ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ

УХВАЛА

від 4 червня 2008 року

Колегія суддів Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України в складі: головуючого - Патрюка М. В., суддів: Берднік І. С., Прокопчука Ю. В. Лященко Н. П., Пшонки М. П., розглянувши в судовому засіданні справу за позовом ОСОБА_1 до закритого акціонерного товариства "Пересувна механізована колона N 267", третя особа - управління Пенсійного фонду України в м. Авдіївці Донецької області, про зобов'язання надати довідку про пільговий трудовий стаж та відшкодування моральної шкоди, за касаційною скаргою закритого акціонерного товариства "Пересувна механізована колона N 267" на рішення Авдіївського міського суду Донецької області від 13 лютого 2007 року та ухвалу апеляційного суду Донецької області від 10 травня 2007 року, встановила:

У листопаді 2006 року ОСОБА_1, звернувшись до суду з указаним позовом, зазначав, що з 21 червня 1978 року до 22 січня 1979 року він працював у відповідача на посаді будівельного майстра, робота на якій дає право на пільгову пенсію відповідно до Списку N 2 виробництв, цехів, професій і посад з тяжкими умовами праці, робота в яких дає право на державну пенсію на пільгових умовах і в пільгових розмірах, затвердженого постановою РМ СРСР від 22 серпня 1956 року N 1173 "Про затвердження списків виробництв, цехів, професій і посад, робота в яких дає право на державну пенсію на пільгових умовах і в пільгових розмірах".

Закрите акціонерне товариство "Пересувна механізована колона N 267" (далі - ЗАТ "ПМК N 267") видало йому довідку N 5 від 10 жовтня 2006 року, в якій зазначило, що він дійсно працював повний робочий день у період з 15 серпня 1978 року до 22 січня 1979 року майстром будівельно-монтажних робіт, що передбачено Списком N 2 розділом XXVII 2290000 п. "б" шифр 23419, та керував працівниками, з яких менше 50 % мали право на пільгову пенсію, і відповідно до атестацій, проведених у 1994, 2000 та 2005 роках, його право на пільгову пенсію не підтверджується. Вважає, що вказана довідка суперечить вимогам Закону України "Про пенсійне забезпечення" і перешкоджає йому в оформленні пільгової пенсії.

Посилаючись на викладене, позивач просив зобов'язати ЗАТ "ПМК N 267" надати йому довідку про час роботи будівельним майстром з підтвердженням права на пільгову пенсію, стягнути з відповідача 3 тис. грн. на відшкодування моральної шкоди та судові витрати.

Рішенням Авдіївського міського суду Донецької області від 13 лютого 2007 року, залишеним без змін ухвалою апеляційного суду Донецької області від 10 травня 2007 року, позов задоволено частково. Зобов'язано ЗАТ "ПМК N 267" видати позивачу довідку про характер виконаних робіт такого змісту: "ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 народження, дійсно працював у ПМК N 267 повний робочий день на виробництві будівельно-монтажних робіт з будівництва нових будинків і споруджень, що відноситься до Списку N 2 виробництв, цехів, професій і посад, робота в яких надає право на державну пенсію на пільгових умовах і в пільгових розмірах, затвердженого постановою РМ СРСР від 22 серпня 1956 року N 1173, з 15 серпня 1978 року до 22 січня 1979 року". Стягнуто з відповідача на користь позивача судовий збір у розмірі 8 грн. 50 коп. та витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи в розмірі 7 грн. 50 коп. У задоволенні позовних вимог про відшкодування моральної шкоди відмовлено.

У обґрунтування касаційної скарги ЗАТ "ПМК N 267" посилається на невідповідність висновків суду обставинам справи, неправильне застосування судом норм матеріального права, порушення норм процесуального права та ставить питання про скасування судових рішень і передачу справи на новий розгляд.

Касаційна скарга підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст. 213 ЦПК України рішення суду повинно бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, яким суд, виконавши всі вимоги цивільного судочинства, вирішив справу згідно із законом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене на основі повно і всебічно з'ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.

Задовольняючи позовні вимоги ОСОБА_1, суд першої інстанції, з яким погодився апеляційний суд, виходив із того, що професія будівельного майстра відноситься до Списку N 2 виробництв, цехів, професій та посад, робота на яких дає право на державну пенсію на пільгових умовах та у пільгових розмірах, затвердженого постановою Ради Міністрів СРСР від 22 серпня 1956 року N 1173, що надає право позивачеві на одержання пенсії на пільгових умовах.

Проте з такими висновками судів погодитися не можна.

Згідно зі ст. 49 КЗпП України власник або уповноважений ним орган зобов'язаний видати працівникові на його вимогу довідку про його роботу на підприємстві, в установі, організації із зазначенням спеціальності, кваліфікації, посади, часу роботи і розміру заробітної плати.

Пунктом 10 Порядку застосування Списків N 1 і N 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників при обчисленні стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 18 листопада 2005 року N 383, визначено, що для підтвердження стажу роботи зі шкідливими і важкими умовами праці необхідно подати трудову книжку із оформленими належним чином записами про займану посаду і період виконуваної роботи, виписку із наказу по підприємству про проведення атестації на відповідному робочому місці та, у разі відсутності в трудовій книжці відомостей, що визначають право на пенсію на пільгових умовах, уточнюючу довідку, передбачену пунктом 20 Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1993 року N 637.

Відповідно до підпунктів 1, 2 п. 20 Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1993 року N 637, у тих випадках, коли в трудовій книжці відсутні відомості, що визначають право на пенсії на пільгових умовах або за вислугу років, установлені для окремих категорій працівників, для підтвердження спеціального трудового стажу приймаються уточнюючі довідки підприємств, установ, організацій або їх правонаступників.

У довідці має бути вказано: періоди роботи, що зараховуються до спеціального стажу; професія або посада; характер виконуваної роботи; розділ, підрозділ, пункт, найменування списків або їх номери, куди включається цей період роботи; первинні документи за час виконання роботи, на підставі яких видана зазначена довідка.

Тобто уточнююча довідка надається підприємством у разі відсутності в трудові книжці особи відомостей про стаж роботи, що визначають право на пенсію на пільгових умовах, яка підтверджує саме спеціальний стаж роботи

та її характер, а не право особи на пільгову пенсію. Дана довідка призначена для подальшого її надання особою, що оформлює пенсію, відповідним органам Пенсійного фонду України, які в свою чергу визначають наявність підстав і права особи на пенсію на пільгових умовах.

За таких обставин у суду не було передбачених законом підстав для зобов'язання ЗАТ "ПМК N 267" надати позивачу довідку із зазначенням, що він працював у ПМК N 267 повний робочий день на виробництві будівельно-монтажних робіт з будівництва нових будинків і споруджень, що відноситься до Списку N 2 виробництв, цехів, професій і посад, робота в яких надає право на державну пенсію на пільгових умовах і в пільгових розмірах, затвердженого постановою РМ СРСР від 22 серпня 1956 року N 1173, з 15 серпня 1978 року до 22 січня 1979 року".

Крім того, згідно з ч. 1 ст. 11 ЦПК України суд розглядає цивільні справи не інакше як за зверненням фізичних чи юридичних осіб, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених ними вимог і на підставі доказів сторін та інших осіб, які беруть участь у справі.

Однак суд, зобов'язавши ЗАТ "ПМК N 267" надати ОСОБА_1 довідку, в якій повинно бути зазначено, що він працював на посаді, робота на якій надає право на державну пенсію на пільгових умовах і в пільгових розмірах, фактично визнав його право на пенсію на пільгових умовах, чим вийшов за межі позовних вимог, оскільки він просив зобов'язати відповідача надати довідку для підтвердження права на пільгову пенсію, тобто уточнюючу довідку.

Оскільки неправильне застосування судами норм матеріального та порушення норм процесуального права призвело до неправильного вирішення справи, ухвалені судові рішення підлягають скасуванню з передачею справи на новий розгляд до суду першої інстанції.

Керуючись ст. 336 ЦПК України, колегія суддів Судової палати у цивільних справах Верхового Суду України ухвалила:

Касаційну скаргу закритого акціонерного товариства "Пересувна механізована колона N 267" задовольнити.

Рішення Авдіївського міського суду Донецької області від 13 лютого 2007 року та ухвалу апеляційного суду Донецької області від 10 травня 2007 року скасувати, а справу передати на новий розгляд до суду першої інстанції.

Ухвала оскарженню не підлягає.

 

Головуючий

М. В. Патрюк

Судді:

І. С. Берднік

 

Н. П. Лященко

 

Ю. В. Прокопчук

 

М. П. Пшонка

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали