ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

19.05.2010 р. 

N 31/205-09 

Вищий господарський суд України у складі колегії суддів: Божок В. С. - головуючого, Костенко Т. Ф., Коробенко Г. П., розглянувши матеріали касаційної скарги Відкритого акціонерного товариства "Криворізький центральний рудоремонтний завод" на постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 24.12.2009 у справі господарського суду Дніпропетровської області за позовом прокурора м. Кривий Ріг в інтересах держави в особі Криворізької міської ради до Відкритого акціонерного товариства "Криворізький центральний рудоремонтний завод" про зміну умов договору (в судовому засіданні взяли участь представники: від позивача - Шальнова В. Л., дов. від 19.01.2010 за N 7/26-5, від відповідача - Руденко А. С., дов. від 04.01.2010 за N 015/1-12, від Генеральної прокуратури України - Гаврилова Ю. Ю., прокурор відділу, посв. N 69 від 29.04.2010), встановив:

Рішенням від 25.08.2009 господарського суду Дніпропетровської області (суддя: Єременко А. В.) позовні вимоги задоволено. Внесено зміни у п. 4.1 договору оренди земельної ділянки від 08.06.2006 за N 040610800860, укладеного між Криворізькою міською радою та відкритим акціонерним товариством "Криворізький центральний рудоремонтний завод" та викладено його в наступній редакції: "Річна орендна плата вноситься "Орендарем" виключно у грошовій формі у трикратному розмірі земельного податку, що встановлюється Законом України "Про плату за землю", на підставі витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, виданого управлінням Держкомзему у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, на рахунок Управління держказначейства у м. Кривому Розі N 33217812700024 у банку ГУДКУ у Дніпропетровській області, МФО 805012, код ЄДРПОУ 24230992, щомісячно протягом 30-ти календарних днів наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця".

Постановою від 24.12.2009 Дніпропетровського апеляційного господарського суду (судді: Мороз В. Ф. - головуючий, Стрелець Т. Г., Швець В. В.) рішення від 25.08.2009 господарського суду Дніпропетровської області залишено без змін.

Судові рішення мотивовані тим, що відповідно до ч. 2 ст. 651 Цивільного кодексу України договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом.

Не погоджуючись з судовими рішеннями відкрите акціонерне товариство "Криворізький центральний рудоремонтний завод" звернулось до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою і просить їх скасувати, посилаючись на те, що судами порушені норми матеріального та процесуального права, зокрема, ст. 188 Господарського кодексу України, ст. 21 Закону України "Про оренду землі", ст. 43 Господарського процесуального кодексу України.

Колегія суддів, приймаючи до уваги межі перегляду справи в касаційній інстанції, проаналізувавши на підставі фактичних обставин справи застосування норм матеріального і процесуального права при винесенні оспорюваного судового акта, знаходить необхідним у задоволенні касаційної скарги відмовити.

На підставі рішення міської ради від 23.06.2004 за N 2150 Криворізькою міською радою (орендодавець) та відкритим акціонерним товариством "Криворізький центральний рудоремонтний завод" (орендар) укладено договір оренди земельної ділянки, який зареєстрований у Криворізькому відділі ДРФ ДП "Центр ДЗК" за N 040610800860 від 08.06.2006 та відповідно до умов якого відповідач отримав в строкове платне користування земельну ділянку загальною площею 979018 кв. м, яка знаходиться за адресою: вул. Заводська, 1, в Саксаганському районі м. Кривого Рогу, кадастровий номер ділянки - 1211000000:06:061:0003, для розміщення промислового майданчику. Строк оренди земельної ділянки - десять років.

Пунктом 4.1 договору оренди землі передбачено, що річна орендна плата вноситься орендарем виключно у грошовій формі у розмірі земельного податку, що встановлюється Законом України "Про плату за землю", на підставі витягу з технічної документації про нормативно грошову оцінку земельної ділянки Криворізького міського управління земельних ресурсів на рахунок відділення держказначейства у м. Кривому Розі N 33210812600024 у банку УДК у Дніпропетровській області МФО 805012 код ЄДРПОУ 24230992 щомісячно протягом 30-ти календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного місяця.

03.06.2008 року прийнято Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" N 309-VI, яким внесено зміни до ст. 21 Закону України "Про оренду землі" та визначено, що річна орендна плата за земельні ділянки, які перебувають у державній або комунальній власності, надходить до відповідних бюджетів, розподіляється і використовується відповідно до закону і не може бути меншою:

- для земель сільськогосподарського призначення - розміру земельного податку, що встановлюється Законом України "Про плату за землю";

- для інших категорій земель - трикратного розміру земельного податку, що встановлюється Законом України "Про плату за землю".

Згідно з прикінцевими положеннями Закону України N 309-VI від 03.06.2008 року "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" зазначений Закон набирає чинності з дня його опублікування (04.06.2008 року).

Відносини, пов'язані з орендою землі, регулюються Земельним та Цивільними кодексами України, Законом України "Про оренду землі", Законом України "Про плату за землю", іншими законами України та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, а також договором оренди землі.

Сторони в договорі не можуть відступити від положень актів цивільного законодавства, якщо в цих актах прямо зазначено про це, а також у разі, якщо обов'язковість для сторін положень актів цивільного законодавства випливає з їх змісту або із суті відносин між сторонами (ст. 6 Цивільного кодексу України).

Відповідно до змісту статей 759 та 762 Цивільного кодексу України, законом можуть бути передбачені особливості укладання та виконання договору найму (оренди), і договором або законом може бути встановлено періодичний перегляд, зміну (індексацію) розміру плати за користування майном.

Статтею 7 Закону України "Про плату за землю" встановлено, що ставки земельного податку з земель, грошову оцінку яких встановлено, встановлюються в розмірі одного відсотка від їх грошової оцінки.

Розмір, форма і строки внесення орендної плати за землю встановлюються за згодою сторін у договорі оренди. Обчислення розміру орендної плати за землю здійснюється з урахуванням індексів інфляції, якщо інше не передбачено договором оренди (статтею 21 Закону України "Про оренду землі"). Аналогічну норму щодо розміру, умов і строків внесення орендної плати за землю визначено ст. 19 Закону України "Про плату за землю".

Згідно ст. 15 Закону України "Про оренду землі" орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, форм платежу, строків, порядку її внесення і перегляду та відповідальності за її несплату є однією із суттєвих умов договору оренди.

Підставами для порушення питання про зміну орендної плати згідно з частинами другою та третьою статті 21 Закону України "Про оренду землі" є збільшення відповідно до законів України розміру земельного податку, якщо умовами договору оренди не передбачене інше.

Відповідно до п. 4.4 Договору оренди землі розмір орендної плати переглядається щорічно, або у разі:

- зміни умов господарювання, передбачених договором (виключно зі зміною мети використання або цільового призначення земельної ділянки);

- зміни (збільшення або зменшення за рішенням міської ради) розмірів річної орендної плати за землю, базової вартості 1 кв. м земель міста, здійснення індексації грошової оцінки земель, зміни, тарифів, у тому числі внаслідок інфляції;

- погіршення стану орендованої земельної ділянки не з вини орендаря, що підтверджується документами.

Криворізькою міською радою, на підставі Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" N 309-VI, яким внесено зміни до ст. 21 Закону України "Про оренду землі", прийнято рішення за N 2741 від 24.09.2008, згідно якого надано згоду у разі звернення орендарів на внесення змін до діючих договорів оренди земельних ділянок у частині річної орендної плати, встановивши її у трикратному розмірі земельного податку.

Відповідно до ст. 30 Закону України "Про оренду землі" зміна умов договору оренди здійснюється у письмовій формі за взаємною згодою сторін. У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору спір розглядається у судовому порядку.

За ст. 654 Цивільного кодексу України зміна умов договору вчинюється в такій самій формі, що й договір, що змінюється, якщо інше не встановлено договором, законом чи не випливає із звичаїв ділового обороту.

Сторона договору, яка вважає за необхідне змінити або розірвати договір, повинна надіслати пропозиції про це другій стороні за договором.

Господарськими судами встановлено, що позивач направив на адресу відповідача лист від 15.04.2009 за N 6/18-378 з пропозицією про внесення змін до зазначеного договору оренди земельної ділянки в частині розміру річної орендної плати за землю, визначивши її з 04.06.2008 року у трикратному розмірі земельного податку, що встановлюється Законом України "Про плату за землю". Відповідач, листом від 07.05.2009 відмовився від акцепту пропозиції та підписання додаткової угоди до договору.

Відповідно до ч. 2 ст. 651 Цивільного кодексу України договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом.

Частиною 3 ст. 653 Цивільного кодексу України визначено, що у разі зміни або розірвання договору зобов'язання змінюється або припиняється з моменту досягнення домовленості про зміну або розірвання договору, якщо інше не встановлено договором чи не обумовлено характером його зміни. Якщо договір змінюється або розривається у судовому порядку, зобов'язання змінюється або припиняється з моменту набрання рішенням суду про зміну або розірвання договору законної сили.

Господарські суди дійшли обґрунтованого висновку, що оскільки має місце зміна законодавства щодо визначення розміру орендної плати за користування землею, звернення позивача з приводу внесення змін до договору оренди землі є законним, а вимоги прокурора правомірними та такими, що підлягають задоволенню.

Частиною 3 ст. 653 ЦК України визначено, що у разі зміни або розірвання договору зобов'язання змінюється або припиняється з моменту досягнення домовленості про зміну або розірвання договору, якщо інше не встановлено договором чи не обумовлено характером його зміни. Якщо договір змінюється або розривається у судовому порядку, зобов'язання змінюється або припиняється з моменту набрання рішенням суду про зміну або розірвання договору законної сили.

Зважаючи на викладене, колегія суддів вважає, що господарськими судами дана правильна юридична оцінка обставинам справи, тому судові рішення відповідають чинному законодавству України та обставинам справи і підстав для їх скасування немає.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 125, 129 Конституції України та Рішенням Конституційного Суду України N 8-рп/2010 від 11.03.2010, ст. 1115, п. 1 ст. 1119, ст. 11111 Господарського процесуального кодексу України, Вищий господарський суд України постановив:

В задоволенні касаційної скарги відмовити.

Постанову від 24.12.2009 Дніпропетровського апеляційного господарського суду зі справи N 31/205-09 залишити без змін.

Постанова набирає чинності з дня її прийняття і касаційному перегляду не підлягає.

 

Головуючий 

В. С. Божок 

Судді: 

Т. Ф. Костенко 

  

Г. П. Коробенко 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали