,0 

 

 

 

250,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 

500,0 

 

 

 

500,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТВОРЕННЯ ЦЕНТРУ МОНІТОРИНГУ ЗА ЯКІСТЮ НАДАННЯ ПОСЛУГ НА КОМУНАЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ (КП "КИЇВТРАНСПАРКСЕРВІС") 

500,0 

 

 

 

500,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ 

4305,8 

3077,0 

503,8 

71,5 

4287,4 

3058,6 

485,8 

71,3 

18,4 

18,4 

18,0 

100,0 

 

 

 

 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ 

3305,8 

2615,6 

503,8 

79,1 

3287,4 

2597,2 

485,8 

79,0 

18,4 

18,4 

18,0 

100,0 

 

 

 

 

КУЛЬТУРА 

3305,8 

2615,6 

503,8 

79,1 

3287,4 

2597,2 

485,8 

79,0 

18,4 

18,4 

18,0 

100,0 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ КИЇВСЬКОГО ДРАМАТИЧНОГО ТЕАТРУ НА ПОДОЛІ, АНДРІЇВСЬКИЙ УЗВІЗ, 20 (А, Б) 

2385,8 

2385,8 

385,8 

100,0 

2385,8 

2385,8 

385,8 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 

920,0 

229,8 

118,0 

25,0 

901,6 

211,4 

100,0 

23,4 

18,4 

18,4 

18,0 

100,0 

 

 

 

 

БУДІВНИЦТВО ПРИБУДОВИ ДО ТЕАТРУ ДРАМИ І КОМЕДІЇ (ВИРОБНИЧО-РЕПЕТЕЦІЙНИЙ КОМПЛЕКС) НА ПРОСП. БРОВАРСЬКОМУ, 25 

500,0 

129,9 

118,0 

26,0 

481,6 

111,5 

100,0 

23,2 

18,4 

18,4 

18,0 

100,0 

 

 

 

 

БУДІВНИЦТВО НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОГО МАНЕЖУ ДЛЯ КИЇВСЬКОЇ МУНІЦИПАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ЕСТРАДНОГО ТА ЦИРКОВОГО МИСТЕЦТВ НА ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКІЙ, 88 

420,0 

99,9 

 

23,8 

420,0 

99,9 

 

23,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ "КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТИ" 

1000,0 

461,4 

 

46,1 

1000,0 

461,4 

 

46,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУЛЬТУРА 

1000,0 

461,4 

 

46,1 

1000,0 

461,4 

 

46,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 

1000,0 

461,4 

 

46,1 

1000,0 

461,4 

 

46,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕСТАВРАЦІЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ БУДІВЛІ З ТЕХНІЧНИМ ПЕРЕОСНАЩЕННЯМ І РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ПРИБУДОВИ ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНОГО ЗАКЛАДУ КУЛЬТУРИ "КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТИ" НА ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКІЙ, 53/3 

1000,0 

461,4 

 

46,1 

1000,0 

461,4 

 

46,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РИТУАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

2571,0 

465,4 

30,2 

18,1 

2571,0 

465,4 

30,2 

18,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМУНАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО 

871,0 

45,2 

30,2 

5,2 

871,0 

45,2 

30,2 

5,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО ІСТОРИКО-МЕМОРІАЛЬНОГО ЛУК'ЯНІВСЬКОГО ЗАПОВІДНИКА З КОМПЛЕКСОМ БУДИНКІВ І СПОРУД АДМІНІСТРАТИВНО-
ГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЦЕРКВИ СВЯТОЇ КАТЕРИНИ 

871,0 

45,2 

30,2 

5,2 

871,0 

45,2 

30,2 

5,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОБУТОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ 

1700,0 

420,2 

 

24,7 

1700,0 

420,2 

 

24,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ МІСЬКОГО КРЕМАТОРІЮ НА ВУЛ. БАЙКОВІЙ, 16 (II ЧЕРГА) (ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н) 

1700,0 

420,2 

 

24,7 

1700,0 

420,2 

 

24,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА 

9260,0 

9260,0 

5930,0 

100,0 

9260,0 

9260,0 

5930,0 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за роботи, виконані в 2007 році 

1740,0 

 

1740,0 

 

1740,0 

 

1740,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я 

9260,0 

9260,0 

5930,0 

100,0 

9260,0 

9260,0 

5930,0 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за роботи, виконані в 2007 році 

1740,0 

 

1740,0 

 

1740,0 

 

1740,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БУДІВНИЦТВО СУЧАСНИХ ДИТЯЧИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ У М. КИЄВІ 

9260,0 

9260,0 

5930,0 

100,0 

9260,0 

9260,0 

5930,0 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за роботи, виконані в 2007 році 

1740,0 

 

1740,0 

 

1740,0 

 

1740,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

497070,5 

412179,2 

361752,9 

82,9 

278869,3 

197851,3 

158103,9 

70,9 

103575,0 

99896,1 

89415,1 

96,4 

114626,2 

114431,8 

114233,9 

99,8 

у тому числі: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поточні капітальні вкладення 

495828,6 

410937,3 

361752,9 

82,9 

277825,4 

196807,4 

158103,9 

70,8 

103575,0 

99896,1 

89415,1 

96,4 

114428,2 

114233,8 

114233,9 

99,8 

залишок коштів з 2007 року 

1241,9 

1241,9 

 

100,0 

1043,9 

1043,9 

 

100,0 

 

 

 

 

198,0 

198,0 

 

100,0 

крім того, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за роботи, виконані в 2007 році 

22016,7 

 

8757,8 

 

22016,7 

 

8757,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за роботи, виконані в минулі роки 

1016,0 

 

 

 

1016,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКБ ВАТ "АК "КИЇВВОДОКАНАЛ" 

388130,2 

315607,7 

299872,0 

81,3 

205555,2 

133934,3 

118198,5 

65,2 

68146,8 

67439,6 

67439,6 

99,0 

114428,2 

114233,8 

114233,9 

99,8 

поточні капітальні вкладення 

388102,3 

315579,8 

299872,0 

81,3 

205527,3 

133906,4 

118198,5 

65,2 

68146,8 

67439,6 

67439,6 

99,0 

114428,2 

114233,8 

114233,9 

99,8 

залишок коштів з 2007 року 

27,9 

27,9 

 

100,0 

27,9 

27,9 

 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за роботи, виконані в 2007 році 

7878,4 

 

5749,8 

 

7878,4 

 

5749,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМУНАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО 

388130,2 

315607,7 

299872,0 

81,3 

205555,2 

133934,3 

118198,5 

65,2 

68146,8 

67439,6 

67439,6 

99,0 

114428,2 

114233,8 

114233,9 

99,8 

поточні капітальні вкладення 

388102,3 

315579,8 

299872,0 

81,3 

205527,3 

133906,4 

118198,5 

65,2 

68146,8 

67439,6 

67439,6 

99,0 

114428,2 

114233,8 

114233,9 

99,8 

залишок коштів з 2007 року 

27,9 

27,9 

 

100,0 

27,9 

27,9 

 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за роботи, виконані в 2007 році 

7878,4 

 

5749,8 

 

7878,4 

 

5749,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БОРТНИЦЬКА СТАНЦІЯ АЕРАЦІЇ 

6535,9 

1858,9 

935,9 

28,4 

6535,9 

1858,9 

935,9 

28,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за роботи, виконані в 2007 році 

64,1 

 

64,1 

 

64,1 

 

64,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ВИДАЛЕННЯ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК І ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ БОРТНИЦЬКОЇ СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ 

6535,9 

1858,9 

935,9 

28,4 

6535,9 

1858,9 

935,9 

28,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за роботи, виконані в 2007 році 

64,1 

 

64,1 

 

64,1 

 

64,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕСНЯНСЬКА ВОДОПРОВІДНА СТАНЦІЯ 

6101,8 

4425,1 

1748,6 

72,5 

6101,8 

4425,1 

1748,6 

72,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за роботи, виконані в 2007 році 

674,2 

 

 

 

674,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВОДОПРОВІДНА СТАНЦІЯ N 1 ДЕСНЯНСЬКОЇ ВОДОПРОВІДНОЇ СТАНЦІЇ 

3876,0 

2868,4 

1664,4 

74,0 

3876,0 

2868,4 

1664,4 

74,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ЧЕТВЕРТОГО РЕЗЕРВУАРУ НС ТРЕТЬОГО ПІДЙОМУ ДЕСНЯНСЬКОЇ ВОДОПРОВІДНОЇ СТАНЦІЇ ПО ВУЛ. СІЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ 

1325,8 

1161,1 

 

87,6 

1325,8 

1161,1 

 

87,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за роботи, виконані в 2007 році 

674,2 

 

 

 

674,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ХЛОРНОГО ГОСПОДАРСТВА ДЕСНЯНСЬКОЇ ВОДОПРОВІДНОЇ СТАНЦІЇ НА ПРОСП. А. НАВОЇ, 1-А 

900,0 

395,6 

84,2 

44,0 

900,0 

395,6 

84,2 

44,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНІПРОВСЬКА ВОДОПРОВІДНА СТАНЦІЯ 

1019,5 

275,8 

200,0 

27,1 

1019,5 

275,8 

200,0 

27,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 

1019,5 

275,8 

200,0 

27,1 

1019,5 

275,8 

200,0 

27,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОВНІШНЬОГО ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ 110/35/6 КВ ДНІПРОВСЬКОЇ ВОДОПРОВІДНОЇ СТАНЦІЇ 

75,8 

75,8 

 

100,0 

75,8 

75,8 

 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗРОБКА ТЕО РЕКОНСТРУКЦІЇ ДНІПРОВСЬКОЇ ВОДОПРОВІДНОЇ СТАНЦІЇ 

943,7 

200,0 

200,0 

21,2 

943,7 

200,0 

200,0 

21,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОКРЕМО РОЗТАШОВАНІ ОБ'ЄКТИ КОМУНАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА 

374473,0 

309047,9 

296987,5 

82,5 

191898,0 

127374,5 

115314,0 

66,4 

68146,8 

67439,6 

67439,6 

99,0 

114428,2 

114233,8 

114233,9 

99,8 

крім того, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за роботи, виконані в 2007 році 

7140,1 

 

5685,7 

 

7140,1 

 

5685,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА КАНАЛІЗУВАННЯ МАЛОПОВЕРХОВОЇ ЗАБУДОВИ РАЙОНУ БІЛИЧІ ТА НОВО-БІЛИЧІ 

13340,4 

12974,8 

11462,3 

97,3 

13340,4 

12974,8 

11462,3 

97,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за роботи, виконані в 2007 році 

78,6 

 

78,6 

 

78,6 

 

78,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ВОДОВОДУ ПО ВУЛ. БІЛИЦЬКІЙ ВІД ВУЛ. ПІВНІЧНО-СИРЕЦЬКОЇ ДО ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКОЇ 

219,6 

66,6 

66,6 

30,3 

219,6 

66,6 

66,6 

30,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за роботи, виконані в 2007 році 

344,2 

 

344,2 

 

344,2 

 

344,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БУДІВНИЦТВО ВОДОВОДУ Д = 900 ММ ВІД ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ ДО ВУЛ. СМІЛЯНСЬКОЇ 

298,0 

164,6 

 

55,2 

298,0 

164,6 

 

55,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

БУДІВНИЦТВО ВОДОПРОВІДНОЇ МАГІСТРАЛІ Д = 900 ММ ВІД ВУЛ. ГЛИБОЧИЦЬКОЇ ДО ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКОЇ 

53871,2 

37569,1 

37551,5 

69,7 

16283,9 

17,6 

 

0,1 

19587,3 

19572,2 

19572,2 

99,9 

18000,0 

17979,3 

17979,3 

99,9 

крім того, оплата за роботи, виконані в 2007 році 

100,9 

 

100,9 

 

100,9 

 

100,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ СПОРУД АРТЕЗІАНСЬКОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ Ж/М ОСОКОРКИ-ПІВНІЧНІ ТА ВОДОПРОВІДНОЇ МАГІСТРАЛІ ПО ПРОСП. ГРИГОРЕНКА (I ЧЕРГА) 

26387,7 

11457,0 

11006,3 

43,4 

16887,7 

1957,0 

1506,3 

11,6 

 

 

 

 

9500,0 

9500,0 

9500,0 

100,0 

крім того, оплата за роботи, виконані в 2007 році 

1704,6 

 

1704,6 

 

1704,6 

 

1704,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕКЛАДЕННЯ ІСНУЮЧОГО ВОДОПРОВОДУ Д = 150 ММ НА ВУЛ. М. СТЕЛЬМАХА ВІД ВУЛ. КРАСИЛІВСЬКОЇ ДО ВУЛ. ЛОМОНОСОВА 

10,1 

0,8 

 

7,9 

10,1 

0,8 

 

7,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за роботи, виконані в 2007 році 

203,2 

 

 

 

203,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АВАРІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ДВОХ НАПІРНИХ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ ТРУБОПРОВОДІВ Д = 1200 ММ ВІД ОБОЛОНСЬКОЇ КНС ДО ГОЛОВНОГО САМОПЛИВНОГО КОЛЕКТОРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за роботи, виконані в 2007 році 

1243,3 

 

 

 

1243,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ВІД МОСТИЦЬКОГО ДО ГОЛОВНОГО МІСЬКОГО (I ЕТАП) 

2500,0 

1500,0 

1500,0 

60,0 

2500,0 

1500,0 

1500,0 

60,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

БУДІВНИЦТВО НАПІРНОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ТРУБОПРОВОДУ ВІД КНС "ПУЩА-ВОДИЦЯ" 

23450,0 

15071,1 

14297,8 

64,3 

17750,0 

9371,1 

8597,8 

52,8 

2200,0 

2200,0 

2200,0 

100,0 

3500,0 

3500,0 

3500,0 

100,0 

БУДІВНИЦТВО ЧУМАКІВСЬКОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д = 1200 ММ 

41091,4 

33733,8 

33569,6 

82,1 

13000,0 

5804,1 

5639,9 

44,6 

9191,4 

9191,4 

9191,4 

100,0 

18900,0 

18738,3 

18738,3 

99,1 

крім того, оплата за роботи, виконані в 2007 році 

1117,4 

 

1117,4 

 

1117,4 

 

1117,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДРУГА НИТКА ГОЛОВНОГО МІСЬКОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА 

77065,2 

77065,2 

74664,4 

100,0 

29837,0 

29837,0 

27436,2 

100,0 

 

 

 

 

47228,2 

47228,2 

47228,2 

100,0 

крім того, оплата за роботи, виконані в 2007 році 

2253,6 

 

2253,6 

 

2253,6 

 

2253,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛІКВІДАЦІЯ АВАРІЇ НА ПОЗНЯКІВСЬКОМУ КАНАЛІЗАЦІЙНОМУ КОЛЕКТОРІ ПО ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКІЙ 

8027,6 

7631,1 

6778,4 

95,1 

4209,1 

3812,6 

2959,9 

90,6 

3818,5 

3818,5 

3818,5 

100,0 

 

 

 

 

ПІВДЕННО-ЗАХІДНИЙ КАНАЛІЗАЦІЙНИЙ КОЛЕКТОР, IV П.К. 

24993,1 

24993,1 

24986,5 

100,0 

17793,1 

17793,1 

17786,5 

100,0 

 

 

 

 

7200,0 

7200,0 

7200,0 

100,0 

ПЕРЕКЛАДКА НАПІРНОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ВІД НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ Ж/М СВЯТОШИН ДО ЧУМАКІВСЬКОГО САМОПЛИВНОГО КОЛЕКТОРА 

17607,5 

12438,0 

12438,1 

70,6 

5150,0 

32,7 

32,7 

0,6 

8757,5 

8716,1 

8716,1 

99,5 

3700,0 

3689,2 

3689,3 

99,7 

РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОЇ НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ "МЕТРОЛОГІЧНА" НА ВУЛ. МЕТРОЛОГІЧНІЙ, 14-Б 

73,0 

 

 

 

73,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за роботи, виконані в 2007 році 

7,9 

 

 

 

7,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПІЩАНОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ВІД ПРОВ. ТБІЛІСЬКОГО ДО ВУЛ. БОРЩАГІВСКОЇ 

5500,0 

5204,3 

4550,0 

94,6 

950,0 

654,3 

 

68,9 

4550,0 

4550,0 

4550,0 

100,0 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПЕРОВСЬКОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д = 1400 ММ 

9610,0 

9484,2 

9204,0 

98,7 

2450,0 

2380,2 

2100,0 

97,2 

7160,0 

7104,0 

7104,0 

99,2 

 

 

 

 

крім того, оплата за роботи, виконані в 2007 році 

11,9 

 

11,9 

 

11,9 

 

11,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д = 1200 ММ ПО ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКІЙ (II ЧЕРГА) 

6920,0 

6894,8 

6866,9 

99,6 

6450,0 

6424,8 

6396,9 

99,6 

470,0 

470,0 

470,0 

100,0 

 

 

 

 

поточні капітальні вкладення 

6892,1 

6866,9 

6866,9 

99,6 

6422,1 

6396,9 

6396,9 

99,6 

470,0 

470,0 

470,0 

100,0 

 

 

 

 

залишок коштів з 2007 року 

27,9 

27,9 

 

100,0 

27,9 

27,9 

 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ПО ВУЛ. КІОТО ВІД КАМЕРИ К-47 ДО НОВО-ДАРНИЦЬКОГО КОЛЕКТОРА 

4009,1 

4002,6 

2338,4 

99,8 

4009,1 

4002,6 

2338,4 

99,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за роботи, виконані в 2007 році 

8,4 

 

8,4 

 

8,4 

 

8,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ПО ПРОСП. ЛІСОВОМУ 

27544,0 

25339,3 

25187,8 

92,0 

12194,0 

9989,3 

9837,8 

81,9 

10750,0 

10750,0 

10750,0 

100,0 

4600,0 

4600,0 

4600,0 

100,0 

РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ПО ВУЛ. ЛУНАЧАРСЬКОГО 

4000,0 

918,7 

917,9 

23,0 

4000,0 

918,7 

917,9 

23,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

БУДІВНИЦТВО НОВОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА НА ВУЛ. СИРЕЦЬКІЙ (I ТА II ЧЕРГИ) 

16718,6 

14191,7 

14188,6 

84,9 

13256,5 

11325,5 

11322,4 

85,4 

1662,1 

1067,4 

1067,4 

64,2 

1800,0 

1798,8 

1798,8 

99,9 

крім того, оплата за роботи, виконані в 2007 році 

66,1 

 

66,1 

 

66,1 

 

66,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 

11236,5 

8347,1 

5412,4 

74,3 

11236,5 

8347,1 

5412,4 

74,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ВОДОПРОВІДНОЇ МАГІСТРАЛІ ПО ВУЛ. ГОРЬКОГО ВІД ВУЛ. ФЕДОРОВА ДО ЛИБІДСЬКОЇ ПЛОЩІ, Д = 600 ММ 

43,0 

 

 

 

43,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БУДІВНИЦТВО ВОДОВІДНОЇ МЕРЕЖІ Д = 1400 ММ ВІД ВУЛ. МАРШАЛА ГРЕЧКА ДО ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ 

470,9 

470,9 

470,9 

100,0 

470,9 

470,9 

470,9 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОХІДНОГО КОЛЕКТОРА ВОДОПРОВОДУ Д = 1400 ММ ВІД СТАНЦІЇ МЕТРО "ДНІПРО" ДО ВУЛ. КІРОВОГРАДСЬКОЇ 

422,1 

323,5 

300,2 

76,6 

422,1 

323,5 

300,2 

76,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕКЛАДКА ВОДОПРОВОДУ Д = 300 ММ ПО ВУЛ. МИШИНА ВІД ВУЛ. МОЛОДОГВАРДІЙСЬКОЇ ДО ВУЛ. ВОЛИНСЬКОЇ 

50,1 

 

 

 

50,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕКЛАДАННЯ ВОДОПРОВІДНОЇ МЕРЕЖІ ПО ВУЛ. ПІВНІЧНО-СИРЕЦЬКІЙ ВІД ВУЛ. БІЛИЦЬКОЇ ДО ВУЛ. МАРШАЛА ГРЕЧКА, 20, Д = 400 ММ 

290,0 

 

 

 

290,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БУДІВНИЦТВО НАПІРНИХ КОЛЕКТОРІВ N 1, 2 КНС "М. БОРЩАГІВКА N 1" (2 НИТКИ) 

402,0 

315,1 

315,1 

78,4 

402,0 

315,1 

315,1 

78,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ НАПІРНОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА N 1 ВІД КНС "М. БОРЩАГІВКА N 2" 

898,4 

752,6 

752,6 

83,8 

898,4 

752,6 

752,6 

83,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ПО ВУЛ. ПРОТАСІВ ЯР ВІД ВУЛ. СОЛОМ'ЯНСЬКОЇ ДО ВУЛ. ГРІНЧЕНКА 

1128,0 

1128,0 

196,7 

100,0 

1128,0 

1128,0 

196,7 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОКЛАДКА КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ПО ВУЛ. СТЕЦЕНКА З МЕТОЮ ЛІКВІДАЦІЇ КНС "НИВКИ" 

5517,0 

4439,5 

2459,4 

80,5 

5517,0 

4439,5 

2459,4 

80,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ПО БУЛЬВ. Л. УКРАЇНКИ 

2015,0 

917,5 

917,5 

45,5 

2015,0 

917,5 

917,5 

45,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМУНАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КИЇВЗЕЛЕНБУД" 

20730,4 

17907,7 

12962,8 

86,4 

20644,7 

17853,4 

12929,8 

86,5 

85,7 

54,3 

33,0 

63,4 

 

 

 

 

крім того, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за роботи, виконані в 2007 році 

1453,0 

 

891,1 

 

1453,0 

 

891,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМУНАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО 

20730,4 

17907,7 

12962,8 

86,4 

20644,7 

17853,4 

12929,8 

86,5 

85,7 

54,3 

33,0 

63,4 

 

 

 

 

крім того, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за роботи, виконані в 2007 році 

1453,0 

 

891,1 

 

1453,0 

 

891,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОКРЕМО РОЗТАШОВАНІ ОБ'ЄКТИ КОМУНАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА 

20730,4 

17907,7 

12962,8 

86,4 

20644,7 

17853,4 

12929,8 

86,5 

85,7 

54,3 

33,0 

63,4 

 

 

 

 

крім того, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за роботи, виконані в 2007 році 

1453,0 

 

891,1 

 

1453,0 

 

891,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЖЕЖНЕ ДЕПО І ДВА ЛІСОВИХ КОРДОНИ ДАРНИЦЬКОГО ЛІСОПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА 

2154,3 

2154,3 

1570,5 

100,0 

2154,3 

2154,3 

1570,5 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за роботи, виконані в 2007 році 

1,5 

 

 

 

1,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ І БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ ПЕРЕМОГИ (I ТА II ЧЕРГА) 

52,7 

21,3 

 

40,4 

 

 

 

 

52,7 

21,3 

 

40,4 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ "НИВКИ" 

215,6 

101,4 

1,0 

47,0 

215,6 

101,4 

1,0 

47,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за роботи, виконані в 2007 році 

0,4 

 

0,4 

 

0,4 

 

0,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІЧНОЇ СЛАВИ НА ВУЛ. СІЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ 

9203,4 

7321,2 

4380,8 

79,5 

9170,4 

7288,2 

4347,8 

79,5 

33,0 

33,0 

33,0 

100,0 

 

 

 

 

крім того, оплата за роботи, виконані в 2007 році 

0,7 

 

0,7 

 

0,7 

 

0,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ (КПІ) 

650,0 

650,0 

632,8 

100,0 

650,0 

650,0 

632,8 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ПАРТИЗАНСЬКОЇ СЛАВИ 

7228,6 

6985,7 

6377,7 

96,6 

7228,6 

6985,7 

6377,7 

96,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за роботи, виконані в 2007 році 

1306,3 

 

800,0 

 

1306,3 

 

800,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ВОЛОДИМИРСЬКА ГІРКА" 

200,0 

12,0 

 

6,0 

200,0 

12,0 

 

6,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЙ, ПРИЛЕГЛИХ ДО ПАРКУ-ПАМ'ЯТКИ САДОВО-ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ "ФЕОФАНІЯ" 

373,6 

370,1 

 

99,1 

373,6 

370,1 

 

99,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 

652,2 

291,7 

 

44,7 

652,2 

291,7 

 

44,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за роботи, виконані в 2007 році 

144,1 

 

90,0 

 

144,1 

 

90,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ ЛІСОВОГО МАСИВУ ТА ПУЩА-ВОДИЦЬКОГО ЛІСНИЦТВА, ЩО ПРИЛЯГАЄ ДО ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ВИНОГРАДАР (СТВОРЕННЯ БУФЕРНОГО ПАРКУ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за роботи, виконані в 2007 році 

54,1 

 

 

 

54,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОЗЕЛЕНЕННЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЙ, ПРИЛЕГЛИХ ДО АВТОДОРОГИ "БОРИСПІЛЬ-КИЇВ" 

592,2 

240,7 

 

40,6 

592,2 

240,7 

 

40,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗРОБКА КОНЦЕПЦІЇ ТА ПРОЕКТУ СТВОРЕННЯ НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ ООН У М. КИЄВІ НА ТЕРИТОРІЇ НАВОДНИЦЬКОГО ПАРКУ 

60,0 

51,0 

 

85,0 

60,0 

51,0 

 

85,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за роботи, виконані в 2007 році 

90,0 

 

90,0 

 

90,0 

 

90,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАТ "СПЕЦ. УПРАВЛІННЯ ПРОТИЗСУВНИХ ПІДЗЕМНИХ РОБІТ" 

13267,6 

10951,5 

8923,4 

82,5 

12967,6 

10651,5 

8623,4 

82,1 

300,0 

300,0 

300,0 

100,0 

 

 

 

 

крім того, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за роботи, виконані в 2007 році 

1769,3 

 

87,9 

 

1769,3 

 

87,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМУНАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО 

13267,6 

10951,5 

8923,4 

82,5 

12967,6 

10651,5 

8623,4 

82,1 

300,0 

300,0 

300,0 

100,0 

 

 

 

 

крім того, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за роботи, виконані в 2007 році 

1769,3 

 

87,9 

 

1769,3 

 

87,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОКРЕМО РОЗТАШОВАНІ ОБ'ЄКТИ КОМУНАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА 

13267,6 

10951,5 

8923,4 

82,5 

12967,6 

10651,5 

8623,4 

82,1 

300,0 

300,0 

300,0 

100,0 

 

 

 

 

крім того, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за роботи, виконані в 2007 році 

1769,3 

 

87,9 

 

1769,3 

 

87,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКС ПРОТИЗСУВНИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ УКРІПЛЕННЯ ДНІПРОВСЬКОГО СХИЛУ БІЛЯ ПІШОХІДНОГО МОСТУ (2 ЗСУВНИЙ ЦИРК) 

7069,4 

5525,6 

4751,3 

78,2 

7069,4 

5525,6 

4751,3 

78,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за роботи, виконані в 2007 році 

1443,3 

 

 

 

1443,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТИЗСУВНІ ЗАХОДИ НА СХИЛАХ БОЖКОВОГО ЯРУ 

1300,0 

1291,3 

1160,0 

99,3 

1300,0 

1291,3 

1160,0 

99,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за роботи, виконані в 2007 році 

132,9 

 

 

 

132,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТИЗСУВНІ ЗАХОДИ НА СХИЛАХ ПАРКУ "ВІЧНОЇ СЛАВИ" 

2000,0 

1834,6 

712,1 

91,7 

2000,0 

1834,6 

712,1 

91,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за роботи, виконані в 2007 році 

87,9 

 

87,9 

 

87,9 

 

87,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТИЗСУВНІ ТА УКРІПЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ НА СХИЛІ НАВКОЛО СВЯТО-МАКАРІВСЬКОЇ ЦЕРКВИ 

498,2 

 

 

 

498,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за роботи, виконані в 2007 році 

1,8 

 

 

 

1,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРІПЛЕННЯ СХИЛУ НАД ПАРКОВОЮ ДОРОГОЮ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ПАРКОВОГО МОСТУ ДО МУЗИЧНОЇ ЕСТРАДИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за роботи, виконані в 2007 році 

3,5 

 

 

 

3,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРІПЛЕННЯ СХИЛУ БІЛЯ БУДІВЛІ НА ВУЛ. НИЖНЬОЮРКІВСЬКІЙ, 53 

2000,0 

2000,0 

2000,0 

100,0 

2000,0 

2000,0 

2000,0 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за роботи, виконані в 2007 році 

99,9 

 

 

 

99,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 

400,0 

300,0 

300,0 

75,0 

100,0 

 

 

 

300,0 

300,0 

300,0 

100,0 

 

 

 

 

УКРІПЛЕННЯ СХИЛУ НА ВУЛ. ГЕРОЇВ ОБОРОНИ, 11 

400,0 

300,0 

300,0 

75,0 

100,0 

 

 

 

300,0 

300,0 

300,0 

100,0 

 

 

 

 

ВАТ "КИЇВСПЕЦТРАНС" 

36571,7 

34855,8 

19992,5 

95,3 

33071,7 

31355,8 

16492,5 

94,8 

3500,0 

3500,0 

3500,0 

100,0 

 

 

 

 

поточні капітальні вкладення 

35555,7 

33839,8 

19992,5 

95,2 

32055,7 

30339,8 

16492,5 

94,6 

3500,0 

3500,0 

3500,0 

100,0 

 

 

 

 

залишок коштів з 2007 року 

1016,0 

1016,0 

 

100,0 

1016,0 

1016,0 

 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за роботи, виконані в 2007 році 

424,7 

 

 

 

424,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за роботи, виконані в минулі роки 

1016,0 

 

 

 

1016,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМУНАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО 

36171,7 

34855,8 

19992,5 

96,4 

32671,7 

31355,8 

16492,5 

96,0 

3500,0 

3500,0 

3500,0 

100,0 

 

 

 

 

поточні капітальні вкладення 

35155,7 

33839,8 

19992,5 

96,3 

31655,7 

30339,8 

16492,5 

95,8 

3500,0 

3500,0 

3500,0 

100,0 

 

 

 

 

залишок коштів з 2007 року 

1016,0 

1016,0 

 

100,0 

1016,0 

1016,0 

 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за роботи, виконані в 2007 році 

424,7 

 

 

 

424,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за роботи, виконані в минулі роки 

1016,0 

 

 

 

1016,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОКРЕМО РОЗТАШОВАНІ ОБ'ЄКТИ КОМУНАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА 

36171,7 

34855,8 

19992,5 

96,4 

32671,7 

31355,8 

16492,5 

96,0 

3500,0 

3500,0 

3500,0 

100,0 

 

 

 

 

крім того, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за роботи, виконані в 2007 році 

424,7 

 

 

 

424,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за роботи, виконані в минулі роки 

1016,0 

 

 

 

1016,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВОДОПОСТАЧАННЯ С. РОМАНКІВ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ 

836,1 

836,1 

423,2 

100,0 

836,1 

836,1 

423,2 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за роботи, виконані в 2007 році 

10,3 

 

 

 

10,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БУДІВНИЦТВО АВТОДОРІГ В С. РОМАНКІВ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ 

3500,0 

3500,0 

3500,0 

100,0 

 

 

 

 

3500,0 

3500,0 

3500,0 

100,0 

 

 

 

 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА НОВЕ БУДІВНИЦТВО АВТОДОРІГ В С. КРЕНИЧІ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ 

2500,0 

2500,0 

2500,0 

100,0 

2500,0 

2500,0 

2500,0 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА НОВЕ БУДІВНИЦТВО АВТОШЛЯХІВ В С. ПІДПРЦІ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ 

749,0 

746,3 

 

99,6 

749,0 

746,3 

 

99,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за роботи, виконані в 2007 році 

1,0 

 

 

 

1,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА НОВЕ БУДІВНИЦТВО АВТОШЛЯХІВ В С. ХОДОСІЇВКА КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ 

750,0 

747,1 

 

99,6 

750,0 

747,1 

 

99,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАРТИ СКЛАДУВАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ВІДХОДІВ НА ПОЛІГОНІ У ВІДПРАЦЬОВАНОМУ ПИРОГІВСЬКОМУ КАР'ЄРІ ГЛИНИ (III ЧЕРГА) 

88,9 

 

 

 

88,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за роботи, виконані в 2007 році 

411,1 

 

 

 

411,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАХОДИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ СХИЛІВ ЗВАЛИЩА В С. ПИРОГІВ 

1499,2 

800,0 

39,1 

53,4 

1499,2 

800,0 

39,1 

53,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за роботи, виконані в 2007 році 

0,8 

 

 

 

0,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИДБАННЯ ТЕХНІКИ ДЛЯ ВАТ "КИЇВСПЕЦТРАНС" 

23700,0 

23700,0 

12600,0 

100,0 

23700,0 

23700,0 

12600,0 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ПОЛІГОНУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ N 5 В С. ПІДПРЦІ 

1998,5 

1526,3 

930,2 

76,4 

1998,5 

1526,3 

930,2 

76,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

поточні капітальні вкладення 

982,5 

510,3 

930,2 

51,9 

982,5 

510,3 

930,2 

51,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

залишок коштів з 2007 року 

1016,0 

1016,0 

 

100,0 

1016,0 

1016,0 

 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за роботи, виконані в 2007 році 

1,5 

 

 

 

1,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за роботи, виконані в минулі роки 

1016,0 

 

 

 

1016,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 

550,0 

500,0 

 

90,9 

550,0 

500,0 

 

90,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВНИХ СТАНЦІЙ 

50,0 

 

 

 

50,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКУЛЬТИВАЦІЯ ПОЛІГОНУ БУДІВЕЛЬНИХ ВІДХОДІВ НА ВУЛ. ЧЕРВОНОПРАПОРНІЙ (I ТА II ЧЕРГИ) 

500,0 

500,0 

 

100,0 

500,0 

500,0 

 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСВІТА 

400,0 

 

 

 

400,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 

400,0 

 

 

 

400,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БУДІВНИЦТВО ПРИБУДОВИ ДО ШКОЛИ В С. ЛІСНИКИ КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ 

400,0 

 

 

 

400,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

37672,6 

32158,5 

20002,2 

85,4 

6130,1 

3556,3 

1859,7 

58,0 

31542,5 

28602,2 

18142,5 

90,7 

 

 

 

 

крім того, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за роботи, виконані в 2007 році 

10491,3 

 

2029,0 

 

10491,3 

 

2029,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМУНАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО 

37672,6 

32158,5 

20002,2 

85,4 

6130,1 

3556,3 

1859,7 

58,0 

31542,5 

28602,2 

18142,5 

90,7 

 

 

 

 

крім того, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за роботи, виконані в 2007 році 

10491,3 

 

2029,0 

 

10491,3 

 

2029,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОКРЕМО РОЗТАШОВАНІ ОБ'ЄКТИ КОМУНАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА 

37672,6 

32158,5 

20002,2 

85,4 

6130,1 

3556,3 

1859,7 

58,0 

31542,5 

28602,2 

18142,5 

90,7 

 

 

 

 

крім того, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за роботи, виконані в 2007 році 

10491,3 

 

2029,0 

 

10491,3 

 

2029,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БУДІВНИЦТВО ВОДОПРОВІДНОЇ МЕРЕЖІ ПО ВУЛ. АЛЬМА-АТИНСЬКІЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за роботи, виконані в 2007 році 

596,1 

 

 

 

596,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БУДІВНИЦТВО ВОДОВОДУ Д = 900 ММ ВІД ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ ДО ВУЛ. СМІЛЯНСЬКОЇ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за роботи, виконані в 2007 році 

1753,1 

 

1753,1 

 

1753,1 

 

1753,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕКЛАДКА НАПІРНОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ВІД НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ Ж/М СВЯТОШИН ДО ЧУМАКІВСЬКОГО САМОПЛИВНОГО КОЛЕКТОРА 

6242,5 

6242,5 

6242,5 

100,0 

 

 

 

 

6242,5 

6242,5 

6242,5 

100,0 

 

 

 

 

крім того, оплата за роботи, виконані в 2007 році 

1492,1 

 

275,9 

 

1492,1 

 

275,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ДАМБ МУЛОВИХ ПОЛІВ NN 1, 2 БОРТНИЦЬКОЇ СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ 

25000,7 

22359,7 

11900,0 

89,4 

 

 

 

 

25000,7 

22359,7 

11900,0 

89,4 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д = 900 ММ ПО ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКІЙ 

3000,0 

2252,3 

1859,7 

75,1 

2700,7 

2252,3 

1859,7 

83,4 

299,3 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ СПОРУД ОЧИСТКИ СТІЧНИХ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ ВОД І БУДІВНИЦТВО ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ЛІНІЇ ПО ОБРОБЦІ ТА УТИЛІЗАЦІЇ ОСАДІВ БОРТНИЦЬКОЇ СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ 

110,0 

84,0 

 

76,4 

110,0 

84,0 

 

76,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ГРАБЕЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ II ТА III БЛОКІВ БОРТНИЦЬКОЇ СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ НА ВУЛ. КОЛЕКТОРНІЙ, 1 

1499,4 

 

 

 

1499,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за роботи, виконані в 2007 році 

6650,0 

 

 

 

6650,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 

1820,0 

1220,0 

 

67,0 

1820,0 

1220,0 

 

67,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

БУДІВНИЦТВО ОБ'ЄКТІВ ІНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТЕЦ НА ВІДНОВЛЕНОМУ ПАЛИВІ В М. КИЄВІ БІЛЯ ТЕЦ-6 

50,0 

 

 

 

50,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БУДІВНИЦТВО СМІТТЄПЕРЕРОБНОГО ЗАВОДУ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ 

50,0 

 

 

 

50,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БУДІВНИЦТВО СТАЦІОНАРНИХ ГРОМАДСЬКИХ ТУАЛЕТІВ 

500,0 

 

 

 

500,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ ТУАЛЕТНИХ МОДУЛІВ 

1220,0 

1220,0 

 

100,0 

1220,0 

1220,0 

 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА 

198,0 

198,0 

 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

198,0 

198,0 

 

100,0 

залишок коштів з 2007 року 

198,00 

198,00 

 

100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

198,00 

198,00 

 

100,00 

КОМУНАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО 

198,0 

198,0 

 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

198,0 

198,0 

 

100,0 

залишок коштів з 2007 року 

198,00 

198,00 

 

100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

198,00 

198,00 

 

100,00 

ОКРЕМО РОЗТАШОВАНІ ОБ'ЄКТИ КОМУНАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА 

198,0 

198,0 

 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

198,0 

198,0 

 

100,0 

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 

198,0 

198,0 

 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

198,0 

198,0 

 

100,0 

РЕКОНСТРУКЦІЯ БОТАНІЧНОГО САДУ ІМЕНІ О. ФОМІНА НА ВУЛ. КОМІНТЕРНУ, 1 

198,0 

198,0 

 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

198,0 

198,0 

 

100,0 

залишок коштів з 2007 року 

198,00 

198,00 

 

100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

198,00 

198,00 

 

100,00 

ДКП "ПЛЕСО" 

500,0 

500,0 

 

100,0 

500,0 

500,0 

 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМУНАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО 

500,0 

500,0 

 

100,0 

500,0 

500,0 

 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОКРЕМО РОЗТАШОВАНІ ОБ'ЄКТИ КОМУНАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА 

500,0 

500,0 

 

100,0 

500,0 

500,0 

 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗЧИСТКА ТА РЕМОНТ СПОРУД РУСАНІВСЬКОГО КАНАЛУ 

500,0 

500,0 

 

100,0 

500,0 

500,0 

 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО КОНТРОЛЮ ЗА БЛАГОУСТРОЄМ МІСТА 

10500,0 

5634,3 

 

53,7 

10500,0 

5634,3 

 

53,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДКП "ПЛЕСО" 

10500,0 

5634,3 

 

53,7 

10500,0 

5634,3 

 

53,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМУНАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО 

10500,0 

5634,3 

 

53,7 

10500,0 

5634,3 

 

53,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕДОБУДОВАНИХ ОЧИСНИХ СПОРУД ЗЛИВОВИХ ВОД НА Ж/М ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА (II ЧЕРГА) 

500,0 

3,0 

 

0,6 

500,0 

3,0 

 

0,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗЧИСТКА ТА РЕМОНТ СПОРУД РУСАНІВСЬКОГО КАНАЛУ 

9500,0 

5580,9 

 

58,7 

9500,0 

5580,9 

 

58,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 

500,0 

50,4 

 

10,1 

500,0 

50,4 

 

10,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЛАГОУСТРІЙ ТА ОЧИСТКА СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ 

500,0 

50,4 

 

10,1 

500,0 

50,4 

 

10,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 

3445,9 

1029,4 

524,0 

29,9 

2921,9 

505,4 

 

17,3 

524,0 

524,0 

524,0 

100,0 

 

 

 

 

крім того, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за роботи, виконані в 2007 році 

403,1 

 

 

 

403,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР" КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

767,4 

344,4 

 

44,9 

767,4 

344,4 

 

44,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за роботи, виконані в 2007 році 

375,6 

 

 

 

375,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я 

767,4 

344,4 

 

44,9 

767,4 

344,4 

 

44,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за роботи, виконані в 2007 році 

375,6 

 

 

 

375,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАДБУДОВОЮ ПЕРШОГО ВІДДІЛЕННЯ САНАТОРІЮ "ПЕРШЕ ТРАВНЯ" ПІД ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ В ПУЩА-ВОДИЦІ НА ВУЛ. ГАМАРНИКА, 28 

767,4 

344,4 

 

44,9 

767,4 

344,4 

 

44,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за роботи, виконані в 2007 році 

375,6 

 

 

 

375,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 

2678,5 

685,0 

524,0 

25,6 

2154,5 

161,0 

 

7,5 

524,0 

524,0 

524,0 

100,0 

 

 

 

 

крім того, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за роботи, виконані в 2007 році

27,5 

 

 

 

27,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я 

2678,5 

685,0 

524,0 

25,6 

2154,5 

161,0 

 

7,5 

524,0 

524,0 

524,0 

100,0 

 

 

 

 

крім того, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за роботи, виконані в 2007 році 

27,5 

 

 

 

27,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ КІНОТЕАТРУ "СЛАВА" ПІД КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПАЛАЦ ВЕТЕРАНІВ НА ВУЛ. БАСТІОННІЙ, 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, оплата за роботи, виконані в 2007 році 

27,5 

 

 

 

27,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЛІ КОЛИШНЬОГО ДИТСАДКА N 403 ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПЕНСІОНЕРІВ М. КИЄВА ТА ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ-ІНВАЛІДІВ НА ВУЛ. О. ТЕЛІГИ, 37-Г 

2352,2 

685,0 

524,0 

29,1 

1828,2 

161,0 

 

8,8 

524,0 

524,0 

524,0 

100,0 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 

326,3 

 

 

 

326,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ САНАТОРІЮ-ПРОФІЛАКТОРІЮ "ТЕТЕРІВ" ДЛЯ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ ТА ПРАЦІ, С. ПІСКІВКА БОРОДЯНСЬКОГО Р-НУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛ. 

71,3 

 

 

 

71,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕСТАВРАЦІЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ НОВОВИЯВЛЕНОЇ ПАМ'ЯТКИ АРХІТЕКТУРИ НА ВУЛ. ЮНКЕРОВА, 37-Б 

255,0 

 

 

 

255,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЗВ'ЯЗКУ, ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ 

12346,0 

12346,0 

12346,0 

100,0 

12346,0 

12346,0 

12346,0 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМУНАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО 

12346,0 

12346,0 

12346,0 

100,0 

12346,0 

12346,0 

12346,0 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТОМ МІСТА КИЄВА АСУТ (АСКДР, АСДУ) 

12346,0 

12346,0 

12346,0 

100,0 

12346,0 

12346,0 

12346,0 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ 

35000,0 

26363,0 

17076,6 

75,3 

35000,0 

26363,0 

17076,6 

75,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНШІ ГАЛУЗІ ГОСПОДАРСТВА 

35000,0 

26363,0 

17076,6 

75,3 

35000,0 

26363,0 

17076,6 

75,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДИНКУ НА ВУЛ. ХРЕЩАТИК, 36 

35000,0 

26363,0 

17076,6 

75,3 

35000,0 

26363,0 

17076,6 

75,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ 

1945,1 

 

 

 

1945,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

залишок коштів з 2007 року 

1945,1 

 

 

 

1945,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНШІ ГАЛУЗІ ГОСПОДАРСТВА 

1945,1 

 

 

 

1945,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

залишок коштів з 2007 року 

1945,1 

 

 

 

1945,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ КОМПЛЕКСУ БУДІВЕЛЬ З РЕСТАВРАЦІЄЮ ІСНУЮЧОГО БУДИНКУ - ПАМ'ЯТКИ ІСТОРІЇ ТА АРХІТЕКТУРИ З НАДБУДОВОЮ АТТИКОВОГО ПОВЕРХУ ТА МАНСАРДИ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ДИПЛОМАТИЧНОЇ АКАДЕМІЇ МЗС НА ВУЛ. В. ЖИТОМИРСЬКІЙ, 2 

1945,1 

 

 

 

1945,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

залишок коштів з 2007 року 

1945,1 

 

 

 

1945,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОКУРАТУРА М. КИЄВА 

5900,0 

5900,0 

5900,0 

100,0 

5900,0 

5900,0 

5900,0 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНШІ ГАЛУЗІ ГОСПОДАРСТВА 

5900,0 

5900,0 

5900,0 

100,0 

5900,0 

5900,0 

5900,0 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАДБУДОВОЮ ЧАСТИНИ АДМІНІСТРАТИВНОГО БУДИНКУ ПРОКУРАТУРИ М. КИЄВА НА ВУЛ. ПРЕДСЛАВИНСЬКІЙ, 45/9 

5900,0 

5900,0 

5900,0 

100,0 

5900,0 

5900,0 

5900,0 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА М. КИЄВА 

598367,3 

502654,1 

550811,9 

84,0 

60788,3 

36070,4 

26034,3 

59,3 

2307,2 

2215,7 

2215,7 

96,0 

535271,8 

464368,0 

522561,9 

86,8 

ДИРЕКЦІЯ РЕСТАВРАЦІЙНО-
ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ РОБІТ
 

91025,6 

87187,3 

87106,8 

95,8 

10375,6 

6629,3 

6548,8 

63,9 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали