ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 10 квітня 2012 року N 135

Про здійснення моніторингу пропозицій нормативно-методологічного характеру

З метою реалізації пункту 4 Положення про Державну фінансову інспекцію України, затвердженого Указом Президента України від 23.04.2011 N 499/2011 (Указ N 499/2011), наказую:

1. Затвердити Порядок здійснення самостійними структурними підрозділами Державної фінансової інспекції України моніторингу пропозицій нормативно-методологічного характеру (додається).

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ ГоловКРУ від 12.07.2004 N 184 "Про здійснення моніторингу пропозицій нормативно-методологічного характеру" (зі змінами).

3. Відділу організації документообігу Департаменту адміністративно-господарського забезпечення довести цей наказ до відома заступника Голови та керівників структурних підрозділів Держфінінспекції України.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на директора Департаменту організаційної роботи Чорнуцького С. П.

 

В. о. Голови

В. В. Костюшко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держфінінспекції України
10.04.2012 N 135


ПОРЯДОК
здійснення самостійними структурними підрозділами Державної фінансової інспекції України моніторингу пропозицій нормативно-методологічного характеру

1. Цей Порядок визначає процедуру здійснення самостійними структурними підрозділами Державної фінансової інспекції України (далі - підрозділ) моніторингу пропозицій нормативно-методологічного характеру з метою удосконалення діяльності Держфінінспекції України щодо формування державної політики у сфері державного фінансового контролю.

2. Підрозділи за результатами контрольних заходів та аналізу чинного законодавства готують в межах компетенції пропозиції щодо вдосконалення законодавства, перевірка дотримання якого належить до компетенції органів Держфінінспекції України (далі - пропозиції).

3. Пропозиції направляються в установленому порядку за результатами контрольних заходів як проекти нормативно-правових актів або окремими листами на адресу об'єктів контролю, їх органів управління та за необхідності - іншим органам.

4. Для забезпечення об'єктивного та оперативного розгляду ініційованих пропозицій у разі необхідності за рішенням керівництва Держфінінспекції України такі пропозиції одночасно направляються до Кабінету Міністрів України.

5. Підрозділ - ініціатор пропозицій здійснює постійний моніторинг стану їх врахування на етапах:

прийняття адресатом рішення (резолюція, доручення тощо) за результатами розгляду листа Держфінінспекції України та інформування Держфінінспекції України про прийняте рішення;

підготовки адресатом проектів нормативно-правових актів (змін до них) та їх прийняття.

6. Моніторинг пропозицій припиняється у разі:

прийняття нормативно-правового акта, в якому враховано внесені пропозиції;

прийняття керівництвом відповідного підрозділу або Держфінінспекції України рішення про недоцільність подальшого їх супроводження.

Відповідальність за своєчасний перегляд пропозицій на предмет їх актуальності несе керівник підрозділу.

7. Результати моніторингу відображаються в Інформації про здійснення моніторингу пропозицій нормативно-методологічного характеру (далі - Інформація), яку підрозділи накопичують наростаючим підсумком з початку року та не пізніше 5 числа місяця, наступного за звітним кварталом (півріччям, роком), подають до Департаменту організаційної роботи на паперових носіях та розміщують за електронною адресою: P:/Pub_Garb/02/Методпропозиції. Форма Інформації наведена у додатку 1.

8. До Інформації включаються пропозиції у такій послідовності:

пропозиції, подані підрозділом у попередні та у поточному роках, які враховані повністю або частково у прийнятих нормативно-правових актах у поточному році;

пропозиції, подані підрозділом у попередні та у поточному роках, за якими адресатом прийнято рішення про доцільність їх врахування у відповідних нормативно-правових актах (нормативно-правові акти ще не прийнято);

пропозиції, подані підрозділом у попередні та у поточному роках, рішення за якими адресатом ще не прийнято (пропозиції розглядаються);

пропозиції, подані підрозділом у попередні та у поточному роках і відхилені адресатом, але керівництвом Держфінінспекції України прийнято рішення про повторне їх направлення тим самим чи іншим адресатам.

9. Відомості у Інформації відображаються у такому порядку:

якщо в одному листі наведено декілька пропозицій, у стовпчику 2 кожна окрема пропозиція відображається окремим рядком;

якщо пропозицію аналогічного змісту включено до декількох листів на адресу одного чи декількох адресатів, це відображається у стовпчику 3 (при цьому у стовпчику 2 не потрібно вводити додатковий рядок);

у стовпчику 5 відображаються дані про прийняте кожним адресатом рішення (резолюцію, доручення тощо окремо) та інформація про підготовку адресатом проекту нормативно-правового акта;

у стовпчику 6 відображаються дані про врахування пропозицій у прийнятих нормативно-правових актах (реквізити нормативно-правового акта, назва, пункт, стаття тощо).

10. Департамент організаційної робота узагальнює матеріали та готує інформацію до Звіту про результати діяльності Держфінінспекції та її територіальних органів.

 

Директор Департаменту
організаційної роботи

С. П. Чорнуцький


 

Додаток
до Порядку, затвердженого наказом Державної фінансової інспекції України
10.04.2012 N 135


Інформація про здійснення моніторингу пропозицій нормативно-методологічного характеру

___________ за період з по _
                             (назва самостійного структурного підрозділу)


N
п/п

Зміст пропозиції нормативно-методологічного характеру

Адресат (повна назва)

Дата, номер листа Держфінінспекції України

Результати розгляду пропозиції адресатом

Врахування пропозиції у нормативно-правовому акті (тип нормативно-правового акта, назва, видавник, дата, N)

1

2

3

4

5

6

I. Пропозиції, подані у попередні і поточному роках, які враховано у звітному періоді повністю або частково

 

 

 

 

 

 

II. Пропозиції, подані у попередні та у поточному роках, за якими адресатом прийнято рішення про доцільність їх врахування у відповідних нормативно-правових актах (нормативно-правові акти ще не прийнято)

 

 

 

 

 

 

III. Пропозиції, подані підрозділом у попередні та у поточному роках, рішення за якими адресатом ще не прийнято (пропозиції розглядаються)

 

 

 

 

 

 

IV. Пропозиції, подані у попередні та у поточному роках і відхилені адресатом, але керівництвом Держфінінспекції України прийнято рішення про повторне їх направлення тим самим чи іншим адресатам

 

 

 

 

 

 

V. Пропозиції, подані у попередні та у поточному роках і відхилені адресатом, за якими прийнято рішення про недоцільність їх подальшого супроводження

 

 

 

 

 

 

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали