КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VIII сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 1 грудня 2011 року N 729/6965

Про затвердження звіту тимчасової контрольної комісії Київради з питань перевірки законності реконструкції з влаштуванням мансарди будинку на вул. Пушкінській, 8-б

Заслухавши та обговоривши звіт тимчасової контрольної комісії, керуючись статтею 48 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", частиною п'ятою статті 16 Регламенту Київської міської ради (Рішення N 383/5770) та рішенням Київської міської ради від 28.04.2011 N 151/5538 "Про створення тимчасової контрольної комісії Київради з питань перевірки законності реконструкції з влаштуванням мансарди будинку на вул. Пушкінській, 8-б" (Рішення N 151/5538), Київська міська рада вирішила:

1. Звіт тимчасової контрольної комісії Київради з питань перевірки законності реконструкції з влаштуванням мансарди будинку на вул. Пушкінській, 8-б (додаток до рішення) прийняти до відома.

2. Виконавчому органу Київради (Київській міській державній адміністрації) вжити організаційно-правових заходів щодо виконання рекомендацій тимчасової контрольної комісії Київради з питань перевірки законності реконструкції з влаштуванням мансарди будинку на вул. Пушкінській, 8-б, визначених у звіті комісії.

3. Припинити діяльність тимчасової контрольної комісії Київради з питань перевірки законності реконструкції з влаштуванням мансарди будинку на вул. Пушкінській, 8-б.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань правопорядку, регламенту та депутатської етики.

 

Київський міський голова

Л. Черновецький

 

Додаток
до рішення Київради
01.12.2011 N 729/6965

ЗВІТ
тимчасової контрольної комісії Київради з питань перевірки законності реконструкції з влаштуванням мансарди будинку на вул. Пушкінській, 8-б

Тимчасову контрольну комісію Київради з питань перевірки законності реконструкції з влаштуванням мансарди будинку на вул. Пушкінській, 8-б (далі - Комісія) було утворено відповідно до статей 26, 48 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 16 Регламенту Київської міської ради (Рішення N 383/5770), затвердженого рішенням Київської міської ради від 28.04.2011 N 151/5538 (Рішення N 151/5538).

Завданням Комісії було визначено вивчення питання законності реконструкції з влаштуванням мансарди будинку на вул. Пушкінській, 8-б з метою запобігання техногенній катастрофі в м. Києві та зняття соціальної напруги серед мешканців вул. Пушкінської.

Затвердженим на засіданні Комісії орієнтовним планом роботи Комісії передбачалося:

1. Вивчити питання утворення та функціонування об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Київські каштани".

2. З'ясувати правомірність рішення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Київські каштани" щодо реконструкції з влаштуванням мансарди будинку на вул. Пушкінській, 8-б.

3. З'ясувати, якими проектними та будівельними організаціями проводилась підготовка та реконструкція з влаштуванням мансарди будинку на вул. Пушкінській, 8-б.

4. З'ясувати, на підставі яких дозволів та погоджень проводиться реконструкція з влаштуванням мансарди будинку на вул. Пушкінській, 8-б.

З метою реалізації заходів орієнтовного плану Комісією ухвалено рішення направити звернення з чітким переліком питань до Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в м. Києві, Головного управління містобудування та архітектури виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), Головного управління контролю за благоустроєм виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) та інших підприємств, установ та організацій.

На вказані звернення Комісією отримано листи від зазначених органів державної влади, а також підприємств, установ і організацій. Фактично на всі поставлені питання надані належні відповіді.

За результатами опрацювання і аналізу отриманих відповідей Комісією встановлено наступне:

У 1894 році на замовлення відомого оперного тенора М. Михайлова проводиться будівництво окремих житлових споруд на вул. Пушкінській, які нині мають NN 8 та 8-б. Зазначені будинки зводилися за проектом архітектора Краусса А. К. у стилістиці "віденського ренесансу". Обидва будинки мають статус щойно виявлених об'єктів культурної спадщини (наказ Комітету охорони пам'яток від 16.05.94 N 10). Садиба включена до Зводу пам'яток історії та культури України. Знаходиться в зоні регулювання забудови першої категорії (розпорядження виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) від 17.05.2002 N 979 "Про внесення змін та доповнень до рішення виконкому Київської міської Ради народних депутатів від 16.07.79 N 920 "Про уточнення меж історико-культурних заповідників і зон охорони пам'яток історії та культури в м. Києві").

16 грудня 2005 року установчими зборами власників квартир та нежитлових приміщень на вул. Пушкінській, 8-б утворено об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Київські каштани" (далі - ОСББ) та затверджено статут відповідного ОСББ (зареєстровано Шевченківською районною у м. Києві державною адміністрацією 28.03.2006 за N 16).

За наявною в Комісії інформацією, у зазначеному житловому будинку 21 квартира. Членами ОСББ є власники 12 квартир.

Згідно з актом приймання-передачі житлового комплексу будинку N 8-б на вул. Пушкінській з балансу ЖЕК-1003 УЖГ Шевченківського району м. Києва на баланс ОСББ передані допоміжні приміщення, в тому числі й горище загальною площею 606,2 кв. м.

Метою створення відповідного об'єднання та його завданням відповідно до статті 2 статуту, зокрема, є:

- належне утримання будинку та прибудинкової території;

- забезпечення прав власників приміщень будинку на володіння та користування спільним майном членів об'єднання;

- забезпечення сприяння членам об'єднання в отриманні житлово-комунальних послуг належної якості за обґрунтованими цінами.

Незважаючи на це, відповідно до заяв мешканців зазначеного будинку, які є в розпорядженні Комісії, ОСББ не виконує наведених вище статутних завдань. Зокрема, прийнявши на власний баланс будинок на вул. Пушкінській, 8-б, об'єднання не здійснює його обслуговування, а доручило зазначені функції КП "ЖЕК Центральний". ОСББ не сприяє членам в отриманні житлово-комунальних послуг за обґрунтованими цінами шляхом укладення прямих договорів з постачальниками послуг, як це передбачено відповідними міськими програмами. Рахунки за спожиті житлово-комунальні послуги мешканцям будинку надсилає КП "ЦІОЦ" на підставі розрахунків КП "ЖЕК Центральний", що значно збільшує вартість таких послуг.

Крім того, пунктами 10.2 та 10.3 статті 10 статуту визначено, що членство в об'єднанні розпочинається на підставі подання письмової заяви власника житлового та нежитлового приміщення і за згодою об'єднання.

В процесі роботи Комісією з'ясовано, що зазначений припис статуту виконується не в повній мірі, адже деякі власники житлових приміщень ще у 2010 році подавали заяви на прийняття їх у члени ОСББ, проте до цього часу об'єднання не надало такої згоди, що позбавляє власників квартир можливості брати участь в управлінні майном, що їм належить.

Пунктом 5.10 статті 5 статуту ОСББ передбачено, що рішення загальних зборів про проведення реконструкції будинку, в тому числі надбудови чи добудови, вважається прийнятим за умови наявності згоди всіх власників приміщень.

Загальними зборами ОСББ 01.06.2007 прийнято рішення щодо побудови у будинку на вул. Пушкінській, 8-б мансардного приміщення над третім поверхом у просторі горища без зміни профілю даху (протокол зборів ОСББ N 8, підписаний 11 членами об'єднання).

На виконання відповідного рішення загальних зборів правління ОСББ звернулося до підприємств, установ та організацій для отримання необхідних документів для початку будівництва мансардного приміщення.

Зокрема, керівництво ОСББ (гр. Н. Казаченко та К. Клепальський), незважаючи на відсутність згоди всіх мешканців зазначеного вище будинку на реконструкцію з влаштуванням мансарди, звернулося до Головного управління містобудування та архітектури виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) з метою підготовки розпорядження виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), яким ОСББ буде надано дозвіл на таку реконструкцію.

Головне управління містобудування та архітектури виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) в листі від 18.10.2011 N 1189/0/07-3/27-11 повідомило тимчасовій контрольній комісії, що на підставі звернення ОСББ "Київські каштани" від 28.04.2009 Головним управлінням підготовлено проект розпорядження виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) "Про проектування та реставрацію з пристосуванням горищного приміщення з влаштуванням мансарди в будинку N 8-б на вул. Пушкінській у Шевченківському районі м. Києва", який 13.09.2010 передано на погодження до апарату виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації).

Тимчасовій контрольній комісії не вдалося з'ясувати інформацію про те, на якій стадії розгляду на цей час знаходиться відповідний проект розпорядження.

При вирішенні відповідного питання тимчасова контрольна комісія також бере до уваги Рішення Конституційного Суду України від 02.03.2004 N 4-рп/2004 за конституційним зверненням Ярового Сергія Івановича та інших громадян про офіційне тлумачення положень пункту 2 статті 10 Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду" та за конституційним поданням 60 народних депутатів України про офіційне тлумачення положень статей 1, 10 цього Закону (справа про права співвласників на допоміжні приміщення багатоквартирних будинків).

Мотивувальною частиною відповідного рішення визначено, що допоміжні приміщення відповідно до пункту 2 статті 10 Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду" стають об'єктами права спільної власності співвласників багатоквартирного будинку, тобто їх спільним майном, одночасно з приватизацією громадянами квартир, що засвідчується єдиним документом - свідоцтвом про право власності на квартиру. Для підтвердження набутого в такий спосіб права не потребується вчинення будь-яких інших додаткових юридичних дій. Власникам квартир немає необхідності створювати з цією метою об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Набуте громадянами право на квартири державного житлового фонду та належні до них допоміжні приміщення є непорушним (стаття 41 Конституції України), забезпечується державою і захищається судом (стаття 55 Конституції України). Власник (власники) неприватизованих квартир (їх правонаступники) і власники приватизованих квартир багатоквартирного будинку є рівноправними співвласниками допоміжних приміщень. Вони є рівними у праві володіти, користуватися і розпоряджатися допоміжними приміщеннями. Ніхто з власників квартир немає пріоритетного права користуватися та розпоряджатися цими приміщеннями, в тому числі і з питань улаштування мансард, надбудови поверхів і т. ін.

Конституційний Суд України відповідним рішенням також визначив, що підтвердження права власності на допоміжні приміщення не потребує здійснення додаткових дій, зокрема створення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, вступу до нього тощо. Питання щодо згоди співвласників допоміжних приміщень на надбудову поверхів, улаштування мансард у багатоквартирних будинках, на вчинення інших дій стосовно допоміжних приміщень (оренда тощо) вирішується відповідно до законів України, які визначають правовий режим власності.

Стаття 369 Цивільного кодексу України передбачає, що співвласники майна, що є у спільній сумісній власності, володіють і користуються ним спільно, якщо інше не встановлено домовленістю між ними, розпорядження майном, що є у спільній сумісній власності, здійснюється за згодою всіх співвласників.

Конституційний Суд України своїм Рішенням від 09.11.2011 N 14-рп/2011 у справі за конституційним зверненням громадянина Гуляка Володимира Олександровича щодо офіційного тлумачення положень пункту 2 статті 10 Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду" (Рішення N 14-рп/2011) підтвердив свою раніше висловлену позицію та вирішив, що в аспекті конституційного звернення положення пункту 2 статті 10 Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду" необхідно розуміти так, що власники квартир дво- або багатоквартирних житлових будинків та житлових приміщень у гуртожитку, незалежно від підстав набуття права власності на такі квартири, житлові приміщення, є співвласниками допоміжних приміщень у будинку чи гуртожитку, технічного обладнання, елементів зовнішнього благоустрою.

Враховуючи зазначене вище, Комісія дійшла таких висновків та прийняла наступні рішення:

1. Комісією встановлено, що функціонування ОСББ "Київські каштани" (будинок N 8-б на вул. Пушкінській у Шевченківському районі м. Києва) відбувається з порушенням вимог законодавства України, статуту об'єднання та прав мешканців відповідного будинку.

У зв'язку із цим виконавчому органу Київради (Київській міській державній адміністрації) пропонується вжити організаційно-правових заходів щодо приведення роботи ОСББ "Київські каштани" у відповідність до вимог законодавства України та статуту об'єднання.

2. Комісія дійшла до висновку, що рішення про розпорядження допоміжними приміщеннями будинку (щодо влаштування мансарди) всіма співвласниками не приймалося, а в діях посадових осіб ОСББ "Київські каштани" при підготовці та поданні такого рішення до виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) вбачаються ознаки перевищення службових повноважень.

У зв'язку із цим пропонується прокуратурі м. Києва та Головному управлінню МВС України в м. Києві здійснити перевірку дій посадових осіб ОСББ "Київські каштани" (будинок N 8-б на вул. Пушкінській у Шевченківському районі м. Києва) щодо організації прийняття рішення про розпорядження допоміжними приміщеннями будинку (щодо влаштування мансарди) та подання такого рішення до виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) на відповідність чинному законодавству.

3. Комісією з'ясовано, що органами державної влади та місцевого самоврядування не надано дозволів (погоджень) на підготовку та реконструкцію з влаштуванням мансарди будинку на вул. Пушкінській, 8-б. Комісія не отримала інформації щодо укладення ОСББ "Київські каштани" угод з проектними організаціями на виконання проектних робіт.

Разом з тим Комісії стало відомо, що у Головному управлінні містобудування та архітектури виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) здійснюється опрацювання проекту розпорядження виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) "Про проектування та реставрацію з пристосуванням горищного приміщення з влаштуванням мансарди в будинку N 8-б на вул. Пушкінській у Шевченківському районі м. Києва".

Тимчасова контрольна комісія, проаналізувавши подані матеріали, прийшла до висновку, що проект розпорядження виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) "Про проектування та реставрацію з пристосуванням горищного приміщення з влаштуванням мансарди в будинку N 8-б на вул. Пушкінській у Шевченківському районі м. Києва" підготовлений з порушенням вимог законодавства України, а його прийняття може порушити конституційні права мешканців відповідного будинку.

У зв'язку із цим Головному управлінню містобудування та архітектури виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) провести ретельну перевірку документів, поданих ОСББ "Київські каштани" щодо отримання дозволів (погоджень) на підготовку та реконструкцію з влаштуванням мансарди будинку на вул. Пушкінській, 8-б, з урахуванням висновків тимчасової контрольної комісії та вжити заходів з метою недопущення надання дозволів на проектування та реконструкцію окремих частин будівель (щодо надбудови поверхів, улаштування мансард у багатоквартирних будинках, вчинення інших дій стосовно допоміжних приміщень) без отримання у встановленому порядку згоди всіх співвласників будинку.

 

Заступник міського голови -
секретар Київради

Г. Герега

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали