КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

27.03.2012 р.

Справа N 2а-8414/11/2670


Київський апеляційний адміністративний суд у складі колегії суддів: головуючого - судді Бабенка К. А., суддів - Вівдиченко Т. Р., Федотова І. В., секретаря - Яковенко О. М., розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу за апеляційною скаргою ОСОБА_2, ОСОБА_3, Політичної партії "Партія народний порядок" на постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 20 вересня 2011 року (Постанова N 2а-8414/11/2670), за адміністративним позовом ОСОБА_2, ОСОБА_3, Політичної партії "Партія народний порядок" до Національної комісії регулювання електроенергетики України (за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - Публічного акціонерного товариства "Київенерго") про визнання незаконними та скасування постанов, встановив:

Постановою Окружного адміністративного суду м. Києва від 20 вересня 2011 року (Постанова N 2а-8414/11/2670) у задоволенні позову відмовлено повністю.

Не погоджуючись із зазначеним судовим рішенням, Позивачами подано апеляційну скаргу, в якій вони просять скасувати рішення суду першої інстанції та прийняти нове судове рішення, яким задовольнити їх позовні вимоги.

Заслухавши суддю-доповідача, пояснення з'явившихся в судове засідання представників осіб, які беруть участь у справі, перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів дійшла висновку, що апеляційну скаргу слід залишити без задоволення, а постанову суду першої інстанції - без змін, з наступних підстав.

Відповідачем прийнято постанову "Про зміну тарифів на електричну енергію, що відпускається населенню і населеним пунктам, та затвердження Змін до Порядку застосування тарифів на електроенергію, що відпускається населенню і населеним пунктам" від 13 січня 2011 року N 8, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 17 січня 2011 року за N 62/18800 (далі - Постанова N 8), якою унесено зміни до Тарифів на електроенергію, що відпускається населенню і населеним пунктам, затверджених постановою НКРЕ від 10.03.99 р. N 309 (у редакції постанови НКРЕ від 10.11.2009 р. N 1280), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10.03.99 р. за N 151/3444, виклавши їх в новій редакції, що додається. Затверджено зміни до Порядку застосування тарифів на електроенергію, що відпускається населенню і населеним пунктам, затвердженого постановою НКРЕ від 10.03.99 р. N 309 (у редакції постанови НКРЕ від 10.07.2002 р. N 758), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.03.99 р. за N 152/3445, що додаються. Управлінню цінової політики в електроенергетиці подано цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку. Ця постанова набирає чинності з 1 лютого 2011 року, але не раніше дня її офіційного опублікування.

Вищезазначеною постановою встановлено нові тарифи для населення, що споживає електроенергію обсягом понад 150 кВт/год. на місяць або понад 250 кВт/год. при обладнанні кухонними електроплитами, а саме, за обсяг, спожитий до 150 кВт/год. електроенергії на місяць (включно) у розмірі 24,36 коп. за 1 кВт/год. (разом з ПДВ) та 31,68 коп. за 1 кВт/год. за обсяг, спожитий понад 150 кВт/год. електроенергії на місяць. Для населення, яке проживає в житлових будинках, обладнаних у встановленому порядку кухонними електроплитами та/або електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості) за обсяг, спожитий до 250 кВт/год. електроенергії на місяць у розмірі - 18,72 коп. за 1 кВт/год. та за обсяг, спожитий понад 250 кВт/год. електроенергії на місяць - у розмірі 24,36 коп. за 1 кВт/год.

Після чого відповідачем прийнято постанову "Про зміну тарифів на електричну енергію, що відпускається населенню і населеним пунктам, та затвердження Змін до Порядку застосування тарифів на електроенергію, що відпускається населенню і населеним пунктам" від 17 березня 2011 року N 343 (Постанова N 343), зареєстровану в Міністерстві юстиції України 21 березня 2011 року з N 379/19117, якою встановлено такі тарифи: за обсяг, спожитий до 150 кВт/год. електроенергії на місяць (включно) у розмірі 28,02 коп. за 1 кВт/год. (разом з ПДВ) та 36,48 коп. за 1 кВт/год. за обсяг, спожитий понад 150 кВт/год. електроенергії на місяць; для населення, яке проживає в житлових будинках, обладнаних у встановленому порядку кухонними електроплитами та/або електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості) за обсяг, спожитий до 250 кВт/год. електроенергії на місяць у розмірі - 21,54 коп. за 1 кВт/год. та за обсяг, спожитий понад 250 кВт/год. електроенергії на місяць -у розмірі 28,02 коп. за 1 кВт/год.

Відповідно до частини другої ст. 11 Закону України "Про електроенергетику" від 16 жовтня 1997 року N 575/97-ВР (далі - Закон N 575/97-ВР), органом державного регулювання діяльності в електроенергетиці є національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.

Згідно із частинами першої та другою ст. 12 Закону N 575/97-ВР основними завданнями національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, є участь у формуванні та забезпеченні реалізації єдиної державної політики щодо розвитку та функціонування оптового ринку електроенергії України, державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій в електроенергетиці, сприяння конкуренції у сфері виробництва та постачання електричної енергії, забезпечення проведення цінової та тарифної політики в електроенергетиці. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, відповідно до покладених на неї завдань бере участь у регулюванні платіжно-розрахункових відносин оптового ринку електроенергії.

Відповідно до частин п'ятої та сьомої ст. 17 Закону N 575/97-ВР тарифи на передачу і постачання електричної енергії місцевими (локальними) електромережами регулюються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики. Регулювання тарифів на електричну енергію, вироблену на атомних електростанціях, здійснюється з урахуванням обсягів соціально-економічної компенсації ризику для населення, яке проживає в зоні спостереження.

Згідно із ст. 4 Закону України "Про ціни і ціноутворення" від 3 грудня 1990 року N 507-XII (далі - Закон N 507-XII) Кабінет Міністрів України визначає повноваження органів державного управління в галузі встановлення і застосування цін (тарифів), а також по контролю за цінами (тарифами).

Відповідно до ст. 6 вищезазначеного Закону в народному господарстві застосовуються вільні ціни і тарифи, державні фіксовані та регульовані ціни і тарифи.

Згідно із частинами першою та другою ст. 9 Закону N 507-XII державні фіксовані та регульовані ціни і тарифи встановлюються на ресурси, які справляють визначальний вплив на загальний рівень і динаміку цін, на товари і послуги, що мають вирішальне соціальне значення, а також на продукцію, товари і послуги, виробництво яких зосереджено на підприємствах, що займають монопольне (домінуюче) становище на ринку. Державні фіксовані та регульовані ціни і тарифи встановлюються державними органами України.

Відповідно до частини третьою ст. 8 Закону N 507-XII урядом України можуть вводитись інші методи державного регулювання цін і тарифів.

Згідно із п. 8 постанови Кабінету Міністрів України "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)" від 25 грудня 1996 року N 1548 Національна комісія регулювання електроенергетики регулює тарифи на електроенергію, що відпускається населенню для побутових потреб.

В зв'язку з вищевикладеним, колегія суддів дійшла висновку, що відповідачем постанови NN 8, 343 (Постанова N 343) прийнято в межах його повноважень.

Щодо посилання Позивачів на порушення Відповідачем ст. 24 Конституції України, колегія суддів зазначає наступне.

Відповідно до ст. 24 Конституції України громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Згідно із п. 3 частини першої ст. 21 Закону України "Про захист прав споживачів" від 12 травня 1991 року N 1023-XII, крім інших випадків порушень прав споживачів, які можуть бути встановлені та доведені виходячи з відповідних положень законодавства у сфері захисту прав споживачів, вважається, що для цілей застосування цього Закону та пов'язаного з ним законодавства про захист прав споживачів права споживача вважаються в будь-якому разі порушеними, якщо при наданні послуги, від якої споживач не може відмовитись, а одержати може лише в одного виконавця, виконавець нав'язує такі умови одержання послуги, які ставлять споживача у нерівне становище порівняно з іншими споживачами та/або виконавцями, не надають споживачеві однакових гарантій відшкодування шкоди, завданої невиконанням (неналежним виконанням) сторонами умов договору.

Із змісту оскаржуваних постанов порушення прав споживачів не вбачається, тому, як встановлення блочних тарифів не впливає на обсяг споживання електричної енергії, споживач має право споживати необхідну кількість електричної енергії.

Крім того, Міністерством юстиції України розглянуто подані на експертизу щодо відповідності положенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практиці Європейського суду з прав людини оскаржувані постанови.

Як вбачається з Висновків щодо відповідності положенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практиці Європейського суду з прав людини від 17 січня 2011 року, 27 березня 2011 року, оскаржувані постанови відповідають Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практиці Європейського суду з прав людини.

Відповідно до ст. 200 Кодексу адміністративного судочинства України суд апеляційної інстанції залишає скаргу без задоволення, а постанову суду - без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції правильно встановив обставини справи та ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

В зв'язку з вищевикладеним, колегія суддів дійшла висновку, що судом першої інстанції правильно встановлені обставини справи, судове рішення ухвалено з додержанням норм матеріального та процесуального права, за таких підстав, апеляційна скарга залишається без задоволення, а постанова суду першої інстанції - без змін.

Керуючись ст. ст. 196, 198, 200, 205, 206, 254 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів ухвалила:

Апеляційну скаргу ОСОБА_2, ОСОБА_3, Політичної партії "Партія народний порядок" залишити без задоволення, а постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 20 вересня 2011 року (Постанова N 2а-8414/11/2670) - без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена протягом двадцяти днів з дня складення її в повному обсязі безпосередньо до Вищого адміністративного суду України.

Ухвалу складено в повному обсязі 02.04.2012 року.

 

Головуючий, суддя:

К. А. Бабенко

Судді:

Т. Р. Вівдиченко

 

І. В. Федотов

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали