МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 26 жовтня 2011 року N 647

Про здійснення заходів з підготовки проведення концесійного конкурсу щодо надання у концесію цілісного майнового комплексу ДП "ТЕЦ-2 "Есхар"

Керуючись законами України "Про концесії", "Про державно-приватне партнерство", постановами Кабінету Міністрів України від 11.12.99 N 2293 "Про затвердження Переліку об'єктів права державної власності, які можуть надаватися в концесію" (зі змінами), від 11.04.2011 N 384 "Деякі питання організації здійснення державно-приватного партнерства" (Постанова N 384), з метою підготовки проведення концесійного конкурсу щодо надання у концесію цілісного майнового комплексу Державного підприємства "Теплоелектроцентраль-2 "Есхар" наказую:

1. Утворити робочу групу (далі - Робоча група) для здійснення підготовчих заходів із проведення концесійного конкурсу щодо надання у концесію цілісного майнового комплексу Державного підприємства "Теплоелектроцентраль-2 "Есхар" (далі - ДП "ТЕЦ-2 "Есхар") у складі згідно з додатком.

1.1. Надати Голові Робочої групи:

1.1.1. Повноваження щодо залучення до роботи у Робочій групі працівників Міненерговугілля України.

1.1.2. Право погоджувати результати інвентаризації державного майна - цілісного майнового комплексу ДП "ТЕЦ-2 "Есхар".

1.2. У разі відсутності голови Робочої групи його обов'язки виконує заступник.

2. Формою роботи Робочої групи є засідання, які проводяться за необхідності. Ухвалені рішення оформлюються протоколом, що підписується членами Робочої групи та затверджується Головою Робочої групи. Рішення Робочої групи є обов'язковими для виконання ДП "ТЕЦ-2 "Есхар".

3. Робочій групі (Чех С. М.):

3.1. У строк до 03.11.2011:

3.1.1. Розробити проект Положення про конкурсну комісію та надати пропозиції щодо кваліфікаційного складу конкурсної комісії щодо надання у концесію цілісного майнового комплексу ДП "ТЕЦ-2 "Есхар".

3.1.2. Підготувати проект умов конкурсу, конкурсної документації, інформації про оголошення концесійного конкурсу та подати на розгляд конкурсної комісії.

3.2. Забезпечити проведення інвентаризації державного майна - цілісного майнового комплексу ДП "ТЕЦ-2 "Есхар" станом на 31.10.2011, розглянути її результати на засіданні Робочої групи.

3.3. Забезпечити за результатами інвентаризації у порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснення ДП "ТЕЦ-2 "Есхар" розмежування державного майна цілісного майнового комплексу ДП "ТЕЦ-2 "Есхар" та підготовку переліків майна, що підлягає передачі у концесію, може бути викуплене концесіонером або передане концесіонеру на інших правових підставах відповідно до норм чинного законодавства України, розглянути сформовані переліки на засіданні Робочої групи.

3.4. Звернутися до Фонду державного майна України з питання проведення у порядку, встановленому чинним законодавством України, процедури відбору суб'єктів оціночної діяльності для здійснення незалежної експертної оцінки державного майна - цілісного майнового комплексу ДП "ТЕЦ-2 "Есхар".

3.5. Розглянути наданий ДП "ТЕЦ-2 "Есхар" звіт про оцінку майна, рецензований Фондом державного майна України, та переліки майна, що надається у концесію, може бути викуплено концесіонером на умовах, установлених концесійним договором, та передати конкурсній комісії для використання при виконанні повноважень, передбачених чинним законодавством України.

3.6. Забезпечити після оголошення конкурсу розгляд заявок претендентів на участь у концесійному конкурсі та за їх результатами надати пропозиції щодо допущення (недопущення) претендентів до участі у концесійному конкурсі з обґрунтуванням причин відмови згідно з чинним законодавством України.

3.7. Приймати рішення щодо залучення, у разі необхідності, до проведення концесійного конкурсу експертів з питань, що підлягають розгляду на засіданні Конкурсної комісії. Прийняті рішення доводити до відома Конкурсної комісії.

4. Керівнику ДП "ТЕЦ-2 "Есхар" (Руденко С. М.):

4.1. Провести інвентаризацію державного майна - цілісного майнового комплексу державного підприємства ДП "ТЕЦ-2 "Есхар" станом на 31.10.2011.

4.2. Надати Робочій групі зведений акт інвентаризації державного майна ДП "ТЕЦ-2 "Есхар" в термін до 30.11.2011.

4.3. Підготувати та надати Робочій групі аналіз ефективності здійснення державно-приватного партнерства.

4.4. Здійснити за результатами інвентаризації у порядку, встановленому чинним законодавством України, розмежування державного майна цілісного майнового комплексу ДП "ТЕЦ-2 "Есхар", підготувати та надати Робочій групі переліки майна, що підлягає передачі у концесію, що може бути викуплене концесіонером або передане концесіонеру на інших правових підставах відповідно до норм чинного законодавства України.

4.5. Забезпечити здійснення суб'єктом оціночної діяльності незалежної оцінки основних засобів, необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, об'єктів незавершеного будівництва, оборотних матеріальних засобів (запасів) підприємства та іншого майна підприємства відповідно до положень (національних стандартів) оцінки майна, у порядку та на умовах, визначених чинним законодавством.

4.6. Після проведення суб'єктом оціночної діяльності незалежної оцінки державного майна надати звіт про оцінку майна на рецензування Фонду державного майна України.

4.7. На підставі звітів про оцінку майна, рецензованих Фондом державного майна України, та матеріалів інвентаризації підготувати переліки майна, що надається у концесію, та може бути викуплено концесіонером на умовах, установлених концесійним договором, та передати їх разом зі звітами про оцінку майна Робочій групі.

5. Відповідальність за надання достовірної та повної інформації щодо господарсько-фінансової звітності ДП "ТЕЦ-2 "Есхар" несе керівник та головний бухгалтер підприємства.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

Ю. Бойко

 

Додаток
до наказу Міненерговугілля
26.10.2011 N 647

Склад робочої групи
для здійснення підготовчих заходів із проведення концесійного конкурсу щодо ДП "ТЕЦ-2 "Есхар"

Чех Сергій Михайлович

заступник Міністра, голова Робочої групи

Фічов Володимир Вікторович

директор Департаменту майнових відносин та управління корпоративними правами, заступник голови Робочої групи

Меженний Сергій Якович

директор Департаменту електроенергетики

Руденко Володимир Володимирович

заступник директора Департаменту - начальник Управління стратегічної політики та інвестицій Департаменту стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу

Пержинська Світлана Леонідівна

директор Департаменту бухгалтерського обліку і звітності

Павлюк Марина Іванівна

начальник відділу правового забезпечення корпоративних та майнових прав Департаменту юридичного забезпечення

Шафарук Галина Василівна

заступник директора Департаменту - начальник відділу управління державним майном Департаменту майнових відносин та управління корпоративними правами

Грачова Ольга Миколаївна

заступник директора Департаменту фінансово-економічної політики

Руденко Сергій Миколайович

директор ДП "ТЕЦ-2 "Есхар"

Загородня Ірина Федорівна

головний спеціаліст відділу управління державним майном Департаменту майнових відносин та управління корпоративними правами, секретар Робочої групи.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали