ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

УХВАЛА

18.01.2011 р.

N К-29331/09

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України у складі - Горбатюка С. А., Мироненка О. В., Мороз Л. Л., Смоковича М. І., Чумаченко Т. А., розглянувши в порядку попереднього розгляду касаційну скаргу Південної митниці Державної митної служби України на постанову Одеського окружного адміністративного суду від 19 грудня 2008 року та ухвалу Одеського апеляційного адміністративного суду від 26 травня 2009 року у справі за позовом ОСОБА_1 до Південної митниці Державної митної служби України про визнання дій протиправними та зобов'язання здійснити митне оформлення автомобілів, встановила:

ОСОБА_1 звернувся до суду з позовом до Південної митниці Державної митної служби України, про визнання дій протиправними та зобов'язання здійснити митне оформлення автомобілів.

Постановою Одеського окружного адміністративного суду від 19 грудня 2008 року позов задоволено.

Визнано неправомірними дії Південної митниці Державної митної служби України, які виразилися у відмові здійснення митного оформлення автомобілю ЗІЛ-4107 (1987 р. в. за ПТС НОМЕР_1 шасі-37, кузов-37, двигун НОМЕР_2 та автомобілю ЗІЛ-115А (41042, 1981 р. в. за ПТС НОМЕР_3 шасі-81, кузов-81, двигун-63) за кодом УКТЗЕД НОМЕР_4.

Зобов'язано Південну митницю Державної митної служби України здійснити митне оформлення автомобілю ЗІЛ-4107 (1987 р. в. за ПТС НОМЕР_1 шасі-37, кузов-37, двигун НОМЕР_2 та автомобілю ЗІЛ-115А (41042, 1981 р. в. за ПТС НОМЕР_3 шасі-81, кузов-81, двигун-63) за кодом УКТЗЕД НОМЕР_4.

Ухвалою Одеського апеляційного адміністративного суду від 26 травня 2009 року постанову Одеського окружного адміністративного суду від 19 грудня 2008 року залишено без зміни.

Не погоджуючись з постановленими у справі рішеннями, Південна митниця звернулась до Вищого адміністративного суду України з касаційною скаргою, в якій посилається на неправильне застосування судами норм матеріального і процесуального права, просить оскаржувані судові рішення скасувати і постановити нове - про відмову в задоволенні позовних вимог.

Заслухавши доповідь судді щодо обставин, необхідних для ухвалення рішення судом касаційної інстанції, перевіривши доводи касаційної скарги, правильність правової оцінки обставин у справі та застосування судами норм матеріального і процесуального права, колегія суддів вважає, що касаційна скарга не підлягає задоволенню за таких підстав.

Судами встановлено, що у квітні 2008 року довіреною особою ОСОБА_1. -ОСОБА_2. на територію України було ввезено два автомобілі російського виробництва: "Зил 41047" (1987 р. в. за ПТС НОМЕР_1 шасі-37, кузов-37, двигун НОМЕР_2 та "Зил 115А" (41042, 1981 р. в. за ПТС НОМЕР_3 шасі-81, кузов-81, двигун-63), - на підставі дозволів на ввезення на територію України для постійного користування механічного транспортного засобу, виготовленого 8 і більше років тому, виданих Міністерством транспорту та зв'язку України N 775/3270 від 13.11.2007 року та N 3275 від 18.12.2007 року, за узгодженням з Державною службою контролю за переміщенням культурних цінностей через Державний кордон України та згідно з товарно-транспортними накладними CARNET TIP XQ 58730379 та CMR 334202.

В подальшому 26.05.2008 року позивач звернувся до Південної митниці стосовно проведення митного оформлення вищезазначених транспортних засобів, які були заявлені до митного оформлення згідно вантажних митних декларацій N 500000002/8/000480 та N 500000002/8/000478 за кодом 9705 00 00 згідно УКТЗЕД.

09.06.2008 року Південною митницею на адресу ОСОБА_1. було направлено лист N 19/28-02/1499, зі змісту якого вбачається, що ввезені позивачем автомобілі повинні бути класифіковані як звичайні транспортні засоби за кодом 8703249030, а не як колекційні автомобілі за кодом 97050000. При цьому відповідач посилався на рішення відділу номенклатури та класифікації товарів Південної митниці від 03.06.2008 року N КТ-500-055-08, N КТ-500-056-08 про визначення коду товару.

Задовольняючи позов, суди попередніх інстанцій виходили з того, що надані Тарпаном Р. С. документи підтверджують віднесення автомобілів "Зил 41047" та "Зил 115А" до товарної категорії 9705 00 00 за УКТЗЕД, як предмети колекціонування, що становлять історичний інтерес та мають раритетну цінність, а тому дії Південної митниці Державної митної служби України, які виразилася у відмові здійснити митне оформлення вищезазначених транспортних засобів за кодом УКТЗЕД 97050000, - є неправомірними та такими, що порушують права та інтереси позивача. З огляду на зазначене, суди дійшли висновку про обґрунтованість заявлених позивачем вимог та наявність правових підстав для задоволення позову.

З таким висновком судів погоджується і колегія суддів Вищого адміністративного суду України, з огляду на наступне.

Відповідно до пункту 19 Переліку документів, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України N 80 від 01.02.2006 року, для здійснення митного оформлення товарів транспортних засобів, обов'язковими для подання є документи, що містять відомості, необхідні для визначення коду товару згідно з УКТЗЕД.

З листа Південної регіональної митниці від 13.10.2007 року до Мінтрансзв'язку України, вбачається, що відповідно до п. 2 Пояснень до УКТЗЕД до товарної категорії 9705 00 00 включаються предмети колекціонування, що становлять історичний інтерес, зокрема, моторні транспортні засоби, щодо яких, незалежно від дати їх виробництва, можна довести факт їхньої участі в історичній події. Достовірність цих фактів може бути доведена відповідним документом, зокрема, каталогами, технічними посібниками або висновком визнаного експерта.

Відповідно до Переліку державних установ, закладів культури, інших організацій, яким надається право проведення державної експертизи культурних цінностей, затвердженого наказом Міністерства культури і мистецтв України N 647 від 15.11.2002 року, однією із установ, що має право проведення державної експертизи транспортних засобів - є Державний політехнічний музей при Національному технічному університеті України "КПІ".

Як вірно встановлено судами при розгляді справи та вбачається з наявних у ній матеріалів, позивач звертався до Південної регіональної митниці та Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України з проханням роз'яснити порядок ввезення та класифікації вищезазначених автомобілів. На що отримав відповіді N 19/23-02/9969 від 23.10.2007 року та N 28/340 від 03.10.2007 року, в яких зазначено, що транспортні засоби марки "Зил 41047" та "Зил 115А" можуть бути класифіковані за кодом 9705 00 00 та ввезені, як предмети колекціонування при наявності оформленого у відповідному порядку висновку мистецтвознавчої експертизи.

Таким документом, є висновки мистецтвознавчої експертизи Державного політехнічного музею при Національному технічному університеті України "КПІ" (якому право на проведення державної експертизи культурних цінностей надано вищенаведеним наказом Міністерства культури і мистецтв України від 15 листопада 2002 року N 647) N 153/11 від 26.11.2007 року та N 135/08 від 30.08.2007 року. Відповідно до зазначених висновків мистецтвознавчої експертизи - представлені на експертизу автомобіль "Зил-4107" та автомобіль "Зил-115А" представляють колекційну цінність і можуть бути ввезені в Україну з метою створення експозиції раритетних автомобілів.

Окрім того, позивачем для підтвердження коду класифікації вищезазначених автомобілів були отримані експертні висновки науково-технічної експертизи ДП "Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут" N 775/3275 від 29.11.2007 року та N 775/3270 від 31.10.2007 року.

Таким чином, надані позивачем документи підтверджують відсутність обставин, які перешкоджали віднесенню автомобілів "Зил 41047" та "Зил 115А" до товарної категорії 9705 00 00 за УКТЗЕД та подальше здійснення їх митного оформлення Південною митницею Державної митної служби України за вказаним кодом.

Згідно з вимогами частини 3 статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, зокрема, чи прийняті (вчинені) вони обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії), а також з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення.

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

З огляду на зазначене, колегія суддів Вищого адміністративного суду України погоджується з висновком судів про задоволення позову та визнання неправомірною відмови Південної митниці Державної митної служби України у здійсненні митного оформлення вищезазначених транспортних засобів за кодом УКТЗЕД 9705 00 00, оскільки він ґрунтується на вірно встановлених фактичних обставинах справи, яким дана належна юридична оцінка, правильно застосовані норми матеріального права, що регулюють спірні правовідносини, та не допущено порушень процесуального закону, які призвели або могли призвести до неправильного вирішення справи.

Доводи касаційної скарги не дають підстав для висновку, що судами першої та апеляційної інстанції при розгляді справи допущені порушення норм матеріального чи процесуального права.

Постановлені у справі судові рішення є законними та обґрунтованими, і підстави для їх зміни чи скасування відсутні.

Керуючись статтями 220, 2201, 224, 230, 231 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів, ухвалила:

Касаційну скаргу Південної митниці Державної митної служби України залишити без задоволення.

Постанову Одеського окружного адміністративного суду від 19 грудня 2008 року та ухвалу Одеського апеляційного адміністративного суду від 26 травня 2009 року у справі за позовом ОСОБА_1 до Південної митниці Державної митної служби України про визнання дій протиправними та зобов'язання здійснити митне оформлення автомобілів - залишити без зміни.

Ухвала оскарженню не підлягає.

 

Судді:

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали