Додаткова копія: Про зобов'язання присудити гарантовану, довічну, страхову, державну пенсію як компенсацію за ядерну шкоду

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

22.03.2018 р.

Справа N 826/12587/16

Колегія Київського апеляційного адміністративного суду у складі: судді-доповідача - Кузьменка В. В., суддів: Василенка Я. М., Степанюка А. Г., за участю секретаря - Видмеденко О. В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Києві справу за адміністративним позовом ОСОБА_3 до Кабінету Міністрів України, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача - Пенсійний фонд України, про визнання протиправними дій, зобов'язання вчинити певні дії, за апеляційною скаргою ОСОБА_3 на рішення Окружного адміністративного суду м. Києва від 24.01.2018 (Рішення N 826/12587/16), встановила:

Позивач звернувся до суду з позовом, враховуючи уточнення, про зобов'язання присудити гарантовану, довічну, страхову, державну пенсію як компенсацію за ядерну шкоду із фактичного середньомісячного заробітку 1986 року, одержаного в зоні ЧАЕС при ліквідації наслідків аварії, визначеного станом на 1992 рік в розмірі 3652 карбованців СРСР прирівняних до 5189 дол. США, починаючи з 01.10.96.

Просив присудити довічну пенсію за ядерну шкоду заподіяну здоров'ю у відповідності до статей 50, 53, 67, 71 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" від 28.02.91 N 792-XII в розмірі 100 % пенсії за віком з 2000 року довічно в розмірі мінімальної пенсії за віком, зобов'язати державу здійснити повний з 01.10.96 перерахунок всіх видів пенсії у відповідності до Закону, нарахувати 3 % річних, 100 % пені, що встановлені Законом; стягнути моральну шкоду у розмірі 200 мінімальних заробітних плат на день виплати.

Рішенням Окружного адміністративного суду м. Києва від 24.01.2018 (Рішення N 826/12587/16) позов залишено без задоволення.

Не погоджуючись з зазначеним судовим рішенням, позивач та подав апеляційну скаргу.

В судове засідання з'явився апелянт, підтримав свою апеляційну скаргу, просив її задовольнити. Представник відповідача в судовому засіданні просив залишити постанову суду першої інстанції без змін.

Заслухавши суддю-доповідача, учасників процесу, перевіривши матеріали справи, доводи апеляційної скарги, відзив, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга задоволенню не підлягає з таких підстав.

Згідно зі ст. 242 КАС України ( N 2747-IV) рішення суду повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі повно і всебічно з'ясованих обставин в адміністративній справі, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, з наданням оцінки всім аргументам учасників справи.

У відповідності до ст. 316 КАС України ( N 2747-IV) суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а рішення або ухвалу суду - без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції правильно встановив обставини справи та ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

Суд першої інстанції дійшов до висновку про відмову в задоволенні позову, враховуючи, що позивачем не доведено тих обставин, на які він посилається у підтвердження своїх позовних вимог.

Колегія суддів погоджується з таким висновком виходячи з наступного.

З матеріалів справи вбачається, що з 04.03.91 ОСОБА_3 призначена пенсія по 2 групі інвалідності відповідно до Закону СРСР "Про пенсійне забезпечення громадян в СРСР".

Розмір пенсії обчислено з урахуванням середньої заробітної плати, визначеної за період роботи з березня 1986 року по лютий 1991 року.

З 01.04.91 проведено перерахунок пенсії у зв'язку з набранням чинності Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи". Для обчислення пенсії врахована заробітна плата за квітень 1986 року.

З 01.06.93 розмір пенсії обчислено із заробітної плати, визначеної з урахуванням довідки про заробіток за роботу в зоні відчуження, виданої Київським АТП N 13033 від 11.08.93 N 624/03.

Обчислення пенсії з 01.02.97 проводилося із заробітної плати за роботу в зоні відчуження на підставі довідки про заробітну плату від 21.08.96 N 710.

Відповідно до витягу із акту огляду МСЕК з 25.10.99 ОСОБА_3 визнаний інвалідом I групи внаслідок захворювання, пов'язаного з роботами по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

З 01.01.2012 ОСОБА_3 проведено перерахунок пенсії у зв'язку з набранням чинності постановою КМ України "Про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

Розмір пенсії, що призначена позивачу становить 10740 грн. та визначений з врахуванням ч. 3 ст. 27 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", відповідно до якої максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність. Тимчасово, по 31.12.2017 максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати 10740 гривень.

Відповідно до частин першої, другої статті 54 "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв'язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи можуть призначатися за бажанням громадянина із заробітку, одержаного за роботу в зоні відчуження в 1986 - 1990 роках, у розмірі відшкодування фактичних збитків, який визначається згідно із законодавством. В усіх випадках розмір середньомісячної заробітної плати для обчислення пенсії за роботу у зоні відчуження у 1986 - 1990 роках не може перевищувати 3,0 тис. карбованців.

Відповідно до пунктів 3 та 4 Указу Президента України "Про грошову реформу в Україні" від 25.08.96 N 762/96 українські карбованці підлягали обміну на гривні (банкноти та розмінну монету) за курсом 100000 карбованців на 1 гривню.

Тобто, жодним нормативно-правовим актом не передбачено визначення пенсії з прив'язкою до долару США.

Особам які підпадають під дію Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", виплати встановлюються у вигляді державної пенсії або додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров'ю, яка призначається після виникнення права на державну пенсію.

Позивач звернувся з вимогою до КМ України, однак, призначення, перерахунку та виплати пенсій безпосередньо належать до компетенції та завдань управлінь ПФ України відповідно до пунктів 7 (Положення N 28-2), 8 Положення про управління Пенсійного фонду України в районах, містах, районах у містах, а також про об'єднані управління (Положення N 28-2), затвердженого постановою правління ПФ України від 22.12.2014 N 28-2.

Колегія суддів вважає вірним висновок суду першої інстанції, а позовні вимоги позивача такими, що не підлягають задоволенню.

Перевіривши мотивування судового рішення та доводи апеляційних скарг, відповідно до вимог ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод щодо справедливого судового розгляду, врахувавши ст. 8 КАС України, відповідно до якої суд застосовує принцип верховенства права з урахуванням судової практики Європейського Суду з прав людини, судова колегія вважає, що суд першої інстанції дійшов вірного висновку щодо відсутності підстав для задоволення позову, через що рішення суду першої інстанції слід залишити без змін.

Керуючись ст. ст. 242 ( N 2747-IV), 308 ( N 2747-IV), 311 ( N 2747-IV), 315 ( N 2747-IV), 316 ( N 2747-IV), 321 ( N 2747-IV), 322 ( N 2747-IV), 325 ( N 2747-IV), 328 ( N 2747-IV), 329 КАС України ( N 2747-IV), п. 2 (Постанова N 7), 3 (Постанова N 7), 4 (Постанова N 7), 5 (Постанова N 7), 6 (Постанова N 7), 9 постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України "Про судове рішення в адміністративній справі" від 20.05.2013 N 7 (Постанова N 7), колегія суддів постановила:

Апеляційну скаргу ОСОБА_3 на рішення Окружного адміністративного суду м. Києва від 24.01.2018 (Рішення N 826/12587/16) у справі за адміністративним позовом ОСОБА_3 до Кабінету Міністрів України, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача - Пенсійний фонд України, про визнання протиправними дій, зобов'язання вчинити певні дії залишити без задоволення.

Рішення Окружного адміністративного суду м. Києва від 24.01.2018 (Рішення N 826/12587/16) залишити без змін.

Постанова суду набирає законної сили з дати її прийняття та може бути оскаржена шляхом подачі касаційної скарги безпосередньо до Верховного Суду протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення.

 

Суддя-доповідач

В. В. Кузьменко

Судді:

Я. М. Василенко

 

А. Г. Степанюк
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали