КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 4 жовтня 2017 р. N 748

Київ

Про здійснення у 2017 році правочину з державним боргом

Відповідно до пункту 10 розділу "Прикінцеві положення" Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" (Закон N 1801-VIII) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Здійснити у 2017 році правочин з державним боргом шляхом обміну облігацій внутрішніх державних позик, що є у власності Національного банку, на нові облігації внутрішніх державних позик, які випускаються на Умовах, затверджених цією постановою (далі - правочин з державним боргом).

2. Затвердити такі, що додаються:

Умови випуску і розміщення облігацій внутрішніх державних позик України 2017 року;

перелік облігацій внутрішніх державних позик України, щодо яких вчинятиметься правочин з державним боргом стосовно зміни умов запозичень.

3. Уповноважити Міністра фінансів здійснити правочин з державним боргом на Умовах, затверджених цією постановою, укласти відповідний договір з Національним банком та підписати інші документи, пов'язані з його виконанням.

4. Міністерству фінансів:

1) здійснити випуск облігацій внутрішніх державних позик України 2017 року відповідно до Умов, затверджених цією постановою;

2) за результатами правочину з державним боргом здійснити відповідне коригування граничного обсягу державного боргу, визначеного Законом України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" (Закон N 1801-VIII), та показників фінансування державного бюджету понад обсяги, затверджені в додатку N 2 до зазначеного Закону, надати доручення Державній казначейській службі щодо відображення проведеної операції в обліку виконання державного бюджету;

3) передбачати під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік кошти для погашення та обслуговування облігацій внутрішніх державних позик України відповідно до Умов, затверджених цією постановою.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 67

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 жовтня 2017 р. N 748

УМОВИ
випуску і розміщення облігацій внутрішніх державних позик України 2017 року

1. Облігації внутрішніх державних позик України 2017 року (далі - облігації) є довгостроковими та довгостроковими інфляційними державними облігаціями, випускаються загальним обсягом на суму 219563911000 гривень.

2. Номінальна вартість однієї облігації становить 1000 гривень.

Строк обігу облігацій становить від семи до тридцяти одного року.

Облігації випускаються 40 окремими випусками. Відповідні випуски нових облігацій передбачають умову погашення номінальної вартості єдиним платежем на дату їх погашення (двічі на рік - 10 травня або 10 листопада відповідно) і погашаються з 2025-го по 2047 рік згідно з додатком.

3. Облігації розміщуються шляхом обміну облігацій внутрішньої державної позики України, що є у власності Національного банку, згідно з переліком облігацій внутрішніх державних позик України, щодо яких вчинятиметься правочин з державним боргом стосовно зміни умов запозичень (далі - перелік).

Облігації внутрішніх державних позик України, що є у власності Національного банку згідно з переліком, вважаються погашеними з моменту здійснення депозитарних операцій на виконання вчиненого правочину з державним боргом та підлягають анулюванню. При цьому накопичений та несплачений купонний дохід за такими облігаціями станом на дату правочину з державним боргом сплачується Національному банку грошовими коштами.

4. Ставка відсоткового доходу за облігаціями, що погашаються у період з 2025-го по 2035 рік, є фіксованою та становить від 8,12 до 11,3 відсотка річних залежно від строку погашення облігації. Купонний період за такими облігаціями становить шість місяців.

5. За облігаціями, що погашаються у період з 2025 по 2035 рік, сума відсоткового доходу розраховується за формулою:

  

,

де СД - розмір купонного платежу на одну облігацію;

Ном - номінальна вартість однієї облігації;

Пр - річна відсоткова ставка доходу за облігацією;

КД - кількість днів у купонному періоді.

6. Відсотковий дохід за облігаціями, що погашаються у період з 2036-го по 2047 рік, сплачується щороку 10 травня або 10 листопада відповідно. Купонний період становить один рік, крім першого купонного періоду, який починається з дати правочину та триває до дати сплати першого відсоткового доходу (10 травня 2018 р. або 10 листопада 2018 р. відповідно).

7. Ставка відсоткового доходу за облігаціями, що погашаються у період з 2036-го по 2047 рік, для всіх купонних періодів, крім першого, встановлюється на рівні 12-місячного індексу споживчих цін (ІСЦ) до відповідного місяця попереднього року (індекс інфляції) мінус 100, збільшеного на 2,2 відсотка, що фіксується не більше ніж за два місяці до дати виплати відсоткового доходу (березень до березня - для облігацій, за якими дохід сплачується у травні, або вересень до вересня - для облігацій, за якими дохід сплачується у листопаді) та оприлюднюється Держстатом на її офіційному сайті. Якщо значення індексу інфляції менше 100 (дефляція) або дорівнює 100, відсотковий дохід за облігаціями сплачується виходячи із ставки дохідності 2,2 відсотка.

8. Ставка відсоткового доходу для першого купонного періоду за облігаціями, що погашаються у період з 2036-го по 2047 рік, визначається за формулою:

  

;

де CT1 - розмір ставки відсоткового доходу у першому купонному періоді;

ІСЦi - фактичний індекс споживчих цін за місячний період до попереднього місяця: для облігацій, дохід за якими сплачується у травні 2018 року, - починаючи з вересня 2017-го до серпня 2017-го (i = 1), закінчуючи березнем 2018-го до лютого 2018-го (i = 7), для облігацій, дохід за якими сплачується у листопаді 2018 року, - починаючи з вересня 2017-го до серпня 2017-го (i = 1), закінчуючи вереснем 2018-го до серпня 2018 року (i = 13);

k - кількість повних місяців у першому купонному періоді;

T - фактична кількість днів у першому купонному періоді.

9. За облігаціями, що погашаються у період з 2036-го по 2047 рік, для всіх купонних періодів сума відсоткового доходу розраховується як добуток ставки відсоткового доходу та номіналу облігації.

10. У разі коли дата погашення номінальної вартості облігацій або виплати відсоткового доходу на такі облігації припадає на святкові або вихідні дні, платежі здійснюються наступного робочого дня.

11. Облігації випускаються у бездокументарній формі у вигляді записів на рахунках у цінних паперах у Національному банку. Кожний випуск облігацій оформлюється глобальним сертифікатом. Глобальний сертифікат зберігається у Національному банку.

12. Обслуговування обігу, погашення, виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється відповідно до нормативно-правових актів Національного банку з питань депозитарної діяльності з державними цінними паперами та інших нормативно-правових актів.

13. У разі прийняття Національним банком рішення про відчуження довгострокових інфляційних облігацій Мінфін має переважне право на придбання таких облігацій на умовах не гірших за умови, на яких Національний банк відчужуватиме такі облігації. Реалізація такого переважного права здійснюється шляхом надсилання Національним банком Мінфіну листа з пропозицією придбати такі облігації за ціною, визначеною Національним банком. Мінфін не пізніше ніж протягом десяти робочих днів з дня отримання листа Національного банку із зазначеною пропозицією повідомляє своїм листом Національний банк про готовність придбання або відмову від придбання таких облігацій. У разі неотримання Національним банком згоди Мінфіну на придбання таких облігацій на умовах пропозиції у строк, установлений у цьому пункті, Національний банк має право продажу таких облігацій третім особам.

 

Додаток
до Умов

ГРАФІК
погашення облігацій внутрішніх державних позик України 2017 року

Дата погашення

Сума погашення,
тис. гривень

Ставка відсоткового доходу, відсотків річних

10 травня 2025 р.

2500000

11,3

10 листопада 2025 р.

2500000

11,29

10 травня 2027 р.

5500000

10,57

10 листопада 2027 р.

5500000

10,36

10 травня 2029 р.

4000000

9,78

10 листопада 2029 р.

4000000

9,61

10 травня 2031 р.

1000000

9,15

10 листопада 2031 р.

1000000

9,01

10 травня 2032 р.

6048872

8,88

10 листопада 2032 р.

6048872

8,75

10 травня 2033 р.

6048872

8,63

10 листопада 2033 р.

6048872

8,52

10 травня 2034 р.

6048872

8,42

10 листопада 2034 р.

6048872

8,31

10 травня 2035 р.

6048872

8,22

10 листопада 2035 р.

6048872

8,12

10 травня 2036 р.

6048872

згідно з пунктами 7 - 9 Умов

10 листопада 2036 р.

6048872

- " -

10 травня 2037 р.

6048872

- " -

10 листопада 2037 р.

6048872

- " -

10 травня 2038 р.

6048872

- " -

10 листопада 2038 р.

6048872

- " -

10 травня 2039 р.

6048872

- " -

10 листопада 2039 р.

6048872

- " -

10 травня 2040 р.

6048872

- " -

10 листопада 2040 р.

6048872

- " -

10 травня 2041 р.

6048872

- " -

10 листопада 2041 р.

6048872

- " -

10 травня 2042 р.

6048872

згідно з пунктами 7 - 9 Умов

10 листопада 2042 р.

6048872

- " -

10 травня 2043 р.

6048872

- " -

10 листопада 2043 р.

6048872

- " -

10 травня 2044 р.

6048872

- " -

10 листопада 2044 р.

6048872

- " -

10 травня 2045 р.

6048872

- " -

10 листопада 2045 р.

6048872

- " -

10 травня 2046 р.

6048872

- " -

10 листопада 2046 р.

6048872

- " -

10 травня 2047 р.

6048872

- " -

10 листопада 2047 р.

6048879

- " -

Усього

219563911

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 жовтня 2017 р. N 748

ПЕРЕЛІК
облігацій внутрішніх державних позик України, щодо яких вчинятиметься правочин з державним боргом стосовно зміни умов запозичень

Код облігації (міжнародний ідентифікаційний номер)

Кількість, штук

Дата погашення

UA4000148027

1824455

11 жовтня 2017 р.

UA4000148571

1890000

18 жовтня 2017 р.

UA4000153340

1500000

8 листопада 2017 р.

UA4000177745

5000

15 листопада 2017 р.

UA4000151476

1997686

29 листопада 2017 р.

UA4000151203

1493409

13 грудня 2017 р.

UA4000153126

500000

13 грудня 2017 р.

UA4000130082

1910000

27 грудня 2017 р.

UA4000162127

2315000

4 квітня 2018 р.

UA4000165765

808400

11 квітня 2018 р.

UA4000166219

400000

18 квітня 2018 р.

UA4000119952

1750000

25 квітня 2018 р.

UA4000166201

1821507

2 травня 2018 р.

UA4000055586

1000000

9 травня 2018 р.

UA4000168082

3000000

16 травня 2018 р.

UA4000057319

936172

30 травня 2018 р.

UA4000057129

1033333

6 червня 2018 р.

UA4000057285

1188431

13 червня 2018 р.

UA4000173314

1098960

20 червня 2018 р.

UA4000171391

1347501

27 червня 2018 р.

UA4000170732

3237400

4 липня 2018 р.

UA4000058622

1916119

18 липня 2018 р.

UA4000173306

1209200

25 липня 2018 р.

UA4000173298

299200

1 серпня 2018 р.

UA4000120877

604000

8 серпня 2018 р.

UA4000115224

1250000

22 серпня 2018 р.

UA4000174239

1198946

5 вересня 2018 р.

UA4000062525

650000

12 вересня 2018 р.

UA4000115646

1975001

19 вересня 2018 р.

UA4000058630

1355345

3 жовтня 2018 р.

UA4000175467

500010

10 жовтня 2018 р.

UA4000176093

1465130

24 жовтня 2018 р.

UA4000059323

1000000

31 жовтня 2018 р.

UA4000121495

1000000

7 листопада 2018 р.

UA4000177919

2100000

14 листопада 2018 р.

UA4000064307

1000000

21 листопада 2018 р.

UA4000179535

2500000

28 листопада 2018 р.

UA4000179543

2500000

5 грудня 2018 р.

UA4000179550

2500000

19 грудня 2018 р.

UA4000179568

1066400

26 грудня 2018 р.

UA4000179824

2100000

27 лютого 2019 р.

UA4000064315

1294999

13 березня 2019 р.

UA4000058648

1933060

3 квітня 2019 р.

UA4000180426

1601822

10 квітня 2019 р.

UA4000138861

2160000

17 квітня 2019 р.

UA4000189112

2200000

8 травня 2019 р.

UA4000121503

1100000

15 травня 2019 р.

UA4000142137

1900000

22 травня 2019 р.

UA4000057293

1188432

29 травня 2019 р.

UA4000057327

936172

5 червня 2019 р.

UA4000057137

1033334

12 червня 2019 р.

UA4000189633

3000000

19 червня 2019 р.

UA4000188973

3000000

26 червня 2019 р.

UA4000064323

1000000

17 липня 2019 р.

UA4000185755

300000

31 липня 2019 р.

UA4000188650

4000000

7 серпня 2019 р.

UA4000063119

1276191

21 серпня 2019 р.

UA4000189641

3000000

28 серпня 2019 р.

UA4000188668

4000000

11 вересня 2019 р.

UA4000146997

1996041

18 вересня 2019 р.

UA4000064349

1295000

25 вересня 2019 р.

UA4000186993

3000000

2 жовтня 2019 р.

UA4000187272

2020000

9 жовтня 2019 р.

UA4000064117

900000

16 жовтня 2019 р.

UA4000188676

4000000

16 жовтня 2019 р.

UA4000148589

2000000

23 жовтня 2019 р.

UA4000148944

500000

30 жовтня 2019 р.

UA4000188684

4000000

13 листопада 2019 р.

UA4000064125

900000

20 листопада 2019 р.

UA4000189120

2200000

27 листопада 2019 р.

UA4000188429

1500000

4 грудня 2019 р.

UA4000188536

900000

11 грудня 2019 р.

UA4000188692

4716629

18 грудня 2019 р.

UA4000189658

2900000

18 березня 2020 р.

UA4000165773

1800000

8 квітня 2020 р.

UA4000061816

1400000

15 квітня 2020 р.

UA4000166805

1900000

6 травня 2020 р.

UA4000121511

1100000

20 травня 2020 р.

UA4000190326

3600000

3 червня 2020 р.

UA4000063127

1500000

17 червня 2020 р.

UA4000171094

2346032

8 липня 2020 р.

UA4000180798

2500000

29 липня 2020 р.

UA4000063028

949981

12 серпня 2020 р.

UA4000180806

2500000

26 серпня 2020 р.

UA4000175459

1195000

23 вересня 2020 р.

UA4000180814

2500000

30 вересня 2020 р.

UA4000180822

2500000

14 жовтня 2020 р.

UA4000178024

2024807

21 жовтня 2020 р.

UA4000061824

1400000

4 листопада 2020 р.

UA4000177927

1500000

18 листопада 2020 р.

UA4000184402

1799900

9 грудня 2020 р.

UA4000179170

10000

23 грудня 2020 р.

UA4000186852

300000

8 вересня 2021 р.

UA4000121529

1100000

22 вересня 2021 р.

UA4000185862

2000000

26 жовтня 2022 р.

UA4000185896

2500000

5 липня 2023 р.

UA4000185904

2500000

19 липня 2023 р.

UA4000186522

2500000

9 серпня 2023 р.

UA4000185912

2000000

27 грудня 2023 р.

UA4000186589

1272276

8 травня 2024 р.

UA4000185797

2500000

22 травня 2024 р.

UA4000185938

2000000

5 червня 2024 р.

UA4000185805

2500000

26 червня 2024 р.

UA4000185813

2000000

10 липня 2024 р.

UA4000185946

2000000

24 липня 2024 р.

UA4000186571

2500000

7 серпня 2024 р.

UA4000186563

2500000

21 серпня 2024 р.

UA4000186894

3000000

4 вересня 2024 р.

UA4000187207

1000000

2 жовтня 2024 р.

UA4000187728

1500000

9 жовтня 2024 р.

UA4000188205

2617630

19 травня 2028 р.

UA4000191837

3500000

9 серпня 2028 р.

UA4000191647

2000000

27 вересня 2028 р.

UA4000187892

3250000

27 жовтня 2028 р.

UA4000192413

2500000

8 листопада 2028 р.

UA4000192405

2500000

29 листопада 2028 р.

UA4000196240

4000000

16 жовтня 2030 р.

UA4000196257

4000000

27 листопада 2030 р.

Усього

219563911

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали