РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 07.08.2017 р. N 438

Про зміни до Обласної комплексної програми профілактики правопорушень та боротьби із злочинністю на 2016 - 2020 роки

На виконання законів України "Про місцеві державні адміністрації", "Про Національну поліцію" (Закон N 580-VIII), "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону", Указів Президента України від 06.02.2003 N 84/2003 "Про невідкладні додаткові заходи щодо посилення боротьби з організованою злочинністю і корупцією", від 18.02.2002 N 143/2002 "Про заходи щодо подальшого зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян", від 19.07.2005 N 1119/2005 "Про заходи щодо забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності":

1. Схвалити зміни до Обласної комплексної програми профілактики правопорушень та боротьби із злочинністю на 2016 - 2020 роки (далі - Програма), схваленої розпорядженням голови облдержадміністрації від 19.05.2016 N 276 (Розпорядження N 276) (із змінами) та затвердженої рішенням обласної ради від 17.06.2016 N 196 (із змінами), що додаються.

2. Відділу взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату обласної державної адміністрації спільно з Головним управлінням Національної поліції в Рівненській області подати зміни до Програми (Розпорядження N 276) на затвердження обласній раді в установленому порядку.

3. Рекомендувати районним державним адміністраціям, виконавчим комітетам рад міст обласного значення внести відповідні зміни до районних та міських комплексних програм профілактики правопорушень та боротьби із злочинністю на 2016 - 2020 роки і забезпечити їх виконання.

 

Голова адміністрації

О. Муляренко

 

Додаток
до розпорядження Рівненської обласної державної адміністрації
07.08.2017 N 438

Зміни
до Обласної комплексної програми профілактики правопорушень та боротьби із злочинністю на 2016 - 2020 роки (Розпорядження N 276)

1. У додатку 1 до Програми "Заходи Обласної комплексної програми профілактики правопорушень та боротьби із злочинністю на 2016 - 2020 роки" пункт 53 викласти у такій редакції:

"53. З метою створення належних умов роботи, сприяти приведенню у відповідність із вимогами чинного законодавства приміщень за адресами: м. Сарни, вул. Технічна, 1, м. Рівне, вул. Дворецька, 116-а, м. Рівне, вул. С. Дем'янчука, 5.

Головне управління Національної поліції в Рівненській області, Сарненська районна державна адміністрація, виконавчий комітет Рівненської міської ради.

2016 - 2020 роки.".

2. У додатку 2 до Програми "Фінансове забезпечення заходів Програми за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел фінансування":

1) доповнити пунктом 5 такого змісту:

"

N

Зміст заходу

Відповідальні виконавці

2016 рік, тис. гривень

2017 рік, тис. гривень

2018 рік, тис. гривень

2019 рік, тис. гривень

2020 рік, тис. гривень

ВСЬОГО, тис. гривень

дер-
жав-
ний бюд-
жет

облас-
ний бюд-
жет

місцеві бюджети (субвенція з місцевого бюджету держав-
ному бюджету на вико-
нання програми соціально-
еконо-
мічного та культур-
ного розвитку регіонів)

інші дже-
рела, не заборо-
нені законо-
давст-
вом

дер-
жав-
ний бюд-
жет

облас-
ний бюд-
жет

місцеві бюджети (субвенція з місцевого бюджету держав-
ному бюджету на виконання програми соціально-
еконо-
мічного та культур-
ного розвитку регіонів)

інші дже-
рела, не заборо-
нені законо-
давст-
вом

дер-
жав-
ний бюд-
жет

облас-
ний бюд-
жет

місцеві бюджети (субвенція з місцевого бюджету держав-
ному бюджету на виконання програми соціально-
еконо-
мічного та культур-
ного розвитку регіонів)

інші дже-
рела, не заборо-
нені законо-
давст-
вом

дер-
жав-
ний бюд-
жет

облас-
ний бюд-
жет

місцеві бюджети (субвенція з місцевого бюджету держав-
ному бюджету на виконання програми соціально-
еконо-
мічного та культур-
ного розвитку регіонів)

інші дже-
рела, не заборо-
нені законо-
давст-
вом

дер-
жав-
ний бюд-
жет

облас-
ний бюд-
жет

місцеві бюджети (субвенція з місцевого бюджету держав-
ному бюджету на виконання програми соціально-
еконо-
мічного та культур-
ного розвитку регіонів)

інші дже-
рела, не заборо-
нені законо-
давст-
вом

дер-
жав-
ний бюд-
жет

облас-
ний бюд-
жет

місцеві бюджети (субвенція з місцевого бюджету держав-
ному бюджету на виконання програми соціально-
еконо-
мічного та культур-
ного розвитку регіонів)

інші дже-
рела, не заборо-
нені законо-
давст-
вом

5

53. Облаштування приміщень та забезпечення матеріально-технічними засобами для створення належних умов функціонування підрозділів Національної поліції за адресами: м. Сарни, вул. Технічна, 1, м. Рівне, вул. Дворецька, 116-а, м. Рівне, вул. С. Дем'янчука, 5

Головне управління Національної поліції в Рівненській області, обласна державна адміністрація, районні державні адміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення

 

 

 

 

 

 

3000,00

 

 

 

2000,00

 

 

 

2000,00

 

 

 

2000,00

 

 

 

9000,00

 

";

2) рядок "ВСЬОГО" викласти у такій редакції:

"

N

Зміст заходу

Відповідальні виконавці

2016 рік, тис. гривень

2017 рік, тис. гривень

2018 рік, тис. гривень

2019 рік, тис. гривень

2020 рік, тис. гривень

ВСЬОГО, тис. гривень

дер-
жав-
ний бюд-
жет

облас-
ний бюд-
жет

місцеві бюджети (субвенція з місцевого бюджету держав-
ному бюджету на виконання програми соціально-
еконо-
мічного та культур-
ного розвитку регіонів)

інші дже-
рела, не забо-
ронені зако-
нодав-
ством

дер-
жав-
ний бюд-
жет

облас-
ний бюд-
жет

місцеві бюджети (субвенція з місцевого бюджету держав-
ному бюджету на виконання програми соціально-
еконо-
мічного та культур-
ного розвитку регіонів)

інші дже-
рела, не забо-
ронені зако-
нодав-
ством

дер-
жав-
ний бюд-
жет

облас-
ний бюд-
жет

місцеві бюджети (субвенція з місцевого бюджету держав-
ному бюджету на виконання програми соціально-
еконо-
мічного та культур-
ного розвитку регіонів)

інші дже-
рела, не забо-
ронені зако-
нодав-
ством

дер-
жав-
ний бюджет

облас-
ний бюд-
жет

місцеві бюджети (субвенція з місцевого бюджету держав-
ному бюджету на виконання програми соціально-
еконо-
мічного та культур-
ного розвитку регіонів)

інші дже-
рела, не забо-
ронені зако-
нодав-
ством

дер-
жав-
ний бюд-
жет

облас-
ний бюд-
жет

місцеві бюджети (субвенція з місцевого бюджету держав-
ному бюджету на виконання програми соціально-
еконо-
мічного та культур-
ного розвитку регіонів)

інші дже-
рела, не забо-
ронені зако-
нодав-
ством

дер-
жав-
ний бюд-
жет

облас-
ний бюд-
жет

місцеві бюджети (субвенція з місцевого бюджету держав-
ному бюджету на виконання програми соціально-
еконо-
мічного та культур-
ного розвитку регіонів)

інші дже-
рела, не забо-
ронені зако-
нодав-
ством

ВСЬОГО

 

 

1350,0

 

 

 

2265,0

3000,0

 

 

2295,0

2000,0

 

 

2380,0

2000,0

 

 

2415,0

2000,0

 

 

10705,0

9000,0

 

".

 

Керівник апарату
адміністрації

О. Бірюков
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково.
RSS канали